Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Kabinet Rutte III, vertrouwen in de toekomst ???

53.714 Posts
Pagina: «« 1 ... 2681 2682 2683 2684 2685 2686 »» | Laatste | Omlaag ↓
 1. forum rang 10 rationeel 8 januari 2022 17:44
  Elk beleidsterrein hangt samen met ICT

  De parlementaire onderzoekscommissie Elias uitte zich daarover in 2014 al kritisch: ‘De politiek beseft het niet, maar ICT is overal,’ bromde deze commissie tot de eigen collega’s. ‘De Kamer, het kabinet, “de politiek” in het algemeen is te weinig doordrongen van het feit dat elk onderwerp en beleidsterrein tegenwoordig samenhangt met ICT. […] Een gebrek aan ICT-bewustzijn zorgt ervoor dat het moeilijk is om over ICT-gerelateerde onderwerpen het debat te voeren met de Kamer. Aangezien ICT tegenwoordig overal aanwezig is, raakt dit de kern van de taken van de rijksoverheid.’

  Dat wreekt zich als het erom spant. Dat bleek in het begin van de coronacrisis in 2020. De Friese GGD-directeur Margreet de Graaf noemde in een interview met de Volkskrant de ICT achter infectieziektebestrijding in Nederland ‘houtje-touwtje’. Er was geen sturing van bovenaf op de inrichting van technische systemen en onderlinge uitwisseling van informatie. De oorzaak was volgens haar ‘dat de publieke gezondheid in Nederland sinds de tijd van de pestdokters in de zeventiende eeuw decentraal is georganiseerd’.

  De GGD’en zijn samenwerkingsverbanden van gemeenten. Toen in Nederland mensen besmet raakten met het virus, was de uitwisseling van gegevens bij de GGD’en niet geautomatiseerd. Vóór de corona-uitbraak werden aantallen besmettingen met bijvoorbeeld kinkhoest handmatig in het systeem van het RIVM ingevoerd. De Volkskrant beschreef hoe de bron- en contactonderzoekers zich beklaagden. ‘Elke GGD heeft zijn eigen afgesloten omgeving in het systeem, waardoor gegevensuitwisseling tussen regio’s erg lastig is. Dat wreekt zich als een besmet persoon in een andere regio is besmet dan waar hij woont en geregistreerd staat.’

  De linkerhand wist niet wat de rechterhand deed. Dat bleek in 2020 ook uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer. De landelijke testcapaciteit moest worden opgeschroefd, maar het ontbrak aan inzicht in capaciteit, voorraden en materialen. Zo kon in de ene regio een overschot aan materiaal – bijvoorbeeld wattenstaafjes – zijn, terwijl in een andere regio juist een tekort was. Onderling was dat niet bekend, want informatie was niet deelbaar en uitwisselbaar. Het leidde tot een terughoudend testbeleid, terwijl er meer mogelijk was geweest, zo bleek later. Net als bij de ruimtesonde werd de snelheid niet goed ingeschat.

  GGD’en doen alle aanbestedingen zelf en kunnen niet met elkaar communiceren
  De Algemene Rekenkamer omschreef die organisatie netjes als ‘gefragmenteerd landschap’ en niet als een ‘organisatie uit de tijd van de pestdokters’. Maar de kritiek komt op hetzelfde neer. De diversiteit aan testsystemen en bijbehorende materialen sloten niet aan. De oorzaak? De 25 GGD’en, allemaal samenwerkingsverbanden van de bijna vierhonderd gemeenten, doen alle los van elkaar aanbestedingen.

  Door het ontbreken van gedeelde uitgangspunten bestond dat landschap uit niet op elkaar aansluitende tech­nische systemen, wat vervolgens leidde tot organisaties die niet met elkaar konden communiceren, terwijl de crisis om overzicht en snelle maatregelen vroeg.

  Waarom die strijd om semantiek en standaarden? Een belangrijke verklaring is een even geliefd als verraderlijk begrip in het openbaar bestuur: autonomie. Dat begrip is sinds de tijd van de pestdokters dominant aanwezig in ons land, ook in wat we nu noemen de gedecentraliseerde eenheidsstaat van Johan Rudolph Thorbecke. De staatsman klaagde in 1847 al over ‘een verward, beginselloos stel van voorschriften’. Hij beschouwde het bestuur indertijd als ‘desorganisatie van regering’ vanwege ‘een mengelmoes van Koninklijke Besluiten, ministeriële mededelingen, dispositien van Gedeputeerde Staten en gouverneurscirculaires, een stapel van administratieve recepten, zonder eenheid van begrip of beginsel’.

