Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Boskalis 2021 jaardraadje

508 Posts
Pagina: «« 1 ... 14 15 16 17 18 ... 26 »» | Laatste | Omlaag ↓
 1. forum rang 10 voda 24 augustus 2021 07:18
  PERSBERICHT: Boskalis: Sterk operationeel halfjaar en positieve vooruitzichten
  Papendrecht, 24 augustus 2021

  KERNCIJFERS EERSTE HALFJAAR 2021

  -- Omzet: EUR 1,32 miljard (H1 2020: EUR 1,26 miljard)

  -- EBITDA: EUR 226 miljoen (H1 2020: EUR 204 miljoen)

  -- Nettowinst: EUR 72 miljoen (H1 2020: verlies EUR 96 miljoen)

  -- Orderportefeuille: EUR 5,53 miljard (Eind 2020: EUR 5,31 miljard)
  VOORUITZICHTEN TWEEDE HALFJAAR 2021

  -- Dredging: druk tweede halfjaar met goede vlootbezetting

  -- Offshore Energy: vergelijkbaar beeld met het eerste halfjaar

  -- Towage & Salvage: Towage stabiel. Salvage operationeel onvoorspelbaar;
  geen grote afwikkelresultaten

  -- EBITDA-verwachting tweede halfjaar: in lijn met eerste halfjaar
  Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) heeft ondanks de aanhoudende COVID-19 gerelateerde beperkingen een goed halfjaar afgesloten met een sterke toename van het resultaat.

  De omzet is ten opzichte van vorig jaar met 4,6% toegenomen tot EUR 1,32 miljard (H1 2020: EUR 1,26 miljard). Gecorrigeerd voor (de)consolidatie en valuta-effecten was de omzetgroei 2,7%.

  De EBITDA is met 10,8% toegenomen en kwam uit op EUR 226 miljoen (H1 2020: EUR 204 miljoen) en het bedrijfsresultaat nam met 34,1% toe tot EUR 97 miljoen (H1 2020: EUR 72 miljoen).

  De nettowinst bedroeg EUR 72 miljoen, daar waar een jaar geleden een nettoverlies van EUR 96 miljoen werd gerapporteerd. Er waren geen bijzondere baten of lasten in het eerste halfjaar, waar in het eerste halfjaarresultaat 2020 bijzondere lasten van EUR 144 miljoen na belasting werden verantwoord.

  In het segment Dredging & Inland Infra is de omzet met 2,6% afgenomen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar bij een licht lager resultaat. Deze ontwikkeling is ten dele het gevolg van aanhoudende COVID-19 gerelateerde reisbeperkingen en quarantainemaatregelen resulterend in operationele inefficiënties op enkele grote projecten. Daarnaast is in het tweede kwartaal vervroegd onderhoud gepleegd aan de (middel)grote sleephopperzuigers, met hogere operationele kosten en een lagere inzetbaarheid als gevolg. Met het oog op de volle orderportefeuille en de drukke vooruitzichten is besloten een deel van het voor het tweede halfjaar geplande onderhoud naar voren te halen en in het eerste half jaar uit te voeren. De grootste omzetbijdrage kwam uit projecten in Zuidoost-Azië, het Indisch subcontinent, Canada, Denemarken en de Nederlandse markt.

  Bij Offshore Energy is de omzet met ruim 18% toegenomen met een fors hoger resultaat. De contracting omzet was vrijwel stabiel, waarmee de omzetgroei aan de zijde van services zat. Zowel Marine Transport & Services als Subsea Services had een goed eerste halfjaar en daarnaast droeg ook de integratie van het recent overgenomen Rever Offshore fors bij aan de omzetgroei. Over de gehele linie droegen de diverse activiteiten bij aan het goede divisieresultaat, met in het bijzonder een goed halfjaar voor de offshore windprojecten en Subsea Services.

  Binnen de Towage & Salvage divisie heeft Salvage een aantal spraakmakende opdrachten met succes uitgevoerd, waaronder het vlottrekken van de Ever Given in het Suezkanaal en het veiligstellen van de Eemslift Hendrika voor de kust van Noorwegen. Desondanks was het eerste halfjaar relatief rustig, zeker in vergelijking met het uitzonderlijk drukke 2020. Ondanks een lagere omzet is het divisieresultaat fors toegenomen. Naast een goed halfjaar bij Towage is dit primair het gevolg van een substantieel afwikkelresultaat bij Salvage dat betrekking heeft op een in 2019 operationeel voltooide emergency response opdracht.

