Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Aandeel Nyrstar BRU:NYR.BL, BE0974294267

 • 0,188 29 sep 2022 17:35
 • -0,012 (-6,00%) Dagrange 0,188 - 0,200
 • 41.655 Gem. (3M) 40K

Nyrstar - 2020: De laatste loodjes

929 Posts
Pagina: «« 1 ... 42 43 44 45 46 47 »» | Laatste | Omlaag ↓
 1. Robin Hood 27 juli 2022 09:53
  Beste Zwarte Ridder

  Mocht je nu gespeend zijn van enige kennis van zaken...
  Trafigura kan de dans in het proces ten gronde nu niet ontspringen - iets wat ze reeds 3 jaar proberen.
  Zijn we als minderheidsaandeelhouders al waar we willen, neen... dat zeker nog niet.
  Volgende afspraak in Hof van Beroep in Antwerpen in oktober.

  Fijne dag verder.

  'De rechtbank is van oordeel dat het inderdaad wenselijk is om deze procedure samen te
  behandelen met de procedures gekend onder de algemene rolnummers A/20/1473,
  A/20/174, A/20/1485 en A/20/1486. De ervaring leert dat het beoordelen van een
  afgesplitst deel van een dossier, zonder dat het gehele verhaal verteld wordt of het gehele
  dossier ter beschikking staat, vaak aanleiding kan geven tot onjuiste of onrechtvaardige
  oplossingen.
  Daarbij is het evident dat de beoordeling ten gronde over de mogelijke aansprakelijkheid
  van bestuurders en feitelijke bestuurders, andere elementen zal omvatten. Het is evenwel
  nu reeds duidelijk dat de beoordeling ook elementen zal bevatten die identiek zijn. In
  functie van dit laatste “kunnen” onverenigbare “oplossingen” optreden.
  Dat woordje “kunnen” staat duidelijk te lezen in artikel 30 Ger. W. Er moet m.a.w. niet
  aangetoond worden dat er effectief onverenigbare oplossingen zullen optreden. Ook het
  woord “oplossingen” is belangrijk. Niet vereist zijn onverenigbare beschikkingen, het kan
  ook gaan om onverenigbare overwegingen.
  De rechtbank past de toepassing van artikel 30 Ger. W. ruim toe. Er is ook andere
  rechtspraak die dat veel strikter beoordeelt zoals het door verwerende partijen geciteerde
  arrest van het Hof van Beroep te Gent (nr. 151 van de conclusies, voetnoot 144). Het blijft
  evenwel casuïstiek, zoals het eveneens geciteerde arrest van het Hof van Beroep te
  Antwerpen (zelfde nr. 151, voetnoot 145). Beide arresten bevatten heel verschillende
  feitelijke en juridische elementen. Omnis comparatio claudicat. Elke vergelijking loopt
  mank.
  De rechtbank is van oordeel dat er voldaan werd aan alle voorwaarden opdat artikel 30 Ger.
  W. kan toegepast worden voor wat de regeling van de procedure betreft. De rechtbank
  treedt volkomen de argumenten bij van de eisende partijen wat dit onderdeel betreft.

  C. Het Belgische recht kent, in tegenstelling tot het Angelsaksische recht, geen “binding
  precedents”. Dat betekent dat een eerdere rechterlijke uitspraak een andere rechter niet
  bindt in een later vonnis. Zelfs de rechter zelf kan in latere vonnissen een andere uitspraak
  doen dan in gelijke of gelijkaardige eerdere vonnissen (tenzij hij gebonden is door het gezag
  van gewijsde).
  Concreet houdt dit in dat deze rechtbank in de procedure ten gronde, niet gebonden is door
  hetgeen geoordeeld wordt in de procedure in kort geding. Dat neemt natuurlijk niet weg
  dat het steeds interessant kan zijn om kennis te nemen van de beschikkingen in deze kort
  geding procedure, met inbegrip van een arrest van het Hof van Beroep.

