Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Zuid-Afrika

664 Posts
Pagina: 1 2 3 4 5 6 ... 34 »» | Laatste | Omlaag ↓
 1. forum rang 10 DeZwarteRidder 26 augustus 2018 16:58
  De Plaasmoorde in Zuid-Afrika worden ten onrechte gebagatelliseerd
  Het is tijd dat Nederland stopt met wegkijken

  Gepubliceerd op 26 augustus 2018 - 12:50 door Robert Bor
  Deel dit OpinieZ artikel

  De nazaten van de Nederlanders die in vroeger tijden naar Zuid-Afrika zijn geëmigreerd, de Boeren, bevinden zich in een lastig pakket. De Boerenbevolking bestaat uit 3 miljoen mensen, waarvan 125.000 onderdeel uitmaken van een agrarisch huishouden. Met name die laatste groep heeft het zwaar te verduren. De Zuid-Afrikaanse overheid probeert al jaren hun grond afhandig te maken om het her te verdelen op basis van etniciteit.

  De agrarische Boer-gemeenschap heeft daarbij ook te kampen met een bovenmaatse hoeveelheid aan zeer grof geweld. Op 22 augustus kondigde president Donald Trump via Twitter aan dat hij staatssecretaris Mike Pompeo heeft opgedragen om hoogte te nemen van de zorgwekkende toestanden in Zuid-Afrika. Hij verwees expliciet naar de gedwongen onteigening van landbouwgrond en de moord op blanke Boeren, ook wel bekend onder de naam Plaasmoorde (erfmoorden).

  I have asked Secretary of State @SecPompeo to closely study the South Africa land and farm seizures and expropriations and the large scale killing of farmers. “South African Government is now seizing land from white farmers.” @TuckerCarlson @FoxNews
  — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 23, 2018

  NRC bagatelliseert

  De media waren er natuurlijk als de kippen bij om het ongelijk van Trump aan te tonen. Een opvallend en veel geciteerd stuk is dat van journalist en Zuid-Afrika-correspondent Bram Vermeulen. In zijn recente NRC artikel poogt hij aan te tonen dat het allemaal wel meevalt met de Plaasmoorde en dat Trump de cijfers tegen heeft. Vermeulen herplaatste het artikel bij de NOS onder de kop “Trump twittert over moorden op witte boeren, dit zijn de feiten”, suggererend dat er een tegenstelling is tussen de feiten enerzijds en wat Trump beweert anderzijds.

  Helaas voor Vermeulen lijkt het gelijk toch aan de kant van Trump te liggen. De bronnen waarop Vermeulen zich baseert, zijn namelijk onbetrouwbaar.

  Officiële cijfers

  Vermeulen baseert zich op gegevens van AgriSA, een vakbond voor blanke boeren. AgriSA baseert zich op haar beurt op de misdaadstatistieken van de Zuid-Afrikaanse politie, de SAPS. Uit de cijfers van de SAPS blijkt een dalende trend voor zowel de aanvallen als de moorden.

  Opvallend in de SAPS-statistiek is het ontbreken van gegevens over de periode van de tweede helft van 2007 tot en met de eerste helft van 2010. In 2007 heeft de SAPS meegedeeld niet meer te rapporteren over de Plaasmoorde. Vanaf 2010 is die beslissing weer teruggedraaid. De grafiek waarop Vermeulen zich baseert (links) verhult dat gat.

  Onbetrouwbare politiestatistieken

  SAPS gebruikt een brede kwast voor toewijzing aan de categorie ‘farm attacks‘. In principe neemt zij ook overvallen mee op zwarte boerderijen, waar het aantal dodelijke slachtoffers doorgaans lager is. Hierdoor is het op basis van deze cijfers lastig te bepalen wat het precieze aandeel is van – politiek of racistisch gemotiveerde – aanslagen tegen de Boeren.

