Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Kabinet Rutte III, vertrouwen in de toekomst ???

53.708 Posts
Pagina: «« 1 ... 2681 2682 2683 2684 2685 2686 »» | Laatste | Omlaag ↓
 1. forum rang 10 rationeel 9 januari 2022 10:58
  Rechterlijke staatsbediening

  Al eerder in de strijd tegen het coronabeleid zagen we een knap staaltje van machtsbescherming in een eentweetje tussen de appèl-rechter en het kabinet. In een kort geding aangespannen door ‘Viruswaarheid’ in februari 2021 had de rechter de avondklok ‘niet legitiem’ verklaard, waardoor die maatregel met onmiddellijke ingang zou moeten worden opgeheven.

  Binnen de kortste keren had het kabinet echter een zogeheten ’turbo spoedappel‘ geregeld. In hoger beroep werd de staat op zijn wenken bediend en de ‘rechterlijke dwaling’ teruggedraaid.

  Voor de zekerheid had het kabinet ook nog in hoog tempo de wet laten aanpassen. Met de ‘Tijdelijke wet beperking vertoeven in de openlucht covid-19’, die na een spoedprocedure reeds op 22 februari 2021 in werking trad, kreeg de avondklok een nieuwe juridische grondslag. De appèl-rechter was evenwel bereid om de avondklok ook op wankele juridische basis goed te keuren.

  Dit zijn geen uitzonderingen. Onderzoek in de toeslagenaffaire heeft aangetoond dat rechters geneigd zijn hun taak te verwaarlozen om de staat van dienst te zijn. Dat toont maar weer eens dat rechterlijke onafhankelijkheid iets anders is dan rechterlijke onpartijdigheid, met name wanneer één van de partijen in een geding de opleider en broodheer van de rechter is – de rechtscultuur dwingt.
 2. forum rang 10 rationeel 9 januari 2022 11:01
  Van Covid-19 naar klimaatwetenschap

  De essentie van de uitspraak kan in één korte zin samengevat worden: wie het wetenschappelijke adviesorgaan beheerst, beheerst de rechter. En dat is altijd de overheid, die ook nog eens de rechterlijke benoemingen beheerst.

  Als dit vonnis maatgevend is, dient zich een blauwdruk aan voor de strategie van het kabinet om rechtsgeldige klimaat-lockdowns af te kondigen om de onbestaande ‘klimaatcrisis’ op te lossen:

  Neem een wet aan die het kabinet de bevoegdheid geeft om op basis van het advies van ‘klimaatdeskundigen’ noodmaatregelen te nemen en lockdowns af te kondigen teneinde de uitstoot terug te dringen;
  Stel een ‘wetenschappelijk’ adviesorgaan samen dat het kabinetsbeleid ondersteunt en benoem wetenschappers die van modellering houden en bereid zijn om te doen wat de overheid vraagt;
  Zorg dat de opleiding van juristen en rechters ‘progressief probleemoplossend’ blijft, consolideer of ‘verbeter’ het rechterlijk benoemingsbeleid en zorg dat de toewijzing van zaken ‘goed’ wordt bestuurd; en
  Kondig kortdurende, op ‘wetenschappelijk advies’ gebaseerde lockdowns af, die slechts in kort geding (dus met een ruime beoordelingsmarge voor de overheid en terughoudende rechterlijke toetsing) effectief kunnen worden aangevochten.
  Alle rechtsvragen worden zo gereduceerd tot wetenschappelijke kwesties die niet bij de rechter thuis horen. Met deze strategie zullen de technocratische machthebbers van de wetenschap noch van de rechterlijke macht iets te vrezen hebben.
 3. forum rang 10 rationeel 9 januari 2022 11:03
  De zieke rechtsstaat

  Covid-19 heeft naast een deel van het Nederlandse volk ook de democratische rechtsstaat geïnfecteerd. Dat is zeer slecht nieuws voor de toekomst van de rechtsstaat. Covid-19 gaat voorbij, maar de klimaatcrisis zal tot zeker 2050 aanhouden. Het OMT wordt ‘Klimaat Management Team’ of KMT.

  De door de overheid benoemde klimaatdeskundigen zullen bepalen in hoeverre de Nederlandse burger nog grondrechten heeft en de rechter, bijna alle rechtsgeleerden, de meeste volksvertegenwoordigers en het overgrote deel van de publieke media zullen erbij staan en ernaar kijken.

