Inloggen

Login
 
Wachtwoord vergeten?

VN-migratiepact / Marrakesh pact

Volgen
 
Klik hier om dit forumtopic te volgen en automatisch op de hoogte gehouden te worden bij nieuwe berichten.
290 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 10 11 12 13 14 15 | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omlaag ↓
rationeel
0
Bosma:) is zeer verhelderend. Ben benieuwd naar de rest van het boek. Ook nieuwsgierig naar het antwoord dat jij krijgt.
rationeel
0
legacy.gscdn.nl/archives/images/desch...

In Nederland groeide een mentaliteit waarin zich een linkse, progressieve consensus kon verbreiden die reikte van radicale actiegroepen tot
kerkelijke basisgroepen en van revolutionaire organisaties tot het so -
ciaal denkende deel van de confessionele politieke partijen. (…) Het
was een zelfbewuste linkse consensus, die alles wat rechts en conservatief was in de verdediging drong. (…) Links had de macht en wilde dat
weten ook.43
Het scenario van de vijandelijke overnames, zoals dat van de PvdA,
zouden we nog vele malen zien. Gevestigde leiders gooien het op een
akkoordje en geven zo hun organisatie over aan de geest van de revolutie. De jaren zeventig laten zich lezen als een periode van extreem
linkse machtsovernames. Eén voor één gaan ze voor de bijl: kranten,
omroepen, universiteiten. De protestantse v.p.r.o. wordt de linkse
vpro. De Volkskrant, tot 1965 ‘katholiek dagblad voor Nederland’, valt
in de jaren zeventig ten prooi aan de radikalinski’s. Universiteiten
worden linkse speeltuinen, met als meest spraakmakende voorbeelden de bezetting van het Maagdenhuis (Universiteit van Amsterdam,
1969) en de Universiteit in Tilburg, bezet onder de naam Karl Marx
Universiteit. De burgerlijke varakomt in handen van Nieuw Links als
André van der Louw, Jan Nagel en Karel Roskam daar het hoogste woord gaan voeren. Sommige kerken veranderen overnight in
tempels van bevrijdingstheologie en derdewereldaanbidding. Een
overname komt uitgebreid in het nieuws: die van het zwakzinnigeninstituut Dennendal. Al deze extreem linkse coups d’état worden
voorgesteld als ‘verzet tegen regenten’.
De overwinning is meestal simpel. Er blijkt in Nederland nergens een cultuur van verzet aanwezig. James Kennedy schrijft in Nieuw Babylon in aanbouw: ‘Het geloof in de onontkoombaarheid van de nieuwe
tijd, en de vermeende machteloosheid van bestuurders daartegenover. (…) Of het nu om Europa gaat of de nieuwe spelling: meedoen is
het devies. Niet kijken of we de tijdgeest kunnen stuiten.’ Er bestaat
grote angst bij de elites om ouderwets gevonden te worden, daarom capituleert men liever. Kennedy citeert historica Annie Romein-Verschoor, die zegt: ‘In hun panische angst om voor oude trutten te worden aangezien gaan al te veel autoriteiten van alle geledingen, tot aan
de top van crm, zich haasten, om achter de opstandige jeugd te gaan
staan of die zover mogelijk tegemoet te komen.’44