  Ernstiger is nog is dat de SAPS niet alle gepleegde moorden rapporteert. In een nauwgezette analyse van de Zuid-Afrikaanse website PoliticsWeb wordt de onderverdeling in provincies onder de loep genomen. Provincies waar een laag aantal moorden wordt gerapporteerd, worden vergeleken met nieuwsberichten van Plaasmoorde in diezelfde provincies. Hieruit blijkt dat voor 2017/2018 minstens 7 moorden niet gerapporteerd zijn. Let wel: dit is slechts een steekproef voor een beperkt gebied.

  Gezien het aantal berichten over Plaasmoorde in de Zuid-Afrikaanse pers kan worden vastgesteld dat het totaal door de SAPS gerapporteerde aantal van 47 moorden in 2017/2018 te laag is. Of het nou om slordigheden gaat of om het bewust censureren, de statistieken van SAPS zijn onbetrouwbaar.
  Cijfers van de Boerenorganisatie

  De Transvaal Agricultural Union (TAU) houdt ook data van de Plaasmoorde bij en beperkt dit tot de blanke Boer-bevolking. De TAU rapporteert ononderbroken, consistent en baseert haar cijfers op traceerbare incidenten. Het beeld dat de TAU schetst wijkt fors af van de SAPS-statistieken.

  Uit de TAU-cijfers blijkt een duidelijke stijging van het aantal gewelddadige aanvallen tegen Boeren. Opvallend is dat het aantal moorden de laatste jaren minder sterk stijgt, na een explosie in de jaren tot 2004. Dit wordt vooral toegeschreven aan de veiligheidsmaatregelen die de agrarische Boeren de laatste jaren hebben getroffen om zichzelf beter te beschermen tegen de aanvallen.

  Vermeulen claimt in de NRC dat “het aantal moorden op witte boeren in de afgelopen twintig jaar nog nooit zo laag is geweest”. De TAU-cijfers laten zien dat dat niet klopt. Er is echter nog een factor die niet meegerekend is. In de afgelopen twintig jaar is het aantal Boeren met een agrarisch bedrijf ongeveer gehalveerd. Ondanks de afname van het aantal potentiële doelen is het aantal aanvallen toegenomen en het aantal moorden grofweg gelijk gebleven.

  Het risico voor een individuele Boer slachtoffer te worden van een gewelddadige aanval of moord is dus toegenomen.
  Extreem geweld

  Zuid-Afrika prijkt hoog in de wereldranglijst waar het moord betreft. Met een score van 34 moorden per 100.000 burgers per jaar staat zij stevig op de 11e plaats. Om dit in context te plaatsen, Nederland heeft slechts 0,7 moorden per 100.000 burgers per jaar. Zuid-Afrika heeft dus een 48 keer hoger moordcijfer dan Nederland. Bovenop dit schrikbarend hoge cijfer, loopt het hoofd van een Boer-huishouden nog eens een 3,2 keer zo hoog risico als een willekeurig andere Zuid-Afrikaan.

  Een zesde van de moorden gaat gepaard met gruwelijk geweld. Berichten in de pers spreken over klinknagels die door voeten gedreven worden, het over en weer diep prikken met vorken, een 12-jarige jongen die levend wordt gekookt, zodat zijn huid loslaat, bewerkingen met hete poken enzovoorts. De folteringen zijn van een bestiaal niveau. Voor een goed beeld van het menselijk drama achter de Plaasmoorde, adviseer ik u de prachtig gefilmde, maar schokkende documentaire Farmlands van Lauren Southern te bekijken.
 2. forum rang 10 DeZwarteRidder 26 augustus 2018 16:59
  2)
  Stelt u zich nu voor, u leeft in een middelgrote stad met 200.000 inwoners. Ieder jaar worden 216 van uw plaatsgenoten vermoord. 36 van deze mensen vinden de dood door foltering. Het volgende jaar gebeurt hetzelfde en het jaar daarop weer. Het is bijna niet voor te stellen wat de impact van dit menselijke lijden is op een gemeenschap.

