Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor

Inloggen

 • Geen account? Registreren

Wachtwoord vergeten?

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Vers van de pers box 3: Dit gaat de Staat heel veel geld kosten:

90 Posts
Pagina: 1 2 3 4 5 »» | Laatste | Omlaag ↓
 1. Tony B 24 december 2021 11:41

  Vermogensrendementsheffing box 3 voor 2017 en 2018 in strijd met het eigendomsrecht en discriminatieverbod, Hoge Raad biedt rechtsherstel
  24 december 2021

  De in het jaar 2017 ingegane wettelijke regeling van het belasten van spaargeld en overig vermogen in box 3 van de inkomstenbelasting is in strijd met het ongestoord genot van eigendom en het discriminatieverbod in het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM).

  De wettelijke regeling houdt kort gezegd in dat, afhankelijk van de omvang van het vermogen, verondersteld wordt dat een deel van dat vermogen gespaard en een deel belegd wordt (de zogenoemde ‘vermogensmix’). Voor beide vermogenselementen is wettelijk vastgelegd welk rendement men geacht wordt daarmee te behalen (het forfait). Daarbij wordt geen rekening gehouden met de werkelijke keuze van belastingplichtigen of het daadwerkelijke rendement. De Hoge Raad ziet zich genoodzaakt om adequate rechtsbescherming te bieden tegen de geconstateerde schending van fundamentele rechten. Vaststaat welk rendement de belanghebbende in deze zaak werkelijk heeft behaald. Dit is lager dan het op basis van de wet veronderstelde rendement. Daarom biedt de Hoge Raad rechtsherstel aan deze belastingplichtige door alleen over dat werkelijke rendement belasting te heffen.
  De regeling

  Tot en met het jaar 2016 werd in box 3 belasting geheven over een vast rendement van 4 procent. Met dit percentage zocht de wetgever aansluiting bij rendementen die in de praktijk, over een langere periode bezien, gemiddeld zonder veel risico moeten kunnen worden behaald. Sinds 2017 heeft de wetgever de grondslag van het risico-arme rendement verlaten en in plaats daarvan aansluiting gezocht bij een gemiddelde verdeling van het vermogen en bij de rendementen die in voorgaande jaren gemiddeld zijn behaald op die vermogensonderdelen. Daarbij wordt, afhankelijk van de omvang van het vermogen, verondersteld dat een deel van het vermogen gespaard wordt en een deel belegd wordt (de zogenoemde ‘vermogensmix’). Belastingplichtigen worden dan ook niet aangeslagen op basis van de werkelijke verdeling van hun vermogen over spaargeld en andere beleggingen. Die verdeling, de ‘vermogensmix’, wordt in de wettelijke regeling gefingeerd. Wie een klein vermogen heeft, wordt verondersteld dat voor tweederde gedeelte in spaargeld te beleggen en voor een derde in overig vermogen; wanneer het vermogen groter is (tweede schijf), veronderstelt de wetgever dat het spaardeel nog maar 21 procent uitmaakt, en in de ‘derde schijf’ (vermogen boven de 1 miljoen euro) wordt verondersteld 0 procent spaargeld voor te komen.
  De zaak

  De zaak die in cassatie aan de Hoge Raad is voorgelegd is een van de zaken die wordt uitgeprocedeerd in een zogenoemde massaal-bezwaarprocedure. In die procedure is de vraag aan de orde of de vermogensrendementsheffing in box 3 van de inkomstenbelasting voor de jaren 2017 en 2018 in strijd is met het recht op eigendom en het verbod op discriminatie. Het vermogen van belanghebbende en zijn echtgenote van in totaal ongeveer 1 miljoen euro bestond voor circa 80 procent uit spaartegoeden met lage rente. Op basis van het forfaitaire stelsel wordt belanghebbende echter geacht 21 procent van zijn vermogen als spaartegoeden aan te houden en de rest van zijn vermogen te beleggen tegen een hoger rendement. Het gevolg hiervan is dat belanghebbende over veel hogere opbrengsten belasting moest betalen dan hij in werkelijkheid had genoten.
  Advies advocaat-generaal

