Van beleggers
voor beleggers
desktop iconOne Monitor

Inloggen

 • Geen account? Registreren

Wachtwoord vergeten?

Stikstofkwestie

587 Posts
Pagina: «« 1 ... 25 26 27 28 29 30 | Laatste | Omlaag ↓
 1. forum rang 10 voda 19 februari 2021 16:20
  Havenbedrijf Rotterdam pleit voor stikstofbank

  Gepubliceerd op 19 februari 2021 14:52 | Views: 395

  ROTTERDAM (ANP) - Het Havenbedrijf Rotterdam pleit voor de oprichting van een stikstofbank. Het geeft het havenbedrijf de noodzakelijke ruimte om miljarden-investeringen te doen. Mocht er geen oplossing komen voor de stikstofproblematiek dan zullen bedrijven hun plek zoeken buiten Nederland, meent het havenbedrijf. De opzet van de stikstofbank is om de vraag naar en het aanbod van stikstofvergunningen bij elkaar brengen. Zo kan beschikbare ruimte goed verdeeld worden.

  Allard Castelein, president-directeur van Havenbedrijf Rotterdam, gebruikte de toelichting op de jaarcijfers over 2020 om zijn ergernis te ventileren over het stikstofdossier. In zijn ogen is het inmiddels geheel vastgelopen "Ik maak mij zorgen over het investeringsklimaat, omdat bedrijven alternatieven hebben om hun investeringen ergens anders te doen. Ze kunnen naar andere havensteden gaan, waar ze de stikstofproblematiek niet kennen," aldus Castelein.

  Het is na 2 jaar praten volgens de topman nog steeds niet opgelost. "Het helpt echt niet als je van 120 naar 100 kilometer per uur gaat. Het zal pas in het nieuwe kabinet worden opgepakt. Voordat het wetgeving is, zitten we al in midden 2022. Het duurt echt te lang. In de tussentijd kan een stikstofbank ruimte geven, zodat wij kunnen blijven investeren in het verdienvermogen van Nederland."

  Verduurzaming

  Havenbedrijf Rotterdam heeft de ambitie om het gehele havencomplex te verduurzamen. Vorig jaar deed het bedrijf voor 265,8 miljoen euro aan investeringen en de komende 5 jaar gaat het omhoog naar totaal 1,5 miljard euro. Om deze transitie te doen wordt er bijvoorbeeld een waterstofnetwerk aangelegd en komen er fabrieken om waterstof te vervaardigen.

  Zo heeft Shell aangekondigd om op de Tweede Maasvlakte een elektrolyser (waterstoffabriek) te bouwen die met een nog aan te leggen pijpleiding naar hun fabriek op Pernis gaat. Waterstof wordt gebruikt als brandstof en als grondstof. Op dit moment belemmert de stikstofproblematiek echter dergelijke bouwprojecten. Om een vergunning te krijgen mag de uitstoot stikstof maar een bepaalde omvang hebben.

  Castelein meldde vorig jaar al dat hij geen ‘ruimte meer heeft’ om de stikstofuitstoot te compenseren. Castelein: "Van de agrarische sector kunnen wij delen van hun vergunning overnemen, zodat wij ruimte krijgen om te bouwen."
 2. forum rang 10 voda 25 maart 2021 07:52
  Meer winst voor Dura Vermeer

  (ABM FN-Dow Jones) Dura Vermeer heeft in 2020 meer winst geboekt. Dit maakte het bouw- en ingenieursbedrijf donderdagochtend bekend.

  "Dura Vermeer kijkt, ondanks de coronapandemie en de stikstofproblematiek, zowel bedrijfsmatig als financieel gezien, terug op een succesvol jaar", aldus het bedrijf. "Dankzij de goede doorwerkprotocollen en de veerkracht van onze mensen had corona slechts in beperkte mate invloed op de continuïteit van onze projecten."

  Het nettoresultaat trok aan van 36,1 miljoen euro in 2019 naar 41,5 miljoen euro afgelopen jaar. Het EBITDA resultaat steeg van 58,9 naar 68,4 miljoen euro. De opbrengsten stonden wel wat onder druk en daalden van 1,5 miljard naar 1,4 miljard euro.

  De solvabiliteit kwam uit op 33,0 procent tegen 34,6 procent een jaar eerder.

