Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor

Inloggen

 • Geen account? Registreren

Wachtwoord vergeten?

Aandeel Esperite AEX:ESP.NL, NL0009272137

 • 0,034 30 jul 2021 15:18
 • 0,000 (-0,30%) Dagrange 0,033 - 0,034
 • 231.793 Gem. (3M) 418,1K

VEB over Esperite

26 Posts
Pagina: 1 2 »» | Laatste | Omlaag ↓
 1. forum rang 10 DeZwarteRidder 19 november 2017 17:17
  Esperite: hoop doet leven

  Stamcelbank en diagnostiekaanbieder Esperite hield haar tweede aandeelhoudersvergadering van dit jaar. Deze werd goed bezocht. Zeker voor een bedrijf met zo geringe beurswaarde. Het blijft de vraag of Esperite ooit geld gaat verdienen.

  Tot die tijd is het nog even watertrappelen geblazen. Ondertussen sorteert het bedrijf voor op een nieuwe aandelenemissie. De huidige aandeelhouders krijgen dan een verdere verwatering van hun belang voor de kiezen.

  Esperite heeft de afgelopen jaren steeds meer de bakens verzet. Waar zij aanvankelijk alleen stamcellen opsloeg onder de naam Cryo Save, biedt zij nu via haar onderdelen Genoma en InKaryo verschillende diagnostische producten aan. Dit gepaard met de wervende slogan "Swiss biotechnology". De daarmee opgeroepen associatie met Zwitserse degelijkheid, is nog niet in alle aspecten van Esperite terug te zien. Terecht werd in de aandeelhoudersvergadering uitgebreid stilgestaan bij de soms moeizame communicatie van het bedrijf richting de markt, het binnenhalen van cash, het faillissement van haar Zwitserse dochter Genoma en de oordeelsonthouding van controlerend accountant EY bij het jaarverslag over 2016.

  Moeizame communicatie

  Het afgelopen jaar heeft de VEB Esperite meermaals gewezen op het belang van snelle, volledige en begrijpelijke communicatie. Bijvoorbeeld Esperite's belofte in december 2016 om eind januari 2017 met een update van de gesprekken met een nieuwe financier te komen. De beloofde update kwam pas in maart 2017. Een ander voorval betrof het faillissement van dochter Genoma. Dit werd uitgesproken op 4 mei 2017. Esperite stelde de markt op de hoogte op 16 mei 2017. Esperite antwoordde desgevraagd niet te hebben geweten van de door Premaitha tegen Genoma gerichte faillissementsaanvraag. Een merkwaardigheid van het Zwitserse rechtssysteem, gecombineerd met gebrekkige berichtgeving van de Zwitserse rechtbank zou de oorzaak vormen van de onduidelijkheid. Maar wel een waarvan zonder toelichting de indruk kan uitgaan dat Esperite veel te lang wachtte met het naar buiten brengen van belangrijke informatie.

  Esperite is in hoger beroep gegaan tegen de faillietverklaring van Genoma. Slaagt dit niet, dan leidt dit volgens de CEO en RvC ‘alleen’ tot een forse afwaardering. Esperite waardeert de activa van Genoma per jaareinde 2016 op 5,2 miljoen euro. De intellectuele eigendomsrechten en andere vitale zaken zijn namelijk elders in de Esperite-groep ondergebracht. Ze zou dus gewoon moeten kunnen doorgaan met het verkopen van de diagnostische producten waarvan zij zoveel verwacht.

  Ook het herhaaldelijke uitstel van het uitbrengen van de jaarcijfers werd toegelicht: eerst was er de afronding van de nieuwe financiering door L1 Capital. Vervolgens het faillissement van Genoma dat ook voor de vennootschap als een verrassing kwam.

