Inloggen

Login
 
Wachtwoord vergeten?

Pharming in november dan toch scoren

Volgen
 
Klik hier om dit forumtopic te volgen en automatisch op de hoogte gehouden te worden bij nieuwe berichten.
3.056 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 ... 149 150 151 152 153 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omlaag ↓
Niknaam
1
Over de Gewone Obligatielening

De conceptvoorwaarden voor de Gewone Obligatielening zijn als volgt. De Gewone Obligaties hebben een looptijd van vijf jaar, tenzij eerder geconverteerd of afgelost en hebben een vaste coupon van 8,5% per jaar (halfjaarlijks betaalbaar). Deze is afhankelijk van de keuze van de houder converteerbaar gedurende de uitoefenperiode, die naar verwachting aanvangt kort na uitgifte en zal eindigen kort voor de vervaldatum na vijf jaar, in 58.859.154 aandelen tegen een conversieprijs van €0.284 per aandeel, een prijs vertegenwoordigende een premie van 25% ten opzichte van de VWAP of 38,5% ten opzichte van de Rights-prijs. De Gewone Obligaties zijn naar keuze van De Onderneming tegen de nominale waarde aflosbaar na drie jaar, als de volume gewogen gemiddelde prijs van de aandelen op dat moment boven de prijs is, wat betekent dat de Gewone Obligaties, indien geconverteerd in aandelen, 30% meer waard zijn dan haar nominale waarde. De houders kunnen ervoor kiezen hun Gewone Obligaties te converteren. De houders kunnen aflossing a pari verzoeken van alle niet afgeloste of niet geconverteerde Obligaties na afloop van de looptijd van vijf jaar. De Gewone Obligaties zijn niet gegarandeerd, noch verzekerd. De houders van Gewone Obligaties ontvangen 20% warrantdekking in de 2016 Warrants, wat hen het recht geeft om in te schrijven op 11.971,831 aandelen tegen een warrant-uitoefenprijs van €0,284, dat is de prijs met een premie van 25% ten opzichte van de VWAP, of 38,5% ten opzichte van de uitgifteprijs.

Over de Aflosbare Obligaties
De Onderneming heeft een termsheet getekend met een Belangrijke investeerder die alle maandelijks Aflosbare Obligaties overneemt tegen de volgende voorwaarden. De Aflosbare Obligaties hebben een looptijd van 18 maanden, zonder coupon, alhoewel er bij afronding van de deal een fee betaald dient worden van €5,0 miljoen aan de houders die de Obligaties opnemen. De Obligaties zijn converteerbaar naar keuze van de houder binnen 18 maanden na uitgifte tegen een conversieprijs die het laagste is van een premie van 35% ten opzichte van de 20 dagen volume gewogen gemiddelde prijs of €0,300 bij closing van de Aflosbare Obligatielening. Dit betekent vandaag bij €0,300, vertegenwoordigende een premie van 32% ten opzichte van de VWAP of 46% ten opzichte van de Uitgifteprijs.
De Onderneming zal na twee maanden beginnen met aflossing van de Aflosbare Obligaties in 16 gelijke termijnen, naar voorkeur van De Onderneming in aandelen of in contanten, alhoewel de eerste drie termijnen alleen in contanten zullen plaatsvinden. Aangezien het aantal Aandelen dat volgens berekening benodigd is voor iedere maandelijkse aflossing afhangt van de koers van het aandeel in de 20 dagen voorafgaand aan deze berekening, is het mogelijk dat in sommige gevallen meer aandelen zullen worden uitgegeven voor een dergelijke betaling dan het aantal aandelen waarin de Aflosbare Obligatie die wordt afgelost zou converteren. Dit zou het verwaterende effect van een dergelijke betaling versterken. Dit wordt echter gecompenseerd door het niet hoeven uitgevenvan de Aandelen waarin zo’n portie zou worden geconverteerd en ook door ieder bedrag aan aflossingen die in contanten wordt gedaan. Het maximum aflossingsbedrag in cash (anders dan voor een vroege betaling) is gemaximeerd op 70% van de gehele faciliteit. Dit betekent dat het minimale aantal van de Aflosbare Obligaties dat dient te worden terugbetaald in Aandelen €13,5 miljoen bedraagt, wat terugbetalingen in aandelen zou betekenen van in totaal 60.267.857 aandelen tegen een theoretische ex-Rights prijs (TERP) voor een Pharming aandeel direct naar de Claimemissie van €0,224.