  Etnische quota

  Nadat het Apartheidsregime ten val kwam, leek het er even op dat Zuid-Afrika een tijd van multiculturele harmonie zou ingaan. Een groot deel van haar beleid is echter gebaseerd op “equality of outcome”, het idee dat iedereen moet eindigen met hetzelfde resultaat, ongeacht afkomst, talent of inspanning. Dit klinkt op het eerste gehoor onschuldig, maar heeft in de praktijk tot een diepgeworteld racisme geleid.

  Zo eist de Zuid-Afrikaanse door de ANC gedomineerde overheid van bedrijven dat zij maximaal 8% blanke werknemers hebben, waarbij de 8% een weerspiegeling is van de blanke populatie in Zuid-Afrika. Voor bedrijven leidt dit tot problemen omdat kennis en kunde vooral te vinden zijn bij de blanke bevolking. Voor blanken leidt dit tot persoonlijke misère, omdat zij ontslagen worden om bedrijven aan de meedogenloze quotas te kunnen laten voldoen.

  Een politicus als Julius Malema van de EFF, goed voor 25 van de 400 parlementszetels, gaat nog een stap verder in zijn racisme. Op partijbijeenkomsten zingen ze het lied ‘Kill the Boer’, waarbij de partijleden met dans en zang het doden van Boeren verheerlijken. Het is niet moeilijk voor te stellen hoe mensen, opgezweept tot geweld en haat, een uitje maken om een van hun menselijkheid ontdaan Boerengezin te martelen en af te slachten.

  Oneerlijke verdeling

  In zijn stuk beweert Vermeulen dat blanken nog bijna tweederde (72%) van het land in handen hebben. Dit is gebaseerd op data die ook wordt gebruikt door het EFF en president Ramaphosa. Deze percentage is incorrect en wel om drie verschillende redenen..

  Ten eerste is uitsluitend het bezit van prive-grond meegenomen in de berekening. Als je kijkt naar het gehele land, dan blijkt geen sprake te zijn van 72%, maar van 22%.
  Ten tweede verschilt de kwaliteit van het agrarische land enorm. De grond in het westen is droog en moeilijk te bewerken. Het grond in het oosten is vruchtbaar. Gebieden in het westen worden gezien als vier keer minder waardevol. Blanke boeren zijn sterk vertegenwoordigd in het westen.
  Veel landoverdracht van blanken naar zwarten heeft al plaatsgevonden. Deze overheveling is niet meegenomen in de cijfers. Het percentage overgeheveld land is ongeveer 28%. Vooral waardevol land in het oosten is hierbij overgegaan van blanke naar zwarte handen.

  Onteigening

  De Zuid-Afrikaanse overheid heeft zichzelf wijsgemaakt dat land in bezit van de blanke Boeren het economische walhalla in de weg staat. Daarom acht zij het nodig dat dit land onteigend wordt en overgedragen aan zwarten. In navolging van Zimbabwe is president Ramaphosa van het ANC bezig met een wet waarbij onteigening zonder compensatie kan plaatsvinden. In gewone mensentaal: het land van Boeren kan afgepakt worden, zonder dat zij er een cent voor terugkrijgen.

  Veel Boeren zien de dreiging van de aanstaande wet als een zwaard van Damocles boven hun hoofd hangen. In combinatie met de terreur van de Plaasmoorde, pakken sommigen toch maar de magere compensatie van het huidige onteigeningsbeleid. Iets is beter dan niets, zo denkt men, weliswaar met het mes op de keel.
  NRC framet extreemrechts fabeltje

  Vermeulen kan het niet laten om oprechte zorgen om de Plaasmoorde af te schilderen als een extreemrechts fabeltje. Twee woordvoerders van de Boeren, Kriel en Roets, worden door de rector van de universiteit van Witwatersrand Adam Habib afgeserveerd als een soort Hitler. De ontmenselijking waaraan Habib zich schuldig maakt is een goed voorbeeld van de manier waarop Zuid-Afrika omgaat met haar Boeren. De tegenpartij afschilderen als minderwaardig en leugenachtig betekent in ieder geval dat je niet met ze hoeft te praten, of er aandacht aan hoeft te schenken. Wel zo makkelijk.