Het sixtieswereldbeeld heeft het denken van de heersende elites bepaald. De oude machthebbers willen niet ouderwets gevonden worden en ‘gaan met hun tijd mee’. Vervolgens worden de ideeën van de
opstandelingen de leidende ideeën van de elites. De belangrijkste
grondgedachte daarbij is wel dat de mens van nature goed is. Ruimhartige verzorgingsstaatarrangementen, de open deur van de massaimmigratie, gelijkheidsidealen in het onderwijs, tolerantie jegens
drugs en communisme: ze komen allemaal voort uit de wondere wereld van mei 1968. Over onderwijs staat bijvoorbeeld te lezen in Keerpunt ’72, het gezamenlijke verkiezingsprogramma van PvdA, D’66 en
ppr: ‘Het aksent dient niet langer te liggen op kennisoverdracht en
prestatiedrang, maar op ontwikkeling van kreativiteit, kritische zin,
politieke bewustwording.’
De gevolgen van de jarenzestigfilosofie zijn enorm: op veel plekken in Nederland is het gezag uitgehold, ons land is het leidende
drugsland van Europa – met weinig kans op bestraffing, het heeft een
uiterst ruimhartig uitkeringenpakket zonder veel aandacht voor controle, een bizar hoge ontwikkelingshulp en Nederland kent een enorme massa-immigratie. Het komt allemaal voort uit het jarenzestigdenken waarin cultuurrelativisme een belangrijke rol speelt.
Saskia Bonjour, die in 2009 promoveert op gezinsmigratie, stelt
dat het in het immigratiebeleid niet zozeer ging om materiële belangen, maar om morality play. Begrippen als ‘gelijke behandeling’ en
‘morele verplichtingen’ waren leidend voor politiek en ambtenarij.45
Het zijn begrippen die in hun huidige betekenis hun wortels vinden in
mei 1968.
rationeel
0
De jaren zestig zijn tot op de dag van vandaag springlevend. De cultureel-marxistische waarden zijn overal aan te treffen in onze samenleving. Er is in de mainstreammedia een onverholen sympathie voor de
protestgeneratie en haar daden. De extreem linkse achtergrond wordt
liefdevol weggeretoucheerd. De betreurde Pamela Hemelrijk schreef:
Soms vraag je je af of televisiemakers helemaal goed snik zijn. Van de
week schotelde het veelgeprezen geschiedenisprogramma Andere Tijdenons een reportage voor over de Franse meirevolte van ’68. En de manier waarop Andere Tijden dit schoolvoorbeeld van zinloos geweld bejubelde als was het Nieuwe Dageraad, deed mij overgeven. Andere Tijden
blikte terug op mei ’68 alsof het een soort Praagse Lente was geweest;
vol vertedering, weemoed en nostalgie. Een inmiddels bejaarde kunstnijverheidstrut die zich indertijd in Parijs onledig hield met het maken
van kladschilderijen, en die deze ‘reuze opwindende tijd’ dus van nabij
had meegemaakt, bejubelde in Andere Tijden de ongedwongen sfeer van
zang en dans, solidariteit, gelijkheid, kameraadschap, verbroedering
tussen studenten en arbeiders, vrije liefde, ongebreidelde creativiteit
en hoop op een betere wereld. Kortom, het gedweep was niet van de
lucht. Hans Goedkoop resumeerde tot slot dat de meirevolte weliswaar
van korte duur was geweest, en met harde hand was neergeslagen,
maar dat de wereld daarna voorgoed was veranderd: er was een frisse,
liberale, anti-autoritaire wind gaan waaien die nu, ruim 50 jaar later,
nog steeds voelbaar was, aldus onze historicus.
Mijn mond viel open. Anti-autoritair? Liberaal? Waar haalt Hans het vandaan? Die bloeddorstige brandstichtende Sorbonne-bezetters lieten er
niet de geringste twijfel over bestaan waarom zij indertijd half Parijs kort
en klein sloegen op een schaal waaraan de huidige Mocro’s in de ban -
lieues niet kunnen tippen! Zelfs de in Andere Tijdengetoonde beelden spraken boekdelen, een kind kon het zien: hier was sprake van een ordinaire,
en godzijdank mislukte, poging tot een bolsjewistische staatsgreep. Had
Goedkoop die beelden soms zelf niet bekeken? Je zou het bijna denken.
De hele Sorbonne hing vol met levensgrote portretten van Lenin, Mao,
Castro en Che Guevara. Terwijl de kunstnijver-heidstrut zich onledig
hield met het op grote schaal vervaardigen van mar xistiese zeefdruksels,
componeerden revolutionaire muzikanten socialistische strijdliederen
die overal door de stad schalden, en thans als achtergrondmuziek dienden voor de terugblik van Andere Tijden: ‘Nous sommes Maoistes, Leni -
nistes, Guevaristes…’ etc.
Anti-autoritair? Liberaal? Een paar zwakzinnige onvolwassen leden
van de looney left proberen met grof geweld om in Frankrijk een dictatuur te vestigen naar Cubaans model, en Hans Goedkoop noemt dat liberaal en anti-autoritair? Als het aan Daniël Cohn Bandiet had gelegen
dan zou Frankrijk nu worden bestuurd door een Franse editie van een
Sovjetrussisch politbureau!46

