Inloggen

Login
 
Wachtwoord vergeten?

vLK 2019

Volgen
 
Klik hier om dit forumtopic te volgen en automatisch op de hoogte gehouden te worden bij nieuwe berichten.
455 Posts
Pagina: «« 1 ... 9 10 11 12 13 ... 23 »» | Laatste | Omlaag ↓
 1. forum rang 10 voda 27 augustus 2019 07:45
  PERSBERICHT: Van Lanschot Kempen: ruim EUR 83 miljoen nettowinst en voorstel kapitaalteruggave

  FONDS KOERS VERSCHIL VERSCHIL % BEURS
  Van Lanschot Kempen NV
  17,46 0,00 0,00 % Euronext Amsterdam
  Amsterdam/'s-Hertogenbosch, 27 augustus 2019

  Van Lanschot Kempen: ruim EUR 83 miljoen nettowinst en voorstel
  kapitaalteruggave

  -- Nettowinst van EUR 83,6 miljoen (H1 2018: EUR 39,3 miljoen) is
  aanzienlijk hoger dankzij de boekwinsten op de verkoop van twee
  deelnemingen

  -- Onderliggend nettoresultaat bedraagt EUR 92,5 miljoen (H1 2018: EUR 47,2
  miljoen)

  -- Client assets stijgen met 20% naar EUR 97,3 miljard en AuM nemen toe met
  23% naar EUR 82,6 miljard, dankzij EUR 8,7 miljard netto-instroom en EUR
  6,9 miljard positieve koerseffecten

  -- Fully loaded CET 1-ratio stijgt naar 22,7% (2018: 21,4%)

  -- Voorstel kapitaalteruggave van EUR 1,50 per aandeel  Van Lanschot Kempen presenteert vandaag de halfjaarcijfers. Karl Guha,
  bestuursvoorzitter: 'Ons nettoresultaat over het eerste halfjaar is
  aanzienlijk hoger dan vorig jaar. Dit is te danken aan de boekwinsten op
  de verkoop van onze deelneming in AIO II (EUR 36,0 miljoen netto) en de
  verkoop van ons belang in VLC & Partners (EUR 16,1 miljoen netto).
  Wanneer we de resultaten van deze deelnemingen buiten beschouwing laten,
  ligt het nettoresultaat in lijn met vorig jaar. De kapitaalratio is
  verder versterkt naar 22,7% en deze ruime kapitaalpositie stelt ons in
  staat om onze aandeelhouders een kapitaalteruggave voor te stellen van
  EUR 1,50 per aandeel.

  De omstandigheden waren in de eerste zes maanden van 2019 turbulent, met
  onzekere markten en een uitzonderlijk lage marktrente. Onze wealth
  managementstrategie maakt ons minder afhankelijk van rente-inkomsten, al
  zien wij bij een verdere daling ook de druk op het renteresultaat
  toenemen. In deze omgeving zien wij bij onze klanten een grotere
  onzekerheid en daarmee ook meer behoefte aan advisering.'

  Netto-instroom van assets under management (AuM) en positieve
  koerseffecten zorgen voor een sterke stijging van de client assets met
  EUR 16,1 miljard naar EUR 97,3 miljard. De AuM stijgen met EUR 15,6
  miljard naar EUR 82,6 miljard. De sterke netto-instroom is met name
  afkomstig van Asset Management (EUR 8,8 miljard), via het fiduciaire
  mandaat van Stichting Pensioenfonds PostNL. Door de politieke en
  economische onzekerheden wereldwijd zijn Private Banking-klanten
  terughoudender om te beleggen. Daarnaast zien we bij een aantal klanten
  winstnemingen. Hierdoor zijn spaargelden met EUR 0,4 miljard toegenomen
  terwijl Private Banking een lichte netto-uitstroom van AuM (EUR 0,1
  miljard) heeft.

