Inloggen

Login
 
Wachtwoord vergeten?

Stikstofkwestie

Volgen
 
Klik hier om dit forumtopic te volgen en automatisch op de hoogte gehouden te worden bij nieuwe berichten.
550 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 24 25 26 27 28 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omlaag ↓
voda
0
Stikstofcommissie adviseert noodmaatregelen in alle sectoren

(ABM FN-Dow Jones) Nederland moet zo snel mogelijk noodmaatregelen treffen om de kwaliteit van natuurgebieden "geloofwaardig" te herstellen, door de emissie van stikstof te reduceren, nadat hier de afgelopen jaren de klad in raakte. Dat blijkt uit het rapport van de Adviescommissie Stikstof onder leiding van oud-minister Johan Remkes dat woensdag werd aangeboden aan de Tweede Kamer.

De kortetermijnmaatregelen moeten worden gericht op alle stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. De reductie van de stikstofneerslag moet komen van de veehouderij, het verkeer, de industrie en de bouwsector.

De uitwerking van het advies in het overheidsbeleid kan grote gevolgen hebben voor de bouwsector, die veel hinder ondervindt van de stikstofproblematiek. De impact op bouwbedrijven als BAM, VolkerWessels en Heijmans was niet meteen duidelijk.

Partijleider Jesse Klaver van GroenLinks reageerde positief op het rapport, en sprak van een "revolutionair advies".

Alle sectoren moeten een evenwichtige bijdrage leveren, stelde het rapport, rekening houdend met de kosteneffectiviteit, stelt het rapport. Ook moeten activiteiten die waren vrijgesteld van beperkingen, alsnog vergunningplichtig worden gemaakt.

Voor de bouwsector is winst te behalen door modulair, energieneutraal, circulair en natuurinclusief te bouwen en door innovatieve technieken en materialen toe te passen. Dat geldt ook voor beheer- en onderhoudswerkzaamheden in natuurgebieden. Deze bedrijven moeten daartoe worden gestimuleerd.

Voor de landbouw wordt geadviseerd om gericht boerderijen op te kopen met belastinggeld nabij natuurgebieden met hoge emissies of verouderde stalsystemen. De overblijvende boeren moeten versneld hun stikstofemissie omlaag brengen.

Voor het verkeer wordt snelheidsverlaging geadviseerd op rijks- en provinciale wegen, zodanig dat de natuurgebieden hier het meeste baat bij hebben.

De industrie en de energieproductie maken slechts 1,6 procent van het totaal uit en zullen dus niet veel opleveren, maar zullen toch moeten bijdragen. Stoppen met de bijstook van biomassa helpt niet veel tegen stikstofemissies, maar vermindert wel de CO2-uitstoot en zou dus niet meer moeten worden gesubsidieerd, meent de commissie. Kleine lokale biomassacentrales kunnen meer vervuilend zijn dan de grote, waarschuwt het rapport.

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved.
haas
0
quote:

haas schreef op 24 september 2019 17:33:


precies"allemaal de Groen brigade: die walst over de wereld
Gister bij VN meisje van 16: dat noem ik kindermisbruik
voda
0
Remkes: ‘Stikstofcrisis is schuld van Haagse politici’

INTERVIEW
In twee maanden tijd heeft oud-minister Johan Remkes een advies geschreven dat politiek Den Haag op zijn grondvesten doet schudden. De ellende is te wijten aan de politici zélf, zegt hij.

Peter Winterman 25-09-19, 20:11 Laatste update: 20:24
Veel Nederlanders vragen zich af of deze verregaande maatregelen écht nodig zijn om een paar plantensoorten te beschermen. Kunt u dat uitleggen?
,,Ik hoor politici dit ook roepen. Maar dan zeg ik: de politiek in Den Haag heeft er zélf voor gekozen om Brussels beleid op deze manier in te vullen. Nederlandse politici hebben niet goed nagedacht over de consequenties van het nemen van bepaalde natuurmaatregelen. Daar loopt men nu tegenaan. Grote bouwprojecten kunnen voorlopig niet doorgaan, net als dijkversterkingsprojecten. Dat is ernstig.’’

Lees ook
Advies Remkes: boeren en automobilisten kunnen borst natmaken

Lees meer
‘Maximumsnelheid omlaag vanwege stikstofcrisis’

Wat is nou eigenlijk het probleem?
,,Stikstof en ammoniak zijn schadelijk. Op grond van de besluitvorming in ons land is die stikstofdepositie niet toegestaan. Daar hebben we in Nederland een rechterlijke instantie voor die dat toetst, en dat is precies wat er is gebeurd.’’

U heeft het over besluiten en regels. Maar wat merken we er écht van in de natuur?
,,Als u wel eens op sommige heidevelden bent geweest, dan ziet u precies de consequenties. Goede natuur wordt verdrongen door slechte natuur. Bijvoorbeeld: brandnetels overwoekeren de heide.’’