blz 73
josti5
0
Toename antisemitisme in Frankrijk

Het aantal antisemitische daden in
Frankrijk is vorig jaar met 74 procent
toegenomen.Dat heeft minister Castaner
van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt.
De 541 uitingen varieerden van leuzen
op muren tot fysiek geweld.

Afgelopen weekend zijn op verschillende
plekken in Parijs antisemitische leuzen
gekalkt,zoals "Juden!" en "Macron Jews'
Bitch".Ook werd een hakenkruis getekend
op een afbeelding van oud- politicus en
Auschwitz-overlever Simone Veil.

Gisteren werd ontdekt dat een boom ter
nagedachtenis aan de in 2006 in Parijs
ontvoerde Joodse Ilan Halimi,omgezaagd
is.Er is niemand opgepakt.
rationeel
0
quote:

josti5 schreef op 12 feb 2019 om 12:00:


Toename antisemitisme in Frankrijk

Het aantal antisemitische daden in
Frankrijk is vorig jaar met 74 procent
toegenomen.Dat heeft minister Castaner
van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt.
De 541 uitingen varieerden van leuzen
op muren tot fysiek geweld.

Afgelopen weekend zijn op verschillende
plekken in Parijs antisemitische leuzen
gekalkt,zoals "Juden!" en "Macron Jews'
Bitch".Ook werd een hakenkruis getekend
op een afbeelding van oud- politicus en
Auschwitz-overlever Simone Veil.

Gisteren werd ontdekt dat een boom ter
nagedachtenis aan de in 2006 in Parijs
ontvoerde Joodse Ilan Halimi,omgezaagd
is.Er is niemand opgepakt.


Het hoeft ons niet meer te verbazen, JOSTI:) Het past helemaal in het geschetste ontwikkeling.
rationeel
1
‘Als het fascisme ooit weer opduikt, zal het dat doen onder de naam antifascisme.’
toegeschreven aan jacques presser1
, albert speer, huey
long en anderen

De invoering van de multiculturele samenleving is niet een toevallige gebeurtenis of een onafwendbaar natuurverschijnsel. Het is het gevolg van weloverwogen beslissingen waarbij er doelbewust voor gekozen is de mening van het volk te negeren. De massa-immigratie had
niet kunnen plaatsvinden zonder repressie, geweld, bedreigingen,
uitsluitingen, broodroof en heksenjacht.

Het is
goed de mechanismen te bestuderen, want de reflexen die zorgden
voor de muur van haat tegen de Centrumpartij zijn nog volop aanwezig. Het levert als het ware een handboek dat gebruikt wordt tegen iedereen die de multiculturele orthodoxie aanvalt.

Dit handboek komt
ook uit de kast als Pim Fortuyn begint aan zijn komeetachtige politieke carrière. Er wordt slechts één element aan toegevoegd – dit keer is
de moordaanslag succesvol.