  Nieuws uit de aandeelhoudersvergadering

  Tijdens de aandeelhoudersvergadering leggen bestuur en commissarissen verantwoording af voor het gevoerde beleid en gehouden toezichtDaarnaast gaat het bestuur het gesprek met aandeelhouders aan over kansen en risico’s voor de onderneming
  De VEB bezoekt vrijwel alle aandeelhoudersvergaderingen van Nederlandse beursfondsen (en van een aantal grote Europese en Amerikaanse bedrijven)
  Dit artikel geeft een overzicht van de belangrijkste gespreksonderwerpen in de aandeelhoudersvergadering van: Esperite
  Datum vergadering: 4 juli 2017
  De VEB stemde voor alle agendapunten, maar onthield zich van stemming bij de goedkeuring van het jaarverslag.

  Oordeelsonthouding accountant

  Controlerend accountant EY geeft géén goedkeurende verklaring over het jaarverslag over 2016. Reden daarvoor vormt de optelsom van vier belangrijke onzekerheden.

  Allereerst, moet het bedrijf de geschetste begroting en kasstromen maar zien te realiseren. Esperite heeft haar trackrecord in ieder geval tegen zich. Gert-Jan van der Marel, voorzitter van de RvC gaf in de vergadering overigens ook te kennen dat de onderneming soms iets té positief was geweest over haar toekomst. Verwezenlijkt Esperite haar plannen niet, dan wordt dat op tal van manieren (pijnlijk) zichtbaar. Zonder winst kan zij de compensabele verliezen uit het verleden niet verzilveren. Aangezien 1,4 miljoen euro van een totaal compensabel verlies van 12,9 miljoen euro op de balans staat, is dit actief afhankelijk van die als onzeker omschreven budgetten.

  Verder moet zij de toegezegde financiering maar zien te ontvangen. Geen sine cure, want met een koers onder de 70 eurocent voldoet Esperite niet meer aan een belangrijke voorwaarde om te kunnen 'trekken' onder de financiering van L1 Capital. De geldverstrekker heeft nu al een waiver verstrekt. Dat betekent dat het bedrijf nu toegang heeft tot een eerste bedrag van 1,1 miljoen euro. Dat is voor Esperite niet genoeg om te overleven. Dat betekent: nieuwe waivers uitonderhandelen of toegang vinden tot ander geld. In de vergadering herhaalden de CEO en de RvC dat zij ook in de toekomst gelden van L1 Capital verwachten te ontvangen bovenop de nu zeker gestelde 1,1 miljoen euro. Toch stond ook het verzoek aan de aandeelhouders op de agenda om toestemming te geven voor de uitgifte van vijf miljoen euro aan nieuwe aandelen. Is het niet om het onverhoopte wegvallen van L1 Capital te compenseren, dan is het wel om snellere verwezenlijking van de groeiplannen van Esperite mogelijk te maken. Dat gaat niet zonder een aanmerkelijke verwatering.

  Een derde onzekerheid betreft het terugdraaien van het faillissement van Genoma. De vierde door de accountant geïdentificeerde onzekerheid over hoe de octrooiclaim van Illumina tegen Genoma uitpakt, hangt daarmee eigenlijk samen. Beide vormen een groot vraagteken. Het bedrijf wil er niet al te veel over kwijt. Veel verder dan dat er te zijner tijd over gecommuniceerd wordt, kwam Esperite niet.

  Of EY ook volgend jaar de controle van de jaarrekening op zich neemt, is nog onzeker. De oorzaak ligt niet in de oordeelsonthouding, zo bezwoer de RvC, maar in het kostenplaatje. De kosten om EY ieder jaar in te schakelen gaan de draagkracht van een kleinere onderneming als Esperite gewoonweg te boven. De aandeelhouders mogen dit jaar dus nog een bijzondere aandeelhoudersvergadering verwachten. Deze zal dan over de accountantsbenoeming gaan.

 2. forum rang 10 DeZwarteRidder 19 november 2017 17:24
  Accountant hijst rode vlag boven Esperite

  Dinsdag (23 mei) kwam de stamcelbank met haar jaarverslag naar buiten. De daarin opgenomen accountantsverklaring bevat een zeldzaamheid voor Nederlandse beursondernemingen. De cijfercontroleur durft het namelijk niet aan een oordeel te geven over de jaarrekening.

