Inloggen

Login
 
Wachtwoord vergeten?

Klimaatdiscussie: opwarming aarde door mens of natuur

Volgen
 
Klik hier om dit forumtopic te volgen en automatisch op de hoogte gehouden te worden bij nieuwe berichten.
4.908 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 ... 242 243 244 245 246 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omlaag ↓
rationeel
1
Het klimaatbeleid is een aanfluiting voor de democratie. Gelukkig zijn er Statenverkiezingen, met gevolgen voor de Eerste Kamer. En hoe zit het eigenlijk met het ‘rentmeesterschap’, waar je vooral bij (voorheen) christelijke partijen veel over hoort. Maar die rentmeester, die komt in de Bijbel helemaal niet voor, constateert gastauteur Roelof Bouwman. En: filmpje! De tweede videocolumn van Wynia’s Week op Youtube.

Is het klimaat te belangrijk voor de democratie?

door Syp Wynia

Nederland dreigt
een klimaatdictatuur te worden. Burgers staan buiten spel, als kiezer doen ze er niet toe en als consument hebben ze geen keus maar moeten ze wel betalen – ook voor de ‘transitie’ van grote bedrijven. De verbouwing van Nederland tot klimaatneutraal land is een grote, van boven opgelegde operatie waarin de democratie hooguit een figurantenrol speelt. Ooit van de RES gehoord, bijvoorbeeld?

www.sypwynia.nl/burgers-staan-klimaat...
rationeel
2
www.sypwynia.nl/burgers-staan-klimaat...

De RES? Nauwelijks iemand die er buiten kantoren van overheden en nutsbedrijven iets van gehoord heeft. Maar die Regionale Energie Strategie wordt een cruciale sleutel in de ‘energietransitie’ die de komende jaren over Nederland wordt uitgerold. Woningen en bedrijven moeten van het gas af, overal moeten wind- en zonneparken komen en in de dertig RES-regio’s wordt besloten wat waar gebeurt, hoe de huizen worden verwarmd en waar centrales met biomassa stoken.

Ollongren en Wiebes

Die dertig RES-regio’s – sommige vallen samen met de bestaande provincies, andere vormen delen van provincies – heten ‘van onderop’ te kunnen beslissen. Maar in feite zijn ze een nieuwe technocratische uitvoeringsorganisatie, deels parallel aan de officiële bestuurlijke kanalen (provincies, gemeenten) waar de gekozen volksvertegenwoordigers het laatste woord horen te hebben. De RES-regio’s zijn in feite een uitvoeringskanaal van de ministeries van Binnenlandse Zaken en van Economische Zaken en Klimaat – op dit moment dus van de ministers Kajsa Ollongren (D66) en Eric Wiebes (VVD).

rationeel
1
Zo tekent zich het beeld af dat de Verenigde Naties in 2015 in Parijs de opdracht gaf om door terugdringen van broeikasgassen de temperatuur op aarde in de hand te houden. De Europese Unie fungeert als ...uitvoeringsorganisatie ...van dat besluit en de... Nederlandse staat... als uitvoeringsorganisatie van de klimaatdoelen van Brussel.

Het kabinet RutteDrie heeft daar ook nog eens een schep bovenop gelegd. Ten eerste door scherpere doelstellingen: in 2030 moet bijvoorbeeld bijna de... helft... van de CO2-uitstoot verminderd zijn (in Europa is dat ...40... procent). Daar ...bovenop... heeft Nederland ...zichzelf... het ...‘gasverbod’ ...opgelegd: alle woningen en gebouwen moeten worden afgesloten van aardgas. Nieuwe woningen mogen nu al niet meer aan het gas, bestaande woningen moeten in hoog tempo – gemiddeld ...1000... woningen per werkdag – van het gas worden gehaald.
Goedschiks of kwaadschiks
Een belangrijk deel van de uitvoering wordt in die RES-regio’s echter overgedragen aan... gemeenten..., ...provincies... en ...waterschappen..., die samen met belanghebbende bedrijven gaan uitvechten wie wanneer aan een... warmtenet... of aan de ...warmtepomp ...moet, waar grote ...zonneparken... en nieuwe... windparken... komen en hoe die... bekabeld... worden.

