Inloggen

Login
 
Wachtwoord vergeten?

Het europroject is mislukt

Volgen
 
Klik hier om dit forumtopic te volgen en automatisch op de hoogte gehouden te worden bij nieuwe berichten.
76 Posts
Pagina: 1 2 3 4 »» | Laatste | Omlaag ↓
 1. Beursplein 5 23 mei 2020 18:07
  Oud CDA-minister Bert de Vries: Het europroject is mislukt, terug naar de gulden


  Co Welgraven
  22 mei 2020, 17:37

  Als minister van sociale zaken was Bert de Vries begin jaren negentig nauw betrokken bij de discussie over de monetaire eenwording in Europa en de invoering van de euro. Met zijn collega en partijgenoot Koos Andriessen van economische zaken had hij wel wat aarzelingen over het project, want ging het allemaal niet te snel met die nieuwe eenheidsmunt, was Europa er wel klaar voor? Maar de twee CDA’ers gingen uiteindelijk toch akkoord.

  Dat betreurt de inmiddels 82-jarige De Vries, een kleine dertig jaar later: “Ik heb er achteraf spijt van dat ik me niet meer verzet heb, ik neem dat mezelf kwalijk. Het was een van de meest ingrijpende beslissingen die we in die kabinetsperiode hebben genomen, met heel grote gevolgen. We hebben daar te gemakkelijk mee ingestemd.”

  Waarom hebt u er spijt van?
  “Het project loopt vast, het kan zo niet doorgaan. Er waren al enorme spanningen tussen de noordelijke en zuidelijke lidstaten en die zijn door de coronacrisis alleen maar verergerd. Die zuidelijke landen zitten zo ongelooflijk diep in de staatsschulden, die redden het niet meer op eigen houtje, ze willen hulp van de noordelijke, maar krijgen die niet of onvoldoende, het Verdrag van Maastricht verbiedt het ook. De Europese Centrale Bank springt dan bij, maar gaat daarmee haar boekje te buiten, zegt het Duitse Constitutionele Hof.

  “Alles wordt ondergeschikt gemaakt aan het bij mekaar houden van die muntunie, koste wat het kost. We krijgen geen rente meer op ons spaargeld, onze pensioenen worden gekort, bedrijven worden gestimuleerd zich vol te proppen met schulden en dat allemaal om de rente zo laag te houden dat de staatsschuld van Italië nog betaalbaar blijft. Vroeg of laat gaat dit helemaal fout. Dit is niet houdbaar.”

  Wat is het alternatief? Terug naar de gulden?
  “Niet helemaal, dat zou te rigoureus zijn. Ik denk dat je de euro best kunt blijven gebruiken voor het afwikkelen van het internationale betalingsverkeer. Maar voor het binnenlandse verkeer zou je kunnen terugvallen op nationale munten.”

  Dus als ik naar Albert Heijn ga, betaal ik weer met de gul­den. En op de Franse camping?
  “Net als vroeger betaal je daar met Franse franken. Je bank koopt die van De Nederlandsche Bank die in ruil daarvoor tegen een vaste koers euro’s heeft overgeboekt naar de Franse centrale bank.”

  Ik hoor tegenstanders van de euro als Thierry Baudet en Geert Wilders al juichen: een minister die verantwoordelijk was voor de invoering van de euro, komt daar nu op terug. Voor hen is dit een godsgeschenk.
  “Als een project mislukt is, moet je er een eind aan durven maken. Vanwege het feit dat Baudet en Wilders van de euro af willen kun je toch niet vasthouden aan het idee dat de euro een succes is? Trouwens, ik denk niet dat ze blijven juichen als ze horen wat ik verder voorstel. Ik wil geld en energie vrijmaken om ándere en zinnige dingen te doen in Europees verband, op milieugebied bijvoorbeeld. Ik ben niet tegen Europa, integendeel.”

