Inloggen

Login
 
Wachtwoord vergeten?

POSTNL NOVEMBER 2016

Volgen
 
Klik hier om dit forumtopic te volgen en automatisch op de hoogte gehouden te worden bij nieuwe berichten.
4.667 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 ... 230 231 232 233 234 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omlaag ↓
Toekomstbeeld
0
Wat een hoop totale onzin vandaag op het forum. Veel herhalingen van de postings van vrijdagavond en zaterdag en helaas veel persoonlijke aanvallen. Jammer genoeg geen enkele visie of nieuwe verhelderende invalshoek op de gebeurtenissen.

Vriendelijk verzoek om input te beperken tot inhoudelijke en niet persoonlijke. En specifiek voor de posters met de one-liners, geeft toch eens argumentatie bij een mening.
Accuboor
0
quote:

realiteit 2016 schreef op 20 nov 2016 om 19:56:


[quote alias=Mippert id=9721512 date=201611201941]
Ja, realiteit 2016, de vraag is nu of de stichting in actie WIL komen en zo ja, wat dit voor effect zal hebben. eerder in deze disc. werd gesteld dat hun actie alleen tot uitstel en (dus) niet tot afstel kan leiden.


Hallo Mippert,

De Stichting zal net zolang bestaan na het activeren hiervan als zij zelf nodig acht.
De enige die de stichting kan beëindigen is de stichting zelf, dat zit echt wel waterdicht en goed dichtgetimmerd in elkaar.
Je hebt het over WIL, de stichting bestuurders zijn 100% loyaal aan de Raad van Commissarisen, en je kunt aannemen dat de stichtingsbestuurders ook al de garantie aan de regering hebben gegeven dat zij indien nodig gelijk in actie zullen komen.
Het heeft verder helemaal niks meer te maken over een eventueel hoger bod, dat is allang een gepasseerd station.


Heb nog een fijne avond.

Haha je beschrijft een organisatie die mij doet denken aan de (PVDA) maffia...

Helaas voor jou slechts uitstel en geen afstel. We leven nog wel in een rechtsstaat!

pielsje
1
quote:

Toekomstbeeld schreef op 20 nov 2016 om 21:04:


Wat een hoop totale onzin vandaag op het forum. Veel herhalingen van de postings van vrijdagavond en zaterdag en helaas veel persoonlijke aanvallen. Jammer genoeg geen enkele visie of nieuwe verhelderende invalshoek op de gebeurtenissen.

Vriendelijk verzoek om input te beperken tot inhoudelijke en niet persoonlijke. En specifiek voor de posters met de one-liners, geeft toch eens argumentatie bij een mening.


Dit is jouw kijk op het forum, die mening is duidelijk niet iedereen toegedaan..
En aanpassen, waarom?
Maak jij de regels?
Toekomstbeeld
0
quote:

pielsje schreef op 20 nov 2016 om 21:06:


[...]

Dit is jouw kijk op het forum, die mening is duidelijk niet iedereen toegedaan..
En aanpassen, waarom?
Maak jij de regels?


Ik schrijf het waarom in mijn posting dus beter lezen aub. Ik zal het voor je herhalen: omdat er een hoop onzin geschreven wordt zonder argumentatie.

Verder maak ik geen regels ik doe een vriendelijk verzoek.

Degenen die de one-liners posten zullen inderdaad een andere mening hebben. Maar dat is dan ook gelijk het enige waar ze een mening over hebben.

pielsje
0
quote:

Toekomstbeeld schreef op 20 nov 2016 om 21:40:


[...]

Ik schrijf het waarom in mijn posting dus beter lezen aub. Ik zal het voor je herhalen: omdat er een hoop onzin geschreven wordt zonder argumentatie.

Verder maak ik geen regels ik doe een vriendelijk verzoek.

Degenen die de one-liners posten zullen inderdaad een andere mening hebben. Maar dat is dan ook gelijk het enige waar ze een mening over hebben.
Ik snap Martijn steeds beter
De laatste zin van jou behoeft overigens wat uitleg
andrejes
0
MIJN TIJD
© mfn online editor import
COM­MEN­TAAR
Eco­no­misch na­ti­o­na­lis­me

In de dis­cus­sie over de plan­nen van Bpost om Post­NL over te nemen wordt de be­drijfs­eco­no­mi­sche lo­gi­ca opzij ge­duwd door po­li­tie­ke over­we­gin­gen en eco­no­misch na­ti­o­na­lis­me.

Post­NL heeft op­nieuw laten weten de avan­ces van Bpost niet op prijs te stel­len. Over de be­drijfs­eco­no­mi­sche ar­gu­men­ten voor een sa­men­gaan wordt amper nog ge­spro­ken. Post­NL?ver­wijst in zijn af­wij­zend ant­woord na­druk­ke­lijk naar de weer­stand tegen de deal die in de Ne­der­land­se re­ge­ring en in het par­le­ment be­staat. Het dos­sier heeft een po­li­tie­ke di­men­sie ge­kre­gen die het niet ge­mak­ke­lijk zal kwijt­ra­ken.

