Inloggen

Login
 
Wachtwoord vergeten?

Klimaatdiscussie: opwarming aarde door mens of natuur

Volgen
 
Klik hier om dit forumtopic te volgen en automatisch op de hoogte gehouden te worden bij nieuwe berichten.
5.003 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ... 247 248 249 250 251 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omlaag ↓
rationeel
0
Maarten Woerlee

Ook de Groene Rekenkamer is dol op de exegese van grafieken met dikwijls onbetrouwbare historische meetgegevens van een groot dynamisch systeem met veel terugkoppelingen, tijdvertragingen en niet-lineairiteiten. Met behulp van (tijdreeks) statistiek zijn over dit soort systemen alleen maar sprookjes te vertellen.
rationeel
1
Geachte heer Hetzler,

wij zullen terug moeten naar de basis van “het wetenschappelijk denken” en dat is zo’n 200 jaar terug: dat is de tijd van Charles Darwin. en Charles Dickens, Kant Schopenhuae v.d.Waals om enkele te noemen. Kortom de tijd van de Verlichting, waaruit het idee ontstond, dat als je goed wetenschappelijk dacht, dat je ten slotte zo veel kennis kon op doen, dat je voor nieuwe ideeën geen inspiratie van buiten af b.v. religie, nodig zou hebben. In die tijd was je prof op persoonlijk titel: Een uitstekende beschrijving van deze periode kunt u vinden in dé biografie over Charles Darwin. Charles Darwin is een wetenschapper geweest, zoals de huidige dynamische hoog opgeleide wetenschappers wel van dromen, maar nooit zullen kunnen durven zijn!! In die tijd kende de elite elkaar van de dure kostscholen, wat tot een beperkt wereldbeeld leijdt!! Eind 19-de eeuw is de door openbare gelden gesponsoorde wetenschapsbedrijverij pas in het zadel geholpen. De huidige wetenschapper, met zijn/haar veel te grote broek/string, zit dus scheef onderuit gezakt veel te hoog te paard! De veel verguisde president Trump heeft dat goed in de gaten gelet op zijn opmerking:”De wetenschap heeft haar eigen politieke agenda en dus gaan wij gewoon door met onze kolen graverij.” Het is u ongetwijfeld opgevallen, dat zeker in Nederland de wetenschapppelijke scene aan een ernstige mate van titelfetisjisme le/ijdt. In de AngelSaksische standen maatschappij had de adel belang bij, de schare die de wet niet kent (Als je voor een dubbeltje geboren bent, dan wordt nooit een kwartje!)…Vandaar, dat de gemiddelde wetenschapper de gemiddelde burger/kiezer niet als een denkend wezen ziet staan! Zoals u verder weet heeft Nederland “goed” wetenschappelijk onderwijs om politici ( onderontwikkelde hoog opgeleide alfa en beta science fobe gamma’s) te ondersteunen bij het nemen van de goede beslissingen…vandaar het één tweetje tussen politiek en wetenschap! Maar het is erger het is feitelijk een néé drietje samen met de linkse pers, voor wie, die niet links denkt zo niet volledig dement dan toch wel ernstig geestelijk gehandicapt is..toch? Daar is de zaak van Prof Ridd een schrijnend en dus triest voorbeeld van. Deze gang van zaken is overigens standaard in de AngelSaksiche wetenschappelijke wereld, want zo ging Charles Darwin ook om met zijn tegenstanders om. Overigens is consensus géén wetenschappelijk argument en dat is het zwakke punt in de linkse beargumentering van alles betreffende het klimaat!. Tot wat voor een puinhoop de draagvlakverlakkerij ten slotte leidt, zien wij in de hele gang van zaken bij de Brexit.
In de oorspronkelijk Nederlandse wetenschappelijke wereldwerd de discussie hoofdzakelijk op grond van wetenschappelijke argumenten gevoerd.
Met de Mammouthwet werd het superieure Hollandse onderwijssysteem om gevormd naar het inferieure AngelSaksische onderwijsopzet. Met het doel iedereen aan een hogere opleiding te helpen..een duidelijk politiek doel. Hierdoor.wij nu wereldwijd te maken hebben te maken met de kwalijke gevolgen van deze onderwijs vervorming.
N.B. De Mammouthwet is opgezet ergens in de zestiger jaren toen de gedachte was, dat het leven maakbaar zou zijn..het toppunt van het Verlichtingsdenken..in de afgelopen decennia is dit uitgangspunt onhoudbaar gebleken. Maar met het peiece de resistance: dit overspannen wetenschapsidee nog niet dus, want dat verdient te goed..toch??
Met vriendelijke groeten
Wij, gewoon geschoolde geestelijk kern gezonde BeleidsSmakers, 95 % van ons Hollanders dus!

groene-rekenkamer.nl/9590/intellectue...
rationeel
1
koraalprofessor Peter Ridd

Een bijdrage van Jeroen Hetzler.

