Inloggen

Login
 
Wachtwoord vergeten?

Heijmans Februari 2017

Volgen
 
Klik hier om dit forumtopic te volgen en automatisch op de hoogte gehouden te worden bij nieuwe berichten.
625 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 ... 28 29 30 31 32 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omlaag ↓
Rick+__+
0
Het meest positieve van de afgelopen jaren is dat Heijmans het heeft overleeft. De crisis is dodelijk geweest in de bouw en ondanks dat heeft Heijmans een relatief laag schuldenniveau en is het aantal geplaatste aandelen nagenoeg hetzelfde als voor de crisis. Het aandeel is niet kapot gegaan door enorme emissies.
Nuchtere Kijk Op
0
quote:

Rick+__+ schreef op 3 feb 2017 om 11:29:


Het meest positieve van de afgelopen jaren is dat Heijmans het heeft overleeft. De crisis is dodelijk geweest in de bouw en ondanks dat heeft Heijmans een relatief laag schuldenniveau en is het aantal geplaatste aandelen nagenoeg hetzelfde als voor de crisis. Het aandeel is niet kapot gegaan door enorme emissies.


Helemaal met je eens Rick. Als Hillen nu goed schaakt i.z. de N23 en ook zo'n grote opdracht als die Tennet order definitief wordt, kan de koers van Heijmans terug naar niveaus van voor de slecht geformuleerde Q3 update van begin nov. 2016. Toen waren nml. ook al die N23 problemen bekend.

Als op 23 febr. (jaarcijfers 2016) bekend wordt dat er een kleiner / afnemend verlies in de boeken staat (wat ik verwacht) en dat ze scherp aan de wind zeilen en ze weer net binnen het convenant zijn gebleven, kan er mijns inziens gelijk bij vermeld worden dat er geen emissie nodig is en er vertrouwen is in de toekomst.

Natuurlijk zullen ze met de N23 een goede juridische zaak aan het maken zijn, nu de provincie voor deze tactiek heeft besloten. Maar mij is verzekerd dat ze een goede zaak hebben, met behulp van bv. Stibbe als advocaten kantoor en alles wat tot nu toe bekend is. Ik schrijf hieronder nog wel een keer alles heel uitvoerig op zoals ik het zie/verneem.

Veel journalisten / media zoals bv de dame v.d. Telegraaf zijn in mijn ogen veel te negatief doorgeslagen, mede omdat ze zich te weinig in het N23 probleem hebben verdiept.
Nuchtere Kijk Op
0
Probleem N23.
Oorzaak ligt in het geschil met de provincie Noord-Holland over het al dan niet leveren van voldoende en juiste informatie over de bodemgesteldheid, alsmede de vraag wie de extra of aanvullende werkzaamheden zal gaan bekostigen.

De provincie is van mening dat deze kosten volledig voor rekening komen van de aannemer. Heijmans denkt daar anders over. Er is arbitrage aangevraagd om dit geschil op te lossen. (Uitspraak schatting eind 2017).

Heijmans heeft aangegeven dat dit inklinken langer gaat duren dan gedacht en berekend.
Dit n.a.v. een rapport van de Grontmij (Nu onderdeel Sweco) die e.e.a. TE positief heeft voorgesteld.
De situatie ter plekke laat ook zien, dat de oude bestaande weg flink aan het verzakken is/was. Maar ook constateerde Heijmans dit op verschillende nieuwe ondergrond stukken, waar gewoon een veel langere inklink-tijd nodig is dan eerder in bv dat rapport werd aangegeven.

Je kan proberen alles met het tekenen van contracten dicht te timmeren, maar als er andere feiten aan het licht komen, wat moet Heijmans dan? Toch doorgaan met de weg? En dan later aangesproken worden voor verkeerd afleveren enz. Ze wilden het bespreken en tot een OPLOSSING komen met de provincie. Tot op heden 3-2-2017 (en dit speelt al maanden en maanden) is dit NIET gelukt.