De Ne­der­lan­ders zeu­ren over de grote in­vloed van de Bel­gi­sche po­li­tiek op Bpost, dat een au­to­noom en beurs­ge­no­teerd over­heids­be­drijf is. De Bel­gen heb­ben kri­tiek op de be­moei­e­nis­sen van Ne­der­land­se po­li­ti­ci in het over­na­me­dos­sier, hoe­wel de Ne­der­land­se staat geen aan­deel­hou­der meer is van Post­NL. De pot ver­wijt de ketel dat hij zwart ziet. Maar het is veel­zeg­gend dat de Bel­gi­sche mi­nis­ter Alexan­der De Croo en zijn Ne­der­land­se col­le­ga Henk Kamp op het pu­blie­ke forum het hoog­ste woord voe­ren in dit be­drijfs­ver­haal.

Dat Bpost een over­heids­be­drijf is ge­brui­ken de Ne­der­lan­ders gre­tig als ar­gu­ment om de over­na­me af te wij­zen. Maar ook als Bpost de over­heid niet als grote aan­deel­hou­der had, zou er in Ne­der­land wei­nig en­thou­si­as­me zijn voor de deal. Onze noor­der­bu­ren zien de be­slis­sings­cen­tra van hun grote be­drij­ven niet graag in bui­ten­land­se han­den komen. Ze waar­schu­wen voor de ge­vol­gen van de fi­li­a­li­se­ring, een term ove­ri­gens die van België naar Ne­der­land is over­ge­waaid.

Wij, Bel­gen, moe­ten be­grip tonen voor de Ne­der­land­se ge­voe­lig­he­den.
Het kan de Ne­der­lan­ders niet kwa­lijk wor­den ge­no­men. Ze heb­ben en­ke­le trau­ma­ti­sche er­va­rin­gen met her­struc­tu­re­rin­gen en slui­tin­gen van Ne­der­land­se be­drij­ven, be­slist in een ver bui­ten­lands hoofd­kwar­tier, met zwaar ba­nen­ver­lies tot ge­volg.

AD­VER­TEN­TIE

Wij, Bel­gen, moe­ten be­grip tonen voor die ge­voe­lig­heid. We heb­ben zelf ook ge­leerd dat de fi­li­a­li­se­ring onze eco­no­mie heeft ver­zwakt. De schrap­ping van 3.500 jobs bij ING België, be­slist in Am­ster­dam, heeft dat zopas nog eens pijn­lijk dui­de­lijk ge­maakt. Zulke er­va­rin­gen zijn een voe­dings­bo­dem voor eco­no­misch na­ti­o­na­lis­me, dat aan­sluit bij de re­vi­val van het pro­tec­ti­o­nis­me. In België net zo goed als in Ne­der­land.

Moet Bpost zijn plan­nen om Post­NL over te nemen dan de­fi­ni­tief op­ber­gen? Niet nood­za­ke­lijk. Bpost kan pro­be­ren de voor­al in­sti­tu­ti­o­ne­le aan­deel­hou­ders van Post­NL recht­streeks te over­tui­gen. Maar een over­na­me zon­der steun van het ma­na­ge­ment en tegen de zin van de Ne­der­land­se over­heid is ge­waagd. Bpost kiest het best voor de stil­le di­plo­ma­tie, om op basis van de ster­ke be­drijfs­eco­no­mi­sche lo­gi­ca de po­li­tie­ke weer­stand weg te mas­se­ren die in Ne­der­land be­staat tegen de deal en om tot een fu­sie­voor­stel te komen waar­in alle par­tij­en zich kun­nen vin­den. El­kaar pu­blie­ke­lijk ver­wij­ten maken be­moei­lijkt enkel een op­los­sing.
Lector
0
Ik denk dat we een tijdje helemaal niets horen en dat Bpost dan uiteindelijk helemaal afhaakt, een en ander uitsluitend gebaseerd op mijn eigen onderbuik gevoel overigens :-)
Geefgas
1
quote:

pielsje schreef op 20 nov 2016 om 21:06:


[...]

Dit is jouw kijk op het forum, die mening is duidelijk niet iedereen toegedaan..
En aanpassen, waarom?
Maak jij de regels?


Inderdaad kun je op een anoniem forum roepen wat je wil.
Komt een beetje over als schoolplein van vroeger.
En die kindertijd zijn we nu toch wel zo'n beetje ontgroeid?

Maar het verzoek van Toekomstbeeld lijkt me duidelijk en wordt door velen gesteund. Het is zoeken naar de interessante postings tussen de overvloed aan kinderlijke posts. Het lijkt wel of er een aantal mensen erg op zoek zijn naar aandacht.

Er zijn weinig andere fora die zo ver zakken in pijl als het PostNL forum.
En ja, ik hoor graag goede informatie tav PostNL, en gelukkig zijn er nog steeds een aantal leden die inhoudelijk informatie of visie delen.