  Thorbecke bracht eenheid en orde in dat allegaartje van publieke organisaties, maar hij respecteerde het verleden en bouwde de eenheidsstaat van onderaf op. Dat uitgangspunt en die traditie maken dat veel organisaties in het publieke domein een onafhankelijke bevoegdheid hebben die verstrekkend is – tot aan de semantiek toe.

  Hier wordt zeer aan gehecht, maar het leidt uiteindelijk tot partijen die zelf kunnen bepalen hoe ze hun organisatie inrichten, en dus met welke ICT-systemen ze werken, en welke (digitale) begrippen ze daarbij gebruiken. Noem het een moderne variant van ‘soevereiniteit in eigen kring’. Of om in coronatermen te blijven: baas in eigen bubbel. ‘Geen Haagse inmenging’ is het gemeenschappelijk devies. Zelfs Thorbecke kreeg het verwijt centralistisch en daarmee on-Nederlands te zijn.
 2. forum rang 6 asti 8 januari 2022 22:13
  quote:

  rationeel schreef op 8 januari 2022 17:36:

  In een democratie zijn wij burgers het die bepalen wie namens ons het land mogen regeren.

  Maar degenen die vervolgens in regering en kamer komen, zijn incompetent en we vertrouwen ze niet.

  Dat probleem moet in de eerste plaats worden opgelost.
  Alweer goed om je alweer terug te zien.

  Wat de kamer betreft, die mensen zijn door de burgers gekozen.

  Wat de regering betreft zou je moeten definiëren wat je verstaat onder incompetent en onbetrouwbaar, en eigenlijk ook wat je verstaat onder 'we'.

  D66 levert in ieder geval ministers zoals Robbert Dijkgraaf en Ernst Kuipers.

  Hebben partijen zoals FvD, PVV, Denk, BBB, mensen in huis van dat kaliber?
 3. forum rang 10 DeZwarteRidder 8 januari 2022 22:48
  quote:

  asti schreef op 8 januari 2022 22:13:

  [...]Alweer goed om je alweer terug te zien.

  Wat de kamer betreft, die mensen zijn door de burgers gekozen.

  Wat de regering betreft zou je moeten definiëren wat je verstaat onder incompetent en onbetrouwbaar, en eigenlijk ook wat je verstaat onder 'we'.

  D66 levert in ieder geval ministers zoals Robbert Dijkgraaf en Ernst Kuipers.

  Hebben partijen zoals FvD, PVV, Denk, BBB, mensen in huis van dat kaliber?
  Die laatste vraag is nogal retorisch en dom: die lui zijn te stom om voor de duvel te dansen.
 4. forum rang 10 rationeel 9 januari 2022 00:15
  quote:

  asti schreef op 8 januari 2022 22:13:

  [...]

  Alweer goed om je alweer terug te zien.

  Wat de kamer betreft, die mensen zijn door de burgers gekozen.

  Wat de regering betreft zou je moeten definiëren wat je verstaat onder incompetent en onbetrouwbaar, en eigenlijk ook wat je verstaat onder 'we'.

  D66 levert in ieder geval ministers zoals Robbert Dijkgraaf en Ernst Kuipers.

  Hebben partijen zoals FvD, PVV, Denk, BBB, mensen in huis van dat kaliber?
  Dag ASTI:)

  Dijkgraaf zal wel kwaliteiten hebben in zijn vak. Hij heeft echter totaal niet door wat er in de wereld aan de hand is.

  FVD:) is de enige partij die niet alleen door heeft wat er aan de hand is, maar ook zijn uiterste best doet om die kennis door te geven, zodat de bevolking ZELF kan nagaan dat veel, van wat ze wordt wijsgemaakt niet klopt, en zo helpen ONZE vrijheid, geboorterecht!, terug te krijgen.
 5. forum rang 10 rationeel 9 januari 2022 10:33

  www.wyniasweek.nl/wp-content/uploads/...

