Mijn partner (A) en ik (B) hebben het zo geregeld dat we alle inkomsten bij elkaar stoppen en uitbetaald krijgen per verloren vrije tijds uur. Voorbeeld: A werkt 40 uur, B werkt 10 uur en doet huishouden 10 uur. Totaal zijn we 60 uur aan vrijetijd kwijt. A krijgt 40/60 (2/3) van de inkomsten en B krijgt 20/60 (1/3) van de inkomsten. Uitgaven zijn naar rato. A betaald (2/3) van uitgaven en B betaald (1/3) van uitgaven. B krijgt minder geld maar heeft meer vrije tijd dan A. Wil B meer geld verdienen dan moet zij extra uren gaan werken. Het maakt niet uit of het een krantenwijk is of directrice. Inkomsten komen in 1 pot en worden verdeeld naar rato per uur. Op deze manier wordt het huishouden beloond. Je krijgt gewoon betaald per uur. Maar ook werken door de partner wordt beloond omdat beide inkomsten erop voorruit gaan. Er wordt ook niet gediscrimineerd in uurloon. Mannen krijgen vaak meer per uur omdat de vrouw part time werkt. Je probeert beide er toch het beste van te maken dus ook gelijk loon :)