Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Aandeel GEOJUNXION AEX:GOJXN.NL, NL0000430106

 • 1,080 2 jun 2023 17:23
 • -0,060 (-5,26%) Dagrange 1,080 - 1,120
 • 550 Gem. (3M) 3,6K

GeoJunxion - 2022: het snelstgroeiende bedrijf op de beurs?

652 Posts
Pagina: «« 1 ... 28 29 30 31 32 33 »» | Laatste | Omlaag ↓
 1. forum rang 10 voda 10 november 2022 08:14
  Eco Alert Zones

  Naast de creatie van school zones, onderhoudt GeoJunxion eveneens een database met alle mlieu en soortgelijke zones Deze database, waarin steeds weer nieuwe zones worden toegevoegd, wordt dagelijks geupdated. Begin 2022 bevatte deze ongeveer 2500 zones. Momenteel is dit reeds meer dan 2750. Een toename van 10% in binnen een jaar. Dit bevestigt de relevantie van dit soort data en de strategische beslissing om in een dergelijke ontwikkeling te investeren.

  Uitvoering van maatwerk projecten

  Zoals reeds eerder opgemerkt, was onze grootste uitdaging het afgelopen kwartaal het maatwerkproject voor een wereldwijde Tech Company. Dit project vereiste een aanzienlijke opschaling van onze resources, voornamelijk in Operations. Deze opschaling werd succesvol gerealiseerd tijdens de zomerperiode, een periode waar er doorgaans een beperkt aanbod is aan geschikt personeel. Dit is een extra reden om trots te zijn op de geleverde inspanningen en tevreden te zijn met de behaalde resultaten. Het GeoJunxion-team toonde een groot aanpassingsvermogen en flexibiliteit: hierdoor kon het bedrijf snel reageren op het verzoek van de klant en tijdig starten met deelleveringen. Dit ondanks de omvang van het project en uitdagende deadlines.

  Automotive productontwikkeling

  In de R&D-afdeling was de productontwikkeling gericht op het voortzetten van de ontwikkeling en verfijning van gegevens voor een fabrikant van infotainmentsystemen. De samenwerking met deze belangrijke Tier 1-fabrikant in de auto-industrie wordt maand na maand hechter. Dit is in lijn met de strategie van ons bedrijf, te beginnen met een maatwerk Proof of Concept project, en dit stap voor stap uit te bouwen tot een groter project, met als doel een langdurige strategische samenwerking uit te bouwen.

  ORDERINTAKE

  De orderintake voor het eerste kwartaal van dit boekjaar 2022/23 (juli-september 2022) vertoonde een stijging van meer dan 6 keer de orderintake in dezelfde periode van het voorgaande jaar. Dit is vooral dankzij het grote Location Intelligence Contract dat begin augustus werd aangekondigd. De waarde van de bestellingen die in dit opmerkelijke eerste kwartaal van FY 2022/23 werden geboekt, overtrof de totale orderintake gedurende het hele boekjaar 2021-22.

  OMZET

  In het eerste kwartaal van 2022-23 steeg de omzet met +102%, een verdubbeling ten opzichte van de gerealiseerde omzet in hetzelfde kwartaal vorig jaar.

  GeoJunxion rapporteert de omzet per producttype en volgens de aard van het onderliggende contract (recurrent versus niet-recurrent). De belangrijkste omzetgroei is gerealiseerd in eenmalige diensten, maar ook de terugkerende inkomsten uit licenties, royalty's en diensten namen toe. De terugkerende service-inkomsten lieten een daling zien, voornamelijk als gevolg van de timing van de projectuitvoering. Dit zal in het tweede kwartaal van 2022-23 worden ingehaald. Terugkerende service-inkomsten omvatten de update services van ons Eco Alert Zones-product en andere dataproducten. De eenmalige service-inkomsten omvatten het maatwerk bij het creëren van geo-located content en specifieke datasets.