  Your associations in the US prove what disgusting human beings you truly are. You are an embarrassment to SA & its constitution. Every nation has somebody who reflects its worse side. The Germans had Hitler, the Ugandans, Amin, apartheid SA, Verwoed, and current SA the two of you
  — Adam Habib (@AdHabb) May 9, 2018

  Stop met doodzwijgen

  Zuid-Afrika, ooit een supermacht, staat bovenaan de wereldranglijsten op het gebied van kommer en kwel. Haar economie is danig in de modder vastgelopen. De Zuid-Afrikaanse overheid zoekt liever naar verraders in eigen land dan dat zij de hand in eigen boezem steekt. De vijand is gevonden in de vermaledijde Boeren die in verband worden gebracht met het voormalige Apartheidsregime. Als het grondbezit van van de Boeren wordt afgenomen, moet alles goed komen. Dat dit een illusie is, is evident. Ondertussen moeten de Boeren vrezen voor lijf en leed en een leven in de goot. De Boer is duidelijk niet langer welkom in Zuid-Afrika. De regering van hun geboorteland heeft zich tegen hen gekeerd.

  Het is hoog tijd dat de Nederlandse regering en de media stoppen met het doodzwijgen van de Plaasmoorden. Deze doelgerichte golf van geweld is geen “verzinsel van rechts”. Net als Trump heeft gedaan zou het kabinet-Rutte haar bezorgdheid moeten uiten over het structurele geweld jegens de Boeren en moeten aandringen op onderzoek en een menswaardige en rechtsstatelijke behandeling. Er is veel voor te zeggen om van hun land verjaagde en in hun voortbestaan bedreigde Boeren in ons land als vluchteling welkom te heten.
 3. Dikke Durk 26 augustus 2018 23:51
  Goed dat je het post DZR, maar hier doet niemand wat aan. Als je blank ben en bezit hebt in ZA kun je het beter te gelde maken en dan migreren.

  Eerst gaan nu de agrarische Afrikaners inleveren. Het is namelijk een kwestie van tijd dat een regering daarmee begint. Daarna - zodra de dan regerende partij te weinig geld heeft - gaan de andere Afrikaners met bezit inleveren. Daarna de Kleurlingen met bezit en uiteindelijk de Zwarte bevolking met bezit die niet bevriend is met de dan regerende politieke partij.

 4. forum rang 10 DeZwarteRidder 27 augustus 2018 07:06
  quote:

  Durk de baas yn it lizzende wurk schreef op 26 augustus 2018 23:51:

  Goed dat je het post DZR, maar hier doet niemand wat aan. Als je blank ben en bezit hebt in ZA kun je het beter te gelde maken en dan migreren.

  Eerst gaan nu de agrarische Afrikaners inleveren. Het is namelijk een kwestie van tijd dat een regering daarmee begint. Daarna - zodra de dan regerende partij te weinig geld heeft - gaan de andere Afrikaners met bezit inleveren. Daarna de Kleurlingen met bezit en uiteindelijk de Zwarte bevolking met bezit die niet bevriend is met de dan regerende politieke partij.
  Er mag best wat meer politieke druk komen uit het buitenland tgv de blanke boeren.
 5. forum rang 7 izdp 27 augustus 2018 12:33
  Geen enkele moord is goed te praten, maar wat hier van te denken?

  The first time Donald Trump tweeted about Africa, he agonised over white people. After watching Fox News’ coverage of the South African land debate last week, the President of the United States instructed his secretary of state to look into the “large scale killing of farmers”. Followers of Peter Dutton’s nine months tenure at Australia’s home affairs ministry will recognise the lie, peddled by the “alt-right”, that black South Africans are targeting white farmers. As the Guardian reported in June, farmer and farmworker murders are at a 20-year low.
 6. jecebe 27 augustus 2018 13:08
  quote:

  izdp schreef op 27 augustus 2018 12:33:

  Geen enkele moord is goed te praten, maar wat hier van te denken?