  Ondernemingsrechtbank ANTWERPEN, afdeling TURNHOUT – A/20/01475 – p. 22 van 23

  De rechtbank overweegt daarbij dat het wachten op een andere rechterlijke uitspraak kan
  overwogen worden, wanneer deze uitspraak binnen een korte of redelijke termijn kan
  verwacht worden. In casu zou de procedure in kort geding voor het Hof van Beroep gepleit
  worden op 6 oktober 2022. Dat is binnen een korte en redelijke termijn, zodat het
  aangewezen is de zaak naar de algemene rol te verzenden in afwachting van een arrest.
  Ook op dat punt treedt de rechtbank de argumenten van eisende partijen bij. Het valt
  trouwens op dat verwerende partijen hierover bijzonder summier zijn in hun conclusies die
  nochtans 398 pagina’s tellen. Het enige wat de rechtbank daaromtrent leest, is dat de
  oorspronkelijke idee erin bestond te wachten op de resultaten van het
  deskundigenonderzoek, bevolen bij beschikking van 30 oktober 2020, maar dat die
  beschikking op derdenverzet werd vernietigd bij beschikking van 9 november 2021, zodat
  die oorspronkelijke idee geen zin meer zou hebben.
  Dat gaat dan juist voorbij aan het gegeven dat de beschikking van 9 november 2021 het
  voorwerp uitmaakt van een hoger beroep, wat niet uitsluit dat het college van deskundigen
  opnieuw in werking kan worden gesteld. De oorspronkelijke idee is dus nog niet dood en
  begraven.
  En afgezien daarvan, blijft de overweging dat het “interessant” kan zijn om kennis te nemen
  van het arrest van het Hof van Beroep. Die “interesse” baseert zich op de wens van de
  rechtbank om het volledige verhaal te horen met het oog op de waarheidsvinding die
  essentieel is om te komen tot een juist en rechtvaardig oordeel.
  De zaak wordt naar de algemene en niet naar de bijzondere rol verzonden teneinde het
  mogelijk te maken alle procedures vast te stellen op eenzelfde pleitdatum.'
 2. Robin Hood 27 juli 2022 10:06
  Dag Zwarte Kat

  Waarom, het consortium bestaat niet uit processpeculanten, wij beogen waarheidsvinding. Het is een principekwestie die losstaat van het geldelijke. Geld is een middel, niet een doel, zoals het dat wel is bij onze commodity traders in deze zaak, Trafigura.
  Het staat uiteraard iedereen vrij om het aandeel te kopen en te verkopen, zolang het nog noteert.

  Hartelijke groeten
 3. forum rang 10 DeZwarteRidder 27 juli 2022 10:12
  quote:

  Robin Hood schreef op 27 juli 2022 09:53:

  Beste Zwarte Ridder

  Mocht je nu gespeend zijn van enige kennis van zaken...
  Trafigura kan de dans in het proces ten gronde nu niet ontspringen - iets wat ze reeds 3 jaar proberen.
  Zijn we als minderheidsaandeelhouders al waar we willen, neen... dat zeker nog niet.
  Volgende afspraak in Hof van Beroep in Antwerpen in oktober.

  Fijne dag verder.

  'De rechtbank is van oordeel dat het inderdaad wenselijk is om deze procedure samen te
  behandelen met de procedures gekend onder de algemene rolnummers A/20/1473,
  A/20/174, A/20/1485 en A/20/1486. De ervaring leert dat het beoordelen van een
  afgesplitst deel van een dossier, zonder dat het gehele verhaal verteld wordt of het gehele
  dossier ter beschikking staat, vaak aanleiding kan geven tot onjuiste of onrechtvaardige
  oplossingen.
  Daarbij is het evident dat de beoordeling ten gronde over de mogelijke aansprakelijkheid
  van bestuurders en feitelijke bestuurders, andere elementen zal omvatten. Het is evenwel
  nu reeds duidelijk dat de beoordeling ook elementen zal bevatten die identiek zijn. In
  functie van dit laatste “kunnen” onverenigbare “oplossingen” optreden.
  Dat woordje “kunnen” staat duidelijk te lezen in artikel 30 Ger. W. Er moet m.a.w. niet
  aangetoond worden dat er effectief onverenigbare oplossingen zullen optreden. Ook het
  woord “oplossingen” is belangrijk. Niet vereist zijn onverenigbare beschikkingen, het kan
  ook gaan om onverenigbare overwegingen.
  De rechtbank past de toepassing van artikel 30 Ger. W. ruim toe. Er is ook andere
  rechtspraak die dat veel strikter beoordeelt zoals het door verwerende partijen geciteerde
  arrest van het Hof van Beroep te Gent (nr. 151 van de conclusies, voetnoot 144). Het blijft
  evenwel casuïstiek, zoals het eveneens geciteerde arrest van het Hof van Beroep te
  Antwerpen (zelfde nr. 151, voetnoot 145). Beide arresten bevatten heel verschillende
  feitelijke en juridische elementen. Omnis comparatio claudicat. Elke vergelijking loopt
  mank.
  De rechtbank is van oordeel dat er voldaan werd aan alle voorwaarden opdat artikel 30 Ger.
  W. kan toegepast worden voor wat de regeling van de procedure betreft. De rechtbank
  treedt volkomen de argumenten bij van de eisende partijen wat dit onderdeel betreft.

