Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Gaswinning zonder aardbevingen en Nederland wordt rijk

25 Posts
Pagina: 1 2 »» | Laatste | Omlaag ↓
 1. forum rang 10 DeZwarteRidder 5 oktober 2022 09:00
  Waterinjectie – stop op aardbevingen Groningen?

  De Gas Generation Group, een samenwerkingsverband van verschillende bedrijven die zich presenteren als Triple-G, heeft een techniek ontwikkeld die de aardbevingen in Groningen kan doen stoppen en die toch efficiënt gas uit het veld kunnen halen. Met het injecteren van zeewater ontstaan er geen loze ruimtes in de zandsteenlaag, waardoor er geen aardbevingen meer komen. Als de reservoirdruk constant blijft drukken de holtes in het zandsteen niet in elkaar en komt er geen aardbeving. Het plan van Triple-G voorziet in het gefaseerd kunnen blijven winnen van gas en het gefaseerd inbrengen van water. De putten blijven daardoor niet alleen aardbevingsvrij maar kunnen ook zonder al te grote investeringen worden overgeschakeld naar andere winningsvormen, zoals aardwarmte.

  Triple-G
  Wetenschappers werken aan de oplossing voor de aardbevinggevoeligheid in het gebied van het grootste aardgasveld van Europa: het Groningen-veld. Het gasveld heeft een oppervlakte van duizend vierkante kilometer. Het Nederlandse gas zit op een diepte tussen de twee- en vierduizend meter. De laag waar het aardgas in zit is ongeveer 250 meter dik.
  Oud-medewerker van de NAM Gerrit Wigger is een samenwerkingsverband aangegaan met drie verschillende Friese bedrijven die opereren onder de naam Triple-G. Wigger zegt de sleutel tot het einde van de aardbevingen in Groningen in handen te hebben. De ontwikkelde nieuwe techniek gaat aardbevingen tegen en resulteert in winning van meer gas met minder risico voor de bewoners van de streek. Bijna al het gas dat onder Slochteren zit kan met deze techniek worden gewonnen. Het gas kan zelfs sneller en efficiënter naar boven worden gehaald.

  Ondergrondse drukverschillen
  Het zijn de ondergrondse drukverschillen die de oorzaak zijn van wat we aan het aardoppervlak als aardbevingen ervaren. Met de nieuwe techniek van Wigger en zijn kompanen worden die grote drukverschillen weggenomen door water te injecteren waar gas wordt gewonnen. Het water neemt de plaats van het gas in waardoor de druk in de aardlaag op niveau blijft. Aardbevingen zijn dan verleden tijd. Bovendien kan de winning dan ook weer worden opgeschroefd en komt de moeilijk te winnen laatste gasvoorraad, het restant zeg maar, makkelijker naar boven drijven en is daardoor ook makkelijker uit de grond te halen. Om zuinig om te gaan met het grote Groningen gasveld en om grote aardbevingen zo goed en zo kwaad als dat kan te voorkomen, is de winning sinds 2014 op een lager pitje gezet.

  Waterinjectie
  Het injecteren van water gaat dan wel met een enorme hoeveelheid en moet ook veel geld kosten. Triple-G schat het op een miljard euro. Dat is net zoveel geld als dat er tot november 2014 al aan schadevergoeding is uitgekeerd. De NAM is geïnteresseerd in de techniek.

  Fossiele brandstof
  Aardgas is een van de fossiele brandstoffen, naast bijvoorbeeld olie en steenkool. Fossiel houdt in dat het uit miljoenen jaren oude planten- en dierenresten is ontstaan en brandstof betekent dat het brandbaar is. Aardgas is vooral methaan, een eenvoudige moleculaire verbinding, al bestaat elk aardgasveld uit zijn eigen samenstelling van verschillende moleculen. Aardgas kan onder de juiste omstandigheden en met de juiste temperatuur een verbinding aangaan met zuurstof waardoor er een vlam ontstaat, er komt warmte vrij. Die warmte gebruiken wij dagelijks voor verschillende doeleinden. Om ons huis mee te verwarmen bijvoorbeeld of om ons eten mee te koken.

  Ontstaan van aardgas
  De miljoenen jaren oude dieren en plantenresten zijn onder Groningen door gebrek aan zuurstof niet vergaan. Door al die jaren van hoge druk en hoge temperatuur is het materiaal omgezet en komt er gas vrij dat in diepe poriën van een kalkzandsteenlaag gaat zitten. Tot het bij een ondoordringbare zoutlaag komt waar het niet doorheen kan. De druk loopt op en in de loop van de vele jaren scheidt het in drie substanties: olie, gas en water. In de loop van de 150 miljoen jaren verandert de druk in het gasveld, ook door tektonische beweging. De winning van gas verlaagt de druk in een razend tempo. In vijftig jaar tijd verlaagde de druk van 350 bar naar 90 bar. Hoe lager de druk in het gasveld is hoe moeilijker het is om het gas uit het gasveld te halen.