  De gebruikelijke holding- en niet-gealloceerde groepskosten zijn weliswaar toegenomen ten opzichte van 2020, maar liggen nog altijd op een laag niveau als gevolg van een breed scala aan COVID-19 gerelateerde kostenbesparende maatregelen.

  De netto-kaspositie is conform verwachting afgenomen maar de financiële positie is nog altijd onverminderd sterk. De uitzonderlijk hoge netto-kaspositie per jaareinde 2020 is afgenomen tot EUR 213 miljoen, grotendeels als gevolg van investeringen, de uitbetaling van dividend, het aandeleninkoopprogramma en normalisatie van het werkkapitaal. Met de aanwezige liquide middelen en de bankfaciliteiten heeft Boskalis een direct beschikbare financieringsruimte van ruim EUR 1 miljard. De solvabiliteit is met 50% onverminderd hoog en Boskalis voldoet ruimschoots aan zijn financiële convenanten.

  De orderportefeuille is met ruim 4% toegenomen tot een nieuwe recordhoogte van EUR 5,53 miljard (ultimo 2020: EUR 5,31 miljard). De grootste toename in de portefeuille vond plaats bij Dredging & Inland Infra, binnen Europa. Zo is onder meer in Nederland het project de Meanderende Maas, dat deel uitmaakt van het hoogwaterbeschermingsprogramma, aangenomen en zijn in het Verenigd Koninkrijk en België omvangrijke infrastructuurprojecten verworven. Met de werken in portefeuille is een belangrijk deel van de omzet voor 2021 veiliggesteld en ligt er een zeer solide basis voor de jaren daarna.

  Peter Berdowski, CEO Boskalis: "We kijken terug op een sterk eerste halfjaar met een forse toename van het resultaat. Zeker in het licht van de nog altijd knellende COVID-19 maatregelen, wereldwijd, is dit een prestatie van formaat.

  Onze Dredging activiteiten ondervinden de meeste last van de aanhoudende reisbeperkingen en stringente quarantainemaatregelen. Zeker in Zuidoost-Azië levert COVID-19 nog dagelijks vele uitdagingen op. Dichter bij huis hebben we in Nederland veel werk kunnen verzetten en zijn we volop aan de gang met de baggerwerkzaamheden in het kader van de aanleg van de Fehmarnbelt tunnel die Duitsland met Denemarken gaat verbinden. Qua vooruitzichten ziet de scheepsplanning er veelbelovend uit met de aanstaande start van het grote werk in de Filipijnen. Gelet op de verwachte hoge vlootbezetting hebben we in het eerste halfjaar extra onderhoud uitgevoerd zodat de hoppers straks volop aan de bak kunnen.
 2. forum rang 10 voda 24 augustus 2021 07:19
  Offshore Energy had een zeer sterk halfjaar waarmee de opgaande lijn van vorig jaar is voortgezet. Offshore wind, goed voor 43% van de omzet, heeft goed aan het resultaat bijgedragen. Bovendien zien we dat de bijdrage vanuit services verder is toegenomen. Zowel bij zwaar transport als subsea services was het druk en de eind 2020 overgenomen activiteiten van Rever Offshore hebben uitstekend bijgedragen. De integratie van Rever binnen Boskalis verloopt zeer voorspoedig en overtreft financieel de eigen verwachtingen.

  Door velen zal begin 2021 worden herinnerd als het moment dat de economische slagader door Egypte abrupt werd afgesloten door een dwarsligger -- de Ever Given. Wereldwijd volgden miljarden mensen in spanning of het onze collega's van de berging zou lukken om de gestrande walvis vlot te trekken. Als in een jongensboek werd er onder extreme druk gewerkt aan verschillende scenario's om het gigantische containerschip zo snel mogelijk vlot te trekken. Uiteindelijk lukte dit na zes lange, intensieve dagen. Daarmee kwam een einde aan de blokkade van het Suezkanaal en konden de honderden wachtende schepen hun weg vervolgen. Een uniek staaltje vakmanschap in combinatie met voorbeeldige samenwerking met de lokale autoriteiten.

  Ook een knappe prestatie is de nieuwe recordstand van de orderportefeuille. Met ruim EUR 5,5 miljard biedt deze een gezond fundament aan werk en vlootbezetting voor de komende jaren. Daarnaast kunnen we selectiever zijn bij het aannemen van nieuw werk. Zo kijken we met meer vertrouwen naar de tweede helft van het jaar en de jaren die volgen.

