Vervoer en opslag lopen voorop. Stond al in mijn eerste econonmieboek. Een economische afzwakking zoals het hoort. Grote verschil nu is dat de beurzen door teveel liquiditeit niet hebben geanticipeerd hierop. Dat maakt het daarom nu wat gevaarlijker als die verkoopgolf opgang komt. Spannend!