Inloggen

Login
 
Wachtwoord vergeten?

Klimaatdiscussie: opwarming aarde door mens of natuur

Volgen
 
Klik hier om dit forumtopic te volgen en automatisch op de hoogte gehouden te worden bij nieuwe berichten.
10.810 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 ... 537 538 539 540 541 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omlaag ↓
rationeel
0
In ...1953... introduceerde het... Voorlichtingsbureau voor de Voeding... de ...Schijf van Vijf..., die – zeker met de... kennis van nu... – eerder... beschouwd ...moet worden als een ...promotiecampagne voor de Nederlandse land- en tuinbouw... dan als een campagne om Nederland... gezond te laten eten.... Het... drinken en eten... van... melk en melkproducten... stond bovenaan..., gevolgd door ...groente..., fruit... en... aardappelen..., vlees..., vis..., kaas..., eieren..., vetten...???(R) en brood.... Het hele... Nederlandse landbouwareaal... werd... impliciet aan de mens... gebracht. Later had je ook nog ...Joris Driepinter,... die minstens... drie glazen melk... per dag dronk.... Ik heb zelf als ...jongetje... – tot ...mijn afschuw..., toen al... – nog wel eens... meegelopen... in een ...optocht... met een ...karretje met het opschrift... ‘Melk is goed voor elk’...
rationeel
0
De... Schijf van Vijf... werd in ...1981 ...vervangen door een... maaltijdschijf ...en in ...1991... door een ...voedingswijzer.... In... 2004... kwam de... Schijf van Vijf terug..., maar ook die werd in... 2016 ...bijgesteld. Het... vet... is zo’n beetje... verdwenen..., het ...vlees is uit de gratie..., melk... wordt niet meer... aanbevolen.... De Nederlandse overheid... ziet inmiddels... helemaal af ...van het als ...voedsel aanbevelen ...van de veestapel... (koeien, varkens, kippen)... waar Nederland nu juist zo ...groot in is.... Ook dat is als een... trendbreuk... te beschouwen.
rationeel
0
Het einde van een boerenland

Nederland is dan wel de... tweede landbouwexporteur... van de wereld, maar... Nederland... is geen ...boerenland... meer. Dat boeren zich ...genoodzaakt... voelen om met... trekkers ...de weg op te gaan, is... geen teken van kracht..., maar een... teken van zwakte...????????(R) De boeren zijn niet meer... per se in tel... en ze maken al zeker... niet meer de dienst uit..., zoals in de hoogtijdagen van ...Sicco Mansholt...
rationeel
0
Toen werd Nederland... ingericht... om de boeren en de... boerenproductie... ten dienste te staan: er werden... IJsselmeerpolders... aangelegd, het hele... landschap werd via ruilverkavelingen...., ...asfaltwegen... en ...perceelvergroting... ten dienste gesteld van... landbouw- en veeteelt.... Ook dat was al ...niet per se... een ...ode aan de natuur..., laten we wel zijn.... Inmiddels zijn heel wat ...rechtgetrokken beekjes... weer ...kromgetrokken..., nu om de natuur... en de... recreatie... te dienen.... Akkerbouwers krijgen nu subsidie... om in... hoekjes van bun kaarsrechte percelen... de ...bloemetjes, de bijtjes... en de... biodiversiteit te dienen...
rationeel
0
Meisjes trekken naar de stad

Het begon al eerder, maar in de... 21ste eeuw... is Nederland verder aan het ...verstedelijken ...geslagen. ...Jongeren... –... meisjes al helemaal...???????(R) – willen in hoog tempo... hoog opgeleid... zijn omdat ze het anders wel... kunnen vergeten.... Er ontstond een... trek naar de stad...: in de eerste plaats naar de... universiteitssteden... in de Randstad..., maar ook naar de... provinciale hoofdsteden.... De achterblijvers...??????(R) zijn veelal... man..., die met behulp van de tv aan de ...vrouw... moeten komen. ....‘Boer zoekt vrouw...’ is ook een... programma... dat de rest van ...Nederland ...een kijkje geeft in een... wereld... waarvan steeds... meer mensen vervreemd zijn ...geraakt.?????(R)
rationeel
0
Want de één na grootste landbouwexporteur van de wereld is ook een land waar de... landbouwer ...een.... minderheid... is geworden. Ruim een... halve eeuw ...geleden legden de... half miljoen... ...boerenbedrijven... ook ...electoraal... gewicht in de schaal. Nu haal je met... 50.000 boerenstemmen... nog niet... één Kamerzetel.... Dat...*** PVV en Forum voor Democratie***... zo ...enthousiast meedoen ...aan de ...trekkerdemonstraties... moet... eerder worden gezien ...als steun voor... dapperen ...die ...optrekken... tegen ...politici die vervreemd ...zijn van burgers..., dan van ...dapperen die opkomen voor boeren....????????(R)
rationeel
0
En toen moesten de boeren mínder productief worden

