En milieu en lokale bevolking? Goud is nou niet bepaald een ESG-belegging.