Dit in vergelijking met een volledige conversie van de Aflosbare Obligaties in aandelen tegen de €0,300 conversieprijs van 150.000.000 aandelen. Na de eerste 2 maanden zonder aflossingen, dienen de eerste 3 aflossingen betaald te worden volledig in contanten. Dit beperkt het effect van een volledige conversie van de Aflosbare Obligaties van 150.000.000 Aandelen tot 121.875.000 Aandelen.

De Aflosbare Obligaties zijn ook aflosbaar in contanten naar keuze door De Onderneming binnen de duur van 18 maanden. De premie varieert tussen 10% en 25%, afhankelijk van hoeveel van de Aflosbare Obligaties reeds zijn betaald in Aandelen. De Aflosbare Obligaties zijn niet gegarandeerd, noch verzekerd en komen na zowel de Bankschuld als de Gewone Obligaties. De houders van Aflosbare Obligaties ontvangen een 40% warrantdekking over de 2016 Warrants, die hen recht geeft op inschrijving voor 63.380.282 Aandelen tegen een warrant-uitoefenprijs van €0,284, dat is de prijs vertegenwoordigend een premie van 25% ten opzichte van de VWAP of 38,5% ten opzichte van de Uitgifteprijs.

Niknaam
1
Over de Nieuwe Leningsfaciliteit
De nieuwe leningsfaciliteit wordt naar verwachting ter beschikking gesteld door Kreos Capital V (UK) Ltd. en Silicon Valley Bank (De Nieuwe Kredietverstrekkers). De Onderneming heeft met deze partijen een term sheet getekend tegen nagenoeg dezelfde algemene voorwaarden als voor de huidige Leningen. Volgens de algemene voorwaarden van de nieuwe leningsfaciliteit zullen de Nieuwe Kredietverstrekkers een US$40 miljoen (ongeveer €37,7 miljoen) gegarandeerde lening verstrekken, aflosbaar in 42 maanden met een 8% vaste rente per jaar. Gedurende de eerste 12 maanden van de lening wordt alleen rente betaald, gevolgd door maandelijkse aflossing van het uitstaande hoofdbedrag volgens een 30 maanden afbetalingsschema.
Als vergoeding voor de nieuwe leningsfaciliteit ontvangen de Nieuwe Kredietverstrekkers of de aan hen gelieerde ondernemingen een 10% warrantdekking (i.e. warrants voor de verkrijging van 12.933.431 Aandelen tegen een conversieprijs van €0,284, een prijs vertegenwoordigende een premie van 25 ten opzichte van de VWAP of 38,5% ten opzichte van de Uitgifteprijs) alsmede een finale betaling bij het einde van de looptijd (juni 2020) van 9% over de hoofdsom.

De Nieuwe Kredietverstrekkers ontvangen een eerste rangschikking voor alle activa, inclusief intellectueel eigendom van de Groep. Voorwaarde voor het afsluiten van de Nieuwe Leningsfaciliteit is dat minimaal voor €40 miljoen eigen vermogen en converteerbare schuld wordt vergaard, het due diligence-onderzoek gunstig wordt afgerond door de Nieuwe Kredietverstrekkers, er geen schending van verklaringen en garanties plaatsvinden door Pharming en alle benodigde documentatie door partijen wordt uitgevoerd.