  Outlook

  "De stikstofproblematiek en de coronacrisis hebben geleid tot onzekerheid rondom de beschikbaarheid van overheidsbudgetten en bestedingspatronen van private opdrachtgevers", aldus Dura Vermeer. "Ondanks dat de groei van de bouwsector stilviel en op deelsectoren zelfs sprake is van een krimp, staat Dura Vermeer met een werkvoorraad van ruim 2,5 miljard euro goed gesteld voor 2021 en verder."

  Op basis van de huidige inzichten verwacht Dura Vermeer in 2021 qua omzet minimaal het niveau van 2020 te realiseren. Door de onzekerheden als gevolg van de stikstofproblematiek en de coronacrisis wordt er over het verwachte resultaat voor 2021 nog geen uitspraak gedaan.

  Door: ABM Financial News.
  info@abmfn.nl
  Redactie: +31(0)20 26 28 999

  © Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved.
 3. forum rang 10 voda 1 april 2021 08:17
  Stikstofcrisis wordt herten noodlottig
  Redactie 8 uur geleden

  Stikstofcrisis wordt herten noodlottig© 'Damherten', Pixabay

  Op de Zutphensestraatweg bij Velp worden herten doodgereden. De afrastering naar de Veluwe is daar kapot. Ruim dertig damherten verlaten elke nacht het bosgebied om te grazen op de aangrenzende akkers en eikels te eten onder de bomen langs het fietspad. Het hek is tot op heden niet gerepareerd omdat bij die klus stikstof wordt uitgestoten. Dat mag niet meer zonder natuurvergunning en die is er niet voor het graafmachientje. Er is inmiddels een lichtpuntje: als het hek wordt gerepareerd om de wildstand te reguleren, dan mag het wel. Toch is reparatie pas na de zomer te verwachten.
 4. forum rang 10 voda 22 april 2021 08:44
  Wetgever verantwoordelijk voor misère met stikstof en omgevingsrecht
  21 apr

  Het Programma Aanpak Stikstof, waarmee Nederland dacht aan de Europese Habitat-richtlijn te voldoen, sneuvelde twee jaar geleden al. De houtje-touwtje-methode om nu vergunningen af te geven en later, ooit of nooit, stikstofverbindingen uit te natuur te verwijderen, hield het niet bij het Europees Hof. Dus zette de Raad van State een streep door het PAS. Sindsdien worstelt de politiek met moeilijke keuzes rond stikstof en verkeert de maatschappij in onzekerheid over woningbouw- en infraprojecten en over hoe het met de boeren moet.

  Nu komt er een nieuw dossier bij. De Raad van State verruimt de toegang tot de rechter in het omgevingsrecht. De Nederlandse aanpak — geen bezwaar binnen zes weken betekent beurt voorbij — is volgens het Europees Hof strijdig met het Verdrag van Aarhus, dat de rechtstoegang in milieukwesties regelt. De infra- en woningbouw, energieprojecten en bedrijfsuitbreidingen kunnen de dupe worden. Ze krijgen mogelijk te maken met langere procedures of met een strategisch spel waarbij tegenstanders hun bezwaren bewust laat uiten.

  Wat hebben deze zaken gemeen? In beide gevallen gaat het om Europese afspraken en verdragen waar Nederland de handtekening onder zette. In beide gevallen loopt de nationale wetgeving en uitvoering ver achter op die afspraken. En in beide gevallen gaat de kruik te water net zo lang tot die breekt. En dan is Leiden in last. Acuut moet de hoeveelheid stikstofverbindingen omlaag, of plotseling moet worden bepaald welke milieu- en omgevingskwesties onder de ruimere beroepsmogelijkheid van Aarhus vallen. In artikel 6:13 van de Algemene wet bestuursrecht staat het niet, dus de Raad van State legt het voorlopig breed uit.

  De eerste reflex van criticasters is wijzen naar 'Europa', voorbijgaand aan het feit dat Nederland bewust tekende voor behoud en liefst verbetering van de natuur. En internationale verdragen gaan nu eenmaal boven nationaal recht. Niettemin is de frustratie begrijpelijk, zeker bij partijen die eerst hun project zagen sneuvelen door de stikstofuitspraak, zich in bochten wrongen om de depositie terug te dringen om nu wellicht met langere procedures te maken te krijgen.

