Login
 

Tigenix januari 2018

Volgen
 
Klik hier om dit forumtopic te volgen en automatisch op de hoogte gehouden te worden bij nieuwe berichten.
440 Posts, Pagina: 1 2 3 4 5 ... 18 19 20 21 22 | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omlaag ↓
Hettie
0
Sneider
0
Transparantiekennisgevingen overeenkomstig Artikel 14 van de wet van 2 mei 2007

Leuven (BELGIË) - 31 januari 2018, 22:00u CET - TiGenix NV ( Euronext Brussels en Nasdaq : TIG; "TiGenix") kondigt vandaag aan dat het transparantiekennisgevingen heeft ontvangen overeenkomstig artikel 14 van de Belgische wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen.

Samenvatting van de kennisgevingen

Het betreft de volgende twee transparantiekennisgevingen:

Op 26 januari 2018 ontving TiGenix een transparantiekennisgeving van Bank of America , volgend op de overdracht van gelijkgestelde financiële instrumenten op 23 januari 2018, waarna Bank of America (via haar gecontroleerde vennootschappen Merrill Lynch International, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated en Bank of America , National Association) 25.812.825 stemrechten verbonden aan effecten heeft in TiGenix en 641.207 stemrechten in TiGenix die kunnen worden verworven bij de uitoefening van de financiële instrumenten (samen 8,95% van het totaal aantal stemrechten). Ten gevolge hiervan werd de drempel van 10% onderschreden.
Op 30 januari 2018 ontving TiGenix een transparantiekennisgeving van Cormorant Asset Management, LLC, volgend op de overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten op 19 januari 2018, waarna Cormorant Asset Management, LLC 9.972.386 stemrechten verbonden aan effecten heeft in TiGenix (3,37% van het totaal aantal stemrechten). Ten gevolge hiervan werd de drempel van 5% onderschreden.
1. Inhoud van de kennisgeving door Bank of America

Datum van de kennisgeving: 26 januari 2018.

Reden van de kennisgeving: overdracht van gelijkgestelde financiële instrumenten.

Kennisgevingsplichtige persoon: Bank of America (met adres te Wilmington, D.E., VSA), die een moederonderneming/controlerende persoon is.

Datum waarop de drempel werd onderschreden: 23 januari 2018.

Onderschreden drempel: 10%.

Noemer: 295.654.573.

Details van de kennisgeving: volgend op de overdracht van gelijkgestelde financiële instrumenten, was het aantal stemrechten als volgt:

Bank of America had 0 stemrechtverlenende effecten;
Merrill Lynch International had 25.793.205 stemrechtverlenende effecten (8,72% van het totaal aantal stemrechten);
Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated had 5.100 stemrechtverlenende effecten (0% van het totaal aantal stemrechten);
Bank of America , National Association had 14.520 stemrechtverlenende effecten (0% van het totaal aantal stemrechten),
en het aantal gelijkgestelde financiële instrumenten was als volgt:

Merrill Lynch International had 641.207 stemrechten die kunnen worden verworven bij de uitoefening van de instrumenten (waaronder 636.649 rights of recall en 4.558 swaps met vervaldatum 30 april 2018) (0,22% van het totaal aantal stemrechten).
Totaal: 25.812.825 stemrechten en 641.207 stemrechten die kunnen worden verworven bij de uitoefening van de instrumenten (8,95% van het totaal aantal stemrechten).

Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelnemingen daadwerkelijk worden gehouden: Merrill Lynch International, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated en Bank of America , National Association worden gecontroleerd door Bank of America . Bank of America is geen gecontroleerde entiteit.

***

2. Inhoud van de kennisgeving door Cormorant Asset Management, LLC

Datum van de kennisgeving: 30 januari 2018.

Reden van de kennisgeving: overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten.

Kennisgevingsplichtige persoon: Cormorant Asset Management, LLC (met adres te 200 Clarendon Street, 52nd Floor, Boston, MA 02116, VSA), een persoon die alleen kennis geeft.