De directe aanleiding van de recente demonstraties is het... D66-plan... om de Nederlandse veestapel te... halveren... (althans de varkens en de kippen..., maar die... nuance... is iedereen vergeten). Dat plan kom nota bene uit de koker van het... D66-Kamerlid Tjeerd de Groot..., die voor zijn ...Kamerlidmaatschap... op het ministerie van... Landbouw... werkte en vervolgens de... toplobbyist... was van de ...Nederlandse zuivelindustrie.... De ...Judasrol ...die De Groot... wordt toegedicht... helpt ook bij de emotie....?????(R)
rationeel
0
Het is ook werkelijk wel een moment: dat een regeringspartij – ook al is het dan een traditionele ...stadspartij als D66... – tegelijkertijd... opkomt voor natuur, milieu en klimaat... èn voor... grootschalige nieuwe woningbouw ...– ...‘Berlijn aan de Rijn’... – waarbij de... land- en tuinbouw sluitpost... is geworden. De boeren die ...overblijven moeten ‘circulair’... worden: niet meer met de ...kunstmest en het krachtvoer... die uit het... buitenland... worden gehaald, maar de... boeren... van, zeg maar... voor de tijd van Mansholt....
rationeel
0
De boer moet niet alleen ophouden met het uit het... buitenland...????????(R) halen van voer en kunstmest die als... stikstof... op de... belendende natuur... neerdalen, de... boer... moet... ook niet ...meer produceren voor het buitenland..., maar voor ...de Nederlanders....????????(R) De boer is niet meer ...de norm..., de ...stedeling...????????(R) is de norm. En de boer die mag wel blijven, maar slechts als... beheerder... van het... decor ...dat de... steden omringt.... Het scheelt niet veel of de.... plattelandsfolklore... uit de ....schoolplaten... van... voor de Tweede Wereldoorlog... is terug, nu ...opgedist... door politici die ...weinig hebben met boeren en platteland...
rationeel
0
De boeren, die laten tenminste niet over zich lopen

Ik moet... bekennen... dat het mij... niet geheel onberoerd... liet, die... trotse optochten ...met trekkers... naar Den Haag,... naar... provinciehoofdsteden... en naar... Bilthoven.... Wat je er ook van wilt vinden...: er zijn.... tenminste... nog burgers... die zich niet... lijdelijk laten beduvelen... door ...politici die het één zeggen... en... het ander doen... De timing... is ook... geweldig...: luttele weken nadat het... grootste deel ...van het... Binnenhof... ongekend zelfgenoegzaam... Prinsjesdag... vierde, ...losgezongen... van de burgers... van het land...?????????(R)

rationeel
0
De brute ...halvering... van de... veestapel... en vooral de... gretige triomfantelijkheid... waarmee... D66... die andere stadspartij –... GroenLinks... – probeert te... overtroeven... in ...liefde voor klimaat..., ...natuur... en... milieu... is ook ...nauwelijks te harden.... Al was het maar omdat de beweerde ...natuurliefhebbers ...geen oog... hebben voor de... snel...*** groeiende bevolking.***.... Ze... kiezen... er gewoon voor om ...steden... te bouwen... en omdat ...die steden ook biodiversiteit... moeten ervaren... moet... de boer maar wijken...
rationeel
0
Maar laten we nu ook weer niet doen wat... boeren graag doen...: ...zichzelf aanpraten... dat ze ...Nederland voeden..., dat zij wel de... handen uit de mouwen... steken waar... anderen dat nalaten...?????????(R), dat zij door de ...overheid worden verlaten... waar... anderen ...de hand boven het ...hoofd worden gehouden..., dat... zij ...de ...beheerders van natuur- en landschap... zijn en dat ...enige dankbaarheid... wel op zijn plaats is...?????????(R)
rationeel
0
Heilig verklaard, én verguisd