Eigenlijk probeert de provincie gewoon Heijmans verantwoordelijk te houden voor het verkeerde grondonderzoek wat toch echt afwijkt van de feiten van de in de provincie NH gelegen gronden enz. Je kan dan wel zeggen, iedereen weet dat die gronden daar anders zijn? Maar ze geven wel de opdracht tot het maken van dat rapport. Logisch dat Heijmans bij constatering van andere feiten aan de bel trekt en tot een oplossing wil komen. Die feiten bleken daadwerkelijk bij het langzamere inklinken.

De provincie voelde de claims al komen en verzande in een soort van contract taal.
ongeclausuleerde verplichtingen zou Heijmans moeten nakomen. Of er nu wel of geen verkeerd grondrapport aan ten grondslag lag, of er nu wel of geen langere inklinktijd is enz. De provincie heeft zelf min of meer veroorzaakt dat Heijmans niet anders kon handelen bij constatering.
Of een contract nu De Basisovereenkomst, De Deelopdracht Voorbereiding, of De Deelopdracht Uitvoering wordt genoemd, of anderszins? Feit blijft dat Heijmans na constatering van dit alles, het definitieve contract (hoe ze hem ook noemen) (Deelopdracht Uitvoering ) NIET wilde ondertekenen. En toen in 2014 die wel getekende contracten werden opgemaakt, waren ze nog NIET aan het werk en inklinken enz.

Deze Deelopdracht Uitvoering ontheft Heijmans niet van eerder gemaakte afspraken aldus de provincie.
Hel lijkt er gewoon op, dat de aannemer bewust contractueel klem is gezet door de provincie. Het gaat dus puur om geld. Maakt het de provincie dan niet uit of er dit keer wel zonder verzakkingen enz. wordt gebouwd? Hier klopt gewoon iets niet. Niet betalen is niet bouwen. Wel bouwen en dan aansprakelijk gesteld worden voor slecht werk, vertraging en meerkosten, de provincie wilde blijkbaar bewust dit alles uitsluiten en moet dus niet NU vreemd opkijken dat Heijmans is gestopt.
Nuchtere Kijk Op
1
Deel 2:

Dit schrijft de provincie ook: “Dat Heijmans conform de door beide partijen getekende Basisovereenkomst verplicht is de Deelopdracht Uitvoering te aanvaarden. Het bedrijf doet waartoe het zich met het tekenen van de Basisovereenkomst heeft verplicht en voert dus de daarbij behorende werkzaamheden uit.”

Nogmaals, Heijmans wilde niet bouwen zonder oplossing meerkosten en die extra lange inklinkperiode !
Heijmans is gewoon aan de slag gegaan, heeft facturen verzonden en deels was er genoeg werk. Alleen ze kwamen er GEDURENDE het bouwen achter, dat de grond nog steeds aan het inklinken was, en zo konden ze op die stukken niet verder. Ze hebben van alles geprobeerd bij de provincie om dit kenbaar te maken en over meerkosten, vertraging enz. is volop overlegd. Echter de provincie wilde er niets van weten en dacht/denkt contractueel overal onder uit te kunnen komen. Wel of geen verkeerd rapport, wel of geen vertraging , verzakking enz. De provincie heeft gewoon bewust geprobeerd met "Tricky Contracten" bij voorbaat juist die bodemproblemen in die regio bij een ander te leggen.

Alles duidt erop dat hier iemand in de provincie geen gezichtsverlies wil lijden. Een ander (media) moest bekend maken dat het laatste contract zelfs helemaal niet door Heijmans is ondertekend. Al dit soort zaken zijn NIET duidelijk gecommuniceerd vind ik.

Getekende contracten waar de provincie op doelde, zijn dus van jaren geleden inmiddels en pas later bleek dus het euvel van langere inklink tijden, waardoor er niet gebouwd of veel later gebouwd kan worden.