  De echte verantwoordelijkheid voor dat probleem ligt echter bij de nationale wetgever: de regering en het parlement. Juristen waarschuwden lang van tevoren voor de onhoudbaarheid van het PAS en voor het conflict tussen artikel 6:13 en Aarhus. Die tijd had gebruikt moeten worden om nationale wetgeving en uitvoering gefaseerd in lijn met de verdragen te brengen. Door dat na te laten, heeft de wetgever de abrupte overgang gecreëerd die nu sommige bedrijfstakken gijzelt.

  Originele link van het artikel: fd.nl/opinie/1381059/wetgever-verantw...
 5. forum rang 10 voda 27 mei 2021 11:07
  Zorgt dit plan voor snelle oplossing stikstofprobleem?

  Boeren, milieuorganisaties en ondernemerspartijen hebben een gezamenlijk plan gemaakt om in negen jaar tijd de stikstofuitstoot met 40 procent te verminderen. Het voorstel kost de overheid tot 2030 elk jaar 1,7 miljard euro, maar dan beloven de organisaties dat problemen rond het verlenen van bouwvergunningen en stalaanpassingen verleden tijd zijn.

  Sanne Schelfaut 25-05-21, 16:01 Laatste update: 25-05-21, 16:46

  ,,Bij mogelijke oplossingen voor de stikstofproblematiek betekent winst voor de één meestal verlies voor de ander, waardoor breed draagvlak tot op heden ontbreekt en de impasse voortduurt, met alle gevolgen voor natuur en economie van dien. Daar willen we uit en dat kan met onze aanpak waar natuur en economie beiden beter van worden’’, aldus de bestuurders van LTO, Natuur & Milieu, Natuurmonumenten, VNO-NCW, MKB-Nederland en Bouwend Nederland.

  Lees ook
  Stikstof legt nu al bom onder formatie: mogelijk minder vee, langzamer rijden én stikstoftaks
  Greenpeace dreigt met rechtszaak om stikstof: ‘Overheidsbeleid heeft desastreuze gevolgen’

  Volgens de zes organisaties is een gebiedsgerichte aanpak essentieel om het plan te laten slagen. ,,De stikstof-situatie verschilt immers per gebied en kan dus ook alleen lokaal worden opgelost. Daarbij is de participatie van boeren en natuurbeheerders onontbeerlijk in plaats van dat maatregelen van bovenaf worden opgelegd. In de nieuwe aanpak worden reductiedoelen juridisch verantwoord en continu gemeten. Indien nodig kan het rijk bijsturen, op basis van een tweejaarlijkse evaluatie.’’

  Bij het oplossen van de stikstof­pro­ble­ma­tiek betekent winst voor de één meestal verlies voor de ander, nu niet

  Bestuurders LTO, Natuur & Milieu, Natuurmonumenten, VNO-NCW, MKB-Nederland en Bouwend Nederland.

  Subsidies
  De benodigde financiering van de overheid moet volgens land- en tuinbouworganisatie LTO Nederland voornamelijk naar de landbouw gaan. Er zouden subsidies moeten komen voor boeren die willen innoveren, bijvoorbeeld door hun stal te vernieuwen, zodat mest en urine van hun vee sneller van elkaar worden gescheiden. Daardoor zou er minder stikstof vrijkomen. Ook zouden de boeren meer willen inzetten op weidegang, het met water verdunnen van mest voor het land en minder eiwitrijk voer.

  Een andere pijler van het plan is een vergoedingsregeling voor boeren en andere grote uitstoters van stikstof die hun bedrijf vrijwillig willen stoppen of verplaatsen naar een andere locatie. Ook stellen de organisaties voor om boeren meer mee te laten helpen met natuurbeheer.

  De organisaties vragen nu aan de politiek om hun aanpak verder uit te werken. Ook adviseren ze het demissionaire kabinet om het plan voor te leggen aan de Raad van State en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

  FDF niet blij
  Niet alle boeren zijn te spreken over het plan. Mark van den Oever, voorman van Farmers Defence Force (FDF), vindt een stikstofreductie van 40 procent in negen jaar tijd veel te fors. ,,In de nieuwe stikstofwet is een vermindering van 26 procent vastgelegd. Dat is wat ons betreft het hoogst haalbare. Wij als FDF gaan zeker niet mee in nog minder uitstoot, dat kan LTO Nederland op z'n buik schrijven.’’

  Milieuclubs als Greenpeace en Milieudefensie zijn ook niet enthousiast, maar juist om een heel andere reden. Ze noemen het een slap compromis dat ecologische onderbouwing mist. Het plan doet volgens de organisaties bij lange na niet genoeg om verdere verslechtering van kwetsbare natuur te voorkomen.

