Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

DPA 2021

641 Posts
Pagina: «« 1 ... 21 22 23 24 25 ... 33 »» | Laatste | Omlaag ↓
 1. de zomer 1 juni 2021 17:34
  Dag Sappas,

  Nee hoor, zeker geen medewerker van DPA.
  Wie buiten Gilde nog aandelen heeft gekocht zou ik niet weten en kan er dus alleen maar naar raden. Overigens vallen de aantallen aandelen die vanaf 2 maart niet aan Gilde zijn gelaten wel mee. Vanaf 2 maart zijn er (afgerond) 8 mln. stukken van eigenaar gewisseld. Van dit aantal heeft Gilde er (weer afgerond) 6,6 mln. opgenomen. Blijft over ca. 1,4 mln. aandelen (ca. 3%) die bij derden zijn beland. Kennelijk verspreid over meer dan één partij, want nog geen AFM melding substantiële deelnemingen voorbij zien komen. Maar wie weet wat de dag van morgen brengt, gelet of de volumes van vandaag en gisteren.
 2. Spes 1 juni 2021 19:11
  Gisteren heb ik de handdoek in de ring gegooid en mijn aandelen verkocht op 1,715. Gilde kennende zijn ze altijd karig geweest met bieden. Met het bod hebben al zoveel van de aandeelhouders zich hebben gecommitteerd dat ik het waarschijnlijk acht dat de activa/passiva transactie zijn doorgang gaat vinden als niet iedereen zijn aandelen aanbiedt.
  Het zal zuur zijn wanneer het bod verhoogd wordt. Deze verkoop geeft mij nu wel de mogelijkheid om de opbrengst te herinvesteren in andere aandelen. Succes allemaal.
 3. forum rang 10 voda 2 juni 2021 07:34
  PERSBERICHT: Aanbevolen openbaar bod in contanten door New Horizons Holding B.V. op alle geplaatste aandelen en uitstaande aandelen van DPA vandaag gelanceerd
  Dit is een gezamenlijk persbericht van DPA Group N.V. ("DPA") en New
  Horizons Holding B.V. (de "Bieder"), een entiteit naar Nederlands recht,
  thans eigendom van bepaalde fondsen die worden beheerd en/of geadviseerd
  door Gilde Equity Management (GEM) Benelux Partners B.V. ("Gilde"),
  ingevolge het bepaalde in artikel 10 lid 3 en artikel 18 lid 3 van het
  Besluit openbare biedingen Wft (het "Besluit") in verband met het
  aanbevolen openbare bod door de Bieder op alle geplaatste en uitstaande
  gewone aandelen in het kapitaal van DPA Group N.V. (de "Aandelen") (het
  "Bod"). De Bieder komt na afwikkeling van het Bod (indirect) onder
  zeggenschap te staan van Gilde, TBL Investments B.V. ("TBL", en tezamen
  met de Bieder en Gilde, het "Consortium") en een op te richten stichting
  of andere entiteit ten behoeve van de beoogde (indirecte) deelname van
  bepaalde leden van het management van DPA in de Bieder (de "STAK"),
  onder de voorwaarde dat afwikkeling van het Bod heeft plaatsgevonden.
  Deze aankondiging vormt geen bod, of een uitnodiging tot het doen van
  een bod, tot het kopen van of inschrijven op effecten. Elk bod wordt
  uitsluitend gedaan aan de hand van het biedingsbericht van 1 juni 2021
  (het "Biedingsbericht"), dat vanaf vandaag beschikbaar is.(1) Deze
  aankondiging is niet bestemd voor vrijgave, publicatie of distributie,
  noch geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks, in of naar
  de Verenigde Staten, Canada of Japan of in enig ander rechtsgebied waar
  een dergelijke vrijgave, publicatie of distributie onwettig zou zijn.

  In het geval de Engelse versie en de Nederlandse versie van dit
  persbericht afwijken, is het Engelstalige persbericht leidend

  Aanbevolen openbaar bod in contanten door New Horizons Holding B.V. op
  alle geplaatste aandelen en uitstaande aandelen van DPA vandaag
  gelanceerd

  Houten/Bussum, 2 juni 2021

  Onder verwijzing naar het gezamenlijke persbericht van 1 maart 2021
  kondigen de Bieder en DPA vandaag gezamenlijk de publicatie aan van het
  Biedingsbericht in verband met het aanbevolen openbaar bod in contanten
  op alle geplaatste aandelen tegen een biedkoers van EUR 1,70 (cum
  dividend) per Aandeel (de "Biedkoers").

  Transactie highlights

  -- Het bestuur van DPA en de raad van commissarissen van DPA (de "Raad van
  Commissarissen") steunen het Bod volledig en bevelen het unaniem aan.

