Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Klimaatdiscussie: opwarming aarde door mens of natuur

38.329 Posts
Pagina: «« 1 ... 1470 1471 1472 1473 1474 ... 1917 »» | Laatste | Omlaag ↓
 1. forum rang 7 !@#$!@! 9 juni 2021 15:28
  Werd tijd. Snap niet dat mensen en beleidsmakers zo dom kunnen zijn. Omdat een paar simpele zielen op EU niveau iets vinden accepteren ze dat kennelijk allemaal als oplossing. Zucht.....

  Toch blijven mensen geloven dat wij als volk bestuurd moeten worden door beroeps politici, want die zijn beter omdat men gelooft dat de bevolking zelf nog dommer is. Toch blijkt keer op keer dat het juist burger initiatieven zijn die de domheid van politici elke keer moeten corrigeren.

  Die directe democratie zal er vast wel komen. Maar dat gaat nog wel even duren zolang mensen meer vertrouwen hebben in politici dan de eigen bevolking als geheel.
 2. forum rang 10 luchtschip 9 juni 2021 16:58

  Hoorzitting in het Huis van Afgevaardigden waarbij het hoofd van het US Bosbeheer haar verantwoording voor het huidig en toekomstig beleid aflegt, tijdens een hoor zitting over Natural Resources

  De republikeinse Senator namens Texas, Louie Gohmert, vraagt :

  Can the Forest Service or the BLM alter the orbit of the moon or the Earth in order to fight climate change

  video 1:05 minuut

  twitter.com/IlvesToomas/status/140263...

  Totaal absurd
  Deze man was ooit een gerespecteerd rechter.
  Voor reacties zie de reacties onder deze tweet.
 3. forum rang 8 nine_inch_nerd 10 juni 2021 14:49
  Omstreden oliepijplijn tussen Canada en VS is definitief van de baan
  14:11
  TC Energy zet definitief een punt achter de aanleg van de Keystone XL-pijplijn, die ruwe olie van Canada naar de VS zou vervoeren. In een nieuwsbericht schrijft het bedrijf het besluit te hebben genomen na het overwegen van alle opties in overleg met zijn partner, de regering van de Canadese provincie Alberta.

  De Keystone XL zou vanuit de Canadese teerzanden dagelijks meer dan 800.000 vaten ruwe olie ruim 1900 kilometer verderop naar de Amerikaanse staat Nebraska vervoeren. De bouw van de omstreden pijplijn lag al sinds januari stil. Toen trok de Amerikaanse president Joe Biden de vergunning in die zijn voorganger Donald Trump eerder verleende.

  De aanleg van de Keystone XL, die onder meer dwars door kwetsbaar natuurgebied loopt, leidde tot hevige protesten van klimaatactivisten en de inheemse Amerikaanse bevolking. Volgens hen zouden de pijplijn en de olie die deze zou vervoeren klimaatverandering verergeren. Ook bestond de angst dat lekkages het drinkwater en het milieu zouden aantasten. De strijd werd jarenlang gevoerd via rechtszaken en protesten.

  Banenverlies

  De Amerikaanse president Barack Obama besloot in 2015 na protesten van milieuactivisten geen bouwvergunning voor de pijplijn af te geven. Zijn opvolger Donald Trump steunde de leiding wel, omdat die voor veel werkgelegenheid en lagere brandstofprijzen zou zorgen. In zijn eerste week als president draaide Trump de beslissing van zijn voorganger dan ook terug. Uiteindelijk trok Biden de vergunning op zijn eerste dag als president weer in.

  Een aantal Republikeinen is niet te spreken over het besluit van TC Energy. Zij geven Biden de schuld en spreken van schadelijke gevolgen voor de Amerikaanse economie en het verlies van duizenden banen. Ook hekelen zij dat Biden vorige maand het verzet tegen de Nord Stream 2 — de gaspijpleiding tussen Rusland en Duitsland — opgaf en tegelijkertijd een soortgelijk project in eigen land de nek omdraait.

