Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Aandeel Aegon AEX:AGN.NL, NL0000303709

 • 4,582 29 sep 2023 17:35
 • +0,061 (+1,35%) Dagrange 4,520 - 4,629
 • 9.201.318 Gem. (3M) 7M

Aegon 2022

4.865 Posts
Pagina: «« 1 ... 167 168 169 170 171 ... 244 »» | Laatste | Omlaag ↓
 1. forum rang 10 voda 11 augustus 2022 07:31
  PERSBERICHT: Aegon rapporteert resultaten over tweede kwartaal 2022
  Voor het officiële Engelstalige persbericht verwijzen wij naar de www.globenewswire.com/Tracker?data=SL... corporate website.

  Den Haag, 11 augustus 2022 - Aegon kan door continue vooruitgang met transformatie verwachtingen voor vrije kasstroom verhogen

  -- Nettoverlies van EUR 348 miljoen door eenmalige lasten en niet-economisch
  verlies op rente-hedges in de VS

  -- Operationeel resultaat van EUR 538 miljoen; een daling van 11% tegen
  constante wisselkoersen vergeleken met het tweede kwartaal van 2021.
  Opbrengsten van kostenbesparingen, groei-initiatieven en gunstige
  verzekeringsresultaten zijn meer dan tenietgedaan door lagere fee
  inkomsten door lagere aandelenmarkten, en door lagere beleggingsinkomsten

  -- Kapitaalratio's van de drie belangrijkste business units blijven
  gehandhaafd boven de operationele niveaus. Solvency II ratio voor de
  groep stijgt tot 214% door maatregelen genomen door management en
  modelaanpassingen

  -- Liquide kapitaal op de Holding slechts licht gedaald tot EUR 1.7 miljard
  per 30 juni 2022, ondanks het effect van de eerder aangekondigde
  schuldaflossing en aandeleninkoop; het derde deel van het inkoopprogramma
  begint in oktober 2022

  -- Interimdividend 2022 stijgt met EUR 0,03 tot EUR 0,11 per gewoon aandeel,
  mogelijk gemaakt door de aanhoudende groei van de vrije kasstroom

  -- Aegon stelt zijn vooruitzichten voor 2022 voor de operationele
  kapitaalgeneratie door de business units naar boven bij van circa EUR 1,2
  miljard tot circa EUR 1,4 miljard. Ook verwacht Aegon een totale vrije
  kasstroom over de periode 2021 tot 2023 van ten minste EUR 2,2 miljard.
  Dat is ruim meer dan de EUR 1,4-1,6 miljard doelstelling die is afgegeven
  tijdens de Capital Markets Day in 2020
  Toelichting van Lard Friese, voorzitter Raad van Bestuur

  "De eerste helft van 2022 was voor beleggers één van de meest uitdagende periodes, doordat aandelenmarkten de slechtste start van het jaar beleefden in meer dan vijf decennia. De volatiliteit hield aan, terwijl centrale banken de rente verhoogden om de oplopende inflatie te beteugelen en de oorlog in Oekraïne aanhield. Tegen deze achtergrond hebben we goed gepresteerd, een bewijs van de kracht van onze strategie.

  Het operationeel resultaat over het tweede kwartaal van EUR 538 miljoen was sterk, door de afnemende invloed van COVID-19 en de vooruitgang die we boeken met ons operationele verbeterplan, dat ons in staat heeft gesteld de invloed van de lagere aandelenmarkten op te vangen. We hebben tot nu toe 1.058 van de meer dan 1.200 initiatieven van het verbeterplan uitgevoerd. Initiatieven om kosten te besparen hebben geresulteerd in een daling van onze relevante kostenbasis gedurende het tweede kwartaal van EUR 250 miljoen.

  In onze drie kernmarkten hebben onze Workplace Solutions bedrijfsonderdelen positieve netto-stortingen gerealiseerd, gesteund door groei-initiatieven en gunstige arbeidsmarktomstandigheden. De verkoop van nieuwe levensverzekeringen in de VS is eveneens gestegen door een toename van het aantal levensverzekeringsagenten bij WFG met 12% vergeleken met vorig jaar. De verkoop van hypotheken in Nederland is gedaald vergeleken met vorig jaar, evenals de netto-stortingen voor derden bij Aegon Asset Management en in het retail segment van Aegon UK. Dit is het gevolg van de minder gunstige macro-economische vooruitzichten en stijgende rentetarieven.