  Binnenkort zullen wij starten met het opstellen van ons nieuwe corporate businessplan, 2022-2024. Belangrijke pijler in dit plan zal de visie zijn op onze rol bij het beteugelen van de gevolgen van klimaatverandering, zowel in mitigatie als in adaptatie. Vast staat al wel dat Boskalis een mooie periode ingaat van economische opbloei en volop kansen ziet om een zeer relevante bijdrage te leveren aan de grote maatschappelijke uitdagingen van deze tijd."

  Vooruitzichten

  Na een operationeel sterk eerste halfjaar en gelet op de orderportefeuille staat Boskalis er goed voor. Het tweede halfjaar zal zeker nog in het teken staan van het zo goed mogelijk uitvoeren en opstarten van projecten gegeven de stringente COVID-19 beperkingen in met name het Verre Oosten.

  Bij Dredging & Inland Infra zullen het werkvolume en de vlootbezetting naar verwachting toenemen, mede als gevolg van aanstaande werkzaamheden in de Filipijnen, in aanvulling op grote lopende projecten in Singapore, Denemarken en Nederland.

  Bij Offshore Energy biedt de portefeuille een goede basis voor een stabiel tweede halfjaar. Bij contracting is de succesvolle afronding van de eerste installatiecampagne op het offshore windproject Changfang & Xidao in Taiwan van belang. Bij services zijn de vooruitzichten bij Marine Transport & Services ondanks COVID-19 gunstig en levert de offshore windmarkt over de volle breedte van de divisie veel werk op.

  Towage & Salvage; voor Towage wordt een stabiel beeld verwacht daar waar voor Salvage in het tweede halfjaar een aanzienlijk lager resultaat wordt verwacht na een uitzonderlijk afwikkelresultaat in het eerste halfjaar.

  De Raad van Bestuur verwacht, uitgaande van de vlootplanning en werken in portefeuille, en onvoorziene (COVID-19) omstandigheden voorbehouden, dat het EBITDA niveau van het tweede halfjaar in lijn zal liggen met dat van het eerste halfjaar.

 3. forum rang 10 voda 24 augustus 2021 07:20
  Voor geheel 2021 wordt een investeringsbedrag van circa EUR 375 miljoen verwacht met inbegrip van dry-dockings en vier recent aanschafte offshore support en survey schepen. Eventuele acquisities zijn hierbij niet inbegrepen. Dit bedrag ligt in lijn met het begin 2020 gepresenteerde meerjaren-investeringsprogramma waarbij een deel van de voorgenomen investeringen voor 2020 zijn doorgeschoven naar 2021 en 2022. De grootste investering voor dit jaar is de ombouw van het kraanschip, de Bokalift 2, dat na de oplevering direct aan het werk gaat op een offshore wind project.

  >>> klik hier www.globenewswire.com/Tracker?data=3Y... voor het volledige 2021 halfjaarverslag (Engelstalig)

  inclusief alle financiële details <<<

  KERNCIJFERS 1(e) HJ 2021 1(e) HJ 2020 2020
  ------------------------------------ ------------ ------------ -----------
  (in miljoenen EUR)
  Omzet 1.319 1.261 2.525
  EBITDA 226 204 404
  Nettoresultaat van deelnemingen 18 8 19
  Bedrijfsresultaat 97 72 140
  Bijzondere baten (lasten) - -148 -195
  EBIT 97 -75 -56
  Netto operationele winst 72 48 90
  Nettowinst (verlies) 72 -96 -97
  Winst per aandeel (in EUR) 0,56 0,39 0,69

  30 juni 2021 30 juni 2020 Ultimo 2020
  ------------ ------------ -----------
  Netto financiële positie: cash
  (schuld) 213 190 439
  Solvabiliteit 50% 51% 51%
  Orderportefeuille 5.528 4.661 5.306

  Definities: EBITDA is EBIT voor afschrijvingen, amortisaties, impairments en bijzondere lasten; Bedrijfsresultaat is EBIT gecorrigeerd voor bijzondere baten en lasten; Netto operationele winst is de Nettowinst gecorrigeerd voor bijzondere baten en lasten; Winst per aandeel is gecorrigeerd voor bijzondere baten en lasten; Nettoresultaat van deelnemingen is gecorrigeerd voor impairmentlasten. Ons aandeel in het nettoresultaat van de deelnemingen is inbegrepen in de EBIT(DA) en het bedrijfsresultaat.

  Live webcast

  De Raad van Bestuur van Koninklijke Boskalis Westminster geeft op 24 augustus 2021 tijdens de analistenbijeenkomst (11:30 uur CET) een toelichting op de halfjaarcijfers 2021. Deze bijeenkomst is via een live webcast te volgen. Details staan vermeld op de homepage (http://www.boskalis.com/HY2021).