  Een aantal onzekerheden maakt volgens de accountant dat een onderbouwing voor een verklaring omtrent de getrouwheid van de cijfers niet te geven is. Hoogst ongebruikelijk en een zoveelste aanwijzing voor de omvang van de problemen van Esperite.

  Esperite kondigde eind vorige maand al aan haar jaarcijfers niet binnen de maximale wettelijke termijn van vier maanden na afloop van het boekjaar gereed te kunnen hebben. Aanvankelijk was de publicatiedatum door bestuursvoorzitter Frédéric Amar op 19 mei gezet, maar ook dat moment bleek niet haalbaar.

  Persagentschap ANP tekende die dag nog uit de mond van Amar op dat Esperite, een bedrijf met een notering aan de lokale markt van de Amsterdamse beurs, die dag nog wilde publiceren en dat het stamcellenbedrijf nog in gesprek met de accountant was. Op die dag bleef het echter stil.

  Wel liet Esperite afgelopen zaterdag (20 mei) weten publicatie tot nader orde uit te stellen. Kennelijk vlotten de gesprekken met de accountant niet voldoende om een verwachte datum af te kunnen geven. Vanochtend (23 mei 2017) volgt dan alsnog publicatie.

  Controlerend accountant EY onthoudt zich van een oordeel omtrent de controle. Hij blijkt over onvoldoende informatie te beschikken om een verklaring over de getrouwheid van de jaarrekening en het bestuursverslag te kunnen afgeven. Dit valt terug te voeren op vier fundamentele onzekerheden, zo valt te lezen in de accountantsverklaring. De controlerend partner van EY meldt in dit kader onder andere onzekerheid over – overigens met verwijzing naar de toelichting op de jaarrekening van de onderneming zelf:

  de kans van slagen dat het Esperite lukt haar geraamde budget en cash flow prognoses waar te maken;
  kan zij blijven trekken onder de recent aangetrokken financiering;
  slaagt het hoger beroep tegen het faillissementsvonnis inzake dochter Genoma en
  hoe kristalliseert zich de actie van Illumina naar aanleiding van een vermeende inbreuk op octrooien van Illumina uit?

  De accountant geeft aan voor deze elementen niet over voldoende controlebewijs te hebben kunnen beschikken om een oordeel bij de cijfers te kunnen afgeven. Zo geeft EY aan dat relevante externe marktinformatie ontbreekt. Daardoor kan hij niet oordelen over de prognoses van Esperite omtrent het realiteitsgehalte van haar doelstellingen.

  Verder gaat het nieuwe ondernemingsplan uit van een forse omzetstijging, de verbetering van werkkapitaal en kostenbesparingen. Ook hier is realiteitsgehalte volgens de accountant niet te toetsen. Hierbij helpt volgens EY niet dat Esperite een slecht trackrecord heeft bij het halen van uitgesproken doelstellingen en prognoses. Haar geloofwaardigheid is gering. Het is erop of eronder, maar wat het wordt, durft de accountant niet te zeggen.

  In het jaarverslag over 2015 maakte dezelfde accountant ook al een voorbehoud over de continuïteit van Esperite. Toen waarschuwde deze voor 'substantiële onzekerheid' over het voortbestaan van het bedrijf. De oordeelsonthouding bij de meest recente jaarrekening gaat veel verder. Alleen het afkeuren van de jaarrekening door de accountant zou een nog zwaarder middel zijn.

  Deze nieuwe ontwikkeling komt niet geheel als een verrassing. De eerdere, nogal gedoseerde berichtgeving deed weinig goeds vermoeden. De VEB is daarover al vaker kritisch geweest.

  Het jaarverslag en dan met vooral de oordeelsonthouding van de accountant laten zien dat de eerder geuite zorgen terecht zijn. Beleggers doen er goed aan zich te realiseren dat beleggen in Esperite een nogal riskante affaire is.

