Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Corbion wil komende jaren harder groeien!

14 Posts
| Omlaag ↓
 1. forum rang 4 stocktrader 1 december 2022 09:59
  Corbion-beleggersdag: onderneming wil komende jaren harder groeien

  Corbion-beleggersdag: onderneming wil komende jaren harder groeien
  (ABM FN-Dow Jones) Corbion wil de komende jaren een omzetgroei realiseren van minstens 5 procent. Dit bleek donderdagochtend uit een persbericht van de producent van biologische ingrediënten en biochemicaliën in aanloop naar de beleggersdag die de onderneming vandaag organiseert.

  Van 2023 tot en met 2025 mikt Corbion op een autonome omzetgroei van 5 tot 8 procent per jaar. De oude doelstelling lag op 4 tot 7 procent.

  Naast omzet ligt er ook een doelstelling voor het aangepaste operationeel resultaat (EBITDA). Die moet met 15 tot 20 procent per jaar groeien naar 250 miljoen euro voor de kernactiviteiten in 2025.

  Onderliggend stelt het bedrijf zich ten doel met de netto-omzet bij de tak Sustainable Food Solutions in deze jaren op jaarbasis met 5 procent te laten groeien, bij Lactic Acid & Specialties met 7 procent en bij Algae Ingredients met 25 procent.

  Een punt van aandacht bij beleggers volgens ABN AMRO Oddo is het investeringspeil en daarmee de schuldpositie. Het bedrijf wil tussen 2023 en 2025 jaarlijks 160 miljoen investeren en mikt daarbij op een schuldratio van 1,5 tot 2,5 vanaf 2024.

  In 2022 komt deze bandbreedte naar verwachting uit op 2,9 tot 3,2. Voor 2023 is de verwachting dat de ratio nog op 2,9 uitkomt.

  Corbion is verder gestart met desinvestering van de emulgatorenbusiness, die niet langer tot de kernactiviteiten wordt gerekend.

  Deze tak heeft dit jaar volgens Corbion erg goed heeft gepresteerd en heeft zich ontwikkeld tot de marktleider in de Amerikaanse markt.

  Met Totalenergies is Corbion in gesprek over verkenning van verscheidene operationele en financiële modellen aangaande de toekomstige behoefte aan melkzuur voor de productie van PLA in Grandpuits.

  Het aandeel Corbion sloot woensdag op 29,24 euro.

  Bron: ABM Financial News
 2. forum rang 4 stocktrader 1 december 2022 09:59

  Corbion presenteert update van haar strategie Advance 2025
  1 december 2022

  Tijdens de vandaag in Amsterdam te houden Capital Markets Day voor analisten en beleggers presenteert het management van Corbion een update van de voortgang met de strategie Advance 2025, inclusief aangepaste doelen voor de periode 2023-2025. Duurzaamheid blijft vooropstaan in al onze besluitvorming dankzij ons doel ‘Preserve what matters’.

  Tijdens het evenement worden onder andere de volgende hoofdpunten belicht:

  significante voortgang geboekt met de uitvoering van Advance 2025,
  de oprichting van Algae Ingredients als nieuwe business unit, volgend op de commerciële doorbraak,
  verhoging van het doel voor de netto-omzetgroei(1) in 2023-2025 naar 5-8%(2) per jaar (was: 4-7% per jaar),
  een nagestreefde groei van de aangepaste EBITDA(1) met 15-20% per jaar in 2023-2025,
  verbetering van onze financieringsratio(3), zodat deze in 2023 onder 2,9x uitkomt en vanaf 2024 binnen een bandbreedte van 1,5-2,5x blijft,
  het in gang gezette desinvesteringsproces voor de emulgatorenbusiness, die niet tot de kernactiviteiten behoort.
  Wij liggen goed op koers met de uitvoering van onze strategie Advance 2025 ondanks een uiterst volatiel bedrijfsklimaat. Wij slaagden erin onze autonome omzetgroei substantieel te verhogen, onze aangepaste EBITDA te verhogen, te investeren in onze organisatie en productiecapaciteit, al onze niet tot de kern behorende manage-for-exit-activiteiten tot een goed einde te brengen, break-even-EBITDA te bereiken voor omega-3 op algenbasis en ons doel voor verkleining van onze koolstofvoetafdruk aan te scherpen in lijn met 1,5°C. Vandaag markeert het begin van de tweede fase van onze strategie Advance 2025.

  Na het bereiken van het break-even EBITDA-niveau in juni 2022, zoals verwacht, denken wij dat nu het moment is aangebroken om Algae Ingredients los te maken van Incubator en als aparte business unit verder te laten gaan. Daarmee onderstrepen we ons vertrouwen in het groei- en winstgevendheidspotentieel van deze business. Omega-3 op algenbasis is ons eerste product dat onder deze business unit valt.

