Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor

Inloggen

 • Geen account? Registreren

Wachtwoord vergeten?

Aandeel Pharming Group AEX:PHARM.NL, NL0010391025

 • 0,792 25 okt 2021 11:17
 • -0,010 (-1,25%) Dagrange 0,790 - 0,809
 • 1.200.544 Gem. (3M) 3,2M

Vacatures bij Pharming

560 Posts
Pagina: «« 1 ... 23 24 25 26 27 28 »» | Laatste | Omlaag ↓
 1. forum rang 7 Janssen&Janssen 16 augustus 2021 12:44
  Quality Assurance
  Sr. QA Full-time Leiden

  Production
  Animal Caretaker Full-time Eindhoven
  Biotechnician Full-time Eindhoven

  Finance
  Finance Manager Full-time Leiden

  Clinical and Medical
  Clinical Trial Assistant Full-time Warren, New Jersey

  Technical Operations & QC
  Junior F&E (Facility & Equipment) Engineer Full-time Oss
  External Manufacturing Manager Full-time Leiden
  Facility and Equipment (Sr) Director Full-time Leiden/Brabant
  QC Lead Full-time Oss
  CMC Lead Full-time Leiden/Brabant

  Medical Affairs
  Regional Medical Director DACH Full-time DACH
  Regional Medical Director UK Full-time UK
  Regional Medical Director FR/BENELUX Full-time France
  Regional Medical Director Iberia/Italy Full-time Italy
  MSL Diagnostic Specialist Full-time The Netherlands

  Regulatory Affairs
  Medical Writer Regulatory Affairs Full-time Leiden
  Regulatory Affairs (Senior) Specialist CMC Full-time Leiden
  Associate Director Regulatory Affairs Full-time Warren, New Jersey USA

  ICT
  Functional Application Manager SAP Full-time Leiden
  Functional Application Manager Full-time Brabant

  Procurement
  Manager Procurement Full-time Leiden

  Investor Relations
  Investor Relations Assistant Full-time Leiden

  Bijgekomen;

  Afgenomen:
  CQV Engineer Full-time Oss

  Aantal openstaand: 22

  Totaal vacatures toe of afname vanaf 29 sept 2020
  Bijgekomen: 71
  Vervuld: 61
 2. forum rang 7 Janssen&Janssen 16 augustus 2021 20:16
  Quality Assurance
  Sr. QA Full-time Leiden

  Production
  Animal Caretaker Full-time Eindhoven
  Biotechnician Full-time Eindhoven

  Finance
  Finance Manager Full-time Leiden

  Clinical and Medical
  Clinical Trial Assistant Full-time Warren, New Jersey

  Technical Operations & QC
  External Manufacturing Manager Full-time Leiden
  Facility and Equipment (Sr) Director Full-time Leiden/Brabant
  QC Lead Full-time Oss
  CMC Lead Full-time Leiden/Brabant

  Medical Affairs
  Regional Medical Director DACH Full-time DACH
  Regional Medical Director UK Full-time UK
  Regional Medical Director FR/BENELUX Full-time France
  Regional Medical Director Iberia/Italy Full-time Italy
  MSL Diagnostic Specialist Full-time The Netherlands

  Regulatory Affairs
  Medical Writer Regulatory Affairs Full-time Leiden
  Regulatory Affairs (Senior) Specialist CMC Full-time Leiden
  Associate Director Regulatory Affairs Full-time Warren, New Jersey USA

  ICT
  Functional Application Manager SAP Full-time Leiden
  Functional Application Manager Full-time Brabant

  Procurement
  Manager Procurement Full-time Leiden

  Investor Relations
  Investor Relations Assistant Full-time Leiden

  Bijgekomen;

  Afgenomen:
  Junior F&E (Facility & Equipment) Engineer Full-time Oss

  Aantal openstaand: 21

  Totaal vacatures toe of afname vanaf 29 sept 2020
  Bijgekomen: 71
  Vervuld: 62
 3. forum rang 7 Janssen&Janssen 24 augustus 2021 19:26
  Quality Assurance
  Sr. QA Full-time Leiden

  Production
  Animal Caretaker Full-time Eindhoven
  Biotechnician Full-time Eindhoven