  -- Het Bod levert onmiddellijke, zekere en aanzienlijke waarde op voor de
  houders van Aandelen (de "Aandeelhouders"). De Biedkoers vertegenwoordigt
  een premie van ongeveer 23,3% ten opzichte van de naar volume gewogen
  gemiddelde koers per Aandeel in de laatste zes maanden voorafgaand aan 1
  maart 2021.

  -- Het Bod is onderworpen aan een minimum aanvaardingsdrempel van 95% van de
  Aandelen. Deze drempel wordt verlaagd tot 80% indien de Aandeelhouders
  tijdens de Algemene Vergadering vóór de besluiten tot verkoop
  van activa en liquidatie stemmen.

  -- De grootste aandeelhouders van DPA, die samen ongeveer 66,4% van de
  Aandelen vertegenwoordigen, hebben onherroepelijk toegezegd het Bod te
  steunen en al hun Aandelen te verkopen onder het Bod.

  -- De Bieder houdt rechtstreeks 7.934.505 Aandelen of circa 16,9% van de
  Aandelen, hetgeen neerkomt op circa 83,2% van de Aandelen in totaal met
  de onherroepelijk toegezegde Aandelen; dit houdt in dat de
  aanvaardingsdrempel via een potentiële verkoop van activa en
  liquidatie reeds is bereikt en dat de Bieder ervoor kan kiezen deze
  structuur te implementeren, op voorwaarde dat de Aandeelhouders op de
  Algemene Vergadering vóór stemmen.

  -- De ondernemingsraad van DPA heeft een positief advies uitgebracht.

  -- De partijen zijn bepaalde niet-financiële convenanten voor
  stakeholders van DPA overeengekomen, waaronder:

  -- het ondersteunen van de huidige strategie van DPA met verdere
  investeringen om de groei te versnellen en de commerciële
  positie te versterken;

  -- de bestaande rechten en arbeidsvoorwaarden van de werknemers van
  DPA worden gehandhaafd;

  -- het hoofdkantoor, met management en ondersteunende diensten blijft
  gevestigd op de huidige locatie;

  -- het handhaven van de bedrijfsidentiteit van DPA, met inbegrip van
  merknamen (o.a. DPA Professionals en Fagro), erfgoed en cultuur;
  en

  -- prudent te handelen bij het verkrijgen van financiering, mede
  rekening houdend met de bedrijfscontinuïteit, de uitvoering
  van de strategie en de liquiditeitsprognose.

  -- DPA zal op 16 juli 2021 een buitengewone vergadering van aandeelhouders
  houden en heeft vandaag een Position Statement met betrekking tot het Bod
  (zoals hierna gedefinieerd) beschikbaar gesteld.
 4. forum rang 10 voda 2 juni 2021 07:34
  Arnold van Mameren, Chief Executive Officer van DPA: "Met de lancering
  van het Bod vandaag verwachten wij dit proces in de loop van het derde
  kwartaal af te ronden en de volgende fase van onze ontwikkeling in te
  gaan. Gilde heeft de staat van dienst, financiële kracht en inzicht
  in onze onderneming om ons te ondersteunen bij de investeringen die we
  blijven doen in het bieden van uitdagende carrières en verdere
  professionele ontwikkeling. We zijn ervan overtuigd dat we ons
  ambitieuze plan om een Great Place to Work te worden voor professionals
  met een drive, een boost kunnen geven."

  Ron Icke, voorzitter van de Raad van Commissarissen van DPA: "De steun
  die wij van onze aandeelhouders hebben ontvangen, sterkt ons in ons
  vertrouwen dat het Bod ons waardecreatie potentieel weerspiegelt en wij
  zijn van mening dat het bod de belangen van DPA, onze werknemers en
  klanten op de langere termijn op de best mogelijke manier veiligstelt.
  Met de steun van Gilde kan DPA een nieuwe fase in haar transformatie in
  gaan om de beste en meest gewilde specialist op detacheringsgebied te
  worden."

  Bas Glas, Partner bij Gilde: "Na de aankondiging in maart heeft het Bod
  reeds de steun en het vertrouwen van aandeelhouders die gezamenlijk meer
  dan 80% van de geplaatste en uitstaande aandelen vertegenwoordigen, met
  inbegrip van de aandelen die reeds rechtstreeks worden gehouden. Wij
  waarderen de steun van het bestuur en de Raad van Commissarissen bij
  deze transactie zeer en koesteren de professionaliteit en het
  ondernemerschap waardoor DPA is geworden wat het vandaag is. DPA heeft
  de sterke ambitie om haar positie als strategische (kennis-)partner voor
  haar klanten en als voorkeurswerkgever voor professionals te versterken,
  en wij streven ernaar deze strategie te versnellen, mede door gerichte
  add-on acquisities."