  Lage druk in het aardgasveld
  Op een gegeven moment wordt de druk zo laag dat het te duur en technisch welhaast onmogelijk is om het gas uit de bodem te krijgen. De winning van gas betekent ook dat met de druk de temperatuur daalt en dat betekent dat zich condensatie vormt. Het gas dat omhoog wordt gehaald koelt in de pijp snel af en dat vormt ook condensatie. Het gas gaat niet zo snel naar boven dat het water mee gaat. Dat valt tijdens de reis naar beneden en komt ook weer in de zandsteenlaag terecht. Daar begint het te stromen. Er vormen als het ware ondergrondse rivieren die de zandsteenlaag uitslijten en er ontstaan holen in het gasreservoir. Deze erosie en de daling van de drukt zorgt ervoor dat de zandsteenlaag in elkaar zakt. Dat geeft trillingen in het aardoppervlak en dat zijn de aardbevingen die in Groningen gevoeld worden.

  Aardbevingen in Groningen
  Met het vorderen van de gaswinning komen er steeds meer aardbevingen voor. Groningen maakt zich daar grote zorgen over. De eerste bevingen werden eind jaren 80 geregistreerd en daarna zijn de bevingen alleen maar frequenter en heviger geworden. De aardbevingen geven een groot gevoel van onveiligheid en berokkenen schade aan huizen en gebouwen en infrastructuur zoals bruggen, dijken en dammen.

  Stop erosie zandsteenlaag
  Als het erosie proces kan worden gestopt, dan ontstaan er geen holtes, zakt de zandsteenlaag niet in en komen er geen aardbevingen. Water kan in de onderliggende laag worden geïnjecteerd. Wanneer de NAM het gas met dezelfde snelheid wint als dat het water in de laag brengt, dan blijft de druk gelijk en bij gelijkblijvende druk zakken er geen zandsteenlagen in en komt er geen aardbeving. Het water vult de holtes, de grote eerst een daarna ook de kleinere ruimtes. Met het volstromen van de holtes met het water, is het laatste gas makkelijker te winnen en kan de productie weer worden opgevoerd. Het water houdt de druk op peil en de zandsteenlaag blijft intact.

  Triple-G noemt het een eenvoudige oplossing voor een complex probleem, die profijt oplevert en veilig voor het milieu is. Het watergevulde gasveld zou zelfs in een later stadium gebruikt kunnen worden voor duurzame aardwarmte projecten die warmte en elektriciteit kunnen opleveren.

  Triple-G
  Triple-G is de Gas Generation Group, een samenwerking van

  W1con
  Triple-H
  Somut
  Kyrnos

  December 2016
  Triple-G introduceerde het plan in 2014. De NAM gaat vooralsnog niet met Triple-G in zee. Het bedrijf probeert met behulp van subsidie uit Brussel het plan toch van de grond te krijgen. In december 2016 is er nog geen groen licht voor het waterinjectie-plan.
 2. forum rang 10 DeZwarteRidder 5 oktober 2022 09:02
  Groningenveld
  Algemene gegevens
  Land Nederland
  Regio Groningen
  Olie/ gas aardgas
  On-/offshore onshore
  Concessiehouders Nederlandse Aardolie Maatschappij
  Producerende formaties Slochteren Formatie
  Reservoirdiepte 2.600-3.200 meter
  Geschiedenis
  Ontdekking 1959
  Begin productie 1963
  Piekjaar 1976
  Begin ontmanteling 2023-2024 (verwacht)

  Het Groningenveld (ook wel aardgasveld van Slochteren) is een aardgasveld onder de Nederlandse provincie Groningen. Met een geschatte 2.740 miljard normaal kubieke meter aan winbaar aardgas is het het grootste aardgasveld van Europa en een van de grootste aardgasvelden ter wereld.

  Het gasveld werd in 1959 ontdekt in de buurt van Slochteren. De daaropvolgende winning van het aardgas kwam centraal te staan in de energievoorziening in Nederland. Vrijwel heel Nederland werd in de jaren daarna aangesloten op het Gronings gas. De aardgasbaten waren belangrijk in de naoorlogse ontwikkeling en opbouw van de Nederlandse verzorgingsstaat. Tot 2013 is er 2.057 miljard m³ aardgas uit het veld gehaald.[1]

  De gaswinning had echter bodemdaling boven het veld tot gevolg. Vanaf 1991 ging dit ook gepaard met aardbevingen. Dit leidde tot schade aan huizen en onrust onder bewoners. Vanaf 2014 werd daarom besloten de gaswinning af te bouwen. Naar verwachting wordt de gaswinning Groningenveld gestopt in 2023 of 2024.
  Inhoud

  Geologie
  Doorsnede Groningenveld

  Het moedergesteente van het Groningenveld, de gesteentelaag waarin het aardgas ontstaan is, is de Carboon-laag. Tijdens het Carboon-tijdvak lag wat nu Nederland is op de evenaar en had het gebied tropische moeraswouden. De plantenresten werden na begraving door volgende laag uiteindelijk steenkool. Specifiek de Limburg Groep bevat veel steenkool. In Zuid-Limburg ligt deze laag ondiep genoeg voor kolenmijnen, maar in Groningen op 3,3 kilometer onder de grond. Als bijproduct van steenkool in die laag ontstond droog aardgas.[2][3][4]