  Voor klimaatactivisten is de strijd met het stopzetten van de Keystone XL nog niet gestreden. Er zijn namelijk nog verschillende andere pijplijnen in ontwikkeling waar zij hun pijlen op richten. 'Het tijdperk van het bouwen van pijpleidingen voor fossiele brandstoffen zonder onderzoek naar hun potentiële impact op klimaatverandering en op lokale gemeenschappen is voorbij', zegt directeur Anthony Swift van het Canada Project bij de Natural Resources Defense Council daarover.
 4. forum rang 8 nine_inch_nerd 10 juni 2021 18:45
  "kappen die hap" :)

  Partijen roepen kabinet op: nu beslissen over biomassa
  18:38
  De Amercentrale van RWE in Geertruidenberg draait deels op biomassa.

  CDA, D66, ChristenUnie en GroenLinks willen dat biomassa niet langer een 'controversieel' debatonderwerp is in de Tweede Kamer. Daarmee wil een belangrijk deel van de politiek dat er nu een beslissing valt over hoelang Nederland nog doorgaat met de omstreden brandstof. Woensdag kondigde de staatssecretaris aan tijdelijk te stoppen met subsidies voor biomassa.

  De keuze van staatssecretaris Dilan Yesilgöz-Zegerius (Klimaat, VVD) om nieuwe biomassasubsidies voorlopig niet meer toe te staan, leidt tot 'jojobeleid', meent Tweede Kamerlid voor het CDA Henri Bontenbal. 'De biomassasector maak je hiermee kapot. Het is geen ordentelijk klimaatbeleid.'

  Daarom stelt het CDA voor om biomassa van de lijst te halen met onderwerpen waarover het demissionaire kabinet niet mag beslissen. Yesilgöz-Zegerius zei woensdag dat zij niet anders kan dan biomassasubsidies nu opschorten. Een aangenomen Kamermotie roept haar op dat te doen, totdat een kabinet definitief besluit hoe lang het biomassa nog wil gebruiken voor het halen van klimaatdoelen.

  Maar dat definitieve besluit kan er niet komen, omdat biomassa op de 'controversiële lijst' staat. Zo'n lijst is opgesteld na het aftreden van het kabinet begin dit jaar om te voorkomen dat een demissionair kabinet over het eigen graf heen regeert. Het CDA zette juist biomassa op die lijst, maar komt daar nu van terug. 'Als je er nu mee stopt, is de weg terug lastig en bovendien vind ik deze beslissing niet netjes naar de sector', aldus Bontenbal.

  €14 mrd

  Biomassa, het verbranden van (rest)hout voor het opwekken van energie, is omstreden. Jaren geleden is politiek afgesproken dat de brandstof geldt als hernieuwbare energie en nodig is om klimaatdoelen te halen. Er zijn inmiddels veel biomassacentrales gebouwd met tot nu toe minstens €14 mrd aan overheidssteun. Maar biomassa leidt tot protest in de maatschappij. Veel mensen vinden het verbranden van bomen niet duurzaam en omwonenden van nieuwe centrales zijn vaak bang voor schadelijke stoffen.

  D66 en de ChristenUnie zien weinig heil in biomassa voor energieopwekking en willen er graag snel mee stoppen. De politieke tweespalt mondde de afgelopen twee jaar uit in meerdere onderzoeken naar een 'afbouwpad' voor biomassasubsidies. Een nieuw kabinet moet een keuze maken wanneer er geen nieuwe subsidies meer uitgegeven moeten worden, waarmee biomassa een belangrijk thema is tijdens de formatie.

  Maar het CDA, D66, ChristenUnie en GroenLinks zijn dat liever voor en willen dat het afbouwpad nog voor de vorming van een nieuw kabinet wordt opgesteld. Een eindjaar waarin gestopt moet worden met biomassasubsidies, willen de vier partijen echter niet noemen. 'Daar moeten we debat over voeren', zegt Tweede Kamerlid Raoul Boucke (D66). Kamerlid voor de ChristenUnie Pieter Grinwis zegt: 'De Kamer moet dan wel zo dapper zijn dit niet langer controversieel te verklaren.'