  Ons nettoresultaat is beïnvloed door een eenmalige last die samenhangt met stijgende herverzekeringspremies in de VS. Dit heeft bijgedragen aan het nettoverlies van EUR 348 miljoen over het tweede kwartaal. Desondanks blijven we op schema om onze doelstelling waar te maken van een groeiend rendement voor aandeelhouders. De maatregelen die we hebben genomen om onze kapitaalpositie te versterken en ons risicoprofiel te verbeteren betalen zich terug onder de huidige marktomstandigheden, met kapitaalratio's van onze drie belangrijkste business units die boven hun operationele niveaus gehandhaafd blijven. Onze sterke balanspositie en de aanhoudende groei van de vrije kasstroom vormen een solide basis om het interim-dividend vergeleken met vorig jaar met 3 eurocent te verhogen tot 11 eurocent per gewoon aandeel.

  In het tweede kwartaal hebben we opnieuw vooruitgang geboekt met onze plannen op het gebied van duurzaamheid. In de VS hebben we een nieuw spaarproduct gelanceerd dat werkgevers in staat stelt hun medewerkers te laten sparen voor onvoorziene omstandigheden en hun financiële welzijn te verbeteren. Als onderdeel van onze toezegging bij te dragen aan een klimaat neutrale wereld neemt Aegon Asset Management in de VS deel aan een project ter waarde van USD 600 miljoen om appartementencomplexen aan te kopen en deze om te vormen tot energiezuinige gebouwen met lagere CO(2) -emissies. In het Verenigd Koninkrijk hebben we voor GBP 3 miljard aan vermogen van klanten kunnen onderbrengen in beleggingsfondsen die sturen op duurzaamheidscriteria. Dit is onderdeel van de toezegging dat onze standaardpensioenfondsen in het VK in 2050 CO(2) -neutraal zullen zijn.

  Gegeven het actieve beheer van onze balanspositie en de vooruitgang die we boeken met ons transformatieproces, voelen we ons comfortabel om onze verwachtingen voor de totale vrije kasstroom over de periode 2021 tot 2023 verhogen van EUR 1,4-1,6 miljard tot ten minste EUR 2,2 miljard. Ook verhogen we onze verwachting voor de operationele kapitaalgeneratie door onze business units van circa EUR 1,2 miljard naar circa EUR 1,4 miljard.

  Terwijl de onzekerheid over de financiële markten en macro-economische vooruitzichten naar verwachting zal aanhouden, blijven wij klaarstaan voor onze klanten om hen met onze expertise en dienstverlening zo goed mogelijk te helpen door deze uitdagende economische omstandigheden heen te komen. Ik wil onze collega's hartelijk bedanken voor hun blijvende toewijding en ik heb er vertrouwen in dat we gezamenlijk in staat zullen zijn om onze strategische en financiële toezeggingen voor 2023 waar te maken."

  Alle vergelijkingen in dit persbericht zijn gemaakt ten opzichte van 2Q 2021, tenzij anders vermeld.

  Media relations Investor relations
  Dick Schiethart Jan Willem Weidema
  +31 (0) 6 22 +31 (0) 70 344
  88 99 25 8028
  gcc@aegon.com ir@aegon.com
 2. forum rang 10 voda 11 augustus 2022 07:32
  Aanvullende informatie

  Presentatie

  De presentatie is beschikbaar op aegon.com vanaf 7:30 uur CET.

  Supplementen

  Aegon's 2Q 2022 Financial Supplement en overige documenten zijn beschikbaar op aegon.com www.globenewswire.com/Tracker?data=2S... .

  Conference call

  9:00 uur CET

  Audio webcast op aegon.com www.globenewswire.com/Tracker?data=2S...

  Inbelnummer

  Nederland: +31 20 703 8218

  Passcode: 6498775

  Twee uur na de conference call is een audio-opname beschikbaar op aegon.com.

  Publicatiedatum resultaten 2022

  Ex-dividend datum interim-dividend 2022 -- 23 augustus 2022

  Betaling interim-dividend 2022 -- 21 september 2022

  3Q 2022 Resultaten -- 10 november 2022

  IFRS 9/17 Educational Webinar -- 14 december 2022

  Over Aegon

  Aegon is een internationale financiële dienstverlener, met veelzijdige oplossingen voor pensioenen, inkomensbescherming en vermogensbeheer. De strategische focus ligt op drie kernmarkten (Verenigde Staten, Nederland en Verenigd Koninkrijk), drie groeimarkten (Spanje & Portugal, China en Brazilië) en een wereldwijd opererende vermogensbeheerder.

