Inloggen

Login
 
Wachtwoord vergeten?

Aandeel Boskalis Westminster Koninklijke AEX:BOKA, NL0000852580

 • 23,700 20 jan 2021 13:49
 • +0,020 (+0,08%) Dagrange 23,540 - 23,800
 • 43.824 Gem. (3M) 184,4K

Boskalis 2020

731 Posts
Pagina: «« 1 ... 20 21 22 23 24 ... 37 »» | Laatste | Omlaag ↓
 1. forum rang 10 voda 20 augustus 2020 07:25
  PERSBERICHT: Boskalis: operationeel sterk eerste halfjaar
  FONDS KOERS VERSCHIL VERSCHIL % BEURS
  Boskalis
  16,44 0,00 0,00 % Euronext Amsterdam
  Papendrecht, 20 augustus 2020

  KERNCIJFERS EERSTE HALFJAAR 2020


  -- Omzet: EUR 1,3 miljard

  -- EBITDA: EUR 204 miljoen

  -- Bedrijfsresultaat: EUR 72 miljoen

  -- Netto operationele winst: EUR 48 miljoen

  -- Buitengewone lasten: EUR 148 miljoen

  -- Orderportefeuille: EUR 4,7 miljard

  -- Positieve netto kaspositie van EUR 190 miljoen


  VOORUITZICHTEN 2020


  -- Dredging: stabiel op huidig niveau

  -- Offshore Energy contracting: goed jaar voor Seabed Intervention en Subsea
  Cables

  -- Offshore Energy services: groei Survey door toevoeging Horizon

  -- Salvage: goed jaar na sterk eerste halfjaar

  -- 2020 EBITDA verwachting: evenaren EBITDA-niveau 2019

  -- Hervatting van het aandelen-inkoopprogramma

  Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) heeft operationeel naar
  omstandigheden een bijzonder goed eerste halfjaar afgesloten. Bij een
  nagenoeg stabiele omzet is het operationeel resultaat in vergelijking
  met vorig jaar sterk toegenomen. Tevens is de financiële positie
  van Boskalis onverminderd sterk en is de netto-kaspositie sinds eind
  2019 fors verbeterd.

  Desalniettemin heeft de uitbraak van COVID-19 uiteraard ook gevolgen
  gehad voor Boskalis. Operationeel was het zeer uitdagend om met name de
  Dredging projecten buiten Europa draaiende te houden met langdurige
  reisbeperkingen en stringente quarantainemaatregelen. Bij de Offshore
  Energy divisie waren het de services activiteiten in het bijzonder die
  last hadden van de onverwachte forse daling van de olieprijs met
  vraaguitval in delen van de offshore-markt als gevolg.

  In het licht van de COVID-19 pandemie en de sterke daling van de
  olieprijs heeft Boskalis bij de afsluiting van het halfjaar over de
  volle breedte kritisch gekeken naar de waardering van schepen en activa
  op de balans. Dit heeft geresulteerd in een vrijwel volledige non-cash
  buitengewone last van EUR 147,8 miljoen. Deze last bestaat hoofdzakelijk
  uit een afboeking op goodwill en schepen in een tweetal deelnemingen en
  daarnaast op een beperkt aantal oude eigen schepen waarvan afscheid
  wordt genomen.

  De omzet in het eerste halfjaar kwam uit op EUR 1,26 miljard en was
  daarmee vrijwel gelijk aan vorig jaar (eerste halfjaar 2019: EUR 1,27
  miljard).

  De EBITDA is in het eerste halfjaar uitgekomen op EUR 204,1 miljoen
  (eerste halfjaar 2019: EUR 135,7 miljoen) en het bedrijfsresultaat op
  EUR 72,4 miljoen (EUR 33,1 miljoen negatief), beide gecorrigeerd voor
  buitengewone lasten.

  Over het eerste halfjaar is een netto operationele winst behaald van EUR
  47,5 miljoen (eerste halfjaar 2019: verlies van EUR 40,9 miljoen).
  Inclusief buitengewone lasten resteert een nettoverlies van EUR 96,4
  miljoen.