  Is uw voorstel niet het begin van het eind? Het begint met het deels afschaffen van de euro, het kan eindigen met het failliet van de interne markt en het opnieuw installeren van slagbomen aan de grenzen. Daar gaat de Europese in­tegratie die voor 75 jaar vrede op dit continent heeft gezorgd.
  “Van die 75 jaar hebben we het 55 jaar zonder euro gedaan, dat ging prima. Ik zie natuurlijk het gevaar dat mensen hiermee aan de haal gaan. Maar dat kan geen reden zijn om tegen beter weten in vast te houden aan een project waardoor de volken van Europa de afgelopen tien jaar alleen maar tegen elkaar opgezet zijn.”

  Zo erg is het volgens u?
  “Grieken hebben de pest gekregen aan Duitsers. En Italianen en Spanjaarden hebben nu de pest aan Wopke Hoekstra.”

  Hebt u begrip voor zijn opstelling?
  “Niet voor de manier waarop hij het gezegd heeft, dat was veel te bot. Heel begrijpelijk dat landen als Spanje, Portugal en Italië kwaad waren. Politici in Duitsland en Nederland schetsen altijd een verwrongen en eenzijdig beeld van de oorzaken van de moeilijkheden in de zuidelijke lidstaten. Dat is echt niet alleen maar een kwestie van wanbeleid en laten we er maar op los leven want we worden toch wel geholpen. Dat is een karikatuur. Er zijn veel andere oorzaken.
 2. Beursplein 5 23 mei 2020 18:07
  “Die problemen zijn voor een belangrijk deel ook toe te schrijven aan de werking van de Economische en Monetaire Unie en de euro. De economieën van de noordelijke en zuidelijke lidstaten zouden naar elkaar moeten toegroeien, was de bedoeling. Het tegendeel is gebeurd. Er is geen convergentie, maar divergentie. Loonkosten bijvoorbeeld hebben zich in het ene land heel anders ontwikkeld dan in het ander. En soms om heel begrijpelijke redenen.”

  Wat voor voordelen heeft het deels afschaffen van de euro?
  “Je geeft de landen weer financieel gereedschap in handen, bijvoorbeeld de wapens van devaluatie en revaluatie. Vroeger kon een land in problemen z’n munt devalueren. Dat was goed voor de export, de inflatie liep wel wat op door duurdere import, maar daardoor woog de staatsschuld ook weer minder zwaar. Zo’n devaluatie kan niet meer in de eurozone, net zo min als wij kunnen revalueren, wat Nederland en Duitsland eigenlijk zouden moeten doen. Het heeft allemaal geleid tot ontzettend pijnlijke aanpassingsproblemen en geweldige spanningen en frustraties. En grote on­gelijkheid: Nederland en Duitsland zijn de grote winnaars van de muntunie met 25 procent economische groei in de afgelopen twintig jaar; Italië is de grote verliezer met nul procent. Dat is dramatisch.”

  Je zou van Europa ook een politieke unie kunnen maken, met de overdracht van meer bevoegdheden naar Brussel.
  “Er zijn mensen die daar heil in zien. Ik niet, want er is volgens mij geen enkele garantie dat zo’n politieke unie wél leidt tot de broodnodige convergentie. Bovendien is het onhaalbaar, er is geen meerderheid voor in Europa.”

  Voor uw voorstel is een meerderheid ook ver weg.
  “Die zie ik op de korte termijn inderdaad niet. Het is natuurlijk ook heel revolutionair. Maar als mijn verwachting uitkomt dat we onszelf steeds meer klem gaan rijden in die monetaire unie, dan komt toch een keer het moment van de waarheid dat we moeten gaan kiezen: of een politieke unie, waar denk ik geen draagvlak voor is, of een lossere vorm van monetaire unie in de trant van wat ik voorstel. In het slechtste geval valt die unie spontaan uit elkaar doordat een land of meerdere lidstaten eruit stappen en dan zijn we de grip kwijt. Ik ben trouwens geen roepende in de woestijn: Martin Wolf, columnist van de Financial Times, denkt er ook zo over, net als de Amerikaanse econoom Joseph Stiglitz, ook niet de eerste de beste.”