  Wij verhogen onze guidance voor de autonome groei van de netto-omzet(1) in de periode 2023-2025 van 4-7% naar 5-8%(2). Gezien de sterk volatiele inputkosten schakelen we over van een margedoel op een doel voor de autonome groei van de aangepaste EBITDA (15-20% op jaarbasis), omdat wij dit zien als een betere maatstaf voor onze performance. Wij streven naar een aangepaste EBITDA van € 250 miljoen voor onze kernactiviteiten in 2025.(4)

  Wij verwachten onze financieringsratio(3) te verbeteren, zodat deze uitkomt op 2,9-3,2x per ultimo 2022, < 2,9x in 2023 en 1,5-2,5x vanaf 2024, ongeacht desinvesteringen of acquisities. Binnen dit financieringskader blijven wij significante investeringen doen ter ondersteuning van winstgevende groeikansen in al onze business units.

  We hebben het proces gestart dat moet leiden tot desinvestering van onze niet tot de kern behorende emulgatorenbusiness, zodat wij onze inspanningen volledig kunnen richten op winstgevende groei van onze kernactiviteiten. In 2020 hebben we deze business geclassificeerd als niet tot de kern behorend en als ‘managed-for-value’. De emulgatorenbusiness heeft in de afgelopen paar jaar erg goed gepresteerd en zich ontwikkeld tot de marktleider in de Amerikaanse emulgatorenmarkt.

  TotalEnergies en Corbion zijn vastbesloten de PLA-business tot verdere bloei te brengen. We zijn in gesprek over verkenning van verscheidene operationele en financiële modellen aangaande de toekomstige behoefte aan melkzuur voor de productie van PLA in Grandpuits.

  Financiële guidance 2023-2025

  Financiële doelen 2023-2025 (kernactiviteiten)

  Autonome groei van de netto-omzet: 5-8%(2) op jaarbasis
  Autonome groei van de aangepaste EBITDA: 15-20% op jaarbasis
  Onderliggende ambities

  Autonome groei van de netto-omzet van Sustainable Food Solutions: 5%(2) op jaarbasis
  Autonome groei van de netto-omzet van Lactic Acid & Specialties: 7%(2) op jaarbasis
  Autonome groei van de netto-omzet van Algae Ingredients: 25%(2) op jaarbasis
  EBITDA-investeringen t.b.v. andere Incubator-initiatieven: 0,5-1,5% van de omzet van de kernactiviteiten van Corbion (op jaarbasis)
  Investeringen: gemiddeld € 160 miljoen per jaar
  Covenant net debt/covenant EBITDA: richtbandbreedte van 1,5-2,5x
  ROCE > WACC
  Bijlage

  20221201 Corbion PR NL final

 3. forum rang 4 stocktrader 1 december 2022 10:02
  Corbion Strategy Update of ‘Advance 2025’
  December 01, 2022 01:00 ET | Source: Corbion

  ...

  English

  During its Capital Markets Day for analysts and investors in Amsterdam today, Corbion
  management will present an update of the ‘Advance 2025’ strategy progress and introduce updated targets for the 2023-2025 period. Through our purpose ‘Preserve what matters’, sustainability continues to be at the forefront in all our decision-making.

  Key highlights of the event will include:

  Significant progress made in delivering ‘Advance 2025’
  Creation of Algae Ingredients as a new business unit, following commercial breakthrough
  Increase of net sales growth(1) target to 5-8%(2) p.a. for 2023-2025, up from 4-7% p.a.
  Adjusted EBITDA growth(1) target of 15-20% p.a. for 2023-2025
  Improving funding ratio(3) to below 2.9x in 2023, and 1.5-2.5x from 2024
  Divestment process for non-core emulsifiers business initiated
  We are well on track in delivering the Advance 2025 strategy, navigating through a highly volatile business climate. We raised our organic sales growth rate substantially, grew our Adjusted EBITDA, invested in our organization and production capacity, exited from all non-core manage-for-exit activities, achieved break-even EBITDA in algae-based omega-3, and raised our carbon footprint reduction target in line with 1.5 degrees. Today, we mark the beginning of the second phase of our Advance 2025 strategy.

  After achieving the break-even EBITDA level in June 2022 as anticipated, we believe now is the time to carve out Algae Ingredients from the Incubator into a separate business unit. This expresses our confidence in the growth and profitability potential of this business line. Initially, this business unit will consist of our algae-based omega-3.

