Inloggen

Login
 
Wachtwoord vergeten?

Gasloos of niet

Volgen
 
Klik hier om dit forumtopic te volgen en automatisch op de hoogte gehouden te worden bij nieuwe berichten.
1.455 Posts
Pagina: «« 1 2 3 4 5 6 ... 73 »» | Laatste | Omlaag ↓
 1. forum rang 10 DeZwarteRidder 7 september 2018 08:53
  Elsevier Weekblad

  Syp Wynia maakt gehakt van de ambitie van het kabinet om zo snel mogelijk van het aardgas af te komen

  ‘Het merkwaardige is dat dezelfde Nederlandse overheid die het aardgas voor huishoudens en kleinere bedrijven aan het verbieden is, dat niet doet voor de industrie en de elektriciteitscentrales, die meer dan driekwart van de Nederlandse gasconsumptie voor hun rekening nemen.’
 2. forum rang 10 DeZwarteRidder 10 september 2018 08:21
  CO2-uitstoot ondanks hogere productie op zelfde niveau als in ijkjaar 1990

  Gepubliceerd: 10 september 2018 02:09 Laatste update: 10 september 2018 07:57
  De CO2-uitstoot lag vorig jaar op hetzelfde niveau als in 1990. De uitstoot van de andere broeikasgassen - methaan, lachgas en F-gassen - is volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in die periode juist gehalveerd.

  Het (CBS) tekent daarbij aan dat de sectoren die broeikasgassen produceren sinds 1990 flink gegroeid zijn.

  In Nederland werd vorig jaar 163 miljard kilogram koolstofdioxide (CO2) uitgestoten, vrijwel hetzelfde als in 1990. De totale broeikasuitstoot lag 13 procent lager dan in dat jaar.

  Energiebedrijven brachten 22 procent meer CO2 in de lucht, maar daarbij moet worden bedacht dat hun totale productie 54 procent hoger lag. De uitstoot stijgt dus minder hard dan de productie.

  De oorzaak daarvan is dat energiecentrales nu zuiniger zijn. Ook de opkomst van zonne- en windenergie speelt een rol.
  Ook minder CO2-uitstoot door verkeer en verwarming

  Auto's en motoren stootten per gereden kilometer minder CO2 uit. De uitstoot is 12 procent gestegen, maar het totale wegverkeer legde 42 procent meer kilometers af. Ook het verwarmen van woningen en bedrijfspanden brengt per gebouw minder CO2-schade met zich mee.

  In absolute aantallen neemt de energiesector het grootste deel van de CO2-productie voor zijn rekening, met 48 miljard kilogram. De industriesector stootte vorig jaar 35 miljard kilo uit en het verkeer een kleine 30 miljard kilo.

  Het jaar 1990 wordt als ijkpunt gehanteerd voor allerlei doelstellingen over het reduceren van broeikasgassen. Zo staat in het regeerakkoord dat de uitstoot in 2030 49 procent lager moet zijn dan in 1990.
 3. forum rang 4 maurice73 11 september 2018 10:14
  quote:

  Emergency call schreef op 10 september 2018 16:07:


  Met de IPCC fraude nog vers in het geheugen het volgende:

  www.naturalnews.com/2018-09-05-scienc...

  Enjoy!


  NaturalNews.com[note 1] and its sister site WakingScience.com are websites run by Mike Adams (self-labeled “The Health Ranger”) which promotes alternative medicine and related conspiracy theories.[2] Even other quacks think it’s a quack site.[3] The site particularly specializes in vaccine denialism and the alleged vaccines-autism link,[4] AIDS/HIV denialism,[5] quack cancer treatments,[6] and conspiracy theories about “Big Pharma”.[7] If there’s an alternative medicine or alternative medical treatment out there, you can guarantee that NaturalNews has one article singing its praises to the sky and one more bashing the stupid “skeptics”.

  In short: If you cite NaturalNews on any matter whatsoever, you are almost certainly wrong.
  medium.com/the-method/the-anti-gmo-mo...

  bigthink.com/neurobonkers/who-do-you-...

  Je hebt heel veel idioten op het net. Ik denk dat het jou gelukt is om een van de grootste te vinden. Dat is ook een talent. (Lees even wat omcirkeld staat in de tweede link.)

  Er zijn genoeg argumenten om tegen het NL-moet-van-het-gas-af-beleid te zijn, maar het ontkennen van door mensen veroorzaakte klimaatverandering is gewoon dom.

 4. forum rang 10 DeZwarteRidder 11 september 2018 16:32
  quote:

  Emergency call schreef op 11 september 2018 16:24:


  Niet onder de indruk van Stephan Neidenbach alsook Simon Oxenham.
  Overigens wel opmerkelijk hoe toegewijd – notabene in beide gevallen van jouw links – deze heren de commerciële belangen van Monsanto behartigen, waar mijn post noch deze draad over gaat.
  Zonder te ontkennen dat het verband tussen het CO2 issue en Monsanto`s business gemakkelijk valt te maken. En nu je dit zo nadrukkelijk naar voren brengt, wil ik er wel even op reageren.

  Mij is bekend dat in de grote taalgebieden (Engels, Spaans) trollen Internet discussiesites frequenteren om goed betaald werk te verrichten voor (m.n. omstreden) multinationale concerns, w.o. Monsanto.
  Ik hoop dat het nederlandse taalgebied hiervan verschoond is en jij niet zo`n trol bent.
  Maar je hebt me al min of meer als naïef neergezet, dus wellicht ben ik hieromtrent te optimistisch.

  Ik reik je een tweetal zaken aan:

  Het eerste is dat het voor mij nuttig was om mij nog eens goed te realiseren dat het strikt genomen inderdaad zo is dat je CO2 kunt zien als de `zuurstof voor de plantjes`.
  En zonder plantjes geen zuurstof voor de mens en dier…

  Het tweede is dat naar mijn mening de inspanningen om het vigerende aardse biotoop te vernietigen zo veelomvattend en `underhanded` zijn dat het elke beschrijving tart en dat CO2 reductie (en de honderden miljarden euro`s, zo niet veel meer, die dit oplevert voor het bedrijfsleven) daar geen doorslaggevende tegenmaatregel in behelst maar eerder een doelbewust onderdeel van is.

  Je stelt terecht dat het ontkennen van klimaatverandering dom is.
  De vraag is alleen even: In hoeverre heeft klimaatverandering natuurlijke oorzaken (al dan niet cyclisch) en in hoeverre speelt het menselijk handelen een rol?


  Van het laatstgenoemde (menselijk handelen) bijgaand nog wat info:

  stateofthenation2012.com/?p=27876 (zie ook tabelletje beperkte aandeel/bijdrage door CO2)

  Dat bovenstaande realiteit is, moge duidelijk zijn, zie nagenoemde link:

  humansarefree.com/2017/11/a-conspirac...

  Indringend en vermoeïend, maar zeer feitelijk en informatief:
  www.youtube.com/watch?list=PLwfFtDFZD...
  Credentials van Dane Wigington, maker van deze video:
  www.geoengineeringwatch.org/ads/dane-... )

  P.s.: Over de heldendaden van Big Pharma en het Center for Disease Creation and Proliferation (CDC) laat ik me wel een ander keertje uit.


  Dit eindeloze gezeur over Monsanto en CO2 hoort niet op dit draadje thuis.

  Dit draadje gaat over het afsluiten van aardgas bij Nederlandse woningen en de gevolgen daarvan.
 5. forum rang 10 DeZwarteRidder 11 september 2018 16:52
  Opinie Gasloos Nederland
  Een gasloos Nederland: zetten we de gasmeter en het verstand op nul?

  Gas is veel goedkoper op te slaan dan elektriciteit en kan bovendien duurzaam worden geproduceerd, aldus econoom Jan Lambers.
  Jan Lambers 29 mei 2018, 17:27

  Na het besluit van minister Wiebes om de gasproductie in Groningen zo snel mogelijk geheel te beëindigen, is er een hype ontstaan in de promotie van gasloze wijken.

  Maar de ophanden zijnde beëindiging van de Groninger aardgasproductie wil niet zeggen dat Nederland geheel gasloos moet worden. Dat zou een domme reactie zijn; daarvoor heeft gas te veel voordelen ten opzichte van elektriciteit. In de eerste plaats omdat gas goed en goedkoop is op te slaan. Met stroom is dat veel moeilijker en kostbaarder, tenzij er grote technische doorbraken met ­accu’s en batterijen komen.

  De kans bestaat dan ook dat het alsmaar bijplaatsen van zonnepanelen tot zulke grote aanbodpieken leidt dat ze niet of alleen tegen onevenredig hoge kosten in te passen zijn, net zoals we dat met het aanbod van windenergie al af en toe zien gebeuren. De eigenaren van zonnepanelen lopen daarmee een gerede kans dat zodra de overheid de salderingsrekening afschaft, zij niet meer dan een bodemprijs voor een deel van hun opgewekte zonnestroom zullen krijgen, wat de terugverdientijd aanzienlijk langer zal maken.

  Immers, zo lang er geen rendabele oplossingen zijn om stroom op te slaan, zal de prijs voor piekstroom slechts een fractie bedragen van de prijs die eigenaren van zonnepanelen nu vangen.

  Goedkoper transport

  Maar ook het transport van gas is veel goedkoper dan van elektriciteit. Vooral om die reden wordt er serieus aan gedacht om de op de Noordzee opgewekte stroom van windmolens om te zetten in waterstofgas en dat vervolgens aan land te brengen. TNO bestudeert momenteel of dit waterstofgas daarna is om te zetten in synthetisch aardgas.

  Ook Gasunie New Energy denkt in die richting. Samen met andere Europese gasmaatschappijen heeft deze Ecofys een toekomstverkenning laten opmaken: Gas for Climate. In dit rapport wordt geconcludeerd dat in 2050 in de EU 122 miljard kubieke meter duurzaam gas geproduceerd lijkt te kunnen worden, waarmee ten opzichte van het alternatief ‘gasloos’ 138 miljard euro zou kunnen worden bespaard. Het grootste deel van deze productie zou daarbij voor ruimteverwarming en elektriciteitsopwekking kunnen worden gebruikt. Hierbij wordt met name voor biogas nog een groot potentieel voorzien.

  Of dit een alternatief is voor de gasloze energievoorziening die de protagonisten van de warmtepomp voor ogen staat, kan echter nog niet worden overzien, omdat er nog geen integrale vergelijking van beide scenario’s is opgemaakt.

  Maar er is alle reden om die nu wel te gaan opmaken, alvorens miljoenen Nederlandse huishoudens enorm op kosten te jagen met een gedwongen installatie van warmtepompen waarvan het nuttige effect nog allesbehalve helder is, als je alle aspecten daarvan meeneemt.

  Hierbij zouden nieuwbouwwoningen geheel gasloos moeten worden. Zowel ruimteverwarming, warmwaterbereiding als koken zou elektrisch moeten gebeuren. Daarmee zou het stroomverbruik echter zodanig toenemen dat een groot deel van de extra benodigde stroom nog jarenlang met fossiele bronnen opgewekt zal moeten worden. Zo zou een groot deel van de CO2-reductie, nodig om het akkoord van Parijs te kunnen uitvoeren, weer verloren gaan.

  Stroomtekort

  Des te erger wordt het als we ook nog in 2020 alle kolencentrales willen sluiten. Daarmee zouden we een stroomtekort oplopen dat dan zelfs gedeeltelijk door het buitenland moet worden gedekt en dat de Nederlandse Staat met voor miljarden aan schadeclaims opzadelt. Maar dit terzijde.

  Zelfs al zouden alle geschikte daken in ons land met zonnepanelen belegd worden, dan nog zou dit geen soelaas bieden. Want zonne-energie is gedurende het stookseizoen, ’s-winters dus, slechts mondjesmaat beschikbaar. Ook hier wreekt zich dat je elektriciteit niet langdurig kunt opslaan. Het gasscenario volgend kan dit wel. Daarvoor beschikken we momenteel al over voldoende ondergrondse bergingen die tot nu toe voor aardgasopslag gebruikt worden.

  Helemaal vreemd is het voorstel vanuit de installatiewereld om vanaf 2020 de HR-gasketel in de ban te doen. Bestaande woningen zouden moeten overstappen op een hybride warmtepomp. Dit is een met een gasketel geïntegreerde warmtepomp waarbij de kleine gasketel stand-by staat als de buitentemperatuur te laag wordt. Dus hierbij blijft de bestaande gasdistributie nodig.

  Voor welke van de twee scenario’s – het gasloze scenario of het power to gas-scenario – moet worden gekozen, zou onderwerp van een vergelijkend onderzoek moeten worden.

  Jan Lambers is econoom.

  Jan Lambers economische sector economie, business en financiën milieu energie en hulpbronnen alternatieve energie natuurlijke hulpbronnen hernieuwbare energie
  volkskrant.nl
 6. forum rang 10 DeZwarteRidder 11 september 2018 17:14
  Gemeenten worstelen met gasloos bouwen

  Veel gemeenten zijn niet klaar voor de nieuwe wet VET die vanaf 1 juli gasloze nieuwbouw voorschrijft. Dat blijkt uit een rondgang langs adviesbureaus. Ze vinden dat gemeenten streng moeten zijn voor halsstarrig aan gas vasthoudende bouwers.
  Martin Hendriksma 06 jul 2018 5 reacties

  Veel gemeenten zijn niet klaar voor de nieuwe wet VET die vanaf 1 juli gasloze nieuwbouw voorschrijft. Dat blijkt uit een rondgang langs adviesbureaus. Ze vinden dat gemeenten streng moeten zijn voor halsstarrig aan gas vasthoudende bouwers.

  Meer tijd nodig
  ‘Er is bij gemeenten grote inzet en de diverse alternatieven voor gasloos bouwen zijn ruwweg in beeld. Maar om de impact van de wet VET echt te laten doordringen, is meer tijd nodig ’, stelt market director Wouter van de Wildenberg van Fakton, die veel gemeenten bij de energietransitie begeleidt.

  Wisselend beeld

  Collega’s van andere adviesbureaus maken melding van een wisselend beeld. Volgens hen heeft ruwweg de helft van de gemeenten onvoldoende geanticipeerd op de verplicht gestelde gasloze nieuwbouw. ‘Sommige gemeenten zijn strijdbaar en willen dit onderwerp graag oppakken. Andere nemen een aarzelender houding in’, zegt themaleider duurzame steden Benno Schepers van CE Delft. ‘Maar er is nu met de wet wel een stok om mee te slaan.’

  Op de valreep gas

  Adviseur warmtetransitie Ingrid Giebels van Over Morgen komt naast de goede voorbeelden ook projectleiders tegen die op de valreep hun nieuwbouwtargets willen halen door snel een aantal gaswoningen door te drukken. ‘Ook zijn er ontwikkelaars die een telefoontje naar een net begonnen wethouder plegen. Dat het voor de inwoners in zijn gemeente veel makkelijker is om nog even met gas te bouwen.’

  Weinig clementie

  Hoewel het kabinetsbesluit tot verplicht gasloze nieuwbouw de bouwwereld eerder dit voorjaar overviel, vinden de adviseurs dat gemeenten weinig clementie met bouwers hoeven te hebben. ‘Bouwbedrijven hadden deze ontwikkeling al minstens een jaar kunnen zien aankomen’, zegt Giebels. Schepers constateert een tweedeling in de bouwwereld. ‘Ruwweg de helft neemt het voortouw in duurzaamheid. De andere helft stribbelt tegen. Grote ontwikkelaars hebben vaak al een afdeling duurzaamheid, maar moeten ook werken met grotere volumes, wat het weer lastiger maakt. Kleine bedrijven hebben minder knowhow, maar kunnen zich wel als duurzame ontwikkelaar profileren.’

  Schappelijkst
  Van alle drie is Schepers het schappelijkst voor de ontwikkelaars. ‘Bij een al geplande, relatief kleine inbreiding in een stad, waar je de huizen goed isoleert en met vloerverwarming uitrust, hoef je niet al te streng te zijn. Dan kun je als gemeente gas nog wel een keertje toestaan. Daar kun je later vrij eenvoudig alsnog een warmtepomp toevoegen. Maar voor grootschalige nieuwbouw in een weide­gebied moet je nu absoluut geen nieuwe gasinfrastructuur meer aanleggen. Ook niet als alle bouwplannen al waren geaccordeerd. In die gevallen moet je als gemeente op je strepen staan.’

  Obstakels

  Zijn collega’s vinden dat ook bij binnenstedelijke inbreiding geen gas meer moet worden toegepast. Giebels: ‘Help kopers een gasloze woning te realiseren. Anders zitten ze meteen opgescheept met een verouderd huis.' Dat neemt niet weg dat er volgens Van den Wildenberg in het proces naar gasloos voor gemeenten nog talloze technische en financiële obstakels zijn te overwinnen. ‘Ik ben betrokken bij een project van 1.800 nieuwbouwwoningen, waarvan inmiddels 200 zijn opgeleverd’, geeft hij als voorbeeld. ‘Bij de overige 1.600 moet je kiezen wat het beste kan worden ingepast: warmte-koude-opslag, een warmtepomp of een andere energiebron.’

  Financial engineering

  De oplopende bouwkosten kunnen alle partijen (ontwikkelaars, gemeenten en bewoners) oplossen met slimme financial engineering, zegt Van den Wildenberg. ‘Er zijn volop mogelijkheden via verschillende vormen van duurzame fondsen. Alleen weten veel gemeenten die nog niet te vinden.’

  Achterstand woningproductie
  Zal de wet VET de achterstand in de woningproductie verder laten oplopen? Niet door de hogere aankoopprijs van de huizen, verwachten de drie. ‘De meerkosten zullen voor de koper echt het verschil niet maken’, aldus Schepers. Wel zou gesteggel tussen gemeente en bouwers volgens hem de oplevering kunnen vertragen. ‘Alleen al voordat je iedereen aan tafel hebt, ben je zo één, twee maanden verder.’
 7. [verwijderd] 11 september 2018 17:47
  Alleen de aansluitplicht is toch vervallen per 1 juli.
  Dus als de projectontwikkelaar gas wil en de gemeente heeft er geen probleem mee. Dan mag het gewoon.

  Trouwens het hele 'klimaatakkoord' is alleen maar een politieke intentieverklaring. Er staat nergens dat het moet.
  Aleen de overheid roept het moet.. moet.. moet..
 8. Emergency call 11 september 2018 21:49
  @ Zwarteridder

  Mijn reactie op jouw post is weggemodereerd.
  Ik gebruikte die variant op je alias een beetje impulsief omdat ik jouw reactie op mijn post niet al te sympathiek vond verwoord. Maar zag pas later dat deze draad jouw feestje is en je je kennelijk ook als zodanig wilt laten gelden, waarop ik dan waarschijnlijk wat anders had gereageerd. Bij dezen.

  Ik kan beamen dat mijn post niet direct een antwoord is op de simpele vraag `gasloos of niet` in Nederland. Mijn mening daarover is kort door de bocht gesteld: Gasloos = Zinloos.
  En vooral zakkenvullerij.
  Verder valt er nog heel wat meer over te zeggen (en zie ik ook goede, relevante info in deze draad)


  @ Maurice73

  Mijn reactie op jouw post is weggemodereerd.
  Desondanks is e.e.a. nog zichtbaar als quote in de post van Zwarteridder op 11-09-2018/16:32 uur.
  Mijn post zou niet `inhoudelijk` genoeg zijn.
  Gaat het om niet relevante afdwaling van het topic van een draadje, dan zijn er legio duidelijker voorbeelden waar dit schering en inslag is en kan de halve site wel opgedoekt worden.
  Deze modbreak op `inhoudelijkheid` zie ik dan ook als ongenuanceerd en selectief.

  Tot slot: Hoewel jij (Maurice) en ik vermoedelijk qua opvattingen diametraal tegenover elkaar staan ben ik er van overtuigd dat onze posts wel inhoudelijke samenhang laten zien met deze draad.
  En voor zover dat niet het geval zou zijn bevinden die zich veeleer in jouw post dan de mijne.
  Ik wijs je daar immers zelf nog op in mijn reactie op jouw post…!

  Maar als ongewenste gast kunnen we desgewenst ook zelf een feestje (draadje) organiseren ;-)
 9. forum rang 7 haas 15 september 2018 06:35
  ‘Wereldwijde vraag naar gas blijft toenemen’
  geen-afbeelding
  Rogier Bekke en Sjors de Bruijn
  Analisten bij Nife

  Het Internationaal Energie Agentschap (IEA) meldt dat de wereldwijde vraag naar aardgas de komende jaren blijft toenemen.
  De wereldwijde vraag naar aardgas groeit volgens IEA de komende 5 jaar omdat China meer gas nodig heeft, een toenemende vraag vanuit de industrie en een toenemend aanbod vanuit de VS.

  De wereldwijde gasvraag zou jaarlijks gemiddeld 1,6% groeien, van 3.740 nu naar meer dan 4.100 miljard kubieke meter in 2023, zo meldt IEA in Gas 2018, het jaarlijkse rapport over de gasmarkt.