  Over de Bieder

  De Bieder is momenteel in handen van bepaalde fondsen die worden beheerd
  en/of geadviseerd door Gilde. TBL, een particuliere
  investeringsmaatschappij die zich met name richt op investeringen in het
  MKB en die reeds lang aandeelhouder van DPA is, zal in de Bieder
  deelnemen. Gilde en TBL hebben besloten samen te werken, omdat zij
  dezelfde verwachtingen van DPA hebben en dezelfde langetermijnvisie
  delen. Na afwikkeling van het Bod zal de Bieder (indirect) onder
  zeggenschap staan van Gilde, TBL en STAK (het Consortium).

  Details van het Bod

  -- De aanbiedingsperiode gaat in op 2 juni 2021 om 09:00 uur en eindigt op
  28 juli 2021 om 17:40 uur, behoudens verlenging.

  -- De Biedkoers vertegenwoordigt een premie van ongeveer 7,6% ten opzichte
  van de slotkoers van DPA op 1 maart 2021 (EUR 1,58 per Aandeel), en een
  premie van respectievelijk ongeveer 14,9%, 23,2% en 54,5% ten opzichte
  van de naar volume gewogen gemiddelde koers per Aandeel over de laatste
  drie, zes en twaalf maanden voorafgaand aan 1 maart 2021.

  -- De ondernemingsraad van DPA heeft een positief advies uitgebracht.

  -- De ACM heeft zijn goedkeuring gegeven.

  -- De Rabobank heeft een 'fairness' opinie voor de transactie afgegeven.

  -- DPA zal op 16 juli 2021 om 13:00 uur online haar buitengewone algemene
  vergadering van Aandeelhouders houden (de "Algemene Vergadering"),
  waarbij onder meer het Bod zal worden besproken. Bovendien zullen
  voorstellen aan de Algemene Vergadering voor bepaalde besluiten in
  verband met het Bod worden gedaan.

  -- Het Bod is afhankelijk van de vervulling van de biedingsvoorwaarden zoals
  uiteengezet in het Biedingsbericht.

  -- Naar verwachting zal de afwikkeling van het Bod in het derde kwartaal van
  2021 plaatsvinden.

  Voor het volledige persbericht wordt verwezen naar de Engelstalige
  versie. In het geval de Engelse versie en de Nederlandse versie van dit
  persbericht afwijken, is het Engelstalige persbericht leidend.

  Voor meer informatie:

  CFF Communications

  Uneke Dekkers

  +31 (0)6 50 26 16 26
 5. forum rang 10 voda 2 juni 2021 07:53
  Gilde lanceert bod op DPA
  Bod van 1,70 euro per aandeel.

  (ABM FN-Dow Jones) Gilde Equity Management Benelux Partners heeft het bod op alle geplaatste en uitstaande aandelen DPA Group van 1,70 euro per aandeel DPA officieel gelanceerd. Dit maakten Gilde en DPA woensdag bekend.

  De aanbiedingsperiode gaat in op 2 juni 2021 om 09.00 uur en eindigt op 28 juli 2021 om 17.40 uur, mits deze verlengd wordt.

  Het bod, dat wordt uitgebracht door New Horizons Holding, geeft een premie van circa 23,3 procent ten opzichte van de gemiddelde volume gewogen koers over de laatste 6 maanden voorafgaand aan 1 maart. De biedprijs waardeert DPA op circa 79,8 miljoen euro.

  Bij het bod geldt een minimum aanvaardingsdrempel van 95 procent van de aandelen. Deze drempel wordt verlaagd tot 80 procent indien de aandeelhouders tijdens de algemene vergadering van 16 juli van dit jaar vóór de besluiten tot verkoop van activa en liquidatie stemmen.

  De grootste aandeelhouders van DPA, die samen ongeveer 66,4 procent van de aandelen vertegenwoordigen, hebben onherroepelijk toegezegd het bod te steunen en al hun aandelen te verkopen onder het bod.

  Het bestuur van DPA en de raad van commissarissen van DPA steunen het bod volledig en bevelen het unaniem aan.

  Naar verwachting zal de afwikkeling van het bod in het derde kwartaal van 2021 plaatsvinden.

  Door: ABM Financial News.

  info@abmfn.nl

  Redactie: +31(0)20 26 28 999
 6. forum rang 5 keffertje 2 juni 2021 08:01
  quote:

  de zomer schreef op 1 juni 2021 16:19:

  Beste DPA-volgers,

  Wat grondiger alle beschikbare info over het voorgenomen bod van Gilde op DPA bestuderen leidt wellicht tot een iets andere kijk op de zaak, dan de soms wat losse flodders die zo nu en dan op dit forum worden afgeschoten.