  Beeld ANP
  In uw boek ‘Ontspoord kapitalisme’ schrijft u dat Europa in plaats van amechtig vast te houden aan de muntunie zijn aandacht moet richten op andere zaken, zoals de aanpak van de klimaatverandering.
  “EU-commissaris Frans Timmermans heeft daar een prima plan voor opgesteld. In mijn ogen zouden we het vlieg­verkeer drastisch moeten inkrimpen. We moeten voor­komen dat na de coronacrisis iedereen weer net zo makkelijk het vliegtuig instapt. We moeten vliegen flink duurder maken, met onder andere een hoge belasting op kerosine, en ook het zeetransport. Er moet toch echt een eind komen aan het verslepen van allerlei goederen over de halve aardbodem, enkel om een paar centen kostprijs te besparen.”

  En u wilt de vrijheid van multinationals beperken, die is u een doorn in het oog.
  “Multinationals zullen eindelijk eens fatsoenlijk belasting moeten gaan betalen. In Europees verband zullen we regels moeten gaan vaststellen over de berekening van hun winst, met minimumtarieven voor de winstbelasting, die we vervolgens in rekening gaan brengen. Multinationals spelen nu landen tegen elkaar uit: als je banen wilt hebben, zul je ons tegemoet moeten komen met een paar lokkertjes. Daar moeten we in Europa een eind aan maken. En Nederland mag geen belastingparadijs meer zijn, we moeten ons daar diep voor schamen.”
 3. Beursplein 5 23 mei 2020 18:07
  Volgens u is het kapitalisme de laatste 25, 30 jaar flink ontspoord. Belastingontduiking door multinationals die ook nog eens banen naar lagelonenlanden verplaatsen; grote verschillen in inkomens en vermogens waardoor een kleine elite steeds meer geld binnenharkt; minder vast werk en juist meer zzp’ers. Wat stoort u daar vooral aan?
  “Het ergste vind ik de aantasting van de bestaanszekerheid voor grote groepen mensen. Na de Tweede Wereldoorlog hebben we gekozen voor de verzorgingsstaat, een gemengde economische orde met een belangrijke rol voor de overheid. Onder invloed van het neoliberalisme is die overheid teruggetreden, de beschermende hand is steeds meer weggevallen. Het CDA en de Partij van de Arbeid, de grote volkspartijen, zijn daarin meegegaan. Ik heb me daar altijd heel ongelukkig bij gevoeld. Te veel mensen zijn in de kou komen te staan, ze hebben de grond onder hun voeten voelen wegzakken. Het is zorgelijk. En die zorgen heb ik in dit boek op papier willen zetten.

  “Zeven jaar geleden ben ik ermee begonnen. Aanvankelijk was het een soort vrijetijdsbesteding. Ik wilde eens op een rij zetten waar het in de politiek en economie in mijn ogen de verkeerde kant is opgegaan. Twee jaar geleden is mijn oud-collega Jan Pronk mee gaan lezen. Vanaf dat moment had ik het gevoel dat het gepubliceerd moest worden. Ja, je zou het kunnen zien als een soort geestelijke nalatenschap.”

  U hebt de publicatie uitgesteld om nog een hoofdstuk over de gevolgen van de coronacrisis te kunnen schrijven.
  “In bepaalde opzichten had ik het gevoel dat het boek op zo’n crisis zat te wachten. Onmiddellijk na het uitbreken ervan zag je de frustraties en spanningen die tijdens de eurocrisis van een aantal jaar geleden waren ontstaan weer de kop opsteken. De problemen van toen, waar halfslachtige oplossingen voor waren gevonden, zijn helemaal terug, en in versterkte mate.”

  U bent tien jaar geleden uit het CDA gestapt uit onvrede over de vrijage van die partij met de PVV. Als ik u zo hoor, bent u flink verwijderd van het oude nest.
  “Ik heb zelf het gevoel dat het CDA meer veranderd is dan ik. Ik vind dat deze partij zich de afgelopen jaren te weinig gevoelig heeft getoond voor de toenemende bestaansonzekerheid van de bevolking. Het CDA betaalt daar een rekening voor, net zo als de PvdA dat doet. Er waren tijden dat deze twee volkspartijen samen 60, 70 procent van het electoraat wisten aan te spreken, bij de laatste verkiezingen nog geen 20. Ook in andere landen lopen de gevestigde partijen terug. Maar tegelijkertijd zie ik van diverse kanten steeds meer kritiek komen op de neoliberale koers. Dat stemt me dan toch wel weer hoopvol.”

