Inloggen

Login
 
Wachtwoord vergeten?

Meedoen met HAL in bouwmaterialen: TABS Holland

Volgen
 
Klik hier om dit forumtopic te volgen en automatisch op de hoogte gehouden te worden bij nieuwe berichten.
487 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 ... 21 22 23 24 25 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omlaag ↓
twinkletown
0
quote:

shaai schreef op 29 maart 2017 17:14:


het JV staat op site:
www.tabsholland.nl/tabshollandjaarv.php

evenals de agenda en hoe aan te melden voor de AvA:
www.tabsholland.nl/tabshollandaande.php

De agenda betreft de BAVvA van 18-okt-2016. Ik ga ervan uit dat de agenda voor de mei-vergadering één dezer dagen op de site komt + hoe voor deze vergadering aan te melden.
shaai
0
www.tabsholland.nl/tabshollandaande.php
t staat er nu wel:
Algemene Vergaderging van Aandeelhouders


Op dinsdag 9 mei 2017 wordt om 14.00 uur de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Timber and Building Supplies Holland N.V. (TABS Holland) gehouden ten kantore van TABS Holland, Symon Spiersweg 17, 1506 RZ te Zaandam.

De agenda en de bijbehorende bijlagen zijn te downloaden via de website www.tabsholland.nl onder ‘aandeelhouders’ en verkrijgbaar via het secretariaat: 075 - 6536 234 of adrie.van.doorn@ tabsholland.nl.

Toegang en wijze van aanmelding
Iedere aandeelhouder en vruchtgebruiker of pandhouder van aandelen aan wie het stemrecht toekomt, is bevoegd de algemene vergadering van aandeelhouders bij te wonen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen.
Indien het aandelen op naam betreft, moet de Raad van Bestuur van het voornemen de vergadering bij te wonen schriftelijk in kennis worden gesteld. Indien de vergaderrechten volgens het bovenstaande worden uitgeoefend door een gevolmachtigde, dient de Raad van Bestuur een schriftelijke volmacht hiervan te ontvangen.
Deze aanmelding of volmacht dient uiterlijk op vrijdag 5 mei 2017 vóór 17.00 uur te zijn ontvangen op bovengenoemd adres.

De vennootschap zal tevens als aandeelhouder beschouwen degene genoemd in een schriftelijke verklaring van de aangesloten instelling inhoudende dat de in die verklaring genoemde aandelen behoren tot haar verzameldepot en dat de in de verklaring genoemde persoon deelgenoot van dit verzameldepot is en zal blijven tot na de vergadering. Deze verklaring dient gedeponeerd te zijn bij Kempen & Co uiterlijk op vrijdag 5 mei 2017 vóór 17.00 uur (per mail proxyvoting@kempen.nl of per fax 020 - 3489 549), Beethovenstraat 300, 1077 WZ Amsterdam.

Zaandam, april 2017
Raad van Bestuur van TABS Holland N.V.
shaai
0
Timber and Building Supplies Holland N.V.
Algemene Vergadering van Aandeelhouders
9 mei 2017 om 14.00 uur, Symon Spiersweg 17 te Zaandam
A G E N D A

1. Opening en mededelingen
2. Behandeling van het jaarverslag van de Raad van Bestuur over
de gang van zaken van de vennootschap en het gevoerde beleid
in het boekjaar 2016
3. Implementatie van het bezoldigingsbeleid
4. Vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2016
5. Vaststelling van de verwerking van het resultaat boekjaar 2016 bijlage
6. Décharge van de leden van de Raad van Bestuur ter zake van het
door hen gevoerde bestuur gedurende het boekjaar 2016
7. Décharge van de leden van de Raad van Commissarissen ter zake
van het door hen uitgeoefende toezicht gedurende het boekjaar 2016
8. Rondvraag
9. Sluiting
Over de punten 4 t/m 7 zal worden gestemd.

Toelichting op de agenda
Toelichting punt 3 van de agenda
Een specificatie van de bezoldiging van de Raad van Bestuur is opgenomen in het jaarverslag over
2016 en voldoet aan het eerder vastgestelde bezoldigingsbeleid.
Toelichting punt 5 van de agenda
Voorgesteld wordt om dividend uit te keren, € 0,84 per uitstaand aandeel, totaal € 5,7M.
Toelichting punt 6 van de agenda
Voorgesteld wordt de leden van de Raad van Bestuur décharge te verlenen voor het door hen in
het boekjaar 2016 gevoerde bestuur.
Toelichting punt 7 van de agenda
Voorgesteld wordt de leden van de Raad van Commissarissen décharge te verlenen voor het door
hen in het boekjaar 2016 uitgeoefende toezicht.