 3. forum rang 10 DeZwarteRidder 19 november 2017 17:25
  VEB vraagt uitleg over faillissement belangrijke dochter Esperite

  Aandeelhouders van Esperite hebben deze week uit de media moeten vernemen dat een belangrijke dochteronderneming van Esperite failliet verklaard is.

  De VEB dringt per brief*Lees

  de brief bij Esperite aan om opheldering. Dat is niet voor het eerst.

  Het Financieele Dagblad schreef op 15 mei 2017 over het faillissement van Genoma. Nader onderzoek door de VEB leert dat Genoma al per 4 mei 2017 failliet (en liquidation) is. Esperite noemt in haar persbericht van 15/16 mei 2017 echter alleen haar dispuut met branchegenoot Premaitha en een in dit kader tegen Premaitha in te stellen tegenclaim. Ook kondigt zij aan haar activiteiten voort te zetten.

  Dit alles roept tal van vragen op. Het is niet duidelijk waarom Esperite het faillissement van Genoma niet uitdrukkelijk noemt. Ook valt op dat het meer tien dagen duurt voordat het faillissement van Genoma bekend wordt. Verder vraagt de VEB zich af hoe Esperite verwacht haar activiteiten voort te kunnen zetten wanneer haar groeibriljant Genoma failliet is. De VEB heeft dinsdag 16 mei 2017 per brief om opheldering gevraagd.

  Esperite (voorheen Cryosave) hield zich aanvankelijk alleen bezig met de opslag van stamcellen. Met Genoma is Esperite sinds 2014 actief op de markt voor genetische diagnostische tests. Het onderdeel Genoma was in 2015 goed voor EUR 4 miljoen van Esperite's EUR 27,5 miljoen omzet. Esperite stelde eerder dat de bijdrage van Genoma aan de groepsomzet fors zou stijgen. Esperite leidt overigens al jaren een kwakkelend bestaan. Dat noodzaakte haar recent tot een omvangrijke (her)financiering.

  Saillant detail is dat een van de voorwaarden voor de beschikbaarheid van geld in het kader van de (her)financiering is dat het gewogen gemiddelde van de beurskoers van Esperite gedurende de vijf dagen voor het opvragen van gelden EUR 0,70 of hoger bedraagt. Inmiddels beweegt de koers van het aandeel onder de EUR 0,7. Dat kan betekenen dat Esperite binnenkort de toegang verliest tot extra liquiditeit.

  Dit is overigens niet de eerste keer dat de VEB kritisch is over de wijze waarop Esperite de markt informeert. De VEB heeft al herhaaldelijk aangedrongen op verbetering. Vorig jaar beloofde Esperite nog beterschap.
 4. forum rang 7 aextracker 21 november 2017 19:32
  GRappioge aktie van DZR die zijn gram blift halen op Esperite middels het posten van inmiddels maanden oude artikelen i.c.m. zijn niet aflatende haat \ afgunst jegens CEO Amar en diens bedrijfje Esperite.

  In maart 2018 gaat Esperite laten zien in welke mate deze " anti-Esperite camapgne voerder" terug kan naar het land der fabelen en \ of " achterhaald esaga's".

  Anyway, feitelijk juiste publiccaties posten ook al is het 6 maanden later bij de publicatie van een an sich niet " hopeloze berichtgeving", noch een failliessements aanvraag zoals door DZR voorspeld (of is het gewenst ?) bij Esperite, lijkt het erop alsof Esperite het beursjaar met een notering gaat afsluiten.

  De vraag resteert nu hoe dat er bij kardan uit gaat zien. DZR's Favo penny aandeel sinds langere tijd.

  Je kan het niet altijd goed hebben in de onvoorspelbare wereld van beleggen. Iedereen maakt foute keuzes.......

  .... zolang de mix plus eindigt niets aan het handje....... toch ?

  Immers; Wie niet wil\kan spelen, scoort nooit !