  ‘Het belang van vrijheid en economische activiteit is uitgesloten van het beraad binnen het OMT’

  Lockdowns: de rechter biedt machtsbescherming, geen rechtsbescherming

  LUCAS BERGKAMP

  Afgelopen week oordeelde de rechter in kort geding dat de lockdown-maatregelen die sinds 19 december 2021 gelden in stand blijven. Enkele burgers hadden de rechter gevraagd deze maatregelen buiten werking te stellen, omdat deze niet noodzakelijk en niet proportioneel zijn, mede gezien de wetenschappelijke feiten.

  De rechter vaart in zijn oordeelsvorming in hoge mate op het advies van het OMT. De wetenschappelijke feiten die de eisers aanvoerden werden van tafel geveegd, want de rechter wil geen ‘battle of experts’ beslechten. De overheid mag zelfs lockdowns afkondigen wanneer er geen ‘wetenschappelijk consensus’ bestaat over de noodzaak daarvan.

  Door zich zo van zijn taak te kwijten biedt de rechter geen rechtsbescherming, maar slechts machtsbescherming. Dat is met het oog op mogelijke toekomstige klimaat-lockdowns en soortgelijke maatregelen zorgwekkend.

 6. forum rang 10 rationeel 9 januari 2022 10:38
  Rechterlijke benoemingen en toewijzing van rechtszaken

  Alvorens dit vonnis verder te becommentariëren is het interessant om even stil te staan bij enkele voorafgaande vragen. Wie worden in Nederland eigenlijk tot rechter benoemd? Daarvoor is een organisatie en procedure ingericht. De minister voor rechtsbescherming wijst de leden van de Raad voor de rechtspraak aan, die vervolgens de bestuursleden van de gerechten aanwijst. Deze bestuursleden bepalen in hoge mate wie als rechter een kans krijgt. Voor benoeming bij de Hoge Raad bestaat een aparte procedure.

  Wanneer het kabinet geen rechters wil die hinderlijke of politiek ongewenste uitspraken doen, is het een koud kunstje om ervoor te zorgen dat die rechters er niet zullen komen. Deze ernstige tekortkoming is al jaren bekend, maar wordt door opeenvolgende kabinetten maar al te graag in stand gehouden. In plaats van de hand in eigen boezem te steken wijst het kabinet liever met de vinger naar Polen.

  Dan zijn er de voor de staat bijzonder belangrijke rechters van de rechtbank Den Haag. Wanneer iemand iets tegen de overheid wil ondernemen, komt de zaak terecht bij deze rechtbank. Dus de staat heeft er veel belang bij dat juist die rechters loyaal zijn. Over de toewijzing van zaken aan rechters valt ook nog wel een en ander te zeggen – welke rechter een kort geding behandelt kan immers bepalend zijn voor de uitkomst.
 7. forum rang 10 rationeel 9 januari 2022 10:42
  Devaluatie van grondrechten

  Terug naar het vonnis. Het is verbazingwekkend dat in een geschil over inperking van fundamentele vrijheden en grondrechten de hoofdrol toekomt aan het Outbreak Management Team (OMT). De rechter erkent dat de grondrechten door de lockdown worden ingeperkt (welke grondrechten dat zijn, blijft in het midden), maar haast zich dan om daaraan toe te voegen dat ‘het beperken van grondrechten onder bijzondere omstandigheden en onder zekere voorwaarden gerechtvaardigd kan zijn’. De bescherming van de volksgezondheid zou zo’n omstandigheid kunnen zijn.

  Over de voorwaarden waaronder de grondrechten beperkt mogen worden, horen we vervolgens echter niets meer. Op dat punt stelt de rechter dat de staat ‘een ruime beoordelingsvrijheid toekomt bij de keuzen die hem uit het oogpunt van algemeen belang noodzakelijk voorkomen’. Of dat zo is, hangt echter af van die voorwaarden.