  Want de staat mag beleid baseren op adviezen van zijn deskundige adviseurs. Grondrechten zijn nu eenmaal een kwestie van wetenschap en daarover heeft de rechter niets te zeggen. De rechter is diep weggezakt in het moeras van de verzwakte rechtsstaat die hij zelf heeft meehelpen creëren.

  We moeten snel uit de ontkenningsfase zien te komen. Het wordt tijd dat we erkennen dat we niet meer leven in de democratische rechtsstaat die de grondwetgever voor ogen had. Pas dan kan de lange weg naar herstel ingeslagen worden.
 4. forum rang 10 rationeel 9 januari 2022 11:18
  We moeten snel uit de ontkenningsfase zien te komen. Het wordt tijd dat we erkennen dat we niet meer leven in de democratische rechtsstaat die de grondwetgever voor ogen had. Pas dan kan de lange weg naar herstel ingeslagen worden.

  Dr. Lucas Bergkamp is arts en advocaat te Brussel. Hij houdt zich bezig met Europees recht en de relatie met internationaal en nationaal recht, met name op het vlak van risico-regulering.
 5. Paul1111 9 januari 2022 12:39
  Jeminee. Wat worden discussies hier toch vervuild door de ellenlange epostelen van Rationeel.
  Ik ben hier vooral een regelmatige meelezen maar zulke bijdragen ontnemen me de zin hier vaker wat op te steken over verschillende meningen.
  M.i.draaft Rationeel erg door. Misschien toch ook een andere hobby of uitlaatklep zoeken? Maar dit is ook maar een mening...
 6. forum rang 10 rationeel 9 januari 2022 13:11
  quote:

  Paul1111 schreef op 9 januari 2022 12:39:

  Jeminee. Wat worden discussies hier toch vervuild door de ellenlange epostelen van Rationeel.
  Ik ben hier vooral een regelmatige meelezen maar zulke bijdragen ontnemen me de zin hier vaker wat op te steken over verschillende meningen.
  M.i.draaft Rationeel erg door. Misschien toch ook een andere hobby of uitlaatklep zoeken? Maar dit is ook maar een mening...
  Beste P4, de draad is verplaatst naar

  www.debeurs.nl/Forum/Topic/1387254/Ko...

  Deze draad wordt van nu af aan gebruikt door degenen die houden van diepgang.

  Je kunt je ei dus elders kwijt:)

  Maar af en toe een kijkje hier nemen staat je uiteraard vrij, maar liever zonder denigrerende opmerkingen.

  Oppervlakkigheid is zeker geen voorwaarde om erkenning als lid van de IEX gemeenschap te verkrijgen.
 7. forum rang 10 rationeel 10 januari 2022 22:33
  Toen Abel Gance in 1937 een geheel nieuwe versie van zijn oorspronkelijk uit 1919
  stammende pacifistische film J’Accuse maakte, voegde hij een scene toe waarin de
  doden van de Eerste Wereldoorlog uit hun graven opstonden en de volkeren aller
  landen ertoe brachten een wereldregering te vormen, waarna eeuwigdurende vrede
  over de aarde neerdaalde.1 Aangezien Gance wilde dat zijn film door velen werd
  gezien en de boodschap door evenzovelen begrepen, betekent dit dat het idee van een
  wereldfederatie reeds in het Interbellum een wijd verspreid idee moet zijn geweest.
  Ideeën over een wereldfederatie zijn dan ook niet pas in de twintigste eeuw
  ontsproten, laat staan in de periode na 1945. Verscheidene denkers, dichters, politici,
  filosofen en geleerden zoals Confucius, Sokrates, Plato, Sophocles, Erasmus, Montesquieu, Kant en Victor Hugo maakten hun verlangen naar een wereldeenheid reeds
  kenbaar. Door de Eerste en met name de Tweede Wereldoorlog gaf ‘de korte twintigste
  eeuw van 1914 tot 1989’ echter wel een hausse aan ideeën te zien, die de mogelijke
  inrichting van een wereldeenheid tot uitgangspunt hadden. Helaas moet hier aan
  worden toegevoegd dat enkele van die ideeën, en ook nog eens de invloedrijkste, niet
  van een democratisch standpunt uitgingen.
  De enkele in het begin van deze eeuw in de Verenigde Staten opgerichte
  verenigingen waren geen lang leven beschoren, maar in 1924 aanvaardde te Chicago
  een groepering de idee van ‘een grondwetgevende vergadering van de volken’, die de
  Tweede Wereldoorlog zou overleven. Van deze groepering heeft jarenlang de voor-