Dat lijkt mooi, zoveel besluitruimte. Maar in feite zijn het van... boven opgelegde... uitvoeringsclubs, die maar moeten zien hoe ze ruzies in buurten, dorpen en steden mijden. Voor de ministeries van Ollongren en Wiebes telt maar één ding: de uit Parijs en Brussel afkomstige en door Den Haag vastgestelde klimaatdoelen halen. Gaat het niet goedschiks, dan hebben de ministers financiële en juridische stokken achter de deur.
En steeds weer valt, ook bij die RES-regio’s, weer op dat de... burger... niet in tel is. De ‘energietransitie’ wordt gezien als een nationale operatie, waar in wezen geen politieke discussie over hoort te zijn. Burgers spreken daar niet of nauwelijks in mee, niet via hun volksvertegenwoordigers, niet als consument. Je hebt maar te... accepteren... dat je windmolens in je achtertuin krijgt.
Je hebt maar te accepteren dat je... geen keus... hebt als je huis van het... ga...s wordt gehaald en je gedwongen aan het warmtenet moet. Je hebt maar de accepteren dat de... gasrekening... omhoog gaat, omdat de staat je zo wil dwingen over te stappen op... stroom... als basis voor de verwarming. Je hebt maar te accepteren dat je energierekening omhoog gaat – en je belastingen er bij – om bedrijven te subsidiëren die op... jouw kosten... CO2 onder de zeebodem stoppen.

www.sypwynia.nl/burgers-staan-klimaat...
rationeel
1
Onder activisten en technocraten wordt het heel gewoon gevonden, die van boven opgelegde ‘transitie’ die verregaand ingrijpt in het leven (en de portemonnee) van de Nederlanders. Neem nu ...Jan Rotmans..., hoogleraar in Rotterdam, mede-oprichter van de... actie-stichting Urgenda ...en invloedrijk in klimaatland Nederland. ‘Soms denk ik: er mag best een ...verlichte dictatuur... op het gebied van klimaattransitie komen,’ aldus Rotmans in de zomer van 2018 in het AD.
...Ed Nijpels..., de VVD’er die al geruime tijd als... lobbyïst... en overheidsdienaar een centrale rol speelt bij het Klimaatbeleid, zegt bij herhaling dat het klimaat te belangrijk is om aan de... democratie ...over te laten.

Het individu telt niet

De Raad voor de Leefomgeving – die de overheid adviseert – was er in een rapport van december 2018 bijna naïef openhartig over. ‘Leg vast dat collectieve keuzes vooraf gaan aan individuele keuzes,’ schreef die Raad. ...‘Nederlanders hechten... er erg aan om in vrijheid keuzes te kunnen maken,’ zo schreef de Raad.... Maar dat gaat zomaar niet..., nu het om het... klimaat... gaat.
‘Voor de energietransitie in de gebouwde omgeving zullen op verschillende schaalniveaus samenhangende keuzes moeten worden gemaakt, op basis van technische mogelijkheden en kosten,’ aldus de regeringsadviseurs. ‘Deze... collectieve... besluitvorming over de warmtevoorziening voor de wijk, de gemeente of de regio... beperkt... de keuze vrijheid van het individu in sterke mate.’ Maar, zo zeggen deze overheidsadviseurs:... dat moet dan maar..., want anders krijg je maar... vertraging ...of hogere kosten.

www.sypwynia.nl/burgers-staan-klimaat...
rationeel
1
www.sypwynia.nl/burgers-staan-klimaat...

Zo gaat het steeds. Over ‘Parijs’ is ...geen maatschappelijk of politiek ...debat geweest, over de ...klimaatdoelen... van het kabinet (‘koploper in de wereld’) niet, evenmin over het... gasverbod... Er zijn weliswaar grote Kamermeerderheden voor, maar je ziet zelden een Kamerlid zich verantwoorden over het feit dat Nederland als ...enige ...land ter wereld van het gas af moet. Om maar iets te noemen.
De hele klimaatoperatie is verder in handen gegeven van ...belanghebbende... bedrijven, belangengroepen en overheden, via het Klimaatakkoord van... Ed Nijpels.... En dan mogen ‘RES-regio’s’ het verder uitvoeren. Geen van de ambtelijke teksten over die RES-regio’s ademt ...democratie... Die regio’s worden wel geacht ‘draagvlak’ te organiseren, maar burgers of zelfs gemeenteraadsleden moeten op zijn best worden... ‘geïnformeerd’...