De Nieuwe Kredietverstrekkers en de houders van de Gewone Obligaties en Aflosbare Obligaties ontvangen allen warrants tegen identieke voorwaarden (de 2016 Warrants). De 2016 Warrants zullen uitoefenbaar worden voor een periode van vijf jaar vanaf de afwikkelingsdatum van de Claimemissie en tegen een uitoefenprijs van €0,284, gelijk aan een premie van 25,0% boven de VWAP, of 38,5% boven de Rights-prijs. De uitoefenprijs van de 2016 Warrants zal worden aangepast ingeval van een kwestie die de algemene voorwaarden van de Aandelen verandert, zoals onderverdeling of samenvoeging van Aandelen, voor het weerspiegelen van de waarde van de originele warrant onmiddellijk voorafgaand aan een dergelijke kwestie.

Over het Prospectus
Een volledig prospectus voor de Claimemissie, inclusief additionele informatie over alle instrumenten, alsook informatie over De Onderneming, De Bieding en de activiteiten, zal worden gepubliceerd na goedkeuring door de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Onder voorbehoud van die goedkeuring heeft De Onderneming een voorlopig tijdschema opgesteld voor de Claimemissie:
________________________________________________________________________________________
Registratiedatum Onmiddellijk na het sluiten van de handel op Euronext Amsterdam om 17:40 op 22 november 2016
Ex-rechten handel in de aandelen vangt aan 09:00 CET op 23 november 2016
Uitoefenperiode vangt aan ? 09:00 CET op 23 november 2016
Handel in claimrechten vangt aan 09:00 CET on 23 November 2016
Handel in claimrechten stopt 17:40 CET op 29 november 2016
Einde uitoefenperiode 17:40 CET op 30 november 2016
Toewijzing van Nieuwe Aandelen? Naar verwachting op 2 december 2016
Uitgifte van, betaling voor en levering van
de Nieuwe Aandelen (inclusief de Romp-aandelen) Naar verwachting op 6 december 2016
(Afwikkeldatum) en aanvang handel in de Nieuwe Aandelen

Het prospectus bevat een nieuw gedetailleerd pro-forma overzicht in overeenstemming met de regels van de Prospectus-richtlijn. Dit overzicht is gebaseerd op een meer gedetailleerde versie van de Q3 verkorte geconsolideerde Verlies- en Winstrekening, vervaardigd onder IAS 34 ten behoeve van referentie-informatie. Deze vorm van het Q3 verslag is vandaag gepubliceerd op Pharmings website onder Public Reports in de Shareholder section van Investors and Media.

Het pro-forma overzicht toont een aangepaste blik op de transactie als een hypothetische situatie (maar niet identiek) ten opzichte van de pro-forma informatie gepresenteerd in elk van Pharmings persberichten over de transactie op 9 augustus en de laatste twee financiële rapportages op 3 oktober 2016 (8 maanden rapport tot en met 31 augustus) en 27 oktober 2016 (Q3 rapport 2016). De verschillen houden voornamelijk verband met de verandering van de boekhoudkundige behandeling van de deal van een activatransactie naar een business combinatie, plus wijzigingen verband houdende met meer accurate kosteninformatie en de financiële structuur op basis van de laatste voorwaarden.

= = = E I N D E P E R S B E R I C H T = = =
[verwijderd]
1
quote:

Beur schreef op 21 nov 2016 om 08:43:


En verder wacht ik wel totdat de juichende fans hier wat tot bedaren en hopelijk ook wat inzicht zijn gekomen.
Veel genoegen met Pharming vandaag! :)


Ooo had je de boel fout ingeschat? Volgende keer beter!
[verwijderd]
1
Wat een mop weken zeuren over het gaat niet lukken geen geld geen vertrouwen Bla bla, dan komt Sijmen met 112 miljoen koopt de rechten en houd nog een aanzienlijk bedrag achter de hand en wat schertst een ieders verbazing de azijn zijkertjes vinden wederom van alles en nog wat ai ai ai.

Pharming vandaag al vet richting 30?

Ruud..
marlanki
1
quote:

Declan schreef op 21 nov 2016 om 08:59:


Wat een mop weken zeuren over het gaat niet lukken geen geld geen vertrouwen Bla bla, dan komt Sijmen met 112 miljoen koopt de rechten en houd nog een aanzienlijk bedrag achter de hand en wat schertst een ieders verbazing de azijn zijkertjes vinden wederom van alles en nog wat ai ai ai.

