Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor

Inloggen

 • Geen account? Registreren

Wachtwoord vergeten?

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Aangifte tegen Willem Engel

34 Posts
Pagina: 1 2 »» | Laatste | Omlaag ↓
 1. Amanecer 28 november 2021 20:20
  aangiftewillemengel.nl/aangifte

  Collectieve aangifte Willem Engel

  Parket Generaal

  T.a.v. De heer G.W. (Gerrit) van der Burg
  Voorzitter college van procureurs-generaal – Openbaar Ministerie
  Prins-Clauslaan 16
  2595 AJ Den Haag

  Betreft: aangifte tegen de heer Willem Engel

  Aangever:

  Voornaam:
  Achternaam:
  Adres:
  Postcode:
  Woonplaats:
  Geboortedatum:
  Telefoonnummer:
  E-mailadres:
  Geachte heer van der Burg,

  Ik doe aangifte tegen de heer Willem Engel wegens de volgende gepleegde strafbare feiten:

  1: Opruiing

  De heer Engel heeft zich meermaals strafbaar gemaakt aan opruiing. In uitzendingen van Nieuwsuur (26 januari 2021) en de talkshow Op1 (27 januari 2021) vertelde u dat het Openbaar Ministerie streng zou optreden tegen opruiing en dat dit geenszins onderschat dient te worden. Dit alles betreft géén burgerlijke ongehoorzaamheid, maar het gericht oproepen tot verzet en het negeren van de (destijds) geldende (corona) regels, zie Art. 131 Wetboek van Strafrecht. De heer Engel heeft meermaals opgeroepen om de afgekondigde coronaregels te negeren en daarmee opgeroepen tot het plegen van strafbare feiten. Bovendien heeft de heer Engel meermaals opgeroepen tot het plegen van verzet tegen wat hij noemt: “het regime”. Direct gevolg van deze herhaalde oproepen zijn onder meer de rellen in Rotterdam op 19 november jl.

  Voor details verwijs ik u naar bijlage 1: opruiing

  2: Stelselmatig verspreiden van (medische) desinformatie en het in gevaar brengen van de volksgezondheid

  De heer Engel maakt zich sinds de start van de corona-pandemie schuldig aan het opzettelijk verspreiden van (medische) desinformatie. Het betreft hier geen vrijheid van meningsuiting, maar het repeterend en stelselmatig verspreiden van onjuistheden. Hiermee zaait de heer Engel angst en verdeeldheid. Het verstrekken van (juiste) medische informatie is voorbehouden aan artsen en andere deskundigen, waar de heer Engel geen onderdeel van uitmaakt. Het verspreiden van medische desinformatie op dergelijke schaal is dan ook zeer schadelijk voor de volksgezondheid.

  Op grond van Art 300 lid 4 Wetboek van Strafrecht wordt opzettelijke benadeling van de gezondheid onder mishandeling geschaard. Poging tot eenvoudige mishandeling is weliswaar niet strafbaar, maar poging tot het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel wel. Op grond van de geldende jurisprudentie (HIV-zaken), valt besmetting met een in potentie dodelijk virus onder het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. Bovendien kan het onoordeelkundig gebruik van medicijnen leiden tot zwaar lichamelijk letsel. Daarmee maakt de heer Engel zich dus schuldig aan mishandeling, zware mishandeling of poging daartoe. Het oproepen tot het gebruiken en verstrekken van ongeschikte medicatie, het niet naleven van corona-maatregelen, het oproepen tot “knuffelen” en ander lichamelijk contact etc., is bovendien aan te merken als opruiing. Namelijk het oproepen tot het plegen van (poging tot) zware mishandeling.

  Voor details verwijs ik u naar bijlage 2: Verspreiden van (medische) desinformatie en het in gevaar brengen van de volksgezondheid

  3: Terroristisch oogmerk

  De heer Engel voedt een klimaat van onveiligheid, waarbij hij de Nederlandse Staat afschildert als een dictatuur (regime). Hij doet dit niet incidenteel, maar vrijwel dagelijks, op diverse social media en tijdens toespraken en/of demonstraties. Dit alles heeft een ondermijnend effect op de democratie en vergroot de weerstand tegen de Nederlandse regering. De heer Engel jaagt hiermee een deel van de bevolking ernstige vrees aan voor het beleid van de overheid en het vaccinatiebeleid (zie ook het verspreiden van medische desinformatie).