  Dit gas steeg vervolgens naar het bovenliggende Boven Rotliegend uit het tijdperk Perm. Binnen het Boven Rotliegend ligt het specifiek in de Slochteren Formatie. Deze laag heeft een porositeit van 15-20% en een permeabiliteit van 0.1-3000 mD.[5] Tijdens het Perm bestond het gebied uit woestijn, waarvan het zand afkomstig was uit het Variscische gebergte.[2] De beste reservoirs bevinden zich in het fijnkorrelig eolisch duinzand. In het geval van het Groningenveld zit er ook veel gas in het grovere korrelige fluviatiele wadizand. Het reservoir ligt tussen de 2.600 en 3.200 meter onder de grond. Boven het Boven Rotliegend ligt de Zechstein-laag, die het afsluitingsgesteente vormt. Deze laag bevat ondoorlaatbare carbonaat-, haliet- en anhydrietlagen waardoor het gas in het Boven Rotliegend bleef.[5][6]

  Eigenschappen Gronings gas
  Zie Gronings gas voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
  Samenstelling Gronings gas[7] Component Vol%
  Methaan 81,30
  Ethaan 2,85
  Propaan 0,37
  Butaan 0,14
  Pentaan 0,04
  Hexaan 0,05
  Stikstof 14,35
  Zuurstof 0,01
  Kooldioxide 0,89

  Het gas uit het Groningenveld wordt gekenmerkt door een hoog percentage stikstof.[8] Het hoge percentage stikstof, wat niet brandbaar is, zorgt voor een lage calorische waarde van 35,17 megajoule per kubieke meter (MJ/m³).[7] Door de afwijkende calorische waarde en hogere druk moesten gasverbruikende zoals geisers en gasfornuizen na 1963 van andere branders worden voorzien dan wel geheel worden vervangen.[9] Andersom moest bij de afbouw van de gaswinning stikstof toegevoegd worden aan geïmporteerd hoog calorisch gas. Hiervoor wordt sinds 2020 gewerkt aan een stikstoffabriek in Zuidbroek.[10]
  Omvang

  Het gasveld is verspreid over ongeveer 900 vierkante kilometer.[11] De schatting voor de inhoud van het gasveld zijn vanaf de ontdekking in 1959 fors gestegen. Na het boorsucces in Delfzijl werd de omvang van het gasveld geschat op 60 miljard m³. Er werd verder gezocht en de gasramingen werden steeds verder naar boven bijgesteld; in het najaar van 1962 was de schatting 470 miljard m³; in oktober 1963 al 1110 miljard m³ en in 1967 2000 miljard m³.[12] Met de kennis van 2010 wordt de winbare gasvoorraad geschat op 2700 miljard m³.[13] De winbare gasvoorraad is afhankelijk van de techniek en prijs van het gas, want bij hogere prijzen zijn meer reserves economisch winbaar
 3. forum rang 6 GakGak 5 oktober 2022 11:58
  Econonomen / wetenschappers slagen er constant in om hun uitleg en rapportage aan te passen aan de
  meest gewenste uitkomst.
  Iedereen is daar wel gevoelig voor maar om de gevonden meest gewenste rapportage dan ook maar meteen als enige
  feitelijke juiste aan te merken gaat veel te ver.

  Wappies en complotdenkers hebben vaak maar 1 (pseudo) wetenschapper nodig om hun gelijk te halen of niet eens dat
  als je maar hard genoeg roept en om je heenschopt (en daarvoor een platform krijgt).

  D66 is inmiddels ook berucht aan het worden.
  Brussel is heilig en als deugoverheid is D66 onderdanig en maakt aan de lopende band ge(mis)bruik van de vele
  mogelijkheden om de gewenste rapportages aan te slepen.
  Andersdenkenden kun je elimineren met bijvoorbeeld het argument dat deze wetenschappers met pensioen zijn
  want dan stop je blijkbaar met denken of meningen vormen.

  Nog ernstiger wordt het via vermenging van doelstellingen als veestapel halvering, stikstofnormen, boeren
  onteigenen en bouwgrond voor woningen vrijmaken die dan inmiddels onbetaalbaar worden door
  visieloosheid en gasloosheid.

  Als er weer eens een D66 minister veel kritiek krijgt hier dan zie je onmiddellijk wie er vanuit de D66 hoek
  pijnlijk reageert alsof er op de deugtenen wordt getrapt.

  (Wie de schoen past, heeft niet te lange tenen).
 4. forum rang 10 luchtschip 5 oktober 2022 12:26
  quote:

  DeZwarteRidder schreef op 5 oktober 2022 09:00:

  Waterinjectie – stop op aardbevingen Groningen?

  De Gas Generation Group, een samenwerkingsverband van verschillende bedrijven die zich presenteren als Triple-G, heeft een techniek ontwikkeld die de aardbevingen in Groningen kan doen stoppen en die toch efficiënt gas uit het veld kunnen halen. Met het injecteren van zeewater ontstaan er geen loze ruimtes in de zandsteenlaag, waardoor er geen aardbevingen meer komen. Als de reservoirdruk constant blijft drukken de holtes in het zandsteen niet in elkaar en komt er geen aardbeving. Het plan van Triple-G voorziet in het gefaseerd kunnen blijven winnen van gas en het gefaseerd inbrengen van water. De putten blijven daardoor niet alleen aardbevingsvrij maar kunnen ook zonder al te grote investeringen worden overgeschakeld naar andere winningsvormen, zoals aardwarmte.