  Advocaat-generaal Niessen heeft op 1 november jl. de Hoge Raad geadviseerd (opent in nieuw venster) (verwijst naar een andere website) om de vermogensmix buiten toepassing te laten in verband met strijdigheid met het recht op ongestoord genot van eigendom en het verbod op discriminatie.
  Oordeel Hoge Raad

  De Hoge Raad is van oordeel dat het sinds 2017 geldende forfaitaire stelsel verder af is komen te staan van een heffing over het inkomen waarvan kan worden aangenomen dat een individuele belastingplichtige dat daadwerkelijk heeft genoten, terwijl de wetgever dit wel heeft beoogd. Het nieuwe stelsel perkt de door het EVRM gegarandeerde recht om vrij te beschikken over eigendom in, doordat het een verhoudingsgewijs zware financiële last verbindt aan de keuze om niet over te gaan tot het risicovol beleggen van vermogen. Ook is het discriminerend doordat degenen die pech hebben gehad met hun risicovolle beleggingen relatief zwaar worden belast. Naar het oordeel van de Hoge Raad is er niet een redelijke verhouding tussen de belangen die de wetgever heeft willen dienen met het forfaitaire stelsel (uitvoerbaarheid, realiteit en opbrengst) en de ongelijkheid die met het stelsel wordt veroorzaakt. De Hoge Raad ziet zich genoodzaakt om belanghebbende adequate rechtsbescherming te bieden tegen de geconstateerde schending van zijn fundamentele rechten. In deze zaak staat vast welk rendement de belanghebbende werkelijk heeft behaald. Dit is lager dan het op basis van de wet veronderstelde rendement. Daarom biedt de Hoge Raad rechtsherstel aan deze belanghebbende door voor de jaren 2017 en 2018 alleen dat werkelijke rendement in de heffing te betrekken.
  Andere zaken in de massaalbezwaarprocedure

  De uitspraak van de Hoge Raad van vandaag heeft tot gevolg dat de Inspecteur nu kan beslissen op alle bezwaarschriften die zijn ingediend in de zaken die door de Staatssecretaris van Financiën zijn aangemerkt als massaalbezwaar.
  Publicatie op rechtspraak.nl

  ECLI:NL:HR:2021:1963
 2. forum rang 7 hirshi 24 december 2021 16:42
  Het ministerie van Financiën zegt in een reactie dat "duidelijk is dat dit een arrest is met grote impact". De overheid gaat nu kijken hoe de uitspraak uitgevoerd gaat worden. "We kunnen nog niet zeggen hoeveel minder box 3-heffing er over de jaren 2017 en 2018 betaald hoeft te worden, en wat dit betekent voor de jaren erna", laat een woordvoerder weten. Ook wordt volgens hem nog bezien of de uitspraak ook gevolgen heeft voor belastingplichtigen die eerder geen bezwaar hebben gemaakt.

  bron: nu.nl
 3. Turfbaas 24 december 2021 19:49
  Met weemoed denk ik og wel eens terug aan vroeger: dividend en rente belast voor de inkomstenbelasting en wat vermogensbelasting over de bezittingen. En voor het dividend dan kiezen voor stock.

  Achteraf was het best een simpel systeem en ook wel redelijk indien je ook nog rekening houdt met de rente- en dividendvrijstelling van f 1.000,— elk voor een alleenstaande.
 4. Tony B 24 december 2021 22:22
  Hoe slimme mensen heel dom kunnen zijn.

  Als men slim was geweest had men de 4% laten mee bewegen met een langjarige rente op Staatsobligaties zoal 9ok bedoeld door Zalm en Vermeend. Rente laag? Weinig renteinkomster voor belegger én vermogensinkomster heffingsbelasting voor de Staat. Maar voor de Staat ook weinig kosten bij nieuwe Staatsleningen of zelfs geld toe.

  Bij hoge rente veel kosten op de Staatsschuld maar ook veel inkomsten voor Spaarders én veel IB belasting binnen op de rente. Dus weinig risico voor de staat: een groot deel van de rente op de Staatsleningen werdenjaar op jaar 1 op opgebracht
  Door de vermogenden pro rato van hun renteinkomsten.