  Aegons doelstelling om Mensen te helpen het beste uit hun leven te halen is leidraad voor alle activiteiten. Als toonaangevende belegger en werkgever wil de onderneming een positieve bijdrage leveren aan belangrijke maatschappelijke en milieuvraagstukken, waarbij de nadruk ligt op klimaatverandering en diversiteit & inclusie.

  Aegons hoofdkantoor is gevestigd in Den Haag. De onderneming staat genoteerd aan Euronext Amsterdam en de New York Stock Exchange. Meer informatie vindt u op aegon.com www.globenewswire.com/Tracker?data=2S... .

  Rapportage niet volgens EU-IFRS-maatstaven

  In dit document zijn verschillende maatstaven opgenomen die niet behoren tot de algemene waarderingsgrondslagen (EU-IFRS): operationeel resultaat vóór belastingen en beïnvloedbare kosten. Deze niet-EU-IFRS maatstaven wordt berekend door Aegon's joint ventures en geassocieerde deelnemingen proportioneel mee te consolideren. Voor de reconciliatie van operationeel resultaat voor belastingen maatstaf naar de best vergelijkbare EU-IFRS maatstaf zie de notes bij het persbericht (uitsluitend beschikbaar in het Engels). Beïnvloedbare kosten zijn kosten die onderdeel zijn van het operationeel resultaat, exclusief uitgestelde acquisitiekosten, kosten van joint ventures en geassocieerde deelnemingen en kosten gerelateerd aan onze bedrijfsvoering in CEE. Aegon is van mening dat deze niet-EU-IFRS maatstaven, tezamen met de EU-IFRS gegevens, zinvolle aanvullende informatie verschaffen in de onderliggende operationele resultaten van Aegon's activiteiten, alsmede in de financiële maatstaven die de directie van Aegon gebruikt om haar activiteiten aan te sturen.

  Belangrijke noot met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen

  De in dit document opgenomen mededelingen, voor zover geen historische feiten, zijn 'toekomstgerichte verklaringen' als bedoeld in de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act uit 1995. De volgende woorden duiden op dergelijke toekomstgerichte verklaringen: nastreven, geloven, schatten, beogen, van plan zijn, kunnen, verwachten, voorspellen, ramen, rekenen op, voornemen, voortzetten, willen, voorzien, zou moeten, zal kunnen, is overtuigd, zullen en soortgelijke uitdrukkingen, voor zover betrekking hebbend op Aegon. Deze mededelingen kunnen informatie bevatten over financiële vooruitzichten, economische omstandigheden en trends en zijn onderhevig aan risico's en onzekerheden. Ook mededelingen met betrekking tot doelstellingen, toezeggingen, inspanningen en verwachtingen op ESG gebied en andere gebeurtenissen en omstandigheden die gedeeltelijk afhankelijk zijn van gebeurtenissen in de toekomst zijn toekomstgerichte verklaringen. Deze mededelingen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten en omvatten risico's, onzekerheden en aannames die moeilijk zijn te voorspellen. Aegon acht zich niet gehouden om enige toekomstgerichte verklaring publiekelijk te herzien of bij te stellen. Lezers dienen niet te zeer te vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte verklaringen, die slechts verwachtingen ten tijde van het samenstellen van dit bericht weergeven. De werkelijk behaalde resultaten kunnen materieel en in negatieve zin verschillen van de in de toekomstgerichte verklaringen uitgesproken verwachtingen als gevolg van verschillende risico's en onzekerheden, zoals onder meer:

  -- Onverwachte vertragingen, problemen, en kosten bij de uitvoering van
  doelstellingen en toezeggingen op het gebied van ESG en diversiteit, en
  wijzigingen van wetten en regels op het gebied van bescherming van
  persoonsgegevens, milieu, veiligheid en gezondheid;

  -- wijzigingen van de algemene economische en/of politieke omstandigheden,
  met name in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk;

  -- Oproer, (geo-) politieke spanningen, militair optreden of andere
  instabiliteit in een land of regio;

  -- veranderingen op de financiële markten, waaronder begrepen de
  opkomende markten, bijvoorbeeld met betrekking tot:

  -- de frequentie en omvang van wanbetaling in Aegon's vastrentende
  beleggingsportefeuilles;

  -- het effect op de financiële markten van faillissementen en/of
  bijstelling van gerapporteerde resultaten in het bedrijfsleven en
  de daarmee verband houdende waardedaling van aandelen en
  schuldpapieren; en

  -- het effect van dalende kredietwaardigheid in bepaalde beleggingen
  uitgegeven door de publieke sector en de daarmee verband houdende
  waardedaling van aangehouden beleggingen in de publieke sector.