  Triple-G
  Wetenschappers werken aan de oplossing voor de aardbevinggevoeligheid in het gebied van het grootste aardgasveld van Europa: het Groningen-veld. Het gasveld heeft een oppervlakte van duizend vierkante kilometer. Het Nederlandse gas zit op een diepte tussen de twee- en vierduizend meter. De laag waar het aardgas in zit is ongeveer 250 meter dik.
  Oud-medewerker van de NAM Gerrit Wigger is een samenwerkingsverband aangegaan met drie verschillende Friese bedrijven die opereren onder de naam Triple-G. Wigger zegt de sleutel tot het einde van de aardbevingen in Groningen in handen te hebben. De ontwikkelde nieuwe techniek gaat aardbevingen tegen en resulteert in winning van meer gas met minder risico voor de bewoners van de streek. Bijna al het gas dat onder Slochteren zit kan met deze techniek worden gewonnen. Het gas kan zelfs sneller en efficiënter naar boven worden gehaald.

  Ondergrondse drukverschillen
  Het zijn de ondergrondse drukverschillen die de oorzaak zijn van wat we aan het aardoppervlak als aardbevingen ervaren. Met de nieuwe techniek van Wigger en zijn kompanen worden die grote drukverschillen weggenomen door water te injecteren waar gas wordt gewonnen. Het water neemt de plaats van het gas in waardoor de druk in de aardlaag op niveau blijft. Aardbevingen zijn dan verleden tijd. Bovendien kan de winning dan ook weer worden opgeschroefd en komt de moeilijk te winnen laatste gasvoorraad, het restant zeg maar, makkelijker naar boven drijven en is daardoor ook makkelijker uit de grond te halen. Om zuinig om te gaan met het grote Groningen gasveld en om grote aardbevingen zo goed en zo kwaad als dat kan te voorkomen, is de winning sinds 2014 op een lager pitje gezet.

  Waterinjectie
  Het injecteren van water gaat dan wel met een enorme hoeveelheid en moet ook veel geld kosten. Triple-G schat het op een miljard euro. Dat is net zoveel geld als dat er tot november 2014 al aan schadevergoeding is uitgekeerd. De NAM is geïnteresseerd in de techniek

  Lage druk in het aardgasveld
  Op een gegeven moment wordt de druk zo laag dat het te duur en technisch welhaast onmogelijk is om het gas uit de bodem te krijgen. De winning van gas betekent ook dat met de druk de temperatuur daalt en dat betekent dat zich condensatie vormt. Het gas dat omhoog wordt gehaald koelt in de pijp snel af en dat vormt ook condensatie. Het gas gaat niet zo snel naar boven dat het water mee gaat. Dat valt tijdens de reis naar beneden en komt ook weer in de zandsteenlaag terecht. Daar begint het te stromen. Er vormen als het ware ondergrondse rivieren die de zandsteenlaag uitslijten en er ontstaan holen in het gasreservoir. Deze erosie en de daling van de drukt zorgt ervoor dat de zandsteenlaag in elkaar zakt. Dat geeft trillingen in het aardoppervlak en dat zijn de aardbevingen die in Groningen gevoeld worden.

  Aardbevingen in Groningen
  Met het vorderen van de gaswinning komen er steeds meer aardbevingen voor. Groningen maakt zich daar grote zorgen over. De eerste bevingen werden eind jaren 80 geregistreerd en daarna zijn de bevingen alleen maar frequenter en heviger geworden.

  Stop erosie zandsteenlaag
  Als het erosie proces kan worden gestopt, dan ontstaan er geen holtes, zakt de zandsteenlaag niet in en komen er geen aardbevingen. Water kan in de onderliggende laag worden geïnjecteerd. Wanneer de NAM het gas met dezelfde snelheid wint als dat het water in de laag brengt, dan blijft de druk gelijk en bij gelijkblijvende druk zakken er geen zandsteenlagen in en komt er geen aardbeving. Het water vult de holtes, de grote eerst een daarna ook de kleinere ruimtes. Met het volstromen van de holtes met het water, is het laatste gas makkelijker te winnen en kan de productie weer worden opgevoerd. Het water houdt de druk op peil en de zandsteenlaag blijft intact.

  Triple-G noemt het een eenvoudige oplossing voor een complex probleem, die profijt oplevert en veilig voor het milieu is. Het watergevulde gasveld zou zelfs in een later stadium gebruikt kunnen worden voor duurzame aardwarmte projecten die warmte en elektriciteit kunnen opleveren.

  December 2016
  Triple-G introduceerde het plan in 2014. De NAM gaat vooralsnog niet met Triple-G in zee. Het bedrijf probeert met behulp van subsidie uit Brussel het plan toch van de grond te krijgen. In december 2016 is er nog geen groen licht voor het waterinjectie-plan.
  Geen goed plan en na overwegingen van de bezwaren geen geschikte oplossing

  Een plan uit 2014 en in 2016 nog geen groen licht voor dit plan

  Waarom kom je hier nu mee in 2022 ?

  Artikel uit 2018 :

  Als je het gasveld weer bijvult.....
  ....Kan je de Groningse aardbevingen dan een halt toeroepen?