  Zo meldt de AFM  onder het kopje registers/openbare biedingen dat Gilde op 27 en 28 mei tegen de 400.000 stukjes DPA heeft verworven.  Uit het bericht van 28 mei kan eenvoudig worden afgeleid dat Gilde nu ca. 14% van de stukken DPA in handen heeft. 
  Voorts valt in het gezamenlijke persbericht van Gilde en DPA  te lezen dat 66,4% van het geplaatste aandelenkapitaal zich onherroepelijk achter het door Gilde uitgebrachte bod heeft gesteld. 
  Het bovenstaande betekent dat tijdens de BAvA waar dit bod besproken zal worden Gilde ten minste over 80,4% van de stemmem zal beschikken. 
  Die 80,4% is van belang gelet op de volgende passage in hetzelfde persbericht van 1 maart: 

  "The Offeror and DPA agreed that if the Offeror, after the post-closing acceptance period, holds less than 95% but at least 80% of the Shares, it may acquire the entire business of DPA at the same price as the aggregate Offer Price pursuant to an asset sale, combined with a liquidation of DPA, to deliver such consideration to the remaining DPA shareholders (the “Asset Sale and Liquidation”). The Asset Sale and Liquidation is subject to approval of the general meeting of DPA. The DPA Boards have agreed to unanimously recommend to the shareholders to vote in favour of the Asset Sale and Liquidation. In addition to such measures, the Offeror may also utilize all other available legal measures in order to acquire full ownership of the Shares and/or its business in accordance with the terms of the merger protocol".

  M.a.w. op de aankomende BAvA kan besloten worden om alle assets (lees alle dochtervennootschappen) van DPA Holding tegen een zodanige prijs te verkopen opdat bij liquidatie van DPA Holding er juist voldoende middelen zijn waarmee aandeelhouders DPA het equivalent van € 1,70 per aandeel krijgen uitgekeerd.

  De Statuten van DPA laten daartoe alle ruimte, zo blijkt uit art. 38 van die statuten. Wanneer meer dan de helft van het geplaatste kapitaal ter vergadering aanwezig is, volstaat een gewone meerderheid. Is minder dan de helft van het geplaatste kapitaal ter vergadering aanwezig dan is een twee derde meerderheid vereist. Met 80,4% procent van de stemmen in handen geen enkel probleem dus.

  "STATUTENWIJZIGING, ONTBINDING, JURIDISCHE FUSIE EN JURIDISCHE
  SPLITSING
  Artikel 38.
  1. Indien aan de algemene vergadering een voorstel tot wijziging van deze statuten, tot
  juridische fusie, tot juridische splitsing of tot ontbinding van de vennootschap wordt
  gedaan, moet zulks steeds bij de oproeping tot de algemene vergadering worden
  vermeld.
  2. Tot wijziging van deze statuten en tot ontbinding kan de algemene vergadering slechts
  besluiten op voorstel van de raad van bestuur dat is goedgekeurd door de raad van
  commissarissen. Besluiten tot statutenwijziging en tot ontbinding kunnen slechts
  worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte
  stemmen, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal in de vergadering is
  vertegenwoordigd".

  Kort gezegd: De enige hoop op een hogere prijs is het mirakel van een andere gegadigde met een substantieel hogere bieding. Verschijnt die niet op het toneel dan is het een gelopen race. 

  Ik hoop niet dat je mijn reactie(s) als losse flodders kwalificeert en ik vind die van jou zeker zinvol.

  Ik heb wel een kanttekening bij jouw op zich juiste opmerkingen.

  Dat je een juridische fusie kunt doordrukken op een aandeelhoudersvergadering waar je de meerderheid hebt, zegt nog niets over de prijs waartegen die moet plaatsvinden. De prijs valt dus altijd aan te vechten bij de Ondernemingskamer en dat is wat er dus nu gedaan moet worden, volgens mij.

  Als je een simpel waarderingsmodel (dcf of multipes) toepast op de vennootschap, dan kom je vanzelf tot een flagrante onderwaardering dus ik moet nog maar zien of dat stand gaat houden bij de OK.

  Wie geinteresseerd is in verzet, kan zich vrijblijvend en vertrouwelijk melden op keffertje56@gmail.com, dan kunnen we kijken of er een (kansrijke) vuist valt te maken
 7. forum rang 4 Pitmans 2 juni 2021 09:03
  quote:

  de zomer schreef op 1 juni 2021 16:19:

  Zo meldt de AFM  onder het kopje registers/openbare biedingen dat Gilde op 27 en 28 mei tegen de 400.000 stukjes DPA heeft verworven.  Uit het bericht van 28 mei kan eenvoudig worden afgeleid dat Gilde nu ca. 14% van de stukken DPA in handen heeft. 
  Gisteren in de slotveiling 1.4 miljoen stukken verhandeld, na een trade van 1 miljoen om 15:00, alles op €1.70 (en na de veiling stond er nog een biedblok van 500k op €1.70).
  Geen enkele kans dus dat dit niet meer doorgaat, maar inderdaad kan de prijs nog aangevochten worden.

