Crum

MBt tot het vrijvallen van de 85 M komt er wellicht in 2020 nog een uitkering.

In de loop van 2019-2020 gaat men een besluit nemen over 30M die nog vrij komt.

De bestemming wordt: a schuld reductie
b extra dividend uitkering
c inkoop van aandelen.

Verder is er nog 10 M gereserveerd als resevering om eventueel claims van ALD te kunnen betalen indien niet alle afspraken conform de overeenkomst worden nagekomen.
Dit geld kan ook nog vrij vallen.

Bovenstaande is toch 5-7 euro/ aandeel naast de 3,5 euro die als dividend wordt uitgekeerd in 2019.