Inloggen

Login
 
Wachtwoord vergeten?

Klimaatdiscussie: opwarming aarde door mens of natuur

Volgen
 
Klik hier om dit forumtopic te volgen en automatisch op de hoogte gehouden te worden bij nieuwe berichten.
10.662 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 ... 530 531 532 533 534 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omlaag ↓
rationeel
0
En hoe staat het met de motie-Dijkhoff?

Nu heeft het kabinet RutteDrie op immigratiegebied nog een... ijzer in het vuur... In de dagen na Prinsjesdag... 2018... werd in de... Tweede Kamer... de... motie-Dijkhoff... aangenomen, waarin het kabinet de opdracht kreeg de...*** bevolkingsontwikkeling***... voor de ...komende decennia ...onder de loep te nemen. ...Aanleiding ...waren... publicaties... van... Paul Scheffer..., Jan van de Beek... en ...Jan Latten ., waarin ze de... snel... toenemende bevolking... (vrijwel geheel door immigratie)... en alle... ingrijpende... gevolgen belichtten.

De... uitvoering van de motie... werd door het... kabinet... in handen gegeven van... D66-minister Wouter Koolmees..., onder... wiens leiding... ‘immigratie’... als bepalend element al gauw uit het onderzoek... verdween.... Het... demografisch... instituut... NIDI... kreeg de... coördinatie ...bij het ...onderzoek... maar zag naar... eigen zeggen... geen ...probleem... in de... bevolkingsgroei... door ...immigratie... Dat moet... koren op de molen... van... D66-minister Koolmees ...zijn, want... zijn... partij wil helemaal... geen... probleem zien in... welke immigratie... dan ook – hooguit in te ...weinig... immigratie.
rationeel
0
Enfin,... ik... heb de ...medewerkers van Koolmees... ook maar eens gevraagd hoe het gaat. Eind ...mei van dit jaar... waren niet minder dan... zes... ‘planbureaus...’ ‘een brede verkenning’... aan het ...uitvoeren... ‘over de... gevolgen... van het... samenleven... in Nederland in de... breedste betekenis’.... ‘Migratie... wordt daarbij als... beïnvloedende... factor... ook ...meegenomen’...

Het ging dus... niet... meer om... immigratie... als ...centraal thema..., het was naar de ...zijkant ...gemanoeuvreerd als ‘beïnvloedende factor’. En... haast... had Koolmees’ ministerie ook... niet:.. ‘Wij vinden dit een... belangrijk... vraagstuk en geven de... tijd... aan de ...planbureaus... voor een ...zorgvuldige... analyse’. Ademt dat urgentie? Nou, nee.
jecebe
1
quote:

gokker schreef op 9 nov 2019 om 12:08:


[...]

Heel verstandig.
Deze koffietafel staat in een huis voor ouden van dagen. De meesten zijn ingedut en hebben het verschil tussen nog kunnen horen en kunnen luisteren sowieso vergeten.
En dan is er de koffiejuffrouw die ijverig bezig is de tijdschriftjes te sorteren en met potlood de belangrijke passages te onderstrepen.
Het verdwaalde bezoek dat af en toe langs komt denkt bij zichzelf "Wat doe ik hier? De kleuterschool is veel leuker."


Zelfoverschatting en dikdoenerij is u niet vreemd.
Te lang op school gezeten, betaald door die ingedutte ouderen en nog geen wezenlijke bijdrage geleverd op dit forum.

Uw copy/paste berichten daar gelaten.
gokker
0
quote:

jecebe schreef op 9 nov 2019 om 12:56:


[...]

Zelfoverschatting en dikdoenerij is u niet vreemd.
Te lang op school gezeten, betaald door die ingedutte ouderen en nog geen wezenlijke bijdrage geleverd op dit forum.

Uw copy/paste berichten daar gelaten.


O, ik heb iemand opgeschrikt. Neem me niet kwalijk.
jecebe
1
quote:

gokker schreef op 9 nov 2019 om 12:58:


[...]

O, ik heb iemand opgeschrikt. Neem me niet kwalijk.


Ook met deze post weer een vorm van zelfoverschatting.
rationeel
0
In het... najaar... vroeg... ik ...nog maar eens of het al opschoot, met dat onderzoek naar bevolking en immigratie dat nu kennelijk over ‘samenleven in Nederland’ zou gaan. Welnu: het onderzoek bestond... nu... uit... twee... fasen..., zo werd mij gemeld.... Een... inventarisatie... van... beschikbare... ‘toekomstverkenningen’... was inmiddels... voltooid.... En: ‘Omdat de... inventarisatie... ...breed van opzet... is, is in... overleg met de planbureaus... besloten de... eerste fase... uit te breiden (…) Dit ...onderdeel... maakte oorspronkelijk deel uit van de... tweede fase.’...