Pharming vandaag al vet richting 30?

Ruud..


Vrijdag werd nog berekend dat Pharming waarschijnlijk slechts circa 13 milj. zou overhouden.
Beur
0
quote:

engima2 schreef op 21 nov 2016 om 08:58:


[...]

Ooo had je de boel fout ingeschat? Volgende keer beter!
Ik denk het niet. Sterkte meissie!
't zal maar gebeuren
0
quote:

BoOOOming schreef op 21 nov 2016 om 08:42:


intussen hoor je de zwartmakers niet over het commitment dat het VOLTALLIGE management van Pharming aan het bedrijf en de nieuwe fase geeft:

Niet alleen zetten ze hun volledige optie-claims in - (in tegenstelling tot wat hier door sommigen beweerd werd, dat ze alleen maar hun toekomstige salaris willen zekerstellen) - , ook doen ze voor de volle 100% mee met de claim emissie

en dat kost de vries nog geen 35.000 euro.
[verwijderd]
2
Veel genoegen met pharming vandaag .wat een klap voor de azijnzeikers.meer dan genoeg geld opgehaald.etc etc.
Ja , druip maar af met je staart tussen je benen.
[verwijderd]
1
quote:

Toekomstbeeld schreef op 21 nov 2016 om 08:56:


Even de cijfers op een rij:

111.8 mln opgehaald
16 mln euro afgelost op de dure lening die amper 12 maanden liep (en waarvoor ook een stevife afsluitprovisie is betaald)
10.8 mln euro aan kosten provisies
85 mln euro netto overgehouden

56.6 mln euro direct over te maken aan Valeant (let op: Pharming is alweer 4 mln euro kwijtgeraakt sinds de aankondiging vd terugkoop vanwege de sterkere USD. )

28.4 mln euro toename kas

Hoe lang zingen ze het uit met deze centjes gezien de rente en aflossings verplichtingen? Niet te vergeten dat de eerste 65 miljoen USD die ze verdienen nog naar Valeant gaat.
Netter zoou zijn om Pharming en de Board te feliciteren met deze geweldige prestatie.
Maar toegeven dat we mis zitten dat is voor vele en we zien ze mopperend door de deur lopen waarheen?? de volgende waar zei hun agressie kwijt kunnen.

Ruud..
't zal maar gebeuren
1
update:


In totaal 112 miljoen euro aan vers kapitaal.
(ABM FN-Dow Jones) Pharming Group wil 12,1 miljoen euro ophalen met de uitgifte van 58,9 miljoen nieuwe aandelen, als onderdeel van een breder plan dat in totaal 111,8 miljoen euro moet opleveren. Dit maakte het biotechbedrijf maandag voorbeurs bekend.
Naast de uitgifte van de bijna 59 miljoen nieuwe aandelen via een claimemissie van 1 voor 7, tegen een prijs van 0,205 euro per aandeel, sloot Pharming ook een akkoord met de bestaande kredietverstrekker Sillicon Valley Bank en de nieuwe verstrekker Kreos Capital voor een kredietfaciliteit van omgerekend 37,7 miljoen euro, tegen een rente van 8 procent, en lanceert het twee converteerbare obligaties voor 62,0 miljoen euro. De converteerbare leningen worden uitgegeven met een premie tussen de 25 en 35 procent ten opzichte van de 20 dagen volume gewogen gemiddelde prijs.
De raad van bestuur zal al haar rechten op inschrijving onder de claimemissie uitoefenen
Van de 111,8 miljoen euro die Pharming in totaal ophaalt, blijft circa 85 miljoen euro over na kosten en terugbetaling van ruim 16 miljoen euro aan bestaande schulden.
De 85 miljoen euro zal Pharming gebruiken voor het terugkopen van de commerciële rechten van Ruconest in Noord-Amerika, zoals het biotechbedrijf dit recent al aankondigde, en voor aanvullende marketing en verkoopuitgaven voor Ruconest in zowel Amerika als Europa.
CEO Sijmen de Vries van Pharming sprak van "kwalitatief hoogstaande investeerders" en "goede voorwaarden". De topman benadrukte daarnaast de intentie van het bestuur om op alle toewijzingsrechten in te schrijven voor de nieuwe aandelen, waardoor het management een belang krijgt in Pharming. De onderneming gaat volgens De Vries "een bijzonder opwindende en naar verwachting succesvolle groeifase in".
Pharming Group sloot vrijdag 0,9 procent lager op 0,23 euro.
Update: om meer informatie toe te voegen.
Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999
Copyright ABM Financial News. All rights reserved
(END) Dow Jones Newswires
November 21, 2016 03:06 ET (08:06 GMT)
© 2016 ABM Financial News. All rights reserved.

