Inloggen

Login
 
Wachtwoord vergeten?

TomTom December 2016

Volgen
 
Klik hier om dit forumtopic te volgen en automatisch op de hoogte gehouden te worden bij nieuwe berichten.
3.270 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 ... 160 161 162 163 164 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omlaag ↓
seren
0
quote:

Koos99 schreef op 14 dec 2016 om 21:55:


[...]

Ja, het scheen dat Trump tegenover Cook en Musk zijn verbazing heeft uitgesproken over de lage koers van TomTom. Bisera gaat binnenkort daarom ook op bezoek bij Trump en zal uitleggen dat de endgame nadert, maar dat uit contractuele overwegingen niet gezegd mag worden wat de endgame inhoudt en wanneer hier nadere over verstrekt kan worden. Dan is Trump ook weer gerustgesteld.

ze zit er al, links achterin in het lichtblauw

twitter.com/search?q=trump%20cook&...
[verwijderd]
0
Endgame is dat zo iets als eindoplossing....eigenlijk iets wat je eerst moet ervaren om er over mee te kunnen praten. Misschien eens vragen aan IR.
sugar1
0
quote:

de speurneus schreef op 14 dec 2016 om 22:07:


Endgame is dat zo iets als eindoplossing....eigenlijk iets wat je eerst moet ervaren om er over mee te kunnen praten. Misschien eens vragen aan IR.

endgame=game-overrrr
Gesloopt door HG
0
[Modbreak IEX: Gelieve inhoudelijk te reageren, een aantal berichten is bij dezen verwijderd.]


Misschien
0
Mochten er deals gesloten zijn die voor ons als aandeelhouder van belang zijn om je beleggingsstrategie op te baseren kunnen we dan geen beroep doen op de wet openbaarheid van bestuur?

Artikel 1In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a.
document: een bij een bestuursorgaan berustend schriftelijk stuk of ander materiaal dat gegevens bevat;
b.
bestuurlijke aangelegenheid: een aangelegenheid die betrekking heeft op beleid van een bestuursorgaan, daaronder begrepen de voorbereiding en de uitvoering ervan;
c.
intern beraad: het beraad over een bestuurlijke aangelegenheid binnen een bestuursorgaan, dan wel binnen een kring van bestuursorganen in het kader van de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een bestuurlijke aangelegenheid;
d.
niet-ambtelijke adviescommissie: een van overheidswege ingestelde instantie, met als taak het adviseren van een of meer bestuursorganen en waarvan geen ambtenaren lid zijn, die het bestuursorgaan waaronder zij ressorteren adviseren over de onderwerpen die aan de instantie zijn voorgelegd. Ambtenaren, die secretaris of adviserend lid zijn van een adviesinstantie, worden voor de toepassing van deze bepaling niet als leden daarvan beschouwd;
e.
ambtelijke of gemengd samengestelde adviescommissie: een instantie, met als taak het adviseren van één of meer bestuursorganen, die geheel of gedeeltelijk is samengesteld uit ambtenaren, tot wier functie behoort het adviseren van het bestuursorgaan waaronder zij ressorteren over de onderwerpen die aan de instantie zijn voorgelegd;
f.
persoonlijke beleidsopvatting: een opvatting, voorstel, aanbeveling of conclusie van een of meer personen over een bestuurlijke aangelegenheid en de daartoe door hen aangevoerde argumenten;
g.
milieu-informatie: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 19.1a van de Wet milieubeheer.
Artikel 1a1
Deze wet is van toepassing op de volgende bestuursorganen:
a.
Onze Ministers;
b.
de bestuursorganen van provincies, gemeenten, waterschappen en publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie;
c.
bestuursorganen die onder de verantwoordelijkheid van de onder a en b genoemde organen werkzaam zijn;
d.
andere bestuursorganen, voor zover niet bij algemene maatregel van bestuur uitgezonderd.
2
In afwijking van het eerste lid, onder d, is deze wet op de krachtens die bepaling uitgezonderde bestuursorganen van toepassing voorzover het gaat om het verstrekken van milieu-informatie.
Hoofdstuk II. OpenbaarheidArtikel 21
Een bestuursorgaan verstrekt bij de uitvoering van zijn taak, onverminderd het elders bij wet bepaalde, informatie overeenkomstig deze wet en gaat daarbij uit van het algemeen belang van openbaarheid van informatie.
2
Het bestuursorgaan draagt er zo veel mogelijk zorg voor dat de informatie die het overeenkomstig deze wet verstrekt, actueel, nauwkeurig en vergelijkbaar is.
Hoofdstuk III. Informatie op verzoek
Artikel 31
Een ieder kan een verzoek om informatie neergelegd in documenten over een bestuurlijke aangelegenheid richten tot een bestuursorgaan of een onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of bedrijf.
2
De verzoeker vermeldt bij zijn verzoek de bestuurlijke aangelegenheid of het daarop betrekking hebbend document, waarover hij informatie wenst te ontvangen.
3
De verzoeker behoeft bij zijn verzoek geen belang te stellen.
4
Indien een verzoek te algemeen geformuleerd is, verzoekt het bestuursorgaan de verzoeker zo spoedig mogelijk om zijn verzoek te preciseren en is het hem daarbij behulpzaam.
5
Een verzoek om informatie wordt ingewilligd met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 10 en 11.

