Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor

Inloggen

 • Geen account? Registreren

Wachtwoord vergeten?

ABLYNX MEI 2017, LAMA KOMEN............

265 Posts
Pagina: «« 1 ... 3 4 5 6 7 ... 14 »» | Laatste | Omlaag ↓
 1. [verwijderd] 9 mei 2017 10:29
  quote:

  Spreidstand schreef op 9 mei 2017 10:24:


  [...]

  stop svp met spammen en pluggen


  Spammen ? Effe serieus he ! Heb hier ocharme 2 keer iets gepost over THR. Ik kan de keren niet meer tellen dat men hier op dit forum gespamd heeft over Galapagos.

  Wat pluggen betekent weet ik niet maar komende van een ablynx aandeelhouder zal het niet veel moois betekenen...
 2. forum rang 4 K. Wiebes 9 mei 2017 11:17
  quote:

  hoebeet schreef op 9 mei 2017 09:15:


  ...Ligt óók weer ethisch moeilijk...


  Overigens: PER(etina).C6 was (is?) op het oognetvlies van geaborteerde
  foetussen gebaseerd.

  Voor iemand die last heeft van ethische dilemma's is het flink zoeken op de beurs. (Om vervolgens alsnog bedrogen uit te komen ;))
 3. [verwijderd] 10 mei 2017 22:25
  quote:

  KeepTHeFaith schreef op 9 mei 2017 19:33:


  Ja, dat ze snel wat boter op uw kruimels mogen smeren en ga er dan maar lekker van genieten. Liefst ver van hier.


  Wat voor mij kruimels zijn, zijn voor jou hoogstwaarschijnlijk geen kruimels.

  Ik ben er wel van overtuigend dat jij er snel en met alle gemak echte kruimels van maakt ;-)
 4. forum rang 4 pardon 11 mei 2017 07:11
  11-5-2017 07:03:37

  PERSBERICHT: ABLYNX RAPPORTEERT FINANCIELE RESULTATEN VOOR DE EERSTE DRIE MAANDEN VAN 2017 EN GEEFT EEN BUSINESS UPDATE VAN HET JAAR TOT OP HEDEN


  GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

  GENT, België, 11 mei 2017 - Ablynx [Euronext Brussels: ABLX; OTC:
  ABYLY] rapporteert vandaag haar niet-geauditeerde financiële
  positie voor de eerste drie maanden van 2017, een business update van
  het jaar tot op heden en de vooruitzichten voor de komende periode.

  Operationele hoogtepunten van het jaar tot op heden


  -- Caplacizumab - eerste-in-zijn-klasse anti-vWF Nanobody(R) in volledige
  eigendom

  -- Diende een aanvraag tot markttoelating (Marketing Authorisation
  Application - MAA) in bij het Europees Geneesmiddelenbureau
  (European Medicines Agency - EMA) voor de behandeling van
  verworven trombotische trombocytopenische purpura (aTTP).

  -- Voltooide patiëntenrecrutering in de multinationale,
  dubbelblinde, placebo-gecontroleerde Fase III HERCULES studie. In
  totaal werden 145 patiënten met aTTP geïncludeerd. De
  studie zit op schema; topline resultaten worden verwacht in H2
  2017.

  -- ALX-0171 - geïnhaleerd anti-RSV Nanobody in volledige eigendom

  -- Startte de wereldwijde Fase IIb RESPIRE dosis-bepalende
  werkzaamheidsstudie in 180 baby's gehospitaliseerd ten gevolge van
  een respiratoir syncytiaal virus (RSV) infectie.
  Patiëntenrecrutering is momenteel op schema en rapportering
  van de topline resultaten wordt verwacht in H2 2018.

  -- Vobarilizumab - anti-IL-6R Nanobody

  -- Ontving wetenschappelijk advies en hield 'einde Fase II' meetings
  met de regelgevers in Europa en de Verenigde Staten om de Fase IIb
  data in reumatoïde artritis (RA) en het ontwerp van een
  mogelijk Fase III programma te bespreken.