U bent VVD’er. Verlaging van de maximumsnelheid en het uitkopen van boeren gaat in tegen alles waar de VVD voor staat. Bent u de partij al uitgezet?
,,Als dat ook maar dreigde te gebeuren, zou ik nooit hebben overwogen om lid te zijn van de VVD. Ik begrijp dat u dit vraagt, maar ik zit hier als commissievoorzitter, niet als VVD-lid. In onze commissie hebben wij geprobeerd ieder vanuit zijn eigen invalshoek een verstandig verhaal op tafel te laten leggen.’’
,,In het rapport zeggen wij ook dat níet alle maatregelen structureel hoeven te zijn. Als heel Nederland over een aantal jaar in een elektrische auto rijdt, kennen we geen stikstofuitstoot meer.’’

Dan kan de maximumsnelheid dus weer omhoog naar 130 kilometer per uur?
,,Het heeft geen zin om daar nu over te speculeren. Het heeft wél zin om alles even in nuance te bespreken. Ik ken natuurlijk alle taboes in Den Haag. Maar als dat de benadering wordt, komt de politiek er niet uit. Dan kom je niet uit de klem waar Nederland nu in vastzit.’’

Een boerenbedrijf dat nu moet stoppen, kan niet zomaar over een aantal jaar weer beginnen.
,,Daarom zeg ik ook: het gaat niet om álle boerenbedrijven. Veehouderijen in of in de buurt van Natura2000-gebieden, die op het terrein van stikstofuitstoot slecht presteren, moeten worden uitgekocht.’’

Minister Bruno Bruins van Sport wil dolgraag dat de Formule 1 op Zandvoort doorgaat. Maar kan dat nog wel?
,,Wij hebben niet op projectniveau gekeken. Dat is de verantwoordelijkheid van het bevoegde gezag: het provinciebestuur van Noord-Holland. Ik ben de laatste om dat gezag voor de voeten te lopen.’’

Meer weten over de stikstofproblematiek? Bekijk dan hieronder het college van de Universiteit van Nederland.

www.ad.nl/politiek/remkes-stikstofcri...
voda
0
Boeren vrezen nog meer stikstofmaatregelen: ‘Dit is pas het begin, we worden uitgerookt’

Vooral veehouderijen in de omgeving van natuurgebieden met verouderde stalsystemen zijn hun toekomst niet zeker. Oud-minister Johan Remkes stelt voor deze bedrijven uit te kopen of te saneren. De boeren die dinsdag gaan demonstreren in Den Haag voelen de bui al hangen. Zij vinden het onrechtvaardig dat veehouders moeten inleveren en vrezen nog meer beperkende maatregelen. LTO Nederland vindt dat het advies geen oplossingen biedt voor de korte termijn.

Sanne Schelfaut 25-09-19, 19:47

,,Duizenden veehouderijen kunnen er nog steeds niet op rekenen dat zij snel een vergunning krijgen. Ook voor beweiden en bemesten worden geen praktische oplossingen geboden’’, aldus LTO-voorzitter Marc Calon.

Het advies staat daarmee volgens Calon ver van de visie van LTO Nederland af. ,,Opnieuw worden boeren en tuinders, ondanks mooie woorden van waardering voor hun bijdrage aan de voedselvoorziening en het Nederlands landschap, geconfronteerd met voorstellen voor verstikkend beleid.’’

Lees ook
Vandaag is het D-day in stikstofcrisis: Remkes komt met belangrijk advies

Dat de uitstoot van stikstof moet worden teruggedrongen staat vast, aldus de landbouwvoorman. ,,Wij hebben de ammoniakemissie sinds 1990 al met ruim 65 procent verminderd. Tegelijkertijd kan en wil de sector meer doen. Wij hebben toegezegd om in 2030 nog 10 kiloton te reduceren, op basis van zowel verplichte als vrijwillige maatregelen. Remkes stelt voor om dwingend en met een tijdspad de al afgesproken én nieuwe maatregelen op te leggen. Wij waarschuwen dat dit advies niet mag uitmonden in uitrook- in plaats van innovatiebeleid.

Ook Mischa Bouwer, woordvoerder van landbouwcollectief Agractie, is niet blij met het advies dat nu op tafel ligt. ,,Weer moeten wij inleveren. De afgelopen jaren hebben andere grote vervuilers zoals de luchtvaart en de industrie kunnen uitbreiden, wij niet. En dit is nog niet klaar, volgend jaar volgen er meer maatregelen.’’

Als het aan Bouwer ligt, kan de overheid beter een geldpotje maken voor innovatie dan voor het uitkopen van boeren. ,,Het zou mooi zijn als collega's financieel worden geholpen bij het moderniseren van hun bedrijf. Zo beperk je ook ammoniakuitstoot en worden mensen niet gedwongen om te stoppen.’’

Malieveld
Nertsenfokker Bouwer (23) is een van kartrekkers van Agractie. Komende dinsdag demonstreren duizenden boeren op het Haagse Malieveld tegen het huidige landbouwbeleid. Zo'n duizend tractoren rijden 1 oktober over de snelweg richting Den Haag. ,,Dit rapport is voor ons echt geen aanleiding de protestmars af te blazen. Ik denk dat er alleen maar meer aanmeldingen komen, want we willen niet langer het afvoerputje zijn van alle grote maatschappelijke problemen in dit land. Hoogste tijd dat we eensgezind onze stem laten horen.’’

