Het symbool voor "Beste 5-jaarsrendement" staat bij het product met het beste 3-jaarsrendement (volgens de toelichting).