Aan : aandeelhouder TABS Holland N.V.
Betreft : dividend
Op de agenda van de algemene vergadering van aandeelhouders van 9 mei 2017 a.s. staat het
voorstel om over het resultaat van 2016 een contant dividend uit te keren aan de aandeelhouders
van TABS Holland N.V.
Omdat meerdere aandeelhouders de vraag hebben gesteld hoe de procedure verloopt en welke
timing hiervoor geldt wordt in dit document de procedure toegelicht zoals die van toepassing is,
ervan uitgaande dat de algemene vergadering van aandeelhouders instemt met bovengenoemd
voorstel.
De planning die wij voor ogen hebben is als volgt:
? Dinsdag 9 mei 2017 AvA
? Donderdag 11 mei 2017 Ex-datum
? Vrijdag 12 mei 2017 Record datum
? Vrijdag 17 mei 2017, 12:00 CEST Deelnemingsvrijstelling deadline voor aandeelhouders
om dit door te geven aan TABS Holland N.V.
Mocht u hiervan geen gebruik maken, dan ontvangt
u via uw bankinstelling een dividendnota onder
inhouding van de gebruikelijke 15% dividendbelasting.
? Maandag 20 mei TABS Holland geeft de deelnemingsvrijstelling door
aan F. Van Lanschot Bankiers N.V. (Van Lanschot)/
Euroclear
? Woensdag 1 juni 2017 Payment date
Voor de technische afhandeling van de uitbetaling van dit cash dividend werkt TABS Holland
samen met Van Lanschot (v/h Kempen & Co N.V.). Op basis van de door Van Lanschot aangereikte
dividend informatie, zal Euroclear (Nederland) dit in haar administratie verwerken onder
gelijktijdige berichtgeving naar de bankinstellingen met een positie in aandelen TABS Holland N.V.
Via uw eigen bankinstelling ontvangt u dan op of net na 1 juni 2017 een dividend(nota) over uw
positie in onze aandelen onder inhouding van 15% dividendbelasting.
Een nadere toelichting op bovenstaande zal worden gegeven in de AvA van 9 mei as.
twinkletown
0
Uit het verkorte jaarverslag van HAL

Niet-beursgenoteerde ondernemingen

Timber and Building Supplies Holland N.V.
(78,1%), gevestigd in Zaandam, is de grootste
leverancier van hout en bouwmaterialen op de
Nederlandse markt van nieuwbouw, renovatie
en onderhoud. De onderneming is de
combinatie van PontMeyer N.V. en Deli
Building Supplies N.V. (‘DBS’), welke
onderneming in september 2015 werd
overgenomen. De combinatie heeft 101
vestigingen in geheel Nederland en had eind
vorig jaar 1.396 medewerkers (2015: 1.400). In
2016 steeg de omzet met 54% tot € 650
miljoen (2015: € 422 miljoen). Exclusief de
acquisitie van DBS steeg de omzet met 3,3%.
Het bedrijfsresultaat kwam uit op € 40 miljoen
(2015: € 24 miljoen). Het positieve effect van
de overname van DBS op het bedrijfsresultaat
was € 9 miljoen.
HAL heeft sinds 1999 een belang in Timber and
Building Supplies Holland N.V.
twinkletown
0
Vraagje: Gaan er ook leden van dit "TABS Holland forum" naar de jaarvergadering op 9 mei?

Timber and Building Supplies Holland N.V.
Algemene Vergadering van Aandeelhouders
9 mei 2017 om 14.00 uur, Symon Spiersweg 17 te Zaandam

robert125
0
quote:

twinkletown schreef op 16 april 2017 14:44:


Vraagje: Gaan er ook leden van dit "TABS Holland forum" naar de jaarvergadering op 9 mei?