  BEDRIJFSRESULTAAT

  Het bedrijfsresultaat van Q1 2022-23 toonde een winst van EUR644 K, vergeleken met een verlies van EUR125 K in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Er zijn drie belangrijke redenen voor deze opmerkelijke verbetering:

  -- Een zeer sterke omzetstijging: +EUR 691 K (+102% YoY)

  -- Een daling van de operationele kosten: -EUR15 K (2% op jaarbasis). Dit is
  voornamelijk het gevolg van lagere personeelskosten (-EUR24 K) als gevolg
  van de herstructurering van december 2021, lagere andere bedrijfskosten
  (-EUR24 K), gelinkt met de implementatie van kostenbesparende maatregelen
  en de vereenvoudiging van de organisatiestructuur. Deze besparingen
  worden gedeeltelijk teniet gedaan door hogere afschrijvingen en
  amortisatiekosten (+EUR21 K).

  -- Hogere geactiveerde ontwikkelingskosten (+EUR24 K +22%) door aanhoudende
  investeringen in nieuwe producten en uitbreiding van de geografische
  dekking van bestaande producten.
  ORGANIZATIE

  GeoJunxion heeft het niveau 2 van de certificering op Maatschappelijk Ondernemen behaald: de Prestatieladder Socialer Ondernemen www.linkedin.com/company/pso-nederland/ . Uit deze onafhankelijke audit bleek dat GeoJunxion hoogwaardige werkgelegenheid biedt aan mensen die moeilijk toegang hebben tot de arbeidsmarkt en samenwerkt met organisaties die dit ook doen of nastreven. Met deze certificering levert GeoJunxion op een duurzame manier een bovengemiddelde bijdrage op het gebied van sociaal ondernemen.
 2. forum rang 10 voda 10 november 2022 08:14
  FINANCIËLE POSITIE

  GeoJunxion blijft zeer goede vooruitgang maken in de turn-around van de onderneming van een leverancier van digitale kaarten, naar een premium locatie-content en geolocatie-service provider met een t'data as a service'-verdienmodel. De resultaten die zijn gerapporteerd voor het eerste kwartaal van 2022-23 met sterk groeiende inkomsten en een nettowinst voor het kwartaal, zijn het bewijs van deze vooruitgang. Op basis van onze huidige vooruitzichten wordt ingeschat dat de beschikbare financiële middelen voldoende zijn om onze operationele behoeften te dekken voor ten minste de komende 12 maanden.

  Na de onlangs verschenen Jaarrekening 2021-22 en met de sterke Q1 2022-23 resultaten zullen we opnieuw contact op nemen met de OOB/PIE-gecertificeerde accountantskantoren in Nederland. In de afgelopen 2 jaar hebben we consequent resultaten gerealiseerd in overeenstemming met onze verwachtingen. Ook hebben we de complexiteit van de groep en het inherente risico aanzienlijk verminderd. Wij zijn van mening dat onze positie sterker en overtuigender is. Daarom zullen we accountantskantoren met hernieuwde energie en vastberadenheid opnieuw benaderen, met als doel een overeenkomst af te sluiten met een statutaire auditor voor het lopende en volgende boekjaren.

  RISCO MANAGEMENT

  Risico management is een integrale bestuurlijke taak. Onze procedures voor risicobeheer en interne controle zijn aangepast aan de omvang en het karakter van het bedrijf om de belangrijkste risico's te identificeren. De geïdentificeerde risico's worden periodiek besproken en waar mogelijk gemitigeerd of opgelost. Een dergelijk systeem kan echter geen absolute zekerheid bieden. Evenmin kan het garanderen dat alle mogelijke gevallen van materiële fouten, schade, fraude of overtredingen van wettelijke wetten, tijdig gedetecteerd worden.

  Het jaarverslag 2021-22, zoals gepubliceerd op 27 oktober 2022, beschrijft de belangrijkste strategische, operationele en financiële risico's waaraan de onderneming is blootgesteld. De in dit jaarverslag beschreven risico's en onzekerheden zijn nog steeds relevant en dienen samen met dit verslag gelezen te worden. Sinds het uitbrengen van de jaarrekening zijn geen gevallen van materiële schade, fraude of wetsovertredingen geconstateerd.

  Wat het sociale aspect betreft blijven we bijzondere aandacht besteden aan preventieve acties om de blootstelling van onze mensen aan Covid-19 te beperken, slim thuiswerken aan te moedigen, gecombineerd met het optimaal benutten van onze kantoorruimte om persoonlijk contact te vergemakkelijken en een optimale werkomgeving te creëren. Onze mensenonze belangrijkste assets, en we doen er alles aan om ze veilig en gezond te houden.