  Tracker.
 5. Artbuy 5 april 2018 22:36
  Je hebt gelijk. Zij willen de stamcellen in het donker licht zetten. Alsof zij niet bestaan. Raar is dat voor een bedrijf dat in stamcellen zit. Ik ruik bedrog. Ben benieuwd of stamcellen een geur hebben. Iets klopt niet. Volgens de stand van zaken willen zij snuffelen naar net onder € 1,- om daarna alles naar 10 cent te dumpen. Rare tent is dat. Haha
 6. Hkdnp 8 juni 2018 18:33
  quote:

  RickR schreef op 8 juni 2018 09:35:


  Het is de IEX zwarte papagaai: blabla, Amar is slecht, DZW is goed, dumpen, vergeleken met DZW zijn jullie allemaal newbies, nep shuffle, jullie zullen zwaar verlies leiden, dit bedrijf heeft nooit iets geproduceerd, blabla, dit geneesmiddel werkt niet, blabla

  Wat is je boodschap?
 7. forum rang 7 aextracker 9 juni 2018 12:09
  quote:

  DeZwarteRidder schreef op 21 november 2017 19:48:


  Wordt vervolgd.....


  idd. en wel rond 18 juni.....

  Amar geeft niet snel op en is zeker geen cynische zeurkous.
  Een visionaire ondernemer en vechter pursang, die niet snel op geeft. Dat begon al met de wijze waarop het stel bandieten van oud Cryo save uitgerookt moest worden.

  De visie, diepe zakken en de tijd die Amar heeft om tegenvallers op te vangen maken hem tot een bijzondere ondernemer.

  De drive en ambitie straalt eraf.
  Je zou kunnen overwegen in de toekomst naar een AvA te gaan en je kritische noot aan hem persoonlijk voorleggen i.r.t. Genoma's mislukken.

  Tracker
 8. forum rang 10 DeZwarteRidder 25 februari 2019 10:19
  Esperite wil stamceldivisie Cryo-save verkopen
  22-02-2019 07:46 - Maximaal bod van 10 miljoen euro.

  (ABM FN-Dow Jones) Esperite heeft een overeenkomst gesloten met Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) voor de verkoop van alle activiteiten van Cryo-Save die gerelateerd zijn aan diens stamcelbank. Dit maakte het Zutphense stamcelbedrijf vrijdag voorbeurs bekend.

  Onder de overeenkomst krijgt PBKM tot 30 juni dit jaar exclusief de kans om boekenonderzoek te doen naar de activiteiten van Cryo-Save, dat een dochterbedrijf is van Esperite. PBKM is bereid om maximaal 10 miljoen euro te betalen voor de de stamcelbank. Er is vooralsnog geen overeenkomst bereikt over welke schulden PBKM zal overnemen.

  Verder liet Esperite weten dat het Back-Up and Storage Agreement met PBKM heeft gesloten, wat erop neerkomt dat de opslag van alle stamcellen van Cryo-Save nu voor rekening komt van PBKM. Deze overeenkomst loopt vijf jaar en kan vervolgens worden verlengd. PBKM heeft hiervoor een lening verstrekt aan Cryo-Save ter waarde van 800.000 euro en voor een periode van 6 maanden.

  Door: ABM Financial News.
  info@abmfn.nl
 9. Housepartyy 25 februari 2019 12:15
  quote:

  DeZwarteRidder schreef op 25 februari 2019 10:19:


  Esperite wil stamceldivisie Cryo-save verkopen
  22-02-2019 07:46 - Maximaal bod van 10 miljoen euro.

  (ABM FN-Dow Jones) Esperite heeft een overeenkomst gesloten met Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) voor de verkoop van alle activiteiten van Cryo-Save die gerelateerd zijn aan diens stamcelbank. Dit maakte het Zutphense stamcelbedrijf vrijdag voorbeurs bekend.

  Onder de overeenkomst krijgt PBKM tot 30 juni dit jaar exclusief de kans om boekenonderzoek te doen naar de activiteiten van Cryo-Save, dat een dochterbedrijf is van Esperite. PBKM is bereid om maximaal 10 miljoen euro te betalen voor de de stamcelbank. Er is vooralsnog geen overeenkomst bereikt over welke schulden PBKM zal overnemen.

