Inloggen

Login
 
Wachtwoord vergeten?

Q1 2019 en de pipeline 7.00 dhr de Vries

Volgen
 
Klik hier om dit forumtopic te volgen en automatisch op de hoogte gehouden te worden bij nieuwe berichten.
29 Posts, Pagina: 1 2 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omlaag ↓
antop
1
Ik kijk uit naar de cijfers Q1 en uw uitleg pipeline en de toekomst ;-). Leuk opstapje naar AVA...
antop
1
Vandaag verhandeld totaal 8.183.113 en slot 0,77 0,0258 -3,24 % 17:35:27

Laagste 0,7594 17:29:59 Hoogste 0,814 09:07:24

Deze willen ze alvast morgen 1x 413.936 0,767 Ik ze allen fijne avond en morgen De Vries en team
Q1 29 milj en alles wat hoger is zien we terug in de koers UP en lager is al verwerkt van €1,06 dit jaar naar nu slot 0,77.

TRUST en VASTHOUDEN...;-)Fijne avond allen!
antop
0
Goedemorgen dhr de Vries nog 1 1/2 uur u bent vast al wakker om ons het verlossende woord Q1 te melden en hopelijk iets meer.
Een spannende dag waarop TRUST zeer belangrijk is voor de koersontwikkeling en ik mag hopen voor LT ers dat deze UP is naar €1,75 en hoger dit jaar

Fijne dag
voda
0
Press releaseMay 16
Pharming Group reports interim financial results for the first quarter of 2019
Main results compared to Q1 2018: 19.5% increase in revenues, 49% increase in operating profit & 23% increase in net profit.

We are pleased to report strong results today in a period of intense competition. Pharming’s revenue and profit performance confirm the success of our in-market strategy for RUCONEST® as we see continued growth in underlying demand for the product.

- SIJMEN DE VRIES - CEO

www.pharming.com/news/pharming-group-...
voda
0
Pharming publiceert de financiële resultaten over het eerste
kwartaal van 2019
De belangrijkste resultaten vergeleken met Q1 2018:
o 19,5% hogere omzet
o 49% stijging van operationele winstgevendheid
o 22% meer nettowinst

Leiden, 16 mei 2019: Pharming Group N.V. ("Pharming" of "de Onderneming") (Euronext Amsterdam:
PHARM) publiceert haar (niet-gecontroleerde) resultaten over het eerste kwartaal eindigend op 31
maart 2019.
Financiële hoofdpunten
• De productomzet nam toe tot € 35,2 miljoen, een stijging met 19,5% vergeleken met de € 29,5
miljoen in Q1 2018.
• De productverkopen in de VS stegen met 21% tot € 33,7 miljoen vergeleken met Q1 2018 (€ 27,9
miljoen) en waren vergelijkbaar met die in het laatste kwartaal van 2018, vanwege het licht
dempende effect van de jaarlijkse verlengingen van de ziektekostenverzekering voor patiënten
in de Verenigde Staten zoals we dat elk jaar hebben gezien. In Europa en de rest van de wereld
wisten de verkopen in de eerste drie maanden van 2019 zich op € 1,3 miljoen te handhaven (Q1
2018: € 1,3 miljoen), voornamelijk doordat een dalende order intake door SOBI in bepaalde OostEuropese markten werd gecompenseerd door groei in de door Pharming direct bediende landen.
• Het bedrijfsresultaat steeg met 49% tot € 12,2 miljoen, vergeleken met € 8,2 miljoen op
vergelijkbare basis in Q1 2018, dankzij een verbetering van de brutomarge en een striktere
kostenbeheersing.
• De nettowinst steeg met 23% tot € 6,7 miljoen, vergeleken met € 5,5 miljoen in Q1 2018 na de
opwaartse bijstelling van het resultaat in dat kwartaal met € 2,2 miljoen. Dit ondanks een veel
hogere afboeking van de belastingreserve over het afgelopen kwartaal van € 3,0 miljoen (2018:
€ 0,8 miljoen). Deze last wordt gedekt uit de eind 2018 geactiveerde belastingreserve en
resulteert derhalve niet in een contante betaling. De bijstelling van Q1 2018 was het gevolg van
boekhoudkundige aanpassingen voor dat kwartaal in verband met de aflossing van de laatste
gewone obligaties en berekeningswijze van de effectieve rente op de Orbimed-lening, teneinde
de fees verschuldigd bij de driemaandelijkse aflossingen van deze lening onder de financiële
baten en lasten weer te kunnen geven. De aanpassing staat uitgebreider beschreven in het
jaarverslag 2018, maar leidt niet tot een wijziging van de gepubliceerde jaarrekening over dat
jaar.
• De positieve kasstroom tijdens het kwartaal werd gestimuleerd door een sterke omzet, ondanks
de verhevigde concurrentie, en genereerde bijna € 10 miljoen bovenop de kasmiddelen
benodigd voor de operationele kosten. Deze verminderde vervolgens met de driemaandelijkse
aflossing van € 7,7 miljoen van de hoofdsom van de uitstaande lening van de Onderneming,
inclusief bijbehorende vergoedingen, en met de verkoopmijlpaalbetaling van US$ 20 miljoen
(€ 17,5 miljoen) aan Bausch Health Companies Inc. (voorheen Valeant Pharmaceuticals
International, Inc. ). Dit resulteerde in een daling van de kaspositie tot € 66,5 miljoen, vergeleken
met € 81,5 miljoen op 31 december 2018 (€ 59,8 miljoen op 31 maart 2018).