  Bert de Vries (1938) is econoom van huis uit en was begin jaren tachtig voorzitter van de CDA-fractie in de Tweede Kamer. Van 1989 tot 1994 was hij minister van sociale zaken in het kabinet-Lubbers/Kok. Begin deze eeuw was hij een jaar partijvoorzitter. In 2010 brak hij met het CDA uit protest tegen de samenwerking met de PVV.

  Bron: www.trouw.nl/politiek/oud-cda-ministe...
 4. forum rang 6 jonas 23 mei 2020 18:30
  Goed Beursplein dat je dit onder de aandacht brengt

  Heel belangrijke zaken zoals wat willen we als Nederland met die EU. Eerlijk is ook dat De Vries stelt met de wetenschap van nu was die EURO te snel en niet goed.

  Overigens ook het bewijs dat iemand van in de 80 jaar nog goed kan denken. Moet zaken nog eens herlezen en overdenken, maar in grote lijn ben ik het met De Vries eens.

  Hij had zich eerder ook wat meer moeten laten horen. Nu was het elke keer als NPO weer eens wilde stoken binnen het CDA hup we halen het opgewarmde lijk van Aantjes met zijn morele verontwaardiging wel even op.

  Groet, Jonas
 5. forum rang 7 hirshi 23 mei 2020 18:50
  Weer zo'n CDA fossiel die schrijft over ontspoord kapitalisme.

  Net als van Agt is hij de weg kwijt.
  Terug naar de gulden zou een ramp zijn.
  Een twee valutastaat naar Cubaans voorbeeld is wel het laatste waar we heen moeten.

  CDA prominenten hebben een patent op het dedain van spijt en berouw.
  In Noord Brabant gaan ze regeren met FvD.

  Ze zullen het nooit leren bij die partij. ze buigen niet naar links en ze buigen niet naar rechts en intussen sjokt die karavaan voort met minder dan enige geloofwaardigheid.

  Hoe komen we ooit van die confessionelen af?
  .
 6. forum rang 6 jonas 23 mei 2020 18:57
  Bert de Vries

  Ik hoor tegenstanders van de euro als Thierry Baudet en Geert Wilders al juichen: een minister die verantwoordelijk was voor de invoering van de euro, komt daar nu op terug. Voor hen is dit een
  godsgeschenk.

  “Als een project mislukt is, moet je er een eind aan durven maken. Vanwege het feit dat Baudet en Wilders van de euro af willen kun je toch niet vasthouden aan het idee dat de euro een succes is? Trouwens, ik denk niet dat ze blijven juichen als ze horen wat ik verder voorstel. Ik wil geld en energie vrijmaken om ándere en zinnige dingen te doen in Europees verband, op milieugebied bijvoorbeeld. Ik ben niet tegen Europa, integendeel.”

  Kijk dit moeten we wel nu gewoon doen ongeacht of je het over de rest dan weer eens bent. Als CDA slim is en de Aantjes loost dan gaan ze een klapper maken in de volgende verkiezingen met goede frisse premier kandidaten tegenover draaier en liegbeest heimelijk EU pion Rutte.

  Let maar op hoe die Rutte nu ook weer gaat draaien na dat Frans Duitse voorstel!

  Groet, Jonas

  Sorry bron Trouw

 7. forum rang 5 whammy 23 mei 2020 19:17
  quote:

  hirshi schreef op 23 mei 2020 19:10:


  Dat Rutte gaat draaien moet gevreesd worden.

  Een laatste hoop is nog dat Nederland met drie andere landen enig succes heeft op een alternatief. Dat Duitsland daar niet aan meewerkt is te betreuren.

  www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/05/23/ooste...
  Vooralsnog houdt hij z'n poot stijf

  Woensdag presenteert de Europese Commissie zelf een voorstel. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen sprak eerder over een fonds van minstens €1000 mrd, dat verdeeld zal worden via een combinatie van giften en leningen.

  De vier noemen in hun voorstel geen omvang van het fonds. Premier Mark Rutte liet eerder weten dat hij een grondige onderbouwing van de bedragen wil zien. De bedragen die rondzingen noemde hij ‘slagen in de lucht’.
  Bron:FD
 8. forum rang 4 Caveat 23 mei 2020 19:24
  quote:

  hirshi schreef op 23 mei 2020 18:50:


  Weer zo'n CDA fossiel die schrijft over ontspoord kapitalisme.