  Finance
  Finance Manager Full-time Leiden

  Clinical and Medical
  Clinical Trial Assistant Full-time Warren, New Jersey

  Technical Operations & QC
  External Manufacturing Manager Full-time Leiden
  Facility and Equipment (Sr) Director Full-time Leiden/Brabant
  QC Lead Full-time Oss
  CMC Lead Full-time Leiden/Brabant

  Medical Affairs
  Regional Medical Director DACH Full-time DACH
  Regional Medical Director UK Full-time UK
  Regional Medical Director FR/BENELUX Full-time France
  Regional Medical Director Iberia/Italy Full-time Italy
  MSL Diagnostic Specialist Full-time The Netherlands

  Regulatory Affairs
  Medical Writer Regulatory Affairs Full-time Leiden
  Regulatory Affairs (Senior) Specialist CMC Full-time Leiden
  Associate Director Regulatory Affairs Full-time Warren, New Jersey USA

  ICT
  Functional Application Manager SAP Full-time Leiden
  Functional Application Manager Full-time Brabant

  Procurement
  Manager Procurement Full-time Leiden

  Investor Relations
  Investor Relations Assistant Full-time Leiden

  Business Integrity
  Privacy Officer Full-time Leiden

  Bijgekomen;
  Privacy Officer Full-time Leiden

  Afgenomen:

  Aantal openstaand: 22

  Totaal vacatures toe of afname vanaf 29 sept 2020
  Bijgekomen: 72
  Vervuld: 62
 4. forum rang 7 Janssen&Janssen 24 augustus 2021 19:29
  Privacy Officer Full-time · Leiden

  Pharming is a global, commercial stage biopharmaceutical company developing innovative protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases and unmet medical needs. The company is poised for further scientific, technological and new product development and additional commercial roll-outs. The company is based internationally and growing quickly. As a result of this growth, we are looking for a Privacy Officer.

  About the role:

  The Privacy Officer advises on, implements, monitors, and maintains internal and external privacy policies and measures, to ensure that Pharming is compliant with the GDPR and other applicable privacy legislation in force. He/ she has first line responsibility and will work together with the Data Protection Officer (DPO), as the second line officer. The Privacy Officer initiates and conducts Data Protection Impact Assessments (DPIAs), sets up and controls a register of processing activities, checks Data Processing Agreements, trains staff and (if necessary) communicates with the data protection authorities.

  Areas of responsibilities:

  Co-designs, implements and executes the Privacy Management Program within Pharming;
  Write and/or amend internal data protection policies, guidelines, and procedures in alignment with stakeholders
  Provides advice and implements measures needed to comply with prevailing international privacy laws and regulations,
  Participate in projects that are related to data privacy/compliance
  Sets up and controls a register of data processing activities that are carried out in the organization and checks with Data Processing Agreements
  Conducts Data Protection Impact Assessments (audits) to ensure compliance and address potential issues
  Cooperates with the DPO on the execution of all privacy related policies and measures and monitoring of the correct implementation
  (Trains staff members across the organization who are involved in data handling and processing and) takes initiatives to increase privacy awareness in the organization
  Reports on a regular basis, and without undue delay in case of incidents, to the Global Business Integrity Officer and management.

  Required skills and qualifications in order to be successful in this role:

  Teamwork
  Impact
  Persuasiveness
  Problem solving
  Initiative
  Tenacity
  Independence
  Result orientation

  Knowledge:

  Bachelor or Master’s degree in relevant area, preferably Law
  CIPP/e and/or CIPM
  in-depth knowledge of privacy legislation
  High risk awareness and risk management skills
  expert knowledge of International data protection laws and practices and in depth understanding of the GDPR
  change and Project management skills
  Experience:

  Min. 3 years of experience in data privacy compliance
  Experience in Life Sciences is a plus

  Pharming is een wereldwijd, commercieel biofarmaceutisch bedrijf dat innovatieve eiwitvervangende therapieën en precisiegeneesmiddelen ontwikkelt voor de behandeling van zeldzame ziekten en onvervulde medische behoeften. Het bedrijf is klaar voor verdere wetenschappelijke, technologische en nieuwe productontwikkeling en aanvullende commerciële uitrol. Het bedrijf is internationaal gevestigd en groeit snel. Vanwege deze groei zijn wij op zoek naar een Privacy Officer.