2
• Het eigen vermogen verbeterde van € 61,8 miljoen eind december 2018 naar € 69,1 miljoen per
31 maart 2019 (Q1 2018: € 31,6 miljoen), en weerspiegelt het positieve nettoresultaat voor het
kwartaal.
• De materiële vaste activa in de vaste-activasectie van de balans, alsmede de leaseschulden onder
langlopende verplichtingen, tonen de effecten van de nieuwe toelichtingen op onder lease
verworven items krachtens de nieuwe financiële standaard IFRS 16. Deze wijzigingen hadden
geen effect op de resultaten over het kwartaal.
• De overige financiële verplichtingen, die verwijzen naar de gereserveerde voorwaardelijke
vergoeding voor de toekomstige mijlpaalbetalingen, betreffen de betaling van de eerste mijlpaal
in maart 2019 en de herziene waarschijnlijkheid en timing van de betaling van de laatste mijlpaal.
De gedane mijlpaalbetaling van $ 20 miljoen (€ 17,5 miljoen) verschijnt daarom niet in de winsten verliesrekening, aangezien de kosten van de mijlpaal wordt gecompenseerd door de vrijval
van de latente verplichting (eveneens € 17,5 miljoen) die aan het eind van het jaar zichtbaar werd
in de kortlopende schulden.
• De voorraden namen af van € 17,3 miljoen eind december 2018 naar € 13,6 miljoen aan het
einde van het eerste kwartaal van 2019, voornamelijk als gevolg van een iets hogere commerciële
productie in de VS in het eerste kwartaal, alsmede doordat een deel van de productie werd
verlegd om aan de vraag naar materiaal voor de klinische studie in pre-eclampsie en andere
onderzoeken te kunnen voldoen.
• Sinds de verslagdatum van 31 maart 2019 heeft Pharming in totaal 2.097.420 aandelen
uitgegeven in verband met een aantal optie-uitoefeningen krachtens de huidige regelingen. Het
aantal uitstaande aandelen op 15 mei 2019 bedroeg 624.331.765. Het totale aantal fully diluted
aandelen (totale aantal inclusief conversierechten) op 15 mei 2019 bedroeg 663.653.916.

Gebeurtenissen na rapportagedatum

• In april 2019 maakte Pharming bekend dat het, na een eerdere aankondiging op 29 maart 2019,
haar investering had afgerond van € 1,6 miljoen in contanten, alsmede een conversie van € 2,5
miljoen aan vooruitbetalingen in nieuwe aandelen, in haar Fill & Finish-partner BioConnection
BV. BioConnection is verantwoordelijk voor de steriele afvulling van de ampullen met
RUCONEST® uit de gezuiverde werkzame stof.
Samen met additionele aandelen verkregen van bestaande aandeelhouders, houdt Pharming
thans een aanzienlijk minderheidsbelang in BioConnection. Overige huidige aandeelhouders van
BioConnection ondersteunden het bedrijf eveneens met aanvullende investeringen. Deze
investering door Pharming had tot doel BioConnection te ondersteunen bij haar
capaciteitsuitbreiding, welke Pharming ten goede zal komen. Verdere details werden niet
bekendgemaakt.

Sijmen de Vries, Chief Executive Officer van Pharming, zegt:
"We zijn verheugd deze sterke resultaten te kunnen rapporteren in een periode van intense
concurrentie. De omzet- en winstprestaties van Pharming bevestigen het succes van onze
marktstrategie voor RUCONEST® en we nemen een aanhoudende groei van de onderliggende
vraag naar het product waar.
Vooruitkijkend naar de rest van 2019 verwachten we daarom, ondanks concurrentiedruk,
een aanhoudende omzetgroei, gedreven door een toenemend aantal patiënten.