  C. Het Belgische recht kent, in tegenstelling tot het Angelsaksische recht, geen “binding
  precedents”. Dat betekent dat een eerdere rechterlijke uitspraak een andere rechter niet
  bindt in een later vonnis. Zelfs de rechter zelf kan in latere vonnissen een andere uitspraak
  doen dan in gelijke of gelijkaardige eerdere vonnissen (tenzij hij gebonden is door het gezag
  van gewijsde).
  Concreet houdt dit in dat deze rechtbank in de procedure ten gronde, niet gebonden is door
  hetgeen geoordeeld wordt in de procedure in kort geding. Dat neemt natuurlijk niet weg
  dat het steeds interessant kan zijn om kennis te nemen van de beschikkingen in deze kort
  geding procedure, met inbegrip van een arrest van het Hof van Beroep.

  Ondernemingsrechtbank ANTWERPEN, afdeling TURNHOUT – A/20/01475 – p. 22 van 23

  De rechtbank overweegt daarbij dat het wachten op een andere rechterlijke uitspraak kan
  overwogen worden, wanneer deze uitspraak binnen een korte of redelijke termijn kan
  verwacht worden. In casu zou de procedure in kort geding voor het Hof van Beroep gepleit
  worden op 6 oktober 2022. Dat is binnen een korte en redelijke termijn, zodat het
  aangewezen is de zaak naar de algemene rol te verzenden in afwachting van een arrest.
  Ook op dat punt treedt de rechtbank de argumenten van eisende partijen bij. Het valt
  trouwens op dat verwerende partijen hierover bijzonder summier zijn in hun conclusies die
  nochtans 398 pagina’s tellen. Het enige wat de rechtbank daaromtrent leest, is dat de
  oorspronkelijke idee erin bestond te wachten op de resultaten van het
  deskundigenonderzoek, bevolen bij beschikking van 30 oktober 2020, maar dat die
  beschikking op derdenverzet werd vernietigd bij beschikking van 9 november 2021, zodat
  die oorspronkelijke idee geen zin meer zou hebben.
  Dat gaat dan juist voorbij aan het gegeven dat de beschikking van 9 november 2021 het
  voorwerp uitmaakt van een hoger beroep, wat niet uitsluit dat het college van deskundigen
  opnieuw in werking kan worden gesteld. De oorspronkelijke idee is dus nog niet dood en
  begraven.
  En afgezien daarvan, blijft de overweging dat het “interessant” kan zijn om kennis te nemen
  van het arrest van het Hof van Beroep. Die “interesse” baseert zich op de wens van de
  rechtbank om het volledige verhaal te horen met het oog op de waarheidsvinding die
  essentieel is om te komen tot een juist en rechtvaardig oordeel.
  De zaak wordt naar de algemene en niet naar de bijzondere rol verzonden teneinde het
  mogelijk te maken alle procedures vast te stellen op eenzelfde pleitdatum.'
  Kun je het even samenvatten....???
 4. Robin Hood 27 juli 2022 10:18
  Beste Zwarte Kat

  Ik weet niet of ze er zullen vanaf komen met een 'klein bod'.
  En wat dan met aandeelhouders die instapten bij IPO.