  VERKLARING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

  De Raad van Bestuur verklaart hierbij dat, voor zover haar bekend, het verkorte tussentijdse geconsolideerde financiële verslag over Q1 (juli -- september 2022), is opgesteld in overeenstemming met IAS 34 "Tussentijdse financiële verslaggeving", een getrouwe weergave van de activa, passiva, financiële positie, winst en kasstroom geeft van GeoJunxion NV en haar dochteronderneming, en dat het bestuursverslag zoals opgenomen in dit tussentijds financieel verslag, een getrouwe weergave biedt van de in verband met artikel 5:25d lid 8 en 9 van de Wet op het financieel toezicht vereiste informatie.

  GROEPSSTRUCTUUR

  De groepsstructuur van GeoJunxion is de afgelopen 2 jaar maximaal vereenvoudigd. De groep omvat 2 entiteiten: GeoJunxion N.V., (de houdstermaatschappij, genoteerd op Euronext Amsterdam) en haar 100% operationele dochteronderneming GeoJunxion B.V.

  Capelle aan den IJssel, 10 november 2022,

  Ivo Vleeschouwers -- CEO / CFO

  Francesco Altamura - CBO

  Dit is een openbare aankondiging van GeoJunxion N.V., ingevolge artikel 17, paragraaf 1 van de Europese Marktmisbruik Verordening (596/2014). Deze openbare aankondiging bevat geen aanbod, of een uitnodiging tot het doen van een bod, voor het kopen of aanbieden van effecten in GeoJunxion N.V.

  Bijlage

  -- 221110 Persbericht_Financiële Update Q1 2022-23 GeoJunxion NV_NL
  ml-eu.globenewswire.com/Resource/Down...
 3. forum rang 10 voda 10 november 2022 08:45
  Omzetverdubbeling voor GeoJunxion

  Vooral dankzij niet-terugkerende omzetgroei.

  (ABM FN-Dow Jones) GeoJunxion heeft in het eerste kwartaal van het gebroken boekjaar 2022/2023 een flink hogere omzet behaald. Dat maakte de kaartenspecialist, het oude AND International Publishers, donderdag voorbeurs bekend.

  De omzet steeg met 102 procent op jaarbasis naar 1,4 miljoen euro. Daarvan was 1,0 miljoen euro niet-terugkerende omzet tegen 357.000 euro in het eerste kwartaal een jaar eerder. Verder kwam 216.000 euro voor rekening van licenties en royalty's. Doorlopende dienstverlening zag de omzet daarentegen dalen van 161.000 naar 132.000 euro.

  Operationeel draaide GeoJunxion in de verslagperiode een winst van 644.000 euro. Dat was een duidelijke verbetering ten opzichte van het verlies van 125.000 euro in dezelfde periode in 2021.

  Onder de streep resteerde een nettowinst van 448.000 euro, tegenover een verlies van 155.000 euro een jaar eerder.

  De kasstroom was 388.000 euro negatief. Een jaar eerder was dit nog 62.000 euro negatief.

  Outlook

  GeoJunxion verwacht dat de jaaromzet met 25 tot 30 procent blijft groeien, gebaseerd op geboekte contracten in het eerste kwartaal van dit jaar, en op een solide pijplijn van toekomstige projecten.

  Door inflatoire druk en stijgende personeelskosten voor de uitvoering van projecten, verwacht de onderneming dat de kosten met 5 tot 10 procent stijgen.

  GeoJunxion verwacht dat dit resulteert in een positief operationeel resultaat, maar in de buurt van break-even, en een positieve kasstroom voor het gehele boekjaar.

  Het aandeel Geojunxion sloot woensdag op 1,50 euro.

  Door: ABM Financial News.

  info@abmfn.nl

  Redactie: +31(0)20 26 28 999
 4. Beleggen is fun 10 november 2022 10:24
  quote:

  voda schreef op 10 november 2022 08:45:

  Omzetverdubbeling voor GeoJunxion

  Vooral dankzij niet-terugkerende omzetgroei.

  (ABM FN-Dow Jones) GeoJunxion heeft in het eerste kwartaal van het gebroken boekjaar 2022/2023 een flink hogere omzet behaald. Dat maakte de kaartenspecialist, het oude AND International Publishers, donderdag voorbeurs bekend.