...Zo gaat het dus... in Nederland..., als er pogingen worden gedaan riskante immigratiestromen in te tomen, of na te gaan wat de gevolgen van de bevolkingsgroei door immigratie zijn. ...Het grootste ...thema... van het ...naoorlogse Nederland... wordt... weggestopt..., weggelogen..., gesaboteerd... Want de... leiding... van de... Nederlandse bureaucratie... wil het er... niet ...over hebben.
rationeel
0
En waar bleef het ‘ingroeimodel’?

Het doet mij denken aan een eerdere poging van de Tweede Kamer om iets te doen aan – de gevolgen van – ongewenste immigratie. In september... 2004... nam de... Tweede Kamer... een motie aan van de... regeringspartijen... CDA, VVD en D66,... die ook ...ondersteund... werd door ...oppositieleider... Wouter Bos (PvdA).... De kern van de zaak: het kabinet moest kijken of de ...uitkeringsmigratie ...naar... Nederland... kon worden ...verminderd..., onder meer... door ...immigranten... pas... na verloop van tijd ....sociale rechten te geven...

...Ik... sprak... Wouter Bos... daar een klein jaar later weer over. De... wil... van de Kamer was misschien niet helemaal genegeerd, maar wel... getraineerd... Als er al iets werd gehoord uit de ministeries, waren het flauwe... uitvluchten... Het rook naar onwil.
rationeel
0
...Ik... vroeg... Wouter Bos... in 2005... wat hij er van dacht dat de hele motie over het ‘ingroeimodel’ voor immigranten binnen het tweede kabinet-Balkenende was... gesmoord.... Bos... liet er... geen... misverstand over bestaan hoe... hij... daar over dacht... en ...wie... hij als ...schuldige... zag.

...Bos...: ‘Het is de... ***Justitiemaffia***.... Het is... ècht... Justitiemaffia... daar. ...Ministers ...constateren... altijd ...maar weer dat als ze... iets willen veranderen..., het... niet mag... van.. Justitie..., omdat er een... wet... of een... verdrag... in de weg zit. Dat je... wetten... ook kunt ...veranderen... en over ...verdragen... kunt ...onderhandelen..., komt kennelijk niet bij hen op. Achter het ‘’niet kunnen’’ blijkt heel vaak het ...‘’niet willen’’... schuil te gaan.’
gokker
0
Eén ding is me niet duidelijk. Deze vloed hoort toch eerder thuis bij het forum

Vluchtelingen ramp voor Europa,eerste muur word nu gebouwd.

Het lijkt me ook nog een stuk actiever. Of doet het er helemaal niet toe of er een haan naar kraait?
Is dit alles alleen om rationeel een gevoel van opluchting te geven?rationeel
0
Dat was dus in juni... 2005... We zijn meer dan... 14... jaar verder. Van het... ingroeimodel... voor immigranten in de... sociale zekerheid ...hebben we... nooit... meer iets gehoord. Als Nederland het nu al zou willen,... kan het... niet meer... door... beperkingen... die vanuit... Brussel... zijn opgelegd.

Alle kans dat het met het herzien van het Geneefse asielverdrag en het onderzoek naar bevolkingsgroei door immigratie... dezelfde kant... op gaat. Als de zorgen van de...*** bevolking***... over immigratie... al... doordringen...???(R) tot de Tweede Kamer, zijn het wel... ambtenaren ...die het uit beeld weten te masseren.
rationeel
0
Nepnieuws, dat lukt wel

...NRC Handelsblad... onthulde dat... Mark Harbers... die dit voorjaar... aftrad... als... staatssecretaris..., omdat onder zijn ...verantwoordelijkheid... de Kamer was... misleid... over ...misdaadcijfers... onder... asielzoekers..., op zijn beurt ook was ...voorgelogen.... Hij werd met... opzet... voorgelogen... door zijn... eigen ...ambtenaren op het... ministerie van Justitie..., omdat de ...cijfers ...over ...zedendelicten... en... poging tot doodslag ...hen... niet... goed uitkwamen. Die ...ambtenaren ...produceerden dus... willen en wetens... nepnieuws.