  1. Jay Winter, Sites of memory, sites of mourning, Cambridge 1997 (2), 17. De rest van dit
  hoofdstuk is grotendeels gebaseerd op: Lawrence S. Wittner, One world or none,
  Stanford 1993, 160-163; R.P. Haegler, Histoire et idéologie du mondialisme, Zürich 1972,
  159-167; Derek Heater, World citizenship and government, Ispwich 1996, 110, 122, 156- 9;
  Jozef van den Nieuwenhuyze, De wereldfederalistische idee, Brussel 1976, 17-23, 30-1
 8. forum rang 10 rationeel 10 januari 2022 22:35
  [Modbreak IEX: Gelieve te stoppen met het plaatsen van niet onderbouwde berichten op het forum, bericht is verwijderd.]
  [Modbreak IEX: Gelieve te stoppen met het dumpen van links zonder enige toegevoegde waarde van u zelf, bericht is verwijderd.]
  [Modbreak IEX: Gelieve inhoudelijk te reageren, een aantal berichten is bij dezen verwijderd.]

  Deze account is geschorst.
 9. forum rang 10 rationeel 18 april 2022 15:59
  quote:

  Opus135 schreef op 10 oktober 2017 16:35:

  Eén dieptepunt (volgt citaat): "Het nationaal raadgevend referendum heeft als tussenstap niet gebracht wat ervan werd verwacht, onder meer door een controverse over de wijze van aanvragen en verschillende interpretaties van de uitslag. Het kabinet wil daarom een pas op de plaats maken. De Wet raadgevend referendum wordt ingetrokken."

  De wijze van aanvragen was (Oekraïne-verdrag) conform de wet, geen controverse dus. Verschillende interpretaties van de uitslag: doet niet ter zake, dat speelt voor de uitvoering van wat gevraagd wordt ook geen rol bij stemmingen in het Parlement of bij verkiezingen. Een pas op de plaats maken: ha, ha door een bestaande wet in te trekken?

  Algemeen 1: Rutte heeft aangegeven met z'n inlegvel tegemoet te zijn gekomen aan wensen vanuit de bevolking. Dat was niet gebeurd als er geen referendum was geweest. Interpretatieproblemen, hoewel niet ter zake doend, kennelijk opgelost. Trots op het resultaat. Dus Rutte, wat l*l je nou? Verder bestond ook nog de mogelijkheid om de uitslag (raad) zonder trucs naast zich neer te leggen. Niet gedaan.

  Algemeen 2: algemeen erkend is dat het volk meer inspraak wil, meer dan eens in de zoveel jaren een vakje aankruisen en dan carte blanche geven; duidelijk is ook dat het algeheel opleidingsniveau veel hoger is dan zeg 50 jaar geleden; gegeven is ook dat informatie via (nieuwe) media extreem veel eenvoudiger verkregen wordt dan zeg 20 jaar geleden; aannemelijk is dat politieke elite en haar ideeën ver af staat van wat leeft buiten die kringen (zo zijn doorsnee VVD-stemmers veel meer Wiegeliaans-rechts dan wijlen-Dijkstal-links, en daarmee geen voorstander van coalities over links, zoals wijlen-Paars, of zelfs met alleen PvdA); in Zwitserlands komen referenda regelmatig voor en de ervaringen daar zijn uitstekend.
  De oude doos maar even open maken;)

  Imiddels regeert men nog steeds door:(
 10. forum rang 9 objectief 23 april 2022 08:24
  quote:

  Long_term_investor schreef op 22 april 2022 16:07:

  Vandaag wel. Het onzalige idee om alle extra lasten maar op te halen bij de ondernemer. De 1e schijf Vpb zou toch weer verlaagd worden van 395k naar 200k.

  Hoe maak je een land kapot?!
  Het is je waarschijnlijk ontgaan, dat veel ondernemers grote winsten maken.
  De VPB. is al belachelijk laag, nadat de ondernemers allerlei kosten, die eigenlijk prive zijn, van de winst aftrekken.
 11. forum rang 10 DeZwarteRidder 23 april 2022 09:24
  quote:

  objectief schreef op 23 april 2022 08:24:

  [...]Het is je waarschijnlijk ontgaan, dat veel ondernemers grote winsten maken.
  De VPB. is al belachelijk laag, nadat de ondernemers allerlei kosten, die eigenlijk prive zijn, van de winst aftrekken.
  Het is je blijkbaar ontgaan dat ca 200.000 bedrijven in financiële moeilijkheden verkeren door corona en de gigantisch gestegen energiekosten.