  -- Zette gesprekken verder met AbbVie en andere mogelijke
  farmaceutische partners voor het verkennen van de beste
  mogelijkheden voor de verderzetting van vobarilizumab in RA.

  -- Zette de Fase II studie in patiënten met systemische lupus
  erythematosus (SLE) verder, waarvoor topline resultaten naar
  verwachting gerapporteerd zullen worden in H1 2018.

  -- ALX-0761 - anti-IL17A/F Nanobody

  -- Veelbelovende resultaten werden door onze partner Merck KGaA
  gerapporteerd met het bispecifiek anti-IL-17A/F Nanobody, in
  patiënten met matige tot ernstige psoriasis. Data van de Fase
  Ib studie toonden zeer bemoedigende werkzaamheid aan en een
  gunstig veiligheids- en verdraagbaarheidsprofiel. Merck KGaA heeft
  vervolgens een samenwerking aangegaan met Avillion om een
  potentiële Fase II studie met het bispecifiek Nanobody in
  plaque psoriasis verder te zetten.

  -- Goede vooruitgang in meerdere aanvullende eigen en gepartnerde
  programma's.


  Financiële hoogtepunten - eerste kwartaal van 2017


  -- Inkomsten waren EUR9,1 miljoen (2016: EUR27,4 miljoen)

  -- Investeringen in O&O bedroegen EUR25,7 miljoen (2016: EUR24,9 miljoen)

  -- Bedrijfsresultaat van -EUR20,2 miljoen (2016: -EUR0,7 miljoen)

  -- Netto cash uitstroom van EUR26,2 miljoen (2016: EUR2,5 miljoen)

  -- EUR209,2 miljoen aan liquide middelen, kasequivalenten, in pand gegeven
  geldmiddelen en beleggingen op korte termijn (2016: EUR233,7 miljoen)


  In een reactie op de update van vandaag, verklaarde Dr Edwin Moses,
  Gedelegeerd Bestuurder van Ablynx:

  "We hebben een positieve start van het jaar gekend. De indiening van de
  aanvraag voor regelgevende goedkeuring voor caplacizumab in Europa om
  aTTP te behandelen was een zeer belangrijke mijlpaal voor de
  Vennootschap, evenals de voltooiing van de patiëntenrecrutering in
  de Fase III HERCULES studie. We zijn nu een commerciële
  infrastructuur aan het opzetten om caplacizumab naar de markt te brengen
  en we zijn toegewijd om het zo snel mogelijk toegankelijk te maken voor
  patiënten.

  Initiële recrutering voor de Fase IIb studie met ons anti-RSV
  Nanobody in baby's loopt volgens plan en we gaan verder met de
  voorbereidingen voor een studie met dit Nanobody in patiënten die
  een stamceltransplantatie hebben ondergaan en die een RSV infectie
  hebben.

  Gesprekken met regelgevende instanties over onze Fase IIb data in RA met
  vobarilizumab en over een potentieel Fase III studieprogramma waren
  informatief in onze evaluatie rond het verderzetten van de molecule in
  deze indicatie. We verwachten nog steeds om data over onze SLE studie
  met vobarilizumab in 300 patiënten te rapporteren in H1 2018.

  Onze partners hebben ook goede vooruitgang geboekt in de ontwikkeling
  van Nanobodies die we samen hebben ontdekt. In het bijzonder in deze
  periode, waren Merck KGaA's resultaten van een Fase Ib studie in
  psoriasis met ons anti-IL-17A/F bispecifiek Nanobody uiterst boeiend.

  Met vandaag meer dan 45 O&O programma's in eigen ontwikkeling en met
  partners, waarvan 8 in klinische ontwikkeling, kijken we uit naar
  belangrijke vooruitgang in 2017."