Het produceren van... nepnieuws... door de... Haagse bureaucratie..., dat zou wel eens meer ...schering en inslag... kunnen zijn. Daar horen zelfs... beweringen... over het... bestaan... van nepnieuws bij, zo... weten we nu... (dat was namelijk... nepnieuws ...van minister... Kajsa Ollongren).... Maar ook minister... Ank Bijleveld... van... Defensie... wordt achtervolgd door ...nepnieuws... (gelogen ontkenningen)... van haar voorgangster ...Jeanine Hennis...

Maar als het om... asiel en migratie ...gaat, dan heeft de ...Haagse bureaucratie... – ‘de ...justitiemaffia’..., zoals ...Wouter Bos... zei – een vaste lijn. Als er al eens ...politieke daadkracht... is bij het in kaart brengen of het... intomen van immigratie..., dan wordt die daadkracht steevast ...getraineerd.... Net zo lang, tot ook de ...daadkracht... zelf... uit beeld is... verdwenen...

Syb Wynia

www.sypwynia.nl/asiel-en-migratie-ned...
rationeel
1
Een interessante uiteenzetting over hoe het er aan toegaat in den Haag. Jammer dat deze informatie niet verschijnt in de toegankelijke media.
De bevolking van Nederland zou toch kennis moeten kunnen nemen van de feiten.

Dat geen enkele partij zich daarvoor inspant is natuurlijk niet zo. De Club van 10 miljoen probeert al jaren, met kennis van cijfers onderbouwt op het vastlopen in allerlei opzichten van een te grote populatie te wijzen.

Het verbaast mij dat dit in het betoog van Wynia niet naar voren komt, dat er in feite geen onderzoek naar overbevolking nodig is, omdat de kennis al kant en klaar beschikbaar is.

Uit de politieke hoek is het toch FVD:) die zich inspant om de bevolking voor te lichten. En niet te vergeten de tweede partij van ONS land PVV. Waarom worden zij niet genoemd?

Na dit interssante en inzichtelijke betoog van Wijnia, zou ik nog graag een analyse horen over hoe het mogelijk is, dat er aan de macht van de ambtnaren rond de ministers en de juridische ...MAFIA...macht, volgens Wouter Bos, niet een einde wordt gemaakt.
rationeel
1
quote:

gokker schreef op 9 nov 2019 om 13:12:


Eén ding is me niet duidelijk. Deze vloed hoort toch eerder thuis bij het forum

Vluchtelingen ramp voor Europa,eerste muur word nu gebouwd.

Het lijkt me ook nog een stuk actiever. Of doet het er helemaal niet toe of er een haan naar kraait?
Is dit alles alleen om rationeel een gevoel van opluchting te geven?


...Deze vloed... is een analyse van de kern van de zaak.

Hoe komt het dat wij Nederlanders belanden in een totaal verkeerde richting wat betreft oa het Immigratie beleid, en het Klimaat beleid. Maar ook beleid in algemene zin.

Het maakt inzichtelijk hoe onze parlmentaire democratie verzeild is geraakt in een neerwaartse spiraal waarin de MACHT van de burgers, is verschoven naar de MACHT van wat zich achter de schermen afspeelt.

Onthoud je van psychologische interpretaties van MIJN PERSOON. Daarvoor ben je nl kennelijk niet in de wieg gelegd.
NewKidInTown
0
quote:

rationeel schreef op 9 nov 2019 om 13:52:


...Deze vloed... is een analyse van de kern van de zaak.

Hoe komt het dat wij Nederlanders belanden in een totaal verkeerde richting wat betreft oa het Immigratie beleid, en het Klimaat beleid. Maar ook beleid in algemene zin.

Het maakt inzichtelijk hoe onze parlmentaire democratie verzeild is geraakt in een neerwaartse spiraal waarin de MACHT van de burgers, is verschoven naar de MACHT van wat zich achter de schermen afspeelt.

We zouden per beleidsgebied, zeg maar ministerie, aan kunnen geven, waar de successen en waar de flaters gemaakt worden:

Het kabinet-Rutte III heeft twaalf ministeries plus vier ministers zonder portefeuille:

Ministerie van Algemene Zaken (AZ)
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
Ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ)
Ministerie van Defensie (Def)
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)
Ministerie van Financiën (Fin)
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W)
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)
Ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V)
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

Ministers zonder portefeuille:

Minister voor Medische Zorg, onder VWS
Minister voor Rechtsbescherming, onder J&V
Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, onder BZ
Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, onder OCW

Ik doe alvast een voorzet met de SUCCESSEN:

gokker
0
quote:

rationeel schreef op 9 nov 2019 om 13:52:


[...]

...Deze vloed... is een analyse van de kern van de zaak.