  Bijzondere posten hebben het eerste halfjaar van zowel 2019 als 2020
  beïnvloed. In 2019 betrof dit baten van EUR 42,2 miljoen uit de
  verkoop van Kotug Smit Towage en de verkoop van een schip. In 2020
  betreft dit lasten van EUR 147,8 miljoen voor belasting, als gevolg van
  een afboeking op goodwill en schepen in twee deelnemingen en op een
  beperkt aantal eigen schepen. Deze bijzondere lasten worden grotendeels
  verantwoord op het niveau van de groep.

  In het segment Dredging & Inland Infra is de omzet afgenomen, mede door
  vertraging in het opstarten van werken. De grootste omzetbijdrage kwam
  uit de regio Singapore, het Indisch subcontinent en het Midden-Oosten.
  Boskalis Nederland had een sterk halfjaar met Inland Infra projecten die
  goed bijdroegen aan het resultaat. Per saldo nam het divisieresultaat af
  ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, mede door COVID-19
  gerelateerde verstoringen van de operatie en een lagere vlootbezetting.

  Bij Offshore Energy was de omzet van de contracting activiteiten stabiel
  met een druk eerste halfjaar bij Seabed Intervention. Bij de services
  activiteiten daalde de omzet licht onder invloed van de sterk gedaalde
  olieprijs. Sinds begin 2020 worden de surveyactiviteiten van Horizon
  volledig geconsolideerd waardoor de omzet bij services per saldo toenam.
  De sterke verbetering van het operationele divisieresultaat wordt mede
  verklaard door de consolidatie van Horizon en in het bijzonder door
  goede projectresultaten bij Seabed Intervention en Subsea Cables.

  Salvage kende een zeer goed eerste halfjaar met een fors hogere omzet en
  goede resultaten op enkele projecten. De bijdrage vanuit de Towage joint
  ventures was vrijwel stabiel, rekening houdend met de verkoop van ons
  belang in Kotug Smit Towage in 2019.

 2. forum rang 10 voda 20 augustus 2020 07:26
  De gebruikelijke holding- en niet-gealloceerde groepskosten zijn fors
  teruggebracht dankzij een breed scala aan kostenbesparende maatregelen
  in reactie op de COVID-19 uitbraak.

  De financiële positie van Boskalis is onverminderd sterk. Per 30
  juni 2020 was Boskalis netto-schuldenvrij met een netto kaspositie van
  EUR 190 miljoen, daar waar de netto kaspositie ultimo 2019 EUR 26
  miljoen bedroeg. Ook de solvabiliteit is met 51% onverminderd hoog.

  De orderportefeuille, exclusief ons aandeel in de orderportefeuille van
  deelnemingen, is met EUR 4,7 miljard stabiel hoog, ultimo 2019 eveneens
  EUR 4,7 miljard. Er zijn sinds de uitbraak van COVID-19 geen geboekte
  opdrachten van betekenis geannuleerd.

  Peter Berdowski, CEO Boskalis: "Het eerste halfjaar 2020 was een
  roller-coaster waarin we alle zeilen hebben moeten bijzetten om het
  bedrijf door de COVID-19 crisis te loodsen. Ondanks de ongekend
  uitdagende omstandigheden hebben we een uitstekend operationeel
  resultaat over het eerste halfjaar gerealiseerd. Deze bijzondere
  prestatie was niet mogelijk geweest zonder de immense inzet en
  flexibiliteit van onze mensen, op de schepen, de werken en vanuit huis
  werkend. Zij verdienen een groot woord van dank.

  Vanzelfsprekend heeft de veiligheid en gezondheid van onze collega's
  vanaf het begin van de COVID-19 uitbraak de hoogste prioriteit gehad.
  Waar mogelijk wordt nog altijd vanuit huis gewerkt. Om de projecten en
  schepen draaiende te houden hebben we veel maatwerkoplossingen moeten
  vinden. De grootste uitdaging buiten Europa blijft de aflossing van
  bemanningen en projectstaf, gehinderd door vele reisbeperkingen en
  quarantaineverplichtingen.