In werkelijkheid zijn de... Nederlandse boeren... weliswaar... grote exporteurs..., maar voert Nederland ook... veel voedsel in.... Boeren zijn over het geheel genomen ...welvarender...???????????(R) dan andere Nederlanders, ook... omdat ...ze... decennia... hebben kunnen profiteren van... beleid... waar ...andere burgers... voor betaalden...??????????(R). En de meeste boeren hebben niet zozeer de... natuur en het landschap... gediend, als wel het... rendement van hun eigen bedrijf...????????(R) – daarbij overigens volop gesteund door de... overheid... en de ...Rabobank... en een hele... kolonne meelifters...????????(R) als de... zuivelindustrie..., ...mechanisatiebedrijven..., kunstmestfabrieken..., veevoerbedrijven... en ...vleesbedrijven... tot aan ....suikerverwerker... als Mars ...toe.
rationeel
0
Waar het... heen gaat staat niet vast... Maar dat we toegaan naar een Nederland dat de ...stikstofemissies... goeddeels... overlaat aan het buitenland... en zelf... vlees..., melk ...en eieren... juist importeert... ligt in de rede.... Stikstof, fosfaat... en... geïmporteerd veevoer... en de... boeren die daarvan profiteerden... hebben hun werk gedaan.... Zij moeten... plaats maken... voor ...zonnepanelen..., windmolens... en hier en daar een... plukje biodiversiteit.... Want... Nederland ...gaat het anders doen.... Hoe en wat precies..., dat is ...nog wel een vraag.... Die ...vraag komt nog wel.... Heel lang kan het niet meer duren...

www.sypwynia.nl/waarom-de-boeren-moet...
rationeel
0
Een inspirerend overzicht van de geschiedenis van de Nederlandse landbouw van na de Tweede Wereld Oorlog.
Er zijn wel een aantal kanttekeningen bij te plaatsen. Dat zal ik, in een later stadium ook doen.
objectief
0
Plein777
1
www.telegraaf.nl/nieuws/1952637810/bo...Bouw tien kerncentrales in Nederland’
author avatar
Door EDWIN TIMMER
Updated 3 uur geleden
Vandaag, 10:02 in BINNENLANDAMSTERDAM - In 2008 benoemde Time Magazine hem tot ’Held van het Milieu’. Zijn strijd voor hernieuwbare energie werd omarmd door Barack Obama en leidde tot een subsidie-infuus van 150 miljard dollar voor Amerikaanse windmolens en zonneparken. Maar trots voelt Michael Shellenberger allang niet meer. Als het aan de Californiër ligt, bouwt Nederland tien kerncentrales en zweren we wind en zon voorgoed af. „Ik bepleit een wereldwijd moratorium op nieuwe windparken.”

Michael Shellenberger geloofde ooit in windenergie, maar richt nu al zijn pijlen op kernenergie. ,,Tien reactoren in Nederland zijn genoeg om al jullie stroomvoorziening CO2-vrij te maken.”
Michael Shellenberger geloofde ooit in windenergie, maar richt nu al zijn pijlen op kernenergie. ,,Tien reactoren in Nederland zijn genoeg om al jullie stroomvoorziening CO2-vrij te maken.”? AMAURY MILLER/ GETTY IMAGES
„Ik stapte uit het vliegtuig en zag op Heathrow een enorme BP-reclame met zonneparken verspreid over een merengebied. Ik dacht: ’Erger dan dit kan niet’. Het idee om toekomstig elektronisch afval, want dát zijn die panelen, zo neer te leggen dat insecten, vogels en zonlicht het oppervlaktewater niet meer kunnen bereiken… Hoe kun je dit in hemelsnaam zien als duurzame energie?”


Op de Dam klinkt vandaag een ander protest. Geen klimaatjeugd die zich vastlijmt aan de straat uit angst voor het einde van de wereld. Wel betogers die demonstreren vóór kernenergie. Stand up for Nuclear (Sta op voor Nucleair) vindt plaats in 30 wereldsteden tegelijk. Uranium is, zeker in de ogen van Michael Shellenberger, de schoonste energiebron op aarde.