  -- veranderingen in de prestaties van Aegon's beleggingsportefeuille en
  dalende kredietwaardigheidsratings van zijn tegenpartijen;

  -- verlaging van een of meer ratings van Aegon door een of meer
  kredietbeoordelingsbureaus en het eventuele negatieve effect daarvan op
  de mogelijkheden kapitaal op te halen en op Aegon's liquiditeit en
  financiële situatie;
 3. forum rang 10 voda 11 augustus 2022 07:32
  -- verlaging van de beoordeling van de solvabiliteit van Aegon's
  verzekeringsdochters en het eventuele negatieve effect daarvan op
  geboekte premies, polisverlenging en winstgevendheid en liquiditeit van
  Aegon's verzekeringsdochters;

  -- het effect van Solvency II vereisten en van andere regelgeving in andere
  jurisdicties met betrekking tot kapitaalvereisten;

  -- veranderingen die de rentestanden beïnvloeden en aanhoudende lage
  rentestanden of snel veranderende rentestanden;

  -- veranderingen die invloed hebben op de wisselkoersen, in het bijzonder de
  EUR/USD en EUR/GBP wisselkoersen;

  -- veranderingen in de beschikbaarheid van, en de kosten gemoeid met,
  bronnen van liquiditeit zoals krediet van banken en de kapitaalmarkten,
  alsmede de omstandigheden op de kredietmarkten in het algemeen, zoals
  veranderingen in de kredietwaardigheid van tegenpartijen;

  -- toenemende concurrentie in de Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd
  Koninkrijk en de opkomende markten;

  -- catastrofes, veroorzaakt door natuur of door de mens, zoals bijvoorbeeld
  overmacht, terrorisme, oorlogshandelingen en pandemieen, die resulteren
  in significante verliezen en die Aegon's bedrijfsvoering significant
  kunnen ondermijnen;

  -- de frequentie en omvang van verzekerde schadegevallen;

  -- veranderingen die van invloed zijn op het langlevenrisico,
  kortlevenrisisico, invaliditeitsrisico, verval en andere factoren die de
  winstgevendheid van Aegon's verzekeringsproducten kunnen
  beïnvloeden;

  -- Aegon's verwachte resultaten zijn afhankelijk van complexe wiskundige
  modellen die gebruikt worden voor berekeningen ten aanzien van de
  financiële markten, het kortlevenrisico, het langlevenrisico,
  alsmede andere dynamische systemen die onderhevig zijn aan schokken en
  volatiliteit. Indien aannames of de modellen, ondanks alle controles om
  de accuraatheid te waarborgen, later onjuist blijken, is het mogelijk dat
  resultaten van verwachtingen afwijken;

  -- het effect van herverzekeraars waar Aegon significante risico's heeft
  ondergebracht die niet kunnen voldoen aan hun betalingsverplichtingen;

  -- veranderingen in het gedrag van klanten en de publieke opinie in het
  algemeen met betrekking tot, onder meer, het soort producten dat Aegon
  verkoopt, daaronder begrepen in wet- en regelgeving of de
  commerciële noodzaak om te voldoen aan veranderende verwachtingen
  van klanten;

  -- het succes van nieuwe producten en distributiekanalen;

  -- vanwege complexe transacties binnen Aegon's bedrijfsvoering die sterk
  afhankelijk zijn van een correcte werking van informatietechnologie,
  kunnen operationele risico's zoals onderbreking of uitval van een
  computersysteem of een bedreiging van de informatiesystemen, data lekken,
  cyber aanvallen, menselijke fouten, het gebrek aan bescherming van
  persoonlijke gegevens, wijzigingen in operationele procedures of
  inadequaat toezicht onder meer met betrekking tot derde partijen met wie
  Aegon zaken doet invloed hebben op de bedrijfsvoering, de reputatie en
  daarmee verband houdend een negatief effect op Aegon's cash flows en
  bedrijfsresultaten hebben;

  -- het effect van overnames en desinvesteringen, herstructureringen,
  beëindiging van producten en andere eenmalige gebeurtenissen, zoals
  het succes van de integratie van overnames en het behalen van verwachte
  resultaten en synergieën van overnames;

  -- Aegon's onvermogen om uitgesproken resultaatsverwachtingen,
  efficiencyverbeteringen of andere initiatieven waar te maken om kosten te
  besparen, en het cashoverschot, de omvang van het vreemd vermogen en de
  vrije kasstromen te managen.