  Om de continuïteit van de onderneming te waarborgen hebben we
  vroegtijdig de nodige maatregelen getroffen. De overheadkosten zijn fors
  gereduceerd door te snijden in niet-projectgerelateerde kosten. En we
  hebben de gelduitstroom in 2020 aanzienlijk weten te beperken door het
  investeringsprogramma voor 2020 te halveren, het
  aandelen-inkoopprogramma op te schorten en het dividend te schrappen.
  Maatregelen die bij hebben gedragen aan het goede halfjaarresultaat en
  aan de sterke financiële positie van de onderneming.

  Dankzij de goed gevulde orderportefeuille is een belangrijk deel van de
  omzet voor 2020 veiliggesteld. We kijken met vertrouwen naar de rest van
  2020 en verwachten het EBITDA-niveau van 2019 te kunnen evenaren.

  In welk tempo de wereldeconomie zich zal herstellen van de COVID-19
  pandemie laat zich moeilijk voorspellen. Even lastig is het nu in te
  schatten hoe de relevante markten van Boskalis zich zullen ontwikkelen.
  Zodra daar meer duidelijkheid over ontstaat zullen wij het marktbeeld
  dat wij begin dit jaar schetsten in het Corporate Business Plan
  2020-2022 herijken. Onveranderd is de unieke rol die voor Boskalis is
  weggelegd om met zijn activiteiten en expertise een belangrijke
  maatschappelijk bijdrage te leveren aan het ontwikkelen en beschermen
  van welvaart en invulling te geven aan de energietransitie. Met de
  kwaliteit van onze organisatie, schepen en bovenal onze mensen zien wij
  de toekomst met vertrouwen tegemoet.

  In het licht van dit vertrouwen en de robuuste financiële positie
  van het bedrijf, hebben wij besloten het aandelen-inkoopprogramma te
  hervatten."

  Vooruitzichten

  De COVID-19 pandemie en de gevolgen daarvan zullen zich naar verwachting
  de komende kwartalen onverminderd doen voelen op zowel maatschappelijk
  als economisch vlak. Hoewel het onmogelijk is om de omvang en de duur
  van de impact te voorspellen, heeft Boskalis met een goedgevulde
  orderportefeuille en een uitzonderlijk solide balans een sterke
  uitgangspositie.

  Bij Dredging & Inland Infra verwachten wij voor de rest van 2020 een
  stabiel beeld, zowel qua omzet als resultaat. De thans bekende COVID-19
  gerelateerde operationele knelpunten evenals de aanhoudend competitieve
  markt zijn hier in meegewogen. Op de korte termijn ligt het meeste
  werkvolume in Azië en Europa met als grootste onzekerheid de timing
  van gunning en uitvoering van werken. Met de opdrachten in portefeuille
  is een belangrijk deel van de omzet voor 2020 veiliggesteld bij een
  vrijwel stabiele hoppervlootbezetting en een lagere bezetting van de
  cuttervloot.

  Het beeld bij Offshore Energy zal naar verwachting niet wezenlijk
  veranderen in het tweede halfjaar. De services activiteiten bij
  Transport en Subsea Services zullen ten dele afhankelijk zijn van de
  spotmarkt. Bij Survey is de vraag vanuit de offshore wind sector
  aanhoudend sterk en wordt de olie- en gasmarkt beïnvloed door het
  verloop van de olieprijs. Bij de contracting activiteiten wordt met de
  projecten in portefeuille bij Seabed Intervention en Subsea Cables een
  goed tweede halfjaar verwacht.

  Bij Towage & Salvage wordt na een uitzonderlijk eerste halfjaar een goed
  tweede halfjaar voorzien. Bij Towage zijn de marktvolumes stabiel en
  Salvage is zoals te doen gebruikelijk afhankelijk van nieuwe emergency
  response opdrachten en eventuele afwikkelresultaten van oude werken.

  Voor 2020 verwacht de Raad van Bestuur, uitgaande van de vlootplanning
  en werken in portefeuille, en onvoorziene omstandigheden voorbehouden in
  het bijzonder COVID-19 gerelateerd, dat het EBITDA niveau van 2019 zal
  worden geëvenaard, gecorrigeerd voor de bijzondere lasten uit het
  eerste halfjaar 2020.