Voorbeeld: De Basisovereenkomst is door beide partijen al in juni 2014 ondertekend en tegelijkertijd zijn de Deelopdracht Voorbereiding en kort daarna 7 Deelopdrachten Vooruitlopende Werkzaamheden getekend.
Het zijn allemaal van die zaken die ik las en het stinkt gewoon. (mijn mening).

Ook vermeldingswaardig: de provincie was zelf echt wel op de hoogte van bodemdalingen, dus langere inklinktijden enz.

Dit schrijven ze: “Het beleid van de provincie Noord-Holland ten aanzien van de veenweiden en bodemdaling is uiteengezet in de Agenda Groen (2013), de Watervisie 2021 (2015) en, recenter, in de beantwoording van statenvragen.”

De provincie participeert ook financieel in het Veenweiden Innovatie Centrum (VIC) te Zegveld. Dat zich ook onder andere met bodemdaling bezighoudt.

Ook dit schrijft de provincie zelf: “Het voornemen bestaat om deze problematiek in het kader van de Omgevingsvisie van de provincie Noord-Holland nadrukkelijk aan de orde te laten komen. Dit geldt niet alleen voor de problematiek in de veenweiden, maar ook voor de bodemdalingsproblematiek m.b.t. wegen, rioleringen en bebouwing. Het PBL heeft daarvan aangegeven, dat deze kosten beduidend hoger zijn dan die voor de veenweiden.”

Ook hieruit blijkt dat de provincie goed weet heeft van beduidend hogere kosten i.z. bodemdalingsproblematiek m.b.t. wegen, rioleringen enz. Heijmans heeft echt behoorlijk wat oude info (van openbare sites) die ze t.z.t. kunnen gebruiken met die arbitrage.

De Provincie heeft ook medewerking verleend aan het onder begeleiding van onafhankelijke procesbegeleiders in kaart brengen van de punten van overeenstemming en de punten waar verschil van inzicht bestaat tussen de Provincie en Heijmans. Uiteindelijk heeft dit ook niks opgeleverd. Het lijkt er allemaal op dat de provincie niet wil schikken of niet wil toegeven dat het bodemonderzoeksrapport en dus deze gehele impasse omtrent inklinktijden enz. niet wenst op te lossen. Ook W.O.B. verzoeken om contracten openbaar te krijgen enz. houdt de provincie vooralsnog (gedeeltelijk) af ! Kan tijd rekken zijn? Tactiek zijn? Maar de gedupeerden (lokale ondernemingen, buurtbewoners enz) verenigen zich en zo nemen ook de extra kosten en frustraties toe.

Meer en meer mensen maken zich zorgen over de bereikbaarheid van de regio Westfriesland voor bv. ambulances, politiewagens, brandweerwagens, maar ook de gewone bevolking, winkeliers en andere ondernemers. Niet ieder hoger taxi bonnetje zal direct gedeclareerd gaan worden, maar kosten en frustraties nemen echt toe.

Waarom gaat de overheid zo met haar burgers, maar ook met dit bouwbedrijf zo om?
Er zijn overigens nog meer zaken die spelen, maar daar help ik Heijmans niet mee in de arbitrage zaak als die hier genoemd worden. Maar forum leden, hoe meer men zich verdiept, des te meer ik de behoefte voelde ook dit weer eens heel uitvoerig te berichten. Veel is en was gewoon al bekend, maar hopelijk helpt zo'n uitvoerig stukje over de N23 voor wat meer vertrouwen in dit fonds.

To be continued, Deze provincie NH Soap ! (23-02-2017 jaarcijfers Heijmans).
Het studentje
0
Wat verwachtten jullie van de komende jaarcijfers. Zal de koers hier hard op gaan dalen, vanwege het dramatische jaar voor Heijmans, of zullen de cijfers vertrouwen kweken voor de toekomst?
HSpecter
0
quote:

Het studentje schreef op 3 feb 2017 om 12:41:


Wat verwachtten jullie van de komende jaarcijfers. Zal de koers hier hard op gaan dalen, vanwege het dramatische jaar voor Heijmans, of zullen de cijfers vertrouwen kweken voor de toekomst?


