Inloggen

Login
 
Wachtwoord vergeten?

NEL ASA 2019

Volgen
 
Klik hier om dit forumtopic te volgen en automatisch op de hoogte gehouden te worden bij nieuwe berichten.
716 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omlaag ↓
Leeser1959
0
quote:

4finance schreef op 2 december 2019 09:33:


[...]

Dat geeft voorlopig de nodige aandelen druk...

Die paar aandelen hebben geen enkele invloed.
Joni-2
0
De vooruitzichten blijven nochtans zeer goed, voor NEL, o.a. dankzij de investeringen van Bosch, Schaeffler, Ceres, Cummins,

de.investing.com/news/stock-market-ne...
rbot
0
'Blauwe waterstof blijft in alle scenario's goedkoper dan groene'
Voor de rendabele productie van groene waterstof is veel goedkope groene stroom nodig, maar het is onwaarschijnlijk dat die er zal komen. Groene waterstof kan daarom alleen rendabel worden met forse subsidies, betoogt hoogleraar Machiel Mulder van de Rijksuniversiteit Groningen deze donderdag in economenvakblad ESB.

Waterstof heeft een aantal evidente voordelen als energiedrager: bij de verbranding ervan komt geen CO2 vrij, het is makkelijk te transporteren en op te slaan en het kan voor een breed palet aan toepassingen worden ingezet, van mobiliteit tot verwarming en van huishoudens tot de industrie. Waterstof, en dan vooral groene waterstof, wordt daarom wel gezien als een belangrijke bouwsteen van een toekomstige, CO2-vrije energievoorziening. Eigenlijk heeft waterstof maar één belangrijk nadeel, schrijven hoogleraar Machiel Mulder en onderzoeker Peter Perey van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG): “Het bestaat [...] niet in pure vorm in de natuur en moet dus gemaakt worden.”
Machiel Mulder

Machiel Mulder is hoogleraar Regulering van energiemarkten en directeur van het Centre for Energy Economics Research (Ceer) van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).

In het ESB-artikel vergelijken de wetenschappers de kosten van twee manieren om waterstof te maken: met aardgas en stoom, en met elektriciteit en water (elektrolyse). Bij de eerste methode komt CO2 vrij, maar als deze wordt opgevangen en opgeslagen, wordt gesproken over blauwe waterstof. Bij elektrolyse spreekt men van groene waterstof, mits de gebruikte elektriciteit zelf ook groen is.

De belangrijkste conclusie van het ESB-artikel is dat de economische vooruitzichten van groene waterstof in vrijwel alle scenario's ongunstig zijn. Om groene waterstof rendabel te produceren, is volgens de auteurs namelijk “te veel nodig: hoge prijzen voor aardgas en CO2 aan de ene kant, niet te veel concurrentie vanuit andere stroomgebruikers voor stroom en groencertificaten aan de andere kant plus een enorme uitbreiding van wind- en zonneparken”.
Goedkope groene stroom
Mulder en Perey voeren een aantal redenen aan dat het onwaarschijnlijk is dat groene waterstofproductie rendabel zal worden. Zo zal de vraag naar elektriciteit de komende decennia fors groeien als gevolg van elektrificatie, economische groei en de groei van specifieke sectoren met een hoge stroomvraag, zoals datacenters. Daarnaast zal volgens de auteurs ook specifiek de vraag naar groene stroom groeien, zodat groene-waterstoffabrieken als afnemer van groencertificaten zullen moeten concurreren met andere gebruikers.

Een tweede reden is volgens de onderzoekers dat het onwaarschijnlijk is dat er “overtollige stroom” zal komen, zoals wel eens gesuggereerd wordt. Het idee hierachter is dat als er veel wind- en zonneparken zijn, er steeds vaker momenten zullen zijn waarop er meer aanbod dan vraag naar stroom is. Die vlieger gaat volgens Mulder en Perey niet op, want als er geen vraag is, en de stroomprijs dus nul of lager is, zullen zelfs wind- en zonneparkexploitanten hun installaties stilzetten. Dat zich in Duitsland bijvoorbeeld wel negatieve prijsvorming voordoet, komt alleen maar doordat producenten gesubsidieerd worden om ook te blijven produceren als er geen vraag is naar hun stroom. Zulke subsidiesystemen “zullen in de toekomst normaliter niet meer bestaan”, stellen Mulder en Perey, omdat ze erg duur zijn en de markt verstoren.

Wat er uiteindelijk nodig zal zijn om groene waterstof rendabel te maken, zijn daarom heel veel uren met lage, maar niet negatieve stroomprijzen. Volgens een eerdere analyse van Mulder zou de stroomprijs “gedurende de helft van alle uren in een jaar gemiddeld lager dan twintig euro per megawattuur [moeten] zijn om rendabel te kunnen produceren”. Het probleem hiermee is dat in dat geval de exploitatie van wind- en zonneparken weer niet rendabel zou zijn. Want om een investering in een windpark terug te verdienen, moet de gemiddelde stroomprijs over een jaar gezien juist voldoende hoog zijn.