  The first time Donald Trump tweeted about Africa, he agonised over white people. After watching Fox News’ coverage of the South African land debate last week, the President of the United States instructed his secretary of state to look into the “large scale killing of farmers”. Followers of Peter Dutton’s nine months tenure at Australia’s home affairs ministry will recognise the lie, peddled by the “alt-right”, that black South Africans are targeting white farmers. As the Guardian reported in June, farmer and farmworker murders are at a 20-year low.
  Als het al waar is dan komt dat waarschijnlijk omdat de boeren nu een geweer in hun handen houden ipv een ploeg of een hark.

  Maar het is een leuk artikel die de diverse regeringen kunnen aangrijpen om weg te kijken en het ANC laten doorgaan op de ingeslagen weg.

  Wat me ook verbaast is dat er zo weinig kritiek komt op de nieuwe president van Zimbabwe, Mnangagwa was onder Mugabe minister van veiligheid en in die tijd zijn er een slordige 20.000 Matabele afgeslacht.
  Juiste aantal zal nooit bekend worden.
 7. forum rang 10 DeZwarteRidder 27 augustus 2018 13:26
  quote:

  izdp schreef op 27 augustus 2018 12:33:

  Geen enkele moord is goed te praten, maar wat hier van te denken?

  The first time Donald Trump tweeted about Africa, he agonised over white people. After watching Fox News’ coverage of the South African land debate last week, the President of the United States instructed his secretary of state to look into the “large scale killing of farmers”. Followers of Peter Dutton’s nine months tenure at Australia’s home affairs ministry will recognise the lie, peddled by the “alt-right”, that black South Africans are targeting white farmers. As the Guardian reported in June, farmer and farmworker murders are at a 20-year low.
  Aan het begin van dit draadje wordt het verhaal van de Guardian tegengesproken.
 8. Tjeerdo 27 augustus 2018 13:27
  quote:

  jecebe schreef op 27 augustus 2018 13:08:

  [...]

  Als het al waar is dan komt dat waarschijnlijk omdat de boeren nu een geweer in hun handen houden ipv een ploeg of een hark.

  Maar het is een leuk artikel die de diverse regeringen kunnen aangrijpen om weg te kijken en het ANC laten doorgaan op de ingeslagen weg.

  Wat me ook verbaast is dat er zo weinig kritiek komt op de nieuwe president van Zimbabwe, Mnangagwa was onder Mugabe minister van veiligheid en in die tijd zijn er een slordige 20.000 Matabele afgeslacht.
  Juiste aantal zal nooit bekend worden.
  Die boeren konden eerder een geweer vasthouden dan een hark dus dat is onzin. De voortrekkers waren al tot de tanden gewapend en konden zo de slag bij de Bloedrivier winnen van de Zulu's...

  Zimbabwe is natuurlijk het sprekende voorbeeld van hoe het niet moet en welke kant het op gaat. Als het ANC de boeren geen extra bescherming geeft maar in plaats daarvan hun land wil onteigenen roepen ze het over zichzelf af dat het land dat nu nog een van de meest welvarende is afglijdt naar een 'echt' Afrikaans land.

  De vraag is of ze dat zo erg zouden vinden...
 9. forum rang 7 izdp 27 augustus 2018 13:31
  Van wegkijken is geen sprake.
  Ja, in Zimbabwe mag je al vele decennialang het drama aanschouwen.
  Dat zou iedereen moeten leren.

  Blanke boeren in ZA zouden beter zelf met hervormingsvoorstellen kunnen komen ipv krampachtig verdedigen.
  Nu trump olie op het vuur heeft gegooid is de situatie van de blanke boeren er niet beter op geworden om het maar heel voorzichtig uit te drukken.
  Duidelijk is dat die snoeshaan werkelijk geen drol van het echte gevaar begrijpt.
 10. jecebe 27 augustus 2018 13:49
  quote:

  izdp schreef op 27 augustus 2018 13:31:

  Van wegkijken is geen sprake.
  Ja, in Zimbabwe mag je al vele decennialang het drama aanschouwen.
  Dat zou iedereen moeten leren.