De linkse bovenwereld bediende zich van demonisering (de pers), juridische middelen (vervolging en vonnissen) en de politiek van uitsluiting en verzwijging. De linkse onderwereld gebruikte brandbommen, moordaanslagen, intimidatie en bedreigingen. Het doel was
hetzelfde, alleen de middelen verschilden.
rationeel
1
De toetreding van Janmaat tot het Nederlandse parlement bracht de
politieke elite in Nederland tot een aantal opmerkelijke stappen. Ten
eerste werd besloten aan buitenlandse ingezetenen stemrecht te verlenen bij gemeenteraadsverkiezingen. Ook rechtse partijen als het cda
en de vvd, die hier alleen maar electoraal verlies van konden verwachten, stemden daarmee in. Deze bijzondere uitbreiding van het kiesrecht werd evenwel geen inzet van een verkiezing. In het parlement lieten alleen de sgp en cpn een kritisch geluid horen – een krasse vorm
van kartelpolitiek, die in 1985 zijn beslag kreeg in een wetswijziging.
Ten tweede werd besloten de Centrumpartij met alle mogelijke middelen te bestrijden. Zij kreeg nergens toestemming voor het houden van
een openbare vergadering of van een demonstratie. De inschrijving in
het kiesregister werd bemoeilijkt door het aantal voorgeschreven
handtekeningen per stemdistrict drastisch te verhogen. Antiracistische organisaties werden niet alleen gesubsidieerd, maar ook werd
hun stilzwijgend toegestaan te dreigen met geweld bij bijeenkomsten
van de cp.

Ook als de parlementariër zijn werk doet, krijgt hij de wind van voren. Janmaat stelt als enige kritische vragen over naturalisaties. Die
worden in die tijd nog behandeld door de Kamer, omdat naturalisatie
per wet ging. Dat betekent dat nieuwe Nederlanders per veertig worden aangeboden aan de Kamer. Onder aan het papier staat dan dat de
stukken ‘ter inzage liggen in de bibliotheek’. Niemand neemt die
moeite. Janmaat wel. En zo ontdekt hij dat de naturalisatieregels met
voeten worden getreden en dat ook criminelen op die manier welkom
worden geheten.

In het ongepubliceerde
boek De vrouw van de secretaris beschrijft Janmaat de reactie van vvd-
Kamerlid Heemskerck-Philis Duvekot. Zij zegt: ‘Die ene crimineel
kan ons niet schelen. Er lopen zo veel criminelen rond in Nederland.’7
Onontkoombaar zijn de nazivergelijkingen. Staatssecretaris HaasBerger duidt Janmaat als nsb’er.8 Kamervoorzitter Dolman vergelijkt
de Centrumpartij in het Leids Universiteitsblad met de nsb.
9 Minister
van Staat en PvdA-prominent Jaap Burger zegt: ‘Er komt een fascist in
de Kamer.’10 In Nieuwe Revu schrijft hoofdredacteur Derk Sauer: ‘De
Centrumpartij en andere groeperingen spelen in op de angst en de onzekerheid. Net als destijds de nsb.’11
De Anne Frank Stichting geeft het startsignaal voor de jacht op de
Centrumpartij met de publicatie van de boeken Oud en nieuw fascisme

Hij geeft toe dat volgens Maurice de Hond de Centrumpartij de potentie had de vierde partij van Nederland te worden. ‘Het is dus heel goed dat er goed opgelet is.’12Oftewel,
het openlijke doel van de Anne Frank Stichting, geleid door PvdA’er
Westra, was het dwarsbomen van het democratisch proces.

Het algehele dieptepunt van de buitenparlementaire acties tegen de
Centrumpartij vindt plaats op 29 maart 1986. Zelfbenoemde ‘antifascisten’ rijden in een stoet van tientallen busjes, inclusief commandowagen, naar Kedichem, omsingelen het hotel waar de Centrumpartij
vergadert en steken het in brand.

Wil
Schuurman, de latere echtgenote van Janmaat, springt in doodsnood
uit het raam, belandt in een stuk glas en bloedt bijna dood in een wei.

