Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Aandeel Heijmans AEX:HEIJM.NL, NL0009269109

 • 10,600 15 aug 2022 17:35
 • -0,140 (-1,30%) Dagrange 10,520 - 10,840
 • 66.569 Gem. (3M) 62,6K

4e kwartaal Heijmans

415 Posts
Pagina: «« 1 ... 16 17 18 19 20 21 »» | Laatste | Omlaag ↓
 1. salud 17 december 2020 10:22
  www.installatie.nl/nieuws/dubbelzijdi...

  Dubbelzijdig zonnepaneel

  In Rosmalen wordt een proef gedraaid met een geluidscherm uitgerust met dubbelzijdige zonnecellen. Hierdoor kan vanuit twee zijdes zonnestroom gewonnen worden.

  Een proefopstelling bij infrabouwer Heijmans is uitgerust met deze dubbelzijdige CIGS-zonnecellen. De testopstelling wordt de komende twaalf maanden uitvoerig gemonitord en dat is een belangrijke stap om pv-geluidsschermen tot een standaardonderdeel van het straatbeeld te maken. “Het ideale plaatje is dat je landschapsarchitecten in de nabije toekomst maximale ontwerpvrijheid kunt bieden”, stelt Stijn Verkuilen, innovatiemanager bij bouwbedrijf Heijmans. Het geluidsscherm in Rosmalen is ontwikkeld binnen het Europese innovatieproject Rolling Solar waarin diverse consortiumpartners samenwerken aan innovatie rond de integratie van zonnecellen in de publieke infrastructuur.

  Voor de bouw van het pv-geluidsscherm heeft Heijmans binnen Rolling Solar de handen ineengeslagen met Soltech, Sanko Solar, Solliance en TNO.

  Lokaal verbruik
  Heijmans heeft inmiddels de nodige ervaring met pv-geluidsschermen. Zo werd binnen het project Solar Highways in samenwerking met Rijkswaterstaat en TNO een 400 meter lang geluidsscherm gebouwd dat voorzien is van 136 geïntegreerde, tweezijdige zonnepanelen. “We hebben met dit pv-geluidsscherm langs de A50 bij Uden meerdere lessen geleerd”, duidt Verkuilen. “Enerzijds is het onderhoud enorm meegevallen doordat het geluidsscherm hufterproof blijkt te zijn. Anderzijds zijn de economische opbrengsten enigszins tegengevallen. Een van de lessen was dus dat het wenselijk is om lokaal verbruik te stimuleren – bijvoorbeeld door levering aan een lokale energiecoöperatie of voor het opladen van elektrische auto’s – om zo de economische opbrengst te verhogen.” Volgens Verkuilen is er ook technologische doorontwikkeling nodig om de kostprijs te verlagen. “Bijvoorbeeld door het verhogen van de efficiëntie.”

  Betonplint
  Op de nieuwe testinstallatie worden daarom een aantal innovatieve pv-technologieën getest. Van een CIGS-module van Solliance tot een module van Soltech die is uitgerust met bifaciale siliciumzonnecellen. Bovendien heeft Heijmans goede hoop om uiteindelijk ook nog een module met perovskietzonnecellen toe te voegen aan de testinstallatie. Perovskiet wordt gezien als de zonnecel van de toekomst.

  De demonstratieopstelling die Heijmans gebouwd heeft, is opgebouwd uit een betonplint die tot circa één meter boven het maaiveld reikt. Dit om te voorkomen dat bijvoorbeeld bij maaiwerkzaamheden laaggeplaatste pv-modules beschadigd zouden worden. Vanaf een hoogte van één meter zijn vijf cassettes geplaatst waarin pv-modules zijn verwerkt. Doordat het systeem modulair is opgebouwd en de dragers universeel zijn, kunnen de geluidsschermen snel gebouwd worden. Bij eventuele defecten zijn de zogenaamde cassettes hierdoor snel te vervangen.

