SBMO heeft destijds zijn ziel en zaligheid verkocht aan PetroBras. De bomen leken tot in tot in de hemel te groeien. Je kon het bestuur bijna horen kraaien van plezier. Deels zijn orders binnen gehaald door het schuiven van een tussenpersoon en mogelijk ook door leden van het SBMO bestuur zelf. Te laat heeft het bestuur zich gerealiseerd dat de business te eenzijdig op PBR is gericht. Dat verander je maar niet zo. Jammer dat niemand er voor verantwoordelijk wordt gehouden. Goede Corporate Governance bestaat alleen op papier.