  -- veranderingen in het beleid van centrale banken en/of overheden;

  -- rechtszaken en maatregelen van toezichthouders waardoor Aegon verplicht
  wordt substantiële schadebetalingen te doen of Aegon's werkwijze te
  veranderen;

  -- veranderingen op het gebied van concurrentie, wetgeving, toezicht of
  belastingwetgeving die de winstgevendheid en kosten voor distributie van
  of vraag naar Aegon's producten beïnvloeden;

  -- gevolgen van het daadwerkelijk of eventueel (gedeeltelijk) opbreken van
  de eurozone, gevolgen van een vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de
  Europese Unie en de mogelijke gevolgen van het vertrek van andere
  lidstaten uit de Europese Unie;

  -- veranderingen in wet- en regelgeving, met name die welke Aegon's
  activiteiten, het vermogen om medewerkers op sleutelposities aan te nemen
  en aan te houden, belastingpositie van Aegon's bedrijven, het
  productaanbod en de aantrekkelijkheid van bepaalde producten voor klanten
  kunnen beïnvloeden;

  -- veranderingen van het toezichtregime met betrekking tot de pensioen-,
  beleggings- en verzekeringsbedrijfstakken in de markten waarin Aegon
  actief is;

  -- (voorstellen voor) standaarden van supranationale organisaties, zoals de
  Financial Stability Board en de International Association of Insurance
  Supervisors, of veranderingen van dergelijke standaarden, die van invloed
  kunnen zijn op de financiële toezichtregelgeving op regionaal (zoals
  EU), nationaal of, met betrekking tot de Verenigde Staten op federaal of
  statelijk niveau, of de toepassing daarvan op Aegon, met inbegrip van de
  aanwijzing van Aegon tot Global Systemically Important Insurer (G-SII);
  en

  -- veranderingen in regelgeving op het gebied van verslaggeving of een
  verandering door Aegon in het toepassen van dergelijke regelgeving,
  vrijwillig of anderszins, die invloed kunnen hebben op Aegon's
  gerapporteerde resultaten, eigen vermogen en de wettelijke
  kapitaalsvereisten.

  Dit persbericht bevat informatie die kwalificeert, of mogelijk kwalificeert, als voorwetenschap in de zin van Artikel 7(1) van de Europese Verordening marktmisbruik (596/2014). Nadere details over mogelijke risico's en onzekerheden die de vennootschap aangaan, zijn beschreven in de documenten die bij de Autoriteit Financiële Markten en de Securities and Exchange Commission zijn ingediend, waaronder het Annual Report. Deze toekomstgerichte verklaringen betreffen de periode vanaf de datum van dit document. Tenzij dat vereist is onder geldende wet- of regelgeving, is de onderneming niet gehouden om enige nieuwe of gewijzigde inzichten bekend te maken ten aanzien van de hierin gebruikte toekomstgerichte verklaringen of ten aanzien van de feiten of omstandigheden die aanleiding geven tot dergelijke verklaringen.

  Bijlage

  -- 20220811_PR Aegon_2Q results 2022_NL
  ml-eu.globenewswire.com/Resource/Down...
 4. forum rang 10 voda 11 augustus 2022 07:33
  07:32
  *Aegon Q2 verlies 348 miljoen, verwacht werd 118 miljoen euro
  07:32
  *Aegon Q2 operationeel resultaat 538 miljoen, verwacht werd 483 miljoen euro
  07:32
  *Aegon iets positiever gestemd
  07:32
  *Aegon Q2 solvabiliteit 214 procent, verwacht werd 200 procent.
  07:31
  *Aegon verlies voor belasting KW2 EUR435 mln
  07:31
  *Aegon nettoverlies KW2 EUR348 mln
 5. forum rang 10 voda 11 augustus 2022 08:01
  Aegon iets positiever gestemd
  Flink verlies door rentehedges VS en eenmalige posten.

  (ABM FN-Dow Jones) Aegon is iets positiever gestemd over de ontwikkelingen dit jaar, ondanks dat de winst flink onder druk stond. Dit bleek donderdag uit cijfers van de verzekeraar.

  "De eerste helft van 2022 was voor beleggers één van de meest uitdagende periodes, doordat aandelenmarkten de slechtste start van het jaar beleefden in meer dan vijf decennia. De volatiliteit hield aan, terwijl centrale banken de rente verhoogden om de oplopende inflatie te beteugelen en de oorlog in Oekraïne aanhield. Tegen deze achtergrond hebben we goed gepresteerd, een bewijs van de kracht van onze strategie", zei CEO Lard Friese in een toelichting.