Een Fortuyn-achtige revolte?

Binnenkort zijn er verkiezingen voor... Provinciale Staten... en daarmee voor de ...Eerste Kamer..., die immers wordt gekozen door de (nieuwe) statenleden. Het heet dat... ‘het klimaat’... het centrale thema wordt bij die verkiezingen .... Sybrand Buma..., de leider van het CDA, preludeerde daar al met zoveel woorden op, toen hij vorig jaar zomer zei te vrezen dat het elitaire en dure klimaatbeleid can het kabinet wel eens tot een... Fortuyn-achtige ...revolte zou kunnen leiden.

Van die voorspelling van Buma is niet al te veel meer gehoord, maar daarmee is niet gezegd dat die ...revolte... zich niet alsnog zou kunnen aftekenen. De afgelopen maanden werd, toch nog onverwacht, de stemming in de achterban van partijen als... VVD... en ...CDA... al zo afwijzend over het klimaatbeleid van het kabinet, dat men bij die partijen aan de... rem... is gaan hangen. Met ...woorden..., althans. Ondertussen blijft men gewoon de torenhoge klimaatambities van het kabinet ...steunen...

Een Nederlandse klimaatrevolte zal zich eerder in de... stembus... aftekenen, dan in de vorm van gele hesjes. De Statenverkiezingen zijn daar een ...goed... moment voor: qua... timing... èn omdat de provincies een... uitvoerende... rol spelen in het klimaatbeleid van het kabinet èn omdat dit zo ongeveer het laatste moment is om het ...Klimaatakkoord van Nijpels ...en daarmee het ...kabinetsbeleid ...stevig bij te stellen. En dan niet alleen omdat er op dat beleid zelf veel aan te merken is, maar ook omdat het een... aanfluiting voor de democratie is...

rationeel
1
Meer dan schandalig, hoe de bevolking er in gesjoemeld wordt.
Democratie aan de kant gezet voor een onbewezen Klimaat verandering.
Torenhoge kosten die tot een verarming van de burger leiden.

Een totaal onzinnig plan.
Ronald Engels
5
Rationeel, Forumleden,

VVD betekent sinds minimaal 10 à 15 jaar, Vereniging Voor Dictatuur.
CDA betekent al vele tientallen jaren, Christelijke Dictatoriale Agenda, conform hun oude christelijk katholieke agenda, enzv.

Overigens de meeste Nederlandse en Brusselse/EU politieke partijen zijn pure zeer kleine minderheden Elite Dictaturen, waarop 99.7 % van de bevolking totaal geen invloed en medezeggenschap heeft en waar naar de burgers zijn mening nooit gevraagd wordt en nooit geluisterd.

Vrijheid van Meningsuiting is reeds lang opgeheven in Nederland/EU, de burgers zijn mening wordt nooit gehoord en nooit naar geluisterd en men heeft bewust Bindende Burger Referenda "nooit" ingevoerd in Nederland en de rest van de wereld, met uitzondering van het bijzonder mooie en fijne land Zwitserland, het enigste echt democratische land van de hele wereld, waar de Burger meerderheid altijd beslist en de Federale- Kanton-en Commune- Overheden slecht de uitvoerders zijn van de wensen van de meerderheid der burgers, of deze Zwitserse Overheden dit nu leuk vinden of niet.

In Zwitserland zijn de Burgers de baas en de Overheden/Politici slechts uitvoerders van de wil van de meerderheid van het Volk en zo hoort het ook, dit is pure echte Directe Democratie via bindende Burger Referenda.

Moeten we ook in Nederland / EU invoeren, zo snel mogelijk met alle Burgers verplichten hun stem uit te brengen bij ieder stemming.