  Boskalis heeft zijn sterke focus op cash-management sinds de uitbraak van COVID-19 verder aangescherpt. Diverse initiatieven zijn genomen
  gericht op het beperken van niet-projectgerelateerde uitgaven, het
  optimaliseren van het werkkapitaal en het waarborgen van de financieel
  sterke positie.

  Begin april is aangekondigd dat het investeringsprogramma voor 2020 is
  gehalveerd. Daarnaast is over het financiële jaar 2019 geen
  dividend uitgekeerd en is het aandelen-inkoopprogramma opgeschort. Het
  gecombineerde gevolg van deze maatregelen resulteert in een positief
  kasstroomeffect van circa EUR 300 miljoen in 2020. Met de aanwezige
  liquide middelen en bankfaciliteiten heeft Boskalis een direct
  beschikbare financieringsruimte van circa EUR 0,9 miljard.

  Voor 2020 wordt een investeringsbedrag van ruim EUR 200 miljoen voorzien
  met inbegrip van dry dockings. Eventuele acquisities, zoals het eind
  januari verworven restbelang in Horizon zijn hierbij niet inbegrepen.

  Hervatting aandelen-inkoopprogramma

  Op 15 maart 2019 heeft Boskalis de start van een EUR 100 miljoen groot
  aandelen-inkoopprogramma aangekondigd. Als gevolg van de mondiale
  ontwikkelingen en toegenomen onzekerheden na de uitbraak van COVID-19
  heeft Boskalis dit inkoopprogramma op 2 april jongstleden opgeschort op
  welk moment 61,60 procent van het programma was afgewikkeld. Gelet op de
  vooruitzichten en de robuuste financiële positie van het bedrijf
  zal dit aandelen-inkoopprogramma vanaf 21 augustus worden hervat.

  >>> klik hier
  www.globenewswire.com/Tracker?data=Gm...
  voor het volledige 2020 halfjaarverslag (Engelstalig)

  inclusief alle financiële details <<<
 3. forum rang 10 voda 20 augustus 2020 07:35
  Verlies door buitengewone posten voor Boskalis

  FONDS KOERS VERSCHIL VERSCHIL % BEURS
  Boskalis
  16,44 0,00 0,00 % Euronext Amsterdam

  (ABM FN-Dow Jones) Boskalis heeft in de eerste zes maanden van 2020 de omzet vrijwel gelijk zien blijven, maar wel een stevig verlies moeten incasseren. Dit bleek donderdag uit de resultaten van de maritieme dienstverlener over het eerste halfjaar

  De omzet daalde in de eerste zes maanden naar 1.261 miljoen euro waar over het eerste halfjaar van 2019 de omzet op 1.266 miljoen euro uitkwam. De analistenconsensus ging uit van een omzet van 1.174 miljoen euro.

  Het operationeel resultaat voor aftrek van buitengewone posten (EBITDA) kwam over de verslagperiode uit op 204,1 miljoen euro tegen 135,7 miljoen euro een jaar eerder en een analistenprognose van 156 miljoen euro. De buitengewone posten omvatten 147,8 miljoen euro.

  Door de buitengewone lasten restte een nettoverlies van 96,4 miljoen euro tegen een nettowinst van 1,3 miljoen euro een jaar eerder. Analisten zaten er bij deze post vooraf flink naast, daar zij rekening hielden met een stijging naar 13 miljoen euro.

  De orderportefeuille stond op 30 juni van dit jaar op 4.661 miljoen euro tegen 4.363 miljoen euro een jaar eerder op 30 juni.

  De nettokaspositie bedroeg 190 miljoen euro tegen 26 miljoen euro aan het eind van 2019, met een solvabiliteit van 51 procent.

  Aandeleninkoop

  "Gelet op de vooruitzichten en de robuuste financiële positie van Boskalis zal het eerder opgeschorte aandeleninkoopprogramma vanaf 21 augustus worden hervat", aldus het bedrijf.

  Op 15 maart 2019 kondigde Boskalis de start van een aandelen-inkoopprogramma aan met een omvang van 100 miljoen euro. Door de mondiale ontwikkelingen en toegenomen onzekerheden na de uitbraak van COVID-19 heeft Boskalis dit inkoopprogramma op 2 april van dit jaar opgeschort toen inmiddels 61,60 procent van het programma was afgewikkeld.