  De omzet steeg met 102 procent op jaarbasis naar 1,4 miljoen euro. Daarvan was 1,0 miljoen euro niet-terugkerende omzet tegen 357.000 euro in het eerste kwartaal een jaar eerder. Verder kwam 216.000 euro voor rekening van licenties en royalty's. Doorlopende dienstverlening zag de omzet daarentegen dalen van 161.000 naar 132.000 euro.

  Operationeel draaide GeoJunxion in de verslagperiode een winst van 644.000 euro. Dat was een duidelijke verbetering ten opzichte van het verlies van 125.000 euro in dezelfde periode in 2021.

  Onder de streep resteerde een nettowinst van 448.000 euro, tegenover een verlies van 155.000 euro een jaar eerder.

  De kasstroom was 388.000 euro negatief. Een jaar eerder was dit nog 62.000 euro negatief.

  Outlook

  GeoJunxion verwacht dat de jaaromzet met 25 tot 30 procent blijft groeien, gebaseerd op geboekte contracten in het eerste kwartaal van dit jaar, en op een solide pijplijn van toekomstige projecten.

  Door inflatoire druk en stijgende personeelskosten voor de uitvoering van projecten, verwacht de onderneming dat de kosten met 5 tot 10 procent stijgen.

  GeoJunxion verwacht dat dit resulteert in een positief operationeel resultaat, maar in de buurt van break-even, en een positieve kasstroom voor het gehele boekjaar.

  Het aandeel Geojunxion sloot woensdag op 1,50 euro.

  Door: ABM Financial News.

  info@abmfn.nl

  Redactie: +31(0)20 26 28 999
  Bedankt voor het persbericht :-)

  ABMFN brengt toch ook maar enkel de highlights zonder enige interpretatie :-)
 5. Glenny300 11 november 2022 10:13
  Wat een mooi resultaat. Als je rekent met de marketcap is 20x de winst, afhankelijk of je voor of na belastingen gebruikt, kom je toch op een bandbreedte voor de marketcap tussen +/- 9 miljoen tot 12,9 miljoen euro. Als dat zo is kan de prijs van het aandeel nog wel een stuk omhoog.
 6. muskie 11 november 2022 10:27
  quote:

  Glenny300 schreef op 11 november 2022 10:13:

  Wat een mooi resultaat. Als je rekent met de marketcap is 20x de winst, afhankelijk of je voor of na belastingen gebruikt, kom je toch op een bandbreedte voor de marketcap tussen +/- 9 miljoen tot 12,9 miljoen euro. Als dat zo is kan de prijs van het aandeel nog wel een stuk omhoog.
  idd Glenny, en nu onderstaande nog even oplossen.

  BENOEMING EXTERNE AUDITOR

  Na de onlangs verschenen Jaarrekening 2021-22 en met de sterke Q1 2022-23 resultaten zullen we opnieuw contact op nemen met de OOB/PIE-gecertificeerde accountantskantoren in Nederland. In de afgelopen 2 jaar hebben we consequent resultaten gerealiseerd in overeenstemming met onze verwachtingen. Ook hebben we de complexiteit van de groep en het inherente risico aanzienlijk verminderd. Wij zijn van mening dat onze positie sterker en overtuigender is. Daarom zullen we accountantskantoren met hernieuwde energie en vastberadenheid opnieuw benaderen, met als doel een overeenkomst af te sluiten met een statutaire auditor voor het lopende en volgende boekjaren.
 7. Beleggen is fun 14 november 2022 09:20
  quote:

  Opstapelen schreef op 11 november 2022 10:11:

  In q1 zijn al meer bestellingen gedaan dan in hele afgelopen boekjaar. Neem aan dat die omzet dit boekjaar kan worden gemaakt Blijven er nog drie kwartalen over.
  Is 30% meer omzet prognose wel erg conservatief.
  Het huidige management wil inderdaad conservatief blijven en erna beter doen. Ik heb liever dit dan omgekeerd! Gezien Q1 sterke groei en ze ook in PR vermelden dat Q2 ook sterk is, zal de FY guidance inderdaad doorheen het jaar worden opgetrokken lijkt me.
 8. forum rang 4 maci 14 november 2022 09:53
  Ik ben vooral benieuwd of er duidelijkheid komt over de in het voorjaar groots aangekondigde samenwerking met een aantal grote internationale bedrijven.