  Variëren
  Verkuilen legt uit dat men volop kan variëren om tot de beste samenstelling te komen. “De totale lengte van iedere individuele pv-cassette bedraagt zes meter en de hoogte één meter. Deze kan weer opgebouwd worden uit verschillende delen, bijvoorbeeld twee pv-laminaten van drie bij één meter of drie pv-laminaten van twee bij één meter die tussen glas gelamineerd worden. Ook in de glasdikte kan gevarieerd worden. We hebben nu gekozen voor varianten met twee keer 6 en twee keer 8 millimeter dik glas. Op veel locaties is wat betreft geluidsreductie de dunste glasvariant toereikend, maar wil je het zekere voor het onzekere nemen, dan kies je voor twee keer 8 millimeter.’

  In de testinstallatie zijn twee referentiecassettes geplaatst die uitgerust zijn met kristallijn siliciumzonnecellen van Soltech. Verder is er een cassette met cadmiumtelluride (CdTe-)zonnecellen geplaatst die afkomstig is van Sanko Solar. De belangrijkste noviteit schuilt in de middelste twee van de pv-cassettes. Deze zijn voorzien van dubbelzijdige CIGS-zonnecellen. “En dat is voor dunnefilm-pv een wereldprimeur”, duidt Verkuilen. “Deze zonnecellen zijn ontwikkeld in de laboratoria van Solliance en gelamineerd in de fabriek van Soltech.”

  Constructieschaduw
  “Met deze proefinstallatie laat het Rolling Solar-consortium zien dat je via mass customization complexe systemen zoals een pv-geluidsscherm kunt bouwen”, duidt Minne de Jong, onderzoeker bij TNO EnergieTransitie. De kennisinstelling is binnen Rolling Solar belast met de monitoring van het pv-geluidsscherm. “In de proefinstallatie bevinden zich meerdere typen zonnecellen. Een van de aspecten die we willen leren begrijpen, is hoe nieuwe pv-moduletechnologie zich gedraagt in een complexe omgeving zoals een geluidsscherm. Je hebt bij een geluidsscherm namelijk te maken met ongewone instralingspatronen en constructieschaduw. De schaduw waarmee je bij een PV-geluidsscherm geconfronteerd wordt, zie je niet bij zonnedaken of zonneparken.”

  De Jong legt uit dat de cassettes met dunnefilmzonnecellen ‘dubbel’ zijn geplaatst, zodat TNO twee soorten testen kan uitvoeren. “Op de ene helft voeren we IV-curvemetingen uit om te zien hoe de module zich gedraagt bij deze ongewone instralingspatronen. De andere helft van het systeem wordt via omvormers aangesloten op het elektriciteitsnet, zodat we kunnen monitoren hoe de stroomlevering verloopt. Zo kunnen we onderzoeken of het gebouwde systeem als geheel – de pv-modules plus omvormer – goed samenwerkt en naar behoren functioneert. We hebben alle vertrouwen in goede meetresultaten. En zelfs als de metingen zouden tegenvallen – wat dus expliciet niet de verwachting is – gaat het slechts om bijvoorbeeld schaduweffecten die beter begrepen en daarmee gemitigeerd kunnen worden.”

  En wanneer Heijmans tevreden is met de uitkomsten van de meetresultaten van TNO? Verkuilen: “Het belangrijkste doel is om het pv-geluidsscherm betaalbaar te maken. Je streeft naar de gunstige kosten-batenverhouding in euro per kilowattpiek en megawattuur. Zijn de testresultaten gunstig, dan hopen en verwachten we pv-geluidsschermen in het komende decennium breder uit te kunnen rollen in Noordwest-Europa.”
 2. salud 17 december 2020 10:25
  www.weblogzwolle.nl/nieuws/91271/proe...

  Proef met fietspad van circulair beton op Hessenpoort

  Zwolle – Op Hessenpoort is een deel van het Hermelenpad aangelegd met grotendeels gerecycled beton. Het gaat om een proef van Heijmans Infra en de gemeente Zwolle. De komende jaren wordt gemonitord of het fietspad goed blijft functioneren en om kennis te vergaren over de kwaliteit van de gebruikte materialen.

  Het proefvak is zo’n 90 meter en beslaat het laatste deel van het Hermelenpad, het nieuwe fietspad op Hessenpoort dat aansluit op de nieuw aangelegde Paderbornstraat. In dit proefvak, dat op 16 december is aangelegd door Heijmans, is het aandeel gerecycled beton verhoogd van de gebruikelijke 30 procent (t.o.v. het grind aandeel) naar meer dan 60 procent (van het totale mengsel). Dat betekent extra milieuwinst. Na de uithardingsperiode kan het proefvak in gebruik worden genomen. Vervolgens wordt het enkele jaren gemonitord om te bepalen of de kwaliteit van het betonnen fietspad goed blijft.