Toch zijn er ook flink wat veehouders die overwegen te stoppen met hun bedrijf. Zes op de tien boeren hebben twijfels over het voortbestaan van hun bedrijf sinds de stikstofuitspraak van de Raad van State. Voor vier op de tien is stoppen bespreekbaar, mits er een goede financiële regeling komt, blijkt uit een enquête van de NOS.

www.ad.nl/binnenland/boeren-vrezen-no...
voda
0
Bijna 20.000 nieuwbouwwoningen in Den Haag in de knel door stikstofuitspraak

De toekomst van 20.000 nieuwbouwwoningen in Den Haag is onzeker door de stikstofuitspraak van de Raad van State. Wethouder Boudewijn Revis (VVD, wonen)?maakt zich grote zorgen. ,,We moeten in Den Haag blijven bouwen, want mensen wachten nú op een huis.”

Malou Seijdel 25-09-19, 16:41 Laatste update: 17:46

Vrijwel alle nieuwbouwprojecten in Den Haag staan op losse schroeven. Wethouder Boudewijn Revis roept de landelijke overheid op te zorgen voor ‘voldoende stikstofruimte’ om door te kunnen gaan met die woningbouwprojecten. ,,Dit probleem verdient van iedereen de volle aandacht, maar het rijk is als eerste aan zet om nu stevige maatregelen te nemen, zodat we in Den Haag snel door kunnen.”

Lees ook
Maximumsnelheid snelwegen naar beneden door stikstofuitspraak
'Stikstofkwestie kost bouwers miljarden omzet'
Lees meer
‘Nieuw toetsingskader’

Hagenaars wachten volgens de wethouder nú op een woning, en daarom moet er gebouwd blijven worden. Het college van burgemeester en wethouders schreef daarover vandaag een brief aan de raad. ‘Het is noodzakelijk dat op zeer korte termijn een nieuw toetsingskader wordt vastgesteld en dat de provincie de vergunnings- en ontheffingsverlening hervat’, staat daar in. ‘Zodat projecten doorgang kunnen vinden en wij onze gezamenlijke woningbouwopgave waar kunnen maken.’

Den Haag kan niet zeggen om welke projecten het gaat. Ook is niet bij elk project duidelijk hoe groot de mogelijke gevolgen zijn.

PAS
De Raad van State bepaalde in mei dat het landelijke programma (Programma Aanpak Stikstof, PAS) om stikstof terug te dringen, niet voldoet. Projecten en plannen in het hele land staan daardoor op losse schroeven.

Verleende Wnb-vergunningen (wet natuur bescherming), gebaseerd op het PAS, zijn namelijk vaak niet meer bruikbaar. In veel gevallen moet een nieuwe vergunning worden aangevraagd bij de provincie. Dit levert bij alle ontwikkelingen vertraging op in de vergunningverlening en de uitvoering. Bij een groot aantal ontwikkelingen kan de vergunning zelfs helemaal niet meer verleend worden als er geen nieuwe afspraken komen.

Per project
In Den Haag wordt nu per project gekeken naar mogelijke oplossingen, bijvoorbeeld of er compenserende maatregelen zijn waarmee de uitstoot van stikstof tot 0 kan worden gebracht.

Het stadsbestuur stelt echter dat de oplossing vooral moet worden gevonden door de belangrijkste bronnen aan te pakken: landbouw en veeteelt. ‘Die zorgen voor 42 procent van de uitstoot ten opzichte van 8 procent van de woningbouw.’

www.ad.nl/den-haag/bijna-20-000-nieuw...
josti5
1
Nou, lekker dóórbouwen en dóórvliegen dus, maximum snelheid op snelwegen naar 80 en op provinciale wegen naar 50, ieder weekeinde geheel autoloos, om te beginnen vanaf heden tot 2030 of eerder, als 100% electrisch wordt gereden, koeien allemaal naar het slachthuis, manege- en fokverbod, huidige generatie paarden verbannen naar achter de Oeral, alle honden en katten naar de Chinees, fokverbod voor honden en katten, alle kolencentrales dicht.
Dan zijn we er wel zo ongeveer.
Toch?
JP Samosa
1
quote:

josti5 schreef op 25 september 2019 20:50:


Nou, lekker dóórbouwen en dóórvliegen dus, maximum snelheid op snelwegen naar 80 en op provinciale wegen naar 50, ieder weekeinde geheel autoloos, om te beginnen vanaf heden tot 2030 of eerder, als 100% electrisch wordt gereden, koeien allemaal naar het slachthuis, manege- en fokverbod, huidige generatie paarden verbannen naar achter de Oeral, alle honden en katten naar de Chinees, fokverbod voor honden en katten, alle kolencentrales dicht.
Dan zijn we er wel zo ongeveer.
Toch?