Sorry Nederland en de volledige EU is sinds de socialistische revolutie van Dhr. Joop Den Uyl, PVDA, de rampzalige Nederlandse Sinterklaas van de jaren zeventig vorige eeuw en Dhr. Francois Mitterand, de rampzalige President van Frankrijk jaren zeventig en de "Zwakheid" van heel politiek Duitsland, langzaam maar zeker veranderd in een op Communisme lijkende Dictatuur, bijna vergelijkbaar met de Sovjet Unie en China.

Ook Mark Rutte is een keiharde onverschillige schaamteloze links rode rakker, die met alle winden mee waait, een zeer onverschillige bestuurder voor alle burgers, waar Nederland zo snel mogelijk van af moet, voordat ons land nog verder vernietigd wordt.

Socialisme en Communisme en de zogenaamd liberale Sociaal Democratie betekent wereldwijd altijd evenveel ellende, misère en armoede met steeds minder vrijheid voor alle burgers (de 99 %) en pure zelfverrijking en enorme voordelen voor een zeer kleine minderheid elite van 1 %, conform de zelf-verrijkings principes van de Nomenklatura Elite zoals tijdens de Sovjet Unie, URSS, en ook zoals nu in China en wellicht ook nu Turkeye.

Venezuela zijn bevolking wordt dagelijks gestraft voor zijn rampzalige pure socialistische keuzes, eerst onder de ramp CHAVEZ (aardige man-heb hem ontmoet in Puerto de la Cruz) en nu onder de nog grotere ramp MADURO.

Gaat Nederland de EU dezelfde kant uit, van gecontroleerde burgers via sociale media en internet dictatuur en via ongeinteresseerde burgers via vrij gelegaliseerd drugs/wiet gebruik, ten voordele van alleen de ELITE?

Zeker weten, dit huidige en komende Nederland is niet meer te stoppen.
Trots op Nederland tegenwoordig, ik zeker niet, integendeel!

M.v.g. Ronald Engels.

M.v.g.

Chiddix
2
Wat mij duidelijk is geworden in het klimaatakkoord, er staat niet in, dat bedrijven met een extra CO2 heffing zullen worden belast. Er is namelijk al een Europese heffing van CO2 uitstoot.
Maar PvdA en GL maken zich sterk voor een extra heffing op CO2 uitstoot. De VVD is daar op tegen. Men wil dat bedrijven investeren om de CO2 heffing omlaag te brengen.
Het geld van een extra CO2 uitstoot heffing(PvdA/GL) moet uiteraard naar de burgers. Je zou z on 14 miljard makkelijk kunnen ophalen via bedrijven.
Vooralsnog zal het kabinet dit niet invoeren. GL en PvdA hopen wel, dat wanneer de coalitie flink verliest(o.v) op 20 Maart het kabinet met hangende pootjes bij GL/PvdA aankloppen voor steun.
subtropical
1
CO2 is gestegen van 0.03% naar 0.04% van de lucht samenstelling. Laat me niet lachen. In het krijt was het honderden malen hoger nog. Hou er maar rekening mee dat de activiteit van de zon de oorzaak is.
rationeel
1
WNL op zondag ...De klimaattransitie kwam aan de orde. Uiteraard. Alleen FvD:) zal wanneer we deze samenstelling bekijken, zoden aan de dijk kunnen zetten.
Dan zijn er kiezers nodig.

Bedenk goed wat je wordt wijsgemaakt. Hoe het komt dat zonder meer wordt aangenomen dat de voorgestelde maatregelen die zo vreselijk veel kosten, noodzakelijk zijn.

Lees je in en ga niet af op de doorgewinterde praatjes makers.
JosTM
1
quote:

subtropical schreef op 17 feb 2019 om 14:49:


CO2 is gestegen van 0.03% naar 0.04% van de lucht samenstelling. Laat me niet lachen. In het krijt was het honderden malen hoger nog. Hou er maar rekening mee dat de activiteit van de zon de oorzaak is.


Kijk eens naar de feiten:
scripps.ucsd.edu/programs/keelingcurve/
rationeel
1
twitter.com/WNLVandaag/status/1097185...