Kortom, zonder subsidie voor elektrolyse gaat groene waterstof volgens de auteurs niet rendabel worden. Zo'n subsidie vinden zij op zichzelf echter niet wenselijk. Het zou een ongelijk speelveld betekenen met andere gebruikers van groene stroom, en een “stapeling van beleidsinstrumenten” zijn, “omdat groene waterstofproductie al indirect profiteert van subsidieregelingen voor hernieuwbare stroom en hoge CO2-kosten voor grijze waterstofproductie”.

Elektrolyse op zee
Mulder en Perey besteden speciale aandacht aan de directe productie van waterstof met windparken op zee, omdat de hierboven genoemde bezwaren daarvoor niet in directe zin gelden. Als alle elektriciteit van een windpark op zee wordt omgezet in waterstof, dan zit het verdienmodel immers niet alleen in het spel tussen de prijzen van stroom, waterstof, gas en CO2, maar ook in de vermeden kosten voor de aanleg van de stroomkabels van zee naar land. Als bestaande gasleidingen worden gebruikt om de waterstof aan land te brengen, leidt dat volgens de onderzoekers tot “aanzienlijke netwerkbesparingen”.

Dat maakt waterstofproductie op zee “per saldo voordeliger” dan op land, stellen Mulder en Perey. Desondanks geldt ook in dat geval dat het “aanzienlijk duurder” is dan de productie van blauwe waterstof. Zelfs als de duurste CCS-techniek wordt toegepast en uitgegaan wordt van hoge kosten voor gas en CO2-transport, blijft blauwe waterstof voordeliger dan groene. “Om de transitie naar waterstof snel te maken en op korte termijn emissiereductie te realiseren, lijkt inzetten op blauwe waterstof daarom de verstandigste keuze”, concluderen de wetenschappers.

rbot
0
Kostendaling elektrolyse
In het artikel in ESB kijken Mulder en Perey vooral naar de kosten van elektriciteit, aardgas en CO2 om de vergelijking tussen blauwe en groene waterstof te maken, maar worden de kosten van de elektrolyse-techniek zelf niet benoemd. Tegen Energeia zegt Mulder desgevraagd dat op dit gebied wel enige kostendaling te verwachten is, met name door schaalgrootte, maar dat ook dan blauwe waterstof goedkoper blijft dan groene.

Volgens Mulder is in een onderliggend rapport van het Centre for Energy Economics Research (Ceer), waar hij directeur is, een gevoeligheidsanalyse gedaan waarbij is uitgegaan van een reductie van de investeringskosten voor elektrolysers met 20%. “We hebben nu alleen nog elektrolysers van een paar MW, maar we gaan richting installaties van 100 MW, en er wordt zelfs onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om fabrieken van 1.000 MW te bouwen. We hebben dat dus ook doorgerekend, en het is wel de verwachting dat de capex [investeringskosten, red.] omlaag zal gaan bij zulke schaalvergroting, maar de conclusies blijven overeind.”

Vervolgonderzoek
Mulder heeft recent subsidies gekregen vanuit NWO en van GasTerra/New Energy Coalition voor verder onderzoek naar groene waterstof. In een toelichting aan Energeia zegt Mulder dat deze vervolgonderzoeken zich op net iets andere vragen zullen richten dan de vragen die in het ESB-artikel aan de orde komen. Waar in het ESB-artikel vooral de vergelijking gemaakt wordt tussen blauwe en groene waterstof, gaat het onderzoek dat door NWO wordt gefinancierd over de waarde van power to gas als bron voor flexibiliteit, en het onderzoek waarvoor GasTerra en New Energy Coalition subsidie verlenen over de vraag hoe een waterstofmarkt gecreëerd kan worden.

Het nieuwe onderzoek zal zich dus richten op de vraag wat de waarde van groene waterstof kan zijn als leverancier van flexibiliteit voor het elektriciteitssysteem, een rol die blauwe waterstof per definitie niet kan vervullen. Mulder: “Voor netbeheerders met congestieproblematiek kun je kijken welke waarde het heeft als manier om congestie te verminderen. En in de elektriciteitsmarkt wordt de waarde van de flexibiliteit bepaald door de prijsverschillen in de tijd. Dat is een ander soort vergelijking dan we nu hebben gemaakt met blauwe waterstof.”
Mulder krijgt van NWO een subsidie van €435.000 voor het onderzoek naar de economische haalbaarheid van grootschalige productie van waterstof uit elektriciteit. Van GasTerra en New Energy Coalition krijgt hij €250.000 voor een onderzoek naar de ontwikkeling van een markt voor waterstof.
Stapvoets
0
[quote alias=Joni-2 id=11979946 date=201912021022]
De technische analyse, voor de koersval van vandaag…

www.start-trading.de/2019/12/02/nel-e...


