"... dat de Washington en Peking het in hun handelsoverleg al min of meer eens zijn op het vlak van wisselkoersen en op de manier om toe te zien op de naleving van die afspraken. Maar er spelen nog diverse andere kwesties."

Ze hebben het al die tijd toch niet alleen over wisselkoersen gehad, mag ik hopen??!!!!

Of is dit het enige waar ze het tot nu toe, 'min of meer'over eens zijn?