  Over de rol:

  De Privacy Officer adviseert over, implementeert, controleert en onderhoudt interne en externe privacybeleidslijnen en maatregelen om ervoor te zorgen dat Pharming voldoet aan de AVG en andere toepasselijke privacywetgeving die van kracht is. Hij/zij heeft de eerstelijnsverantwoordelijkheid en werkt samen met de Functionaris Gegevensbescherming (FG), als tweedelijnsfunctionaris. De Privacy Officer initieert en voert Data Protection Impact Assessments (DPIA's) uit, stelt een register van verwerkingsactiviteiten op en controleert deze, controleert Verwerkersovereenkomsten, leidt medewerkers op en communiceert (indien nodig) met de gegevensbeschermingsautoriteiten.

  Verantwoordelijkheden:

  Co-ontwerpt, implementeert en voert het Privacy Management Programma binnen Pharming uit;
  Schrijven en/of wijzigen van intern beleid, richtlijnen en procedures voor gegevensbescherming in afstemming met belanghebbenden
  Geeft advies en implementeert maatregelen die nodig zijn om te voldoen aan de geldende internationale wet- en regelgeving op het gebied van privacy,
  Deelnemen aan projecten die te maken hebben met dataprivacy/compliance
  Stelt een register op van gegevensverwerkingsactiviteiten die in de organisatie worden uitgevoerd en controleert deze met Verwerkersovereenkomsten
  Voert gegevensbeschermingseffectbeoordelingen (audits) uit om naleving te waarborgen en mogelijke problemen aan te pakken
  Werkt samen met de DPO bij de uitvoering van alle privacy gerelateerde beleidslijnen en maatregelen en het bewaken van de juiste implementatie
  (Traint medewerkers in de hele organisatie op die betrokken zijn bij gegevensverwerking en -verwerking en neemt initiatieven om het privacybewustzijn in de organisatie te vergroten
  Rapporteert op regelmatige basis, en zonder onnodige vertraging in geval van incidenten, aan de Global Business Integrity Officer en het management.

  Vereiste vaardigheden en kwalificaties om succesvol te zijn in deze rol:

  Teamwerk
  Gevolg
  Overredingskracht
  Probleemoplossing
  Initiatief
  Hardnekkigheid
  Onafhankelijkheid
  Resultaatgerichtheid

  Kennis:

  Bachelor of Master diploma in relevant gebied, bij voorkeur Rechten
  CIPP/e en/of CIPM
  diepgaande kennis van privacywetgeving
  Hoog risicobewustzijn en vaardigheden op het gebied van risicobeheer
  deskundige kennis van internationale gegevensbeschermingswetten en -praktijken en diepgaande kennis van de AVG
  verander- en projectmanagementvaardigheden
  Beleven:

  Min. 3 jaar ervaring in het naleven van gegevensprivacy
  Ervaring in Life Sciences is een pluspunt
 5. forum rang 7 Janssen&Janssen 26 augustus 2021 15:57
  Quality Assurance
  Sr. QA Full-time Leiden

  Production
  Animal Caretaker Full-time Eindhoven
  Biotechnician Full-time Eindhoven

  Finance
  Finance Manager Full-time Leiden
  IT Risk & Control Officer Full-time Leiden
  Business Risk & Control Officer Full-time Leiden

  Clinical and Medical
  Clinical Trial Assistant Full-time Warren, New Jersey

  Technical Operations & QC
  External Manufacturing Manager Full-time Leiden
  Facility and Equipment (Sr) Director Full-time Leiden/Brabant
  QC Lead Full-time Oss
  CMC Lead Full-time Leiden/Brabant

  Medical Affairs
  Regional Medical Director DACH Full-time DACH
  Regional Medical Director UK Full-time UK
  Regional Medical Director FR/BENELUX Full-time France
  Regional Medical Director Iberia/Italy Full-time Italy
  MSL Diagnostic Specialist Full-time The Netherlands

  Regulatory Affairs
  Medical Writer Regulatory Affairs Full-time Leiden
  Regulatory Affairs (Senior) Specialist CMC Full-time Leiden
  Associate Director Regulatory Affairs Full-time Warren, New Jersey USA

  ICT
  Functional Application Manager SAP Full-time Leiden
  Functional Application Manager Full-time Brabant

  Procurement
  Manager Procurement Full-time Leiden

  Investor Relations
  Investor Relations Assistant Full-time Leiden

  Business Integrity
  Privacy Officer Full-time Leiden

  Bijgekomen;
  IT Risk & Control Officer Full-time Leiden
  Business Risk & Control Officer Full-time Leiden

  Afgenomen:

  Aantal openstaand: 24

  Totaal vacatures toe of afname vanaf 29 sept 2020
  Bijgekomen: 74
  Vervuld: 62
 6. forum rang 7 Janssen&Janssen 26 augustus 2021 16:00
  IT Risk & Control Officer Full-time Leiden

  Pharming is een wereldwijd, commercieel biofarmaceutisch bedrijf dat innovatieve eiwitvervangingstherapieën en precisiegeneesmiddelen ontwikkelt voor de behandeling van zeldzame ziekten en onvervulde medische behoeften. Het bedrijf is klaar voor verdere wetenschappelijke, technologische en nieuwe productontwikkeling en aanvullende commerciële roll-outs. Het bedrijf is internationaal gevestigd en groeit snel. Als gevolg van deze groei zijn we op zoek naar een IT Risk & Control Officer.

  Over de functie:

  De IT Risk & Control Officer is onderdeel van Internal Control Functie die verantwoordelijk is voor het partneren met proceseigenaren in het hele bedrijf om interne controles te ontwerpen en te onderhouden in lijn met onze risicobereidheid en om de kwaliteit van onze processen te behouden.

  De IT Risk & Control Officer is verantwoordelijk voor het uitvoeren van SOX walkthroughs, procesdocumentatie, effectiviteitstesten en risicobeoordelingen. De functie is ook verantwoordelijk voor het uitvoeren van individuele interne controleprojecten, als onderdeel van het totale interne controle- en uiteindelijk auditplan. Deze verantwoordelijkheid omvat het uitvoeren van interne controleprocedures en het ondersteunen van het management bij de implementatie van interne controles, het analyseren van hiaten in de processen in het licht van het nieuw geïmplementeerde ERP (SAP S/4HANA), en in de toekomst ook het voorbereiden van interne auditrapporten met de resultaten van het uitgevoerde werk. De werkzaamheden zullen zich onder meer richten op ITGC, SAP Application Controls binnen P2P, O2C, F2R en Cybersecurity risicobeoordeling. Daarnaast zorgt de IT Risk & Control Officer voor de follow-up van de status van openstaande kwesties op het gebied van interne controle en audit. De IT Risk & Control Officer zal ook de Internal Control Manager bijstaan met de periodieke rapportage aan de auditcommissie, de ontwikkeling van het SOX-testplan en uiteindelijk het jaarlijkse interne controleplan en het uitdragen van concepten voor interne controle en corporate governance in het hele bedrijf.

  De functie Interne controle biedt een manier om de middelen, het beleid en de procedures van de organisatie te bewaken en te meten. De IT Risk & Control Officer is verantwoordelijk voor het verhogen van de operationele efficiëntie van organisaties, het opsporen en elimineren van fraude en het waarborgen van de naleving van relevante regelgeving.

  De IT Risk & Control Officer beschikt over sterke vaardigheden op het gebied van stakeholder management en is in staat om proceseigenaren uit te dagen om met robuuste, schaalbare oplossingen te komen die de belangrijkste risico's beperken en tegelijkertijd de business in staat stellen.

  Verantwoordelijkheidsgebieden:

  Dienen op de afdeling Finance als SOX liaison (specifiek met betrekking tot de controleomgeving) tussen de IT- en data-afdelingen en de externe auditors van het bedrijf.
  Interactie tussen afdelingspersoneel om ervoor te zorgen dat SOX-doelstellingen, deliverables en tijdlijnen worden gehaald.
  Samenwerken met proceseigenaren om SOX-documentatie te ontwikkelen, te onderhouden en te herzien.
  Helpen bij het documenteren van interne controleprocessen door middel van verhalen en flowcharts.
  Regelmatig evalueren van controles per respectief gebied om ervoor te zorgen dat ze nog steeds relevant zijn.
  Assistentie bij de coördinatie en uitvoering van managementtests van controles en het bijhouden van de status van hiaten en corrigerende maatregelen.
  assisteren bij het verhelpen van tekortkomingen in interne controles (specifiek met betrekking tot de controleomgeving).
  Gebruikmaken van een softwareprogramma voor interne controles (AuditBoard).
  Opstellen van presentatieschema's en verstrekken van statusupdates indien nodig voor gebruik door het management.
  Helpen bij het ontwikkelen en leiden van regelmatige training/bewustwordingsprogramma's om proces- en controleeigenaren te trainen en te onderwijzen over interne controle onderwerpen.
  Ondersteunen van business owners bij het monitoren en beoordelen van gebruikerstoegang binnen verschillende systemen (inclusief gepaste activiteit) voor kritische transacties en mogelijke schendingen van functiescheiding.
  Bijwerken van kritieke toegangsrisico's en criteria voor functiescheiding om evoluerende technologie en bedrijfsmodellen te weerspiegelen.
  Identificeer risico's binnen IT-projecten en ontwikkel plannen om deze te elimineren, te controleren of te monitoren. Voortdurend toezicht instellen op algemene IT-controles en IT-toepassingscontroles.
  Periodiek audits uitvoeren om na te gaan of de afdelingen de vastgestelde procedures volgens het auditplan volgen.
  Vereiste vaardigheden en kwalificaties om in deze functie succesvol te zijn:

  Begrip van interne controleconcepten en ervaring met het toepassen daarvan bij het plannen, uitvoeren, beheren van en rapporteren over de evaluatie van diverse bedrijfsprocessen/gebieden/functies.
  Bewezen vermogen om zelfstandig te werken, met weinig vereiste richting en begeleiding.
  Flexibel blijven om aan de dynamische bedrijfsbehoeften te voldoen, met behoud van robuuste oplossingen die de controleomgeving versterken.
  Je beschikt over sterke mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden om effectief te presenteren aan collega's en het management.
  Toont de leiderschapsvaardigheden die nodig zijn om ideeën te verkopen en management buy-in te verkrijgen voor constructieve verandering.
  Begrijp interne auditstandaarden, COSO, COBIT en risicobeoordelingspraktijken.
  Je beschikt over materiedeskundigheid voor IT, Informatiebeveiliging en de Interne Controlefunctie met betrekking tot controleontwerp, -implementatie, -uitvoering en -standaardisatie.
  Ervaring hebben met het uitvoeren van meerdere projecten en het werken met verschillende teamleden.
  Kennis:

  In het bezit zijn van een universitaire graad in Information Systems/Auditing of een ander relevant vakgebied.
  CISA/RE-certificering of gelijkwaardig.
  Kennis van SAP S/4HANA is een pré.
  Ervaring:

  Beschikken over 5 of meer jaar ervaring in Information Systems/IT Auditing, bij voorkeur inclusief Big 4 ervaring.
  Ervaring met SOX of vergelijkbare ICFR-raamwerken en een goed begrip van COSO- en COBIT-raamwerken voor interne controle.
 7. forum rang 7 Janssen&Janssen 26 augustus 2021 16:01
  Business Risk & Control Officer Full-time Leiden

  Pharming is een wereldwijd, commercieel biofarmaceutisch bedrijf dat innovatieve eiwitvervangingstherapieën en precisiegeneesmiddelen ontwikkelt voor de behandeling van zeldzame ziekten en onvervulde medische behoeften. Het bedrijf is klaar voor verdere wetenschappelijke, technologische en nieuwe productontwikkeling en aanvullende commerciële roll-outs. Het bedrijf is internationaal gevestigd en groeit snel. Als gevolg van deze groei zijn we op zoek naar een Business Risk & Control Officer

  Over de functie:

  De Business Risk & Control Officer maakt deel uit van de Internal Control Function die verantwoordelijk is voor de samenwerking met proceseigenaren in het hele bedrijf om interne controles te ontwerpen en te onderhouden in lijn met onze risicobereidheid en om de kwaliteit van onze processen te handhaven.