De oprichter van de Amerikaanse denktank Environmental Progress is misschien ’s werelds grootste voorvechter van kernenergie. Tien jaar geleden viel hij van zijn geloof in wind en zon als energiebron. „Het probleem van de onbetrouwbare energietoevoer is onoplosbaar”, zegt hij op bezoek in Nederland. Vrienden van vroeger zijn nu zijn grootste tegenstanders. Want de dark greens, zoals hij orthodoxe groene denkers als Greta Thunberg betitelt, wijzen kernenergie nog het felst af.

U was niet van jongs af aan fan van kerntechnologie.

„Begin jaren tachtig was ik heel bang voor nucleaire oorlog. Ik herinner me een tv-programma waarin kinderen in een klaslokaal verdampten bij een nucleaire aanval. Dat was heel traumatiserend. En toen ineens, in 1989, verdween het risico op die allesverwoestende oorlog. Al snel voelde ik me aangetrokken tot klimaatverandering. In de psychologie heet dat displacement; projectie van dezelfde angst op iets anders. Dat zie je bij veel mensen. De vrees voor een nucleair Armageddon is ingeruild voor de klimaat-apocalyps.”

Dus u werd milieuactivist?

„Ik was in 1992 bij de VN-klimaatconferentie in Rio. Later deed ik campagnes voor Greenpeace en de Sierra Club. Vanaf 2001 vocht ik voor hernieuwbare energie. Ik wist eigenlijk niet waarover ik praatte, maar net als iedereen op links wist ik zeker dat dit de toekomst was. We lobbyden hard voor een groene New Deal. Obama omarmde onze plannen in 2007. Tussen 2009 en 2015 investeerde zijn regering 150 miljard dollar in biobrandstoffen, elektrische auto’s en windmolens.”

Was het uw grootste succes als milieubeschermer?

„Terugkijkend voel ik weinig trots. Dat heb ik wel om de redding van de laatste onbeschermde Redwoods. Een bos vol kustmammoetbomen die wel tweeduizend jaar worden en behoren tot de hoogste ter wereld. Tussen die bomen staan is als een kathedraal betreden; stil, oud en imponerend. Het voelt heiliger dan de oudste kerken in Europa. En het lukte zelfs om het bosgebied te vergroten.”

150 miljard lospeuteren is ook niet niks.

„We stuiten al snel op de problemen van hernieuwbare energie. De enige manier om een aanzienlijk deel van je stroom uit wind en zon te halen, is door gebruik van waterkracht of gas. Vandaar die BP-reclame. Grootschalige opslag in batterijen is veel te duur. De introductie van wind en zon in een stabiel stroomnetwerk, creëert door haar pieken en dalen slechts chaos en hogere kosten.”

Toch klinken wind en zon milieuvriendelijk.

„De energiedichtheid van de brandstof bepaalt de invloed op de omgeving. Hoe hoger de concentratie energie, hoe minder ruimte er nodig is. In Californië hebben zonnepanelen 450 keer zoveel land nodig om dezelfde energie op te wekken als een kerncentrale. Als ik dit waterflesje vul met uranium, heb jij genoeg energie om je hele leven een westers leven te leiden.”

Wat is die grotere milieu-impact?

„De milieueffecten van wind- en zonneparken zijn veel groter dan we tot nu toe erkennen. Er was al anekdotisch bewijs dat wieken van Duitse windmolens twee keer per jaar moeten schoongemaakt van insectenaanslag. Dit jaar legde Franz Trieb de link tussen afstervende insectenpopulaties en windparken. En dan zijn er nog de roofvogels; sperwers sterven tussen draaiende wieken.”

In Nederland vrezen omwonenden horizonvervuiling, geluidsoverlast en gezondheidsklachten door laag bromgeluid.

„Precies. En die groeiende weerstand heeft er in Duitsland voor gezorgd dat er dit jaar amper windmolens zijn bijgebouwd. De windindustrie verloor 20.000 banen. Wij vinden dit als Environmental Progress zo belangrijk dat we anti-windgroepen steunen. Ik bepleit een wereldwijd moratorium op nieuwe windparken. Tot het effect duidelijk is op leefgebieden van vogels.”