  Door publiekelijk en veelvuldig op te roepen om het beleid van de overheid te negeren en te saboteren en herhaaldelijk te beweren dat bewindslieden strafbaar zijn en veroordeeld dienen te worden, zorgt de heer Engel voor ontwrichting van de politieke en sociale structuren in Nederland, zie art. 83a Wetboek van Strafrecht. Voorts tracht de heer Engel de overheid door zijn optreden te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden, namelijk het al dan niet treffen van maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Ook dat wijst op een terroristisch oogmerk.

  Voor details verwijs ik u naar bijlage 3: Terroristisch oogmerk

  4: Oplichting

  De heer Engel heeft als bestuurslid van de stichting Viruswaarheid gelden van zijn stichting aangewend, gebruikt- of ingezet voor de financiering van een perceel op het Spaanse eiland Fuerteventura, zonder zijn donateurs hier vooraf over te informeren. Het gebruik van donatiegelden voor privédoeleinden strookt op geen enkele wijze met de doelstellingen zoals beschreven op de website van zijn stichting Viruswaarheid.

  Voorts roept de heer Engel zijn achterban (mensen die hier bevattelijk voor zijn) op tot het doen van donaties, om de overheid te dwingen om de corona-maatregelen en het vaccinatiebeleid te beëindigen. Feit is echter dat de heer Engel in zijn talloze uitlatingen een onjuiste voorstelling van zaken geeft, waarbij hij voortdurend leugens aan zijn achterban vertelt. Hierdoor is er sprake van een samenweefsel van verdichtsels, of een listige kunstgreep, zoals bedoeld in Art. 326 Wetboek van Strafrecht.

  Voor details verwijs ik u naar bijlage 4: Oplichting

  Ik vind dat de heer Engel met het uitdragen van zijn systematisch wantrouwen naar de overheid, de media en deskundigen, de stabiliteit van onze samenleving ernstig in gevaar brengt. Het levert mijns inziens een potentieel risico op voor onze sociale stabiliteit en onze democratische rechtsorde, hetgeen mij persoonlijk raakt .

  Ik verzoek u om vervolging te starten op bovengenoemde punten, zodat de rechtbank hier een passend oordeel over kan vellen. Ik richt mij met deze aangifte tot u persoonlijk en verzoek u deze aangifte te toetsen en door te zetten naar de Landelijke Eenheid van de politie voor verder onderzoek.

  Voorts verzoek ik u, indien u over aanvullende relevante informatie c.q. strafbare feiten beschikt over de heer Engel, deze toe te voegen aan bijgaande aangifte.

  Deze aangifte inclusief bijlagen is digitaal ondertekend op:

  De aangever,

  Handtekening

  Volledige naam

 2. forum rang 10 luchtschip 29 november 2021 02:11
  quote:

  coeper schreef op 28 november 2021 21:14:

  In een democratie kunnen mensen dingen zeggen waar jij het niet mee eens bent. Wen er maar aan.
  Wen er maar aan dat jij voor deze dansende zakkenvuller met een grote mond straks in de slachtoffer rol moet gaan acteren en hier verontwaardigd je onbegrip gaat tonen dat jouw held op danssokken de mond gesnoerd is.

  Tienduizend mensen ondertekenen aangifte Norbert Dikkeboom uit Harderwijk tegen Willem Engel: ‘Mogelijk achter tralies’

  ,,Ik ( Norbert Dikkeboom ) heb uitgezocht welke punten hij strafbaar was :

  >>het verspreiden van medische desinformatie,
  >>opruiing,
  >>oplichting en
  >> het angst aanjagen van een deel van de bevolking, dat valt onder een terroristisch oogmerk.

  En die haken allemaal aan een artikel uit het Wetboek van Strafrecht.

  Dus het is te toetsen, gelinkt aan strafbare feiten. Die vier punten heb ik nu beschreven in twee pagina’s aangifte. En in de bijlage hangen bijna zeventig voorbeelden van wat Engel uitgespookt heeft. Vervolgens komt daar een conclusie uit.”