  We are raising our organic net sales growth(1) guidance for the 2023-2025 period from 4-7% to
  5-8%(2) p.a. We are switching from a margin target to an organic Adjusted EBITDA growth target (15-20% annually), as we believe this is a better measure of our performance, given the highly volatile input cost dynamics. We are aiming for a € 250 million Adjusted EBITDA for our core activities by 2025(4).

  We expect to improve our funding ratio(3) to 2.9-3.2x by end of 2022, below 2.9x in 2023, and between 1.5x and 2.5x from 2024 onwards, irrespective of divestments or acquisitions. Within this funding framework we will continue to invest significantly to support our profitable growth opportunities in all of our business units.

  We have initiated the process of divesting our non-core emulsifier business enabling us to fully focus on profitably growing our core business. In 2020 we categorized the emulsifier business as non-core: ‘manage-for-value’. The emulsifier business has delivered a very strong performance over the past few years, and we have become the market leader in the US emulsifier market.

  TotalEnergies and Corbion are committed to growing the PLA business. We are in discussion to explore several operational and financial models regarding the future lactic acid requirements for the production of PLA in Grandpuits.

  Financial guidance 2023-2025

  Financial targets 2023-2025 (for core activities)

  Organic net sales growth 5-8%(2) p.a.
  Organic Adjusted EBITDA growth 15-20% p.a.
  Underlying ambitions

  Organic net sales growth Sustainable Food Solutions 5%(2) p.a.
  Organic net sales growth Lactic Acid & Specialties 7%(2) p.a.
  Organic net sales growth Algae Ingredients 25%(2) p.a.
  EBITDA investments of other Incubator initiatives: 0.5-1.5% of Corbion core sales p.a.
  Capex: €160 million average per annum
  Covenant net debt/covenant EBITDA: Target range 1.5-2.5x
  ROCE > WACC

  www.globenewswire.com/news-release/20...
 4. forum rang 4 stocktrader 1 december 2022 10:06
  Corbion, Heineken en rentehoop centraal op positief Damrak
  01 december 2022 08:20
  Laatste update: 01-12-2022 08:20
  Door ANP

  Deel dit

  Foto: ANP
  Op de Amsterdamse aandelenbeurs gaat de aandacht donderdag onder meer uit naar speciaalchemiebedrijf Corbion en bierbrouwer Heineken. Beide bedrijven houden beleggersdagen. Corbion verhoogde daarbij zijn verwachting voor de omzetgroei in de periode van 2023 tot 2025. Het bedrijf denkt nu tussen de 5 en 8 procent te kunnen groeien. Heineken, dat woensdag al liet weten de bierprijzen per 1 januari opnieuw te verhogen, hield vast aan zijn financiële doelstellingen voor dit jaar en 2023.

  Daarnaast zorgt een toespraak van voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve voor optimisme bij beleggers. Hij gaf aan dat de Amerikaanse centrale bank mogelijk al vanaf deze maand de rente in de Verenigde Staten met minder grote stappen zal verhogen. Hogere rentes zijn in de regel ongunstig voor de waarde van aandelen en het vooruitzicht van kleinere renteverhogingen zorgde voor flinke koerswinsten op Wall Street.

  Powell waarschuwde wel dat de rente waarschijnlijk langer blijft stijgen en op een hoger niveau zal uitkomen dan eerder werd verwacht. Wel denkt hij dat er nog altijd een grote kans is dat de hogere rentetarieven geen diepe recessie zullen veroorzaken, maar dat de grootste economie ter wereld een zachte landing kan maken.

  De AEX-index op Beursplein 5 lijkt ruim 1 procent hoger te beginnen aan de eerste dag van december. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting met flinke winsten openen. Op de Aziatische aandelenmarkten werd de boodschap van Powell donderdag ook goed ontvangen. De Nikkei in Tokio sloot 0,9 procent hoger en de Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 1,5 procent in de plus. Signalen dat China het strenge coronabeleid toch wat lijkt te versoepelen zorgden eveneens voor optimisme. De Chinese vicepremier Sun Chunlan liet weten dat een nieuwe fase van de bestrijding van het virus in is gegaan.

  Op het Damrak zal Wolters Kluwer mogelijk bewegen op een advieswijziging. Analisten van de Franse bank Exane BNP Paribas schroefden hun aanbeveling voor de informatieleverancier terug naar verkopen.

  De Europese beurzen sloten de maand november positief af en ook Wall Street ging flink vooruit. De Dow-Jonesindex eindigde 2,2 procent hoger. De brede S&P 500 won 3,1 procent en techbeurs Nasdaq steeg 4,4 procent.

