Kijk maar na in het verleden. Altijd wanneer de aandelenbeurzen opveren komt de OESO met een bericht dat de economische groei afzwakt. Het lijkt wel dat hiermee wordt geprobeerd om wat tegengas te bieden.