  ,,Het kan zijn dat ze er niks in zien, maar ook dat het voorgelegd wordt aan de officier van justitie. Die kan drie dingen doen: een boete opleggen, de zaak seponeren, of vervolging. Als dat gebeurt, krijg je de staat, dus niet al die duizenden mensen, tegen Willem Engel. Een strafrechtelijke vervolging. En dan mag hij het uitleggen. Ik denk dat hij er nog wel spijt van krijgt van wat hij de wereld in geslingerd heeft.’’

  www.destentor.nl/veluwe/tienduizend-m...

  Hij ( Willem Engel ) pretendeert de waarheid in pacht te hebben, en daar komt het kwalijke om de hoek kijken. Hij vindt dat Rutte en De Jonge berecht moeten worden. Dat het land geleid wordt door een regime. Als een soort sekteleider gebruikt hij dat woord zo vaak, dat het voor zijn achterban spreektaal is geworden.”

  ,,Dat zie je ook in demonstraties, die verharden. We kunnen niet zeggen dat Engel de rellen in Rotterdam op zijn geweten heeft, maar hij voedt al anderhalf jaar lang een klimaat dat wij in een soort van streng regime leven. Dat we niks meer kunnen, dat vaccinatie leidt tot miskramen of acute kanker. Dat zijn zijn letterlijke quotes. En 16 november zei hij dat het onze plicht is anderen te besmetten. Dan maak je je niet alleen schuldig aan opruiing, maar aan zware mishandeling of misschien wel doodslag. Volgens hem kun je het met een griep vergelijken, maar daar denken de geleerden heel anders over.’’

  >>>Hij misbruikt de crisis voor zijn eigen gewin.
  >>> Hij is bezig met onzin verspreiden en polarisatie, en heeft inmiddels ook al zo’n veertig rechtszaken verloren.
  >>> Hij zit daar voor de show, voor de bühne.

  >>>>> Wat vraagt hij aan zijn achterban? Geld.

  >> Vorig jaar scharrelde hij meer dan 300.000 euro bij elkaar.
  >> Dit jaar loopt dat richting de half miljoen, min de rechtszaken. Over de rug van het leed dat corona brengt. Hij denkt: als ik nog even doorga, heb ik straks wellicht een miljoen. Als je dat in de gaten krijgt...’’

  www.destentor.nl/veluwe/tienduizend-m...

 3. forum rang 6 johan20090 29 november 2021 06:17

  Tienduizend mensen ondertekenen aangifte tegen Willem Engel: ‘Mogelijk achter tralies’

  De kloof tussen de kampen in het coronadebat lijkt met de dag groter te worden. Volgens Norbert Dikkeboom uit Harderwijk komt dat vooral door één man: Willem Engel, voorman van actiegroep Viruswaarheid. De afgelopen maanden werkte hij minutieus aan ‘de grootste aangifte ooit tegen één persoon in Nederland’.

  Tienduizend mensen schaarden zich tot zondagavond achter het burgerinitiatief van Norbert Dikkeboom (49) uit Harderwijk, die met een collectieve aangifte Willem Engel juridisch en strafrechtelijk wil laten vervolgen voor zijn uitspraken in het verhitte coronadebat.

  aangiftewillemengel.nl/

  www.ad.nl/binnenland/tienduizend-mens...
 4. Amanecer 30 november 2021 07:37
  Tienduizend mensen ondertekenen aangifte tegen Willem Engel: ‘Mogelijk achter tralies’

  De kloof tussen de kampen in het coronadebat lijkt met de dag groter te worden.

  Volgens Norbert Dikkeboom uit Harderwijk komt dat vooral door één man: Willem Engel, voorman van actiegroep Viruswaarheid.

  De afgelopen maanden werkte hij minutieus aan ‘de grootste aangifte ooit tegen één persoon in Nederland’.

  Niek Verhoeven 28-11-21, 19:33 uit het AD

  Tienduizend mensen schaarden zich tot zondagavond achter het burgerinitiatief van Norbert Dikkeboom (49) uit Harderwijk, die met een collectieve aangifte Willem Engel juridisch en strafrechtelijk wil laten vervolgen voor zijn uitspraken in het verhitte coronadebat.

  Twijfels om donaties Viruswaarheid, OM onderzoekt gedrag Willem Engel

  1200 mensen ondertekenen aangifte tegen Willem Engel: ‘Hij zaait angst in samenleving’

  Dikkeboom is vader en daarnaast eindverantwoordelijke voor de verkoop van apparatuur en medische verbruiksartikelen aan ziekenhuizen in de Benelux, maar greep de afgelopen maanden al zijn vrije tijd aan om samen met een vriend de website aangiftewillemengel.nl in het leven te roepen.