  Verder liet Esperite weten dat het Back-Up and Storage Agreement met PBKM heeft gesloten, wat erop neerkomt dat de opslag van alle stamcellen van Cryo-Save nu voor rekening komt van PBKM. Deze overeenkomst loopt vijf jaar en kan vervolgens worden verlengd. PBKM heeft hiervoor een lening verstrekt aan Cryo-Save ter waarde van 800.000 euro en voor een periode van 6 maanden.

  Door: ABM Financial News.
  info@abmfn.nl


  Klinkt alsof de schuldeisers/aandeelhouders met de gebakken peren blijven zitten(lees: lege huls en alle schulden). En Amar heeft toevallig geen belang in PBKM?
 10. forum rang 10 DeZwarteRidder 13 mei 2019 14:00
  FD over Esperite:
  ====================================================================
  Belgisch dochterbedrijf van Esperite failliet

  Het Belgische dochterbedrijf The Cell Factory van Esperite is failliet. Dat blijkt uit gegevens van de Kamer van Koophandel in België. Esperite is een klein Nederlands beursgenoteerd biotechbedrijf, dat vooral bekend is van zijn stamcellenbank Cryo-Save.

  In The Cell Factory heeft Esperite zijn r&d-activiteiten ondergebracht. Esperite meldde maandag terloops in een persbericht dat The Cell Factory in 'liquidatie' is geraakt, doordat het dochterbedrijf een negatief eigen vermogen heeft. Uit de gegevens van de Kamer van Koophandel blijkt dat het gaat om een faillissement dat eind februari is uitgesproken.

  De 'nadelige situatie' van The Cell Factory heeft volgens Esperite geen gevolgen voor twee belangrijke onderzoeksprojecten van het dochterbedrijf.

  Beurswaarde gedaald tot onder €4 mln

  Esperite leidt al tijden een kwijnend bestaan aan de Amsterdamse beurs. Het bedrijf worstelt met verliezen en de weigering van zijn externe accountant om de jaarrekening goed te keuren. De beurswaarde van de onderneming is inmiddels gedaald tot minder dan €4 mln.

  De publicatie van winst- en verliescijfers van het bedrijf is herhaaldelijk uitgesteld. In het persbericht van maandag meldt Esperite dat de onderneming verwacht voor eind juni de cijfers over de eerste helft van 2018 te kunnen publiceren, evenals het jaarverslag over 2018.

  Esperite maakte in februari bekend dat de onderneming van plan is om zijn stamcellenbank Cryo-Save te verkopen aan zijn Poolse branchegenoot PBKM. De Poolse onderneming was bereid om maximaal €10 mln te betalen voor de stamcellenbank, maar een definitieve prijs is nog afhankelijk van het boekenonderzoek.

  fd.nl/
 11. forum rang 10 DeZwarteRidder 10 oktober 2019 11:18
  quote:

  aextracker schreef op 9 juni 2018 12:09:


  [...]idd. en wel rond 18 juni.....
  Amar geeft niet snel op en is zeker geen cynische zeurkous.
  Een visionaire ondernemer en vechter pursang, die niet snel op geeft. Dat begon al met de wijze waarop het stel bandieten van oud Cryo save uitgerookt moest worden.

  De visie, diepe zakken en de tijd die Amar heeft om tegenvallers op te vangen maken hem tot een bijzondere ondernemer.

  De drive en ambitie straalt eraf.
  Je zou kunnen overwegen in de toekomst naar een AvA te gaan en je kritische noot aan hem persoonlijk voorleggen i.r.t. Genoma's mislukken.
  Tracker

  Grappig....!!!
26 Posts
Pagina: 1 2 »» | Laatste |Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord

Direct naar Forum

Esperite Meer »

Koers 0,034   Verschil 0,00 (-0,30%)
Laag 0,033   Volume 231.793
Hoog 0,034   Gem. Volume 418.111
30 jul 2021 15:18
label premium

Twijfels rond Esperite

Het laatste advies leest u als IEX Premium-lid

Inloggen Ontdek Premium

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links