Een poosje geleden werd professor Peter Ridd, verbonden aan de James Cook University in Australië ontslagen vanwege een publicatie over de staat van het Great Barrier Reef (GBR). Zijn zonde, aldus André Bijkerk op Climategate:

…hij wees erop dat de berichten over het afsterven van het AustralischeGreat Barrier Riff (GBR) waren gebaseerd op... ondeugdelijk wetenschappelijk onderzoek.... Dat was tegen het zere been van enkele van zijn collega’s. Hij werd door de James Cook universiteit, waaraan hij was verbonden, ontslagen.

De smoes die werd verzonnen, maakte het ontslag verdacht. Het moge duidelijk zijn dat dit lijnrecht ingaat tegen de heersende opvatting, zeker doordat het GBR het poster child is van Down Under, net als de... ijsbeer... van ons ...boreale... halfrond.
Wíj weten inmiddels dat de ijsbeer gedijt als nooit tevoren en dus alle doemdenkende planeetredders zoals Greenpeace en WWF in hun biologische hemd zet. Dit maakt het extra intrigerend. Immers, Dr. Susan Crockford laat zien hoe goed het met de ijsbeer gaat in haar boek The polar bear catastrophe that never happened. Haar overkwam het lot van Ridd niet, al werd er een malicieuze gefaalde poging ondernomen haar in diskrediet brengen.

Terug naar Ridd. Wat schreef hij eigenlijk? Samengevat:

Maar het inzicht schrijdt voort. Inmiddels weten de insiders dat koraalbleking business as usual is. Vreemd dat dat nooit voor het acht uur journaal is geweest. Maar we weten ook dat het, eh … zeg maar zo goed als uitgestorven great barrier rif zich keurig aan het herstellen was en juist een enorme veerkracht vertoont.

groene-rekenkamer.nl/9590/intellectue...

rationeel
1
groene-rekenkamer.nl/9590/intellectue...

Een mens met gezond verstand vraagt zich af wat het bezwaar tegen een dergelijke bevinding is. Men kan het erover eens zijn of niet, drinkt een glas, doet een plas en alles gaat door zoals het al eeuwen was. Mij lijkt dit de normaalste zaak binnen de academische wereld. En dit is maar goed ook. Maar... klimaat..., en al de daarmee samenhangende doemscenario’s, vormen een pijnlijke en storende uitzondering. Hier betreedt politiek geëngageerde morele verontwaardiging gepaard aan onduidelijk... metafysische idealen... de schijnbaar gewijde grond van wat als... klimaatreligie... kan worden omschreven. Kortom een... atypisch wetenschappelijk fenomeen... dat alleen al hierom zichzelf buiten het academisch debat plaatst. …Zou men denken, maar tot veler verbijstering vindt het tegengestelde plaats: de... gevestigde klimaatacademische wereld bestempelt elke afwijkende mening van de Al Goriaanse doctrine als ketterij.... Soortgelijke voorbeelden uit het verleden zijn Galileo en het heksenproces in Salem. In beide gevallen speelde een... equivalent van de... 97%-...consensus... een doorslaggevende rol bij beide academische misvattingen.
rationeel
1
Dit roept associaties op met het hedendaagse... klimaatalarmisme...: ...gezond verstand...,... tolerantie... en... academische ruimte... voor ...uiteenlopende meningen..., mits geloofwaardig onderbouwd, verliezen terrein aan... groepsdenken..., ...cultuurpessimisme..., ...oikofobie... en verwante... politiek-ideologische... beginselen, iets wat naar mijn mening... Arthur Rörsch ...( hier) aanduidde met de term... Science Friction... (zie zijn intrigerende boek met de gelijknamige titel). Op de achterflap van dit boek lezen we:

...Multatuli... was wellicht in ons land de eerste die zich heeft gewaagd aan een studie over de tegenstelling tussen de... vooruitgang van de wetenschap ...en de belemmering ervan door het ...opdringen van vooroordelen... en de... incompetentie van onderzoekers...
rationeel
1
Een pleidooi dus voor het onbelemmerde streven naar waarheid. Het moge duidelijk zijn dat dit even actueel is in deze tijd vanwege het... klimaatgroepsdenken... Thans is onze... Coalitie... geheel in de greep hiervan. Dit beleid, nog voor het goed en wel is begonnen, blijkt zo aantoonbaar... in strijd met de realiteit... dat het overeind moet worden gehouden met een poging... alle denken in één richting... te... forceren... zoals met de geflopte hockeystickgrafiek van Mann, mondiale ...temperatuurdatamanipulatie... (homogenisatie genoemd)..., een ongeloofwaardige poging om autoriteit te verwerven door het opdringen van een... imaginaire 97%-consensus ...etc. Elke fatsoenlijke zelfstandig denkende wetenschapper zou zich hiervan moeten distantiëren. Hier keren wij terug naar Ridd:

Hij vocht zijn ontslag aan bij de rechter. Die stelde hem in het gelijk.

Dit verdient aandacht want de... mediastilte... hierover is opmerkelijk. Juist waar de motivatie van de rechter precies weergeeft waar o.a. ook ...Arthur Rörsch... de aandacht op vestigt. Ik haal zijn zinsnede nogmaals aan:

de belemmering ervan [academisch vrije wetenschapsbeoefening] door het opdringen van ...vooroordelen... en de... incompetentie ...van onderzoekers.
rationeel
1
Het is bemoedigend hoe de Australische rechter het belang van vrije academische wetenschapsbeoefening over het voetlicht wist te brengen. Dit verschilt niet van de situatie van... Galilei 350 jaar geleden..., al had deze niet een dergelijke rechter aan zijn kant. En die arme van hekserij beschuldigde vrouwen in Salem in 1692 hadden evenmin enige schijn van kans tegenover de academische... consensusautoriteit van haar rechters...

Het moge duidelijk zijn dat ...groepsdenken..., zondebok denken..., vooroordelen..., intolerantie..., ...angst voor status en verlies van onderzoeksgelden... de academische vrijheid belemmeren... en een constant gevaar vormen...Peter Ridd... heeft het geluk gehad een... rechter met gezond verstand... te treffen. Beter dan hier in Nederland de ...activistische rechter in de Urgenda-zaak ...overigens.

Waar ging het over in de rechtszaak van Peter Ridd?

Clash of Ideas (ref.):

The... Great Barrier Reef... is a cultural icon for Australia. The world’s largest coral reef system stretches over 2300 km (1400 mi) and is home to a great diversity of sea life. Academics and scientific organizations have claimed that the reef is... dying... from ...global warming / climate change... and ocean... acidification (lowering of pH)...

...Physics professor Peter Ridd... of ...James Cook... University challenged much of the dramatic pictorial evidence as... misleading..., claiming the living reef... recovers... from such stresses. The reef has experienced... warmer and colder..r periods than today, and... coral grows faster in warmer... areas such as... Papua New Guinea... Life is resilient. The University dismissed him unceremoniously.... Ridd sued for unlawful... termination of employment using crowd sourcing to raise the necessary funds. On April 16, the... Federal Circuit Court of Australia in Brisbane... found completely in ...favor of Ridd..., though it is not clear if he will get his job back.

What is remarkable is the reasoning by the court, particularly on the... concept of intellectual freedom... The Australian magazine... Quadrant... posted this reasoning butwithout a link, and it is reproduced below from the finding (paragraphs 6 through 11).

“The Concept of Intellectual Freedom

“Intellectual freedom is also known as ...academic freedom... It is a concept that underpins universities and institutions devoted to higher learning. Obviously, such institutions must have administrators that care for the governance and proper direction of the institution. However, the mission of these institutions must undoubtedly be the... search for knowledge... which leads to a ...quest for truth... In reality,... intellectual freedom... is the... cornerstone... of this core mission of all ...institutions of higher learning...