  In de afgelopen jaren hebben we Evi laten uitgroeien tot een volwassen
  organisatie met een sterk merk. Het is nu tijd voor een volgende fase
  voor Evi, waarin we kansen zien om onze propositie voor mass
  affluent-klanten(i) verder te versterken. Hiervoor hebben we
  vervolgstappen bepaald, waarbij we onder meer de samenwerking tussen Evi
  en Private Banking zullen intensiveren.

  De provisie-inkomsten zijn lager (-5%) door onder meer een gewijzigde
  samenstelling van de AuM en lagere provisies bij Merchant Banking. Het
  renteresultaat daalt 6%, met name vanwege de aanhoudend lage rentestand.
  We zijn tevreden over de daling van de bedrijfslasten met 9% naar EUR
  190,4 miljoen. Voor 2019 streven we naar een kostenniveau van per saldo
  ongeveer EUR 390 miljoen en liggen we op schema om binnen deze
  doelstelling te blijven. Onze efficiencyratio bedraagt 75,5% (H1 2018:
  81,1%).

  De CET1-ratio(ii) neemt toe van 21,4% naar 22,7%. Dankzij onze sterke
  kapitaalbasis kunnen we een voorstel tot kapitaalteruggave van EUR 1,50
  per aandeel doen. Als dit voorstel wordt aangenomen, zal naar
  verwachting in december ruim EUR 60 miljoen worden uitgekeerd aan onze
  aandeelhouders. We zullen onze kapitaalpositie in de toekomst blijven
  optimaliseren, waarbij we ruimte zullen houden voor mogelijke overnames.
  Indien mogelijk zullen we ook kapitaaluitkeringen aan aandeelhouders
  overwegen, onder voorbehoud van goedkeuring door de toezichthouder.
 2. forum rang 10 voda 27 augustus 2019 07:46
  Deel 2:

  FINANCIEEL VERSLAG / PRESENTATIE / WEBCAST

  Een uitgebreide toelichting op de resultaten en de balans van Van
  Lanschot Kempen NV kunt u lezen in het performance report en de
  presentatie over de halfjaarcijfers 2019 op
  www.globenewswire.com/Tracker?data=LB...
  www.vanlanschotkempen.com/resultaten. Op 27 augustus om 09:00 uur
  lichten we onze halfjaarcijfers 2019 toe in een conference call. Deze
  conference call kan live worden gevolgd via
  www.globenewswire.com/Tracker?data=LB...
  www.vanlanschotkempen.com/resultaten en kan ook op een later moment
  worden teruggeluisterd.

  ADDITIONELE INFORMATIE

  Additionele informatie is beschikbaar op
  www.globenewswire.com/Tracker?data=LB...
  www.vanlanschotkempen.com/financieel.

  FINANCIËLE AGENDA

  9 oktober 2019 Buitengewone algemene vergadering

  31 oktober 2019 Publicatie trading update derde kwartaal 2019

  20 februari 2020 Publicatie jaarcijfers 2019

  Media Relations: 020 354 45 85; mediarelations@vanlanschotkempen.com

  Investor Relations: 020 354 45 90;
  investorrelations@vanlanschotkempen.com

  Over Van Lanschot Kempen

  Als wealth manager is Van Lanschot Kempen, met haar merknamen Van
  Lanschot, Evi en Kempen, actief in Private Banking, Asset Management en
  Merchant Banking, met als doel het behoud en de opbouw van vermogen van
  haar klanten. Van Lanschot Kempen, genoteerd aan Euronext Amsterdam, is
  de oudste onafhankelijke financiële instelling van Nederland met
  een geschiedenis die teruggaat tot 1737.

  Disclaimer en voorbehoud inzake uitspraken die een verwachting bevatten

  In dit persbericht kunnen verwachtingen over toekomstige gebeurtenissen
  en ontwikkelingen zijn opgenomen. Deze verwachtingen zijn gebaseerd op
  huidige inzichten, informatie en veronderstellingen van het management
  van

  Van Lanschot Kempen met betrekking tot bekende en onbekende risico's,
  ontwikkelingen en onzekerheden. Deze verwachtingen betreffen geen
  vaststaande feiten en zijn onderhevig aan dergelijke risico's,
  ontwikkelingen en onzekerheden die vanwege hun aard buiten de macht
  liggen van Van Lanschot Kempen en haar management.