Datum waarop de drempel werd onderschreden: 19 januari 2018.

Onderschreden drempel: 5%.

Noemer: 295.654.573.

Details van de kennisgeving: volgend op de overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten, was het aantal stemrechten als volgt:

Cormorant Asset Management, LLC had 9.972.386 stemrechtverlenende effecten (3,37% van het totaal aantal stemrechten).
Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden: Cormorant Asset Management, LLC is geen gecontroleerde entiteit. Cormorant Asset Management, LLC heeft de discretionaire bevoegdheid om de stemrechten van hogervermelde TiGenix aandelen uit te oefenen, verkregen van de volgende twee entiteiten die beiden gecontroleerd worden door haar: Cormorant Global Healthcare Master Fund, LP en CRMA SPV, L.P.

Dit persbericht en de hogergenoemde kennisgevingen kunnen worden geraadpleegd op onze website:

- persbericht: tigenix.com/news-media/press-releases/

-kennisgevingen: tigenix.com/investors/share-informati...

Voor meer informatie

TiGenix
Claudia Jiménez
Senior Director Investor Relations and Communications
Tel: +34918049264
Claudia.jimenez@tigenix.com

Over TiGenix

TiGenix NV ( Euronext Brussels en NASDAQ: TIG) is een geavanceerd biofarmaceutisch bedrijf dat nieuwe behandelingen ontwikkelt voor ernstige medische aandoeningen door de ontstekingsremmende eigenschappen van allogene, of van een donor afkomstige, stamcellen te gebruiken.

Het hoofdproduct van TiGenix, Cx601, heeft met succes een klinisch fase III-onderzoek in Europa afgerond voor de behandeling van complexe perianale fistels, een ernstige en verzwakkende complicatie van de ziekte van Crohn. Cx601 heeft in december 2017 een positief advies gekregen van het Comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik (Committee for Medicinal Products for Human Use, CHMP). Parallel hieraan lanceerde het bedrijf in 2017 een wereldwijde fase III studie ter ondersteuning van een Amerikaanse aanvraag voor een licentie voor een biologisch middel (Biologics License Application, BLA). TiGenix heeft een licentieovereenkomst gesloten met Takeda, een internationaal farmaceutisch bedrijf dat actief is op het gebied van de gastro-enterologie, waardoor Takeda de exclusieve rechten heeft verworven om Cx601 buiten de VS te ontwikkelen en op de markt te brengen voor complexe perianale fistels. Het tweede uit vetweefsel afkomstig product van TiGenix, Cx611, doorloopt een fase I/II-onderzoek bij ernstige sepsis, een belangrijke oorzaak van sterfte in de ontwikkelde wereld. TiGenix heeft haar hoofdzetel in Leuven en heeft vestigingen in Madrid (Spanje) en Cambridge, Massachusetts (VS). Voor meer informatie, zie www.tigenix.com.

voda
0
PERSBERICHT: TiGenix: Transparantie Informatie
PERSBERICHT

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

Transparantie Informatie

Leuven (BELGIË) - 6 februari 2018, 22:00u CET - TiGenix NV
(Euronext Brussels en Nasdaq: TIG) publiceert informatie overeenkomstig
artikels 15 en 18 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van
belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten
tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse
bepalingen (de Wet) en het koninklijk besluit van 14 februari 2008 op de
openbaarmaking van belangrijke deelnemingen.

Volgend op de uitgifte van 413.283 nieuwe aandelen op 6 februari 2018
ten gevolge van de uitoefening van 413.283 warrants van TiGenix NV, zijn
de transparantiegegevens als volgt gewijzigd (status op 6 februari
2018):


-- Informatie die kenbaar moet worden gemaakt overeenkomstig artikel 15,
--1, lid 1 van de Wet

Totaal van het maatschappelijk kapitaal: EUR 29.606.785,60
Totaal aantal stemrechtverlenende effecten: 296.067.856
Totaal aantal stemrechten (noemer): 296.067.856

-- Informatie die kenbaar moet worden gemaakt overeenkomstig artikel 15,
--1, lid 2 van de Wet

Het totale aantal rechten (al dan niet omgezet in financiële
instrumenten) om in te schrijven op nog niet uitgegeven financiële
instrumenten die worden behandeld als stemrechtverlenende effecten:
12.792.138 toegekende en uitstaande warrants die, ingeval ze allemaal
worden uitgeoefend, aanleiding geven tot een totaal van 12.792.138
stemrechten.