“This is so because it ...allows ideas to conflict with each other...; to... battle and test ...each other. It is within this “battle” that the... strengths and weaknesses... of ideas are found out. In this process, there comes “learning”. And with... learning comes discovery...
rationeel
1
Hoe goed is men bereid te leren uit observaties die een ander beeld geven dan wordt voorgespiegeld c.q. gewenst? Dit lijkt bepaald door een welhaast obsessief geloof, met bijbehorende schuld en boete, een die eerder ideologisch dan wetenschappelijk aandoet. Sommigen schieten zelfs zover door dat ze de... CAGW-hypothese (door mensen veroorzaakte catastrofale opwarming) ...bestempelen als een... gevestigde wetenschappelijke theorie... a la de evolutie- en relativiteitstheorie. Een welhaast ...narcistische meelijwekkende retoriek... De rechter zei verder:

“At its core, intellectual freedom mandates that academics should express their opinions... openly ...and honestly..., while... inviting... scrutiny... and... debate... about those ideas. Unless opinions are expressed in this way, the growth and expression of ideas will be... stifled..., and new realms of thinking will... cease to be explored.... That will lead to... intellectual and social stagnation... and a uniformity of thought which is an... anathema... to the concept of higher learning and social... progress...
rationeel
1
Vooralsnog is de situatie van Ridd niet uniek. De gemene deler blijkt steeds dezelfde:... intolerantie tegenover bevindingen die alarmistische Al Goriaanse doemscenario’s weerspreken... Is men bang voor de confrontatie met de observaties? Het... fanatisme, grenzend aan haatdragendheid..., van die kant wekt verbazing op, zeker in het licht van het bovenstaande. Het licht van de waarheid is kennelijk voor... groepsdenkenden..., onbekend met de basale imperatieve onafhankelijk academische vrijheid van denken, te ...verblindend om te verdragen... Althans waar het... klimaat ...betreft. Des te meer een bewijs dat er... meer speelt dan wetenschap... Het moge duidelijk zijn dat deze uitspraak de kern raakt van het ...academisch debat... zoals dit... behoort... te zijn. Het door ...activisten... gekaapte debat over het... klimaat... heeft... alle grenzen van academische usance ...overtreden... Het mag geen reden zijn voor... universiteiten om het intellectuele debat... te laten overweldigen door de... staatvechters van het klimaatgeloof.... Ik vrees evenwel dat het te laat is.

Derhalve blijft van kracht: Ceterum censeo Legem Climae delendam esse

(Overigens ben ik van mening dat de Klimaatwet vernietigd moet worden)

Bijzonder aan te bevelen artikel van

Jeroen Hetzler

Ridd, Peter (2017) The extraordinary resilience of Great Barrier Reef corals, and problems with policy science. In: Marohasy, Jennifer, (ed.) Climate Change: the facts 2017. Connor Court Publishing, pp. 9-23.

groene-rekenkamer.nl/9590/intellectue...
Ronald Engels
1
Forumleden, betreffende Corallen Bleaching, zie onderstaande reactie;

Wellicht toch een wat betere meer complete informatie en commentaar over the Great Barrier Reef Corral Reefs Bleaching en herstel.

Great Barier Reef Corallen Bleaching gebeurt ten gevolge van aanzienlijk "dalend" oceaan niveau door één zeer warme (27 à 29 graden Celcius) West-Oost wind en oppervlaktewater stromingen waardoor het zonlicht kort op de corral reefs kunnen penetreren en de corrallen dus bleken simpel door zonlicht, dus door zeer warm en te laag water en daardoor maximale zonlicht penetratie op de corrallen van de Great Barrier Corral Reefs.

Dit gebeurt gedurende alle zeer warme El Nino`s gedurende periodes van 1.5 à 3 jaar, zoals b.v. zomer 1997/1998/ tot mei 1999 en dit breekt de corrallen sterk af.

Hierna volgt na enige tijd, +/- 2 jaar, één koude Al Nina Oost-West wind en water stroming, die in principe start rond de evenaar Caraiben op de Atlantische Oceaan door de zeer vele hurricanes vorming en dit geeft wederom sterke oceaan oppervlaktewater temperatuur afkoeling en dus vorming Lage Druk Weer gebieden bij de Caraiben/Mexico op de Atlantische Oceaan.

Deze koude Al Nina-stroming start ruwweg 2 jaar na de start van iedere zeer warme El Nino in de Pacifique Oceaan en deze koude wind stroming zet zich dan in Oost-West richting voort over het Midden-Amerikaanse continent en vormt dan een koude wind en waterstroming Oost - West langs de evenaar Pacifique Oceaan richting Papua Nieuw-Guinea, Indonesie, Australie en de Great Barrier Reef.