130 op de snelweg was ook onnodig. Je komt in nl toch niet vooruit: morgen naar 90km, ben ik voor!
Het aantal honden en katten terugdringen ben ik ook voor.
Echter, valt het je ook op? Een tweede hond 'nemen' is de trend. Of een getraumatiseerde hond importeren uit spanje. Ik ken er al 3....
.of wat te denken van vier grote honden in een tussenwoning. Ik zie het baasje dagelijks voorbijkomen met z'n roedel.........de honden verblijven ook in de tussenwoning. Qua stikstof lijkt me dat t binnenklimaat in de woning niet zo gezond is, als ik het baasje en zn vrouw zo bekijk. (Maar kan ook door het rookgedrag komen...)
Zilverduit
0
Zoals altijd is het weer een eendimensionale kijk van de politiek op de problematiek. Er zijn genoeg alternatieven te bedenken die uiteindelijk veel beter zullen werken.
Stephan010
0
Beperktedijkbewaking
1
Hoe erg is het nu eigenlijk met die stikstofverbindingen?
Ik lees dat de vegetatie in natuurgebieden er 'armer' of zo door wordt. Wat is armer? Het is gewoon de natuur die zich aanpast.

Ik zeg niet dat er helemaal niks aan de hand is. Lokaal zal er ergens wel een probleem zijn. En van megastallen word ik ook niet enthousiast. Lagere max. snelheden zijn ook om andere redenen gewenst.

Maar om nu het hele land plat te leggen is waanzin. Hoe heeft men ooit zo stom kunnen zijn om als dichtbevolkt landje klakkeloos zo'n EU-norm te ondertekenen?

Kunnen we er niet onderuit? Gewoon handtekening terugtrekken en de norm vervangen door een verstandiger nationale variant, die beter past bij onze ruimtelijke ordening, agrarische sector, infrastructuur en bevolkingsdichtheid.

Moet je bij Brusselvriendje Rutte niet mee aankomen natuurlijk. Maar wellicht kan zijn achterban, samen met CDA en SGP hem een zetje geven? Ik vermoed dat PVV en FvD wel een handje willen helpen...

Chiddix
0
quote:

Beperktedijkbewaking schreef op 26 september 2019 03:40:


Hoe erg is het nu eigenlijk met die stikstofverbindingen?
Ik lees dat de vegetatie in natuurgebieden er 'armer' of zo door wordt. Wat is armer? Het is gewoon de natuur die zich aanpast.


Maar om nu het hele land plat te leggen is waanzin. Hoe heeft men ooit zo stom kunnen zijn om als dichtbevolkt landje klakkeloos zo'n EU-norm te ondertekenen?Gisteren hoorde ik, dat het kabinet zichzelf in de problemen heeft gebracht met de Natura2000 gebieden. Enkele jaren geleden werd door Rutte domme fouten(onder invloed van Samson?) gemaakt bij de opgave aan Brussel. Als jezelf de lat hoog gaat leggen(stikstof) en je roept, de economie moet groeien en een paar jaar later liggen 18000 projecten stil, ben je niet goed bezig.
Veel boeren willen wel meewerken met de sanering als het kabinet diep in de buidel tast m.n boeren die geen opvolger hebben. Elk nadeel heeft zijn voordeel. Remkes had het over mogelijk miljarden die de sanering veestapel gaat kosten.
Het kabinet focust op megastallen bij natuurgebieden. Die hebben prioriteit.
Voorts moet de snelheid van auto s omlaag in natuurgebieden.
voda
0
Remkes: maximumsnelheid omlaag en uitkopen vervuilende veebedrijven

De uitweg voor het kabinet uit de stikstofcrisis is er een vol met politiek gevoelige keuzes. Rutte III ontkomt er niet aan de maximumsnelheid op snelwegen en provinciale wegen te verlagen. De meest vervuilende veehouderijen in de buurt van kwetsbare natuur moeten worden uitgekocht.

Dat is de kernboodschap van een eerste advies aan het kabinet van de commissie-Remkes over de aanpak van het stikstofprobleem. 'De tijd van juridische trucs en listen is voorbij', zei Johan Remkes, VVD-prominent en commissievoorzitter, woensdag op een persconferentie. 'Drastische maatregelen zijn nodig om de stikstofuitstoot te beperken en de natuur beter te beschermen.'

Enorme impact

Naar het advies van Remkes was door politici en belangenorganisaties reikhalzend uitgekeken. In mei zette de Raad van State een streep door de vrijblijvende Nederlandse aanpak om de te hoge neerslag van stikstofverbindingen in beschermde natuurgebieden terug te dringen. De hoogste bestuursrechter oordeelde dat het zogeheten Programma Aanpak Stikstof (PAS) in strijd is met Europese natuurrichtlijnen.

De uitspraak had enorme impact. Zo'n 18.000 projecten staan sindsdien op de tocht, waaronder woningbouwprojecten, de opening van Lelystad Airport en de aanleg van windparken. Daarop stelde het kabinet in allerijl een adviescommissie samen die een uitweg moet zoeken uit deze crisis.

Remkes wees het kabinet er woensdag fijntjes op dat 'allerlei experts al jarenlang waarschuwen' dat het Nederlandse stikstofbeleid 'in strijd is met de wet'. 'Het PAS was al een plan B.'

Niet alles kan

Remkes' rapport, met de toepasselijke titel Niet alles kan, is bedoeld om op korte termijn Nederland van het 'stikstofslot' te halen. Volgend jaar mei komt de commissie met voorstellen voor een geheel nieuw stikstofbeleid. Toch is het de vraag of het kabinet met dit rapport in handen snel tot actie kan overgaan. Veel voorgestelde maatregelen vergen nader onderzoek en Remkes zelf benadrukt dat de vergunningverlening niet overal op korte termijn kan worden vlotgetrokken. 'Daarvoor is de huidige impasse te complex.'

In de landbouwsector adviseert de commissie om veehouders uit te kopen die veel ammoniak uitstoten en dichtbij kwetsbare natuurgebieden gevestigd zijn. Voor deze 'warme sanering' van de veehouderij reserveerde het kabinet eerder al €180 mln. Het is nu aan de provincies te onderzoeken welke boerenbedrijven onder zo'n regeling kunnen vallen.

Een algemene inkrimping van de veestapel, zoals regeringspartij D66 onlangs voorstelde, wijst Remkes van de hand omdat er 'grote verschillen bestaan in ammoniakemissies' in de veehouderij.

Rustiger rijden

Autopartij VVD zal moeten wennen aan een lagere maximumsnelheid. Remkes adviseert het kabinet de snelheid op rijkswegen en provinciale wegen te verlagen, vooral in de buurt van beschermde natuurgebieden te verlagen. 'Wat rustiger rijden van A naar B scheelt in ons kleine land maar weinig reistijd, maar levert wel een belangrijke bijdrage aan de stikstofreductie', zei VVD'er Remkes.

Provincies moeten gaan onderzoeken op welke wijze de industrie kan bijdragen aan een daling van de stikstofuitstoot. Voor de bouw adviseert de commissie om 'energieneutraal en natuurinclusief bouwen' te stimuleren. Hoe dat moet gebeuren, is aan het kabinet.

Schrappen in het aantal beschermde natuurgebieden, zoals geopperd door boerenlobby LTO en werkgeversorganisatie VNO-NCW, is volgens de commissie uitgesloten. Zij wil juist dat het kabinet vaart maakt met het herstellen van schade aan kwetsbare natuurgebieden. Dat gaat nu te traag.

Het kabinet komt volgende week met een reactie op het rapport.

fd.nl/economie-politiek/1317960/advie...
voda
0
'Bouwers in ongewisse om stikstofkwestie'

Gepubliceerd op 26 sep 2019 om 09:24 | Views: 0

BAM 09:08
2,30 +0,01 (+0,61%)

AMSTERDAM (AFN) - Het advies van de Commissie Remkes over de aanpak op korte termijn van de stikstofuitstoot laat beursgenoteerde bouwers als BAM en Heijmans vooralsnog in het ongewisse. Dat schrijven kenners van KBC Securities in een rapport.

Doordat de Raad van State eerder een streep zette door het Nederlandse stikstofbeleid zijn 18.000 projecten on hold gezet. De analisten noemen het voorzichtig positief dat de voorstellen om de uitstoot te verlagen vooralsnog zijn gericht op aanpassingen bij het wegvervoer en in de agrarische sector en niet in de bouwsector.

De kenners benadrukken dat het gat om adviezen en dat het aan het kabinet is om keuzes te maken. Daarmee blijft nog veel onduidelijk.

KBC handhaafde zijn advies hold voor BAM en accumulate voor Heijmans met koersdoelen van respectievelijk 3,75 euro en 11,50 euro. BAM noteerde kort na de openingsbel 0,2 procent hoger op 2,29 euro. Heijmans verloor 1,7 procent tot 7,56 euro.
haas
0
Publicatie,
26 Sep 2019Het Adviescollege Stikstofproblematiek adviseert drastische maatregelen voor het stikstofprobleem in Nederland. Ze stelt een forse sanering van agrarische bedrijven en een verlaging van de maximale snelheid op snelwegen voor. Voor de industrie moet in beeld worden gebracht welke negatieve bijdrage zij levert en wat voor beleid daarop kan worden gevoerd.

Makkelijke oplossingen zijn er niet volgens het door het kabinet ingestelde Adviescollege. Het eerste deel van het advies heet niet voor niks ‘Niet alles kan’. In dit deel geeft het college adviezen voor de korte termijn (tot eind volgend jaar), voor de zomer van 2020 komt ze met een advies voor de lange termijn.

Evenwichtige verhouding
Op het moment lopen veel projecten in allerlei sectoren vertraging op of liggen helemaal stil, omdat de Raad van State onlangs de PAS (Programma Aanpak Stikstof) heeft afgeschaft. Onder de PAS kregen bedrijven een vergunning voor stikstofverhogende activiteiten, onder de voorwaarde dat er in de toekomst maatregelen zouden worden genomen voor beschermde natuurgebieden. De Raad van State oordeelde dat de PAS de natuur onvoldoende beschermd.

Volgens het Adviescollege zijn reductie van emissies en deposities en versneld natuurherstel randvoorwaarden voor toekomstige toestemmingsverlening en de huidige problemen. Alle economische sectoren die stikstofuitstoot kennen, dienen een bijdrage te leveren, in een evenwichtige verhouding, waarbij kosteneffectiviteit in ogenschouw wordt genomen.

