Bestuur IEX mag door

FONDS KOERS VERSCHIL VERSCHIL % BEURS
IEX Group NV
3,80 0,00 0,00 % Euronext Amsterdam

(ABM FN-Dow Jones) De bestuurders van IEX Group zijn herbenoemd en het huidige boekjaar is verlengd. Dit maakte de uitbater van financiële websites maandag voorbeurs bekend.

De goedkeuring voor de herbenoemingen, evenals een wijziging van de statuten, werd tijdens een buitengewone aandeelhoudersvergadering goedgekeurd.

De termijnen van de bestuurders liepen eind 2019 af, waardoor herbenoeming voor het jaareinde ook noodzakelijk was.

IEX heeft één uitvoerend bestuurder in de persoon van CEO Peter van Sommeren. Verder zijn er drie niet-uitvoerend bestuurders, onder wie Peter Paul de Vries. Allen zijn voor een periode van 18 maanden herbenoemd.

Statuten

De statutenwijziging betreft een aanpassing van het boekjaar van de vennootschap in. In plaats van een kalenderjaar loopt het boekjaar na de voorgenomen statutenwijziging van 31 december tot en met 30 december van het daaropvolgende jaar. Hiermee wordt het boekjaar 2019 verlengd met 1 jaar minus 1 dag.

Achtergrond achter de wijziging is volgens IEX dat de onderneming er nog niet in geslaagd is om een oob-accountant voor boekjaar 2019 te vinden. IEX blijft voornemens om op korte termijn een accountant te vinden en een jaarrekening over het kalenderjaar 2019 te publiceren.

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved.