Inloggen

Login
 
Wachtwoord vergeten?

Gasloos of niet

Volgen
 
Klik hier om dit forumtopic te volgen en automatisch op de hoogte gehouden te worden bij nieuwe berichten.
1.167 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 53 54 55 56 57 58 59 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omlaag ↓
Chiddix
2
De Belgische politieke partij N-VA gelooft niet, dat de doelstellingen van het klimaatakkoord Parijs haalbaar zijn(CO2 vrij in 2050). Het renoveren van alle gebouwen. De slogan van het gas af hoor je de Belgen niet over. Wel verduurzamen.
Men heeft het in Belgie o.a over meer bomen en hagen planten.
Je moet wat als de Brazilianen het Amazonewoud in de fik steken.
Chiddix
2
Als slechts een deel van een woning wordt geisoleerd, ontsnapt de warmte toch nog via het ongeisoleerde deel. Het isoleren van een stuk muur is zinloos als niet de rest van de gevel, het dak en de vloer wordt meegenomen en geen dubbel glas wordt geplaatst(bron: isolatietechniek).
Samson legt het dus niet goed uit aan het volk met zijn spouwmuurisolatie alsof het een fluitje van een cent is. En met 10000 euro ben je niet klaar. Kost maar 10000 tot 12500 euro(Samson).
Tros Radar heeft een enquete gehouden over warmtepomp en isolatie woning maar over de kosten zegt men niets. En juist dat wil het volk weten maar krijgt het niet te horen. Waar ben je dan mee bezig? 26000 mensen vragen hoe de warmtepomp bevalt en niet de kosten in beeld brengen.
Chiddix
1
20% bij de Tros Radar gaven aan , dat men het huis niet voldoende warm krijgt met de warmtepomp. Oorzaak: onvoldoende isolatie. Indien u afgaat op het isolatieverhaaltje van Samson , dan verwarmt u de aarde.
Wat mij opvalt, de burger krijgt geen goed beeld over de kosten isolatie en warmtepomp voor een woning die volledig aan de normen isolatie voldoet.
Zie een kop staan, wat kost nu een warmtepomp echt? Hoezo echt?
Bij een warmtepomp komen nog de kosten van allerlei attributen, aanpassingen en uiteraard geluidsisolatie.
Ik sprak vandaag iemand en vroeg, wanneer gaan jullie isoleren? Straks draait Wiebes de gaskraan dicht. Je wil niet weten wat voor antwoord ik kreeg.
Chiddix
0
Diederik Samson, ex Green Peace activist en partijleider PvdA wordt de rechterhand van klimaatpaus Frans Timmermans. Het duo zal met ijzeren hand regeren. Het lachen zal de Nederlanders en de Belgen vergaan. Er worden groene offers van u gevraagd.
voda
1
'Terugschroeven van de gaswinning leidt tot hogere CO2-uitstoot'

Nog niet zo lang geleden waarschuwde minister Eric Wiebes van Economische Zaken & Klimaat dat het volledig dichtdraaien van de gaskraan in Groningen nog niet mogelijk was. De leveringszekerheid zou erdoor in gevaar komen. Maar na een nadere studie, blijkt dat de kraan toch wel helemaal dicht kan zonder dat mensen en bedrijven in de kou komen te staan.

En dus zal de de Groningse gasproductie niet in 2030, maar al in 2022 worden teruggebracht tot het niveau 'nihil'. Alleen in heel koude winters zou ook na 2022 Gronings gas nog nodig zijn. Uiterlijk in 2026 zal het veld definitief kunnen worden gesloten, maakte Wiebes deze week bekend.

En opluchting voor veel Groningers als het zover is, maar het kabinet zal het hoofdpijndossier nog niet meteen helemaal kunnen sluiten. De bureaucratische nachtmerrie van schadeherstel en versterking zal immers niet onmiddellijk zijn opgelost, er moet nog een definitieve deal met de aandeelhouders van de NAM — Shell en ExxonMobil — worden uitonderhandeld en er staat nog een parlementaire enquête gepland naar de gaswinning in Groningen.

Netto-importeur

Ondertussen doemt de vraag op hoe Nederland het gemis van het Groningen-gas gaat opvangen. De vraag naar gas blijft de komende jaren namelijk naar verwachting hoog. De afgelopen tien jaar is het aandeel van aardgas in het Nederlandse energieverbruik nagenoeg constant gebleven op ongeveer 40%. Dat is het hoogste percentage van alle EU-lidstaten, waar het gemiddelde op 23% ligt, blijkt uit een recente studie van The Oxford Institute for Energy Studies.

Die gasafhankelijkheid is het gevolg van de grote binnenlandse gasproductie, een uitgebreid distributienetwerk, de grote rol die gas speelt in het verwarmen van huizen en relatief lage prijzen. Vorig jaar bedroeg de totale gasvraag in Nederland 36,5 miljard kubieke meter, terwijl de binnenlandse productie uit Groningen en kleine velden 33 miljard kubieke meter bedroeg. Daarmee is Nederland voor het eerst netto-importeur geworden, zo blijkt het Oxford-rapport.

Overgeleverd aan de grillen van de markt

Nu gaat het nog om een paar miljard kubieke meter per jaar, maar Jilles van den Beukel, mede-auteur van de Oxford-studie, verwacht dat de netto-import zal oplopen tot ongeveer 25 miljard kubieke meter in 2025. 'Er zal meer pijpleidinggas uit Rusland worden geïmporteerd en meer vloeibaar gas (lng) uit een veelheid aan landen, zoals Qatar, Rusland en de VS', zegt Van den Beukel.

Die groeiende import heeft twee belangrijke consequenties, zeggen deskundigen. 'Het voornaamste probleem is dat we afhankelijker worden van gasimport, terwijl we nauwelijks langetermijncontracten hebben afgesloten met de grote leveranciers, zoals Gazprom in Rusland', zegt Hans van Cleef, senior energie-econoom bij ABN Amro. 'Hierdoor zijn we straks compleet overgeleverd aan de spotmarkt, met alle mogelijke prijsrisico's van dien. Naast de gebruikelijke lokale seizoenspatronen worden mondiale ontwikkelingen ineens ook relevant voor de Nederlandse markt', voorspelt hij.

Hoofdprijs betalen

Als het aandeel lng toe gaat nemen, wordt Nederland bijvoorbeeld afhankelijker van regionale vraagverschillen. Op dit moment is de vraag vanuit Azië gedaald, maar als die weer toeneemt, zou dat er volgens Van Cleef toe kunnen leiden 'dat we de hoofdprijs moeten neerleggen voor een beetje diversificatie van Russisch gas'.

Als Nederland inderdaad geen lange termijncontracten gaat afsluiten en alles laat aankomen op de korte termijn spot-markt, kan dat volgens Van den Beukel voordelig zijn 'maar het kan ook grote variaties in prijs geven. Wie neemt deze beslissing straks? Gasunie? Het ministerie van Economische Zaken & Klimaat?'

Negatief klimaateffect

Een direct prijseffect van het sluiten van het Groningenveld is echter niet te verwachten. 'In principe heeft het wegvallen van de Groningen-productie wel een prijsopdrijvend effect, maar omdat de wereldwijde markten voor LNG nu ruim zijn, Rusland de flexibiliteit heeft om meer te produceren en exporteren, merken we daar nu weinig van', zegt Van den Beukel.

Meer gasimport en minder Gronings gas, heeft wel een groot negatief klimaateffect. Gronings gas heeft een van de laagste CO2-voetafdrukken van alle type gas in de wereld, blijkt uit onderzoek.

Zowel Russisch gas via pijpleiding en vloeibaar gas uit Qatar hebben een 25-30% hogere CO2-voetafdruk. 'Gas uit de Verenigde Staten heeft zelfs een nog grotere uitstoot, omdat de methaanlekkages die bij de winning van schaliegas vrij komen daar nog boven op komen', zegt Van den Beukel.

Het vervangen van Groningen gas in de Europese Unie door met name Russisch gas, en in de toekomst ook meer vloeibaar gas, zal volgens hem 'alle vooruitgang die wij in Nederland boeken met een hoger aandeel zonne- en windenergie in onze elektriciteitsproductie vele malen te niet doen'.

fd.nl/ondernemen/1316649/dichtdraaien...
voda
0
DNB-economen: energiezuinig huis verdient zich terug bij verkoop

Verduurzamen van een woning levert bij verkoop een duidelijke hogere prijs op. Dat blijkt uit onderzoek van twee DNB-economen gepubliceerd op de website van economenvakblad ESB.

Sinds de overheid woningeigenaren in 2015 verplicht stelde om bij verkoop hun huizen te voorzien van een energielabel, is te zien dat een hoger energielabel zich vertaalt in een duidelijk hogere verkoopprijs. De onderzoekers spreken van een 'significante premie' en stellen dat die in het algemeen hoog genoeg is om aan te zetten tot energiebesparende maatregelen en een verduurzaming van de woningvoorraad. Voor woningen met een laag energielabel geldt het omgekeerde: die worden met een korting verkocht.