Als deze koude Oost-West Al Nina stroming op gang komt, dan daalt het oceaan niveau bij de kust van noord-west Zuid-Amerika, Peru en Colombia, met ruwweg 2 meter en vind er een "Diep Antartica erg koud oceaan water en fytoplankton up-welling plaats van ruwweg 6 à 7 graden celcius Antartica water" en komt er een zeer koude en zeer rijk aan fytoplankton oost-west Pacifique Ocean stroming op gang richting Indonesie - Australie - Papua Nieuw-Guinea en de Great Barrier Reef.

Daardoor wordt het oceaan niveau bij de Great Barrier Reef met ruwweg 2 meter opgestuwd, dus dan koud (19 à 20 graden celcius) en hoog water met zeer veel fytoplankton boven de Corallen van het Great Barrier Reef en dus weinig tot geen zonlicht penetratie en dus geen bleaching en dus enorm veel koud water voedsel in de vorm van enorm veel fytoplankton.

Dit fytoplankton vormt aan het oceaan oppervakte water onder invloed van fotosynthese samen met CO2, uitpoep excrementen in de vorm van CaCO3 = Calcite, die naar de oceaanbodem afzinken en /of zich afzetten op de Corrallen Great Barrier Reef en dan gedurende de gemiddelde 8-jaar durende koude Al Nina`s de Corallen dus gewoon weer herstellen.

Bij dit fotosynthese proces produceren fytoplankton ook ander "afval" in de vorm van O2 = Zuurstof en Chlorofyll.

Dit gevormde Chlorofyll is onder invloed van zonlicht aan het oppervlaktewater chemisch instabiel, en valt weer uit elkaar en verdwijnt na vrij korte tijd uit de atmosfeer en het oppervlaktewater.

Dit alles is gewoon een warme El Nino en koude Al Nina cyclus, die in principe altijd gestart wordt onder invloed van de 11- en 22-jarige magnetische zonne-activiteits cycli van opwarming en afkoeling van ons klimaat, "do not worry be happy, there is only a very serious Agricultural Chemicals pollution problem, worldwide", enzv.

De zon is dus gewoon alles Overheersend bij al deze klimaat cycli en meer of minder CO2 absorbtie en CO2-desorbtie in en uit onze Oceanen.

Dit alles heeft totaal niets van doen met Oceanen-verzuring, onze oceanen zij gewoon heerlijk basisch met pH-waarden van 8.1 à 8.2.

Echter vernietiging van "Fytoplankton" in al onze oceanen, door chemische vervuiling zoals b.v. Insecticiden en Pesticiden, enzv. zal de Visstand vernietigen en ook de CO2 absorbtie capaciteit van onze Oceanen.

En dat is momenteel het allergrootste probleem, oceanen vervuiling door b.v. land-bouw chemicaliën, enzv.

Dit alles gebaseerd op mijn persoonlijke langdurige studies, door Ronald Engels, Hulst.

M.v.groet,
voda
1
Ingenieus schakelkastje maakt algen blauwdruk voor superefficiënte zonnecellen

Een ingenieus eiwitcomplex zorgt dat algen en cyanobacteriën het meest efficiënt zonne-energie kunnen vastleggen van alle organismen op aarde. Universitaire wetenschappers van Utrecht en Birmingham ontrafelden het.
Het mechanisme kan volgens de 2 universiteiten een inspiratiebron zijn voor superefficiënte zonnecellen. De wetenschappers publiceerden hun resultaten in het wetenschappelijke tijdschrift CellChem.

Algen leggen – net als planten – via fotosynthese energie van de zon vast in biomassa. Maar een plant legt gemiddeld 12 procent van de energie vast, een alg tot wel 98 procent. ‘Die enorme efficiëntie maakt algen uitermate geschikt voor energieopvang en –omzetting’, weet Sem Tamara, promovendus aan de Universiteit Utrecht.

Tamara doet onderzoek naar de moleculaire structuur die de efficiënte fotosynthese in algen mogelijk maakt. Een alg bevat aan zijn oppervlak vele uitsteeksels – antennae – die een belangrijk onderdeel van het light harvesting system vormen. ‘Het is een zeer complex systeem. Elk uitsteeksel bestaat uit een aantal op elkaar gestapelde schijfjes. Binnenin ieder schijfje zit de zogenoemde gamma-bouwsteen, die het licht doorschakelt verder het systeem in.’