  Financieel overzicht
 5. forum rang 4 pardon 11 mei 2017 07:13
  Eerste drie maanden Eerste drie maanden
  (EUR milljoen) van 2017 van 2016 % wijziging
  Totale inkomsten en
  subsidies 9,1 27,4 67%
  O&O inkomsten 9,1 27,2 67%
  Subsidies - 0,2 -
  Operationele kosten (29,3) (28,1) 4%
  O&O kosten (25,7) (24,9) 3%
  Algemene &
  administratieve
  kosten (3,6) (3,2) 13%
  Bedrijfsresultaat (20,2) (0,7) >100%
  Netto financieel
  resultaat (1,9) 17,5 >100%
  Netto resultaat (22,1) 16,8 >100%
  Netto kasstroom (26,2) (2,5) >100%
  Geldmiddelen op 31
  maart 209,2 (1) 233,7 (2) 10%
  (1) met inbegrip van EUR1,6 miljoen in pand gegeven geldmiddelen

  (2) met inbegrip van EUR1,3 miljoen in pand gegeven geldmiddelen

  De inkomsten daalden tot EUR9,1 miljoen (2016: EUR27,4 miljoen),
  hoofdzakelijk door lagere erkende inkomsten van vooruitbetalingen uit de
  lopende samenwerkingsovereenkomst met AbbVie en door mijlpaalbetalingen
  ontvangen in het eerste kwartaal van 2016. Gezien de productportefeuille
  nu meer producten bevat die zich in een later stadium van ontwikkeling
  bevinden, stegen de operationele kosten tot EUR29,3 miljoen (2016:
  EUR28,1 miljoen), hoofdzakelijk door hogere externe O&O kosten. Het
  netto financiële resultaat was -EUR1,9 miljoen (2016: EUR17,5
  miljoen), hoofdzakelijk als gevolg van het effect van de berekening van
  de reële waarde van de Converteerbare Obligatie. Als gevolg van het
  voorgaande, sloot de Vennootschap de periode af met een netto verlies
  van EUR22,1 miljoen (2016: netto winst van EUR16,8 miljoen).

  Per 31 maart 2017 had de Vennootschap EUR209,2 miljoen aan liquide
  middelen, kasequivalenten, in pand gegeven geldmiddelen en beleggingen
  op korte termijn. De cash burn van EUR26,2 miljoen ligt hoger dan vorig
  jaar door een vertraging in een betaling van EUR5,5 miljoen, die pas in
  het begin van Q2 2017 werd ontvangen en ook als gevolg van het groter
  aantal mijlpaal- en vooruitbetalingen die in Q1 2016 werden ontvangen.

  Financiële guidance en vooruitzichten voor 2017 bevestigd

  Ablynx verwacht om topline resultaten van de Fase III HERCULES studie
  met caplacizumab in aTTP patiënten te rapporteren in de tweede
  helft van 2017. Deze data zullen naar verwachting de recent ingediende
  aanvraag tot markttoelating (MAA) bij het Europees Geneesmiddelenbureau
  (EMA) en de geplande indiening van de vergunningsaanvraag voor
  biologische middelen (Biologics License Application - BLA) in de
  Verenigde Staten in 2018 ondersteunen.

  In 2017 plant de Vennootschap om met klinische ontwikkeling in Japan te
  starten met zowel caplacizumab als met haar anti-RSV Nanobody
  (ALX-0171). Mogelijks zullen er ook twee Fase I studies uit
  samenwerkingsovereenkomsten starten, wat bijbehorende mijlpaalbetalingen
  zou voortbrengen.

  De Vennootschap behoudt haar verwachting voor netto cash burn voor het
  volledige jaar 2017 op EUR75-85 miljoen.

  Financiële kalender 2017

  24 augustus - halfjaarresultaten 2017

  16 november - resultaten Q3 2017

  Aandeelhoudersclubs 2017 bij Ablynx

  24 mei om 17u30

  13 september om 17u30

  6 december om 17u30

  Indien u geïnteresseerd bent om één van deze events bij
  te wonen, gelieve u te registreren via email: investors@ablynx.com, met
  vermelding van uw naam en gewenste datum.