  Daarop kunnen mensen een reeds uitgeschreven officiële aangifte tegen Engel plaatsen. Dikkeboom wil de collectieve aangifte, voorzien van een pakket bijlagen, zeer binnenkort aanbieden aan OM-topman Gerrit van der Burg.


  Hoe is deze strijd tegen Engel ooit begonnen?

  ,,In het begin van de coronacrisis. In het coronadebat dook dansleraar Willem Engel ineens ook op, rond de demonstraties van Black Lives Matter. Hij kreeg een steeds een groter bereik. Vanaf dat moment besloot hij de barricade op te gaan. Hij pretendeert de waarheid in pacht te hebben, en daar komt het kwalijke om de hoek kijken. Hij vindt dat Rutte en De Jonge berecht moeten worden.
  Dat het land geleid wordt door een regime. Als een soort sekteleider gebruikt hij dat woord zo vaak, dat het voor zijn achterban spreektaal is geworden. Dat zie je in demonstraties, die verharden.
  We kunnen niet zeggen dat Engel de rellen in Rotterdam op zijn geweten heeft, maar hij voedt een klimaat, al anderhalf jaar lang, dat wij in een soort van streng regime leven. Dat we niks meer kunnen, dat vaccinatie leidt tot miskramen of acute kanker. Dat zijn zijn letterlijke quotes. En 16 november zei hij dat het onze plicht is anderen te besmetten. Dan maak je je niet alleen schuldig aan opruiing maar als je iemand opzettelijk besmet dan maak je je schuldig aan zware mishandeling of misschien wel de dood. Volgens hem kun je het met een griep vergelijken, maar daar denken de geleerden heel anders over.’’

  Hij zit daar voor de show, voor de bühne. Wat vraagt hij aan zijn achterban?
  Geld

  Je zou zijn uitspraken kunnen negeren, maar jij besluit nu er tegenin te gaan. Waarom?

  ,,Ik ben iemand die vanuit mijn karakter een hekel heeft aan onzin en onrecht. Als ik in de rij bij de supermarkt zie dat iemand voordringt heb ik al de neiging daar iets over te zeggen. Laat staan dat Willem Engel de grote stoorzender is in deze pandemie. Hij misbruikt de crisis voor zijn eigen gewin. Hij is bezig met het onzin verspreiden en polarisatie en heeft inmiddels ook al zo’n veertig rechtszaken verloren.
  Hij zit daar voor de show, voor de bühne. Wat vraagt hij aan zijn achterban? Geld. Vorig jaar scharrelde hij meer dan 300.000 euro bij elkaar. Dit jaar loopt dat richting de half miljoen, min de rechtszaken. Over de rug van het leed dat corona brengt. Hij denkt: als ik nog even doorga, heb ik straks wellicht een miljoen. Als je dat in de gaten krijgt...’’


  En daar wil je iets tegen doen?

  ,,Ik ga een stap verder dan een ander. Aan mijn reacties over zijn tweets merkte ik dat heel veel mensen er net zo over dachten als ik. Ik tagde in die tweets ook regelmatig het Openbaar Ministerie, om te kijken wat er gebeurde. Niets dus. Toen heb ik veiligheidsexpert Jelle van Buuren geraadpleegd. Hij noemt dit levensgevaarlijk, dat kan ongemerkt hele grote vormen aannemen en een gevaar voor de maatschappij worden.
  Na de avondklokrellen eerder dit jaar liet Gerrit van der Burg (de hoogste baas van het OM) weten dat mensen die zich schuldig maken aan het negeren van de avondklok hard aangepakt moeten worden.
  Ik hoorde dat en ben materiaal gaan zoeken. En toen stuitte ik op uitspraken van Engel die haaks stonden op Van den Burg. Dat zou betekenen dat Engel minimaal de politie op de koffie moet krijgen.’’

  Waarom kies je voor een collectieve aangifte, in plaats van individueel?

  ,,Stel ik doe persoonlijk aangifte in Harderwijk. Dat wordt naar Rotterdam gestuurd, dan moet je hopen dat daar een scherpe agent zit. Zo niet, dan komt het op een stapel terecht. Naar mijn weten zijn er in de geschiedenis van Nederland nooit zoveel aangiftes gedaan tegen één persoon, ik verwacht dat het OM daar wel van onder de indruk is.