  Volgens de staatssecretaris leidt snel stoppen met biomassa tot hogere kosten voor klimaatsubsidies, zo'n €2,7 mrd. Dat komt omdat biomassa goedkoper is dan andere duurzame technieken zoals aardwarmte. Klimaatdoelen worden ook moeilijker gehaald zonder biomassa, aldus de staatssecretaris. Boucke is het daar niet mee eens. 'Als technieken als aardwarmte de kans krijgen, kunnen ze ook goedkoper worden.'
 5. forum rang 8 nine_inch_nerd 11 juni 2021 12:03
  Los je alleen niet het CO2 probleem mee op...
  Pak de bron aan of maak er H2 van met de Powerhouse of Waste2Tricity methode.

  Hoe kunnen auto’s rijden op plastic tasjes?
  10:56
  Brandstof maken uit plastic. Het lijkt te mooi om waar te zijn en jarenlang was het dat ook. Het kon wel, maar je had er zoveel energie voor nodig dat het geen zin had. Bovendien vervlogen veel brandbare stoffen tijdens het extractieprocedé. Maar nu lijkt er een doorbraak te zijn bereikt. Aan de Universiteit van Delaware hebben onderzoekers een nieuwe techniek bedacht waardoor we straks wellicht op plastic tasjes rijden.

  Onderzoekers van de Universiteit van Delaware hebben een nieuwe techniek bedacht waarmee je van plastic brandstof kunt maken.
  Onderzoekers van de Universiteit van Delaware hebben een nieuwe techniek bedacht waarmee je van plastic brandstof kunt maken. Illustratie: Istock/FDStudio
  Hoe verander je plastic in benzine?

  Plastic bestaat uit koolstof, net als diesel of benzine. Alleen zitten de koolstofatomen in plastic zo nauw tegen elkaar dat het materiaal niet echt brandbaar is. Iedereen die weleens plastic heeft aangestoken, weet dat het vooral smeult en smelt. Door metaaloxides en zuren als katalysator toe te voegen aan plastic en de hele boel vervolgens te verwarmen gaan de verbanden tussen de koolstofmoleculen in plastic verloren en houden we een brandbaar restproduct over. Om dit proces, hydrocracking genaamd, te bespoedigen, gebruiken de Amerikaanse wetenschappers onder andere zeoliet, een zuur mineraal, dat ook in wasverzachter en sommige kattenbakkorrels zit.

  Waarom is dit een goed idee?

  Omdat plastic zo ongeveer het meest voorradige materiaal ter wereld is. We recyclen nog geen 10%, nog eens 10% wordt verbrand. En de rest? 80% van alle plastic ooit gemaakt bestaat nog en ligt op de vuilnisbelt of vervuilt het milieu. Door er een brandstof van te maken, wordt inzameling van plastic de moeite waard en krijgen we er energie voor terug. Zo snijdt het mes aan twee kanten: de planeet wordt schoner en we hoeven minder olie op te pompen voor onze auto’s.

  De hamvraag: is het schaalbaar? Hebben we straks enorme raffinaderijen voor plastic brandstof?

  ‘Schaalbaar? Absoluut’, zegt hoogleraar Dionisios Vlachos, die het project van de Universiteit van Delaware leidt. ‘De mogelijkheden zijn eindeloos. De katalysatoren presteren goed. We zetten alle plastic om in nuttige, hoogwaardige producten, dus we verspillen geen energie. Grote installaties zijn mogelijk, maar je zou ook juist kleine katalysatoren kunnen maken, die je bijvoorbeeld inzet in afgelegen gemeenschappen. We gebruiken technologie die bekend is in de industrie, waardoor de fabricage van katalysatieovens eenvoudig is.’

  Er is energie voor nodig om hydrocracking op gang te brengen. Houden we netto wel energie over?

  Volgens de onderzoekers in Delaware wel. De meeste energie gaat zitten in het verwarmen van het plastic tot een temperatuur van 230 graden, in een oven. Door dat efficiënt te doen, kan het hele proces meer energie opleveren dan erin gaat zitten. ‘We gebruiken twee keer zo weinig energie als we opwekken’, zegt Vlachos, hoogleraar in chemische en biomoleculaire techniek. Hij en zijn medeonderzoekers stellen bovendien voor om groene stroom te gebruiken om het proces aan te drijven. Niet alleen is dat milieuvriendelijk, je zet zo elektriciteit om in een energievorm die makkelijk op te slaan is: benzine of diesel.

  10%

  Nog geen 10% van het plastic wordt gerecycled.