Case ????
?De verkiezingsstrijd is losgebarsten: zes lijsttrekkers hebben de toon gezet tijdens 't eerste tv-debat bij WNL op Zondag. Wat zijn de belangrijkste thema's voor deze Provinciale Statenverkiezingen? En op... wie... moeten we extra letten? Te gast is politiek commentator @sypwynia. #WNL

@Cees_Koole

Als antwoord op @WNLVandaag @sypwynia

Beste @WNLVandaag , mijn stemgedrag is niet afhankelijk van wat politici zeggen maar afhankelijk naar wat ze doen en gedaan hebben. Dus die praatclupjes zijn leuk voor u maar mijn keuze is reeds gemaakt gedurende het jaar. #PS2019 #EP2019 #StemZeWeg

Bobotie
1
Hier in Zuid-Afrika hadden we een groot watertekort onlangs in Kaapstad en dat is voor mij het teken dat het klimaat aan het veranderen is en we er alles aan moeten doen wat binnen onze mogelijkheden ligt. Nu heb ik zelf geen kinderen maar als je ze wel hebt ben je toch niet goed bij je hoofd als je gaat gokken op de mogelijkheid dat er niets aan gedaan hoeft te worden.
rationeel
1
quote:

Bobotie schreef op 17 feb 2019 om 21:30:


Hier in Zuid-Afrika hadden we een groot watertekort onlangs in Kaapstad en dat is voor mij het teken dat het klimaat aan het veranderen is en we er alles aan moeten doen wat binnen onze mogelijkheden ligt. Nu heb ik zelf geen kinderen maar als je ze wel hebt ben je toch niet goed bij je hoofd als je gaat gokken op de mogelijkheid dat er niets aan gedaan hoeft te worden.


Jij voelde je vandaag geroepen om toe te treden tot deze gelederen?
En dat nog wel uit Zuid Afrika.

Mag ik je er op wijzen, dat we hier graag argumenten zien voor stellingen, en dat schelden daar niet onder wordt verstaan?

Lid sinds 17 feb 2019
Laatste bezoek 17 feb 2019
Bobotie
1
quote:

rationeel schreef op 17 feb 2019 om 22:00:


[...]

Jij voelde je vandaag geroepen om toe te treden tot deze gelederen?
En dat nog wel uit Zuid Afrika.

Mag ik je er op wijzen, dat we hier graag argumenten zien voor stellingen, en dat schelden daar niet onder wordt verstaan?

Lid sinds 17 feb 2019
Laatste bezoek 17 feb 2019


Ik weet niet wat ze in Nederland verstaan onder schelden maar misschien kan jij me hier meer over vertellen waar ik dat doe?

Een echt argument ontbreekt mijns inziens namelijk voor die stelling.
rationeel
0
quote:

Bobotie schreef op 17 feb 2019 om 22:38:


[...]

Ik weet niet wat ze in Nederland verstaan onder schelden maar misschien kan jij me hier meer over vertellen waar ik dat doe?

Een echt argument ontbreekt mijns inziens namelijk voor die stelling.


Wanneer iemand een andere mening heeft dan jij, wil dat niet zeggen dat de reden daarvan is dat hij niet goed bij zijn hoofd is. Hij heeft gewoon een andere mening.

Als je daarover met die ander discussiert, kom je er misschien wel achter hoe het komt dat jullie een verschillende mening hebben, terwijl jullie allebei wel degelijk goed bij jullie hoofd zijn.
izdp
0
quote:

Bobotie schreef op 17 feb 2019 om 22:38:


[...]

Ik weet niet wat ze in Nederland verstaan onder schelden maar misschien kan jij me hier meer over vertellen waar ik dat doe?

Een echt argument ontbreekt mijns inziens namelijk voor die stelling.


Trek het je niet aan.
Het is ratio die onze taal zeer slecht begrijpt.
Kent uitdrukkingen slecht en noemt veel schelden wat het totaal niet is.
Hij spreekt ook veel over manieren en netjes gedragen.
Zoals je nu al merkt, is dat blijkbaar voor een ieder ander maar niet voor hem.
Voor argumenten moet je niet bij hem zijn.
Hij dumpt vooral van veel obscure bronnen en van het oudemensenblaadje elsevier.
Voor hem is de waarheid vroeger alles beter.