  Als je aardgas oppompt uit de bodem, gaat de druk in het gasveld omlaag. Dat veroorzaakt de aardbevingen in Groningen.

  Kan je de druk herstellen door het gasveld met ander materiaal weer aan te vullen? En houden de bevingen dan op?

  Die vraag kwam meerdere malen binnen, al verschilde het materiaal waarmee het gasveld nagevuld zou moeten worden per vraagsteller. Vervuild slib, zeewater, CO2 en stikstof, waren de genoemde suggesties

  Slib of water?

  Uit de vraagstelling bleek dat sommige lezers een verkeerd beeld hebben van een gasveld.
  Een gasveld is geen holle ruimte in de aarde – dus niet een soort grot of konijnenhol gevuld met gas.
  Een gasveld bestaat uit gesteente, meestal zandsteen, dat enigszins poreus is. Het aardgas wordt gewonnen uit de minuscule ruimtes tussen de korrels waaruit het gesteente is opgebouwd. De afmetingen van die poriën zijn hooguit enkele tienden van millimeters.

  Slib past daar niet in. Zodra je dat gaat injecteren raakt de boel onmiddellijk verstopt.

  >>>>> Om water in de poriën te brengen is zeer veel kracht nodig, en moet je dus onder zeer hoge drukken gaan injecteren. Dat brengt risico’s met zich mee.<<<<<

  >>>>>Bovendien weten we van andere plekken op aarde dat breuken in de aarde nogal heftig op water kunnen reageren. Als de poriën van het gesteente waar een breuk doorheen loopt gevuld raken met (extra) water, neemt de wrijving langs het breukvlak af. Dat kan leiden tot extra aardbevingen, en daar zit Groningen niet op te wachten..<<<<<

  www.nemokennislink.nl/publicaties/als...
 5. forum rang 10 DeZwarteRidder 5 oktober 2022 12:46
  Waterinjectie bij het 'fracken' kan lichte aardbevingtjes veroorzaken omdat het water fungeert als smeermiddel tussen hard gesteente.

  In ons land is daar geen sprake van, in ons land krijgen we alleen aardbevingen omdat holle ruimtes tussen de zandkorrels inzakken omdat het gas eruit gehaald is.

  Overal ter wereld wordt waterinjectie bij gas- en oliebronnen toegepast zonder veel problemen.

  Het plan voor waterinjectie in Nederland is uitgewerkt door een medewerker van de NAM en die heeft hier dus veel verstand van,

  Men kan gewoon bestaande boorputten gebruiken en men heeft een aantal grote compressors nodig.

  Op z'n minst zou de NAM een paar proeven kunnen nemen en eens goed onderzoeken of dit mogelijk is.
  Bij Schoonebeek pompt de NAM al afvalwater in de ondergrond.

  Als we slechts 1000 miljard m3 aardgas extra uit de grond kunnen halen levert dat (op dit moment) ca 1000 miljard euro op, dus meer dan genoeg om alle Groningers boven de gasbel een nieuw huis te geven en alle gasverbruikers een flinke subsidie te geven.
 6. forum rang 6 GakGak 5 oktober 2022 13:13
  Huizen aarbevingsbestendig maken is geen rocketscience en wordt ook over de hele wereld toegepast.
  Bij nieuwbouw heel simpel en bij renovatie wat lastiger en dus duurder toe te passen.

  Doe er ook nog een warmtepomp bij en wat zonnepanelen.
  Groningers zijn nuchtere mensen die geen luxe vragen en alleen een eerlijke behandeling en graag blijven wonen
  waar ze nu zitten.
  Allemaal prima haalbaar en voor alle partijen win win.

  Behalve voor de deugpolitici waaronder die van D66 en dus vaak ook VVD die erachteraan hollen.
  Die willen niet eens overwegen om een andere visie aan te horen, maar komen liever met kleurenkaartjes die ze
  zelf niet begrijpen en al helemaal niet kunnen uitleggen als het stikstof betreft.
 7. forum rang 10 luchtschip 5 oktober 2022 13:18
  quote:

  DeZwarteRidder schreef op 5 oktober 2022 12:46:

  Waterinjectie bij het 'fracken' kan lichte aardbevingtjes veroorzaken omdat het water fungeert als smeermiddel tussen hard gesteente.

  In ons land is daar geen sprake van, in ons land krijgen we alleen aardbevingen omdat holle ruimtes tussen de zandkorrels inzakken omdat het gas eruit gehaald is.

  Overal ter wereld wordt waterinjectie bij gas- en oliebronnen toegepast zonder veel problemen.

  Het plan voor waterinjectie in Nederland is uitgewerkt door een medewerker van de NAM en die heeft hier dus veel verstand van,

  Men kan gewoon bestaande boorputten gebruiken en men heeft een aantal grote compressors nodig.

  Op z'n minst zou de NAM een paar proeven kunnen nemen en eens goed onderzoeken of dit mogelijk is.
  Bij Schoonebeek pompt de NAM al afvalwater in de ondergrond.