  Woordenlijst

  aTTP verworven trombotische trombocytopenische purpura

  EMA Europees Geneesmiddelenbureau (European Medicines Agency)

  IL-6R receptor voor interleukine-6

  IL-17A/F interleukine 17A/F

  MAA aanvraag tot markttoelating (Marketing Authorisation
  Application)

  RA reumatoïde artritis

  RSV respiratoir syncytiaal virus

  SLE systemische lupus erythematodes
 6. forum rang 4 K. Wiebes 11 mei 2017 09:31
  quote:

  pardon schreef op 11 mei 2017 07:13:

  ...Mogelijks zullen er ook twee Fase I studies uit samenwerkingsovereenkomsten starten...

  Ze zijn hier uiteraard afhankelijk van de partner, en hebben óók geen glazen bol; maar in de presentaties zijn ze hier toch wat stelliger over
  ("start" en - nou ja - "planned start"). "Presentatie-taal" zou Wim zeggen.

  @fc: Volgens mij, wanneer Capla goede data levert, zal vraag en koersniveau een adequate emissie makkelijk maken; wanneer Capla niet voldoet, wordt een emissie op kortere termijn overbodig.
  Maar, já: de opt-in miljoenen voor Vobar worden - vooralsnog - gemist.

  Voor de rest dus inderdaad, zoals verwacht, niks nieuws.
 7. Spreidstand 11 mei 2017 09:48
  De Tijd:

  Ablynx zit op schema

  Het Gentse biotechbedrijf Ablynx, dat geneesmiddelen ontwikkelt op basis van antilichamen van lama's, zat eind maart op ruim 200 miljoen euro cash en bevestigt haar verwachtingen voor 2017.

  Klassiek parameters zoals omzet en nettowinst zijn minder belangrijk bij beloftevolle biotechbedrijven zoals Ablynx dan de hoeveelheid cash die het bedrijf verbrandt en hoe groot de berg geld nog is waar de onderneming op zit. Die geven aan hoe lang Ablynx het nog kan uitzingen tot er een middel dat noemenswaardige inkomsten kan genereren in de verkoop belandt.
 8. forum rang 4 Fermín Romero de Torres 11 mei 2017 14:28
  quote:

  thegrabbinghandsgraballtheycan schreef op 11 mei 2017 14:16:


  En ?

  Zijn we al overgenomen?
  Is er al nieuws ivm met het contract met ABBV ?
  Is er al nieuws ivm met al die geïnteresseerde nieuwe partners ?
  Anders spectaculair nieuws ?
  Ander nieuws ?

  Iets !?  En?

  Ben je nog altijd irritant?
  Is er al een einde gekomen aan je zuiggedrag?
  Is er überhaupt een reden waarom je hier bent?

  Niets!?
 9. Spreidstand 11 mei 2017 14:43
  quote:

  thegrabbinghandsgraballtheycan schreef op 11 mei 2017 14:16:


  En ?

  Zijn we al overgenomen?
  Is er al nieuws ivm met het contract met ABBV ?
  Is er al nieuws ivm met al die geïnteresseerde nieuwe partners ?
  Anders spectaculair nieuws ?
  Ander nieuws ?

  Iets !?

  En? Heb je niets anders te doen dan steeds dezelfde domme vragen te stellen?
265 Posts
Pagina: «« 1 ... 3 4 5 6 7 ... 14 »» | Laatste |Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord

Direct naar Forum

Meer »

Koers 0,000   Verschil 0,00 (0,00%)
Laag 0,000   Volume 0
Hoog 0,000   Gem. Volume 0
Premium

KOPEN OF VERKOPEN?

Het laatste advies leest u als IEX Premium-lid

Ontdek Premium

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links