Juist geen daling meer, dat Heijmans over 2016 verlies heeft gemaakt zal niemand meer terug doen deinzen. Als met de jaarcijfers duidelijk wordt dat er definitief geen emissie nodig is krijgen we een flinke koerssprong.

Daarnaast ziet de toekomst er voor de bouw rooskleurig uit, daar kan ook Heijmans van profiteren (hopelijk (; )
Nuchtere Kijk Op
0
quote:

Het studentje schreef op 3 feb 2017 om 12:41:


Wat verwachtten jullie van de komende jaarcijfers. Zal de koers hier hard op gaan dalen, vanwege het dramatische jaar voor Heijmans, of zullen de cijfers vertrouwen kweken voor de toekomst?


Zie mijn zeer uitvoerige posts svp, ook van net weer over die N23 hierboven ;-)
HSpecter
0
quote:

Nuchtere Kijk Op schreef op 3 feb 2017 om 12:53:


[...]

Zie mijn zeer uitvoerige posts svp, ook van net weer over die N23 hierboven ;-)Dank daarvoor! (:
LekkerTruitje
0
EIB.nl (Ec. Instituut voor de Bouw) :
De totale werkvoorraad in de bouw is in december 2016 met vijf tiende maand toegenomen tot 8,6 maanden. In alle sectoren zagen de bouwbedrijven hun orderportefeuilles krachtig toenemen.

In de burgerlijke en utiliteitsbouw namen de orders met een halve maand toe tot 9,5 maanden. De woningbouw en de utiliteitsbouw lieten eenzelfde toename zien. De werkvoorraad voor de woningbouw is uitgekomen op 9,9 maanden, terwijl de orderportefeuille in de utiliteitsbouw steeg van 8,4 naar 8,9 maanden. Hiermee is de werkvoorraad in de burgerlijke en utiliteitsbouw weer terug op het niveau van voor de crisis.
Rick+__+
0
quote:

Het studentje schreef op 3 feb 2017 om 12:41:


Wat verwachtten jullie van de komende jaarcijfers. Zal de koers hier hard op gaan dalen, vanwege het dramatische jaar voor Heijmans, of zullen de cijfers vertrouwen kweken voor de toekomst?


Over 2016 nog een verlies van 10-25 miljoen. Vanaf dit jaar zijn ze waarschijnlijk weer winstgevend.
Daexter
0
quote:

HSpecter schreef op 3 feb 2017 om 12:44:


[...]

Juist geen daling meer, dat Heijmans over 2016 verlies heeft gemaakt zal niemand meer terug doen deinzen. Als met de jaarcijfers duidelijk wordt dat er definitief geen emissie nodig is krijgen we een flinke koerssprong.

Daarnaast ziet de toekomst er voor de bouw rooskleurig uit, daar kan ook Heijmans van profiteren (hopelijk (; )


Heijmans zal er sowieso van profiteren. In de bouw, macro gezien (de hele sector) heeft de bijbels 7 magere jaren (2009 t/m 2015) achter zich. 2016 was nog een overgangsjaar voor de meeste bedrijven, waarbij voor de bouwers gezien de lange doorlooptijden nog pijn moest worden genomen. Dit verschilt per bouwer, maar is in feite bij alle bouwers zo, bam heeft het bijvoorbeeld iets beter maar ook nog zeer matig gedaan afgelopen jaar.

De markt zal de komende 3 tot 6 jaar veel beter zijn dan de afgelopen 8. Als Heijmans even goed of slecht blijft presteren als afgelopen jaren, betekent dat alleen al door de marktomstandigheden een bescheiden winst onderaan de streep vanaf de jaarrekening 2017. Persoonlijk denk ik dat Heijmans niet een gelijke maar een betere prestatie zal gaan leveren. Juist van fouten maken, leer je. Anything that doesn't kill you, makes you stronger.