  Maakt het nog uit welk type plastic je in de hydrocrackingoven stopt?

  Nee, alle types, hard en zacht, reageren even goed, zo schrijven de onderzoekers in het gerenommeerde wetenschapsblad Science Advances. ‘De katalysatoren kunnen diverse kunststoffen en mengsels aan’, zegt Vlachos. ‘De resultaten zijn steeds bijna hetzelfde.’ Vooral voor een zeer robuuste categorie plastic als polyolefinen is dat goed nieuws. Dit type plastic zit in onder meer kratten, rioolbuizen en kunststof vezels. Het is zeer moeilijk te recyclen. Maar de behandeling met zeoliet en warmte zorgt ervoor dat ook dit soort plastic in een korte tijd ontbindt en brandstof oplevert.

  Zijn er dan helemaal geen beren op de weg?

  Eentje, maar meteen ook een grote: verontreinigingen in het plastic. Aan veel afvalplastic kleven andere stoffen, zoals papier en vuilnis. Daardoor kan er nu alleen plastic worden gebruikt dat schoon is, bijvoorbeeld uit de industrie. ‘Onzuiverheden in zwerfplastic zouden de katalysator kunnen deactiveren’, zegt Vlachos. Maar dat is misschien te ondervangen met een flinke wasbeurt. ‘Door dit probleem op te lossen kunnen we de laatste hinderpaal voor verdere commercialisering uit de weg ruimen.’
 6. small_investor 13 juni 2021 21:28
  De concentratie koolstofdioxide is hoger dan het de afgelopen 3,6 miljoen jaar is geweest. Afgelopen week kwam de concentratie zelfs boven de 420 ppm uit.
  CO2 metingen op Mauna Loa Observatory
  Er worden door NOAA, het Amerikaanse weer- en klimaatinstituut, al sinds 1958 metingen gedaan op het Hawaïaanse Mauna Loa. Hiermee is het niet de langste reeks CO2-metingen, maar wel de belangrijkste. Doordat dit meetstation op Hawaï zo ver verwijderd ligt van de grote vervuilers biedt het een goede maatstaf voor de hoeveelheid CO2 in de lucht. Eenzelfde meetreeks in Nederland zou bijvoorbeeld verstoord worden door ‘vuile’ lucht uit het Ruhrgebied of ‘schone’ lucht vanaf zee.

  De CO2 meting kwam op 3 april uit op 421,21 ppm (parts per million). Nog niet eerder in deze gemeten reeks kwam de waarde van de CO2 meting boven de 420 ppm uit. Ook als we kijken naar de gemiddelde concentratie CO2 over het jaar 2020 is deze recordhoog.

  Ik opperde al eerder dat er minder broeikasgassen boven w-europa kan zijn, dat kan dus met gemak, alle mafketels die mij wegzetten als een mafketel hebben totaal geen verstand van broeikasgassen, ga jullie diep schamen, luchtschip in het bijzonder.
 7. small_investor 13 juni 2021 21:35
  Maar nu komt het LET OP :

  waarom wordt de co2 niet gemeten in Europa.

  Een echte klimaatwetenschapper zou deze meetgegevens willen hebben. Allemaal nepwetenschappers, 1 meetpunt en dat vertalen naar de hele wereld is pure onzin, de temperatuur wordt ook op 100.000 plaatsen gemeten, maar als je de broeikasgasconcentratie niet weet van die plek kan je niet zeggen dat hogere temperaturen komen doordat de co2 waarde in Mauna Loa hoger is.
 8. [verwijderd] 14 juni 2021 01:17
  quote:

  small_investor schreef op 13 juni 2021 21:35:

  Maar nu komt het LET OP :

  waarom wordt de co2 niet gemeten in Europa.

  Een echte klimaatwetenschapper zou deze meetgegevens willen hebben. Allemaal nepwetenschappers, 1 meetpunt en dat vertalen naar de hele wereld is pure onzin, de temperatuur wordt ook op 100.000 plaatsen gemeten, maar als je de broeikasgasconcentratie niet weet van die plek kan je niet zeggen dat hogere temperaturen komen doordat de co2 waarde in Mauna Loa hoger is.
  Wat vertel je hier voor onzin???