  Net als van Agt is hij de weg kwijt.
  Terug naar de gulden zou een ramp zijn.
  Een twee valutastaat naar Cubaans voorbeeld is wel het laatste waar we heen moeten.

  CDA prominenten hebben een patent op het dedain van spijt en berouw.
  In Noord Brabant gaan ze regeren met FvD.

  Ze zullen het nooit leren bij die partij. ze buigen niet naar links en ze buigen niet naar rechts en intussen sjokt die karavaan voort met minder dan enige geloofwaardigheid.

  Hoe komen we ooit van die confessionelen af?
  .  Duurt even en dan ben je weer van die confessionelen af.

  Cirkel herhaalt zich steeds weer.

  We beginnen met een dictatuur.
  We hangen ze op voor op het plein en alles is rustig en we martelen er flink op los.

  Dan gaan we over in een Theocratie..
  Geloof wil de macht die weten precies wat goed voor je is en wat god wil.
  Mensen worden daar ook gestoord van...
  En willen meer vrijheden.

  Dan gaan we naar een Oligarchie..
  Geld schopt het geloof aan de kant en neemt de macht over..
  Dan willen steeds meer mensen uit die honingpot snoepen en willen ze een democratie.

  Dan komen we in een democratie...

  En als je daar in terecht komt ben je vogelvrij in je eigen huis..
  Stelen ,roven ,moorden, mensen oplichten...
  Mensen op straat vermoorden.
  Mensen martelen bij berovingen .
  Oudjes worden gewoon in huizen in elkaar geslagen voor een paar euro.
  politie wil meer geld.
  Zorg wil meer geld.
  Een ieder wil meer geld...
  De graai cultuur gaat door het lint en is niet meer te stoppen.
  Het is een democratie dus je hand wordt niet afgehakt en de politie heeft wel wat anders te doen.

  Dit gaat net zolang door tot de schatkist helemaal leeg is en een democratie niet meer te betalen is.
  En alleen een select groepje flink geld ophaalt en de rest naar de voedselbank.

  En dan zoekt het volk weer naar een sterke leider en gaan we naar een Dictatuur.
  maar we noemen het een democratie want dictatuur klinkt zo vreselijk.

  poetin en erdogan en assad en wie dan ook maar in deze mooie democratie leeft.

  En de cirkel is weer rond.


 9. forum rang 7 hirshi 23 mei 2020 19:27
  quote:

  whammy schreef op 23 mei 2020 19:17:


  [...]

  Vooralsnog houdt hij z'n poot stijf

  Woensdag presenteert de Europese Commissie zelf een voorstel. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen sprak eerder over een fonds van minstens €1000 mrd, dat verdeeld zal worden via een combinatie van giften en leningen.

  De vier noemen in hun voorstel geen omvang van het fonds. Premier Mark Rutte liet eerder weten dat hij een grondige onderbouwing van de bedragen wil zien. De bedragen die rondzingen noemde hij ‘slagen in de lucht’.
  Bron:FD


  We moeten Rutte daarin steunen.

  Uitgangspunt moet zijn dat landen gelden voor het bestrijden het corona virus uit een oogpunt van solidariteit a fonds perdu moeten kunnen ontvangen maar dat het herstel van hun economie niet voor gezamenlijke rekening moet komen.
 10. forum rang 6 jonas 23 mei 2020 19:32

  Let op Rutte gaat weer draaien!

  En ach die Ursala van de EU wil natuurlijk alleen maar meer EU en ambtenaren enzo.

  Geef mij maar deze James Bond Ursala. Eigenlijk vallen die tieten achteraf beschouwd wel wat mee of tegen. Als jongetje leken ze wel giga.

  www.bing.com/videos/search?q=Foto+Urs...