  Grote stap naar circulaire fietspaden
  Binnen het bouwteam Hessenpoort proberen de gemeente Zwolle en Heijmans Infra in het ontwerp en de uitvoering gebruik te maken van duurzame oplossingen en innovaties. Voor dit fietspad is beton gebruikt dat bestaat uit 100 procent gerecycled grind, 50 procent gerecycled zand en 15 procent gerecycled cement. De winst op de milieu-impact, zowel op gebied van CO2- als op MKI-impact, komt daarmee uit op ca. 35% t.o.v. een betonmengsel bestaande uit 30% betongranulaat. ‘Een enorme stap in het circulair maken van de betonketen’, zegt Mark Christenhusz van Heijmans. Het bedrijf doet met deze proef ervaring op, zodat ze ook bij andere opdrachtgevers dit duurzame fietspad kunnen aanbieden.

  De gemeente Zwolle eist nu al dat een deel van de beton-grondstoffen hergebruikt materiaal is. De komende jaren worden deze eisen verder aangescherpt.

 3. salud 17 december 2020 10:28
  www.bd.nl/tilburg-e-o/nieuw-zorgcentr...

  Nieuw zorgcentrum, school en huizen op plek van gesloopt winkelcentrum in Berkel-Enschot

  BERKEL-ENSCHOT - Op het terrein van het voormalig winkelcentrum Eikenbosch, de bibliotheek en De Schalm in Berkel-Enschot komen een nieuwe school met kindcentrum, zorgcentrum Torentjeshoef en 85 woningen. De gemeente stelt daarvoor 6,7 miljoen euro beschikbaar. Maar dat is niet genoeg.

  85 woningen, een basisschool en een zorgcentrum. Het is volgens de gemeente Tilburg allemaal haalbaar op de plek van het voormalig winkelcentrum Eikenbosch. Dat concludeert de gemeente Tilburg in een haalbaarheidsonderzoek dat het de afgelopen maanden deed met ontwikkelaar Heijmans en woningcorporatie TBV Wonen. In het plan wordt de nieuwbouw voor basisschool Rennevoirt inclusief gymzaal gecombineerd met kinderopvang en buitenschoolse opvang. Op het terrein komt nieuwbouw voor zorgcentrum Torentjeshoef. De nieuwe woningen zijn zowel koop als huurwoningen.

  De gemeente stelt 6,7 miljoen euro beschikbaar bij aan de nieuwbouw van de school, die in opdracht van scholenorganisatie Tangent gebouwd gaat worden. Zij kiezen ook zelf een partner voor de kinderopvang en buitenschoolse opvang.

  Tekort
  Er is nog wel een gezamenlijk financieel tekort. Over de grootte daarvan en de kosten van het totale plan doen partijen geen uitspraken. ,,We verwachten dat tekort in de verdere uitwerking van de plannen nog op te lossen", zegt verantwoordelijk wethouder Rolph Dols. ,,Nu ben ik vooral trots dat we dit positieve eindresultaat kunnen presenteren."

  Marcel van den Hoven, bestuurder van Tangent is blij met de nieuwe huisvestingsplannen: ,,Het huidige schoolgebouw was te klein. Met de nieuwbouw kunnen we straks zo'n 500 leerlingen huisvesten op de manier die beter past bij de visie van de school." Wat er met het oude schoolgebouw gebeurd, is nog niet bekend.

  Het huidige schoolge­bouw was te klein. Met de nieuwbouw kunnen we straks zo'n 500 leerlingen huisvesten

  Marcel van den Hoven, Bestuurder Tangent
  Ook de bewoners van zorgcentrum Torentjeshoef verhuizen. Er is niet gekozen voor renovatie van het huidige pand, maar voor nieuwbouw. ,,Nieuwbouw biedt een grote meerwaarde", aldus Paul Kouijzer, directeur bij TBV Wonen. ,,Bewoners kunnen in één keer doorschuiven naar een comfortabel nieuw huis." Zorgstichting 't Heem zal ook op de nieuwe locatie de zorg exploiteren.