  De update in juni beloofde niet veel goeds. (geojunxion.com/all-news/geojunxion-gojxn-as-informeert-dat-er-wijzigingen-zijn-in-de-scope-en-tijdslijn-van-het-project-rondom-autonoom-rijden-en-het-wordt-nog-steeds-beoordeeld/)

  Ik vrees dat dit is afgeketst.
 9. Beleggen is fun 14 november 2022 10:45
  quote:

  maci schreef op 14 november 2022 09:53:

  Ik ben vooral benieuwd of er duidelijkheid komt over de in het voorjaar groots aangekondigde samenwerking met een aantal grote internationale bedrijven.

  De update in juni beloofde niet veel goeds. (geojunxion.com/all-news/geojunxion-gojxn-as-informeert-dat-er-wijzigingen-zijn-in-de-scope-en-tijdslijn-van-het-project-rondom-autonoom-rijden-en-het-wordt-nog-steeds-beoordeeld/)

  Ik vrees dat dit is afgeketst.
  Hebben ze ooit gezegd dat dit een groot contract is? Dat is een lokale samenwerking. De andere contracten aangekondigd bijv. in augustus zijn van een heel andere taille...
 10. Glenny300 14 november 2022 11:44
  Ik ben er morgen in ieder geval ook fysiek bij.

  quote:

  Beleggen is fun schreef op 14 november 2022 09:19:

  Gaat er iemand morgen naar de AV? Een combinatie van verdere strerke groei en het aanstellen van een auditor zal inderdaad een katalysator zijn voor het vertrouwen van de investeerder. Als ze dit kunnen realiseren, is de huidige koers imo te laag.
 11. forum rang 4 maci 14 november 2022 13:26
  Schreef ik iets over een contract?

  Zelden tot nooit laten ze zich tevoren over (soort)gelijke dingen uit. Als er dan iets komt wat groots wordt gebracht schept dat (bij mij) verwachtingen.

  Overigens was er in het bedoelde bericht geen sprake over wat voor gebied het zou gaan.
  Waarom je het over lokale samenwerking hebt is me een raadsel.
 12. Beleggen is fun 14 november 2022 16:59
  quote:

  maci schreef op 14 november 2022 13:26:

  Schreef ik iets over een contract?

  Zelden tot nooit laten ze zich tevoren over (soort)gelijke dingen uit. Als er dan iets komt wat groots wordt gebracht schept dat (bij mij) verwachtingen.

  Overigens was er in het bedoelde bericht geen sprake over wat voor gebied het zou gaan.
  Waarom je het over lokale samenwerking hebt is me een raadsel.
  www.linkedin.com/posts/geojunxion_roy...
 13. Beleggen is fun 15 november 2022 17:36
  quote:

  maci schreef op 14 november 2022 17:45:

  Ik schreef over een in dit voorjaar uitgegeven PB. (Project rondom autonoom rijden wat nog steeds wordt beoordeeld, zoals in juni werd gemeld.)

  Waar jij naar verwijst is iets totaal anders.

  Als je daar morgen toch zit zou je je hierover kunnen laten informeren.
  Sorry maar dit gaat wel degelijk over hetzelfde! Daar ben ik nu wel 100% zeker van. Geloof me maar.

  Deze morgen op de AV werd over dit project een vraag gesteld aan het management. Ze bevestigen dat zij niet in de lead zijn voor dit project en dat op vandaag de scope voor dit project nog niet duidelijk is. Ze bevestigden nogmaals dat dit project geen materiele bijdrage zal leveren tov de andere projecten met big tech cos en met de automotive speler.
652 Posts
Pagina: «« 1 ... 28 29 30 31 32 33 »» | Laatste |Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord

Direct naar Forum

GEOJUNXION Meer »

Koers 1,080   Verschil -0,06 (-5,26%)
Laag 1,080   Volume 550
Hoog 1,120   Gem. Volume 3.631
2 jun 2023 17:23
Premium drie voorbeelden van IEX Premium: de exclusieve content op de site, de app op een smartphone en IEX Magazine.

Benieuwd naar onze analyses en tips?

Neem nu een abonnement op IEX en krijg toegang tot onze koop-en verkooptips!

Word abonnee

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links