  China stapt over van kolen op aardgas
  Het rapport is koren op de molen van de gassector, die claimt dat gas een schonere brandstof is dan kolen. Met name China zal tussen 2017 en 2023 maar liefst 60% meer gas vragen, dankzij beleid om van kolen over te stappen op aardgas om lokale luchtvervuiling terug te dringen. China is daarmee verantwoordelijk voor 37% van de wereldwijde groei van de gasvraag in de komende vijf jaar. China zal in 2019 ’s werelds grootste importeur van aardgas worden. Nu is dat nog Japan.

  IEA voorziet ook een sterke groei van het gasgebruik in andere delen van Azië, vooral in het zuiden en zuidoosten, vanwege een sterkte economische groei en pogingen om de luchtkwaliteit te verbeteren.
 10. forum rang 7 haas 16 september 2018 07:13
  onderstaand geeft aan: Hetgeld moet rollen:)
  ==================================================
  Vanaf 2019 gaat er jaarlijks 100 miljoen euro van de overheid naar woningcorporaties. Het geld is bedoeld voor de verduurzaming van huurwoningen, welke volgens het klimaatakkoord in 2050 gasloos en duurzaam moeten zijn.

  108 miljard euro
  In mei dit jaar bleek uit een berekening van koepelorganisatie Aedes dat woningcorporaties maar liefst 108 miljard euro moeten neertellen voor de verduurzaming van sociale huurwoningen. Dit komt neer op bijna € 52.000,- per woning. Het hoge bedrag is nodig om een woning duurzaam te renoveren, gasloos te maken en een nieuwe duurzame keuken en badkamer te plaatsen. Vanwege de hoge investeringen vroegen de woningcorporaties al eerder om extra geld van het rijk. Dit geld komt er nu, melden bronnen rond het kabinet aan RTL Nieuws.

  www.huurwoningen.nl/nieuws/overheid-g...
 11. forum rang 7 haas 17 september 2018 08:39
  Rusland en Duitsland werken aan een gasleiding naar Duitsland. Beide landen zijn daar in voor, want voor Duitsland maakt het de transitie van kernenergie naar andere energie vormen makkelijker en voor Rusland is het een prachtige nieuwe en zekere bron van inkomsten.
  De VS wil er echter niets van hebben en heeft nu gedreigd dat er een embargo kan volgen als de landen deze plannen doorzetten. Rick Perry zei erbij dat het zijn voorkeur niet heeft, maar je zegt zoiets omdat je het overweegt.

  De nieuw aan te leggen leiding heeft Nord Stream 2 en deze pijpleiding zou de capaciteit van Rusland om gas naar Duitsland te leveren verdubbelen.

  PS: Trump gaat stoken tussen Rusland en EU ?:)
  PS: Ik geloof niet in toekomstige afhankelijkheid van Rusland ?
1.455 Posts
Pagina: «« 1 2 3 4 5 6 ... 73 »» | Laatste |Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord

Direct naar Forum

Indices

AEX 546,12 +1,22%
EUR/USD 1,1170 +0,34%
Germany30^ 12.076,80 +4,23%
Gold spot 1.727,90 -0,66%
LDN100-24h 6.252,96 +2,23%
NY-Nasdaq Composite 9.608,38 +0,59%

Stijgers

B&S Gr...
+14,81%
Avantium
+14,46%
Kendrion
+10,42%
Euroco...
+10,02%
UNIBAI...
+9,35%

Dalers

Flow T...
-2,23%
Galapagos
-1,94%
Corbion
-1,93%
Pharming
-1,66%
Vopak
-1,41%

Nieuws Forum Meer»

(6)

RodolfoBoxo op 2 jun 2020 23:00
(8)

frankvl op 2 jun 2020 22:27
(5)

Dwang Buis op 2 jun 2020 22:25
(1)

Mijn Vriend op 2 jun 2020 21:56
(1)

Traveler@repair op 2 jun 2020 21:31

Column Forum Meer»

(343)

ir. Engineer88 op 2 jun 2020 23:12
(1)

Sjaloom95 op 2 jun 2020 23:02
(8)

Jatogouwe op 2 jun 2020 21:33
(29)

efreddy op 2 jun 2020 21:13
(3)

€URO-Trader op 2 jun 2020 20:40
 
Quotedata: Amsterdam realtime by Euronext, other realtime by Cboe Europe Ltd.   US stocks: by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15min delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by VWD Group Crypto data by Crypto Compare