Combineren veehouderij en chemie
De veehouderij en het verkeer zijn verantwoordelijk voor het grootste gedeelte van stikstofemissies (ammoniak en stikstofoxiden). De industrie en energieproductie maken volgens het Adviescollege 1,6 procent uit van het totaal. Volgens het rapport zullen reducties hier op korte termijn niet tot significantie ruimte leiden. Het college adviseert dat provincies op korte termijn in beeld moeten brengen in hoeverre verschillende industriële sectoren een negatieve bijdrage leveren aan de stikstofdepositie in stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, welke maatregelen nodig zijn, en welk (activerend) beleid kan worden gevoerd vanuit het Rijk en de provincies voor het stimuleren van de toepassing van nieuwe technieken en voor innovaties in de industriële sector.

In de tweede fase wil het Adviescollege verkennen of de chemie indirect een bijdrage kan leveren aan het verminderen van de emissies afkomstig uit meststromen door technieken te ontwikkelen die daaraan kunnen bijdragen.
tradersonly
0
Mesdagfonds laat met spoed depositie van stikstof meten

Mesdag Zuivelfonds besluit met spoed onderzoek te laten doen naar de stikstofdepositie op natuurgebieden, onder toezicht van de Universiteit van Amsterdam. Die depositie wordt nu alleen geschat met modellen, die nooit geijkt zijn met metingen. „De Commissie Remkes en de politiek vragen grote offers van agrarische bedrijven voor wat betreft stikstof. Dan moet je ervan op aankunnen dat het model waarmee bedrijven worden afgerekend klopt en gevalideerd is met metingen”, aldus Mesdagfonds-voorzitter Jan Cees Vogelaar.
Al jaren is er veel kritiek op die modellen, omdat uit diverse studies blijkt dat die er wel eens 30 tot 100 procent naast kunnen zitten: de stikstof blijft veel dichter bij de bron dan de modellen inschatten. De Rijksoverheid heeft steeds aangeven de modellen niet te willen ijken, omdat zij daarvoor geen geschikte en betaalbare meetmethode in huis heeft. De Universiteit van Amsterdam heeft inmiddels een meetprogramma klaar op basis van buitenlandse meetmethoden.

Stikstof traceren
In het onderzoek wordt gewerkt met verschillende meetmethoden en met ‘gemerkte stikstof’, oftewel ‘isotopen’, meldt Mesdagfonds. Dat maakt het mogelijk om de herkomst van de stikstofdepositie te bepalen: landbouw, (vlieg)verkeer, industrie of de natuur zelf. Vogelaar: „Als je wilt dat maatregelen tegen stikstof effectief zijn, dan moet je weten om hoeveel stikstof het gaat en waar die precies vandaan komt. Nu is dat niet bekend, omdat dit niet met metingen is vastgesteld.”

Mesdag Zuivelfonds wil het meetprogramma met spoed aanvangen, nu de politiek aan de vooravond staat om keuzes te maken over de aanpak van stikstof. „Wij willen de politiek ervoor behoeden dat zij nu de landbouw opofferen op basis van de huidige modellen, die grote onzekerheden kennen, terwijl uit metingen wel eens zou kunnen blijken dat zaken in werkelijkheid anders liggen”, vertelt Vogelaar.

Tijdsdruk
Naar verwachting gaat het meetprogramma in januari 2020 van start. „Het liefst hadden wij dit onderzoek opgezet in samenwerking met andere organisaties in de landbouw en de overheid, maar daarvoor ontbreekt nu de tijd”, stelt Vogelaar.

De Commissie Remkes zal dit- en volgend jaar komen met adviezen voor respectievelijk de korte en langere termijn. De Commissie is ingesteld om het kabinet te adviseren over de aanpak van stikstofbronnen, die een bedreiging vormen voor kwetsbare natuurgebieden. De Commissie werd ingesteld, nadat het Programma Aanpak Stikstof onderuit ging bij de Raad van State, waarna duizenden projecten in landbouw, bouw en infrastructuur werden stilgelegd. Zij baseert zich in haar adviezen op genoemde rekenmodellen. Die rekenmodellen wijzen uit dat bedrijven in een schil van 10 kilometer om een natuurgebied relatief veel stikstof uitstoten op dat natuurgebied. Uit studies waarin gemeten is, blijkt echter dat landbouwstikstof veel dichter bij de bron blijft, en veelal niet verder komt dan enkele honderden meters van het bedrijf. De stikstof blijft dus vooral op het boerenerf en het boerenland.

www.melkvee.nl/artikel/219904-mesdagf...
tradersonly
0
Denktank zuivelsector: ‘RIVM niet transparant over rekenmodel stikstof’
Het Mesdag Zuivelfonds, een soort denktank voor de zuivelsector, beschuldigt het RIVM van gebrek aan transparantie. Het fonds eist inzage in het rekenmodel voor stikstof van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en heeft een advocaat ingeschakeld om medewerking af te dwingen.


“De volgende stap is een rechtszaak,” zegt voorzitter Jan Cees Vogelaar.

De mate waarin stikstof in de natuur belandt is een heet hangijzer sinds de Raad van State in mei bepaalde dat het hele systeem waarmee de overheid de uitstoot van stikstof reguleerde niet deugde. Daardoor is het vrijwel onmogelijk geworden om een vergunning te krijgen voor projecten die leiden tot stikstofuitstoot in de buurt van natuurgebieden, zoals het uitbreiden van veehouderijen.