Timber and Building Supplies Holland N.V.
Algemene Vergadering van Aandeelhouders
9 mei 2017 om 14.00 uur, Symon Spiersweg 17 te ZaandamIk kan zelf niet, maar machtig iemand, die dus wel gaat.
Het jaarverslag ziet er goed uit, ben benieuwd naar de toelichting van met name Olsthoorn,de financieel directeur. De vooruitzichten zijn ook gunstig, zo stelt men, voor de komende jaren. Met deze winsten zijn de schulden binnen 2 jaar geheel afgelost.
shaai
0
quote:

twinkletown schreef op 16 april 2017 14:44:


Vraagje: Gaan er ook leden van dit "TABS Holland forum" naar de jaarvergadering op 9 mei?

Timber and Building Supplies Holland N.V.
Algemene Vergadering van Aandeelhouders
9 mei 2017 om 14.00 uur, Symon Spiersweg 17 te Zaandam
ik ben van plan te gaan, maar dat is nog wel een beetje 'ijs en weder dienende'.
AvA's van TABS zijn imo interessant en informatief, hoewel ik dan vooral terugdenk aan de BAVA, die ging over de overname van DELI.
robert125
0
Van IEX inzake VolkerWessels:
De nettowinst uit voortgezette activiteiten kwam vorig jaar uit op 103 miljoen euro. Dat maakt een winst per aandeel van 1,32 euro. Zo bezien maakt dat een k/w van 16 tot 19.
Een krankzinnig hoge kw voor een risicovol bouwbedrijf, maar de aandelen zullen wel geplaatst worden.Zoals ik al eerder schreef, kan een handelsbedrijf beter inspelen op een marktvertraging, door een snellere aanpassing van de kosten aan een mogelijk lagere omzet. Ik zou bij een beursgang van TABS dus geen reden zien voor een lagere kw dan bij VolkerWessels. Maar naar mijn mening is de prijs voor VolkerWessels te hoog.
shaai
0
quote:

robert125 schreef op 28 april 2017 11:49:


Van IEX inzake VolkerWessels:
De nettowinst uit voortgezette activiteiten kwam vorig jaar uit op 103 miljoen euro. Dat maakt een winst per aandeel van 1,32 euro. Zo bezien maakt dat een k/w van 16 tot 19.
Een krankzinnig hoge kw voor een risicovol bouwbedrijf, maar de aandelen zullen wel geplaatst worden.Zoals ik al eerder schreef, kan een handelsbedrijf beter inspelen op een marktvertraging, door een snellere aanpassing van de kosten aan een mogelijk lagere omzet. Ik zou bij een beursgang van TABS dus geen reden zien voor een lagere kw dan bij VolkerWessels. Maar naar mijn mening is de prijs voor VolkerWessels te hoog.


heb je ook de link robert125?

Gister kreeg ik trouwens van NPEX mijn depotbewijs, dat ook mijn toegangsbewijs is tot de AvA:
Hierbij bevestigen wij u, dat uw verzoek tot registratie voor de op 9 mei 2017 te houden Jaarlijkse Algemene Vergadering

van houders van aandelen Timber and Building Supplies Holland N.V. is verwerkt;

14:00 / 9mei / Zaandam

volgens mij moet je ze 9 mei in bezit hebben, dus ik weet niet of als je morgen koopt je net wel of net niet aanwezig mag zijn,

"Welke (cert. van) aandelen op het registratietijdstip 9 mei 2017 na verwerking van alle bij- en afschrijvingen ten name van bovengenoemde cliënt staan geregistreerd bij een bij Euroclear Nederland aangesloten instelling."

misschien wel op bezit, maar technisch gezien niet op aanmeldingstermijn? Ik kan me goed voorstellen dat als iemand morgen een eerste plukje koopt, hij wel wordt binnengelaten.
twinkletown
0
@shaai:
De praktijk is -in een dergelijke situatie- dat je wordt binnengelaten als "toehoorder". Voor de zekerheid een print van de NPEX-effectennota meenemen met daarop de uitvoerdatum. Dan moet het helemaal goedkomen. M.vr.groet, twinkleTown

PS/ Ik zie zojuist dat er vanmiddag (4-mei 12:00u) inderdaad 300 stukjes zijn verhandeld in 6 transacties.
shaai
1
dank voor de verduidelijking Twinkletown.
Vandaag transacties van 23,80 tot 24,25
en voor 18 mei idd nu 500 aangeboden over 3 transacties.

fbs.npex.nl/web/site/default.aspx?m=f...
koers loopt mooi gestaag op, wat een verschil met de langdurige dip die tot 2014 voor koersen rond de 6 zorgde. En wat een mooie overname hebben ze met Deli kunnen doen, een echte gamechanger.
robert125
0
@shaai: de link is hieronder:
www.iex.nl/Column/263300/Beursgang-Vo...