4 Er waren
meer aanslagen: op het partijcongres in 1984 in Boekel wordt met
scherp geschoten.

Een andere manier om Janmaat kapot te maken, is met processen. Er
worden driehonderd zaken tegen hem aangespannen, vaak door instellingen gesubsidieerd door de belastingbetaler.15

In heel Nederland is slechts één advocaat te vinden die de linkse terreur durft te trotseren: Leo van Heijningen. Hij moet dat bekopen met
verfbomaanslagen en bedreigingen. Na de aanslag in Kedichem
komt het niet tot vervolging.

H.J. Schoo, hoofdredacteur van Elsevier, schrijft: ‘De veroordeling
van Janmaat (…) is het sluitstuk van dit hermetisch systeem, dat geen
afwijking meer duldt van de nieuwe orthodoxie. Terwijl kiezers nooit
de vraag is voorgelegd of zij een multiculturele samenleving wilden,
laat staan de ideologie van het multiculturalisme, moet een parlementariër nu brommen, omdat hij die ter discussie stelt.’20

Enkele fnv-leden die zich aansluiten bij de Centrum-Democraten,
worden geroyeerd door de vakbond met als reden dat ‘het lidmaatschap van een partij als de cd, die nadrukkelijk andere doelstellingen
heeft, niet met het streven van de vakbond valt te verenigen’.25

8 Hugo Schneider
noemt zijn eigen omroep, de vara, ‘de spreekbuis van de anti-Janmaatbeweging’. Van Hoorn stelt Janmaat een vraag, maar schakelt tijdens het antwoord terug naar de studio. Van Hoorn is nog weken de
held in het café. Radioverslaggever Ab Pilgram laat in zijn contract opnemen dat hij geen ‘fascisten’ hoeft te interviewen.29

. Maar liefst drie journalisten infiltreren in de Centrumpartij. Kees Kooiman van De Groene Amsterdammer werkt zich op tot secretaris van de cd-jongeren en raadslid in
Purmerend. Bas van Hout (Panorama) weet ook door te dringen tot de
kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. Hij schrijft undercover een verslag. Peter Rensen werkt op die manier aan een boek.
Hij wordt gesteund door het Fascisme Onderzoekscollectief, fok,
een extreem linkse organisatie.30 Kees Kooimans onderzoek wordt medegefinancierd door het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten, een door de overheid gesubsidieerde organisatie.31

. We horen het schreeuwende en tierende drietal Max van Weezel, Henk van Hoorn en Ronald
van den Boogaard. Als Janmaat stelt: ‘Er komt een miljoen moslims’,
zegt Henk van Hoorn: ‘Dat is toch onzin.’ Dezelfde vara-man zegt:
‘Als u zegt dat er problemen zijn (met immigratie) moet u dat gewoon bewijzen.’ Van Weezel: ‘U wilt weten hoeveel geld er naar joden
gaat, en naar hindoestanen (…). U wilt een apartheidsbegroting.’
Janmaat: ‘De immigratie moet worden gestopt.’

De voormalige baas van de Binnenlandse Veiligheidsdienst, Arthur
Docters van Leeuwen, zegt in een interview dat ‘de grootste prestatie’
van zijn dienst in de jaren tachtig ‘het stukspelen van de Centrum -
partij van Janmaat is geweest, door te infiltreren en mensen tegen
elkaar op te zetten en uit te spelen’.36 Docters van Leeuwen leidt de
bvd van 1989 tot 1995. Hij is van 1982 tot 2002 lid van D66.37

blz 84
josti5
0
‘Als het fascisme ooit weer opduikt, zal het dat doen onder de naam antifascisme.’

Bovenstaande post bewijst dat eens te meer...

Waarbij de immigratiestrijd niet openlijk, democratisch is gestreden, maar in-het-geniep.

Nog steeds.
rationeel
0
quote:

josti5 schreef op 13 feb 2019 om 15:08:


‘Als het fascisme ooit weer opduikt, zal het dat doen onder de naam antifascisme.’

Bovenstaande post bewijst dat eens te meer...