  Outlook

  Voor 2020 verwacht Boskalis, uitgaande van de vlootplanning en werken in portefeuille, en onvoorziene omstandigheden voorbehouden in het bijzonder gerelateerd aan COVID-19, dat het EBITDA niveau van 2019 zal worden geëvenaard, gecorrigeerd voor de bijzondere lasten uit het eerste halfjaar 2020.

  De koers van het aandeel Boskalis sloot woensdag op een groen gesloten Damrak 0,2 procent hoger op 16,44 euro.

  Door: ABM Financial News.
  info@abmfn.nl
  Redactie: +31(0)20 26 28 999

  © Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved.
 4. forum rang 10 voda 20 augustus 2020 09:00
  Boskalis lijdt verlies door afboeking op schepen en goodwill

  Door de coronapandemie en de sterk gedaalde olieprijs is een aantal schepen van bagger- en offshoreconcern Boskalis minder waard geworden. Het concern boekt daarom €148 mln vervroegd af op een deel van de vloot en op goodwill. Hierdoor lijdt de onderneming een nettoverlies.

  Dit heeft Boskalis donderdag bekendgemaakt bij de publicatie van de resultaten over de eerste zes maanden van dit jaar. De afboeking zit op de goodwill en schepen in twee deelnemingen en op 'een beperkt aantal' oude eigen schepen.

  Door de afboeking komt het nettoverlies over het eerste halfjaar uit op €96,4 mln. Zonder de afboeking werd wel winst behaald: €47,5 mln. Dat is beter dan vorig jaar in de overeenkomstige periode; toen leed Boskalis een verlies van €40,9 mln.

  Goedgevulde orderportefeuille
  Boskalis zegt met vertrouwen naar de rest van 2020 te kijken en verwacht het brutobedrijfsresultaat (ebitda) van 2019 te kunnen evenaren. Daarbij wijst het concern op de goed gevulde orderportefeuille, waardoor een belangrijk deel van de omzet voor dit jaar is veiliggesteld.

  Het vertrouwen is dermate hersteld, dat het inkoopprogramma van eigen aandelen wordt herstart. Eerder besloot Boskalis dit te schrappen vanwege de grote onzekerheden rond de coronacrisis en de lage olieprijs. Verder werd eerder dit jaar besloten de investeringen te halveren en de dividenduitkering te schrappen.

  'Rollercoaster'
  In een toelichtende verklaring zegt ceo Peter Berdowski: 'Het eerste halfjaar was een roller-coaster waarin we alle zeilen hebben moeten bijzetten om het bedrijf door de covid-19-crisis te loodsen.' Hij spreekt verder van 'ongekend uitdagende omstandigheden', waarin naar zijn mening 'een uitstekend operationeel resultaat' is behaald.

  De omzet kwam in het eerste halfjaar uit op €1,3 mrd, evenveel als vorig jaar. Het brutobedrijfsresultaat bedroeg, gecorrigeerd voor de vervroegde afboeking, €204,1 mln, tegen €135,7 mln in de eerste helft van 2019.

  fd.nl/ondernemen/1354656/boskalis-lij...
 5. forum rang 6 Profitmaker 20 augustus 2020 09:45
  quote:

  M M schreef op 20 augustus 2020 09:43:


  Boskalis is een mooi aandeel, snap niet dat het zo lang zo ondergewaardeerd is. Benieuwd of ze nu naar de reeele koers klimmen.


  Ja inderdaad. Volgens PM is een realistische waardering 22-25 euro nu.
  PM verwacht komende dagen positieve analistenrapporten en bijstellingen en dan kan het aandeel mogelijk een stuk verder stijgen nog.
 6. forum rang 10 voda 20 augustus 2020 10:02
  Beursblik: solide resultaten Boskalis

  FONDS KOERS VERSCHIL VERSCHIL % BEURS
  Boskalis
  18,21 1,77 10,77 % Euronext Amsterdam

  (ABM FN-Dow Jones) De resultaten van Boskalis over de eerste zes maanden van dit jaar zijn solide, terwijl de hervatting van het aandeleninkoopprogramma een bewijs is van de sterke financiële positie van de baggeraar. Dit meldde ING over de cijfers van Boskalis.