  Had de Grondwetgever bijvoorbeeld niet bedacht dat grondrechten alleen bij formele wet beperkt zouden mogen worden? De rechter ziet er echter geen graten in om inperking van grondrechten aan het kabinet toe te vertrouwen, want ‘afwegingen op dit gebied behoren bij uitstek tot het domein van de uitvoerende macht’. U leest het goed: de uitvoerende macht zou bij uitstek bevoegd zijn om de grondrechten in te perken! Niet alleen staatsrechtsgeleerden vallen van hun stoel bij het lezen van dit oordeel.
 8. forum rang 10 rationeel 9 januari 2022 10:44
  Selectieve terughoudendheid

  Met deze rechterlijke paardensprong zijn de voorwaarden voor inperking van de grondrechten volledig naar de achtergrond verdwenen en staat plotseling de rechterlijke terughoudendheid op de voorgrond. Aan dat soort terughoudendheid ontbrak het volledig in de rechtszaken die Urgenda en Milieudefensie tegen respectievelijk de staat en Shell aanspanden. Daar ging de rechter graag op de stoel van de wetgever en bedrijfsleider zitten om zo klimaatbeleid te kunnen voorschrijven.

  Het ging hier om een kort geding, dus dat zou als een rechtvaardiging voor grotere terughoudendheid kunnen gelden. Dergelijke terughoudendheid is echter illegitiem wanneer inperking van de grondrechten aan de orde is. Bovendien staan hier kortdurende crisismaatregelen ter discussie, die slechts in een kort geding getoetst kunnen worden en dus is het credo ‘justice delayed is justice denied’ van toepassing. In het kort geding over de coronapas besliste de rechter dan ook anders. Indien de rechter in deze lockdown-zaak zijn taak als rechtsbeschermer serieus had genomen, had hij zich niet zo van deze kwestie af gemaakt.
 9. forum rang 10 rationeel 9 januari 2022 10:46
  Wetenschappelijke noodzaak

  Zoals in de Urgenda- en Milieudefensie-zaken stond in deze lockdownzaak ook de wetenschappelijke noodzaak voor overheidsmaatregelen centraal. Omdat over de wetenschap in de Urgenda- en Milieudefensie-zaken nauwelijks meningsverschil bestond nam de rechter de stellingen van Urgenda en Milieudefensie zonder verder onderzoek over. In de lockdown-zaak bestond er echter wel degelijk verschil van inzicht over de wetenschappelijke noodzaak van de maatregelen.

  Alvorens dat verschil van inzicht te beoordelen stelt de rechter dat hij slechts bij ‘evidente onjuistheid’ van de lockdown-maatregelen zou mogen ingrijpen. De staat krijgt volgens de rechter ‘deskundig advies van wetenschappers uit verschillende relevante disciplines en heeft met het oog daarop het Outbreak Management Team (OMT) samengesteld’.

  De rechter realiseert zich dus dat de staat zelf de deskundigen kiest om hem van advies te dienen, maar verbindt daaraan verder geen consequenties. Sterker nog, het uitgangspunt is dat ‘de staat in beginsel mag afgaan op adviezen van zijn deskundige adviseurs’. Door de staat zelf benoemde adviseurs, wel te verstaan.
 10. forum rang 10 rationeel 9 januari 2022 10:47
  Geen wetenschappelijke kwesties in de rechtszaal

  Terwijl de rechter in de Urgenda- en Milieudefensie-zaken diep op de klimaatwetenschap inging, wilde de rechter in de lockdown-zaak zich niet verdiepen in de relevante wetenschap. De eisers hadden wetenschappelijk bewijs aangedragen dat de omikronvariant minder ziekmakend is dan de deltavariant.

  Dat wetenschappelijk bewijs wordt door de rechter echter van tafel geveegd. Het zou niet de taak zijn van de rechter om een ‘battle of experts’ te beslechten in kort geding of de wetenschap te beoordelen en daaraan naar eigen inzicht conclusies te verbinden. Hoe anders was dat in de klimaatzaken.
 11. forum rang 10 rationeel 9 januari 2022 10:48
  Consensus

  In dit verband merkt de rechter ook nog op dat er geen consensus hoeft te bestaan onder deskundigen over de noodzaak van te nemen maatregelen. Ook zonder consensus mag de staat tot lockdown overgaan. In de klimaatzaken was de staat op grond van de beweerdelijke wetenschappelijke consensus verplicht om maatregelen te nemen. In geval van lockdowns mag de staat varen op de wetenschappelijke opinie van een deel van de wetenschappers, mogelijk zelfs een minderheid.