  Blanke boeren in ZA zouden beter zelf met hervormingsvoorstellen kunnen komen ipv krampachtig verdedigen.
  Nu trump olie op het vuur heeft gegooid is de situatie van de blanke boeren er niet beter op geworden om het maar heel voorzichtig uit te drukken.
  Duidelijk is dat die snoeshaan werkelijk geen drol van het echte gevaar begrijpt.
  Wat bedoel je met olie op het vuur?

  Met die tweet is het nu bij een ieder bekent dus kan men inderdaad niet meer wegkijken.
  En met die tweet geeft hij aan dat hij drommels goed het gevaar begrijpt.
 11. forum rang 8 Beperktedijkbewaking 27 augustus 2018 17:13
  Even gekopieerd uit de vluchtelingendraad:

  De Hollanders die zich vestigden in de Kaap, en de andere Europeanen die later kwamen, worden bijna door iedereen 'kolonisten' genoemd (settlers in 't Engels), hoewel ik de voorkeur geef aan het ouderwetse woord 'volksplanter'.
  Ik vind het verder best, maar dat betekent niet dat ZA een kolonie was zoals Nederlands Indië, Suriname of vele Britse koloniën dat waren.
  Het woord immigratieland is beter, in het toen zeer dun bevolkte Zuid-Afrika was er in principe ruimte genoeg, zeker met de meer efficiënte landbouwmethoden van de Europeanen. Bij dat laatste hoort landeigendom, of althans een permanent recht op het gebruik van een bepaald stuk grond. Dat heet vooruitgang, ook in de voedselvoorziening.

  Dat wil niet zeggen dat het allemaal koek en ei was. Er was slavernij (niet van de inheemse KoiSan maar van geïmporteerde slaven), zij het kleinschaliger dan de 'Atlantische plantageslavernij' in de Amerika's. Er was ongetwijfeld (wit) racisme en 'white supremacy', en natuurlijk veel later de apartheid. Maar dat is geen ouderwets kolonialisme.

  Het is ook niet zo dat de aanwezige inheemsen met bruut geweld verdreven of -bij verzet- gedood werden. Zoals dat wel het geval was in Atjeh door de Nederlanders, of in Namibië door de Duitsers (de eerste genocide in de 20ste eeuw). Met de vee houdende Koi en San werd ruilhandel bedreven, en onderhandeld over het gebruik van weidegrond. Daar zal best wat 'zachte druk' bij toegepast zijn, maar het is niet te vergelijken met behandeling van de indianen in Amerika, of nog erger de eerdere roof- en moordtochten van de Spanjaarden in Midden- en Zuid-Amerika.

  Ook later probeerden de 'Trekboeren' (van achteren aangevallen door de imperialistische Engelsen) via onderhandeling met de Zulu's tot een vergelijk te komen. Zulu-koning Dingane verbrak een overeenkomst, doodde de afgezanten van de boeren, en viel hen iets later aan. Had-ie beter niet kunnen doen (slag bij de Bloedrivier, 1838).

  Ik baal er eerlijk gezegd een beetje van dat we het dichtbevolkte Nederland volgens de politiek-correcte Gutmenschen open moeten stellen voor zo'n beetje alle nooddruftigen in de wereld (goed, ik overdrijf een beetje), maar we ons tegelijk zouden moeten rondwentelen in een post-koloniaal blank schuldgevoel over voorvaderen en achterneven die in een ander land een nieuw bestaan probeerden op te bouwen. In ieder geval er als het over ZA gaat.