TiGenix NV heeft geen andere rechten verleend om in te schrijven op
stemrechtverlenende effecten noch aandelen zonder stemrecht uitgegeven.

-- Informatie die kenbaar moet worden gemaakt overeenkomstig artikel 18, --1
van de Wet

Elke natuurlijke of rechtspersoon die aandelen in TiGenix NV verwerft of
overdraagt is verplicht de Autoriteit voor Financiële Diensten en
Markten (FSMA) en TiGenix NV ervan op de hoogte te brengen telkens hun
deelneming de drempel van 3% van het totaal aantal stemrechten (noemer)
overschrijdt (in positieve of in negatieve zin). Dergelijke kennisgeving
is eveneens verplicht indien de drempel van 5% of een veelvoud van 5%
wordt overschreden.

De volledige informatie betreffende deze verplichting kan worden
teruggevonden in artikel 14 van de statuten van TiGenix NV.

Kennisgevingen dienen zowel aan de FSMA als aan TiGenix NV te worden
overgemaakt.

Aan de FSMA:

-- via e-mail: trp.fin@fsma.be, en

-- een getekende kopie, omwille van de rechtszekerheid, per fax: +32 2 220
59 12

Een kopie van de kennisgeving dient tevens te worden overgemaakt aan
TiGenix NV, ter attentie van Claudia Jiménez, Senior Director
Investor Relations and Communications:

-- via e-mail: investor@tigenix.com, en

-- een getekende kopie, omwille van de rechtszekerheid, per fax: +32 16 39
79 70

Voor de kennisgeving beveelt de FSMA het gebruik van haar
standaardformulier TR-1 BE aan dat beschikbaar is via de website van de
FSMA (https://www.fsma.be/nl/content/aandeelhouderschap) of per e-mail
kan worden verkregen bij TiGenix NV: investor@tigenix.com.

Gedetailleerde informatie betreffende de transparantiewetgeving kan
worden teruggevonden op de website van de FSMA.

Voor meer informatie
TiGenix

Senior Director Investor Relations and Communications

Tel: +34918049264

claudia.jimenez@tigenix.com

Over TiGenix

TiGenix NV (Euronext Brussels en NASDAQ: TIG) is een geavanceerd
biofarmaceutisch bedrijf dat nieuwe behandelingen ontwikkelt voor
ernstige medische aandoeningen door de ontstekingsremmende eigenschappen
van allogene, of van een donor afkomstige, stamcellen te gebruiken.

Het hoofdproduct van TiGenix, Cx601, heeft met succes een klinisch fase
III-onderzoek in Europa afgerond voor de behandeling van complexe
perianale fistels, een ernstige en verzwakkende complicatie van de
ziekte van Crohn. Cx601 heeft in december 2017 een positief advies
gekregen van het Comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik
(Committee for Medicinal Products for Human Use, CHMP). Parallel hieraan
lanceerde het bedrijf in 2017 een wereldwijde fase III studie ter
ondersteuning van een Amerikaanse aanvraag voor een licentie voor een
biologisch middel (Biologics License Application, BLA). TiGenix heeft
een licentieovereenkomst gesloten met Takeda, een internationaal
farmaceutisch bedrijf dat actief is op het gebied van de
gastro-enterologie, waardoor Takeda de exclusieve rechten heeft
verworven om Cx601 buiten de VS te ontwikkelen en op de markt te brengen
voor complexe perianale fistels. Het tweede uit vetweefsel afkomstig
product van TiGenix, Cx611, doorloopt een fase I/II-onderzoek bij
ernstige sepsis, een belangrijke oorzaak van sterfte in de ontwikkelde
wereld. TiGenix heeft haar hoofdzetel in Leuven en heeft vestigingen in
Madrid (Spanje) en Cambridge, Massachusetts (VS). Voor meer informatie,
ga naar www.tigenix.com.