Voor 2016 ga ik ook uit van een bescheiden verlies en convenanten die net wel geschonden zijn, maar geen emissie die nodig is.

@Nuchtere kijk, was inderdaad allemaal al lang bekend ook voor q3 maar evengoed bedankt voor al je harde tikwerk, zal je een AB geven :)
Rick+__+
0
Ik weet niet precies waar we het vandaag aan verdiend hebben. Maar toch staan we op bijna +3% :)
Nuchtere Kijk Op
0
Thanks Daexter ;-)
Stuur maar door naar die vrouwelijke journalist v.d. Telegraaf hihi
Goedekans
0
quote:

Daexter schreef op 3 feb 2017 om 11:13:


[...]


Nee, in de basis misschien niet, alhoewel dat ;eigenlijk niet zoveel zegt. dat wil zeggen ook een financieel gezond bedrijf verkoopt vaak onderdelen om andere besluiten te kunnen nemen. Kijk bijvoorbeeld naar Shell die voor 30mrd onderdelen aan het verkopen zijn, omdat ze een ander onderdeel wilde kopen EN omdat ze de aandeelhouder wilden ontzien.

Feitelijk doet Heijmans iets vergelijkbaars. De ontstaansgrond is geheel anders, volledig mee eens, maar de beweegreden is exact hetzelfde. Kennelijk wordt de aandeelhouderswaarde naar de toekomst toe hoger gewaardeerd dan de opbrengstwaarde van de desbetreffende activiteiten. Dat is dus gewoon een lange termijn afweging en getuigt van visie.

Dit slaat wat mij betreft ook deels neer op van der Elst, het was verre van een communicatief wonder, maar we moeten niet vergeten, dat de crises van 2009 tot begin 2015 de ergste was sinds de jaren '30 dus van der Elst heeft ook wel in de slechtst mogelijke tijd aan het roer gestaan. Dus we moeten alles wel een beetje in perspectief plaatsen.

Ik weet dat ik je niet hoef te overtuigen :)


Goede analyse en ik ben het er helemaal mee eens. De echte stijging van het aandeel moet nog beginnen. Succes allen!!
Nuchtere Kijk Op
0
quote:

Rick+__+ schreef op 3 feb 2017 om 14:58:


Ik weet niet precies waar we het vandaag aan verdiend hebben. Maar toch staan we op bijna +3% :)


Al 250.000 stukken over de toonbank ;-)

Meer vraag dan aanbod hihi
pcvd
0
Aan het volume van de transacties van vandaag te zien, zijn het grotere partijen die inkopen, dus of het is voorkennis voor mogelijk een definitieve gunning of een afbouw van het shorterspercentage.
LekkerTruitje
0
Dow Jones is weer door de 20.000. Het hele beurssentiment is weer naar positief gedraaid o.m. door de macrocijfers denk ik. Alleen maar goed, voor alle aandelen, ook voor Heijmans. Lekker om het weekend mee in te gaan.
Als Robbie66 (3 febr./ 10.53u.) nog gelijk krijgt ook dan wordt het maandag helemaal feest !
Rick+__+
0
quote:

robbie66 schreef op 3 feb 2017 om 10:53:


[...]

Gunning volgt,ondertekening maandag.


Heb je toevallig een bron?
Slnc
0
quote:

pcvd schreef op 3 feb 2017 om 17:03:


Aan het volume van de transacties van vandaag te zien, zijn het grotere partijen die inkopen, dus of het is voorkennis voor mogelijk een definitieve gunning of een afbouw van het shorterspercentage.


gewoon meer kopers vandaag door het sentiment lijkt me
625 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 ... 28 29 30 31 32 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord

Direct naar Forum

Heijmans Meer »

Koers 7,580   Verschil 0,00 (0,00%)
Laag 7,430   Volume 85.526
Hoog 7,630   Gem. Volume 83.548
21-okt-19 17:35
label premium

Heijmans wil snelle oplossing stikstofdossier

Het laatste advies leest u als IEX Premium-lid

Inloggen Ontdek Premium