  CO2 wordt door verschillende satellieten gemeten (waaronder Europese) en weliswaar over praktisch het hele aardoppervlak, gedurende het hele jaar en het grootste deel van de troposphere. Waar haal je het lef vandaan deze onzin uit te kramen?
 9. Teesson 14 juni 2021 02:38
  quote:

  gokker schreef op 14 juni 2021 01:17:

  [...]

  Wat vertel je hier voor onzin???

  CO2 wordt door verschillende satellieten gemeten (waaronder Europese) en weliswaar over praktisch het hele aardoppervlak, gedurende het hele jaar en het grootste deel van de troposphere. Waar haal je het lef vandaan deze onzin uit te kramen?
  Na 3 eeuwen industriële revolutie is de co2 concentratie toegenomen van 0.025 naar 0.03%. En dat zou het klimaat veranderen? I don't think so.Co2 is een schaars goedje.
 10. [verwijderd] 14 juni 2021 09:13
  quote:

  Teesson schreef op 14 juni 2021 02:38:

  [...]

  Na 3 eeuwen industriële revolutie is de co2 concentratie toegenomen van 0.025 naar 0.03%. En dat zou het klimaat veranderen? I don't think so.Co2 is een schaars goedje.
  Drie eeuwen industriële revolutie?
  CO2 van 0.025 naar 0.03% ?

  Wie zo slecht geïnformeerd is, kan het denken beter aan anderen overlaten. Vrijheid van meningsuiting heen en weer.
 11. Teesson 14 juni 2021 11:55
  quote:

  gokker schreef op 14 juni 2021 09:13:

  [...]

  Drie eeuwen industriële revolutie?
  CO2 van 0.025 naar 0.03% ?

  Wie zo slecht geïnformeerd is, kan het denken beter aan anderen overlaten. Vrijheid van meningsuiting heen en weer.
  Pardon? Zou u mij kunnen vertellen wat er niet klopt aan mijn posting of mij anders gewoon uw excuses aan willen bieden?
 12. [verwijderd] 14 juni 2021 12:33
  quote:

  Teesson schreef op 14 juni 2021 11:55:

  [...]

  Pardon? Zou u mij kunnen vertellen wat er niet klopt aan mijn posting of mij anders gewoon uw excuses aan willen bieden?
  Niets eenvoudiger dan dat.

  1. De industriële revolutie kwam pas begin 19e eeuw op gang en de CO2 uitstoot was toen nog totaal te verwaarlozen.
  2. CO2 in de dampkring steeg sindsdien van om de 0.025% naar 0.042%.
 13. forum rang 8 nine_inch_nerd 14 juni 2021 18:01
  Nederlaag bij groen referendum betekent nieuw hoofdpijndossier voor Zwitserse regering
  17:48
  De regering zag de uitkomst met vertrouwen tegemoet, maar het liep anders: de Zwitsers stemden afgelopen zondag per referendum tegen een wet die een CO2-uitstootreductie van 50% ten opzichte van 1990 zou hebben betekend. De EU bereikte hierover al een akkoord in december 2020. Hoewel het wetsvoorstel bijna kamerbreed werd gedragen, verwierp 51,6 % van de Zwitserse bevolking het wetsvoorstel.

  Met een opkomst van bijna 60% — een van de hoogste sinds de stemming over het vrouwenkiesrecht 50 jaar geleden — liep vooral landelijk Zwitserland massaal te hoop tegen strengere milieumaatregelen. Want ook een volksinitiatief tegen pesticides in de landbouw en in het drinkwater werd verworpen.

  De groene golf die Zwitserland bij de verkiezingen van 2019 overspoelde, lijkt daarmee voorbij. Opnieuw loopt de regering ver voor de troepen uit en moet vooruitstrevend Zwitserland bakzeil halen tegenover de harde kern van de burgerlijke samenleving die het land in wezen is.

  Hamerslag

  ‘Een hamerslag voor de politiek’, kopte de liberale Neue Zürcher Zeitung in haar commentaar op de zege van conservatief Zwitserland. Vooral voor de liberale FDP, die zich volledig achter het wetsvoorstel had geschaard, betekent het 'nee' van het volk een gevoelige slag. Maar bij de rechts-conservatieve Volkspartij SVP, van oorsprong een boerenpartij die een tegencampagne voerde, ging de vlag uit.