  Een golf van faillissementen is onvermijdelijk.
 12. forum rang 9 objectief 23 april 2022 10:37
  quote:

  DeZwarteRidder schreef op 23 april 2022 09:24:

  [...]

  Het is je blijkbaar ontgaan dat ca 200.000 bedrijven in financiële moeilijkheden verkeren door corona en de gigantisch gestegen energiekosten.

  Een golf van faillissementen is onvermijdelijk.
  Nee, dat is me niet ontgaan.
  Het is een natuurlijk proces, waarbij (gelukkig maar) niet alle bedrijven die opgezet zijn een succes worden.
  De laatste 10 jaren is hun aantal met 50% gestegen, dat zegt m.i. meer dan genoeg over de lage VPB.
 13. Long_term_investor 25 april 2022 14:10
  quote:

  objectief schreef op 23 april 2022 08:24:

  [...]

  Het is je waarschijnlijk ontgaan, dat veel ondernemers grote winsten maken.
  De VPB. is al belachelijk laag, nadat de ondernemers allerlei kosten, die eigenlijk prive zijn, van de winst aftrekken.
  Roept iemand die zelf geen bedrijf heeft.

  Of misschien doel je op jezelf, dat jij allerlei prive kosten aftrekt van de winst. Want dat heeft met het heffingspercentage niets te maken, dan moet men beter controleren. Maar de dames en heren van de fiscus zijn daartoe niet in staat.

  15% voor de eerste schijf is niet zo laag hoor. Als je dan het netto resultaat in box 2 wilt nemen, wordt er nog altijd een flink bedrag aan inkomstenbelasting betaald.

  Maar ja, als je iets roept, moet je wel weten waar je het over hebt.
 14. forum rang 9 objectief 25 april 2022 15:07
  quote:

  Long_term_investor schreef op 25 april 2022 14:10:

  [...]

  15% voor de eerste schijf is niet zo laag hoor. Als je dan het netto resultaat in box 2 wilt nemen, wordt er nog altijd een flink bedrag aan inkomstenbelasting betaald.

  15% is belachelijk laag en dat na de vele (deels prive) uitgaven en verschuivingen naar de toekomst van de winst.
 15. Long_term_investor 25 april 2022 16:11
  quote:

  objectief schreef op 25 april 2022 15:07:

  [...]

  15% is belachelijk laag en dat na de vele (deels prive) uitgaven en verschuivingen naar de toekomst van de winst.
  Wederom totaal ongefundeerde opmerking. Fiscaal kunnen prive uitgaven gewoon niet ten laste van het resultaat en verschuivingen in de tijd zijn evenmin mogelijk.

  Maar ja, je weet duidelijk niet waar je over praat.
53.708 Posts
Pagina: «« 1 ... 2681 2682 2683 2684 2685 2686 »» | Laatste |Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord

Direct naar Forum

Indices

AEX 723,09 -0,69%
EUR/USD 1,0163 -0,05%
FTSE 100 7.515,75 -0,27%
Germany40^ 13.637,90 -1,96%
Gold spot 1.760,73 -0,85%
NY-Nasdaq Composite 13.102,55 -0,19%

Stijgers

Avantium
+11,88%
AZERION
+2,86%
OCI
+2,70%
Pharming
+1,91%
Alfen ...
+1,30%

Dalers

JUST E...
-5,08%
CM.COM
-4,93%
UNIBAI...
-4,89%
ABN AM...
-4,64%
INPOST
-4,46%

Nieuws Forum Meer»

(22)

twinkletown op 16 aug 2022 09:56
(2)

Davidklayer op 9 aug 2022 05:41
(8)

Demir op 7 jun 2022 04:35
(11)

Demir op 6 jun 2022 10:07
(2)

Demir op 6 jun 2022 10:06

Column Forum Meer»

(207)

PietKeizer op 17 aug 2022 18:10
(1)

De Porscheknakker op 17 aug 2022 17:54
(1)

HedgeFun op 17 aug 2022 17:00
(1)

jan de vakman op 17 aug 2022 16:16
(1)

jan de vakman op 17 aug 2022 16:06

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links