Tini
sugar1
0
quote:

seren schreef op 14 dec 2016 om 22:03:


[...]
ze zit er al, links achterin in het lichtblauw

twitter.com/search?q=trump%20cook&...

oo daar waar de hand van donald duck naar grijpt...
Sunshine Band
0
@ tini
Dit gaat over bestuursorganen, dat is wat anders als een beursgenoteerd bedrijf
Een bestuursorgaan is van de overheid, of door de overheid aangewezen
KC
holenbeer
0
quote:

Sunshine Band schreef op 14 dec 2016 om 22:31:


@ tini
Dit gaat over bestuursorganen, dat is wat anders als een beursgenoteerd bedrijf
Een bestuursorgaan is van de overheid, of door de overheid aangewezen
KC

Je zou hooguit Amsterdam of andere steden kunnen WOB-ben over hun afspraken of contracten met TT.
Dutchy Ron
0
en als ze te laat zijn met reageren is de wet op de dwangsom van toepassing en krijg je een vergoeding ;-)
Sunshine Band
0
quote:

Dutchy Ron schreef op 14 dec 2016 om 22:41:


en als ze te laat zijn met reageren is de wet op de dwangsom van toepassing en krijg je een vergoeding ;-)

Me vijfhonderd brieven naar am om informatie over de deal met T2 kunnen we ons aandelenbzit een beetj uitmelken;-)

KC
[verwijderd]
1
quote:

tatje schreef op 14 dec 2016 om 19:08:Denk dat de strategie van Harold Goddijn, tav keuze :

- niet kapitaliseren
- weinig belasting betalen
- geen dividend
- niet alle contracten of partners bekend makenBen het vaak met je eens. Maar als de media Mitsubishi en Suzuki al noemen, waarom komt er geen PB van TT?? Het is al algemeen bekend n.l.
Als het al algemeen bekend is, kan TT i.m.h.o niet achterblijven. Of er speelt iets anders, waar ik geen grip op heb. Maar helder is het absoluut niet.

Mitsubishi is al door de media in oktober in de openbaarheid gebracht dat het een contract heeft met TT.
www.topspeed.com/cars/mitsubishi/2017...
Although based on one of the least expensive trims, the Juro is well-equipped and features TomTom navigation and smartphone integration with Android Auto and Apple CarPlay, among other features.

Mitsubishi staat n.b. op de site van TT zelf!
www.tomtom.com/nl_nl/in-dash-navigati...

Suzuki is ook al in de media gerapporteerd dat het een contract heeft met TT op 28 november j.l.!:
www.autowereld.com/nieuws/autonieuws/...

Deze extra compleet uitgeruste uitvoeringen zijn bovenop de standaarduitrusting voorzien met het In-Touch Android-infotainmentsysteem met 7 inch touchscreen, Bluetooth met iPhone-connectie, WiFi, TomTom 3D-navigatie en muziekstreaming via Spotify.

Sunshine Band
0
Eerlijk gezegd denk ik dat de financiele verslaglegging van T2 niet voldoet aan de in Nederland gestelde regels en de internationale regels. Met name als het gaat om de uitsplitsing van de uitgestelde omzet van de verschillende bedrijfonderdelen.

Ik denk dat een uiteenzetting hierover naar de Afm nog het meest uithaalt. De afm moet Een serieuze vraag controleren en heeft dan een aantal mogelijkheden

www.afm.nl/nl-nl/professionals/doelgr...

Ik heb goede ervaringen met de afm, luisteren goed, zoeken uit en bellen je evt terug.
Uiteraard heeft het meer voeten in de aarde als een veb oid naar de afm stapt....

Het niet/ laat/ abusievelijk melden van nieuwe contracten zal vanzelf opgenomen worden in het onderzoek dan lijkt me.

KC
DerksVisie
0
360.here.com/2016/12/13/how-here-hd-l...

Er staat hier toch een vreemd stukje over Nvidia in:

Earlier this year, NVIDIA demonstrated the power of their DRIVE PX2 platform, which enables smarter, more sophisticated ADAS (advanced driver-assistance systems).

NVIDIA used the HD Live Map to localise a test car down to 20 centimetres, which is vital as autonomous vehicles need to know exactly where they are and the context around them, while continuing to operate safely and staying on the optimal path.