  Wat vaker gebeurt met wetsvoorstellen en volksinitiatieven, kwam ook nu weer uit. Eerst overstemmen de ideologische argumenten en zegt een meerderheid in de peilingen 'ja'. Maar als duidelijk wordt hoeveel een wetsvoorstel de burgers gaat kosten, kiept de stemming om. In dit geval ging het vooral om een verhoogde accijns op aardolie en aardgas. Het verband van huiseigenaren was niet zuinig met advertenties in de landelijke bladen die tegen de CO2-wet waarschuwden.

  Al met al heeft de Zwitserse regering er naast het gestolde EU-verdrag een nieuw hoofdpijndossier bij. Nu moeten de maatregelen die tot een verminderde CO2-uitstoot moeten leiden op een andere manier in wetten verpakt worden. Dat leidt zonder enige twijfel tot een tempovertraging.

  Klimaatactivisten

  Het is ook een slag voor progressief Zwitserland. Wie de afgelopen weken in Zwitsers steden rondliep, kon door klimaat demonstraties- optochten te voet of op de fiets- verrast worden. Speels en vredig, maar wel regelmatig. Zurich, Bazel en Genève stemden voor, net als de twee Franstalige kantons Neuenburg en Vaud. In de hoofdstad van dat laatste kanton, Lausanne, drongen in 2018 klimaatactivisten binnen bij een filiaal van de Credit Suisse om tegen de investeringen van de bank in fossiele energieën te protesteren. Ze blokkeerden de ingang met een partijtje tennis voor een affiche van Roger Federer, een van de bekendste reclamemakers voor de bank.

  Het oordeel waarin de kantonrechter de activisten in 2020 gelijkgaf, baarde opzien in binnen- en buitenland. Lang voor het recente Shell-oordeel van de Nederlandse rechtbank ging een Zwitserse rechter al mee met het argument dat de klimaatopwarming een noodsituatie was. Maar net voor het referendum dit weekend corrigeerde het Federale Hof dat oordeel door te stellen dat klimaatopwarming geen noodtoestand is die lokaalvredebreuk rechtvaardigt. De zaak komt nu voor het Europese Hof voor de Mensenrechten in Straatsburg.

  Voor- en tegenstanders van de zondag verworpen wet bezweren dat dit geen 'nee' betekent tegen de bescherming van het klimaat. Het wetsvoorstel, dat ook een accijns op vliegtickets had ingehouden, was hooguit overladen met bepalingen en daardoor te complex geworden. Partijen beloven het klimaatdebat snel opnieuw aan te vliegen. Binnenkort kan het parlement zich buigen over het zogenaamde ‘Gletsjer volksinitiatief ‘, dat via een andere weg de vereiste CO2-reductie van 50% vóór 2030 eist.
38.329 Posts
Pagina: «« 1 ... 1470 1471 1472 1473 1474 ... 1917 »» | Laatste |Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord

Direct naar Forum

Indices

AEX 765,26 +0,15%
EUR/USD 1,0741 +0,29%
FTSE 100 7.579,18 -0,63%
Germany40^ 16.051,20 +0,62%
Gold spot 1.957,22 +0,73%
NY-Nasdaq Composite 12.975,69 +2,19%

Stijgers

EBUSCO...
+4,68%
BESI
+3,05%
ASML
+2,68%
INPOST
+2,48%
Vopak
+2,09%

Dalers

AZERION
-8,36%
DSM FI...
-3,41%
FASTNED
-3,27%
Basic-Fit
-3,09%
Van La...
-2,59%

Nieuws Forum Meer»

(36)

Demir op 8 mei 2023 09:10
(30)

Demir op 8 mei 2023 09:09
(26)

twinkletown op 22 feb 2023 10:46
(9)

spartapiet op 16 feb 2023 23:17
(78)

DeZwarteRidder op 8 dec 2022 12:10

Column Forum Meer»

(63)

Calimero op 30 mei 2023 13:35
(6)

eric op 30 mei 2023 13:24
(7)

Nuchtere Kijk Op op 30 mei 2023 13:14
(1)

buylow op 30 mei 2023 12:50
(3)

Nuchtertransparant op 30 mei 2023 12:36

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links