  Overigens zie ik bij de AvA documenten op de DPA-site niet de fairness-beoordeling. Jammer.
  *** Herstel *** de fairness opinion is er wel, staat in de position statement p. 22 e.v. www.dpa.nl/media/4530/210601_position...
 8. forum rang 4 Pitmans 3 juni 2021 17:59
  Voor wat het waard is, een nieuwe melding van GEM vanwege overschrijding 15%-staffel :

  Gilde Equity Management (GEM) Benelux Fund IV C.V. - DPA Group N.V. - Amsterdam

  Hieronder vindt u informatie uit het register substantiële deelnemingen en bruto shortposities. Deze informatie is door de organisatie verstrekt.

  Datum meldingsplicht 01 jun 2021
  Meldingsplichtige Gilde Equity Management (GEM) Benelux Fund IV C.V.
  Uitgevende instelling DPA Group N.V.
  Inschrijving handelsregister 34112593
  Plaats Amsterdam

  Verdeling in aantallen (longpositie)
  Soort aandeel Aantal aandelen Aantal stemmen Kapitaalbelang Stemrecht Wijze van beschikken Afwikkeling
  Gewoon aandeel 7.934.505,00 7.934.505,00 Reëel Reëel Middellijk
  (New Horizons Holding B.V.)
  Procentuele verdeling (longpositie)
  Soort aandeel Totale deelneming Rechtstreeks reëel Rechtstreeks potentieel Middellijk reëel Middellijk potentieel
  Kapitaalbelang 16,89 % 0,00 % 0,00 % 16,89 % 0,00 %
  Stemrecht 16,89 % 0,00 % 0,00 % 16,89 % 0,00 %
 9. forum rang 7 Ron Kerstens 4 juni 2021 13:47
  Het is een formele bevestiging van wat we al wisten, samen met de toegezegde 66,4% zit Gilde nu op 83,3% en kunnen ze dus hun aangekondigde verkoop van de activa (>80%) doorzetten als het bod niet (geheel) zou slagen. Wordt nu erg lastig om er een hoger bod uit te slepen. Nou ja, behalve Nel is er niemand rouwig om dat dit fonds van Euronext verdwijnt.
 10. forum rang 4 Pitmans 4 juni 2021 16:59
  (ongemeend) grappig is ook dat ze melden dat als de activatransaktie wordt doorgevoerd en je hebt niet aangemeld, je ook een soort superdiv krijgt van €1.70, maar daar dus wel div.belasting over geheven wordt, dus je kjnt maar beter aanmelden (zeggen ze tussen de regels door). Ben ik wel benieuwd wat er dan met de aandelen in de lege huls gebeurt die je dan overhoudt.
 11. Wijnant 4 juni 2021 17:09
  Wellicht verstandig als alle forumleden die niet gelukkig zijn met het bod onderstaande post van "keffertje" eens goed doorlezen en zich bij hem melden!

  quote:

  keffertje schreef op 2 juni 2021 08:01:

  [...]

  Dat je een juridische fusie kunt doordrukken op een aandeelhoudersvergadering waar je de meerderheid hebt, zegt nog niets over de prijs waartegen die moet plaatsvinden. De prijs valt dus altijd aan te vechten bij de Ondernemingskamer en dat is wat er dus nu gedaan moet worden, volgens mij.

  Als je een simpel waarderingsmodel (dcf of multipes) toepast op de vennootschap, dan kom je vanzelf tot een flagrante onderwaardering dus ik moet nog maar zien of dat stand gaat houden bij de OK.

  Wie geinteresseerd is in verzet, kan zich vrijblijvend en vertrouwelijk melden op keffertje56@gmail.com, dan kunnen we kijken of er een (kansrijke) vuist valt te maken
 12. forum rang 7 Ron Kerstens 4 juni 2021 18:21
  quote:

  Pitmans schreef op 4 juni 2021 16:59:

  (ongemeend) grappig is ook dat ze melden dat als de activatransaktie wordt doorgevoerd en je hebt niet aangemeld, je ook een soort superdiv krijgt van €1.70, maar daar dus wel div.belasting over geheven wordt, dus je kjnt maar beter aanmelden (zeggen ze tussen de regels door). Ben ik wel benieuwd wat er dan met de aandelen in de lege huls gebeurt die je dan overhoudt.
  Die dividendbelasting krijgt toch iedereen terug dus dat is geen enkel bezwaar. Je 2e opmerking is een goeie, eigenlijk zijn aandeelhouders dus meer gebaat bij de activatransactie. Dan krijg je immers ook die 1,70 uitgekeerd maar hou je de aandelen in de lege vennootschap en we weten allemaal wat daarmee kan gaan gebeuren :-)
 13. forum rang 4 Pitmans 4 juni 2021 19:28
  Eens te meer reden dus om op dit moment niet aan te melden of te verkopen. Bij >95% aanmelding zal wel een uitrookprocedure starten, bij >80% maar <95% ontstaat de geschetste situatie, al zeggen ze zelf dat ook bij <95% de liquidatie zonder meer door zal gaan
  "If the Offeror acquires 95% or more of the Shares, it will be able to procure delisting of the Shares from Euronext Amsterdam in accordance with applicable (policy) rules. However, the listing of the Shares on Euronext Amsterdam will also terminate after a successful Asset Sale as set out in section 5.11.3(Asset Sale and Liquidation) or any other measures or procedures set out in section 5.11 (Possible Post-Closing Measures and future legal structure)."
  Bron : Offer memorandum par. 5.11 www.dpa.nl/media/4526/210601_offer-me...
 14. forum rang 5 keffertje 6 juni 2021 14:51
  Ter informatie: het slappe hap verhaal van de VEB. Ze hebben geen zin in actie (lees ze gaan er te weinig aan verdienen) dus komen ze met een inconsistent verhaal, want ze vinden het bod te laag/mager, maar vergeten te vermelden hoe je dat kan aanvechten...

  De roemloze aftocht van detacheerder DPA in zes vragen en antwoorden
  Datum
  04 juni 2021
  Fondsen
  DPA Group
  Tags
  dpa overnamebod dienstensector
  Delen

  DPA werd bij de beursgang ruim twintig jaar geleden als beloftevolle onderneming gepresenteerd, maar voor veel beleggers zal het beursavontuur op een deceptie zijn uitgedraaid. Durfinvesteerder Gilde heeft een bod op de detacheerder gedaan met een historisch lage overnamepremie. Zes vragen en antwoorden over de overname.

  Overnamebiedingen lijken op dit moment aan de orde van de dag op de Amsterdamse beurs. Behalve luxaflexmaker Hunter Douglas en IT-bedrijf ICT Group staat ook DPA op de drempel van een beursvertrek. Private equitybedrijf Gilde wil de detacheerder in financiële, juridische en IT-specialisten van de beurs halen.

  DPA heeft als beursgenoteerde onderneming nooit indruk kunnen maken. Niet uit de verf gekomen overnames, afgeketste overnamepogingen en veel bestuursperikelen hebben ertoe geleid dat het bedrijf nooit kon overtuigen. De overnamesom die Gilde nu over heeft voor DPA is mede vanwege die ongelukkige geschiedenis allesbehalve royaal te noemen.

  De minderheidsaandeelhouder die nog wel gelooft in een wederopstanding op eigen kracht staat als gevolg van het openbare bod met de rug tegen de muur. Een andere keuze dan het aanmelden van zijn stukken onder het bod is er eigenlijk niet. Het overnamebod op DPA in zes vragen en antwoorden.

  1. Waarom wil DPA van de beurs?
  Bestuursvoorzitter Arnold van Mameren schrijft in zijn toelichting op het bod dat Gilde het ‘lange termijn succes’ van DPA kan ‘verbeteren’. De durfinvesteerder ondersteunt volgens hem de ‘groeistrategie’ van de detacheerder en wil het bedrijf van meer financiële armslag voorzien om het groeipotentieel te versnellen. Dat schrijft hij in het overnamedocument?(position statement) dat eerder deze week aan beleggers is gepresenteerd.

  In een ander document dat onder verantwoordelijkheid van Gilde is opgesteld (het biedingsbericht), geeft de investeerder aan dat het over veel sectorkennis beschikt om DPA sneller te kunnen laten groeien. ‘De bieders zijn bereid om middelen te investeren waarmee waarde creërende overnames kunnen worden gedaan’, aldus het biedingsbericht.

  Verder zou het schrappen van de beursnotering voordelen opleveren. Beide partijen noemen in dit kader het niet langer hoeven maken van kosten om aan beursregelgeving te voldoen (compliance) en bijbehorende rapportageverplichtingen. Ook zou het management niet langer ‘afgeleid’ zijn door bijvoorbeeld de organisatie van de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering.