  2024
  Om alle plannen mogelijk te maken dient eerst nog een stedenbouwkundig plan gemaakt te worden. Dat zou nog voor de zomer van 2021 klaar moeten zijn, waarna de bestemmingsplanprocedure opgestart kan worden. Na de zomer van 2022 zou de bouw moeten starten, waarna de oplevering van de de school en het zorgcentrum voor medio 2024 gepland staan.
 4. Marcel T 18 december 2020 10:51
  KANSEN VOOR HEIJMANS! (zie ook heijmans.nl/nl/nieuws/masterplan-feyenoord-city-aangeboden/ van 17 Oktober 2019)

  NOS VOETBAL • BINNENLAND • VANDAAG, 00:04
  Rotterdam keurt bestemmingsplan Feyenoord City goed
  De definitieve beslissing is nog niet genomen, maar de komst van een nieuw stadion voor Feyenoord is wel een stap dichterbij gekomen. De gemeenteraad van Rotterdam is akkoord gegaan met het bestemmingsplan Feyenoord City. Het gaat om de omgevingsvergunning voor het hele gebied waar het nieuwe stadion deel van uitmaakt.

  Kritiek
  De politiek in Rotterdam is verdeeld over Feyenoord City, de gebiedsontwikkeling op Rotterdam Zuid die in totaal anderhalf miljard euro kost. De coalitie stemde voor, de oppositie tegen.

  De oppositiepartijen en tegenstanders vinden dat het te vroeg is om nu al een bestemmingsplan aan te nemen terwijl het nog niet duidelijk is of de bouw van een nieuw stadion doorgaat. En ze zijn bang voor de toekomst van De Kuip. In een eerste versie van het bestemmingsplan stond niet duidelijk aangegeven dat het huidige onderkomen van de voetbalclub Feyenoord voetbalstadion als bestemming heeft.

  In een brief die de verantwoordelijk wethouders Kurvers (VVD) en Van Gils (D66) naar de raad hebben gestuurd is dat probleem opgelost. Er staat nu in dat er in De Kuip gevoetbald wordt totdat het nieuwe stadion opgeleverd is.

  Nieuwsuur maakte in juli deze reportage over het nieuwe stadion van Feyenoord. De Rekenkamer van Rotterdam plaatste vraagtekens bij de miljoenen die de stad wil bijdragen aan de bouw van een nieuw voetbalstadion.

  5:40
  Gaat het nieuwe Feyenoordstadion er ooit echt komen?
  Mocht een nieuw stadion toch niet doorgaan, dan blijft Feyenoord actief in De Kuip. Renovatie zou dan opnieuw in beeld kunnen komen.

  Een amendement van Leefbaar Rotterdam om direct in het bestemmingsplan op te nemen dat De Kuip gerenoveerd zou kunnen worden als een nieuw stadion niet doorgaat, heeft het niet gehaald. Wel heeft het gemeentebestuur aangegeven voortvarend mee te willen werken als er alsnog voor renovatie zou worden gekozen. Een motie om binnen 18 maanden tot een nieuw masterplan te komen kon wel op brede instemming rekenen.

  Feyenoord en de NV Stadion Feyenoord nemen volgend jaar een definitieve beslissing over de nieuwbouw die 444 miljoen moet kosten. Eind vorig jaar besloten de betrokken partijen ( gemeente, Stadion Feyenoord en de voetbalclub Feyenoord) dat er meer tijd nodig was om de plannen te kunnen realiseren. De opening van het stadion werd een jaar uitgesteld naar 2025.

  De woningbouw in het gebied gaat wel eerder van start.
 5. forum rang 5 tradersonly 20 december 2020 17:46
  De gemeente Purmerend heeft gekozen voor Heijmans als partner in de rol van gebiedsontwikkelaar voor de ontwikkelingsopgave van het stationsgebied in het centrum van de stad. Doelstelling is om het gebied in de komende tien jaar te laten uitgroeien tot een verlengstuk van het centrum.

  www.heijmans.nl/nl/nieuws/heijmans-pa...