3
voda
0
Bovendien blijven we goede vooruitgang boeken in onze pijplijn. Na voortdurend in contact te
hebben gestaan met de Ethische Commissies in Australië en Nederland, verwachten we
binnenkort goedkeuring te krijgen voor onze aanvraag voor de start van de eerste klinische
studie in pre-eclampsie. We voorzien daarnaast in de tweede helft van dit jaar de start van een
klinische studie met RUCONEST® voor de behandeling van acuut nierfalen in patiënten die
percutane coronaire interventies (stentbehandelingen) ondergaan, onder begeleiding van
onderzoek met contrastvloeistof."


Vooruitzichten
Voor de rest van 2019 verwacht Pharming:
• Aanhoudende groei van de inkomsten uit de verkoop van RUCONEST®, voornamelijk
gedreven door de Amerikaanse en Europese activiteiten.
• Een voortgaande positieve nettowinst per kwartaal gedurende het jaar.
• Voortgaande investering in de uitbreiding van de productie van RUCONEST® teneinde de
continuïteit van de toevoer naar de groeiende markten in de VS, Europa, China en de rest
van de wereld te waarborgen.
• Investering in klinische trials voor pre-eclampsie en acuut nierfalen en ondersteuning voor
researchers die aanvullende indicaties willen onderzoeken voor RUCONEST®.
• Investering in verdere klinische onderzoeksprogramma's voor RUCONEST® bij acute
behandeling en profylaxe van HAE, de ontwikkeling van een kleine intraveneuze
vloeistofversie en nieuwe intramusculaire, subcutane en intradermale versies van
RUCONEST®, evenals onderzoek naar andere toedieningswegen.
• Investering in de ontwikkeling van de nieuwe pijplijnprogramma's in de ziekte van Pompe
en de ziekte van Fabry, alsmede in andere nieuwe ontwikkelingskansen en -activa als deze
zich voordoen.
• Intensivering van de marketingactiviteit waar dit voor Pharming winstgevend kan zijn.
• Ondersteuning van al onze teams en marketingpartners voor het maximaliseren voor
patiënten in alle gebieden van het verkoop- en distributiepotentieel van RUCONEST®.
=== E I N D E P E R S B E R I C H T ===
antop
0
Q1 super en boven verwachting! dat beloofd een knal GROENE dag te worden. Nu er wederom super cijfers Q1 zijn en wat er nog in de pipeineline zit. Ik zou zeggen instappen en de trein vertrekt naar €1,00 en hoger. Sijmen en team super gedaan en complimenten. Zo zie je maar spreken is zilver en zwijgen is goud!
Gewoon op eigen kracht dit jaar weer terug waar de koers hoort €1,75 en hoger.
Hele fijne dag LT ers ;-)
moneymaker_BX
0
quote:

antop schreef op 16 mei 2019 07:44:


Q1 super en boven verwachting! dat beloofd een knal GROENE dag te worden. Nu er wederom super cijfers Q1 zijn en wat er nog in de pipeineline zit. Ik zou zeggen instappen en de trein vertrekt naar €1,00 en hoger. Sijmen en team super gedaan en complimenten. Zo zie je maar spreken is zilver en zwijgen is goud!
Gewoon op eigen kracht dit jaar weer terug waar de koers hoort €1,75 en hoger.
Hele fijne dag LT ers ;-)


Sluit me er helemaal bij aan
Super goed gedaan Pharming Management
Bartdeamateur
0
quote:

moneymaker_BX schreef op 16 mei 2019 07:48:


[...]

Sluit me er helemaal bij aan
Super goed gedaan Pharming Management

Hopen dat er nu eens grote investeerders dit aandeel aandacht gaan geven.
Berdientje
0
quote:

voda schreef op 16 mei 2019 07:11:


Pharming publiceert de financiële resultaten over het eerste
kwartaal van 2019
De belangrijkste resultaten vergeleken met Q1 2018:
o 19,5% hogere omzet
o 49% stijging van operationele winstgevendheid
o 22% meer nettowinst