  Het is het bekende riedeltje gelegenheidsargumenten dat van stal wordt gehaald om een beursexit te verdedigen. Heel overtuigend is dat niet. DPA maakte bijvoorbeeld in tegenstelling tot veel andere beursondernemingen door de jaren heen regelmatig gebruik van de financieringsmogelijkheid die een beursnotering biedt. Voor de financiering van verschillende overnames werden nieuwe aandelen uitgegeven.

  Het aanhalen van de kosten van een beursnotering als een majeure post, lijkt bij uitstek een gelegenheidsargument. Andere kleinere beursfondsen klagen hier niet over en spreken juist over de voordelen die een notering biedt, waaronder de financieringsoptie, geloofwaardigheid en naamsbekendheid.

  2. Is 1,70 euro per aandeel een fair bod?
  De biedprijs van 1,70 euro per aandeel (in contanten) biedt aandeelhouders een premie van slechts 7,6 procent op de slotkoers van de handelsdag voor de aankondiging van het bod op 1 maart van dit jaar. Een dergelijke premie is laag; in de regel bedraagt het percentage minimaal 25 procent.

  Afgezet tegen de gemiddelde koers over langere perioden oogt de premie redelijker. Maar dit hangt nauw samen met het feit dat de koers flink is geraakt door de coronapandemie. Voor het idee: in maart 2018 stond de koers nog ruim boven de 1,90 euro.

  Het bod waardeert DPA, dat geen rentedragende schulden heeft, op 80 miljoen euro, ofwel een half keer de omzet over het afgelopen boekjaar. De biedprijs komt neer op minder dan vier keer het verwachte bedrijfsresultaat (ebitda) voor 2021. Op basis van het verwachte nettoresultaat voor het lopende jaar betaalt Gilde circa 8,5 keer de verwachte winst over 2021.

  DPA concurreert onder andere met Randstad-dochter Yacht en zakelijk dienstverlener Eiffel. Een vergelijking van de prestaties van deze bedrijven is niet mogelijk omdat zij geen (afzonderlijke) cijfers publiceren.

  3. Wat als ik mijn aandelen niet wil verkopen aan Gilde?
  Iedere belegger moet zijn eigen afweging maken. Maar de verwachting is dat de zittenblijver vroeg of laat zijn aandelen toch zal moeten inleveren bij Gilde. In de overnamestukken wordt gesproken over een minimale aanvaardingsdrempel - het percentage dat moet zijn aangemeld onder het bod - van 95 procent. Zodra Gilde die drempel haalt, kan het een wettelijke uitkoopprocedure starten bij de Ondernemingskamer in Amsterdam om ook de resterende aandelen in handen te krijgen.

  Maar beide partijen waarschuwen ook dat die grens kan worden verlaagd tot 80 procent. Daarvoor moeten aandeelhouders tijdens de komende aandeelhoudersvergadering (16 juli) waarin het bod wordt besproken nog wel instemmen met een zogenaamde activa-passiva-transactie. Dit houdt kortgezegd in dat alle activiteiten uit de holding DPA worden overgeheveld naar (een entiteit van) Gilde in ruil voor een zak geld. Met dit geld kan dan een slotuitkering van precies 1,70 euro per aandeel worden gedaan aan de (minderheids)aandeelhouders van DPA die aanvankelijk dus niet op het bod zijn ingegaan.

  Aangezien de bieder zich al verzekerd weet van de steun van ruim 80 procent van de aandelen staat niets een activa-passiva-transactie meer in de weg. Het gevolg zal zijn dat de minderheid op die wijze kan worden uitgerookt. Zelfs als alle minderheidsaandeelhouders het bod te laag vinden (20 procent van het uitstaande aandelenkapitaal).

  4. Het DPA-management adviseert mij mijn aandelen te verkopen, maar gaat zelf investeren in het nieuwe niet-beursgenoteerde bedrijf. Is dat niet vreemd?
  Het bestuur van DPA adviseert aandeelhouders in te gaan op het overnamevoorstel van Gilde. Dat het management daar vaak een direct financieel belang bij heeft, blijft een punt van aandacht bij biedingen op beursgenoteerde ondernemingen.
 15. forum rang 5 keffertje 6 juni 2021 14:52
  vervolg

  Gilde geeft het management de mogelijkheid om na de beursexit te participeren in het bedrijf. Dat maakt dat het management belang heeft bij een lage uitstapprijs voor bestaande aandeelhouders aangezien deze mede bepalend is voor hun eigen instapprijs. Hoe lager die instapprijs, hoe makkelijker het bestuur en Gilde in de komende jaren rendement kunnen boeken. Dat geldt overigens niet alleen voor het management, maar ook voor een van de huidige DPA-aandeelhouders (TBL Investments). Die investeerder trekt samen op met Gilde en het management.