 6. forum rang 10 voda 21 december 2020 07:31
  PERSBERICHT: Heijmans verkoopt 98 appartementen Energiekwartier Den Haag

  FONDS KOERS VERSCHIL VERSCHIL % BEURS
  Heijmans
  9,14 0,00 0,00 % Euronext Amsterdam

  Als onderdeel van de gebiedsontwikkeling van het Energiekwartier in Den
  Haag heeft Heijmans 98 appartementen verkocht aan woningbelegger
  Vesteda. De realisatie start naar verwachting in Q2 2021 en de
  oplevering is gepland voor Q1 2023.

  Over Energiekwartier

  Project De Regent II in Den Haag bestaat naast 98 appartementen en 7
  parkeerplaatsen uit 15 eensgezinswoningen met bijbehorende
  parkeerplaatsen, waarvan de verkoop intussen is gestart. De
  gebiedsontwikkeling Energiekwartier is een samenwerking tussen
  woningcorporatie Staedion, de gemeente Den Haag en Heijmans. De turn-key
  aankoop van de appartementen is op 18 december ondertekend door alle
  partijen.

  Over Heijmans

  Iedereen wil schone lucht, wonen in een fijne buurt, werken op een goede
  werkplek en veilig reizen van A naar B. Door te verbeteren, verduurzamen
  en verslimmen maakt Heijmans die gezonde leefomgeving. Jan Heijmans
  begon in 1923 als stratenmaker. Inmiddels is Heijmans een
  beursgenoteerde onderneming die activiteiten combineert in vastgoed,
  bouw & techniek en infra. Daarbij werken we veilig en voegen we waarde
  toe aan de plekken waar we actief zijn. Zo bouwen we samen met onze
  opdrachtgevers aan de contouren van morgen: www.heijmans.nl

  Over Vesteda

  Vesteda is een Nederlandse woningbelegger die zich richt op het
  middenhuursegment. Vesteda belegt gelden van institutionele beleggers,
  zoals pensioenfondsen en verzekeraars. Vesteda heeft bijna 8 miljard
  euro belegd in Nederlands residentieel vastgoed. De verhuurportefeuille
  omvat ruim 27.000 woningen, hoofdzakelijk in economische sterke gebieden
  en grootstedelijke regio's.

  Voor meer informatie / niet voor publicatie:

  Pers

  Jeroen van den Berk

  Woordvoerder

  +31 73 543 52 17

  jberk@heijmans.nl
  www.globenewswire.com/Tracker?data=UC...

  Analisten

  Guido Peters

  Investor Relations

  + 31 73 543 52 17

  www.globenewswire.com/Tracker?data=Og...
  gpeters@heijmans.nl

  Bijlage

  -- Volledig persbericht
  ml-eu.globenewswire.com/Resource/Down...
 7. forum rang 6 Nuchtere Kijk Op 21 december 2020 12:46
  Zie hier best wel wat nieuws van afgelopen woe, do, vr en vandaag ;-)

  www.heijmans.nl/nl/nieuws/

  In mijn ogen GOED bezig. En ik noem dit aandeel net ff anders ;-)

  En please bespaar andere forum leden dit soort teksten en flows. Soms zit de dag wat meer mee dan de andere dag. Anders beter niet beleggen of niet in Heijmans, voor dit forum ook beter lijkt me ;-)

  Geen meerwaarde of leerzame inhoudelijke content ;-)
415 Posts
Pagina: «« 1 ... 16 17 18 19 20 21 »» | Laatste |Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord

Direct naar Forum

Heijmans Meer »

Koers 10,600   Verschil -0,14 (-1,30%)
Laag 10,520   Volume 66.569
Hoog 10,840   Gem. Volume 62.630
15 aug 2022 17:35
Premium

Heijmans stelt gerust

Het laatste advies leest u als abonnee van IEX Premium

Inloggen Ontdek IEX Premium

Gerelateerde Video's

 1. video thumbnail

  Arend Jan Kamp over BAM

  21 februari 2018 15:17 - Vimeo

 2. video thumbnail

  BAM: Terug naar €4,00 - €4,50?

  20 december 2017 21:50 - Vimeo

 3. video thumbnail

  Arend Jan Kamp over Heijmans

  1 november 2017 14:01 - Vimeo

 4. video thumbnail

  VolkerWessels terug op beurs

  21 april 2017 17:14 - Vimeo

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links