  Maar door die 4% te blijven hanteren terwijl de Staat geld toekreeg op zijn leningen en de spaarder moest gaan betalen voor het stallen van het spaargeld ging bovengenoemd systeem op de schop. Zoals de burger in het toeslagschandaal werd gezien als fraudeur, werd bij de VHR heffingen de iets meer vermogende burger als makke melkkoe gezien en de forfaitaire % zelf verhoogd. Hoe dom ben je dan als je niet snapt dat deze burgerinitiatief verzet komen en dit handelen gerechtelijk gaan laten toetsen op wetgeving, redelijkheid, billijkheid en 8nternativerdagen dragen.

  Door zich te gedragen als rupsje nooitgenoeg en ondanks eerdere uitspraken vd Hoge Raad dit systeem gewoon in stand te houden heeft men een veel makkelijker en voor de schatkist veel veiliger dekkingssysteem voor de Staatsschuld in grote domheid de nek omgedraaid,

  We zullen wel weer teruggaan naar het systeem van voor Zalm met stockdividenden en accumulatie fondsen en ETF's. De vermogensbelasting isin heel Europa verdwenen begin jaren 90 omdat dit niet meer kon na het ratificeren ven het Europees Vedrag vd Mens welke het heffen van vermogen de facto verbood. Die component zal dus ook niet meer terugkomen of indien wel ogenblikkelijk sneuvelen bij de Raad van State op basis van o.a. deze uitspraak vd Hoge Raad alsmede jurisprudentie van het Europese Hof.

  Onbetrouwbare overheid en hijgerige Tweede Kamerleden die maar wat gaarne Robin Hood spelen met geld van meer vermogende. Alsof er ooit één armoede probleem is opgelost door rijkere en hardwerkende mensen of pensionado's bewust armer te maken.. Zie de rampzalige gevolgen van het onteigenen van blanke boeren in Zimbabwe. Ooit de groente en fruitschuur van de wereld. Ben benieuwd of Vijlbrief terugkomt als Staatssecretaris . Wobke ziet de bui aankomen en vertrek en Kaag begint met een enorm stinkdossier waar volgend jaargang ook een uitspraak vd Hoge Raadook nog 800 miljoen terug te betalen door Dijsselbloem ooit als waardeloos betitelde en ingepikte SNS obligaties bijkomt. Kan Kaag gelijk aan de bak met nieuwbeleid door afstand te nemen van het door haar D66 gevoerde beleid inzake de Spaartaks
 5. forum rang 5 DurianCS 24 december 2021 23:04
  quote:

  Tony B schreef op 24 december 2021 22:22:

  Hoe slimme mensen heel dom kunnen zijn.

  Als men slim was geweest had men de 4% laten mee bewegen met een langjarige rente op Staatsobligaties zoal 9ok bedoeld door Zalm en Vermeend. Rente laag? Weinig renteinkomster voor belegger én vermogensinkomster heffingsbelasting voor de Staat. Maar voor de Staat ook weinig kosten bij nieuwe Staatsleningen of zelfs geld toe.
  ...
  Helemaal mee eens. Alles was er op gericht om dezelfde hoeveelheid vermogensbelasting binnen te halen. Zo ook bij de laatste wijziging. De onderste categorie betaalde minder en dus moesten de meerverdieners meer betalen. Mogelijk dat ook om die reden is vast gehouden aan de forfaitaire heffing; want dan is het resultaat constant. Want als er een slecht beleggingsjaar komt dan krijg je opeens veel minder binnen.
 6. forum rang 6 marique 25 december 2021 12:43
  quote:

  Tony B schreef op 24 december 2021 22:22:

  Hoe slimme mensen heel dom kunnen zijn.