  Groet, Jonas
 11. forum rang 9 objectief 23 mei 2020 19:37
  quote:

  Beursplein 5 schreef op 23 mei 2020 18:07:


  Oud CDA-minister Bert de Vries: Het europroject is mislukt, terug naar de gulden  De immense voordelen van het europroject hebben we intussen op zak en je kunt niet altijd je geld verdubbelen (behalve in het casino, als je geluk hebt).
  Je krijgt dan al snel zulke commentaren; wellicht is de betreffende persoon ook niet meer in goede doen. (jammer)
 12. forum rang 7 hirshi 23 mei 2020 19:48
  quote:

  objectief schreef op 23 mei 2020 19:37:


  [...]

  De immense voordelen van het europroject hebben we intussen op zak en je kunt niet altijd je geld verdubbelen (behalve in het casino, als je geluk hebt).
  Je krijgt dan al snel zulke commentaren; wellicht is de betreffende persoon ook niet meer in goede doen. (jammer)


  Op minimaal verdubbeling had ik gegokt bij de Staatsloterij.
  In de trekking van 10 mei had ik eindelijk een prijs gewonnen die de moeite waard was maar kreeg die alsmaar niet bijgeschreven op mijn bankrekening.

  Toen ben ik gaan zoeken en bleek het bedrag gestort te zijn op een zogenaamde "wallet". Een soort tegoedrekening. Nooit daarvoor toestemming gegeven.

  Maar de mogelijkheid bestond het bedrag alsnog te laten uitkeren.
  Daartoe moest mij leeftijd geverifieerd worden en mijn bankgegevens prijsgeven

  Echt waar ik verzin het niet.

  Woest als ik was stuurde ik opzegging van mijn abonnement.
  toen kreeg ik een mail met excuses
  Het had niet zo moeten gebeuren.
 13. forum rang 4 Caveat 23 mei 2020 19:55
  ECB wat moet die zonder Unie.

  Dus die strooien liever nog 20 jaar door na ons de zondvloed.
  Ze zijn allemaal dan werkloos als alles een beetje gaat instorten.
  Dat zal zijn tijd wel uitduren.
  Zorg is dat landen boos worden en er uitstappen en het verdommen om te betalen.
  Dan Spanje Griekenland en Italië samen eruit.
  Griekenland meteen de vluchtelingen doorsturen en de turken willen dan in de euro en vangen de vluchtelingen op maar dan wel volwaardig lid.

  O O wat een ellende komt eraan als ze het niet oplossen.
  de val van de Euro is nog lang niet in zicht maar het kan raar lopen met landen in NOOD.
  Corona is de inleider in deze springstof.

 14. forum rang 10 rationeel 23 mei 2020 20:16
  CDA is wel de laatste partij waar we op in moeten zetten. Het hele partijkartel is schuld aan de afbraak van onze democratie en alle ontstane problemen.

  We hebben zeker niets te zoeken bij landen die niet in staat zijn om hun eigen broek op te houden, en waarom zouden we het dan ook willen.

  De EU heeft ons niets dan ellende gebracht, te beginnen met de massa immigratie, de ontwaarding van ons geld, de verslonzing van ons land, met een verpauperde infrastructuur, de problematiek rond de woningmarkt, de overbevolking van de scholen, de achterblijvende onderwijs kwaliteit. Allemaal gevolg van het geven van lage prioriteit daar waar juist een hoge prioriteit gewenst is.

  Zo snel mogelijk uit de EU, en de ontstane problemen oplossen.

  En oplossen is niet het strooien met andermans geld.
 15. forum rang 7 josti5 23 mei 2020 20:20
  Eigenlijk heel actueel is het volgende citaat uit het boek 'reizen zonder John' van Geert Mak uit 2010, pagina 512 - 513:
  'Rusland en Europa hadden tot ver in de 20e eeuw grote moeite om zich aan te passen aan de moderne samenleving en de nieuwe machtsverhoudingen die daarbij hoorden. Het oude continent werd decennialang geteisterd door massamoorden, staatsterreur en gruwelijk oorlogsgeweld. Amerika moest - met tegenzin - meerdere malen tussenbeide komen en uiteindelijk zakte het Sovjet-imperium ineen.
  De rest van Europa begon vanaf de jaren 50 aan een politiek experiment dat in de verte leek op wat de amerikanen twee eeuwen eerder in gang zetten:

  de vorming van een macht die, net als in Amerika, boven de verschillende staten zou staan, de Europese Unie'.