Leiden, 16 mei 2019: Pharming Group N.V. ("Pharming" of "de Onderneming") (Euronext Amsterdam:
PHARM) publiceert haar (niet-gecontroleerde) resultaten over het eerste kwartaal eindigend op 31
maart 2019.
Financiële hoofdpunten
• De productomzet nam toe tot € 35,2 miljoen, een stijging met 19,5% vergeleken met de € 29,5
miljoen in Q1 2018.
• De productverkopen in de VS stegen met 21% tot € 33,7 miljoen vergeleken met Q1 2018 (€ 27,9
miljoen) en waren vergelijkbaar met die in het laatste kwartaal van 2018, vanwege het licht
dempende effect van de jaarlijkse verlengingen van de ziektekostenverzekering voor patiënten
in de Verenigde Staten zoals we dat elk jaar hebben gezien. In Europa en de rest van de wereld
wisten de verkopen in de eerste drie maanden van 2019 zich op € 1,3 miljoen te handhaven (Q1
2018: € 1,3 miljoen), voornamelijk doordat een dalende order intake door SOBI in bepaalde OostEuropese markten werd gecompenseerd door groei in de door Pharming direct bediende landen.
• Het bedrijfsresultaat steeg met 49% tot € 12,2 miljoen, vergeleken met € 8,2 miljoen op
vergelijkbare basis in Q1 2018, dankzij een verbetering van de brutomarge en een striktere
kostenbeheersing.
• De nettowinst steeg met 23% tot € 6,7 miljoen, vergeleken met € 5,5 miljoen in Q1 2018 na de
opwaartse bijstelling van het resultaat in dat kwartaal met € 2,2 miljoen. Dit ondanks een veel
hogere afboeking van de belastingreserve over het afgelopen kwartaal van € 3,0 miljoen (2018:
€ 0,8 miljoen). Deze last wordt gedekt uit de eind 2018 geactiveerde belastingreserve en
resulteert derhalve niet in een contante betaling. De bijstelling van Q1 2018 was het gevolg van
boekhoudkundige aanpassingen voor dat kwartaal in verband met de aflossing van de laatste
gewone obligaties en berekeningswijze van de effectieve rente op de Orbimed-lening, teneinde
de fees verschuldigd bij de driemaandelijkse aflossingen van deze lening onder de financiële
baten en lasten weer te kunnen geven. De aanpassing staat uitgebreider beschreven in het
jaarverslag 2018, maar leidt niet tot een wijziging van de gepubliceerde jaarrekening over dat
jaar.
• De positieve kasstroom tijdens het kwartaal werd gestimuleerd door een sterke omzet, ondanks
de verhevigde concurrentie, en genereerde bijna € 10 miljoen bovenop de kasmiddelen
benodigd voor de operationele kosten. Deze verminderde vervolgens met de driemaandelijkse
aflossing van € 7,7 miljoen van de hoofdsom van de uitstaande lening van de Onderneming,
inclusief bijbehorende vergoedingen, en met de verkoopmijlpaalbetaling van US$ 20 miljoen
(€ 17,5 miljoen) aan Bausch Health Companies Inc. (voorheen Valeant Pharmaceuticals
International, Inc. ). Dit resulteerde in een daling van de kaspositie tot € 66,5 miljoen, vergeleken
met € 81,5 miljoen op 31 december 2018 (€ 59,8 miljoen op 31 maart 2018).

2
• Het eigen vermogen verbeterde van € 61,8 miljoen eind december 2018 naar € 69,1 miljoen per
31 maart 2019 (Q1 2018: € 31,6 miljoen), en weerspiegelt het positieve nettoresultaat voor het
kwartaal.
• De materiële vaste activa in de vaste-activasectie van de balans, alsmede de leaseschulden onder
langlopende verplichtingen, tonen de effecten van de nieuwe toelichtingen op onder lease
verworven items krachtens de nieuwe financiële standaard IFRS 16. Deze wijzigingen hadden
geen effect op de resultaten over het kwartaal.
• De overige financiële verplichtingen, die verwijzen naar de gereserveerde voorwaardelijke
vergoeding voor de toekomstige mijlpaalbetalingen, betreffen de betaling van de eerste mijlpaal
in maart 2019 en de herziene waarschijnlijkheid en timing van de betaling van de laatste mijlpaal.
De gedane mijlpaalbetaling van $ 20 miljoen (€ 17,5 miljoen) verschijnt daarom niet in de winsten verliesrekening, aangezien de kosten van de mijlpaal wordt gecompenseerd door de vrijval
van de latente verplichting (eveneens € 17,5 miljoen) die aan het eind van het jaar zichtbaar werd
in de kortlopende schulden.
• De voorraden namen af van € 17,3 miljoen eind december 2018 naar € 13,6 miljoen aan het
einde van het eerste kwartaal van 2019, voornamelijk als gevolg van een iets hogere commerciële
productie in de VS in het eerste kwartaal, alsmede doordat een deel van de productie werd
verlegd om aan de vraag naar materiaal voor de klinische studie in pre-eclampsie en andere
onderzoeken te kunnen voldoen.
• Sinds de verslagdatum van 31 maart 2019 heeft Pharming in totaal 2.097.420 aandelen
uitgegeven in verband met een aantal optie-uitoefeningen krachtens de huidige regelingen. Het
aantal uitstaande aandelen op 15 mei 2019 bedroeg 624.331.765. Het totale aantal fully diluted
aandelen (totale aantal inclusief conversierechten) op 15 mei 2019 bedroeg 663.653.916.

Gebeurtenissen na rapportagedatum

• In april 2019 maakte Pharming bekend dat het, na een eerdere aankondiging op 29 maart 2019,
haar investering had afgerond van € 1,6 miljoen in contanten, alsmede een conversie van € 2,5
miljoen aan vooruitbetalingen in nieuwe aandelen, in haar Fill & Finish-partner BioConnection
BV. BioConnection is verantwoordelijk voor de steriele afvulling van de ampullen met
RUCONEST® uit de gezuiverde werkzame stof.
Samen met additionele aandelen verkregen van bestaande aandeelhouders, houdt Pharming
thans een aanzienlijk minderheidsbelang in BioConnection. Overige huidige aandeelhouders van
BioConnection ondersteunden het bedrijf eveneens met aanvullende investeringen. Deze
investering door Pharming had tot doel BioConnection te ondersteunen bij haar
capaciteitsuitbreiding, welke Pharming ten goede zal komen. Verdere details werden niet
bekendgemaakt.

Sijmen de Vries, Chief Executive Officer van Pharming, zegt:
"We zijn verheugd deze sterke resultaten te kunnen rapporteren in een periode van intense
concurrentie. De omzet- en winstprestaties van Pharming bevestigen het succes van onze
marktstrategie voor RUCONEST® en we nemen een aanhoudende groei van de onderliggende
vraag naar het product waar.
Vooruitkijkend naar de rest van 2019 verwachten we daarom, ondanks concurrentiedruk,
een aanhoudende omzetgroei, gedreven door een toenemend aantal patiënten.

3En alweer zet Sijmen en zijn crew de wantrouwers voor schut.

Gefeciteerd Sijmen en zijn crew, een fantastisch resultaat.

Maar zou het mogelijk zijn om voortaan nadat het vakantie geld binnen is,
het eerste kwartaal te publiceren? Want de 23e staat de koers natuurlijk boven de 1 euro 50 :-(
antop
1
Laat we dit draadje gebruiken om deze dag te vieren met Sijmen en zijn Team. dan kan de Monitor en. De verder negatief verder op de mei draad.

Ik vind dat we hier enorm trost op mogen zijn en alleen maar Lof en eer! Topprestatie ...
Dit forum is voor positieve energie voor het team van PHASRMING! Als dank en UP naar de AVA en terug naar de koers boven de €1,03 en hoger. Let maar UP FREEZE!
sportfanaat
0
Ik snap Shire heel goed.
Niet leuk om steeds meer omzet naar de concurrent te zien gaan.
Bartdeamateur
0
quote:

Berdientje schreef op 16 mei 2019 08:02:


[...]

En alweer zet Sijmen en zijn crew de wantrouwers voor schut.

Gefeciteerd Sijmen en zijn crew, een fantastisch resultaat.

Maar zou het mogelijk zijn om voortaan nadat het vakantie geld binnen is,
het eerste kwartaal te publiceren? Want de 23e staat de koers natuurlijk boven de 1 euro 50 :-(

Heb geduld. Er word met de goedkeuring gewacht tot nadat u vakantiegeld gestort is.
antop
0
Dat de concurrent angst heeft voor PHARMING en rechtszaken probeert tegen hen zegt eigenlijk al genoeg. Klein bedrijf uit Leiden heeft zelfstandig Ruconest en maakt WINST ;-)
Dit gaat weer topjaar worden voor PHARMING
29 Posts, Pagina: 1 2 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord

Direct naar Forum

Pharming Group Meer »

Koers 1,363   Verschil +0,01 (+0,81%)
Laag 1,335   Volume 5.619.707
Hoog 1,369   Gem. Volume 12.636.294
21 feb 2020 17:35
label premium

Pharming: Plaatsing geslaagd (update)

Het laatste advies leest u als IEX Premium-lid

Inloggen Ontdek Premium

Gerelateerde Video's

Outlook Pharming 7 juni 2018 16:58
Pharming: Groeiperspectieven 13 maart 2018 22:16
Pharming kan verder omhoog 27 oktober 2017 17:23
Arend Jan Kamp over Pharming 26 oktober 2017 13:24