  Als men slim was geweest had men de 4% laten mee bewegen met een langjarige rente op Staatsobligaties zoal 9ok bedoeld door Zalm en Vermeend. Rente laag? Weinig renteinkomster voor belegger én vermogensinkomster heffingsbelasting voor de Staat. Maar voor de Staat ook weinig kosten bij nieuwe Staatsleningen of zelfs geld toe.
  (...)
  Hier is niet eens slimheid voor nodig maar gewoon gezond verstand.

  Heb nooit kunnen achterhalen wie verantwoordelijk was/waren voor de stommiteit van dat 4% forfaitaire vermogensrendement. Uiteindelijk was dat natuurlijk de 2e Kamer, maar het stemgedrag van onze volksvertegenwoordigers hangt af van verondersteld partijbelang en waan van de dag. Dus die kun je nauwelijks de schuld geven.

  Ik wist trouwens niet dat 'gewone' vermogensbelasting in de EU verboden is. Jammer, want die oude vermogensbelasting stond nooit ter discussie, dacht ik.

 7. forum rang 9 objectief 25 december 2021 13:09
  De 4% VHR was uitermate slim; omdat de overbelaste belastingdienst (de VVD wil geen en/of te weinig ambtenaren) door deze regeling met een fictief percentage kon werken. Bovendien was gebleken dat de banken de werkelijke dividenden/rente etc. niet konden aanleveren en er onder de wetgeving met reeele bedrage massaal ontdoken werd.
  De HR valt over de 4% rente bij SPAARDERS, dat geldt niet voor beleggers.
 8. forum rang 9 objectief 25 december 2021 14:46
  quote:

  marique schreef op 25 december 2021 13:31:

  @objectief,

  De overbelaste belastingdienst had net zo eenvoudig kunnen rekenen met de 10-jaarsrente van de eigen staatsobligaties als basis. Een veel gebruikte maatstaf voor rendementsbeoordeling.

  Ze had ook met de bankspaarrente rekenen en/of de 1-jaarsrente etc . etc. dan zijn achteraf verhalen, maar volkomen idioot op het tijdstip dat deze wetgeving voorbereid werd. Dit was ver voor de lage rente kwam opduiken.
  Principieel was de keuze van de 4% fictief heel goed, omdat niemand deze lage/negatieve rente had voorzien en zo lang blijvend zou worden.
 9. forum rang 7 A3aan 25 december 2021 15:10
  quote:

  marique schreef op 25 december 2021 12:43:

  [...]
  Hier is niet eens slimheid voor nodig maar gewoon gezond verstand.

  Heb nooit kunnen achterhalen wie verantwoordelijk was/waren voor de stommiteit van dat 4% forfaitaire vermogensrendement. Uiteindelijk was dat natuurlijk de 2e Kamer, maar het stemgedrag van onze volksvertegenwoordigers hangt af van verondersteld partijbelang en waan van de dag. Dus die kun je nauwelijks de schuld geven.

  Ik wist trouwens niet dat 'gewone' vermogensbelasting in de EU verboden is. Jammer, want die oude vermogensbelasting stond nooit ter discussie, dacht ik.

  Dat hebben we te danken de PvdA-er Vermeent en zijn maat als Minister op financiën.
 10. Zilverduit 25 december 2021 15:27
  Fijn om een inhoudelijke reactie te zien objectief. Het klopt inderdaad. De wet is sl zo oud dat 4% extreem veilig was. Door de tijd is het echter compleet scheefgetrokken.

  Nu zitten ze vast aan dit systeem met vrh, omdat in alle belastingverdragen dit is opgenomen. Beter zou een vermogensbelasting zijn. Het is natuurlijk niet goed uit te leggen dat iemand met miljoenen spaargeld minder hoeft te betalen dan iemand met bijvoorbeeld 2 ton in aandelen. Als ze het werkelijk rendement gaan belasten. Tevens zouden ze als ze het dan zuiver willen doen dan ook alleen belasten op het moment dat de winst gerealiseerd wordt. Virtuele winst is onzuiver om te belasten.
 11. forum rang 6 marique 25 december 2021 16:13
  quote:

  objectief schreef op 25 december 2021 14:46:

  [...]