Ronald Engels
0
Bobotie, Zuid-Afrika,

Het was inderdaad zeer droog in Zuid-Afrika tot midden 2018, ernstig doch niets bijzonder en de Z-A Overheid wist zeker waar ze in gebreke waren gebleven-drinkwater verzorging!!, het klimaat veranderd continue, soms zijn er El Nino`s en dan weer Al Nina`s invloeden op het Zuidelijk Halfrond met soms sterke droogtes of zoals deze 2018/2019 Zuid-Afrikaanse zomer gemiddeld enkele graden kouder weer als normaal en veel regen en ik neem aan dat je vergeten bent hoe koud het was en hoeveel sneeuw en vorst er was in jullie zuidelijk halfrond winter-seizoen 2018.

Ik meen beelden gezien te hebben van olifanten en giraffen en vele andere dieren bedekt met veel sneeuw in Zuid-Afrika in jullie Zuid-Afrikaanse winter periode 2018, bij mijn beste weten komt dit daar zelden voor in de Zuid-Afrikaanse winters.

Ik heb toen ik in Zuid-Afrika werkte in Mosselbay, alleen wat sneeuw gezien in winter periodes op de toppen van de bergen bij Georges gedurende maximaal een week, wat zelden voorkwam, meer als 25 jaar geleden, volgens lokalen. Vorst daar nooit meegemaakt.

Nogmaals de allerbelangrijkste oorzaak van Global Warming en / of Global Cooling is meer of minder zonne-activiteit, meer of minder kosmische straling, meer of minder wolkendek vorming wereldwijd en longterm de Milankovitch Cycles.

Man-made CO2 Global Warming is puur bedrog en er is geen Climate Change probleem er is namelijk altijd, dagelijks, wekelijks, maandelijks, jaarlijks, al vele eeuwen klimaat verandering met meer of minder extreem weer, met meer of minder-droogtes, regen, ijs, sneeuwval, enzv., enzv.

De klimaat veranderings discussie van onze politici is puur bedrog, financieel eigenbelang bedrog en aan de vervuiling van onze planeet en overbevolking van onze planeet doet men niets, vervuiling zoals NOx, SOX, Zware Metalen, Insecticiden, Pesticiden, Bosbranden/Boskap, palmolie productie boskap, plastics, Ammonia en Methaan uitstoot dieren, overbevolking vervuiling door vele honderden miljoenen hongerende mensen wereldwijd die energie en voedsel nodig hebben en dus bomen kappen en open vuren stoken om te kunnen koken, eten en warm te blijven, windmolens-, zonnepanelen- en elektrische zeer hoge spanning kabels wereldwijd die zeer veel atmosferische warmte vervuiling genereren, enzv.

Meer CO2 in de Atmosfeer is zeer waardevol voor de vergroening en voedselproductie en beter waterverdeling wereldwijd van onze planeet aarde en maakt de Sahara veel groener met herstel van zeen en meren Sahara over de komende jaren.

M.v.g., Ronald Engels,
Ik was in Mosselbay, Zuid-Afrika verantwoordelijk voor inbedrijfname van de Mossgas Fisher Tropsch Synthese Plants, synthetische olie en gas productie, enzv. in o.a. heel 1992, enzv.

Nogmaals mensen informeer U laat U niets alles aansmeren, wees nieuwsgierig en informeer U en laat U niet manipuleren door de Overheid en Politici die zelf slecht geinformeerd zijn of andere belangen hebben. Jesse Klaver en consorten van Groen Links en D66 zijn totaal niet te vertrouwen en hebben alleen eigenbelangen en op dat lucratieve pluche van Den Haag zitten en gezellig hun zakken te vullen zolang mogelijk.