Hoe komt het dat wij Nederlanders belanden in een totaal verkeerde richting wat betreft oa het Immigratie beleid, en het Klimaat beleid. Maar ook beleid in algemene zin.

Het maakt inzichtelijk hoe onze parlmentaire democratie verzeild is geraakt in een neerwaartse spiraal waarin de MACHT van de burgers, is verschoven naar de MACHT van wat zich achter de schermen afspeelt.

Onthoud je van psychologische interpretaties van MIJN PERSOON. Daarvoor ben je nl kennelijk niet in de wieg gelegd.Ik ontken helemaal niet het belang van het thema emigratie. In tegendeel. Maar het is zo belangrijk dat het een eigen forum verdient.
DeZwarteRidder
0
quote:

gokker schreef op 9 nov 2019 om 14:26:


[...]Ik ontken helemaal niet het belang van het thema emigratie. In tegendeel. Maar het is zo belangrijk dat het een eigen forum verdient.

De Grote Draadjesverpester frustreert alle fora door z'n eindeloze en onleesbare woordendiarree.
gokker
0
quote:

NewKidInTown schreef op 9 nov 2019 om 14:18:


[...]
We zouden per beleidsgebied, zeg maar ministerie, aan kunnen geven, waar de successen en waar de flaters gemaakt worden:

Het kabinet-Rutte III heeft twaalf ministeries plus vier ministers zonder portefeuille:

Ministerie van Algemene Zaken (AZ)
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
Ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ)
Ministerie van Defensie (Def)
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)
Ministerie van Financiën (Fin)
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W)
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)
Ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V)
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

Ministers zonder portefeuille:

Minister voor Medische Zorg, onder VWS
Minister voor Rechtsbescherming, onder J&V
Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, onder BZ
Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, onder OCW

Ik doe alvast een voorzet met de SUCCESSEN:
Zeer goed kid. Probeer maar eens wat structuur in deze lawine aan te brengen.
Wanneer het even kan onder een herkenbare vlag. Alles op één stapel in onzinnig.
gokker
0
quote:

DeZwarteRidder schreef op 9 nov 2019 om 14:28:


[...]
De Grote Draadjesverpester frustreert alle fora door z'n eindeloze en onleesbare woordendiarree.


Vraag me af of hij überhaupt leest wat hij neerkwakt.
gokker
0
quote:

rationeel schreef op 9 nov 2019 om 13:52:


[...]

Onthoud je van psychologische interpretaties van MIJN PERSOON. Daarvoor ben je nl kennelijk niet in de wieg gelegd.Da's een mooie uit de mond van mijn grootste criticus. Daarbij stel ik alleen een vraag.
Iets moet er toch aan de hand zijn.
DeZwarteRidder
1
quote:

gokker schreef op 9 nov 2019 om 14:30:


[...]Vraag me af of hij überhaupt leest wat hij neerkwakt.

Niemand leest zijn woorden- en punten-diarree.
10.662 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 ... 530 531 532 533 534 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord

Direct naar Forum

Markt vandaag

Kleine winsten op Europese beurzen

11:59 De meeste Europese beurzen lieten vrijdag kleine winsten zien. Op de beursvloeren keerde het optimisme over... 2

  Indices

  AEX 597,16 +0,32%
  EUR/USD 1,1034 +0,10%
  Germany30^ 13.203,40 +0,18%
  Gold spot 1.465,38 -0,39%
  LDN100-24h 7.268,64 -0,62%
  NY-Nasdaq Composite 8.479,02 -0,04%
  US30# 27.859,23 +0,30%

  Stijgers

  Kiadis...
  +12,25%
  Boskalis
  +2,71%
  ASMI
  +2,71%
  ALTICE...
  +2,63%
  BESI
  +2,45%

  Dalers

  OCI
  -4,34%
  Nedap
  -2,03%
  Sif Ho...
  -1,91%
  ForFar...
  -1,72%
  AMG
  -1,15%

  Nieuws Forum Meer»

  (1)

  dipje op 15-nov-19 13:59
  (2)

  Mr.Windows op 15-nov-19 13:57
  (8)

  Knight V op 15-nov-19 13:43
  (1)

  Bob777 op 15-nov-19 13:22
  (2)

  24150 op 15-nov-19 13:22

  Column Forum Meer»

  (1)

  Belegger81 op 15-nov-19 13:57
  (47)

  beer56 op 15-nov-19 13:55
  (2)

  Snugger op 15-nov-19 13:37
  (106)

  Call me Put op 15-nov-19 13:26
  (2)

  Kees1 op 15-nov-19 12:45