  2021-2022 FINANCIËLE AGENDA
  ---------------- ---------------------------------------
  24 augustus 2021 Publicatie halfjaarcijfers 2021
  12 november 2021 Trading update derde kwartaal 2021
  10 maart 2022 Publicatie jaarcijfers 2021
  12 mei 2022 Trading update eerste kwartaal 2022
  12 mei 2022 Algemene Vergadering van Aandeelhouders
  18 augustus 2022 Publicatie halfjaarcijfers 2022
  11 november 2022 Trading update derde kwartaal 2022

  Consensus Estimates

  Boskalis verzamelt voorafgaand aan de publicatie van de (half)jaarcijfers en geplande trading updates de schattingen (estimates) van sell-side analisten die Boskalis volgen. Het gemiddelde van deze schattingen (consensus estimates) kan op de website van Boskalis worden geraadpleegd www.globenewswire.com/Tracker?data=xm... estimates.

  VOOR MEER INFORMATIE

  Investor relations:

  Martijn L.D. Schuttevâer

  ir@boskalis.com

  Pers:

  Arno Schikker

  press@boskalis.com

  T +31 786969310
 4. forum rang 10 voda 24 augustus 2021 07:20
  Lichte omzetstijging voor Boskalis
  Stabiele EBITDA voorzien in tweede jaarhelft.

  (ABM FN-Dow Jones) Boskalis heeft in het eerste halfjaar een licht hogere omzet gedraaid, terwijl de winst onder druk stond. Dit bleek dinsdagochtend uit cijfers van de maritieme dienstverlener.

  "We kijken terug op een sterk eerste halfjaar met een forse toename van het resultaat. Zeker in het licht van de nog altijd knellende COVID-19 maatregelen, wereldwijd, is dit een prestatie van formaat", aldus CEO Peter Berdowski van Boskalis. Vooral de Dredging-activiteiten ondervinden last van de aanhoudende reisbeperkingen en quarantainemaatregelen. "Qua vooruitzichten ziet de scheepsplanning er veelbelovend uit met de aanstaande start van het grote werk in de Filipijnen. Gelet op de verwachte hoge vlootbezetting hebben we in het eerste halfjaar extra onderhoud uitgevoerd zodat de hoppers straks volop aan de bak kunnen", aldus de topman.

  Offshore Energy heeft juist een "zeer sterk" halfjaar achter de rug, zo stelde Berdowski. Verder wees hij op op een nieuwe recordstand van de orderportefeuille. "Met ruim 5,5 miljard euro biedt deze een gezond fundament aan werk en vlootbezetting voor de komende jaren." Een jaar eerder was de orderportefeuille nog 5,3 miljard euro.

  "Daarnaast kunnen we selectiever zijn bij het aannemen van nieuw werk. Zo kijken we met meer vertrouwen naar de tweede helft van het jaar en de jaren die volgen", aldus de CEO.

  De omzet steeg in het afgelopen halfjaar op jaarbasis van 1,26 naar 1,32 miljard euro, terwijl de EBITDA uitkwam op 226 miljoen euro. Dit was een jaar eerder nog 204 miljoen euro.

  Onder de streep restte een nettowinst van 72 miljoen euro tegen 96 miljoen euro in de eerste zes maanden van 2020.

  Outlook

  "Na een operationeel sterk eerste halfjaar en gelet op de orderportefeuille staat Boskalis er goed voor", aldus het bedrijf. "Het tweede halfjaar zal zeker nog in het teken staan van het zo goed mogelijk uitvoeren en opstarten van projecten gegeven de stringente COVID-19 beperkingen in met name het Verre Oosten."

  Bij Dredging & Inland Infra zullen het werkvolume en de vlootbezetting naar verwachting toenemen, terwijl bij Offshore Energy de portefeuille een goede basis biedt voor een stabiel tweede halfjaar. Bij contracting is de succesvolle afronding van de eerste installatiecampagne op het offshore windproject Changfang & Xidao in Taiwan van belang. Bij services zijn de vooruitzichten bij Marine Transport & Services ondanks COVID-19 gunstig en levert de offshore windmarkt over de volle breedte van de divisie veel werk op.

  Boskalis verwacht, uitgaande van de vlootplanning en werken in portefeuille, en onvoorziene (COVID-19) omstandigheden voorbehouden, dat het EBITDA niveau van het tweede halfjaar in lijn zal liggen met dat van het eerste halfjaar.