Wordt Wakker?
Beperktedijkbewaking
1
quote:

Ronald Engels schreef op 18 feb 2019 om 03:29:


Het was inderdaad zeer droog in Zuid-Afrika tot midden 2018, ernstig doch niets bijzonder en de Z-A Overheid wist zeker waar ze in gebreke waren gebleven-drinkwater verzorging!!, het klimaat veranderd continue, soms zijn er El Nino`s en dan weer Al Nina`s invloeden op het Zuidelijk Halfrond met soms sterke droogtes of zoals deze 2018/2019 Zuid-Afrikaanse zomer gemiddeld enkele graden kouder weer als normaal en veel regen en ik neem aan dat je vergeten bent hoe koud het was en hoeveel sneeuw en vorst er was in jullie zuidelijk halfrond winter-seizoen 2018.
...

Nogmaals de allerbelangrijkste oorzaak van Global Warming en / of Global Cooling is meer of minder zonne-activiteit, meer of minder kosmische straling, meer of minder wolkendek vorming wereldwijd en longterm de Milankovitch Cycles.

Man-made CO2 Global Warming is puur bedrog en er is geen Climate Change probleem er is namelijk altijd, dagelijks, wekelijks, maandelijks, jaarlijks, al vele eeuwen klimaat verandering met meer of minder extreem weer, met meer of minder-droogtes, regen, ijs, sneeuwval, enzv., enzv.
...

Tegenover een koude winter in ZA staat nu een bloedhete recordbrekende zomer in Australië, dus je voorbeeld zegt niks. Sowieso zeggen dit soort afzonderlijke seizoenen in bepaalde regio's niks. Je kunt klimaatverandering alleen constateren door jarenlange meetseries over de hele aarde zorgvuldig te analyseren.

Belangrijker en irritanter is je gewoonte om Oost-Indisch doof te zijn voor vragen of tegenargumenten. Op 7 en 8 december jl. heb ik in deze draad al kritiek geuit op je beweringen over de Milankovitch Cycles en de effecten van kosmische straling.
Met name in mijn post van 8 dec om 07.41 heb ik kwantitatief en wetenschappelijk onderbouwd aangetoond dat veranderingen in de kosmische straling die de atmosfeer bereikt geen enkele rol kunnen spelen. En ik ben niet de eerste. Ook wetenschappers van CERN zetten al grote vraagtekens bij dat verhaal. Hoe monomaan ben je eigenlijk?

@ rationeel:
Bobotie uit ZA schreef een keurige post. Als je daar qua stijl of beleefdheid wat op aan te merken hebt ben je aan het muggenziften. Het negeren van steekhoudende argumenten door ene Ronald Engels vind ik veel kwalijker en toont een gebrek aan intellectuele integriteit.

4.908 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 ... 242 243 244 245 246 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord

Direct naar Forum

Markt vandaag

Ontmoeting Trump en Xi stuwt Wall Street

18 jun De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met stevige winsten gesloten. Het sentiment onder beleggers wer...

  Indices

  AEX 560,21 0,00%
  EUR/USD 1,1193 -0,01%
  Germany30^ 12.338,80 +0,06%
  Gold spot 1.346,05 -0,03%
  LDN100-24h 7.439,85 +0,05%
  NY-Nasdaq Composite 7.953,88 +1,39%
  US30# 26.496,73 +0,13%

  Stijgers

  AALBER...
  0,00%
  ABN AMRO
  0,00%
  Accell
  0,00%
  Accsys
  0,00%
  Acomo
  0,00%

  Dalers

  AALBER...
  0,00%
  ABN AMRO
  0,00%
  Accell
  0,00%
  Accsys
  0,00%
  Acomo
  0,00%

  Nieuws Forum Meer»

  (5)

  -EriC- op 19-jun-19 07:33
  (13)

  Onderbouwer op 19-jun-19 07:15
  (2)

  RSI op 19-jun-19 06:35
  (1)

  dasokwat op 19-jun-19 04:48
  (14)

  dasokwat op 19-jun-19 04:36

  Column Forum Meer»

  (132)

  opa op 19-jun-19 07:49
  (16)

  efreddy op 19-jun-19 04:26
  (20)

  BIUSEE op 18-jun-19 23:40
  (9)

  Snugger op 18-jun-19 21:27
  (4)

  Snugger op 18-jun-19 18:41