  Ze had ook met de bankspaarrente rekenen en/of de 1-jaarsrente etc . etc. dan zijn achteraf verhalen, maar volkomen idioot op het tijdstip dat deze wetgeving voorbereid werd. Dit was ver voor de lage rente kwam opduiken.
  Principieel was de keuze van de 4% fictief heel goed, omdat niemand deze lage/negatieve rente had voorzien en zo lang blijvend zou worden.
  Er was destijds in diverse media veel scepsis over de rechtvaardiging van die 4%. Dat leek toen inderdaad niet hoog, gelet op de rendementen op aandelen. Maar rente op vrij opneembare spaarsaldi is nooit veel hoger dan 4% geweest.
  Iedereen die weleens naar historische rentes heeft gekeken, weet dat een blijvend 4% fictieve rente een absurde veronderstelling is.

  www.crestmontresearch.com/docs/i-rate...

 12. Tony B 25 december 2021 16:16
  Iedereen was destijds blij met Vermeend en Zalm omdat het een simpel, transparant en administratief weinig belastend systeem was. Dat is het nog steeds: voor burger én belastingdienst. Destijds was de rente op staatsleningen 5% en Zalm had die ene procent verschil wel over voor een veel transparanter systeem en om de opbrengstschommelingen uit deze belastingpost te krijgen. De belastingbetalers waren blij ondanks het feit dat kosten voor beheer van het vermogen niet meer mochten worden afgetrokken (incl onderhoud onroerend goed) en omdat er met dat % niet overmatig scherp aan de wind gezeild werd. Wie risico durfde te nemen mocht de winst daarvan houden maar moest op de blaren daarvan zitten als er een slecht jaar was.

  Vermogensbelasting? Hoe gaan we dat doen en hoe staat dat in verhouding met art. 6 EVRM? Je kunt de eerstvolgende kansrijke procedures bij de HR al zien verschijnen. Lees dit vonnis én de voorgaande van de Hoger Raad maar eens goed door Fredje. Het kans gewoon internationaal verdragsrechtelijk niet meer zonder opnieuw in dezelfde problematiek te verzeilen.

  Bovendien: Dure boten, huizen, schilderijen zijn ook vermogen, en stijgen ook in waarde. Maar oncontroleerbaar voor de fiscus wat ook weer tot nieuwe ongelijkheden lijdt. Ver van weg blijven. Ondanks meneer Piketty.

  Gerealiseerde winsten belasten? Dan moet je ook de aankoopprijs opgeven en bij buy and hold beleggers 10-20-30 jaar lang administreren. Wat doen we met inflatie? En dan moet je ook verliezen kunnen aftrekken en terugvorderen. Veel complexer en veel fraude gevoeliger. Daarnaast kun je nog er gelijk nog wel 1000 belastingambtenaren opzetten om alles te controleren. Kost ook weer bakken met geld.

  Maar eerst maar eens het teveel betaalde terugvorderen. Ben blij dat ik al sinds een paar jaar via de bond voor belastingbetalers jaarlijks bezwaar heb gemaakt tegen dit oneigenlijk gebruik van de belastingwetten . Kleine investering, grote opbrengst nu.
 13. forum rang 6 Bowski 25 december 2021 16:26
  quote:

  objectief schreef op 25 december 2021 13:09:

  Bovendien was gebleken dat de banken de werkelijke dividenden/rente etc. niet konden aanleveren en er onder de wetgeving met reeele bedrage massaal ontdoken werd.
  Dat probleem is wel verleden tijd.

  Het staat voorgedrukt op je belastingbriefje.
 14. forum rang 7 jonas 25 december 2021 16:33
  Hirshi wijst op dit. Hierin zit iets onrechtvaardigs vanuit het gelijkheidsbeginsel. Dat aansluiten bij juridische acties is bij de maatschappelijk minder gegoede groeperingen niet zo gebruikelijk. Eerlijker lijkt me dan ook elke spaarder te gaan compenseren. Vrij absurd, maar als ze toch als blinde paarden volgens de Hoge Raad moeten gaan uitdelen dan maar aan alle spaarders.

  "De uitspraak heeft in principe alleen gevolgen voor de spaarders die zich bij het massaal bezwaar hebben aangesloten meldt De Telegraaf".