AAND PHARMING GROUP @ EUR 0.01
NL0010391025
bestens
0
quote:

$rob$ schreef op 21 nov 2016 om 09:08:


Aan de koers te zien, is er nog weinig enthousiasme.......


Blijkbaar alles conform verwachting????
Sjedow
0
Ik beleg nog niet zo heel lang, maar heb vorige week 15.000 pharming gekocht, wat moet ik nou precies doen? Met de emissie? Mijn broker bellen om me in te schrijven hiervoor? Groet
Beur
0
quote:

engima2 schreef op 21 nov 2016 om 09:05:


Veel genoegen met pharming vandaag .wat een klap voor de azijnzeikers.meer dan genoeg geld opgehaald.etc etc.
Ja , druip maar af met je staart tussen je benen.
Een wat meer uitgebreide reactie plaatsen hier heeft tegenwoordig nauwelijks zin meer tussen strijdkreten slakende Pharming hooligans. De voorwaarden al een beetje bekeken trouwens? ;)
marlanki
2
quote:

Toekomstbeeld schreef op 21 nov 2016 om 08:56:


Even de cijfers op een rij:

111.8 mln opgehaald
16 mln euro afgelost op de dure lening die amper 12 maanden liep (en waarvoor ook een stevife afsluitprovisie is betaald)
10.8 mln euro aan kosten provisies
85 mln euro netto overgehouden

56.6 mln euro direct over te maken aan Valeant (let op: Pharming is alweer 4 mln euro kwijtgeraakt sinds de aankondiging vd terugkoop vanwege de sterkere USD. )

28.4 mln euro toename kas

Hoe lang zingen ze het uit met deze centjes gezien de rente en aflossings verplichtingen? Niet te vergeten dat de eerste 65 miljoen USD die ze verdienen nog naar Valeant gaat.

Let Op: de inkomsten zijn in de USA ook in dollars. Dus hogere inkomsten gezien de euro.
bammie
0
Muv van de believers geeft niemand iets om de toekomst van Ph en gaat het alleen maar om geld verdienen. Mooi verkoop-moment voor de kopers op 0.17ct van juli dit jaar!
Beur
0
quote:

bammie schreef op 21 nov 2016 om 09:12:


Muv van de believers geeft niemand iets om de toekomst van Ph en gaat het alleen maar om geld verdienen. Mooi verkoop-moment voor de kopers op 0.17ct van juli dit jaar!
Het merendeel van die zogenaamde believers zijn de juist hardste traders Bammie.... :)
DeZwarteRidder
0
Over het Prospectus
Een volledig prospectus voor de Claimemissie, inclusief additionele informatie over alle instrumenten, alsook informatie over De Onderneming, De Bieding en de activiteiten, zal worden gepubliceerd na goedkeuring door de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM).


Onder voorbehoud van die goedkeuring heeft De Onderneming een voorlopig tijdschema opgesteld voor de Claimemissie:
3.056 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 ... 149 150 151 152 153 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord

Direct naar Forum

Pharming Group Meer »

Koers 1,162   Verschil -0,01 (-1,23%)
Laag 1,114   Volume 9.210.300
Hoog 1,174   Gem. Volume 16.578.885
22-okt-19 17:35
label premium

Medewerker Pharming aangeklaagd

Het laatste advies leest u als IEX Premium-lid

Inloggen Ontdek Premium