  Werkelijke resultaten, prestaties en omstandigheden kunnen aanzienlijk
  afwijken van deze verwachtingen als gevolg van risico's, ontwikkelingen
  en onzekerheden die verband houden met onder andere (a) batengroei, (b)
  kostenontwikkeling, (c) (macro)economisch klimaat, (d) politieke en
  marktontwikkelingen, (e) rentestanden en wisselkoersen, (f) gedragingen
  van klanten, concurrenten, investeerders en/of wederpartijen, (g) de
  implementatie van Van Lanschot Kempens strategie (h) handelingen van
  toezichthoudende, regelgevende en private instanties, (i) juridische en
  fiscale ontwikkelingen, (j) veranderingen in eigendomsverhoudingen die
  van invloed kunnen zijn op toekomstige beschikbaarheid van kapitaal en
  (k) veranderingen in kredietbeoordelingen.

  Van Lanschot Kempen benadrukt dat verwachtingen die in dit persbericht
  zijn opgenomen enkel van kracht zijn op de specifieke data waarop deze
  zijn geuit en Van Lanschot Kempen aanvaardt geen verantwoordelijkheid
  voor of verplichting tot het herzien of bijwerken van enige verwachting
  naar aanleiding van nieuwe informatie of enige andere verandering.

  De halfjaarcijfers van Van Lanschot Kempen zijn opgesteld in
  overeenstemming met de International Financial Reporting Standards,
  zoals vastgesteld door de Europese Unie ('IFRS-EU'). In de weergave van
  de halfjaarcijfers in dit persbericht, tenzij anders weergegeven, zijn
  dezelfde accountingstandaarden gehanteerd als in de consolideerde
  jaarrekening 2018 van Van Lanschot Kempen.

  Op de cijfers in dit persbericht heeft geen accountantscontrole
  plaatsgevonden. Kleine verschillen in tabellen kunnen het gevolg zijn
  van afronding.

  Dit persbericht is geen (uitnodiging tot het doen van een) aanbod tot
  het (ver)kopen of anderszins verkrijgen van of inschrijven op
  financiële instrumenten en is geen advies of aanbeveling om enige
  handeling te verrichten of na te laten.

  Onderdelen van dit persbericht bevatten informatie over Van Lanschot
  Kempen N.V. en/of Van Lanschot N.V. in de zin van artikel 7 lid 1 tot en
  met 4 van EU Verordening 596/2014.

  (i) Mass affluent-klanten zijn vermogende particulieren met een vrij
  belegbaar vermogen onder de EUR 500.000.

  (ii) Fully loaded, exclusief ingehouden winst.

  Bijlage

  -- Persbericht halfjaarcijfers 2019
  ml-eu.globenewswire.com/Resource/Down...
 3. forum rang 10 voda 27 augustus 2019 08:06
  Van Lanschot Kempen boekt beduidend hoger nettoresultaat

  FONDS KOERS VERSCHIL VERSCHIL % BEURS
  Van Lanschot Kempen NV
  17,46 0,00 0,00 % Euronext Amsterdam

  (ABM FN-Dow Jones) Van Lanschot Kempen heeft over het eerste halfjaar van 2019 een beduidend hoger nettoresultaat behaald, vooral dankzij boekwinsten uit verkochte belangen en deelnemingen. Dit meldde de private bank dinsdag voorbeurs in een trading update.

  Het nettoresultaat van het bedrijf steeg van 39,3 miljoen euro naar 83,6 miljoen euro. Onderliggend stond er een nettowinst in de boeken van 92,5 miljoen euro tegen 47,2 miljoen euro over de eerste helft van 2018.

  Er was sprake van in totaal 15,6 miljard euro aan netto-instroom van assets under management (AuM) naar 82,6 miljard euro. De sterke netto-instroom is met name afkomstig van Asset Management van 8,8 miljard euro, via het fiduciaire mandaat van Stichting Pensioenfonds PostNL.