  Ook hier laat de rechter na om te bekijken hoe de staat strategisch te werk kan gaan om het wetenschappelijk advies te verkrijgen dat nodig is om voorgekookt beleid te ondersteunen. Wederom zien we dat machtsbescherming het wint van rechtsbescherming.
 12. forum rang 10 rationeel 9 januari 2022 10:49
  Onzekerheid

  Net zoals het gebrek aan wetenschappelijke consensus is ook het gebrek aan wetenschappelijke zekerheid voor de lockdown-rechter geen probleem. De lockdown is ingegeven door de verwachtingen van het OMT over de ontwikkeling van de omikronvariant van het virus.

  Die verwachtingen zijn echter geen wetenschappelijke feiten die een rechter kunnen binden, maar onzekere voorspellingen gebaseerd op ongevalideerde modellen die op deels onbekende aannames steunen. Dat die voorspellingen ook dit keer niet zijn uitgekomen, bleek uit een recent bericht van het RIVM dat Omikron, ondanks de lockdown, voor 35% meer positieve coronatesten zorgt
 13. forum rang 10 rationeel 9 januari 2022 10:50
  Voorzorgsbeginsel

  Hier komt het zogeheten voorzorgsbeginsel om de hoek kijken, dat bepaalt dat de afwezigheid van wetenschappelijk zekerheid geen reden is om niet tot de wet- of regelgeving over te gaan. Dit beginsel had het kabinet expliciet omarmd bij de afkondiging van de lockdown.

  Dus deze kaap was snel genomen: de staat hoeft van de rechter zekerheid over de precieze kenmerken van de omikronvariant niet af te wachten alvorens maatregelen te treffen, want dan zou het risico bestaan dat het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames in korte tijd bijzonder snel zal stijgen. Dat er anderzijds zekere negatieve effecten aan de lockdown verbonden zijn, vermeldt het vonnis niet.
 14. forum rang 10 rationeel 9 januari 2022 10:51
  Proportionaliteit

  Ook het laatste argument van de eisers mocht niet baten. Eisers hadden betoogd dat een lockdown disproportioneel is omdat de baten daarvan nihil zijn en de schade groot. Hoewel dit een bij uitstek juridische vraag is, verschuilt de rechter zich wederom achter het OMT door te oordelen dat ‘het OMT een andere deskundige visie heeft’. Het OMT heeft echter geen enkele bijzondere deskundigheid op het vlak van de afweging van de kosten en baten van lockdowns.

  Ook het feit dat de precieze effecten van de lockdown niet kunnen worden vastgesteld, kan de rechtmatigheid van de lockdown niet aantasten. Het deert de rechter klaarblijkelijk niet dat het onmogelijk is om te beoordelen of een maatregel proportioneel is als je niet eens de effecten ervan kent; de wil van de staat krijgt voorrang.
 15. forum rang 10 rationeel 9 januari 2022 10:52
  Van rechtsbescherming naar machtsbescherming

  Het oordeel van de rechter in de lockdown-zaak is geen geruststelling voor degenen die vertrouwden op rechtsbescherming tegen ongekende machtsuitoefening. De grondrechten zijn bedoeld om burgers te beschermen tegen de staat, maar bij deze rechter verdwenen die rechten met een drogredenering naar het tweede plan.

  Door die juridische manoeuvre draaide de legaliteit en legitimiteit van de lockdown bijna uitsluitend om de vraag of die maatregelen op het advies van het OMT gebaseerd konden zijn. Door deze extreme ‘verwetenschappelijking’ van een juridische kwestie kon de rechter schuilen achter de wetenschap om zo de machtsuitoefening te beschermen. De technocratie spint garen bij deze willekeurige rechterlijke terughoudendheid die het OMT almachtig maakt.

  Daarmee heeft de rechter de grondrechten gedevalueerd en de technocratische staat min of meer een vrijbrief gegeven. Vast staat dat, indien de rechterlijke macht op deze voet voort gaat, machtsbescherming het steevast zal winnen van rechtsbescherming.
 16. forum rang 10 rationeel 9 januari 2022 10:54
  Het Outbreak Management Team

  Nu het OMT een cruciale rol heeft gekregen bij de inperking van de grondrechten, is het van belang goed te kijken naar dit orgaan. Het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM organiseert en faciliteert het OMT bij grootschalige uitbraken. Dat gebeurt in overleg met en namens de minister van VWS.