Volgens de windlobby doden huiskatten meer vogels.

„Dat is een sinistere leugen. Alsof die huismus in de bek van je kat evenveel ecologische waarde heeft als de sperwers, uilen, arenden en condors die zich te pletter vliegen tegen molenwieken. Roofvogels leven langer, vermenigvuldigen zich langzamer en zijn vaak toch al bedreigd.”

Kernenergie is wél veilig?

„Het is de veiligste en meest betrouwbare wijze van stroom opwekken. Het veroorzaakt geen lucht- of waterverontreiniging. Terwijl het verbranden van biomassa en fossiele brandstoffen jaarlijks zeven miljoen slachtoffers eist. Het enige ernstige incident met kernenergie was Tsjernobyl. Dat kostte 200 slachtoffers. Vorig jaar stierven in de VS vierduizend mensen aan auto-ongevallen wegens het staren naar smartphones.”
Plein777
1
Volgens de Duitse denktank DIW kan kernenergie financieel niet uit.

„Onzin. Neem Frankrijk en Duitsland. Fransen betalen iets meer dan de helft voor elektriciteit dan Duitsers en de Franse CO2-uitstoot van hun stroomproductie is slechts 10% van de Duitse uitstoot. Duitsland haalt 37% van haar elektriciteit uit hernieuwbaar, Frankrijk krijgt 75% uit kernenergie. Als kernenergie zo duur zou zijn en hernieuwbaar zo goedkoop, waarom betaalt Duitsland dan twee keer zoveel voor energie die tien keer zo vuil is?”

Waarom heeft hernieuwbaar toch de overhand?

„De enige reden waarom de windindustrie hiermee wegkomt, is omdat velen het bedrieglijke idee slikken dat windenergie dichterbij de natuur staat. Terwijl uranium net zo natuurlijk is als wind of zonlicht.”

Juist de groenen wijzen nucleair het felst af.

„Als ik tegen Greta Thunberg zeg: ’Ik waardeer je passie. Jij wilt dat iedereen veganist wordt, dat niemand nog vliegt of autorijdt. Maar waarom gebruiken we dan geen kernenergie? Dan daalt de CO2-uitstoot razendsnel, ook als we blijven vliegen en vlees eten. Dan roept zij heel hard ’Nee!’ Nucleaire energie berooft de dark greens, de orthodoxe groene kousenkerk, van hun rationele basis om te moraliseren.”

Hoe bedoelt u?

„Waarom moraliseren mensen? Om zich superieur te voelen. Daartoe is een externe autoriteit nodig die dat bevestigt. Tot de 19e eeuw was dat God. Ik ben beter, want ik bid en ga vaker naar de kerk. Nu is het de 21e eeuw, en voor de groenen is natuur de nieuwe autoriteit. Het medium is de priesterklasse van klimaatwetenschappers. Dus mag Greta spreken bij de VN en voelt links zich ver verheven. Maar dan moeten ze wel kernenergie afwijzen, anders valt de basis weg onder hun wereldbeeld.”

Wat vindt u van de Zweedse klimaatspijbelaar?

„Greta is de wedergeboorte van Al Gore. Als Gore Mozes was, is zij een soort Jeanne d’Arc. Het beste antwoord op Greta zag ik in een serie foto’s op Twitter. Twaalf kinderen uit India, Pakistan, Afrika en Latijns-Amerika. Greta als nummer twaalf. Ieder kind werkt; op het land, op straat en in de fabriek. En dan de boze Greta bij de VN. Met eronder de tekst: wie van deze kinderen denkt dat ouderen haar toekomst stelen?”

Hoe bang bent u nu voor klimaatverandering?

„Ik ben niet langer apocalyptisch over het klimaat. Het is niet het einde van de wereld. Het is een probleem over misschien honderd jaar. Maar als je begrijpt hoe langzaam de overgang gaat naar een andere energiebron, dan krijg je toch haast. Energiecentrales zijn ontzettend duur, net als de exploratie van oliebronnen, investeringen zijn voor de lange termijn. Daarom moeten we nu kiezen voor kernenergie.”

Nucleair gaat niet snel genoeg, stelden onze klimaattafels.