  Bij Evi verbeterde het nettoresultaat als gevolg van lagere bedrijfslasten van 4,2 miljoen negatief naar 1,6 miljoen negatief. De aan Evi toevertrouwde middelen zijn toegenomen met 0,1 miljard euro tot 1,5 miljard euro, hoofdzakelijk door positieve koerseffecten.

  Het onderliggend nettoresultaat van Merchant Banking daalde van 8,0 miljoen euro naar 3,5 miljoen euro.

  De CET1-ratio steeg het afgelopen kwartaal van 21,4 naar 22,7 procent, deels door "incidentele factoren", zei het bedrijf.

  Kapitaalteruggave

  Van Lanschot kempen stelde dinsdag een kapitaalteruggave voor van 1,50 euro per aandeel Van Lanschot Kempen. Dit voorstel impliceert een totaalteruggave van 60 miljoen euro aan de aandeelhouders van de vennootschap in december van dit jaar.

  De CET1-ratio blijft ook na deze kapitaalteruggave ruim boven de kapitaaldoelstelling van 15 procent tot 17 procent, aldus Van Lanschot Kempen.

  Het voorstel tot kapitaalteruggave zal op de buitengewone algemene vergadering op 9 oktober 2019 ter stemming worden gebracht.

  Het aandeel Van Lanschot Kempen sloot maandag 0,6 procent lager op 17,46 euro.

  Door: ABM Financial News.
  info@abmfn.nl
  Redactie: +31(0)20 26 28 999

  © Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved.
 4. forum rang 5 Japio_ 27 augustus 2019 08:18
  quote:

  Japio_ schreef op 8 januari 2019 14:30:


  Voor eind 2019 voorspel ik een slotkoers van €21,50, verder dit jaar een dividend van €1,50 en een kapitaalteruggave van €1,25
  Voor 2020 is het koffiedik... zeker is dat de AIO winst wegvalt, ik verwacht tevens niet dat het lukt om de kosten omlaag te brengen.
  De resultaten van de fondsbeheerders zijn van grote invloed op de instroom.  Hmmm zou het dan toch?
 5. forum rang 4 Adek 2001 27 augustus 2019 09:06
  Winst Van Lanschot Kempen omhoog dankzij verkoop onderdelen
  In het kort:

  De bank voor vermogende cliënten hield onder aan de streep €83,6 mln over tegenover €39,3 mln een jaar eerder.Aandeelhouders krijgen €1,50 per aandeel dividend uitgekeerd. Afgelopen jaar steeg het beheerd vermogen met 23% naar €82,6 mrd.
  Van Lanschot Kempen 9213€17,22-0,46% boekt een fors hogere winst dankzij de verkoop van twee onderdelen. De bank voor vermogende cliënten hield onder aan de streep €83,6 mln over tegenover €39,3 mln een jaar eerder. Dat blijkt uit de presentatie van de halfjaarcijfers.
  De bank stootte dit jaar de belangen af in apothekersketen AIO II en in risicoadviseur VLC & Partners en hield hier ruim €52 mln aan over. Zonder deze verkopen bleef de winst ongeveer gelijk.
  Aandeelhouders profiteren van de hoge winst. Zij krijgen €1,50 per aandeel dividend uitgekeerd. Dat kan omdat het buffervermogen ook toenam. Die ratio die aangeeft hoe sterk de kapitaal buffers zijn (CET 1) steeg van 21,4% naar 22,7%. Dat is ruim boven de eigen doelstelling.
  Ook Van Lanschot Kempen heeft last van de lage rentes. De bank is minder afhankelijk van rente-inkomsten dan de grootbanken maar waarschuwt toch voor het aanhoudende lage renteklimaat. De rente-inkomsten gingen met 6% naar beneden. Deze bron van inkomsten daalde niet zo hard als een jaar eerder omdat de hypotheekrentes stabiel bleven, aldus de bank.
  Lage rente
  Van Lanschot Kempen ziet ook een voordeel in de lage rente. De bank verwacht dat de aanhoudende lage rente, en veranderingen in het pensioenlandschap, de vraag aanwakker naar het beheer van vermogens. Door onzekerheden in de markt hebben cliënten meer behoefte aan advies
  Afgelopen jaar steeg het beheerd vermogen met 23% naar €82,6 mrd. Dat was vooral te danken aan vermogensbeheer. Zo kreeg de bank een mandaat van het pensioenfonds van PostNL.
  Sommige cliënten hebben hun winsten genomen. Hierdoor groeide het gespaarde vermogen van cliënten ligt en nam het beheerd vermogen bij de private bank iets af.
  Zowel de private bank en de vermogensbeheertak droegen wel fors bij aan de winst. De onlinebank Evi maakte een verlies van €1,6 mln. Dat is wel aanzienlijk beter dan de €4,1 mln verlies van een jaar eerder.
  Kosten werden met 9% omlaag gebracht.