  ING wees op de boekhoudkundige bijzondere post van 148 miljoen euro die verband hield met de coronacrisis, waarmee het uiteindelijke resultaat stevig werd geraakt. Onderliggend viel het resultaat evenwel beduidend beter uit dan verwacht, aldus ING.

  De verwachting van Boskalis dat het EBITDA over 2020 gelijke tred houdt met het resultaat over 2019 ligt eveneens boven de inschattingen van ING. Over 2019 rapporteerde Boskalis een EBITDA van 350 miljoen euro, waar ING voor dit jaar rekening hield met 279 miljoen euro. Dit is voor ING reden deze prognose met zeker 25 procent te verhogen.

  ING hanteert een Houden advies voor het aandeel Boskalis met een koersdoel van 19,00 euro.

  Het aandeel Boskalis noteerde donderdag op een rood Damrak 10,7 procent hoger op 18,20 euro.

  Door: ABM Financial News.
  info@abmfn.nl
  Redactie: +31(0)20 26 28 999

  © Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved.
 7. forum rang 10 voda 20 augustus 2020 10:22
  'Sterke resultaten voor Boskalis'

  Gepubliceerd op 20 augustus 2020 09:33 | Views: 872

  Boskalis 10:05
  18,15 +1,71 (+10,40%)

  AMSTERDAM (AFN) - Baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis heeft in de eerste helft van dit jaar sterke operationele resultaten behaald. Dat meldde KBC Securities.

  Volgens KBC vielen de omzet, het bedrijfsresultaat en het orderboek hoger uit dan verwacht. De bank denkt dat heel 2020 duidelijk beter zal uitvallen dan eerder gedacht. De financiële positie is solide, aldus KBC. Boskalis kondigde aan zijn aandeleninkoopprogramma te hervatten.

  Het advies bij KBC staat op accumulate, met een koersdoel van 18,50 euro.

  ING spreekt van solide prestaties voor Boskalis, met een hoger dan verwachte winstverwachting voor dit jaar. Het hervatten van de aandeleninkoop onderstreept volgens de bank de gezonde financiële positie van Boskalis. ING heeft een hold-advies voor Boskalis, met een koersdoel van 19 euro.

  Het aandeel Boskalis noteerde donderdag omstreeks 09.35 uur een plus van 10,7 procent op 18,20 euro. Daarmee was het met afstand de sterkste stijger in de MidKap.
 8. guusje 20 augustus 2020 10:59
  quote:

  Profitmaker schreef op 20 augustus 2020 09:45:


  [...]

  Ja inderdaad. Volgens PM is een realistische waardering 22-25 euro nu.
  PM verwacht komende dagen positieve analistenrapporten en bijstellingen en dan kan het aandeel mogelijk een stuk verder stijgen nog.


  Het aandeel stond veel te laag gewaardeerd het bedrijf heeft geen schulden en hoeft alleen maar cash binnen te halen en niet eerst zijn schulden af te betalen.
731 Posts
Pagina: «« 1 ... 20 21 22 23 24 ... 37 »» | Laatste |Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord

Direct naar Forum

Boskalis Westminster Koninklijke Meer »

Koers 23,700   Verschil +0,02 (+0,08%)
Laag 23,540   Volume 43.824
Hoog 23,800   Gem. Volume 184.424
20 jan 2021 13:49
label premium

Boskalis stut vertrouwen beleggers

Het laatste advies leest u als IEX Premium-lid

Inloggen Ontdek Premium

Gerelateerde Video's

 1. video thumbnail

  Boskalis: Kopen of Verkopen?

  13 maart 2018 21:47 - Vimeo

 2. video thumbnail

  Arend Jan Kamp over cijfers Boskalis

  6 maart 2018 16:04 - Vimeo

 3. video thumbnail

  HAL Trust: Tijd om in te stappen?

  24 november 2017 17:39 - Vimeo

 4. video thumbnail

  Boskalis: weer aan boord?

  12 juni 2017 21:59 - Vimeo

 
Quotedata: Amsterdam realtime by Euronext, other realtime by Cboe Europe Ltd.   US stocks: by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15min delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by Infront. Crypto data by Crypto Compare