  Het OMT heeft een aantal vaste leden en kan ook andere deskundigen oproepen. De vaste leden zijn eenzijdig gekozen uit de hoek van infectieziekten en geneeskunde; economische en juridische expertise ontbreekt. Hoe zo’n gezelschap zich gefundeerd kan uitspreken over de proportionaliteit of de kosten en baten van de inperking van grondrechten, is een raadsel.
 17. forum rang 10 rationeel 9 januari 2022 10:55
  Het OMT is niet onafhankelijk wetenschappelijk

  Het OMT is geen onafhankelijk wetenschappelijk orgaan, maar een beleidsondersteunende club die vragen van de overheid beantwoordt en adviezen geeft over maatregelen en de effecten ervan op grond van drie pijlers die het kabinet heeft bepaald: een acceptabele belastbaarheid van de zorg, het beschermen van kwetsbare mensen in de samenleving en ‘het zicht houden op en het inzicht hebben in de verspreiding van het virus’ (sic!).

  Andere overwegingen, zoals het belang van vrijheid en economische activiteit, zijn dus uitgesloten van het beraad binnen het OMT. Op grond waarvan heeft de rechter dan kunnen besluiten dat het kabinet op het OMT mag varen bij de beperking van grondrechten?
 18. forum rang 10 rationeel 9 januari 2022 10:56
  Achter gesloten deuren

  Mogelijk nog problematischer dan de eenzijdige samenstelling en beperkte reikwijdte is de werkwijze van het OMT. De beraadslagingen in het OMT zijn vertrouwelijk, want, zo luidt het, ‘in het OMT moet door deskundigen vrijelijk vanuit inhoudelijk perspectief gediscussieerd kunnen worden’.

  Waarom dat met openbaarheid zou strijden, is onduidelijk. De burger heeft dus geen idee van de overwegingen van de leden van het OMT. Minderheidsopinies worden niet gepubliceerd.

  Omdat wetenschappelijke referenties ontbreken is het onduidelijk of de OMT-adviezen de mening van de deskundigen weerspiegelen of wetenschappelijke bevindingen. Bovendien wordt een OMT-advies pas openbaar gemaakt, nadat er een besluit is genomen.
 19. forum rang 10 rationeel 9 januari 2022 10:57
  Hoezo geen belangenverstrengeling?

  Verder lijkt de regeling ter voorkoming van belangenverstrengeling niet goed te werken. Veel gegevens die nodig zijn om gedegen beleidsadvies te kunnen geven, ontbreken en de brondata worden systematisch achtergehouden, waardoor verificatie en alternatieve analyse onmogelijk zijn.

  Kortom, het OMT bestaat uit ongekozen deskundigen op het gebied van infectieziekten, die geen politieke verantwoording dragen, slechts beleidsondersteunend advies geven op grond van drie, door het kabinet geformuleerde en zeer beperkte pijlers en in het geheim delibereren op basis van incomplete en deels geheime data.

  Deze in hoge mate door de overheid gestuurde club bepaalt in feite of de grondrechten van toepassing zijn, want het kabinet neemt de adviezen een op een over. Dat is strijdig met het idee van de democratische rechtstaat.
53.714 Posts
Pagina: «« 1 ... 2681 2682 2683 2684 2685 2686 »» | Laatste |Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord

Direct naar Forum

Indices

AEX 756,35 +1,00%
EUR/USD 1,0761 +0,69%
FTSE 100 7.490,27 +0,59%
Germany40^ 15.878,70 +1,37%
Gold spot 1.978,02 +0,78%
NY-Nasdaq Composite 12.935,29 -0,63%

Stijgers

Avantium
+5,44%
Wolter...
+3,93%
CM.COM
+3,11%
PROSUS
+2,83%
Brunel
+2,77%

Dalers

JUST E...
-3,26%
VIVORY...
-3,01%
AZERION
-2,57%
INPOST
-2,16%
DSM FI...
-1,94%

Nieuws Forum Meer»

(36)

Demir op 8 mei 2023 09:10
(30)

Demir op 8 mei 2023 09:09
(26)

twinkletown op 22 feb 2023 10:46
(9)

spartapiet op 16 feb 2023 23:17
(78)

DeZwarteRidder op 8 dec 2022 12:10

Column Forum Meer»

(21)

Beyar op 1 jun 2023 21:18
(13)

a10west op 1 jun 2023 21:07
(116)

O ja op 1 jun 2023 21:04
(5)

Krentenmenten op 1 jun 2023 18:04
(4)

Markt criticus op 1 jun 2023 18:02

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links