Waarom met verlies verkopen dan, als deze tak een van de weinig geld opleverende takken was?