  De euro steeg in waarde door het vooruitzicht van kleinere rentestappen in de VS en was 1,0453 dollar waard, tegen 1,0324 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,4 procent goedkoper op 80,19 dollar. Brentolie kostte 0,5 procent minder op 86,55 dollar per vat.
 5. forum rang 4 stocktrader 1 december 2022 10:21
  Chipbedrijven aan kop in AEX, Corbion klimt na omzetverhoging
  Foto: ANP
  De AEX-index op het Damrak is donderdag met een stevige winst begonnen aan de maand december. Vooral de chipbedrijven ASMI, Besi en ASML deden goede zaken. Uitspraken van voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve zorgden daarbij voor optimisme bij beleggers. Hij gaf aan dat de Amerikaanse centrale bank mogelijk al vanaf deze maand de rente in de Verenigde Staten met minder grote stappen zal verhogen.

  Hogere rentes zijn in de regel ongunstig voor de waarde van aandelen en het vooruitzicht van kleinere renteverhogingen wakkerde woensdag al de kooplust bij beleggers op Wall Street aan. Daarbij werden vooral snelgroeiende technologie- en chipbedrijven opgepikt waardoor de Amerikaanse techgraadmeter Nasdaq ruim 4 procent wist te winnen.

  Powell waarschuwde wel dat de rente waarschijnlijk langer blijft stijgen en op een hoger niveau zal uitkomen dan eerder werd verwacht. Wel denkt hij dat er nog altijd een grote kans is dat de hogere rentetarieven geen diepe recessie zullen veroorzaken, maar dat de grootste economie ter wereld een zachte landing kan maken.

  Signalen dat China het strenge coronabeleid toch wat lijkt te versoepelen zorgden eveneens voor optimisme. De Chinese vicepremier Sun Chunlan liet weten dat een nieuwe fase van de bestrijding van het virus in is gegaan.

  De AEX noteerde in de ochtendhandel 1,3 procent hoger op 733,20 punten. De MidKap klom 0,9 procent tot 957,36 punten. De beurzen in Londen en Parijs wonnen tot 0,4 procent. De DAX in Frankfurt steeg 0,8 procent, ondanks een sterker dan verwachte daling van de Duitse winkelverkopen in oktober.

  ASMI, Besi en ASML dikten tot 6 procent aan. Wolters Kluwer voerde de schaarse dalers aan in de AEX met een verlies van 1,5 procent. Analisten van de Franse bank Exane BNP Paribas schroefden hun aanbeveling voor de informatieleverancier terug naar verkopen. Olie- en gasconcern Shell volgde met een min van 1,3 procent.

  Daarnaast stonden speciaalchemiebedrijf Corbion en bierbrouwer Heineken in de belangstelling. Beide bedrijven houden beleggersdagen. Corbion (plus 8 procent) verhoogde daarbij zijn verwachting voor de omzetgroei in de komende jaren. Heineken, dat woensdag al liet weten de bierprijzen per 1 januari opnieuw te verhogen, hield vast aan zijn financiële doelstellingen voor dit jaar en 2023. Het aandeel won 1,9 procent

  De euro steeg in waarde door het vooruitzicht van kleinere rentestappen in de VS en was 1,0426 dollar waard, tegen 1,0324 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,3 procent goedkoper op 80,33 dollar. Brentolie kostte 0,2 procent minder op 86,76 dollar per vat.
14 Posts
|Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord

Direct naar Forum

Indices

AEX 760,94 -0,09%
EUR/USD 1,0784 +0,79%
FTSE 100 7.599,74 -0,32%
Germany40^ 16.015,20 +0,16%
Gold spot 1.964,82 -0,03%
NY-Nasdaq Composite 13.238,52 +1,02%

Stijgers

RANDST...
+1,75%
CM.COM
+1,71%
NN Group
+1,60%
Vastned
+1,52%
Philip...
+1,51%

Dalers

JUST E...
-5,24%
AZERION
-4,98%
DSM FI...
-3,06%
EBUSCO...
-2,79%
NSI
-2,38%

Nieuws Forum Meer»

(36)

Demir op 8 mei 2023 09:10
(30)

Demir op 8 mei 2023 09:09
(26)

twinkletown op 22 feb 2023 10:46
(9)

spartapiet op 16 feb 2023 23:17

Column Forum Meer»

(1)

bergen333 op 9 jun 2023 01:10
(149)

vliegend circusss op 9 jun 2023 00:09
(10)

Kay op 8 jun 2023 23:01
(5)

jan de vakman op 8 jun 2023 21:18
(3)

etap2 op 8 jun 2023 20:33

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links