 12. forum rang 8 Beperktedijkbewaking 27 augustus 2018 17:16
  ZUID-AFRIKA ZELF AAN HET WOORD:

  "Nee, het gaat niet om de woonhuizen op de boerderij maar om de grond. In de ogen van een zwarte ben je rijk als je grond en vee hebt. Dat laatste speelt weer een rol als er getrouwd gaat worden. Dan moet er voor de bruid betaald worden in de vorm van vee. Lobola betalen heet dat. Veel mensen hebben vee op gemeenschapsgrond lopen maar eigen grond is uiteraard beter.

  In onderstaand artikel kun je lezen wat voor soort grond de ANC wil onteigenen. Om mee te beginnen, of ze ook echt werkende boerderijen in beslag gaan nemen moeten we afwachten. ...
  De boerderijen zijn veelal eigendom van de boer (en de bank).
  www.netwerk24.com/landbou/Nuus/watter...

  Hoe het gaat met de arbeiders die er eventueel zijn? Als het gaat zoals in Zimbabwe dan moeten die ook van de boerderij af en zitten dan uiteraard zonder inkomsten. Maar Ramaphosa blijft zeggen dat hij het anders wil dan in Zimbabwe. En dat is afwachten. Als het aan de EFF ligt dan worden alle boerderijen afgepakt en dan krijg je wél wat er in Zimbabwe gebeurde.

  Zoals het nu lijkt worden niet alle boerderijen die één boer heeft tegelijk onteigend maar als zo'n boer minder grond heeft kan hij minder produceren, heeft minder inkomsten en moet personeel ontslaan. Als je afgaat op het eerste artikel dan zal dat (nu nog) niet gebeuren. Ik denk dat het alleen om de grond gaat en dat de boer wel al zijn werktuigen mag meenemen. Maar wat doet hij daarmee als hij geen boer meer kan zijn? Verkopen aan een eventueel nieuwe eigenaar? Er zijn veel vragen en veel onzekerheden. Zo zijn er veel boeren die overwegen of ze dit seizoen een gewas zullen gaan zaaien of niet. De inzetkosten zijn enorm en als je er niet zeker van bent of je je boerderij wel kunt houden dan maakt het zin om niet te zaaien. En dat heeft dan weer invloed op de voedselvoorziening.

  In het volgende artikel kun je meer lezen over de 80% grond die in bezit zou zijn van blanke boeren:
  africacheck.org/reports/do-40000-whit...

  Het klopt dat tijdens apartheid zwarte mensen van hun grond of uit hun huis gezet zijn. District zes in Kaapstad is een voorbeeld van laatstgenoemde. Maar er zijn ook flink wat blanke boeren van hun grond gezet omdat er zogenoemde thuislanden moesten komen. Daarvoor werden ze wel vergoed maar het was voor sommigen heel moeilijk om afscheid te nemen van de boerderij waar hun familie al geslachten lang had gewoond.

 13. forum rang 8 Beperktedijkbewaking 27 augustus 2018 17:44
  De ZA regering probeert de plaasmoorde (moorden op blanke boeren) af te zwakken door de definitie daarvan te verscherpen. Dronkemansmoorden tellen niet meer mee. Evenmin jaloerse echtgenoten. Zelfs geen arbeidsconflicten.

  OK. Die vallen dan onder de algehele murder rate in ZA, en die is 0,035% pj.
  Die algemene criminaliteit moet je dan optellen bij de specifieke 'farm murder rates'. Er zal een zekere dubbeltelling in zitten, maar dan kom je voor plaasmoorde toch op een nog hoger percentage uit dan men al vaak noemt. Meer in de orde van 0,09% per jaar.
  Reken maar na:
  Aantal plaasmoorde p.j.: de laatste jaren typisch iets van 80.
  Base number (grootte betreffende groep, incl. gezinsleden): ca 130.000-150.000.
  Murder rate 80/140k = 0,057%
  Bijdrage andersoortige moord en doodslag: 0,035%
  Totale murder rate: 0,092% pj.