  Voor geheel 2021 wordt verder een investeringsbedrag van circa 375 miljoen euro verwacht. Eventuele acquisities zijn hierbij niet inbegrepen. Dit bedrag ligt in lijn met het begin 2020 gepresenteerde meerjaren-investeringsprogramma waarbij een deel van de voorgenomen investeringen voor 2020 zijn doorgeschoven naar 2021 en 2022.

  Door: ABM Financial News.

  info@abmfn.nl

  Redactie: +31(0)20 26 28 999
 5. Free1 24 augustus 2021 07:40
  Dit bericht klopt van geen kant Voda.
  Vorig jaar was er verlies van 96 miljoen en geen winst !

  Hier de juiste cijfers van Boskalis zelf;
  KERNCIJFERS EERSTE HALFJAAR 2021
  • Omzet: EUR 1,32 miljard
  (H1 2020: EUR 1,26 miljard)
  • EBITDA: EUR 226 miljoen
  (H1 2020: EUR 204 miljoen)
  • Nettowinst: EUR 72 miljoen
  (H1 2020: verlies EUR 96 miljoen)
  • Orderportefeuille: EUR 5,53 miljard
  (Eind 2020: EUR 5,31 miljard)
 6. Ups and Downs 24 augustus 2021 08:09
  quote:

  ischav2 schreef op 24 augustus 2021 07:53:

  Cijfers zijn m.i. precies conform verwachtingen. Denk niet dat het aandeel hierop fors gaat stijgen.
  Volgens je eigen verwachting?
  Volgens de verwachting van analisten zijn de cijfers, m.u.v. De kaspositie, beter:

  boskalis.com/ir/estimates.html
 7. forum rang 4 ischav2 24 augustus 2021 08:17
  quote:

  Ups and Downs schreef op 24 augustus 2021 08:09:

  [...]

  Volgens je eigen verwachting?
  Volgens de verwachting van analisten zijn de cijfers, m.u.v. De kaspositie, beter:

  boskalis.com/ir/estimates.html

  Ik heb deze cijfers vergeleken met de verwachtingen van IEX beleggersdesk. En die komen exact overeen.
  Maar prima als de gemiddelde verwachtingen van het analistengilde wordt overtroffen. Zelf long en blijf dat voor de komende jaren.
 8. forum rang 5 Zwaluwe/Dongen 24 augustus 2021 08:55
  quote:

  ischav2 schreef op 24 augustus 2021 08:17:

  [...]

  Ik heb deze cijfers vergeleken met de verwachtingen van IEX beleggersdesk. En die komen exact overeen.
  Maar prima als de gemiddelde verwachtingen van het analistengilde wordt overtroffen. Zelf long en blijf dat voor de komende jaren.
  stabiel fonds in de portefeuille !
 9. forum rang 7 Bert12345 24 augustus 2021 09:25
  quote:

  guusje schreef op 24 augustus 2021 08:41:

  Ondanks de Covid-19 heb Boskalis het prima gedaan, nu de klimaatverandering in volle gang is zie ik dat Boskalis daar goed kan van profiteren en dat het aandeel alleen maar kan stijgen naar hogere koersen. Boskalis zit muurvast in mijn porto en dat zal wel zo blijven.
  haha, dat heet vertrouwen. Hoe dan ook: gisteren dec29 geschreven. Dacht: dat is goedkoper dan direct de aandelen te kopen. Nu denk ik, dat ze in dec boven de 29 staan.
508 Posts
Pagina: «« 1 ... 14 15 16 17 18 ... 26 »» | Laatste |Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord

Direct naar Forum

Meer »

Koers 0,000   Verschil 0,00 (0,00%)
Laag 0,000   Volume 0
Hoog 0,000   Gem. Volume 0
Premium drie voorbeelden van IEX Premium: de exclusieve content op de site, de app op een smartphone en IEX Magazine.

Benieuwd naar onze analyses en tips?

Neem nu een abonnement op IEX en krijg toegang tot onze koop-en verkooptips!

Word abonnee

Gerelateerde Video's

 1. video thumbnail

  Boskalis: Kopen of Verkopen?

  13 maart 2018 21:47 - Vimeo

 2. video thumbnail

  Arend Jan Kamp over cijfers Boskalis

  6 maart 2018 16:04 - Vimeo

 3. video thumbnail

  HAL Trust: Tijd om in te stappen?

  24 november 2017 17:39 - Vimeo

 4. video thumbnail

  Boskalis: weer aan boord?

  12 juni 2017 21:59 - Vimeo

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links