Via massaspectrometrie (ms) ontdekte Tamara dat er misschien wel 20 verschillende gamma-bouwstenen bestaan. ‘Met ms stel je het gewicht vast van moleculen. Elk specifiek molecuul heeft zijn eigen gewicht. Het aantal pieken in ons massaspectrum geeft het aantal verschillende vormen weer van één soort molecuul.’ Zeker 4 verschillende gamma-bouwstenen heeft Tamara nauwkeurig weten te definiëren. ‘Enkele daarvan zetten het licht beter om dan de andere.’

Het systeem is volgens de onderzoekers ingewikkelder dan een Zwitsers horloge. Het is het product van 3 miljard jaar evolutie waar ingenieurs nog veel van kunnen leren. Toch betekent de nu ontrafelde grote diversiteit in de moleculen die licht doorlaten niet dat de ene vorm van het light harvesting system efficiënter is dan het andere. Hoogleraar Massaspectrometrie Albert Heck, begeleider van Tamara’s promotieonderzoek: ‘Volgens mij maakt juist de diversiteit in gamma-bouwstenen dat het systeem onder alle omstandigheden optimaal werkt. Het kan zich steeds aanpassen en is daarmee nog geraffineerder dan we al dachten.’

Heck hoopt dat de huidige zonnepanelen, met een opbrengst van hooguit 20 procent, uiteindelijk te verbeteren zijn met het systeem dat algen gebruikt. ‘Het ingenieuze schakelkastje waarmee algen zo efficiënt zonlicht omzetten in bruikbare energie, is ingewikkelder dan een Zwitsers horloge. Dit is het product van 3 miljard jaar evolutie. Daar kunnen ingenieurs nog veel van leren. Een oer-organisme geeft ons de blauwdruk voor ultieme super-efficiënte zonnecellen.’

Door Els Stultiens

solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie...
rationeel
1
Syp Wynia
?
Geverifieerd account

@sypwynia

Meer Syp Wynia heeft geretweet Syp Wynia
Het is een verontrustend hedendaags fenomeen: ongewenste kennis. Als de feiten je niet bevallen, sluit je je ogen of val je de boodschapper aan. Wij van Wynia's Week houden daar niet van, van de struisvogelziekte. U ook niet?
rationeel
1
Beste mensen, de misinformatie, de fantasten en de trollen zijn overal. Daarom nog maar eens helemaal alle feiten op een rijtje. Hoe NL #inflatiekampioen in EU werd. Hoe onder Rutte-kabinetten de lastendruk tot recordhoogte steeg. Hoe de lonen achterbleven www.sypwynia.nl/nederland-is-europas-...

Cijfers

Syp Wynia.
Ronald Engels
0
Voda,

Meyer-Burger SA, Zwitserland, heeft de technologie in handen voor het bouwen van automatische zonnepanelen-apparatuur op maximale productieschaal voor zonnepanelen met een energie opbrengst van 27 à 28 %, o.a. door het opkopen van patenten en een sub-onderneming van Oxford University, UK. De eerste automatische produktie-maschines hiervoor worden uitgetest bij Meyer-Burger in Duitsland.

Dit ter informatie, heb er vrij veel aandelen van Meyer-Burger. Technologisch zeer hoogstaand, financieel management kan veel beter.

M.v.g. Ronald Engels.
Chiddix
1
Qatar heeft plannen om in Belgie vier nieuwe gascentrales te gaan bouwen met een waarde van 2,5 miljard euro. Dat houdt verband met het het sluiten van verouderde kerncentrales op termijn.
rationeel
1
quote:

Ronald Engels schreef op 17 mei 2019 om 02:38:


Voda,

Meyer-Burger SA, Zwitserland, heeft de technologie in handen voor het bouwen van automatische zonnepanelen-apparatuur op maximale productieschaal voor zonnepanelen met een energie opbrengst van 27 à 28 %, o.a. door het opkopen van patenten en een sub-onderneming van Oxford University, UK. De eerste automatische produktie-maschines hiervoor worden uitgetest bij Meyer-Burger in Duitsland.

Dit ter informatie, heb er vrij veel aandelen van Meyer-Burger. Technologisch zeer hoogstaand, financieel management kan veel beter.

M.v.g. Ronald Engels.