  Ik noem hier alleen moorden. Het totaal aantal gewelddadige overvallen op blanke boerderijen is ongeveer 10 keer zoveel, en niet afnemend.
  africacheck.org/factsheets/factsheet-...
 14. Dikke Durk 27 augustus 2018 19:36
  quote:

  Beperktedijkbewaking schreef op 27 augustus 2018 17:44:

  Aantal plaasmoorde p.j.: de laatste jaren typisch iets van 80.
  Base number (grootte betreffende groep, incl. gezinsleden): ca 130.000-150.000.
  Murder rate 80/140k = 0,057%
  Bijdrage andersoortige moord en doodslag: 0,035%
  Totale murder rate: 0,092% pj.

  Ik noem hier alleen moorden. Het totaal aantal gewelddadige overvallen op blanke boerderijen is ongeveer 10 keer zoveel, en niet afnemend.
  africacheck.org/factsheets/factsheet-...

  Wow, klopt dit wel?

  Want als dit klopt dan betekent het dat elk jaar bijna 0,1% van alle blanken in agrarische huishoudens om het leven komt door moord of doodslag. Dat is een kans van bijna 1 op de 1000 voor een agrarische Afrikaner elk jaar om een gewelddadige dood te sterven.
 15. forum rang 8 Beperktedijkbewaking 27 augustus 2018 20:45
  quote:

  Durk de baas yn it lizzende wurk schreef op 27 augustus 2018 19:36:

  [...]
  Wow, klopt dit wel?
  Want als dit klopt dan betekent het dat elk jaar bijna 0,1% van alle blanken in agrarische huishoudens om het leven komt door moord of doodslag. Dat is een kans van bijna 1 op de 1000 voor een agrarische Afrikaner elk jaar om een gewelddadige dood te sterven.
  Ik vrees dat het idd in die buurt ligt. Er zijn div. bronnen voor, en ook officiële politieregistraties (die ws. een onderschatting zijn).
  Het aantal plaasmoorde is dus wel ongeveer bekend. Voor de procentuele statistiek zit het probleem in het 'base number', oftewel: hoe groot is de bedreigde groep?

  In mijn schatting hierboven ben ik uitgegaan van 40.000 commerciële (dwz. BTW afdragende) 'blanke' boerenbedrijven. (Een andere bron zegt 32.000).
  Inclusief gezinsleden schat ik de basisgroep dan op ca 140.000 mensen. Maar je kunt ook anders rekenen, en dat gebeurt ook, beide kanten op. Sommigen rekenen ook personeel mee, zelfs tijdelijke krachten en/of passanten. Dan 'verdun' je het probleem natuurlijk behoorlijk, en kom je op een lagere murder rate uit.

664 Posts
Pagina: 1 2 3 4 5 6 ... 34 »» | Laatste |Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord

Direct naar Forum

Indices

AEX 733,81 -0,29%
EUR/USD 1,0845 +0,43%
FTSE 100 7.484,25 +0,17%
Germany40^ 15.126,80 -0,01%
Gold spot 1.973,91 +0,96%
NY-Nasdaq Composite 11.716,08 -0,45%

Stijgers

AZERION
+9,33%
EBUSCO...
+5,99%
Pharming
+4,57%
VIVORY...
+4,50%
PROSUS
+4,41%

Dalers

ADYEN NV
-4,12%
Galapagos
-4,08%
PostNL
-3,36%
WDP
-3,30%
CM.COM
-3,11%

Nieuws Forum Meer»

(35)

Demir op 19 mrt 2023 07:08
(29)

Demir op 19 mrt 2023 07:03
(26)

twinkletown op 22 feb 2023 10:46
(9)

spartapiet op 16 feb 2023 23:17
(78)

DeZwarteRidder op 8 dec 2022 12:10

Column Forum Meer»

(202)

easy56 op 28 mrt 2023 22:53
(1)

TheSky op 28 mrt 2023 20:39
(1)

Kruimeldief op 28 mrt 2023 18:08
(10)

TA=verlies op 28 mrt 2023 18:01
(1)

Altijd op 28 mrt 2023 15:40

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links