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf
of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely
responsible for the content, accuracy and originality of the information
contained therein.

Source: TiGenix via Globenewswire

www.tigenix.com

(END) Dow Jones Newswires
casa lucan
0
mijn excuses, maar is er iemand die me kan uitleggen wat dit inhoud? Bedankt bij voorbaad!
GeldIsOokNietAlles
0
quote:

casa lucan schreef op 7 feb 2018 om 14:07:


mijn excuses, maar is er iemand die me kan uitleggen wat dit inhoud? Bedankt bij voorbaad!


Volgend op de uitgifte van 413.283 nieuwe aandelen op 6 februari 2018
ten gevolge van de uitoefening van 413.283 warrants van TiGenix NV, zijn
de transparantiegegevens als volgt gewijzigd (status op 6 februari
2018):

Volgens mij zijn er gewoon 413.283 nieuwe aandelen uitgegeven.
GeldIsOokNietAlles
0
Ben nog eens terug gegaan naar het moment van goedkeuring van Cx601 op 15 december 2017. Is toch bizar dat er na goedkeuring de koers uiteindelijk hetzelfde is gebleven. List en bedrog? Takeda wist toen waarschijnlijk al dat het Tigenix wilde overnemen dus is het zo raar om te bedenken dat de koers is gemanipuleerd? Ben nog steeds van mening dat Tigenix te goedkoop van de hand is gedaan.
Dat moest ik even kwijt!
GeldIsOokNietAlles
0
quote:

Tagomago schreef op 13 feb 2018 om 18:00:


Cx 601 moet,og vergunning krijgen

Ik denk dat je begrijpt wat ik hier bedoel
aossa
0
FSMA ontvangt officieel bod van Takeda op-tigenix

VRIJWILLIG OPENBAAR OVERNAMEBOD VAN TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED OP TIGENIX PERSBERICHT 15/02/2018 KENNISGEVING BEKENDGEMAAKT DOOR DE FSMA MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 7 VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 27 APRIL 2007 OP DE OPENBARE OVERNAMEBIEDINGEN

De FSMA maakt, met toepassing van artikel 7, lid 1 van het koninklijk besluit van 27 april 2007 op de openbare overnamebiedingen, de kennisgeving openbaar die zij, overeenkomstig artikel 5 van voornoemd koninklijk besluit, op 15 februari 2018 heeft ontvangen... Per Effect wordt de volgende prijs in contanten geboden: (i) EUR 1,78 per aandeel Met opschortende voorwaarden...

Bron: beursig.com/forum/viewtopic.php?f=4&a...

www.fsma.be/nl/news/vrijwillig-openba...
Tagomago
0
NycInvest
0
Ik vraag me af wat de reactie zal zijn van de partijen in Amerika die een eerste bod hebben geblokkeerd.
aossa
0
Tigenix krijgt groen licht voor geneesmiddel tegen fistels

Het biotechbedrijf Tigenix mag zijn therapie tegen anale fistels voor patiënten met de ziekte van Crohn in Europa op de markt brengen. Tigenix staat op het punt in handen te komen van het Japanse Takeda.

Goed nieuws voor Tigenix TIG0,35% , waardoor een overname door het Japanse Takeda een dichterbij komt. De Europese goedkeuring was immers een opschortende voorwaarde van een overnamebod door Takeda. De Jappaners kwamen op 5 januari met een voorstel tot overname. Takeda betaalt Tigenix nu 15 miljoen euro als tegemoetkoming.