  Het beste scenario voor iedereen is een grondige herberekening van de waardevernietiging bij Nyrstar NV (en dus de roof van Trafigura) door intercompany transfers en verkoop van activa onder marktprijs die achteraf weer in handen kwamen van Trafigura. Dit sinds de instap in 2015 door Trafigura. Deze waarde terug laten vloeien naar de beursgenoteerde holding. Ik denk dat de Belgische belastingdienst hier ook wel heel geïnteresseerd in is...
  We zien wel hoe het verder loopt.

  Hartelijke groeten
 5. forum rang 10 DeZwarteRidder 28 juli 2022 09:31
  Centjesaandeel

  Het is de actievoerende aandeelhouders naar eigen zeggen niet te doen om het geld, wel om het principe. Trafigura beticht hen ervan de meeste aandelen gekocht te hebben na de zware problemen en dus te speculeren. Ze repliceren dat ze dat enkel deden om hun positie te versterken.

  Op de beurs, waar het centjesaandeel Nyrstar met ruim 99 procent verlies noteert sinds de beursgang in 2007, is hun belang nog ruim 3,5 miljoen euro waard. Vooral op papier, door het illiquide aandeel. Er kan wel geld komen als Nyrstar zoals verwacht de optie licht om het resterende belang van 2 procent in de zinkactiviteiten ook te verkopen aan Trafigura, mogelijk voor 20 miljoen.
  " De herstructurering van 2019 van Nyrstar was het enige alternatief voor een faillissement. "
  Woordvoerster Trafigura

  Dat bij de overname vastgelegde bedrag was toen het toemaatje voor de beleggers. Vansanten zegt dat dat geld gebruikt zal worden om de herstructurering verder af te wikkelen en de lening van Trafigura terug te betalen waarmee de vennootschap zich volgens hem cynisch genoeg verweert tegen haar eigen minderheidsaandeelhouders.

  Een woordvoerster van Trafigura zegt in een reactie dat de herstructurering van 2019 van Nyrstar onvermijdelijk was en ‘het enige alternatief voor een faillissement’. Ze werd goedgekeurd ‘door een overweldigende meerderheid van schuldeisers en diverse rechtbanken in het VK en de VS’ en leidde tot een investering van ruim 2,3 miljard euro door Trafigura in ruil voor de overname van de activa en de schulden.

  Ze voegt eraan toe dat dankzij de ‘redding van Nyrstar’ de groep kon blijven draaien, haar verplichtingen kon nakomen en de milieuschade kon vermijden die zou ontstaan zijn bij een ongecontroleerde stopzetting van de activiteiten. Ook werden meer dan 4.000 jobs gered, waarvan ruim 575 in België. ‘Met de aanzienlijke investeringen door Trafigura heeft Nyrstar ook zijn CO2-uitstoot gereduceerd.’
 6. Robin Hood 28 juli 2022 15:13
  Dit verandert niets aan de zaak:

  Een al te doorzichtige stap, die de sluitsteen vormt van een zorgvuldig uitgekiende koekoekstrategie van Trafigura: eerst zoveel mogelijk verdoken winsten uitkeren, om vervolgens een georchestreerde redding op te zetten door een liquiditeitscrisis te ensceneren waaruit Trafigura als nieuwe 100% aandeelhouder van de operationele activiteiten zou verschijnen - zoals vandaag bevestigd wordt.

  De insinuatie van Nyrstar's advocaten (Benoit Allemeersch van Quinz en Geert Verhoeven van Freshfields Bruckhaus Deringer) bij de herstructurering in 2019, volgens dewelke het restbelang van 2% een geschenk was voor de kleine belegger, klinkt nu wel heel erg hol en misleidend