Ik vind het erg jammer dat het forum wordt misbruikt door degene die zo op zoek zijn naar aandacht, waardoor het wel zoeken is naar die meningen die op inhoud zijn gebaseerd.

Maar zoals gezegd, het is een anoniem forum dus je kunt doen en laten wat je wil. Als dat je een goed gevoel geeft ...
Martijn van M
0
Holy-shit... 10 paginas met nieuwe posts dit weekend, vooral gevuld met inhoud die regelmatig lijkt op bellen gemaakt van babie-spuug: zinloos, doch kan wel vermakelijk zijn om even kennis van te nemen.

:-)

Voor de degenen die bang zijn iets gemist te hebben, er was geloof ik geen relevant nieuws rondom PostNL dit weekend (ook niet over de meeting in Londen waarvan niemand lijkt te kunnen bevestigen dat deze ook echt heeft plaats gevonden)... m.u.v. een Belgische analist (Bakelants - hoofdredacteur van De Belegger) die PostNL heeft getipt als een overnamekandidaat (o wonder, o wonder, wat een verrassing zeg).

Bron: www.beursduivel.be/Beursnieuws/155157...
pielsje
0
quote:

Geefgas schreef op 20 nov 2016 om 23:06:


[...]

Inderdaad kun je op een anoniem forum roepen wat je wil.
Komt een beetje over als schoolplein van vroeger.
En die kindertijd zijn we nu toch wel zo'n beetje ontgroeid?

Maar het verzoek van Toekomstbeeld lijkt me duidelijk en wordt door velen gesteund. Het is zoeken naar de interessante postings tussen de overvloed aan kinderlijke posts. Het lijkt wel of er een aantal mensen erg op zoek zijn naar aandacht.

Er zijn weinig andere fora die zo ver zakken in pijl als het PostNL forum.
En ja, ik hoor graag goede informatie tav PostNL, en gelukkig zijn er nog steeds een aantal leden die inhoudelijk informatie of visie delen.

Ik vind het erg jammer dat het forum wordt misbruikt door degene die zo op zoek zijn naar aandacht, waardoor het wel zoeken is naar die meningen die op inhoud zijn gebaseerd.

Maar zoals gezegd, het is een anoniem forum dus je kunt doen en laten wat je wil. Als dat je een goed gevoel geeft ...


Geefgas, je mening is duidelijk.
Echter wie bepaalt op dit forum wat inhoudelijk is, en wat niet?
De regels zijn gemaakt door IEX, en als ik me niet wil houden aan de regels krijg ik een ban.
Ik hoef dat niet te horen van deze en of gene, die zichzelf zo goed vinden.
Zoek dan een ander forum, of pas je aan.

Klaar toch?
Ps: case closed

JvH
0
quote:

Geefgas schreef op 20 nov 2016 om 23:06:


[...]

Het is zoeken naar de interessante postings tussen de overvloed aan kinderlijke posts. Het lijkt wel of er een aantal mensen erg op zoek zijn naar aandacht.

Er zijn weinig andere fora die zo ver zakken in pijl als het PostNL forum.Jij zegt kinderlijke posts die ver zakken in pijl..

Tja, zo zakt het peil inderdaad.
zarzamora
0
Toekomstbeeld
0
quote:

zarzamora schreef op 21 nov 2016 om 08:13:


PostNL krijgt een "neutral"-advies van UBS met koersdoel van 4,60 euro.


Mooi, de doelen boven de 4,50 euro nemen toe. Ing staat al lange tijd op 5,30 en Goldman Sachs op 5,30.

Was het vorige advies bij UBS niet 4,40?
Toekomstbeeld
0
Voor wie het niet gezien heeft. Vanaf minuut 17 gaat het over PostNL. Goeie uitspraken over de reële waarde zonder overname.

video.iex.nl/Beleggen-Video/27943/IEX...
Henkiepenkie63
0
jaar2018
0
[quote alias=Rising hope id=9721798 date=201611210759]
Wat zou een reële bodem zijn als er geen bod komt?


3,80-4,00
JvH
0
quote:

Rising hope schreef op 21 nov 2016 om 07:59:


Wat zou een reële bodem zijn als er geen bod komt?


Voor de geruchten van Bpost stond de koers op 4.29 op eigen kracht.
prinszicht
0
Blaffende honden bijten niet. 2 weken grote mond maar niets beter voorstel maar wel een plekje aan tafel verwachten. En de komende weken de koers drukken. Dat wordt geen zalig kerstfeest.
4.667 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 ... 230 231 232 233 234 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord

Direct naar Forum

PostNL Koninklijke Meer »

Koers 1,949   Verschil +0,01 (+0,26%)
Laag 1,943   Volume 1.006.028
Hoog 1,966   Gem. Volume 5.147.178
18-nov-19 12:51
label premium

PostNL schiet tekort (update)

Het laatste advies leest u als IEX Premium-lid

Inloggen Ontdek Premium