  Greenpeace maakte vorige week bekend naar de rechter te zullen stappen als het kabinet niet met extra maatregelen komt voor minder stikstofuitstoot in de natuur. Greenpeace vindt de reductie met 26 procent in 2030 juist veel te weinig.

  De stikstofproblematiek ontstond in 2019, toen de Raad van State oordeelde dat het hele stelsel waarmee de overheid de stikstofuitstoot reguleerde, in strijd was met Europese natuurwetgeving. Na de uitspraak van de hoogste bestuursrechter liep de vergunningverlening grotendeels vast en daarmee bijvoorbeeld ook de bouw.

  www.ad.nl/economie/zorgt-dit-plan-voo...
 6. forum rang 10 voda 4 juni 2021 09:31
  ‘Reductie stikstof is een wassen neus’

  Annika de Jong 13 uur geleden

  ‘Reductie stikstof is een wassen neus’© 'Coal plant'

  Er zijn zoveel stikstofrechten in omloop die niet gebruikt worden, dat de papieren uitstoot sterk omlaag kan worden gebracht zonder dat de daadwerkelijke uitstoot significant wordt teruggebracht. Dat concludeert onderzoeksplatform Investico.

  De onderzoekers schrijven:

  het idee voor de stikstofmarkt is in wezen simpel: boeren, maar ook bijvoorbeeld vliegvelden of industriële bedrijven mogen op de virtuele markt onderling handelen in het recht om stikstof uit te stoten. Een varkensboer die gaat stoppen met z’n bedrijf kan zijn ‘stikstofruimte’ die hij niet meer gaat gebruiken, verkopen aan een bedrijventerrein dat wil uitbreiden en daar graag voor wil betalen.

  Er is alleen één fundamenteel probleem: hoeveel stikstofrechten een ondernemer bezit, is niet afhankelijk van zijn werkelijke uitstoot maar van zijn vergunning waarin staat hoeveel hij maximaal zou kunnen uitstoten. In werkelijkheid stoten bedrijven vaak minder uit: fabrieken draaien niet altijd op volle toeren en boerenstallen staan zelden helemaal vol.

  Volgens de Investico-journalisten kunnen veehouders legaal ruim 16 miljoen kilo stikstof in de vorm van ammoniak (NH3 uitstoten, een derde meer dan nu. De industrie zou over een buffer van zelfs zestig procent nog ongebruikte stikstofruimte hebben. Omdat de rechten verhandelbaar zijn gemaakt tussen de sectoren is de kans op een nadrukkelijke vermindering van de feitelijke emissies slechts gering.

  Als de getallen die Investico noemt, kloppen dan is de reductie met 45% uitstoot die Natuurmonumenten, de Stichting Natuur & Milieu, VNO-NCW en LTO Nederland voorstellen in ruil voor €15 miljard innovatie- en uitkoopsubsidies tot 2030 een wassen neus. Datzelfde geldt voor de stikstofwet die daar min of meer mee vergelijkbaar is, maar 5 jaar later tot 50% reductie komt.
 7. forum rang 10 voda 11 juni 2021 10:47
  ‘Stikstofprobleem komt uit de bodem, niet uit de lucht’
  Redactie 3 uur geleden

  ‘Stikstofprobleem komt uit de bodem, niet uit de lucht’© 'Demervallei', Tobias Ceulemans, Nieuwsdienst KU Leuven

  Natuurlijke bodemorganismen leggen stikstof (N2) uit de lucht vast. De afbraak van de in de bodem vastlegde stikstof is de grootste bron voor de stikstofuitstoot. Het zou jaarlijks om 30 tot 250 kilo per hectare uit de bodem gaan. Dit is aanzienlijk meer dan de gecumuleerde uitstoot van stikstof in de landbouw, industrie en verkeer. De uitstoot daarvan komt niet verder dan 22,5 kilo. Niettemin gaan beleidsmakers ervan uit dat die uitstoot de biodiversiteit aantast en verzuring van bodems veroorzaakt. Om die reden is Nederland al 2 jaar gedompeld in een diepe stikstofcrisis, maar dat is onterecht.

  Dat schrijft Geesje Rotgers van Agrifacts, de organisatie die feiten over de landbouw naloopt en sceptisch staat over het denkkader dat wetenschap en overheid hebben opgebouwd rond het stikstofdossier.