Waarbij de immigratiestrijd niet openlijk, democratisch is gestreden, maar in-het-geniep.

Nog steeds.Iedereen zou het boek moeten lezen. Het maakt inzichtelijk op welke manier de strijd gestreden wordt. Alle mogelijke middelen worden ingezet, en van de democratie blijft op deze manier wel erg weinig over.
rationeel
0
Docters van Leeuwen is trots op de vernietiging van de Centrumstroming. Ook de
rechters die Janmaat veroordelen, met wat vrij breed wordt gezien als
een politieke uitspraak, tonen geen enkele spijt. In nrc Handelsblad
noemen ze het ‘voor die tijd gepast’, want hij ‘spoot gif in de samenleving dat discriminatie aanwakkerde en haat deed gedijen’.40
Een van de actievoerders van Kedichem, Leo Adriaense, laat in de
vpro-documentaire Wonderland van... Robert Oey ...weten geen enkele
wroeging te hebben en het kwijtraken van het been door mevrouw
Schuurman ‘geen disproportionele straf’ te vinden.41 ‘Dat die mevrouw Schuurman haar been toen is afgezet… tja, dat was wel lullig,’
meent Leen van den Berg, een van de actievoerders, in een gesprek in de Nieuwe Revu.
42
Twee vooraanstaande krakers die aanwezig waren bij de voorbereidingen van de aanslag in kraakpand Vrankrijk te Amsterdam, alsmede bij de uitvoering ervan in Kedichem, zien zelfs de voordelen van de
aanslag. In de Volkskrant schrijven ze: ‘Toch zijn er enkele positieve resultaten geboekt. Ten eerste is de fusie tussen de cp en cd voorkomen. Ten tweede wordt extreem rechts sinds de actie in Kedichem eerder geassocieerd met de verstoring van de openbare orde dan met een
“respectabele” politiek.’43 Ook als directeur Hans Westra afscheid
neemt van de Anne Frank Stichting, blikt hij met weemoed terug: ‘Ik
werkte aan een project met acties tegen Janmaat. Dat was een mooie
tijd. Het publiek stond vierkant achter ons.’ Hij duidt die tijd aan als
‘het verzet tegen het grote kwaad’.44
290 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 10 11 12 13 14 15 | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord

Direct naar Forum

Markt vandaag

Beurzen licht lager na cijfervloed

11:44 De meeste Europese aandelenbeurzen gingen vrijdag licht omlaag. Beleggers worstelden zich op de laatste han...

  Indices

  AEX 566,19 -0,25%
  EUR/USD 1,1138 +0,03%
  Germany30^ 12.296,10 +0,11%
  Gold spot 1.280,40 +0,24%
  LDN100-24h 7.417,47 +0,06%
  NY-Nasdaq Composite 8.118,68 +0,21%
  US30# 26.427,18 -0,12%

  Stijgers

  Intert...
  +2,71%
  Fagron
  +1,87%
  Sligro
  +1,59%
  KPN
  +1,34%
  Flow T...
  +1,23%

  Dalers

  Fugro
  -6,29%
  Wereld...
  -5,08%
  ABN AMRO
  -3,70%
  SIGNIF...
  -2,84%
  SBM Of...
  -2,39%

  Nieuws Forum Meer»

  (2)

  Jopie1962 op 26-apr-19 12:05
  (2)

  randybonnette op 04-jul-18 19:42
  (1)

  pjotr3 op 26-apr-19 11:02
  (1)

  Snelle Jaapie op 26-apr-19 10:59
  (3)

  Knight V op 26-apr-19 10:28

  Column Forum Meer»

  (2)

  ffff op 26-apr-19 12:09
  (17)

  Formule1-Fan op 26-apr-19 12:04
  (2)

  Brievenbus op 26-apr-19 11:37
  (5)

  Snugger op 26-apr-19 11:11
  (1)

  mrC2 op 26-apr-19 10:06