  Uit FD
 6. forum rang 4 Bakkiekoffie 27 augustus 2019 09:49
  quote:

  Japio_ schreef op 27 augustus 2019 08:18:


  [...]

  Hmmm zou het dan toch?


  Zou het dan toch wat.....?
  Mij lijkt deze bank te goot voor servet, te klein voor tafellaken. € 1,50 kapitaaluitkering en 1,40 dividend is bij elkaar een mooi bedrag/rendement. Maar ja er is dan weer tafelzilver verkocht..... Wat daarna?

 7. forum rang 10 voda 27 augustus 2019 10:02
  Beursblik: Van Lanschot Kempen geeft blijk van kostendiscipline

  FONDS KOERS VERSCHIL VERSCHIL % BEURS
  Van Lanschot Kempen NV
  17,96 0,50 2,86 % Euronext Amsterdam

  (ABM FN-Dow Jones) ING is te spreken over de teruggekeerde kostenbeheersing bij Van Lanschot Kempen na een beoordeling van de resultaten van de private bank over de eerste helft van dit jaar, die dinsdag voorbeurs naar buiten kwamen.

  ING zag de onderliggende nettoresultaten met 90,6 miljoen euro hoger uitkomen dan de eigen verwachting van 74,9 miljoen euro, mede dankzij de kostendiscipline van het bedrijf.

  Van Lanschot Kempen publiceerde een operationele kostenpost over de eerste jaarhelft van 190,4 miljoen, waar ING rekende op 196,3 miljoen euro. ING ziet dat de maatregelen, die het bedrijf in 2018 nam, hun vruchten beginnen af te werpen.

  ING hanteert een koopadvies op het aandeel Van Lanschot Kempen met een koersdoel van 25,00 euro.

  Het aandeel Van Lanschot Kempen noteerde dinsdag op een rood Damrak 2,8 procent hoger op 17,94 miljoen euro.

  Door: ABM Financial News.
  info@abmfn.nl
  Redactie: +31(0)20 26 28 999

  © Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved.
 8. forum rang 5 Japio_ 27 augustus 2019 10:31
  quote:

  Bakkiekoffie schreef op 27 augustus 2019 09:49:


  [...]

  Zou het dan toch wat.....?
  Mij lijkt deze bank te goot voor servet, te klein voor tafellaken. € 1,50 kapitaaluitkering en 1,40 dividend is bij elkaar een mooi bedrag/rendement. Maar ja er is dan weer tafelzilver verkocht..... Wat daarna?
  Tafelzilver glanst niet vanzelf het moet doorlopend gepoetst worden.
  Met een winst van ca €2 per aandeel en een hoog dividendrendement vind ik vLK sterker dan de traditionele banken die nog immer op zoek zijn naar hun bestaansrecht.
 9. forum rang 10 voda 27 augustus 2019 10:37
  Beursblik: Van Lanschot Kempen presteert ook zonder boekwinst beter dan verwacht

  FONDS KOERS VERSCHIL VERSCHIL % BEURS
  Van Lanschot Kempen NV
  17,98 0,52 2,98 % Euronext Amsterdam

  (ABM FN-Dow Jones) De nettowinst van Van Lanschot Kempen is zonder medeneming van de boekwinsten in het eerste halfjaar hoger uitgekomen dan verwacht. Dit bleek dinsdag uit de analyse van UBS van de resultaten van de private bank.