De Europese Commissie heeft Alofisel, vroeger Cx601 genoemd, goedgekeurd voor de behandeling van patiënten met de ziekte van Crohn die last hebben van complexe perianale fistels. Het gaat om patiënten die geen baat hebben gehad bij eerdere behandelingen tegen hun fistels. Alofisel, een injectie, is een stamceltherapie. Dat wil zeggen dat zieke cellen worden vervangen door gezonde cellen van een donor.

De ziekte van Crohn treft in ons land een duizendtal mensen. Door de ziekte ontstaan er ontstekingen en wonden in het darmkanaal. Met openingen door de huid. De zogenaamde fistels. Een vervelende aandoening, met andere woorden.

'Deze goedkeuring van Alofisel weerspiegelt ons diepgaand inzicht en erkend leiderschap in de ontwikkeling van allogene stamcellen en onze vaste toewijding om innovatieve therapieën voor medische behoeften te ontwikkelen', zegt María Pascual, VP Regulatory Affairs and Corporate Quality van Tigenix. 'We zijn verheugd om de medische gemeenschap een belangrijke nieuwe behandelingsoptie te bieden voor patiënten met de ziekte van Crohn die niet reageren op de momenteel beschikbare therapieën.'

Alofisel is in licentie gegeven aan Takeda voor de ontwikkeling en de verkoop buiten de Verenigde Staten. Tigenix hoopt het middel later nog in te zetten tegen andere aandoeningen.

Het middel werd eerder al goedgekeurd door het Europese geneesmiddelenagentschap , maar moest nog door de Europese administratieve mallemolen. 'Hier heeft Tigenix 13 jaar op gewacht', zei CEO Eduardo Bravo toen in december.

De.Tijd
voda
0
PERSBERICHT: TiGenix: Transparantiekennisgeving overeenkomstig Artikel 14 van de wet van 2 mei 2007
GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

PERSBERICHT

Transparantiekennisgeving overeenkomstig Artikel 14 van de wet van 2 mei
2007
Leuven (België) - 13 april 2018, 22:00u CET - TiGenix NV (Euronext
Brussels en Nasdaq: TIG; "TiGenix") kondigt vandaag aan dat het een
transparantiekennisgeving heeft ontvangen overeenkomstig artikel 14 van
de Belgische wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke
deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de
verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse
bepalingen.

Samenvatting van de kennisgeving

Op 11 april 2018 ontving TiGenix een transparantiekennisgeving van Bank
of America Corporation, volgend op de verwerving van gelijkgestelde
financiële instrumenten op 5 april 2018, waarna Bank of America
Corporation (via haar gecontroleerde vennootschappen Merrill Lynch
International, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, Bank
of America, National Association en Merrill Lynch Professional Clearing
Corporation) 38.532 stemrechten verbonden aan effecten heeft in TiGenix
en 33.357.130 stemrechten in TiGenix die kunnen worden verworven bij de
uitoefening van de financiële instrumenten (samen 11,28% van het
totaal aantal stemrechten). Ten gevolge hiervan werd de drempel van 10%
voor stemrechten in TiGenix die kunnen worden verworven bij de
uitoefening van de financiële instrumenten, overschreden.

Inhoud van de kennisgeving door Bank of America Corporation

Datum van de kennisgeving: 11 april 2018.

Reden van de kennisgeving: verwerving of overdracht van gelijkgestelde
financiële instrumenten.

Kennisgevingsplichtige persoon: Bank of America Corporation (met adres
te Wilmington, D.E., VSA), die een moederonderneming/controlerende
persoon is.

Datum waarop de drempel werd overschreden: 5 april 2018.

Overschreden drempel: 10%.

Noemer: 296.067.856.