  Het is niet te geloven. De regering en dus vooral Tweede Kamer maakt er al een hijgerig onoverdacht zooitje van en Nu gaat de totaal van zijn eigenlijke taken losgezongen rechtelijke macht zoals een lagere betwet rechter in Den Haag als nu ook weer de Hoge Raad er nog overheen.

  Groet, Jonas
 15. Tony B 25 december 2021 16:36
  quote:

  marique schreef op 25 december 2021 16:13:

  [...]
  Er was destijds in diverse media veel scepsis over de rechtvaardiging van die 4%. Dat leek toen inderdaad niet hoog, gelet op de rendementen op aandelen. Maar rente op vrij opneembare spaarsaldi is nooit veel hoger dan 4% geweest.
  Iedereen die weleens naar historische rentes heeft gekeken, weet dat een blijvend 4% fictieve rente een absurde veronderstelling is.

  www.crestmontresearch.com/docs/i-rate...

  Het boxen stelsel is in de belastingwetgeving ingevoerd in 2001 bij de herziening van de wet IB 1964. Het is dan ook een inkomstenbelasting op INKOMSTEN in dat jaar verondersteld verkregen daadwerkelijke inkomsten uit vermogen en niet zoals velen onterecht denken een vermogensbelasting.

  nl.wikipedia.org/wiki/Box_3

  De werkelijk renteopbrengsten op de 10 jarige staatslening was in die tijd (2001) aanzienlijk hoger dan de 4% forfaitair.

  d3fy651gv2fhd3.cloudfront.net/charts/...
 16. forum rang 9 objectief 25 december 2021 17:24
  quote:

  Bowski schreef op 25 december 2021 16:26:

  [...]
  Dat probleem is wel verleden tijd.

  Het staat voorgedrukt op je belastingbriefje.
  Dat is onjuist, je moet de ingevulde gegevens controleren/corrigeren en de ontbrekende cijfers aanvullen.

  Daarom zie ik dat fictief nog wel langer duren, het staat niet voor niks voor 2025 in de planning; dan zit er weer een ander kabinet.
 17. forum rang 9 objectief 25 december 2021 17:26
  quote:

  Tony B schreef op 25 december 2021 16:16:

  Maar eerst maar eens het teveel betaalde terugvorderen. Ben blij dat ik al sinds een paar jaar via de bond voor belastingbetalers jaarlijks bezwaar heb gemaakt tegen dit oneigenlijk gebruik van de belastingwetten . Kleine investering, grote opbrengst nu.
  Dat ligt eraan of je veel spaargeld op de bank had staan. (dat is weinig relevant voor de meeste beleggers alhier)
90 Posts
Pagina: 1 2 3 4 5 »» | Laatste |Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord

Direct naar Forum

Indices

AEX 670,53 +1,55%
EUR/USD 1,0583 +0,27%
FTSE 100 7.258,32 +0,69%
Germany40^ 13.154,20 +0,27%
Gold spot 1.822,19 -0,27%
NY-Nasdaq Composite 11.607,62 +3,34%

Stijgers

PROSUS
+15,72%
Vopak
+6,23%
INPOST
+5,88%
SBM Of...
+4,35%
DSM
+3,63%

Dalers

MAJORE...
-2,80%
VIVORY...
-2,26%
RANDST...
-2,20%
Kendrion
-2,13%
Avantium
-1,80%

Nieuws Forum Meer»

(15)

twinkletown op 7 jun 2022 17:15
(8)

Demir op 7 jun 2022 04:35
(11)

Demir op 6 jun 2022 10:07
(2)

Demir op 6 jun 2022 10:06
(15)

Demir op 5 jun 2022 06:56

Column Forum Meer»

(1)

jan de vakman op 27 jun 2022 22:07
(2)

jan de vakman op 27 jun 2022 22:01
(7)

Jason Voorhees op 27 jun 2022 22:01
(124)

Toerist op 27 jun 2022 21:48
(5)

Branco P op 27 jun 2022 20:21

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links