Open over alles
Het RIVM kan zich absoluut niet vinden in de kritiek. “We zijn een overheidsorganisatie en zijn open over alles. We hebben ze eerder uitgenodigd om ons systeem te komen bekijken. Die afspraak ging toen niet door, maar ze zijn welkom,” reageert een woordvoerder.

Volgens het Zuivelfonds is er behoefte aan meer harde meetgegevens. “Wij willen de politiek ervoor behoeden dat zij nu de landbouw opofferen op basis van de huidige modellen die grote onzekerheden kennen,” zegt Vogelaar.

Soms gaat er iets mis
Het RIVM meet door heel Nederland de concentratie ammoniak, een verbinding tussen stikstof en waterstof. Dat gebeurt met buisjes die bijvoorbeeld aan paaltjes en in bomen hangen. Soms gaat er iets bij mis. “Er kan vogelpoep op komen of het buisje gaat kapot door vandalisme of slecht weer.” Een computermodel vult dan op basis van eerdere gegevens een getal in. Het Zuivelfonds is daar zeer kritisch over, maar volgens het RIVM is de methode wetenschappelijk verantwoord en gaat het slechts om 7 procent van de buisjes.

Het fonds heeft de Universiteit van Amsterdam (UvA) ingeschakeld om onderzoek te doen naar de mate waarin stikstof in de natuur belandt. De UvA-onderzoekers gaan onder andere mossen kweken die sneller groeien naarmate er meer stikstof bij komt.
tradersonly
0
Overheden kunnen volgens MKB-Nederland en VNO-NCW bij het vergunningverleningsproces terugvallen op de stikstofmaxima die voor 2015 werden gehanteerd, vóór het Programma Aanpak Stikstof, dat door de Raad van State naar de prullenbak is verwezen. ,,Onderzoek heeft allang uitgewezen dat alles onder de 1 mol stikstof per hectare per jaar geen negatief effect op de natuur heeft. Laat kleine projecten die nauwelijks stikstoot uitstoten gewoon doorgaan.''

Reactie TLN
Ook TLN vreest dat de maatregelen van Remkes bedrijven niet uit hun impasse halen en vindt dat de aanleg, het onderhoud en de renovatie van wegen snel hervat moet worden
Ook stelt TLN stelt voor dat het kabinet goed kijkt naar de voorstellen die werkgeversvereniging VNO-NCW eerder deed, om het stikstofprobleem op te lossen. Onder meer naar het idee om projecten wel te laten doorgaan, als ze alleen tijdens de bouw(werkzaamheden) met stikstofuitstoot gepaard gaan, maar daarna niet meer.

meer via: www.deondernemer.nl/innovatie/duurzaa...
voda
0
Zo ziet ons platteland eruit ná de stikstofcrisis

Tweederde van Nederland is landbouwgrond. Wat gebeurt daarmee als veel boeren moeten stoppen, zoals de stikstofcommissie dringend adviseert? Nederland wordt een land van varkens- en kippensteden, windmolens en minicampings.

Annemieke van Dongen 26-09-19, 21:05 Laatste update: 22:04

Je zou het misschien niet zeggen - zeker niet als je in de stad woont - maar Nederland is nog altijd een boerenland. Tweederde van ons landoppervlakte is eigendom van boeren. Op ons platteland leveren de pakweg 54.000 Nederlandse boeren en tuinders ontzagwekkende prestaties. Op de Verenigde Staten na worden uit geen enkel land ter wereld zoveel agrarische producten geëxporteerd als uit ons kleine, volle land.

Lees ook
Advies Remkes: boeren en automobilisten kunnen borst natmaken
Waarom liggen bouwprojecten stil? En 13 andere vragen over stikstof

Maar hoe lang nog? Het advies van de stikstofcommissie onder leiding van Johan Remkes is bij boeren ingeslagen als een bom. Zij voelen zich de dupe van slecht overheidsbeleid en vrezen te worden uitgerookt met nog strengere milieuregels. Dinsdag hebben ze in Den Haag een massale demonstratie gepland.
Want het geluid dat de veestapel moet worden ingekrompen klinkt weliswaar al jaren, nooit eerder was de urgentie zo groot.
,,Nederland ligt plat. Dat wil niemand’’, zegt Rudy Rabbinge, emeritus hoogleraar duurzame ontwikkeling, voormalig senator en lid van de stikstofcommissie. ,,Er ligt nu een unaniem advies dat hout snijdt. Politiek wordt het breed gedragen: er zaten zowel leden van de coalitie als de oppositie in de commissie. Zij waren bereid over hun eigen schaduw heen te stappen.’’

De politiek staat nu voor harde keuzes. Die zullen het einde inluiden van het boerenland zoals we dat kennen, verwacht ook plattelandssocioloog Dirk Roep. ,,De richting is heel duidelijk: de veestapel wordt aangepakt. Er mogen geen sluipweggetjes meer worden gevonden. Dit gaat op het platteland een enorme impact hebben.’’