Details van de kennisgeving: volgend op de verwerving van gelijkgestelde
financiële instrumenten, was het aantal stemrechten als volgt:


-- Bank of America Corporation had 0 stemrechtverlenende effecten;

-- Merrill Lynch International had 29.332 stemrechtverlenende effecten
(0,01% van het totaal aantal stemrechten);

-- Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated had 5.100
stemrechtverlenende effecten (0% van het totaal aantal stemrechten);

-- Bank of America, National Association had 4.100 stemrechtverlenende
effecten (0% van het totaal aantal stemrechten); en

-- Merrill Lynch Professional Clearing Corporation had 0 stemrechtverlenende
effecten,


en het aantal gelijkgestelde financiële instrumenten was als volgt:


-- Merrill Lynch International had 32.844.516 stemrechten die kunnen worden
verworven bij de uitoefening van de financiële instrumenten
(waaronder 141 swaps met vervaldatum 17/09/2018, 5.298 swaps met
vervaldatum 31/12/2018, 260.447 rights of recall en 32.578.630 rights of
use) (11,09% van het totaal aantal stemrechten); en

-- Merrill Lynch Professional Clearing Corporation had 512.614 stemrechten
die kunnen worden verworven bij de uitoefening van het financieel
instrument (rights of use) (0,17% van het totaal aantal stemrechten).


Totaal: 38.532 stemrechten en 33.357.130 stemrechten die kunnen worden
verworven bij de uitoefening van de financiële instrumenten (11,28%
van het totaal aantal stemrechten).

Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelnemingen
daadwerkelijk worden gehouden: Merrill Lynch International, Merrill
Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, Merrill Lynch Professional
Clearing Corporation en Bank of America, National Association worden
gecontroleerd door Bank of America Corporation. Bank of America
Corporation is geen gecontroleerde entiteit.

Dit persbericht en de hogergenoemde kennisgevingen kunnen worden
geraadpleegd op onze website:


-- persbericht: tigenix.com/news-media/press-releases

-- kennisgevingen:
tigenix.com/investors/share-informati...


Voor meer informatie

TiGenix

Claudia Jiménez

Senior Director Investor Relations and Communications

Tel: +34918049264

Claudia.jimenez@tigenix.com

Over TiGenix

TiGenix NV (Euronext Brussels en NASDAQ: TIG) is een geavanceerd
biofarmaceutisch bedrijf dat nieuwe behandelingen ontwikkelt voor
ernstige medische aandoeningen door de ontstekingsremmende eigenschappen
van allogene, d.w.z. van een donor afkomstige, stamcellen te gebruiken.

Het hoofdproduct van TiGenix, Alofisel, heeft met succes een klinisch
fase III-onderzoek in Europa afgerond voor de behandeling van complexe
perianale fistels, een ernstige en verzwakkende complicatie van de
ziekte van Crohn. In 2017 werd een globale Fase III-studie gestart ter
ondersteuning van een toekomstige Amerikaanse Biologic License
Application (BLA). TiGenix heeft een licentieovereenkomst gesloten met
Takeda, een internationaal farmaceutisch bedrijf dat actief is op het
gebied van de gastro-enterologie, waardoor Takeda de exclusieve rechten
heeft verworven om Alofisel buiten de VS te ontwikkelen en op de markt
te brengen voor complexe perianale fistels. Het tweede uit vetweefsel
afkomstig product van TiGenix, Cx611, doorloopt een fase I/II-onderzoek
bij ernstige sepsis, een belangrijke oorzaak van sterfte in de
ontwikkelde wereld. TiGenix heeft haar hoofdzetel in Leuven en heeft
vestigingen in Madrid (Spanje) en Cambridge, Massachusetts (VS). Voor
meer informatie, zie www.tigenix.com.

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf
of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely
responsible for the content, accuracy and originality of the information
contained therein.

Source: TiGenix via Globenewswire


www.tigenix.com

(END) Dow Jones Newswires
440 Posts, Pagina: 1 2 3 4 5 ... 18 19 20 21 22 | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord

Direct naar Forum

Tigenix Meer »

Koers 1,740   Verschil 0,00 (0,00%)
Laag 1,724   Volume 280.377
Hoog 1,744   Gem. Volume 222.040
24-apr-18 17:39