  Als we slechts 1000 miljard m3 aardgas extra uit de grond kunnen halen levert dat (op dit moment) ca 1000 miljard euro op, dus meer dan genoeg om alle Groningers boven de gasbel een nieuw huis te geven en alle gasverbruikers een flinke subsidie te geven.
  "Het plan voor waterinjectie in Nederland is uitgewerkt door een medewerker van de NAM en die heeft hier dus veel verstand van,

  Men kan gewoon bestaande boorputten gebruiken en men heeft een aantal grote compressors nodig."

  Ja, een medewerker van de NAM, heeft er veel verstand van, maar houdt zijn eigen belang voorop : de komende 10 jaar weer van goedbetaald werk verzekerd als ingenieur bij de NAM
  Een paar aardbevinkjes meer of minder heeft hij minder problemen mee

  Het plan is ingediend bij de NAM in 2014 en in 2016 bleek er nog geen reactie te zijn van de NAM
  Het plan is dus door de NAM niet als realistisch bestempeld gezien de onzekerheden aangaande komende bevingen

  De medewerker heeft kennis van de technische werking van water injectie, maar geen kennis van aardbevingsrisico's
  Voor aardbevingsrisico's heeft de NAM en de overheid andere mensen in dienst, die de directie van de NAM adviseren

  Het feit dat de NAM er niet verder meegegaan is na 2014, betekent dat het wegens aardbevingsrisico geen haalbaar plan is volgens de NAM
 8. forum rang 10 DeZwarteRidder 5 oktober 2022 13:46
  quote:

  luchtschip schreef op 5 oktober 2022 13:18:

  [...]

  "Het plan voor waterinjectie in Nederland is uitgewerkt door een medewerker van de NAM en die heeft hier dus veel verstand van,

  Men kan gewoon bestaande boorputten gebruiken en men heeft een aantal grote compressors nodig."

  Ja, een medewerker van de NAM, heeft er veel verstand van, maar houdt zijn eigen belang voorop : de komende 10 jaar weer van goedbetaald werk verzekerd als ingenieur bij de NAM
  Een paar aardbevinkjes meer of minder heeft hij minder problemen mee

  Het plan is ingediend bij de NAM in 2014 en in 2016 bleek er nog geen reactie te zijn van de NAM
  Het plan is dus door de NAM niet als realistisch bestempeld gezien de onzekerheden aangaande komende bevingen

  De medewerker heeft kennis van de technische werking van water injectie, maar geen kennis van aardbevingsrisico's
  Voor aardbevingsrisico's heeft de NAM en de overheid andere mensen in dienst, die de directie van de NAM adviseren

  Het feit dat de NAM er niet verder meegegaan is na 2014, betekent dat het wegens aardbevingsrisico geen haalbaar plan is volgens de NAM
  Ing Wigger werkt allang niet meer bij de NAM en de NAM had in 2014 geen zin om extra kosten te maken.

  Nu trekken ze hun haren uit het hoofd omdat ze het plan van Wigger niet hebben uitgevoerd.

  De NAM had daarmee miljarden aan aardbevingsschade kunnen voorkomen en had nu Rusland kunnen vervangen als grote gasleverancier van Europa.
 9. forum rang 10 luchtschip 5 oktober 2022 14:02
  quote:

  DeZwarteRidder schreef op 5 oktober 2022 13:46:

  [...]

  Ing Wigger werkt allang niet meer bij de NAM en de NAM had in 2014 geen zin om extra kosten te maken.

  Nu trekken ze hun haren uit het hoofd omdat ze het plan van Wigger niet hebben uitgevoerd.
  Ja, je hebt gelijk
  Hij had Triple G als eigen bedrijf opgericht samen met anderen :

  December 2016
  Triple-G introduceerde het plan in 2014. De NAM gaat vooralsnog niet met Triple-G in zee. Het bedrijf probeert met behulp van subsidie uit Brussel het plan toch van de grond te krijgen. In december 2016 is er nog geen groen licht voor het waterinjectie-plan.

  zoals in jouw artikel stond
  De NAM ging in 2014 niet met hem in zee
  Triple G vraagt subsidie aan in Brussel voor het plan en in 2016 nog geen groen licht gekregen

  Inmiddels al nieuwe informatie hierover gezien of probeer je een oud verhaal, dat op een dood spoor staat, weer nieuw leven in te blazen

  Het is leuk tijdverdrijf hier ons in te verdiepen, maar blijft vooralsnog een gesloten boek, omdat het risico van aardbevingen met dit plan nog steeds op de loer ligt
  En risico op aardbevingen in Groningen, daar waagt niemand zich aan
 10. forum rang 10 DeZwarteRidder 5 oktober 2022 14:14
  quote:

  luchtschip schreef op 5 oktober 2022 14:02:

  [...]