„Traagheid is een illusie. ’Ik leg binnen één dag zonnepanelen op mijn dak. Een kerncentrale bouwen kost tien jaar’, hoor ik dan. Ja, maar na tien jaar heb je energie voor miljoenen mensen. Gedurende vele decennia. Tien reactoren in Nederland zijn genoeg om al jullie stroomvoorziening CO2-vrij te maken. En je houdt genoeg elektriciteit over voor alle auto’s en lichte trucks. Om te beginnen is er plek bij Borssele.”

Nederland moet tien reactoren bouwen?

„Absoluut, dat is het allerbeste. Er zullen zeker verliezers zijn. De wind- en zonne-industrie verliest haar subsidies. Veganisten kunnen geen vingertje meer opheffen. Boeren missen extra inkomen. Hernieuwbare energie is een ruif waaruit grote groepen eten. Nucleair maakt samenlevingen rijker, omdat het dit soort profiteergedrag uitsluit.”

Wat hoopt u voor de toekomst?

„Ik zie graag een nieuwe milieubeweging. Gematigd in plaats van apocalyptisch. Vóór kernenergie. Een gematigd utopia, een groenere en rijkere wereld: meer inspiratie heb ik niet nodig. Als je je alleen goed voelt door neer te kijken op anderen – omdat ze vlees eten, vliegen of autorijden – dan is er iets anders mis met je. Die zielensmart moet je op een andere manier genezen.”
objectief
0
quote:

Plein777 schreef op 19 okt 2019 om 14:50:Bouw tien kerncentrales in Nederland’
author avatar
Door EDWIN TIMMERZeer oud verhaal, maar voor Nederland niet relevant. Er is geen enkele onderneming die binnen 25 jaar een kermcentrale kan bouwen. En de politiek wil het ook niet, zelfs niet in Ruinerwold.

(zie de kerncentrale in Engeland; de bouw is jaren uitgelopen en als de centrale af is zijn de kosten hoger dan andere energie)
rationeel
2
quote:

objectief schreef op 19 okt 2019 om 14:59:


[...]

Zeer oud verhaal, maar voor Nederland niet relevant. Er is geen enkele onderneming die binnen 25 jaar een kermcentrale kan bouwen. En de politiek wil het ook niet, zelfs niet in Ruinerwold.

(zie de kerncentrale in Engeland; de bouw is jaren uitgelopen en als de centrale af is zijn de kosten hoger dan andere energie)Er zijn landen waar ze alles een beetje... boel! sneller kunnen.
10.810 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 ... 537 538 539 540 541 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord

Direct naar Forum

Markt vandaag

Opnieuw verliezen op Europese beurzen

11:50 De Europese beurzen lieten donderdag opnieuw verliezen zien. Berichten dat Washington en Peking dit jaar mo...

  Indices

  AEX 590,31 -0,65%
  EUR/USD 1,1085 +0,08%
  Germany30^ 13.148,50 -0,07%
  Gold spot 1.469,00 -0,33%
  LDN100-24h 7.204,82 -0,45%
  NY-Nasdaq Composite 8.526,73 -0,51%
  US30# 27.846,47 +0,15%

  Stijgers

  Nedap
  +2,08%
  Flow T...
  +1,30%
  Accsys
  +1,30%
  OCI
  +1,17%
  ALTICE...
  +1,09%

  Dalers

  Alfen ...
  -4,82%
  Kiadis...
  -4,48%
  B&S Gr...
  -3,56%
  TKH
  -2,29%
  Kendrion
  -2,08%

  Nieuws Forum Meer»

  (1)

  AnalytischDenker op 21-nov-19 14:28
  (6)

  Banana op 21-nov-19 14:22
  (1)

  No-nonsense op 21-nov-19 14:06
  (5)

  steelfighter72 op 21-nov-19 13:41
  (32)

  erik039 op 21-nov-19 13:18

  Column Forum Meer»

  (55)

  Premium Short Caller.. op 21-nov-19 14:26
  (1)

  Het Casino op 21-nov-19 12:23
  (1)

  Snugger op 21-nov-19 12:07
  (4)

  Chupie op 21-nov-19 12:06
  (4)

  NewKidInTown op 21-nov-19 09:13