@Leeser: jij ook aandeelhouder TABS: in dat geval van harte welkom

Ik ben zelf nogal optimistisch voor de komende jaren, hangt uiteraard wel af van de economie en m.n. de bouwmarkt,maar als er geen gekke dingen gebeuren kan de winst nog belangrijk stijgen, het dividend zal ook stijgen. De vraag is en blijft wat de HAL zal gaan doen, gaat men naar de beurs met dit bedrijf, komt er een strategische koper, die in één keer de marktleider in handen kan krijgen, gaat de NPEX zijn handelssysteem verbeteren, zodat er een normaal orderboek gaat komen. Er kan nog wel meer positiefs gaan gebeuren. Speculeren daarop heeft niet zo veel zin. Spannende tijden met grote kansen en op dit koersje nauwelijks neerwaartse risico´s.
Leeser1959
0
@robert125; jazeker aandeelhouder.

Er zal in de toekomst ongetwijfeld wat gaan gebeuren, zie het een beetje als Forfarmers voor de notering op Euronext en Hunter Douglas.
twinkletown
0
De verhandelbaarheid van het aandeel TABS Holland is een drama. Vanmiddag opnieuw ondervonden. Ik probeerde een aantal stukjes te kopen... Misschien is het handelssysteem van NPEX geschikt om obligaties te verhandelen maar voor aandelen zeker niet. Als TABS Holland de sprong naar Euronext, de 'grote beurs', (nog) niet aandurft is mijn advies: Kijk eens naar de nx'change; www.nxchange.com/
Deze beurs heeft een keurig boekje met Bied- en Laatkoersen, en het werkt fan-tas-tisch!, 7 dagen per week, 24 uur per dag. Mijn advies aan TABS Holland: Weg bij NPEX, dit platform is echt niet geschikt voor het verhandelen van aandelen.
robert125
0
Handelssysteem NPEX is inderdaad ongunstig, de kans is groot dat je in de laatste seconde overboden wordt. Een gewoon orderboek zou veel beter werken, dan zou de koers veel hoger staan, maar dan kon je gewoon kopen en zou er ook meer aanbod zijn, kortom uiteindelijk een win-win situatie voor kopers en verkopers. Dat nxchange is wel een leuk idee om eens op de AVA aan de orde te stellen voor wie gaat, ik neem aan dat daar weinig formaliteiten vervult hoeven te worden.Het kan in elk geval geen kwaad het probleem telkens op de AVA´s aan de orde te stellen.
487 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 ... 21 22 23 24 25 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord

Direct naar Forum

Indices

AEX 559,15 -3,89%
EUR/USD 1,0976 +0,86%
Germany30^ 12.343,70 -3,38%
Gold spot 1.653,14 +0,74%
LDN100-24h 6.801,54 -1,03%
NY-Nasdaq Composite 8.980,78 +0,17%
US30# 26.496,69 -1,75%

Stijgers

Flow T...
+2,96%
IMCD
+0,07%
GrandV...
0,00%
Volker...
0,00%
Acomo
-0,25%

Dalers

ALTICE...
-12,96%
Galapagos
-11,18%
Air Fr...
-10,94%
AALBER...
-10,22%
Kiadis...
-9,81%

Nieuws Forum Meer»

(45)

Otto Obligatie op 27 feb 2020 15:25
(6)

Ronald Engels op 27 feb 2020 15:24
(49)

Alex W op 27 feb 2020 15:21
(17)

Aandeler op 27 feb 2020 15:14
(12)

Bob777 op 27 feb 2020 15:12

Column Forum Meer»

(263)

MercyMale op 27 feb 2020 15:25
(10)

Realist2018 op 27 feb 2020 15:24
(8)

Elbouw op 27 feb 2020 15:21
(535)

Ni! op 27 feb 2020 15:18
(23)

Twijfels op 27 feb 2020 14:45