  Van Lanschot Kempen boekte een nettoresultaat over de eerste zes maanden van dit jaar van 31,5 miljoen euro tegen een verwachting van UBS van 27,7 miljoen euro.

  UBS was dinsdag positief over de kapitalisering van Van Lanschot Kempen, waarbij de bank wees op de CET1-ratio van 22,7 procent. Het voorstel tot een kapitaalteruggave van 1,50 euro per aandeel Van Lanschot Kempen komt overeen met de inschatting van UBS.

  In combinatie met een zogeheten 'all in yield' over 2019 van 17 procent beoordeelde UBS het aandeel dinsdag als aantrekkelijk.

  Het advies voor het aandeel Van Lanschot Kempen luidt bij UBS Kopen met een koersdoel van 23,50 euro.

  Het aandeel Van Lanschot Kempen dinsdag op een rood Damrak 3,6 procent hoger op 18,08 euro.

  Door: ABM Financial News.
  info@abmfn.nl
  Redactie: +31(0)20 26 28 999

  © Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved.
 10. forum rang 6 effegenoeg 27 augustus 2019 13:39
  quote:

  Erny schreef op 27 augustus 2019 12:47:


  Hoe verhoudt zich de voorgenomen kapitaalteruggave van 1,50 euro per aandeel tot de ex-dividend datum ? M.a.w. wanneer moet je dit aandeel in bezit krijgen of al hebben om hiervoor in aanmerking te komen ?  Derde kwartaalcijfers vertellen hier meer over.
 11. forum rang 6 effegenoeg 27 augustus 2019 21:26
  quote:

  Adek 2001 schreef op 27 augustus 2019 13:51:


  Eurotje erbij vandaag? Gekocht tot heel laag 17... Niemand wilde ze.


  Reken je niet rijk beste Adek.
  Over de laatste twee jaar gerekend tot het einde dit jaar is er zes euro uitbetaald. Voor menig belegger moet er nog steeds geld bij.
 12. forum rang 10 voda 28 augustus 2019 09:36
  Aandeelhouders Van Lanschot in oktober bijeen

  Gepubliceerd op 28 aug 2019 om 08:57 | Views: 390

  Van Lanschot Kempen NV 09:12
  18,38 -0,10 (-0,54%)

  AMSTERDAM (AFN) - De aandeelhouders van Van Lanschot Kempen komen op 9 oktober bijeen vanwege de voorgestelde kapitaalteruggave van 1,50 euro per aandeel. Als ze het voorstel aannemen zal de teruggave in beginsel plaatsvinden in december 2019, aldus de vermogensbeheerder in een verklaring.

  Het voorstel tot kapitaalteruggave dat bij de buitengewone algemene vergadering in Den Bosch wordt besproken werd aangekondigd bij de halfjaarcijfers. Van Lanschot wil het bedrag per aandeel A teruggeven, De Nederlandsche Bank (DNB) heeft bevestigd geen bezwaar te hebben tegen dit voorstel. Indien het voorstel wordt aangenomen zal ruim 60 miljoen euro worden uitgekeerd aan de aandeelhouders.
455 Posts
Pagina: «« 1 ... 9 10 11 12 13 ... 23 »» | Laatste |Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord

Direct naar Forum

Van Lanschot Kempen NV Meer »

Koers 13,920   Verschil +0,32 (+2,35%)
Laag 13,900   Volume 23.541
Hoog 14,140   Gem. Volume 87.708
6 jul 2020 10:43
label premium

Van Lanschot in topconditie

Het laatste advies leest u als IEX Premium-lid

Inloggen Ontdek Premium
 
Quotedata: Amsterdam realtime by Euronext, other realtime by Cboe Europe Ltd.   US stocks: by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15min delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by VWD Group Crypto data by Crypto Compare