Dat ziet er dus echt niet goed uit.
4finance
0
quote:

Stapvoets schreef op 3 december 2019 07:56:


[quote alias=Joni-2 id=11979946 date=201912021022]
De technische analyse, voor de koersval van vandaag…

www.start-trading.de/2019/12/02/nel-e...


Dat ziet er dus echt niet goed uit.


NEL, het aandeel beweegt in een mooie curve dit jaar fors opwaarts. Over 1 a 2 jaar staat het beslist veel en veel hoger. Het bedrijf maakt steeds hogere kwaartaal winsten en sector groeit als kool. Dat het niet goed gaat met NEL is niet juist. Waterstof aandelen kunnen heftig bewegen op elk bericht in deze sector. Elke "daling" is een mooi (bij)koop moment.

Kortom dit aandeel is zeer koopwaardig voor de langere termijn. Daar horen tussentijdse schommelingen bij net zoals bij de andere aandelen. ;-)
Stapvoets
0
Joni-2
0
TRUCK TO THE FUTURE | VIEW LIVE STREAMED PRESS CONFERENCE | DECEMBER 3

Samenwerking, Nikola - Iveco

www.youtube.com/watch?v=cQ87bze7lRI&a...

(Start op -35 min)
PieterTheCrash
0
Gewoon vasthouden, braaf blijven zitten en geduld hebben. Die dalingen zijn ambetant, maar tijdelijk.
4finance
0
quote:

PieterTheCrash schreef op 3 december 2019 10:51:


Gewoon vasthouden, braaf blijven zitten en geduld hebben. Die dalingen zijn ambetant, maar tijdelijk.


Als het weer de 6,xxx NOK aan gaat tikken koop ik wat bij. Dat zijn mooie (bij) koop momenten. Over een paar jaar lig je in een deuk om deze koersen ;-)
RW1963
0
quote:

4finance schreef op 3 december 2019 10:59:


[...]

Als het weer de 6,xxx NOK aan gaat tikken koop ik wat bij. Dat zijn mooie (bij) koop momenten. Over een paar jaar lig je in een deuk om deze koersen ;-)Zou mooi zijn. Is € 10,- (euro) per aandeel mogelijk? Of is dat niet realistisch?
4finance
1
quote:

RW1963 schreef op 3 december 2019 13:11:


[...]

Zou mooi zijn. Is € 10,- (euro) per aandeel mogelijk? Of is dat niet realistisch?


Bij waterstof fondsen zoal o.a NEL is de fantasie groot voor de toekomst. Ik ga er wel van uit dat het over een paar jaar enkele €'s staat.


DeZwarteRidder
0
De omzet van dit bedrijfje stijgt hard, maar het verlies stijgt nog harder.

Het lijkt bijzonder veel op Fuel Cell Energy.

In ieder geval is het aandeel veel te duur en kan de koers met groot gemak halveren.
RW1963
0
quote:

4finance schreef op 3 december 2019 13:21:


[...]

Bij waterstof fondsen zoal o.a NEL is de fantasie groot voor de toekomst. Ik ga er wel van uit dat het over een paar jaar enkele €'s staat.Offtopic (sorry):

4finance
Op Galaforum: trab33 - 2 dec 2019 om 18:32
..... zelf heb ik ook 1tje waar ik naar uit kijk. Heb Aptevo pharma (apvo ) gekocht, is een klein bio bedrijfje dat ongekend is maar een medicijn op de markt heeft dat momenteel voor Amerika alleen een omzet haalt van 40 miljoen. Staat momenteel aan een marktwaarde van minder dan 30 miljoen dus dan weet je dat er sowieso wat in het verschiet zit. Hoop op verkoop medicijn aan minimum 5X omzet US , dan ben ik ook gerust voor de rest van m'n dagen ;)
4finance
1
quote:

DeZwarteRidder schreef op 3 december 2019 13:29:


De omzet van dit bedrijfje stijgt hard, maar het verlies stijgt nog harder.

Het lijkt bijzonder veel op Fuel Cell Energy.

In ieder geval is het aandeel veel te duur en kan de koers met groot gemak halveren.


Geweldig, NEL daalt ... en wie is daar weer....;-)
Kom ook eens terug als NEL stijgt.

wist ik het maar
0
dit gaat niet goed met nel asa,zeker als de DZR zich ook nog gaat bemoeien,wie ben jij feitelijk,altijd maar negatief over alles
DeZwarteRidder
0
PLUG stort ook al in elkaar, dat is ook zo'n 'lekker' watersof-bedrijf dat nog nooit winst gemaakt heeft.
716 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord

Direct naar Forum

NEL ASA Meer »

Koers 9,655   Verschil -0,18 (-1,81%)
Laag 8,745   Volume 3.813.764
Hoog 10,160   Gem. Volume 1.617.058
28 feb 2020 16:19
label premium

KOPEN OF VERKOPEN?

Het laatste advies leest u als IEX Premium-lid

Ontdek Premium