Waarom staan ze zo laag, Ronald:)

MEYER-BURGER-TECHNOLOGY 0,668 ?
voda
0
BAM Infra stopt proef met zonnewegdek: ‘Potentie aanwezig, maar verdere ontwikkeling nodig’

Samen met provincie Utrecht heeft BAM Infra besloten 1 jaar eerder dan gepland te stoppen met de proef met het zonnewegdek op de N401 bij Kockengen. Wattway's mat van zonnepanelen heeft verdere ontwikkeling nodig.

Op een lengte van enkele tientallen meters werd in mei 2018 de N401 bij Kockengen van zonnepanelen van Wattway voorzien. De energiemat bestaat uit 48 zonnepanelen over een lengte van 20 meter. Het gaat om 1 rijstrook met een oppervlakte van 50 vierkante meter.

Bovendien kondigde Rijkswaterstaat samen met BAM Infra en Wattway afgelopen september een test aan waarbij het zonnepanelenwegdek van de Franse leverancier op de vluchtstrook van de A2 gebruikt wordt.

Proef 1 jaar verkort
Op de N401 is BAM Infra deze week begonnen met het verwijderen van de zonnepanelenmat. De proef met de zonnepanelen leverde volgens het bedrijf gedurende een jaar veel waardevolle informatie op over het rendement en de toepasbaarheid van zonnepanelen op een drukbereden provinciale weg. De proef was oorspronkelijk bedoeld voor 2 jaar, maar met het oog op de verkeersveiligheid en de beschikbaarheid van de weg is besloten om de proef na 1 jaar te beëindigen.

Na 1 jaar heeft de zonnepanelenmat circa 2.200 kilowattuur zonnestroom opgeleverd. Uit cameraonderzoek blijkt volgens het bouwbedrijf dat er geen sprake is geweest van afwijkend verkeersgedrag bij het benaderen van of rijden over de mat. Het rijden over de mat maakt wel meer geluid. Te weten 1,3 decibel meer dan op de weg zonder zonnepanelenmat. ‘De proeflocatie op de N401 lag niet in de buurt van woningen, maar geluid is zeker een aandachtspunt voor eventueel latere toepassingen nabij woningen’, aldus BAM Infra. ‘Verder zijn er stroefheidsmetingen gedaan. Hieruit is gebleken dat de stroefheid terugloopt. De weg wordt gladder en dat komt de verkeersveiligheid niet ten goede. In de winter van 2018-2019 is op het wegdek 25 keer zout gestrooid en 12 keer sneeuw geschoven. Het werk van de schuifmachines en strooiauto’s leidde niet tot schade aan de zonnepanelenmat.’

Slijtage coating
Na de winter bleek volgens BAM Infra wel dat de coating van de zonnepanelenmat sneller dan gepland begon te slijten. De stroefheid van de bovenkant nam verder af en de voegen tussen de zonnepanelen begonnen los te raken. Hierdoor raakte de mat op een aantal plaatsen los. Op basis van de resultaten uit deze proef heeft de fabrikant inmiddels een verbeterde coating en voegvulling ontwikkeld. Die wordt nu getest op het nieuw proefvak van Rijkswaterstaat, te weten een parkeerstrook langs de A2.

Verdere ontwikkeling nodig
‘Na een jaar praktijkervaring blijkt, alles overziend, dat het Franse product Wattway zeker potentie heeft, maar ook nog verder moet worden ontwikkeld en getest voor gebruik op drukke autowegen’, stelt BAM Infra. ‘Vooruitlopend hierop heeft de provincie Utrecht plannen om zonnepanelen in de verharding van een fietspad te verwerken. Daar zijn de risico’s op schade beter beheersbaar, omdat er geen zwaar verkeer op rijdt, en is er geen sprake van geluidhinder of een verminderde verkeersveiligheid.’

Door Edwin van Gastel, Marco de Jonge Baas

solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie...
voda
1
quote:

Ronald Engels schreef op 17 mei 2019 om 02:38:


Voda,

Meyer-Burger SA, Zwitserland, heeft de technologie in handen voor het bouwen van automatische zonnepanelen-apparatuur op maximale productieschaal voor zonnepanelen met een energie opbrengst van 27 à 28 %, o.a. door het opkopen van patenten en een sub-onderneming van Oxford University, UK. De eerste automatische produktie-maschines hiervoor worden uitgetest bij Meyer-Burger in Duitsland.

Dit ter informatie, heb er vrij veel aandelen van Meyer-Burger. Technologisch zeer hoogstaand, financieel management kan veel beter.