  Ja, je hebt gelijk
  Hij had Triple G als eigen bedrijf opgericht samen met anderen :

  December 2016
  Triple-G introduceerde het plan in 2014. De NAM gaat vooralsnog niet met Triple-G in zee. Het bedrijf probeert met behulp van subsidie uit Brussel het plan toch van de grond te krijgen. In december 2016 is er nog geen groen licht voor het waterinjectie-plan.

  zoals in jouw artikel stond
  De NAM ging in 2014 niet met hem in zee
  Triple G vraagt subsidie aan in Brussel voor het plan en in 2016 nog geen groen licht gekregen

  Inmiddels al nieuwe informatie hierover gezien of probeer je een oud verhaal, dat op een dood spoor staat, weer nieuw leven in te blazen

  Het is leuk tijdverdrijf hier ons in te verdiepen, maar blijft vooralsnog een gesloten boek, omdat het risico van aardbevingen met dit plan nog steeds op de loer ligt
  En risico op aardbevingen in Groningen, daar waagt niemand zich aan
  Het risico op aardbevingen wordt juist veel minder door waterinjectie, maar niemand in de politiek durft nu nog risico's te nemen en bovendien wilde men voor de inval in Oekraïne nog van het aardgas af.
 11. forum rang 10 luchtschip 5 oktober 2022 14:37
  quote:

  DeZwarteRidder schreef op 5 oktober 2022 14:14:

  [...]

  Het risico op aardbevingen wordt juist veel minder door waterinjectie, maar niemand in de politiek durft nu nog risico's te nemen en bovendien wilde men voor de inval in Oekraïne nog van het aardgas af.
  Dat zeg jij en je refereert aan andere plekken op aarde waar gas gewonnen wordt in niet bewoonde streken en men een beving accepteert

  Hier wordt door wetenschappers gesteld :

  Om water in de poriën te brengen is zeer veel kracht nodig, en moet je dus onder zeer hoge drukken gaan injecteren. Dat brengt risico’s met zich mee.

  Bovendien weten we van andere plekken op aarde dat breuken in de aarde nogal heftig op water kunnen reageren. Als de poriën van het gesteente waar een breuk doorheen loopt gevuld raken met (extra) water, neemt de wrijving langs het breukvlak af. Dat kan leiden tot extra aardbevingen, en daar zit Groningen niet op te wachten.

  www.nemokennislink.nl/publicaties/als...

  De politiek begint er niet aan omdat wetenschappers wijzen op reeële kans op aardbevingen

  Jouw kennis dat het geen probleem is en de politiek verwijten dat het geen risico's durft te nemen legt weinig gewicht in de schaal

  Mensen die de verantwoordelijkheid moeten nemen, overwegen ten zeerste het menselijk en kostenaspect van potentiële aardbevingen

  Die hoge gasprijs zal heus wel weer een lagere prijs worden en zitten we weer in normaal discussie vaarwater

  Vraag en aanbod leidt tot prijzen voor iedereen aanvaardbaar en zoniet dan gaan we alternatieven zoeken, wat echter bij energie langere termijn werk is
 12. forum rang 6 GakGak 5 oktober 2022 14:48
  @ls
  ´En risico op aardbevingen in Groningen, daar waagt niemand zich aan´

  Correctie, daar waagt Vijlbrief en zijn D66 achterban en nog wat schatplichtige coalitiegenoten zich niet meer aan.
  Na het debakel van de afgelopen 10 jaar nog begrijpelijk ook en alles gaat al fout en leidt tot meer crisis.

  Vijlbrief zit elke week in Groningen zegt hij maar hij kan niet in enkele volzinnen uitleggen waar zijn overtuiging op stoelt dat
  de veiligheid waar alles omdraait bepalend is en het blijft bij de woorden het is niet veilig.

  Het lijkt teveel op het kleurenkaartje van het stikstofbeleid waarmee aanvankelijk vol overtuiging werd geroepen vanuit
  de D66 hoek en uit de mond van vd WAL dat de veestapel wel aantoonbaar moest halveren
  (dus niet meer kalveren) en ook snel graag.

  Remkes heeft gesproken maar we weten nog niet hoe een koe een haas vangt en hoe de hazen gaan lopen
  weten we al helemaal niet.
 13. forum rang 9 objectief 5 oktober 2022 14:58
  quote:

  GakGak schreef op 5 oktober 2022 14:48:

  @ls
  ´En risico op aardbevingen in Groningen, daar waagt niemand zich aan´

  Correctie, daar waagt Vijlbrief en zijn D66 achterban en nog wat schatplichtige coalitiegenoten zich niet meer aan.
  Na het debakel van de afgelopen 10 jaar nog begrijpelijk ook en alles gaat al fout en leidt tot meer crisis.

  Dat is teveel eer aan D66; ze zijn maar een kleine partij in Nederland en toch alles beslissen, dat is buitengewoon knap!!
  (NB, geen enkele serieuze politicus gaat opnieuw het leven van de Groningers op het spel zetten.)
 14. forum rang 10 luchtschip 5 oktober 2022 15:46
  quote:

  DeZwarteRidder schreef op 5 oktober 2022 15:12:

  Wat zou gevaarlijker zijn: nieuwe kerncentrales of waterinjectie in Groningen....???
  Deze vraag is niet aan de orde

  de 155 miljard cbm per jaar gasleveringen aan Europa zijn radicaal stopgezet

  Daar is niet 1,2,3 een vervangend aanbod voor wat leidt tot korte termijn enorme gasprijs stijgingen
  Dit is een tijdelijk fenomeen en zal zich op een lager niveau best wel stabiliseren

  Bovendien gaan de Nederlanders sterk bezuinigen op gas en stroom verbruik : minder/korter douchen, kachel graadje lager en de spitsuren mijden
  Dit zal gigantische afname van gas en stroom tot gevolg hebben
  Grote gas en stroom slurpers als de alumium fabriek in Grongen en de kunstmestfabriek in Zeeland levert ook enorm minder veel verbruik op