Nooit meer honger
Decennialang was de trend duidelijk: boerderijen werden alsmaar groter. Het aantal boerenbedrijven is sinds de jaren `50 met maar liefst 356.000 gedaald, terwijl de veestapel verveelvoudigde. Het was een tijd van mechanisatie, van ruilverkaveling, van ‘nooit meer oorlog en nooit meer honger'.
De industrialisering van de veehouderij was niet zozeer een keus van de boeren als wel van de politiek, zegt Rabbinge, die al in de jaren `70 voor de gevolgen van die uitdijende veestapel waarschuwde. ,,Stimulering van de intensieve veehouderij moest de sociale problemen oplossen die op het platteland ontstonden door de grote katholieke en gereformeerde gezinnen. Zonen die geen grond hadden, konden zo toch boer worden. Zij mochten stallen bouwen met hoge subsidies. Het voer konden ze goedkoop uit de VS, Brazilië en Argentinië halen doordat soja werd vrijgesteld van importheffingen.’’

Intensieve veehoude­rij moest de sociale problemen oplossen die op het platteland ontstonden door de grote katholieke en gerefor­meer­de gezinnen

Rudy Rabbing
Op de zandgronden in Oost-Brabant, Noord-Limburg en in de Gelderse Vallei ontstond zo een indrukwekkende varkens- en kippenindustrie. Precies in die gebieden zijn de milieuproblemen nu het grootst. Het mestoverschot heeft de natuur in het oosten van het land zwaar aangetast. ,,Zeker voor verouderde veehouderijen is in die gebieden geen toekomst meer. Die zullen door de overheid worden opgekocht en gesloten’’, verwacht Roep. De rechten om dieren te mogen houden zullen, in tegenstelling tot wat in het verleden gebeurde als een boer met zijn bedrijf stopte, dan niet aan een buurman mogen worden verkocht. Met als gevolg: minder dieren.

Varkenssteden
De ommezwaai die nodig is op het platteland zal echter geen einde maken aan de industriële veehouderij, zegt Rabbinge. Integendeel. De professor ziet voor zich hoe agro-industriële bedrijventerreinen zullen ontstaan. ,,Een groot deel van de natuurbelasting wordt veroorzaakt door de versnippering van veehouderijen. Die rommelige structuur zorgt ook voor veel andere hinder, zoals stank. Dat voorkom je door ze op verschillende plaatsen in het land te clusteren op bedrijventerreinen waar de beste innovaties worden toegepast om ze milieu- en diervriendelijk te maken. Vergelijk het met de clusters van chemische bedrijven of de glazen stad, het tuinbouwcluster in het Westland. De grond die zo vrijkomt, kan worden teruggegeven aan de natuur.’’

De varkens- en kippensteden kunnen op veel fronten een voorbeeld nemen aan de tuinbouwclusters (die er ook zijn in onder andere West-Brabant, Drenthe en de Koekoekspolder in Overijssel), zegt Rabbinge. Zij delen bijvoorbeeld leidingen voor warmte. Zo kunnen varkensboeren volgens hem samen een fabriek bouwen waar hun mestoverschot tot een soort hoogwaardige ‘kunstmest’ wordt verwerkt.
,,Akkerbouwers in het noorden van het land willen geen dumpplek zijn voor varkensstront, maar ze hebben wel voedingsstoffen nodig. De tuinbouw is een heel innovatieve sector. Op een relatief klein oppervlakte leveren ze een gigantische bijdrage aan de economie: bloemen en planten zijn ons grootste agrarische exportproduct. De telers zijn er in geslaagd veel beter contact te houden met consumenten. Toen de Duitsers kritiek hadden op de ‘Wasserbombe', de waterige Nederlandse tomaat, hebben ze razendsnel nieuwe, smaakvollere variëteiten ontwikkeld.’’

Koeien in de wei
Het verplaatsen van stallen naar zulke hypermoderne, uitstootloze veesteden zal veel geld kosten, beaamt Rabbinge. ,,Daarom zullen boeren samen moeten werken, bijvoorbeeld in coöperaties. En de banken zullen hun bijdrage moeten leveren. Dat is ook in hun eigenbelang, want veel van hun huidige investeringen in veehouderijen hebben geen toekomst.’’

550 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 24 25 26 27 28 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord

Direct naar Forum

Indices

AEX 593,30 0,00%
EUR/USD 1,0854 +0,02%
Germany30^ 12.981,80 -0,41%
Gold spot 1.649,82 -0,57%
LDN100-24h 7.174,35 +0,82%
NY-Nasdaq Composite 9.221,28 -3,71%
US30# 28.197,15 +0,81%

Stijgers

AALBER...
0,00%
ABN AM...
0,00%
Accell
0,00%
Accsys
0,00%
Acomo
0,00%

Dalers

AALBER...
0,00%
ABN AM...
0,00%
Accell
0,00%
Accsys
0,00%
Acomo
0,00%

Nieuws Forum Meer»

(10)

Sentiment op 25 feb 2020 06:51
(28)

Nuob op 24 feb 2020 23:31
(1)

P2020 op 24 feb 2020 22:56
(16)

up en down op 24 feb 2020 22:17
(41)

Knight V op 24 feb 2020 21:42

Column Forum Meer»

(255)

fred optie op 25 feb 2020 06:48
(7)

Vooralsnog op 25 feb 2020 05:14
(3)

Vooralsnog op 25 feb 2020 05:12
(4)

Vooralsnog op 25 feb 2020 05:10
(35)

sfc op 25 feb 2020 00:01