  Rotgers bekeek data die verzameld werden door de Universiteit van Antwerpen in de provincie Drenthe. Uit metingen in 286 natuurbodems in de provincie zou zijn gebleken dat "alleen al in de bovenste 10 cm van de grond duizenden kilo’s stikstof liggen opgeslagen: 3.000 kg/ha (droog bos, droge heide), 4.000 kg/ha (vochtig bos, vochtige heide) tot 10.000 kg/ha (hoogveen, moeras)." In de laag eronder zit nog veel meer stikstof, volgens oudere literatuur. Veel meer dus dan er in 100 jaar is neergeslagen", zegt Rotgers

  Uit oudere literatuur zou voorts blijken dat natuur veel stikstof (N2) uit de lucht bindt. In stikstofarme grond kan het gaan om volumes van 60 tot 80 kg/ha/jaar. Zolang deze stikstof via het werk van bodemorganismen wordt opgeslagen, blijft die als het ware in ruststand. Dat wordt anders als stikstof wordt vrijgemaakt. "Dat gebeurt bij bodemverstoringen, meestal het gevolg van beleidskeuzes van overheid en/of natuurbeheerder", zegt Rotgers.

  Door oudere en recente verstoringen van de bodem komt stikstof vrij als gevolg van versnelde afbraak van de organische stof. In Drenthe zou het jaarlijks gaan om 30—250 kg/hectare. Activiteiten die de stikstofvrijgave langjarig en mogelijk permanent aanjagen zijn, volgens Rotgers, een andere waterhuishouding, waterwinning, wateronttrekking, kappen van bos en het omvormen van natuur.

  Als de data en interpretaties kloppen, plaatsen ze de beleidsmaatregelen om de stikstofcrisis in Nedrland te beteugelen in een geheel nieuw daglicht: geen enkele maatregel heeft zin omdat een andere bron zelfs 0-emissies zinloos maakt. Groene beleidscritici zetten in op een reductie van van weer op het land en de natuur neerslaande landbouw- en industrie-emissies naar de lucht met 50-70%. De overheid wil de feitelijke emissies met name aan boerenkant wegnemen. In het belang van boeren zegt Rotgers dat actuele emissies het verschil niet maken. Het werkelijke probleem van stikstof zit in de over vele honderden jaren in de bodem opgeslagen stikstof, beweert ze.

  De vraag of de conclusie dat emissiebeperking zinloos is, is onderdeel van een wetenschappelijk debat en daarmee afhankelijk van vele onzekerheden. Oud-minister van Landbouw en hoogleraar Cees Veerman zei onlangs in Buitenhof dat hij geen behoefte heeft om in het politieke domein dat debat te voeren. Bijzonder is echter dat een Nederlandse provincie een buitenlandse universiteit opdracht geeft om onderzoek uit te voeren op een uiterst gevoelig nationaal beleidsdossier.

  www.msn.com/nl-nl/gezondheid/medisch/...
587 Posts
Pagina: «« 1 ... 25 26 27 28 29 30 | Laatste |Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord

Direct naar Forum

Indices

AEX 719,63 -2,08%
EUR/USD 1,1862 0,00%
Germany30^ 15.313,20 -2,64%
Gold spot 1.764,30 0,00%
LDN100-24h 7.018,09 0,00%
NY-Nasdaq Composite 14.030,38 -0,92%

Stijgers

Flow T...
+2,80%
NSI
+2,49%
WDP
+1,86%
ADYEN NV
+1,67%
TomTom
+1,56%

Dalers

Aegon
-5,38%
Aperam
-5,05%
OCI
-4,70%
ASML
-4,39%
Fugro
-3,88%

Nieuws Forum Meer»

(7)

DeZwarteRidder op 15 jun 2021 23:17
(14)

Bowski op 14 jun 2021 10:28
(9)

DannyFletcher op 6 jun 2021 20:26
(3)

IMILLIONAIR op 30 mei 2021 11:35
(7)

Ha AMG op 30 mei 2021 09:47

Column Forum Meer»

(137)

ttroo op 20 jun 2021 15:32
(17)

suske wiet op 20 jun 2021 10:45
(12)

Ole In het Berenbos op 20 jun 2021 09:38
(14)

Adek 2001 op 19 jun 2021 21:30
(4)

Reijerinvesting op 19 jun 2021 21:03

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links