  Initiatiefnemer Norbert Dikkeboom omschrijft Engel als ‘een buitengewoon storende factor in het debat rondom de coronacrisis en de bijbehorende maatregelen’.

  Wat verwacht je van het OM?

  ,,Ik heb uitgezocht welke punten hij strafbaar was: het verspreiden van medische desinformatie, opruiing, oplichting en het angst aanjagen van een deel van de bevolking, dat valt onder een terroristisch oogmerk. En die haken allemaal aan een artikel uit het wetboek van strafrecht. Dus het is te toetsen, gelinkt aan strafbare feiten. Die vier punten heb ik nu beschreven in twee pagina's aangifte.
  En in de bijlage hangen bijna zeventig voorbeelden van wat Engel uitgespookt heeft. Vervolgens komt daar een conclusie uit. Het kan zijn dat ze er niks in zien, maar ook dat het voorgelegd wordt aan de officier van justitie. Die kan drie dingen doen: een boete opleggen, de zaak seponeren, of vervolging. Als dat gebeurt, krijg je de staat, dus niet al die duizenden mensen, tegen Willem Engel. Een strafrechtelijke vervolging. En dan mag hij het uitleggen. Ik denk dat hij er nog wel spijt van krijgt van wat hij de wereld in geslingerd heeft.’’

  Je kiest er nu bewust voor openlijk de strijd aan te gaan met Engel, ben je je daarvan bewust?

  ,,Jazeker. Ik heb ook al de nodige bedreigingen gehad, ook doodsbedreigingen. Vanuit de hoek van Forum van Democratie, omdat ik Thierry Baudet ook een laaielichter vind. En vanuit de hoek van Willem Engel. Maar nog niet ten aanzien van dit initiatief.
  Ik ben al wel langs de politie gegaan om te vertellen dat dit in de lucht hing. Mensen die me willen bedreigen kan ik melden dat ze dat beter niet kunnen doen.’’

  Heb je Engel ook al eens gesproken?

  ,,Die behoefte heb ik niet. Ik weet dat hij onzin verkoopt en dat verandert niet met een gesprek. Ik zie hem als onkruid. Als je er niks aan doet gaat het woekeren. Ik kies ervoor het kort te houden. Het is heel moeilijk datgene wat iemand online zet, te beteugelen.

  Maar het is wel tijd iemand die zoveel onzin er probeert doorheen te duwen, juridisch en strafrechtelijk vervolgd wordt.

  Monddood zal niet lukken, maar als hij wordt vervolgd voor het terroristisch oogmerk dan kan hij achter de tralies belanden.’’
 5. forum rang 8 Leefloon 1 december 2021 14:23
  In Op1 vond een niet bij de partijen betrokken advocaat de opruiing het meest kansrijk, omdat je bij "guerrilla" per definitie over geweld zou praten. Je kunt je echter afvragen of bijvoorbeeld guerrilla marketing, guerrilla gardening, guerrilla knitting en zwolle.sp.nl/nieuws/2017/03/pakdemach... daardoor worden gekenmerkt.

  Zo beschouwd is het juridische verhaal wat zwakker dan dat het lijkt, als een advocaat van de verdediging t.z.t. met zulke tegenwerpingen komt.

  www.npostart.nl/norbert-dikkeboom-en-... @ 7:35
 6. forum rang 10 rationeel 1 december 2021 16:57
  quote:

  josti5 schreef op 29 november 2021 08:51:

  Wat eng, dit.
  Onbegrijpelijk, dat IEX zich hiervoor leent.

  Het gaat inderdaad veel te ver.

  Gaat er nu een aangifte draad geopend worden?