  Zelfs Geert Mak schrijft het, zwart-op-wit...!!!
 16. forum rang 10 rationeel 23 mei 2020 20:29

  Europa bestaat uit uitgekristalliseerde staten

  Eigen cultuur, eigen taal, eigen economie.

  Eigenheid gedwongen opgeven valt onder overheersing, dictatuur.

  Er is ons helemaal niets gevraagd, erger het is ons gevraagd en wij hebben NEE gezegd.

  Onze eigen leiders hebben ons uitgeleverd en zijn dus onze dictators.
 17. forum rang 7 hirshi 23 mei 2020 20:30
  quote:

  jonas schreef op 23 mei 2020 20:18:  Caveat als je politiek gaat denken dan gaat dit zolang we de vrekken betalen natuurlijk niet gebeuren.

  "Dan Spanje Griekenland en Italië samen eruit."

  Dus daarom moeten wij eruit en snel! Ze zoeken het maar lekker zelf uit met de Duitsers en hun vriendje Macron.

  Groet, Jonas


  Dan verarmen we snel.

  Onze export naar Europa gaat verloren want we zullen worden gestraft met importheffingen.
  Onze producten worden geweerd en een vijandige houding jegens ons land als spelbreker staat ons te wachten.

  Dat betekent grootschalige ontslagen en een snel toenemende werkloosheid.
  Dat moet jij als econoom toch weten.

  Geen Nexit dus.

  De strategie van Nederland die ingezet is met drie andere landen om te voorkomen dat we economisch herstel van de zuidelijke landen financieren moeten we veel krachtiger ondersteunen. en daar past geen inbreng van zelfverloochenende protestpartijtjes bij.

 18. forum rang 10 rationeel 23 mei 2020 20:45
  quote:

  hirshi schreef op 23 mei 2020 20:30:


  [...]

  Dan verarmen we snel.

  Onze export naar Europa gaat verloren want we zullen worden gestraft met importheffingen.
  Onze producten worden geweerd en een vijandige houding jegens ons land als spelbreker staat ons te wachten.

  Dat betekent grootschalige ontslagen en een snel toenemende werkloosheid.
  Dat moet jij als econoom toch weten.

  Geen Nexit dus.

  De strategie van Nederland die ingezet is met drie andere landen om te voorkomen dat we economisch herstel van de zuidelijke landen financieren moeten we veel krachtiger ondersteunen. en daar past geen inbreng van zelfverloochenende protestpartijtjes bij.
  Als je denkt alleen te kunnen lopen ondersteund door anderen, dan ben je zeker geen Nederlander.

  Vrij en Onverveerd:)
76 Posts
Pagina: 1 2 3 4 »» | Laatste |Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord

Direct naar Forum

Indices

AEX 532,57 -1,12%
EUR/USD 1,1091 +0,11%
Germany30^ 11.657,60 -1,05%
Gold spot 1.732,35 +0,62%
LDN100-24h 6.100,19 -1,55%
NY-Nasdaq Composite 9.368,99 -0,46%

Stijgers

ADYEN NV
+5,16%
Wolter...
+3,34%
Flow T...
+3,28%
Acomo
+2,93%
Lucas ...
+1,90%

Dalers

Fugro
-10,39%
Wereld...
-7,19%
UNIBAI...
-6,47%
Air Fr...
-5,77%
Sligro
-5,17%

Nieuws Forum Meer»

(9)

TraderInWaves op 29 mei 2020 21:37
(3)

bp5ah op 29 mei 2020 21:33
(7)

kuddedier op 29 mei 2020 20:20
(31)

geobeo op 29 mei 2020 20:14
(2)

Lepre Chaun op 29 mei 2020 20:13

Column Forum Meer»

(573)

beer56 op 29 mei 2020 21:47
(4)

Hilkenbrook13 op 29 mei 2020 19:23
(667)

ciska op 29 mei 2020 19:15
(2)

Atari op 29 mei 2020 18:32
(39)

webama op 29 mei 2020 17:46
 
Quotedata: Amsterdam realtime by Euronext, other realtime by Cboe Europe Ltd.   US stocks: by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15min delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by VWD Group Crypto data by Crypto Compare