  Groningen is geen optie ( aardbeving risico ), maar er zijn genoeg plekken in de wereld om gas vandaan te halen
  Bovendien zijn de voorraden in Europa op een hoog niveau en is het afwachten of het een strenge of zachte winter wordt

  Kerncentrales is op korte termijn helemaal geen optie ivm lange bouwtijd en bovendien hebben deze snel stromend koelwater nodig en zijn peper duur
  Nederland heeft wel veel water maar niet in voldoende mate water met in ruime mate snel stromend water

  gasprijzen waren op hun top op de spot market Euro 312 /MWh en zijn nu al gezakt naar euro 82 /MWh

  grafiek TTF gas spot market
  www.powernext.com/spot-market-data
 15. forum rang 6 GakGak 5 oktober 2022 19:41
  quote:

  DeZwarteRidder schreef op 5 oktober 2022 15:12:

  Wat zou gevaarlijker zijn: nieuwe kerncentrales of waterinjectie in Groningen....???
  Vroeger was alles nog transparant en niet bevuild door verdraaiing van feiten en via een keuzemenu van
  linkjes en rapportages waar de meest gewenste uit wordt gevist ter meerdere eer en glorie van de eigen stokpaardjes.

  Toen had je nog kolenmijnen voor de broodnodige kolenwinning voor in de potkachels.
  Ondanks dat je die kolen overal vandaan kon halen zodat de doden in de gevaarlijke kolenwinning
  tenminste in het buitenland vielen en niet hier.

  Nu heb je aardbevinkjes waarover men zich in de echte aardbevingsgebieden bescheurt.
  (slechte woordkeuze misschien dat laatste....).
  Echt levensgevaarlijk dus en hoe vaker men dat benadrukt vanuit de D66 hoek, hoe meer de stress toeneemt daarover.

  Niet dat je het moet bagatelliseren maar een beetje meer nuance kan geen kwaad en er zal geen dak eerder door
  instorten.
 16. forum rang 10 DeZwarteRidder 6 oktober 2022 07:53
  quote:

  luchtschip schreef op 5 oktober 2022 15:46:

  [...]
  Deze vraag is niet aan de orde

  de 155 miljard cbm per jaar gasleveringen aan Europa zijn radicaal stopgezet

  Daar is niet 1,2,3 een vervangend aanbod voor wat leidt tot korte termijn enorme gasprijs stijgingen
  Dit is een tijdelijk fenomeen en zal zich op een lager niveau best wel stabiliseren

  Bovendien gaan de Nederlanders sterk bezuinigen op gas en stroom verbruik : minder/korter douchen, kachel graadje lager en de spitsuren mijden
  Dit zal gigantische afname van gas en stroom tot gevolg hebben
  Grote gas en stroom slurpers als de alumium fabriek in Grongen en de kunstmestfabriek in Zeeland levert ook enorm minder veel verbruik op

  Groningen is geen optie ( aardbeving risico ), maar er zijn genoeg plekken in de wereld om gas vandaan te halen
  Bovendien zijn de voorraden in Europa op een hoog niveau en is het afwachten of het een strenge of zachte winter wordt

  Kerncentrales is op korte termijn helemaal geen optie ivm lange bouwtijd en bovendien hebben deze snel stromend koelwater nodig en zijn peper duur
  Nederland heeft wel veel water maar niet in voldoende mate water met in ruime mate snel stromend water

  gasprijzen waren op hun top op de spot market Euro 312 /MWh en zijn nu al gezakt naar euro 82 /MWh

  grafiek TTF gas spot market
  www.powernext.com/spot-market-data
  Ik zie een prijs van ca 175 per Mwh bij ICE.

  www.theice.com/products/27996665/Dutc...
25 Posts
Pagina: 1 2 »» | Laatste |Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord

Direct naar Forum

Indices

AEX 767,86 0,00%
EUR/USD 1,0740 +0,16%
FTSE 100 7.627,20 0,00%
Germany40^ 16.034,20 +0,31%
Gold spot 1.948,24 +0,09%
NY-Nasdaq Composite 12.975,69 +2,19%

Stijgers

AALBER...
0,00%
ABN AM...
0,00%
Accsys
0,00%
ACOMO
0,00%
ADYEN NV
0,00%

Dalers

AALBER...
0,00%
ABN AM...
0,00%
Accsys
0,00%
ACOMO
0,00%
ADYEN NV
0,00%

Nieuws Forum Meer»

(36)

Demir op 8 mei 2023 09:10
(30)

Demir op 8 mei 2023 09:09
(26)

twinkletown op 22 feb 2023 10:46
(9)

spartapiet op 16 feb 2023 23:17
(78)

DeZwarteRidder op 8 dec 2022 12:10

Column Forum Meer»

(1)

adritromp op 29 mei 2023 08:02
(7)

Doordenker op 29 mei 2023 00:38
(20)

Maan Arkenbosch op 28 mei 2023 22:47
(196)

upsidedown op 28 mei 2023 21:53
(12)

Geldzaken op 28 mei 2023 08:28

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links