  5. Gilde, waar kennen we die ook al weer van?
  Gilde - een van Nederlands oudste private equity fondsen - staat niet bekend om de royale premies die het betaalt voor overnames. De casus Ten Cate kan dienen als voorbeeld van een overname waar de aandeelhouders geen faire prijs voor hun aandelen kregen.

  Ten Cate werd in 2016 door een consortium van Gilde, Parcom en ABN Amro onder luid protest van minderheidsaandeelhouders van de beurs gehaald. Niet snel daarna werd het bedrijf in strijd met eerdere toezeggingen opgesplitst en in delen verkocht. Met de verkoop van de eerste twee divisies, die samen 1,1 miljard euro opleverden, werd de aankoopprijs al ruimschoots terugverdiend. Hoewel het precieze sommetje niet te maken is - er is geen publieke informatie meer beschikbaar - is zeer aannemelijk dat de durfkapitalisten hun investering in het Almelose concern een paar keer over de kop hebben zien gaan.

  Van de overname van Reesink, dat in 2016 door onder andere Gilde van de beurs werd gehaald, is wel bekend dat de initiële investering in een paar jaar was verdrievoudigd.

  Andere voorbeelden van eerdere Gilde-doelwitten zijn Nedschroef (2007), Gamma Holding (2011) en uitzender TMC (2012). Bij de overname van Gamma Holding zei Gilde te willen groeien door organische groei en via overnames. Een ontmanteling van het bedrijf via deelverkopen was niet aan de orde. Niet veel later werd Gamma toch opgesplitst en verkocht.

  6. Tot wanneer kan ik mijn aandelen aanmelden onder het bod?
  De biedingstermijn is gestart op 2 juni 2021 en eindigt uiterlijk op 28 juli 2021. Het bod kan hierna nog eenmaal door Gilde worden verlengd. Dat kan voor een termijn van ten minste twee en maximaal tien weken
 16. forum rang 7 Ron Kerstens 8 juni 2021 09:22
  quote:

  fanaat schreef op 7 juni 2021 17:31:

  c-tac in ogenschouw nemende heeft DPA de aandeelhouder enorm benadeeld. In feite een schande.
  Dat doet DPA al vele jaren. Alleen de kern-aandeelhouder Nel was tevreden, vreemd genoeg is hij/zij in de exitfase geheel afwezig.

  Maar goed, aandelen gewoon vasthouden en Gilde zal dan via activa transactie route de boel verkopen en vervolgens 1,70 uitkeren. Kan daarna iemand verder spelen met de lege vennootschap. Zelfs de stukken kopen op 1,71 is nu vrij risicoloos want Gilde zal de transactie links of rechtsom gaan doorzetten (hebben al meer dan 80%), als rendement heb je dan kans op een hoger bod (kans lijkt mij miniem) cq aandelen overhouden in een lege beursgenoteerde vennootschap.
 17. sappas 8 juni 2021 14:55
  quote:

  Ron Kerstens schreef op 8 juni 2021 09:22:

  [...]

  Dat doet DPA al vele jaren. Alleen de kern-aandeelhouder Nel was tevreden, vreemd genoeg is hij/zij in de exitfase geheel afwezig.

  Maar goed, aandelen gewoon vasthouden en Gilde zal dan via activa transactie route de boel verkopen en vervolgens 1,70 uitkeren. Kan daarna iemand verder spelen met de lege vennootschap. Zelfs de stukken kopen op 1,71 is nu vrij risicoloos want Gilde zal de transactie links of rechtsom gaan doorzetten (hebben al meer dan 80%), als rendement heb je dan kans op een hoger bod (kans lijkt mij miniem) cq aandelen overhouden in een lege beursgenoteerde vennootschap.

  Beste Ron,

  De afwezigheid van Nel heeft volgens mij alleen te maken met haar ziekte.
  Je weet gezondheid is belangrijker als b.v. de beurs.
  Nel heeft in het verleden ook vaker gezegd dat zij bang was voor een overname.

  Door Nel ben ik in DPA Group gestapt en ik heb tot nu toe mooie winsten gemaakt met DPA.
  Momenteel heb ik nog steeds aandelen van DPA en daar heb ik nog steeds winst op.

  Groetjes,

  Sappas
641 Posts
Pagina: «« 1 ... 21 22 23 24 25 ... 33 »» | Laatste |Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord

Direct naar Forum

Meer »

Koers 0,000   Verschil 0,00 (0,00%)
Laag 0,000   Volume 0
Hoog 0,000   Gem. Volume 0
Premium drie voorbeelden van IEX Premium: de exclusieve content op de site, de app op een smartphone en IEX Magazine.

KOPEN OF VERKOPEN?

Het laatste advies leest u als IEX Premium-lid

Ontdek Premium

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links