  Het aanklagen bestaat al, alleen niet zo formeel geregeld, zodat je je, al dan niet vergezeld van een advocaat kunt verdedigen;)

  Daar hebben we een woord voor C:(
 7. Amanecer 1 december 2021 18:45
  quote:

  Zilverduit schreef op 1 december 2021 16:47:

  Zou mooi zijn als die Engel tig jaar in de bak zou belanden zelden zo 'n idioot gezien en dan dat misbruik van het geld van zijn stichting voor een perceeltje in Spanje. Zegt meer dan genoeg.......
  bijlage 4: oplichting
  =================

  De heer Engel heeft als bestuurslid van de stichting Viruswaarheid gelden van zijn stichting aangewend, gebruikt- of ingezet voor de financiering van een perceel op het Spaanse eiland Fuerteventura, zónder zijn donateurs hier vooraf over te informeren. Het gebruik van donatiegelden voor privédoeleinden strookt op geen enkele wijze met de doelstellingen zoals beschreven op de website van zijn stichting Viruswaarheid. zie deze link

  Op de website van Viruswaarheid.nl staat helder beschreven wat er met donaties gebeurt. Dit komt in geen geval overeen met het aanwenden-, gebruiken-, of inzetten van donatiegelden voor de aanschaf van een perceel op Fuerteventura: zie deze link

  Advocaat ING over donatie misbruik door de stichting Viruswaarheid / de heer Engel: zie deze link

  Verklaring de heer Engel over gebruik van het donatiegeld (waar hij tegenover donateurs over zweeg): zie deze link

  De heer Engel/Viruswaarheid beweert een ANBI-stichting te zijn, hetgeen onjuist is. Hierdoor kunnen donateurs in de veronderstelling zijn dat zij een belastingvoordeel hebben na donatie. De waarheid is echter dat de stichting Viruswaarheid geen ANBI-stichting is: zie deze link en deze link

  De boekhouding van de heer Engel c.q. Viruswaarheid is incompleet. In bijgaande tussentijdse rapportage wordt met geen woord gesproken over de inkomsten die de heer Engel genereert via zijn webshop welke genoemd staat op viruswaarheid.nl: zie deze link In de tussentijdse rapportage 2021 ontbreken deze cijfers volledig zie deze link. De webshop is opgericht op 1 juni 2021. zie deze link

  Voorts roept de heer Engel zijn achterban op tot het doen van donaties, om de overheid te dwingen om de corona maatregelen en het vaccinatiebeleid te beëindigen. Feit is echter dat de heer Engel in zijn talloze uitlatingen een onjuiste voorstelling van zaken geeft (zie ook medische desinformatie), waarbij hij voortdurend leugens aan zijn achterban vertelt. Hierdoor is er sprake van oplichting door een samenweefsel van verdichtsels, of een listige kunstgreep, zoals bedoeld in Art. 326 Wetboek van Strafrecht.
 8. Amanecer 4 december 2021 14:57
  aangiftewillemengel.nl

  RUIM 22.000 AANGIFTES !

  Aangifte tegen Willem Engel

  Helaas, aangifte doen tegen Willem Engel is niet meer mogelijk. Maar er is in korte tijd een collectief opgestaan, waarbij er massaal aangifte is gedaan tegen het handelen- en de uitlatingen van Willem Engel, voorman van de stichting Viruswaarheid. Nooit eerder werd er in Nederland zó massaal en met overtuiging een beroep gedaan op politie en Justitie.
34 Posts
Pagina: 1 2 »» | Laatste |Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord

Direct naar Forum

Indices

AEX 692,80 +1,27%
EUR/USD 1,0758 +0,24%
FTSE 100 7.564,92 +0,56%
Germany40^ 14.270,50 +0,28%
Gold spot 1.853,24 +0,15%
NY-Nasdaq Composite 11.740,65 +2,68%

Stijgers

JUST E...
+7,93%
ADYEN NV
+5,09%
Accsys
+4,45%
Fugro
+4,36%
PROSUS
+4,16%

Dalers

JDE PE...
-2,21%
PostNL
-1,44%
MAJORE...
-1,37%
WDP
-0,99%
RELX
-0,75%

Nieuws Forum Meer»

(12)

rationeel op 22 mei 2022 11:40
(13)

twinkletown op 12 mei 2022 10:55
(58)

Dirk de Dijker op 11 mei 2022 11:38
(36)

rationeel op 4 mei 2022 18:32
(18)

Demir op 3 mei 2022 15:17

Column Forum Meer»

(164)

handyman6 op 27 mei 2022 00:02
(8)

Stefinstocks op 26 mei 2022 22:23
(4)

jan de vakman op 26 mei 2022 22:01
(8)

Martin-Jan Crum op 26 mei 2022 20:13
(14)

Jason Voorhees op 26 mei 2022 19:59

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links