The demonstration also showed the importance of fusing all sensor data together, with the map being acknowledged as a critical component.

------------------------------------

Waarom gebruikt Nvidia de kaarten van TomTom niet? Of gaat dit over een voorbeeld vóór de samenwerking van Nvidia met TomTom bekend werd.Was here
0
quote:

DerksVisie schreef op 14 dec 2016 om 23:09:


360.here.com/2016/12/13/how-here-hd-l...

Er staat hier toch een vreemd stukje over Nvidia in:

Earlier this year, NVIDIA demonstrated the power of their DRIVE PX2 platform, which enables smarter, more sophisticated ADAS (advanced driver-assistance systems).

NVIDIA used the HD Live Map to localise a test car down to 20 centimetres, which is vital as autonomous vehicles need to know exactly where they are and the context around them, while continuing to operate safely and staying on the optimal path.

The demonstration also showed the importance of fusing all sensor data together, with the map being acknowledged as a critical component.

------------------------------------

Waarom gebruikt Nvidia de kaarten van TomTom niet? Of gaat dit over een voorbeeld vóór de samenwerking van Nvidia met TomTom bekend werd.
Hik
0
quote:

DerksVisie schreef op 14 dec 2016 om 23:09:


360.here.com/2016/12/13/how-here-hd-l...

Er staat hier toch een vreemd stukje over Nvidia in:

Earlier this year, NVIDIA demonstrated the power of their DRIVE PX2 platform, which enables smarter, more sophisticated ADAS (advanced driver-assistance systems).

NVIDIA used the HD Live Map to localise a test car down to 20 centimetres, which is vital as autonomous vehicles need to know exactly where they are and the context around them, while continuing to operate safely and staying on the optimal path.

The demonstration also showed the importance of fusing all sensor data together, with the map being acknowledged as a critical component.

------------------------------------

Waarom gebruikt Nvidia de kaarten van TomTom niet? Of gaat dit over een voorbeeld vóór de samenwerking van Nvidia met TomTom bekend werd.


Exact! Dit was ten tijde van de CES2016. De eerste demo's van Nvidia's Drive PX2 werden vergezeld van HERE 3D-maps. Daarna eigenlijk niets meer van dit samenwerkingsverband vernomen.

CES2016 was TomTom nergens te bekennen hoewel ze er stonden met RoadDNA en hun demo cockpit. Ze werden gedist door Mobileye en genegeerd door iedereen.
Ik hou m'n hart vast. Over 3 weken is het weer CES.....
Was here
0
Lijkt me idd CES 2016 verhaal.Ziet mooi veschil tussen werkwijze Here en Road dna.Ik zou zeggen bekijk de video en trek je conclusie.

quote:

DerksVisie schreef op 14 dec 2016 om 23:09:


360.here.com/2016/12/13/how-here-hd-l...

Er staat hier toch een vreemd stukje over Nvidia in:

Earlier this year, NVIDIA demonstrated the power of their DRIVE PX2 platform, which enables smarter, more sophisticated ADAS (advanced driver-assistance systems).

NVIDIA used the HD Live Map to localise a test car down to 20 centimetres, which is vital as autonomous vehicles need to know exactly where they are and the context around them, while continuing to operate safely and staying on the optimal path.

The demonstration also showed the importance of fusing all sensor data together, with the map being acknowledged as a critical component.

------------------------------------

Waarom gebruikt Nvidia de kaarten van TomTom niet? Of gaat dit over een voorbeeld vóór de samenwerking van Nvidia met TomTom bekend werd.
Hik
2
quote:

*Justin* schreef op 14 dec 2016 om 23:19:


[...]De meeste mensen lopen inmiddels mee in een grote fanfare van droeftoeters.
Ik denk dat je geen belegger heet als je TomTom aandelen bezit. Je bent eigenlijk meer een filantroop.
Sunshine Band
0
Nvidia levert die px2 gewoon aan ieder die hd map heeft, ook Baidu. Het is inderdaad de vraag wie er straks het beste product mee maakt, maar ook wie dat product vlot en goed in de markt weet te zetten.

Ik zeg: het is nog niet gedaan the endgame!

KC
Mojo
0
Sommigen onder ons zijn nog steeds geobsedeerd door het Mobil-eitje en zijn bezig ons een xynixje te flikken. Altijd aan het eind van het jaar worden we een beetje depressief en dan kunnen we de schuilkelder in. Maar ach we zien het volgend jaar wel weer....
3.270 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 ... 160 161 162 163 164 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord

Direct naar Forum

TomTom Meer »

Koers 10,090   Verschil +0,38 (+3,91%)
Laag 9,711   Volume 1.298.876
Hoog 10,210   Gem. Volume 782.139
17-okt-19 17:37
label premium

TomTom: Reality check

Het laatste advies leest u als IEX Premium-lid

Inloggen Ontdek Premium