M.v.g. Ronald Engels.

Bedankt voor je commentaren en aanvullende informatie hier en elders. TOP!

Groet,
Hans
voda
0
Nibud: 22 procent huiseigenaren wil binnen 5 jaar investeren in zonnepanelen

22 procent van de huiseigenaren wil binnen 5 jaar investeren in zonnepanelen. Dit blijkt uit onderzoek van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) onder 1.500 huiseigenaren.

31 procent van de ondervraagden heeft tot op heden geen energiebesparende maatregelen genomen. HR++-glas is de tot nu toe meest populaire maatregel voor zij die wel investeerden. 41 procent van de respondenten heeft in het duurzame glas geïnvesteerd. 21 procent van de huiseigenaren heeft al geïnvesteerd in zonnepanelen.

Zonnepanelen zijn met het oog op de toekomst de meest populaire maatregel. Weliswaar zegt 43 procent de komende 5 jaar niet te willen investeren in het verduurzamen van hun woning, maar met 22 procent van de huiseigenaren die willen investeren in zonnepanelen is het wel de populairste maatregel. Warmtepompen (22 procent), isolatie (13 procent) en HR++-glas (12 procent) zijn na zonnepanelen de populairste maatregelen die men wil nemen.

Als belangrijkste reden om niet te investeren in verduurzaming stellen huiseigenaren dat zij niet weten welke financiële regelingen zij vanuit de overheid kunnen verwachten. Daarnaast denken huiseigenaren dat het verduurzamen van huizen in de toekomst goedkoper wordt. Meer dan de helft van de huiseigenaren vindt dat de overheid hen financieel moet ondersteunen bij het energiezuiniger maken van de woning.

Door Edwin van Gastel

solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie...
voda
0
LONGi bereikt mijlpaal met 450 wattpiek vermogen aan voorzijde bifacial zonnepaneel

LONGi stelt een belangrijke mijlpaal bereikt te hebben: de voorzijde van het bifaciale siliciumzonnepaneel heeft een vermogen bereikt van 450 wattpiek.

Het gaat om een zonnepaneel op basis van 72 zonnecellen. Het nieuwe record is getest en geverifieerd door certificatiebureau TÜV-SÜD.

Vorig jaar bereikte LONGi een mijlpaal met een vermogen van 360 wattpiek voor een zonnepaneel met 60 zonnecellen. Overigens gaat het in beide gevallen om een wereldrecord voor zonnepanelen met halve zonnecellen.

De Chinese pv-fabrikant LONGi Solar verbeterde afgelopen januari al het wereldrecord voor een bifacial perc-zonnecel op basis van monokristallijn silicium tot 24,06 procent.

Door Edwin van Gastel

solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie...
5.003 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ... 247 248 249 250 251 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord

Direct naar Forum

Markt vandaag

Kleine minnen op Europese beurzen

17:43 De Europese aandelenbeurzen sloten dinsdag overwegend licht lager. De politieke spanningen tussen de Vereni...

  Indices

  AEX 558,32 -0,31%
  EUR/USD 1,1376 -0,18%
  Germany30^ 12.221,80 -0,43%
  Gold spot 1.423,42 +0,27%
  LDN100-24h 7.414,31 +0,27%
  NY-Nasdaq Composite 8.005,70 -0,32%
  US30# 26.637,41 -0,33%

  Stijgers

  Accsys
  +3,91%
  Arcadis
  +2,95%
  Takeaw...
  +2,85%
  AMG
  +1,91%
  TomTom
  +1,78%

  Dalers

  Kendrion
  -4,86%
  RANDST...
  -4,62%
  Kiadis...
  -3,62%
  Ahold ...
  -3,10%
  PostNL
  -3,09%

  Nieuws Forum Meer»

  (1)

  FlashHenk op 25-jun-19 19:07
  (6)

  Mijn Vriend op 25-jun-19 18:27
  (1)

  Curvispinus op 25-jun-19 17:38
  (1)

  dalai op 25-jun-19 17:30
  (3)

  Mounira op 25-jun-19 17:26

  Column Forum Meer»

  (7)

  Makita op 25-jun-19 19:31
  (75)

  Witte Weduwe op 25-jun-19 19:18
  (7)

  simidoc op 25-jun-19 16:56
  (4)

  Snugger op 25-jun-19 16:36
  (62)

  Formule1-Fan op 25-jun-19 08:03