  Aegon verwacht dit jaar een operationele kapitaalaanwas van 1,4 miljard euro, waar eerder werd gemikt op 1,2 miljard euro. Ook verwacht de verzekeraar een totale vrije kasstroom over de periode 2021 tot 2023 van ten minste 2,2 miljard euro. Dat is beduidend meer dan de 1,4 tot 1,6 miljard euro waar tijdens een beleggersdag in 2020 nog op werd gerekend.

  In het afgelopen kwartaal kwam het verlies uit op 348 miljoen euro tegen een winst van 849 miljoen euro een jaar eerder. Aegon wees op eenmalige lasten en een niet-economisch verlies op rente-hedges in de VS.

  Het operationeel resultaat liep met 11 procent terug tegen constante wisselkoersen tot 538 miljoen euro. Opbrengsten van kostenbesparingen, groei-initiatieven en gunstige verzekeringsresultaten zijn volgens de verzekeraar meer dan tenietgedaan door lagere fee inkomsten door lagere aandelenmarkten en door lagere beleggingsinkomsten.

  Analisten mikten op een veel kleiner verlies van 118 miljoen euro. Het operationeel resultaat viel wel mee, gezien de consensus mikte op 483 miljoen euro.

  De solvabiliteit kwam uit op 214 procent, waar de consensus 200 procent voorzag.

  Er zat eind juni 1,68 miljard euro in kas tegen 1,39 miljard een jaar eerder en 1,82 miljard in het eerste kwartaal, ondanks de impact van de eerder aangekondigde schuldaflossing en aandeleninkoop. Het derde deel van het inkoopprogramma begint in oktober. Analisten voorzagen een resultaat van 1,59 miljard euro.

  De vrije kasstroom trok op jaarbasis aan van 175 tot 318 miljoen euro.

  Het interim-dividend stijgt met 0,03 tot 0,11 euro per aandeel, dankzij de aanhoudende groei van de vrije kasstroom, aldus Aegon.

  Door: ABM Financial News.

  info@abmfn.nl

  Redactie: +31(0)20 26 28 999
 6. Dividend Hunter 11 augustus 2022 08:02
  Update 11 augustus 2022: Aegon keert een interim-dividend 2022 uit van 0,11 euro per aandeel. Het dividend is - zoals te doen gebruikelijk - naar keuze van de aandeelhouder in aandelen dan wel contanten (keuzedividend).

  Ex-dividenddatum: 23 augustus 2022

  Keuzeperiode: 25 augustus t/m 14 september

  Betaalbaarstelling: 21 september 2022

  Voor de complete & actuele dividendkalender 2022: www.dividendinfo.nl/
 7. forum rang 6 upsidedown 11 augustus 2022 08:56
  Verzekeraar Aegon heeft het tweede kwartaal van 2022 afgesloten met een verlies van 365 miljoen euro. De onderneming kampte vooral met stijgende herverzekeringspremies in de Verenigde Staten.
  Verzekeraars sluiten een herverzekering af om de eigen risico's af te dekken. Aegon-topman Lard Friese spreekt van een eenmalige last en benadrukt dat het bedrijf ondanks de turbulente tijden goed heeft gepresteerd.
  ----------
  Het verhaal van aegon. Wat was t makkelijk geld verdienen 22 jaar terug en daarvoor voor de verzekeraars.
4.865 Posts
Pagina: «« 1 ... 167 168 169 170 171 ... 244 »» | Laatste |Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord

Direct naar Forum

Aegon Meer »

Koers 4,582   Verschil +0,06 (+1,35%)
Laag 4,520   Volume 9.201.318
Hoog 4,629   Gem. Volume 6.973.497
29 sep 2023 17:35
Premium

Mixed bag bij Aegon

Het laatste advies leest u als abonnee van IEX Premium

Inloggen Ontdek IEX Premium

Gerelateerde Video's

 1. video thumbnail

  Arend Jan Kamp over financials

  6 december 2017 16:13 - Vimeo

 2. video thumbnail

  Arend Jan Kamp over NN, Aegon en ASR

  9 mei 2017 16:52 - Vimeo

 3. video thumbnail

  Arend Jan Kamp over Aegon

  5 juli 2016 16:55 - Vimeo

 4. video thumbnail

  Speculatief: putoptie maart Aegon

  14 februari 2012 10:28 - FTV

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links