  Onze vragen op de recente AV, gevolgd door een intense briefwisseling met de Raad van Bestuur en Moore Corporate Finance, werden afwijzend en ontwijkend beantwoord, ondeermeer onder het mom dat er nog geen beraadslaging had plaatsgevonden. Om nu plots de minderheidsaandeelhouders voor voldongen feiten te stellen met een waardering die geen uitspraak doet over mogelijke malversaties tussen de datum waarop de herstructurering werd doorgevoerd en de datum van waardering (31 Mei 2022). Zoals we weten werden ondertussen activa doorgesluisd naar Trafigura, werd nauwelijks controle uitgevoerd door Nyrstar NV op hetgeen gebeurde in NN2, en werden bestaande commerciële contracten stopgezet en investeringen aangekondigd - met andere woorden: een totaal gebrek aan transparantie over het reilen en zeilen bij NN2, waaruit dan plots een waardering opduikt op basis waarvan het restbelang van 2% verkocht wordt zonder mogelijk verweer, éénzijdig beslist door een Raad van Bestuur die schatplichtig is aan Trafigura onder de voorwaarden van de Limited Recourse Facility.

  Jammer dat Moore Corporate Finance met medeweten van haar aandeelhouders haar medewerking verleent aan deze schertsvertoning, in volle kennis van het te verwachten belang dat zal toegedicht worden aan dit rapport door Trafigura en Nyrstar in de lopende procedures, goed wetend dat alle mogelijke disclaimers zoals steeds vakkundig terzijde zullen geschoven worden.

  Het is goed dat de beursnotering werd opgeschort. Wij durven te hopen dat FSMA de opschorting zal behouden tot er een definitieve uitspraak is gekomen in het juridisch dossier omtrent de aantijgingen van de minderheidsaandeelhouders, nu het erop lijkt dat het enige resterende actief van de vennootschap een juridische claim bevat van 2 miljard euro, terwijl de beschikbare cash in het bedrijf door een schatplichtige Raad van Bestuur wordt aangewend om zich te verzetten tegen elke poging van de minderheidsaandeelhouders om deze te valoriseren in het belang van het bedrijf, de bescherming van minderheidsaandeelhouders en het behoud van het vertrouwen in de goede werking van onze kapitaalmarkt en rechtsstaat.
 7. forum rang 10 DeZwarteRidder 28 juli 2022 15:51
  Nyrstar verkoopt belang in operationele holding

  Nyrstar verkoopt zijn belang van 2 procent in de Britse holding NN2, waarin alle activa van het beursgenoteerde zinkbedrijf zijn ondergebracht, aan Trafigura. Dat maakte het donderdag bekend.
  Nyrstar verkoopt belang in operationele holding

  In 2019 wierp meerderheidsaandeelhouder Trafigura zich op als redder van Nyrstar. Het bracht de activa van Nyrstar onder in het nieuw opgerichte NN2, waarvan het na een kapitaalinjectie 98 procent controleert. Volgens minderheidsaandeelhouders van Nyrstar, die van een koude kermis thuiskwamen en een juridische strijd voeren, had Trafigura de zinkgroep eerst bewust leeggezogen.

  Nyrstar zelf bleef achter met een belang van 2 procent in NN2. Het had een putoptie om dat belang voor 20 miljoen euro te verkopen aan Trafigura.

  De putoptie zou op 31 juli vervallen, maar Nyrstar oefent ze nu uit. Zo krijgt Trafigura de activa van de zinkgroep volledig in handen. 'De uitoefening van de putoptie beperkt de liquiditeitsrisico's van de vennootschap voor de nabije toekomst en voorkomt insolventie die op basis van de huidige vooruitzichten zou ontstaan in het tweede kwartaal van 2023', aldus Nyrstar.

  Aan de uitoefening ging onder meer een onafhankelijk expertenverslag vooraf. Dat schatte de waarde van het belang van 2 procent tot 3,4 miljoen euro in. Als gevolg van de aankondiging werd het aandeel van Nyrstar donderdag tijdelijk geschorst op de Brusselse beurs
929 Posts
Pagina: «« 1 ... 42 43 44 45 46 47 »» | Laatste |Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord

Direct naar Forum

Nyrstar Meer »

Koers 0,188   Verschil -0,01 (-6,00%)
Laag 0,188   Volume 41.655
Hoog 0,200   Gem. Volume 39.980
29 sep 2022 17:35
Premium drie voorbeelden van IEX Premium: de exclusieve content op de site, de app op een smartphone en IEX Magazine.

KOPEN OF VERKOPEN?

Het laatste advies leest u als IEX Premium-lid

Ontdek Premium

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links