Verschil labels

De minst zuinige woningen (met energielabel G) leveren bij verkoop 6% minder dan woningen met het middelste label D. Energiezuinige woningen met label B leveren juist 3% meer op ten opzichte van label D.

Opvallend genoeg neemt de meeropbrengst bij een woning met het allerhoogste energielabel A weer af en wel naar 1,7% ten opzichte van label D. De onderzoekers vermoeden dat sprake is van een afwijking, veroorzaakt door 'ruis' in de data.

'Luidruchtige warmtepomp'

Zij opperen als tweede mogelijkheid dat woningen met label A mogelijk als minder aantrekkelijk worden ervaren. 'Een alternatieve verklaring, die we niet kunnen toetsen, is dat woningen met label A kenmerken hebben die vooralsnog negatief worden ervaren (denk aan het ontbreken van een gasfornuis of de aanwezigheid van een luidruchtige warmtepomp die veel ruimte inneemt)', aldus Jessica Havlínová en Dorinth van Dijk.

Bij een terugblik over meerdere jaren valt volgens de onderzoekers op dat de premie significant is toegenomen sinds de labels vanaf 2015 verplicht zijn. Ze zien dit als een aanwijzing dat actief beleid een prikkel oplevert om te investeren in de verduurzaming van de woningvoorraad.

fd.nl/ondernemen/1316655/energiezuini...
voda
0
Voor toekomstige energiebehoefte is nu een stabiele gassector hard nodig

Expert | Coby van der Linde is (deeltijd)hoogleraar geopolitiek en energie

Het is niet populair om aandacht te vragen voor aardgas in Nederland, anders dan het ervan los gaan. Er wordt over gepraat en geschreven alsof met het einde van de productie uit het Groningenveld, er ook een einde komt aan aardgas en de aardgassector in Nederland. Dat is niet waar. Er komt een einde aan de periode waarin we een aanzienlijk producerend en netto-exporterend land waren en er begint een periode dat we een importerend land van aardgas zijn. Gezien de plannen in het Klimaatakkoord van 28 juni 2019 is de verwachting dat de consumptie van aardgas op termijn ook zal dalen. Maar in de tussentijd zal er dus aardgas geïmporteerd moeten worden om in de stroom- en warmtevoorzieningen van huishoudens, kantoren en industrieën te voorzien, omdat de overblijvende kleinere gasvelden op land en op zee niet genoeg produceren.

Dinsdag werd door het kabinet het nieuwe gaswinningsbesluit bekend gemaakt voor het zogenaamde gasjaar 2019/2020. Uit het gasbesluit en de bijbehorende studies en rapporten valt op te maken dat een grotere inzet van stikstof een flinke daling van productie uit het Groningenveld mogelijk maakt. In 2019/2020 zal deze productie, als de weergoden meewerken, voor het eerst onder de 12 miljard kubieke meter (bcm) uitkomen en in de jaren daarna nog minder, om al rond 2022/2023 op nagenoeg niets uit te komen.


‘Nu de internationale economie afkoelt zal het aanbod de vraag van aardgas nog wel even overtreffen’

In een van de begeleidende rapporten wordt wel gewezen op het belang van voldoende aanvoer van hoogcalorisch gas uit het buitenland, waarbij vooral de capaciteit in Duitsland voor aanvoer naar Nederland moet worden uitgebreid. Het besluit en de begeleidende rapporten geven een inkijkje hoe de gassector de ingewikkelde opgave van minder productie uit Groningen en de afnemende productie uit kleine velden moet gaan opvangen en een grote groep kwetsbare consumenten die afhankelijk zijn van de leverantie van Groningen-kwaliteit gas moet gaan bedienen. Groningen-kwaliteit gas is laagcalorisch aardgas, terwijl de importen hoogcalorisch aardgas betreffen. Door bijmenging van stikstof wordt het geïmporteerde hoogcalorische gas uit bijvoorbeeld Noorwegen, Rusland en vloeibaar gas (LNG) omgezet naar aardgas van Groningen-kwaliteit. Buitenlandse voorbeelden van gepuzzel over productie, inzet van bijmengcapaciteit, aardgasopslagen en ombouwprogramma’s laten zien wat voor een ingewikkelde taak er door de Nederlandse gassector wordt uitgevoerd, om aan de publieke belangen van veiligheid en leveringszekerheid en aan de naleving van de exportcontracten met Duitsland, Frankrijk en België te kunnen voldoen. Nederland importeert dus ook aardgas om aan de eigen exportverplichtingen te voldoen. Via die exportcontracten is Nederland verantwoordelijk voor de leveringszekerheid van klanten in het buitenland.

Publieke belang

Er verandert namelijk veel in de organisatie van de aardgassector in de komende jaren als ik de berichtgeving van de NOS van afgelopen juli moet geloven, maar het is moeilijk om hoogte te krijgen van hoe het dan zal worden georganiseerd. Er zijn er die antwoorden dat de markt dit moet doen. Maar als dat zo is, dan is het zaak om die markt goed in de gaten te houden en het misschien ook af te kijken bij onze buurlanden die al langer met het importbijltje hakken. Hoe zijn de publieke belangen daar belegd en hoe worden ze afgedwongen?

Nederland is een netto-importeur van aardgas geworden in een periode dat de internationale aardgasmarkt ruim bevoorraad is en de prijzen relatief laag zijn. Dit is met dank aan de investeringsbeslissingen van voor de prijsdaling van 2014. Hierdoor lijkt de enorme omslag in Nederland tamelijk soepel te verlopen en is de nieuwe kwetsbaarheid nog niet voelbaar geweest.

Zo is de stille crisis die zich afspeelt in de Nederlandse offshore aardgasproductie voor het grote publiek vooralsnog onder de radar gebleven. Maar ook daar neemt de bedrijvigheid snel af en kan de offshore sector niet meer de rol spelen die een paar jaar geleden nog werd geopperd.

Nu de internationale economie, mede als gevolg van de handelsperikelen, nadrukkelijk afkoelt zal het aanbod de vraag van aardgas nog wel even overtreffen. Er komt echter een tijd dat de zogenaamde kopersmarkt omslaat. De vraag is dan hoe Nederland daarmee om zal kunnen gaan. Want zodra de aardgasvraag in Azië aantrekt, zal dat gevoeld worden in de Europese aardgasmarkt. Zijn er dan voldoende koopkrachtige partijen in de Europese aardgasmarkt actief om te concurreren met de grote partijen in Azië? Blijft de Nederlandse groothandelsmarkt voor aardgas dan voldoende liquide? Wie zorgt er dan voor dat het geïmporteerde aardgas in Nederland beland en wordt omgezet in de juiste aardgaskwaliteit? Dit soort vragen zijn voor de toekomst relevant, want het aardgastijdperk in Nederland houdt niet op met het staken van de productie in Groningen.

Uit het Energieakkoord blijkt dat zowel elektrificatie als het inzetten van waterstof een belangrijke rol gaan spelen in de transitie van het energiesysteem. Deze nieuwe ruggengraat wordt deels gebouwd op het bestaande aardgassysteem door aardgasnetwerken te hergebruiken voor waterstof. Daartoe is belangrijk dat we een ervaren aardgassector behouden om met waterstof op voort te borduren. Verder is het van belang dat de winkel open blijft tijdens verbouwing. Een nieuwe inrichting van het gassengebouw gaat niet alleen over het verleden maar ook over de inrichting van de toekomst. De markt kan hier veel voor doen, maar niet alles. De publieke belangen moet goed kunnen worden geborgd. Daar zou ik graag meer van horen.

Coby van der Linde is directeur Clingendael International Energy Programme (CIEP) en (deeltijd)hoogleraar geopolitiek en energie aan de RUG. Reageer via expert@fd.nl.

fd.nl/opinie/1316593/voor-toekomstige...
voda
0
Shell spreekt steun uit voor Klimaatakkoord

Gepubliceerd op 12 sep 2019 om 14:02 | Views: 822

Royal Dutch Shell A 15:55
25,44 -0,42 (-1,61%)

DEN HAAG (AFN) - Shell Nederland heeft zijn steun uitgesproken voor het Klimaatakkoord. President-directeur Marjan van Loon zegt dat het akkoord "pittige opgaven" bevat om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. "Maar dat houdt ons niet tegen. We willen aan de slag", zegt Van Loon. Ze noemt het klimaatakkoord heel belangrijk voor de energietransitie.

"Het brengt partijen bij elkaar. Niemand kan het alleen doen. Dit akkoord zorgt ervoor dat zowel bedrijven als de overheid stappen nemen", zegt ze. "Zo zouden meer landen het moeten aanpakken."

Voorzitter van het Klimaatberaad Ed Nijpels noemt de steunbetuiging van Shell "een historisch besluit, moedig en gedurfd". "Een van de grootste bedrijven van Nederland ondertekent het Klimaatakkoord. Daar ben ik buitengewoon opgetogen over", reageert hij. Nijpels ziet de steun van Shell als veel meer dan een "vlag of reclamebord".

Duurzame initiatieven

Van Loon wijst erop dat Shell in Nederland al volop werkt aan duurzame initiatieven. Ze noemt de aanleg van een groot windmolenpark in zee uit de Zeeuwse kust, levering van restwarmte van Pernis aan inwoners van de Rotterdamse wijk Katendrecht en activiteiten op het gebied van het opladen van elektrische auto's.

De milieubeweging vindt juist dat Shell bij lange na niet genoeg doet. Het bedrijf heeft zichzelf ten doel gesteld om de CO2-uitstoot in 2035 te verminderen met 20 procent en te halveren in 2050. Milieudefensie en andere eisers die de multinational in april hebben aangeklaagd, eisen veel ambitieuzere doelen: 45 procent minder uitstoot in 2030 en helemaal geen uitstoot meer in 2050.

Uit het laatste duurzaamheidsrapport van Shell blijkt dat de 'fossiele voetafdruk' van het bedrijf in 2017 en 2018 gelijk is gebleven ten opzichte van 2016. Wereldwijd investeert Shell tussen de 1 en 2 miljard dollar per jaar in duurzame energie, op een totaal van bijna 25 miljard aan investeringen. Het is de bedoeling dat het budget voor duurzame bronnen in 2020 verdubbelt, zei Shell-bestuurder Maarten Wetselaar eind vorig jaar in een interview.
voda
0
79 procent Nederlanders wil op andere manier energie opwekken

79 procent van de Nederlanders vindt het belangrijk dat energie op een andere manier opgewekt wordt. Dat blijkt uit onderzoek van Motivaction in samenwerking met de NVDE.

Het onderzoek is uitgevoerd onder 1.250 leden in de leeftijd van 18 tot 70 jaar van het StemPunt-panel dat in eigen beheer is van Motivaction.

Klimaatakkoord
Uit het onderzoek blijkt dat 96 procent van de Nederlanders van het Klimaatakkoord heeft gehoord en de helft van hen, 52 procent, zegt de inhoud te kennen. Driekwart van de Nederlanders is positief of neutraal dat het Klimaatakkoord een goede eerste stap is richting verduurzaming; 16 procent vindt het géén goede stap. 40 procent geeft het een goed gevoel dat de overheid zich met het Klimaatakkoord verbindt aan het doel om in 2030 de helft minder CO2 uit te stoten.

‘We zien in de media dat er nog steeds veel discussie bestaat over de manier waarop de energietransitie georganiseerd moet worden, en wat daarbij een eerlijke verdeling van de kosten is. Ook onder Nederlandse burgers vinden we deze sentimenten terug’, stelt onderzoeker Gerard van der Werf. ‘Ons onderzoek laat bijvoorbeeld zien dat er een groep welwillenden is die wel wil, maar nog geen actie onderneemt. Zij zitten in dezelfde hoek als de doeners die willen én ook al handelen. Aan de andere kant vinden we onbedoeld groenen die weinig interesse hebben, maar soms uit eigenbelang al duurzaam handelen en tegenstanders die niet willen en daarom ook niet doen.’

Tegenstanders
De tegenstanders van de energietransitie – 13 procent – zijn volgens Motivation enkel in beweging te krijgen als het financieel voordelig is (49 procent). Maatregelen waar de tegenstanders vooral niet in willen investeren zijn een elektrische auto (73 procent), een zonneboiler (64 procent) en in wind- of zonne-energie (70 procent).

Door Marco de Jonge Baas

solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie...
voda
0
Maatschappelijke druk maakt gasbesluit Wiebes onvermijdelijk

Klimaatminister Eric Wiebes houdt nog een kleine slag om de arm. Alleen in heel koude winters zal het ook na 2022 nog nodig zijn gas uit de Groningse bodem te pompen. Maar in principe neemt Nederland halverwege dat jaar afscheid van dit gas. Acht jaar eerder dan Wiebes vorig jaar nog aankondigde in zijn 'historische' besluit de gaskraan per 2030 dicht te draaien.

De voortvarendheid waarmee dit kabinet de gaswinning versneld afbouwt, markeert de veranderde houding in politiek Den Haag ten opzichte van het Groningse gas. Niet langer een bron van voorspoed en vooruitgang die de Staat sinds 1969 bijna €300 mrd aan inkomsten opleverde. Maar een bron van sociale onrust, angst en woede voor de duizenden Groningers die getroffen werden door aardbevingen.

Het besluit van Wiebes is in die zin dan ook onvermijdelijk. De (politieke) druk op de VVD-minister groeide na de twee aardbevingen van afgelopen voorjaar. Die voedden de angst onder de Groningers voor nieuwe scheuren en verzakkingen, terwijl in sommige gevallen de oude schade door de stroperige schadeafhandeling en versterkingsoperatie niet eens was hersteld.

Stugge Kamp
Wiebes trekt nu de conclusie dat technische maatregelen, zoals het toevoegen van stikstof aan geïmporteerd hoogcalorisch gas, vervroegd stoppen met Gronings gas mogelijk maken. Al erkent hij wel dat de Nederlandse gassector daardoor een ingewikkelde klus wacht om de onverminderd hoge vraag naar gas te kunnen blijven opvangen én de exportcontracten met Duitsland, België en Frankrijk na te leven.

Hoe dan ook, dit gasbesluit roept wel de vraag op waarom Wiebes' voorganger Henk Kamp stug volhield dat een snelle afbouw van de gaswinning niet mogelijk was omdat dan de leveringszekerheid in gevaar zou komen. Het zal een van de meest prangende vragen zijn tijdens de aangekondigde parlementaire enquête over de gaswinning.

Wiebes zelf zal de komende maanden een reeks vragen moeten beantwoorden. Zijn belofte dat dit kabinet na jarenlange onderkenning van de aardbevingsproblematiek het welzijn en veiligheid van burgers boven economische belangen stelt, wordt in het noorden nog altijd met scepsis begroet. Begrijpelijk. Groningers zijn verstrikt geraakt in een uitgedijde bureaucratie. Nog altijd verkeren velen in onzekerheid over schadeafhandeling en versterking van hun huizen. Pas als Wiebes aan die nachtmerrie een einde weet te maken, kan er een begin worden gemaakt met vertrouwensherstel.

fd.nl/opinie/1316654/maatschappelijke...
voda
1
Rotterdam wil geld van Rijk voor warmteleiding

Rotterdam zet vol in op een miljoenenbijdrage van het Rijk voor de aanleg van een warmteleiding naar Leiden. Financiële steun uit Den Haag zou redding van het noodlijdende Warmtebedrijf Rotterdam (WbR) dichterbij kunnen brengen.

Wethouder Arno Bonte (duurzaamheid, energietransitie) bevestigde donderdag in een raadsdebat over de crisis rond het in 2006 opgerichte WbR dat hij gesprekken voert met het ministerie van Economische zaken en Klimaat (EZK) over eventuele steun.

Rotterdam trekt aan de bel bij minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat, omdat het Rijk geld blijkt te steken in een warmteleiding die de Gasunie moet gaan aanleggen van Rotterdam naar Den Haag. Uit een brief die de minister eerder deze week naar de Kamer stuurde, blijkt dat hij voor die leiding in totaal €90 mln beschikbaar stelt.

Met die leiding kan restwarmte van de havenindustrie gebruikt worden voor verwarming van huizen in Den Haag en voor kassen in het Westland. Dit leidt tot verlaging van de uitstoot van CO2 in de regio en past dan ook in het klimaatakkoord.

Snel duidelijkheid
Bonte wil binnen enkele weken meer duidelijkheid hebben omdat de tijd dringt. Het WbR, grotendeels in handen van de gemeente Rotterdam, kampt al jarenlang met verliezen. Raadslid Ellen Verkoelen (50Plus) noemde het WbR 'een blok aan het been van de gemeente'.

Een warmteleiding naar Leiden, met industriële restwarmte voor circa 13.000 huizen en 200 bedrijven, moest redding brengen voor WbR omdat het aantal aansluitingen hierdoor stijgt. Maar de aanleg hiervan heeft grote vertraging opgelopen. De verantwoordelijke Rotterdamse wethouders werken momenteel aan alternatieve scenario's. Als het fout gaat met het WbR, kan de schade voor de gemeente de €100 mln overschrijden.

Verrast door steun aan Gasunie
'Wij waren verrast door de stap van het ministerie', aldus Bonte in het debat. Hij zei de Kamerbrief van Wiebes echter te zien als een kans. 'De brief geeft veel openingen voor gesprekken.' Volgens hem is duidelijk dat het Rijk de regie wil voeren in de aanleg van een groot warmtenet in Zuid-Holland.

Uit de brief blijkt verder dat het ministerie de Gasunie ziet als 'beoogd gereguleerd warmtetransportbedrijf'. Raadslid Ellen Verkoelen (50Plus) vroeg zich daarom af of de Gasunie de rol van het WbR gaat overnemen.

Het ministerie van EZK zegt donderdagavond in een reactie 'niet te reageren op individuele gevallen'. En verder: 'Bij de beoordeling van een project spelen vele criteria een rol.'

'Brevet van omvermogen'
De gemeenteraad was eveneens verrast door de steun aan de Gasunie. Raadsleden vuurden een groot aantal kritische vragen af op de wethouders Bonte en Arjan Van Gils (financiën). Zo vroeg PvdA'er Dennis Tak zich af of Rotterdam op de tweede rij zit in Den Haag. En Stephan Leewis (GroenLinks) voegde er aan toe: 'Zitten jullie wel aan tafel bij EZK?'

Volgens Verkoelen is er met de stap van EZK sprake 'van bewegingen waarvan de raad niets weet'. Gerben Vreugdenhil (Leefbaar Rotterdam) wilde weten wat de gevolgen zijn van de steun van EZK aan Gasunie voor de warmteleiding naar Leiden. 'Wat is de positie van het WbR hierin?', aldus Vreugdenhil.

Vragen om steun is een ding, hem krijgen is een tweede. PvdA'er Tak zei na afloop van het debat zich nog steeds ernstige zorgen te maken. 'Ik weet niet of Rotterdam in de juiste positie zit', aldus Tak. Hij doelt daarmee op de grote financiële problemen bij het WbR en het 'brevet van onvermogen' van het college in het beleid rond het warmtebedrijf.

fd.nl/economie-politiek/1316567/rotte...
Chiddix
0
quote:

voda schreef op 12 sep 2019 om 19:56:


79 procent Nederlanders wil op andere manier energie opwekken

79 procent van de Nederlanders vindt het belangrijk dat energie op een andere manier opgewekt wordt. Dat blijkt uit onderzoek van Motivaction in samenwerking met de NVDE.

‘Ons onderzoek laat bijvoorbeeld zien dat er een groep welwillenden is die wel wil, maar nog geen actie onderneemt.

Tegenstanders
De tegenstanders van de energietransitie – 13 procent – zijn volgens Motivation enkel in beweging te krijgen als het financieel voordelig is (49 procent). Maatregelen waar de tegenstanders vooral niet in willen investeren zijn een elektrische auto (73 procent), een zonneboiler (64 procent) en in wind- of zonne-energie (70 procent).Zodra het geld gaat kosten voor de burger is het lullen voorbij over andere manieren van energie opwekken, denk ik maar vrijblijvend praten over electrisch rijden of zonnepanelen is niet zo moeilijk.

Aantal warmtepompen verkopen: 2017-48031. En in 2018- 63164. Woningen en gebouwen. CBS rekent in deze getallen ook airco s mee voor koeling. Gemeenten moeten er werk van maken met het aanwijzen van wijken van het gas af bv in 2021. In 2030 moeten er 2 miljoen woningen van het gas af zijn. Mag geen probleem zijn voor de aanhangers van de klimaatpartijen(80%). Kost maar 30000-50000 euro en je krijgt een berg subsidie op isolatie huis(20%). En ook subsidie op warmtepomp.
Chiddix
1
Kijk er niet vreemd van op als gemeenten pas na de TK verkiezingen 2021 wijken gaan aanwijzen die van het gas af moeten.
Het kabinet is zich terdege van tegenstand bewust indien isolatie en warmtepomp een gedwongen karakter krijgt.
Het is wel zo, dat het nieuwe klimaatakkoord loopt van 01-01-2021 tot 2030, eerste CO2 reductie(halvering) en daarna tot 2050. Maar Nederland wil voorop lopen en dan zorg je, dat je haantje de voorste bent.
Volgend jaar wijs je in elke gemeente wijken aan(van het gas af) zodat burgers zich kunnen voorbereiden.
Een warmtepomp vereist de hoogste isolatienorm van een woning anders gaan burgers klagen over de energierekening of ze krijgen het huis niet warm.
Houtkachels verbod zal ook een logische stap zijn tegelijk met isolatie en warmtepomp want er komen door houtkachels veel schadelijke stoffen in de lucht.
Zou lachwekkend zijn als je van het gas af moet en tegelijk met een houtkachel een grote uitstoot schadelijke stoffen blijft veroorzaken.
haas
0
laat De Overheid eerst naar eens netjes en volledig de schade betalen aan de Groningers
En hoe zit het die woningbouwvereniging in Groningen met 4.5 miljard schade aan haar huurwoningen ?
DeZwarteRidder
0
quote:

haas schreef op 13 sep 2019 om 10:49:


laat De Overheid eerst naar eens netjes en volledig de schade betalen aan de Groningers
En hoe zit het die woningbouwvereniging in Groningen met 4.5 miljard schade aan haar huurwoningen ?

Ik denk dat die woningbouwvereniging er een slaatje uit wil slaan en alle woningen gratis wil herbouwen.
Chiddix
0
quote:

DeZwarteRidder schreef op 13 sep 2019 om 11:22:


[...]
Ik denk dat die woningbouwvereniging er een slaatje uit wil slaan en alle woningen gratis wil herbouwen.


Elk nadeel heb z n voordeel(J Cruyff).
Ronald Engels
2
Forumleden, gewoon ter informatie, voor de "Nuchteren" onder ons.

Here’s a small sample of how many coal plants there are in the world today.
• The EU has 468 plants building 27 more for a total of 495
• Turkey has 56 plants building 93 more total 149
• South Africa has 79 building 24 more total 103
• India has 589 building 446 more total 1036
• Philippines has 19 building 60 more total 79
• South Korea has 58 building 26 more total 84
• Japan has 90 building 45 more total 135
• AND CHINA has 2363 building 1171 total 3534

Source and read more:

wattsupwiththat.com/…

REGARDS, RONALD ENGELS.

DeZwarteRidder
2
quote:

Ronald Engels schreef op 13 sep 2019 om 16:19:


Forumleden, gewoon ter informatie, voor de "Nuchteren" onder ons.

Here’s a small sample of how many coal plants there are in the world today.
• The EU has 468 plants building 27 more for a total of 495
• Turkey has 56 plants building 93 more total 149
• South Africa has 79 building 24 more total 103
• India has 589 building 446 more total 1036
• Philippines has 19 building 60 more total 79
• South Korea has 58 building 26 more total 84
• Japan has 90 building 45 more total 135
• AND CHINA has 2363 building 1171 total 3534
Source and read more:
wattsupwiththat.com/…
REGARDS, RONALD ENGELS.

Ik stel voor dat Nederland een stel van die ouwe centrales opkoopt en laat sluiten en dan zijn onze CO2 en onze stikstofproblemen in een keer opgelost.
1.167 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 53 54 55 56 57 58 59 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord

Direct naar Forum

Markt vandaag

Wall Street in mineur door handelszorgen

20 sep De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met verliezen gesloten. Handelsspanningen tussen China en de VS... 5

  Indices

  AEX 577,44 -0,28%
  EUR/USD 1,1018 -0,23%
  Germany30^ 12.399,80 -0,46%
  Gold spot 1.516,75 0,00%
  LDN100-24h 7.289,71 0,00%
  NY-Nasdaq Composite 8.117,67 -0,80%
  US30# 26.912,28 -0,06%

  Stijgers

  ALTICE...
  +6,10%
  Vopak
  +4,63%
  UNIBAI...
  +1,89%
  Alfen ...
  +1,83%
  Euroco...
  +1,79%

  Dalers

  SIGNIF...
  -5,36%
  Sligro
  -3,04%
  Fugro
  -2,34%
  IMCD
  -2,24%
  Accell
  -2,22%

  Nieuws Forum Meer»

  (9)

  Eugen III op 21-sep-19 21:07
  (34)

  DerksVisie op 21-sep-19 14:35
  (21)

  Nice guy op 21-sep-19 12:39
  (5)

  Bangizwe op 21-sep-19 12:32
  (3)

  jan de vakman op 21-sep-19 11:57

  Column Forum Meer»

  (69)

  easy56 op 21-sep-19 21:24
  (2)

  pietje01puk op 21-sep-19 16:10
  (5)

  snotneuzeke op 21-sep-19 09:29
  (40)

  eurob op 21-sep-19 04:15
  (85)

  Maan Arkenbosch op 20-sep-19 21:10