  De Business Risk & Control Officer is verantwoordelijk voor het uitvoeren van SOX walkthroughs, procesdocumentatie, effectiviteitstesten en risicobeoordelingen. De functie is ook verantwoordelijk voor het uitvoeren van individuele interne controleprojecten, als onderdeel van het totale interne controle- en uiteindelijk auditplan. Deze verantwoordelijkheid omvat het uitvoeren van interne controleprocedures en het ondersteunen van het management bij de implementatie van interne controles, het analyseren van hiaten in processen in het licht van het nieuw geïmplementeerde ERP (SAP S/4HANA), en in de toekomst ook het voorbereiden van interne auditrapporten met de resultaten van het uitgevoerde werk. De werkzaamheden zullen zich onder meer richten op financiële en operationele processen. Daarnaast zorgt de Business Risk & Control Officer voor de follow-up van de status van openstaande kwesties op het gebied van interne controle en audit. De Business Risk & Control Officer zal ook de Internal Control Manager bijstaan bij de periodieke rapportering aan de auditcommissie, de ontwikkeling van het SOX-testplan en uiteindelijk het jaarlijkse interne controleplan en het uitdragen van concepten van interne controle en corporate governance in de hele onderneming.

  De functie Interne controle biedt een manier om de middelen, het beleid en de procedures van de organisatie te bewaken en te meten. De Business Risk & Control Officer is verantwoordelijk voor het verhogen van de operationele efficiëntie van organisaties, het opsporen en elimineren van fraude en het waarborgen van de naleving van relevante regelgeving.

  De Business Risk & Control Officer beschikt over sterke vaardigheden op het gebied van stakeholder management en is in staat om proceseigenaren uit te dagen om met robuuste, schaalbare oplossingen te komen die de belangrijkste risico's beperken en tegelijkertijd de business in staat stellen.

  Verantwoordelijkheidsgebieden:

  Dienen op de afdeling Finance als de SOX liaison (specifiek met betrekking tot de controleomgeving) tussen de afdelingen Compliance, Operations, Finance, HR, etc. en de externe auditors van het bedrijf.
  Interactie tussen afdelingspersoneel om ervoor te zorgen dat SOX-doelstellingen, deliverables en tijdlijnen worden gehaald.
  Samenwerken met proceseigenaren om de SOX-documentatie te ontwikkelen, te onderhouden en te herzien.
  Helpen bij het documenteren van interne controleprocessen door middel van verhaallijnen en stroomschema's.
  Assistentie bij de coördinatie en uitvoering van managementtests van controles en het bijhouden van de status van hiaten en corrigerende maatregelen.
  Regelmatig evalueren van controles per respectief gebied om ervoor te zorgen dat ze nog steeds relevant zijn.
  Gebruikmaken van een softwaretool voor interne controles (AuditBoard).
  assisteren bij het coördinatieproces om managementbeoordelingen van interne controles te verkrijgen, met inbegrip van de identificatie van zwakke punten en mogelijkheden voor verbetering.
  Opstellen van presentatieschema's en verstrekken van statusupdates indien nodig voor gebruik door het management.
  Assistentie bij de ontwikkeling en leiding van regelmatige opleidings-/bewustmakingsprogramma's om eigenaars van processen en controles op te leiden en voor te lichten over onderwerpen op het gebied van interne controle.
  Ontwikkelen/onderhouden van werkkennis van wetten en industrie richtlijnen voor het opzetten, onderhouden en rapporteren van interne controles.
  Helpen bij de coördinatie van de driemaandelijkse en jaarlijkse SOX-processen.
  Werk aan andere bedrijfsaangelegenheden indien nodig.
  Werkt indien nodig aan speciale opdrachten.
  Periodiek audits uitvoeren om na te gaan of afdelingen de vastgestelde procedures volgen volgens het Audit Plan.
  Vereiste vaardigheden en kwalificaties om succesvol te zijn in deze functie:

  Begrip van interne controle concepten en ervaring met het toepassen hiervan bij het plannen, uitvoeren, beheren en rapporteren van de evaluatie van diverse bedrijfsprocessen/gebieden/functies.
  Bewezen vermogen om zelfstandig te werken, met weinig vereiste richting en begeleiding.
  Flexibel blijven om aan de dynamische bedrijfsbehoeften te voldoen, met behoud van robuuste oplossingen die de controleomgeving versterken
  Je beschikt over sterke mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden om effectief te presenteren aan collega's en het management.
  De leiderschapsvaardigheden vertonen die nodig zijn om ideeën te verkopen en management buy-in te verkrijgen voor constructieve verandering.
  Begrip van interne auditnormen, COSO en risicobeoordelingspraktijken.
  Begrip van de technische aspecten van boekhouding en financiële verslaglegging.
  Ervaring hebben met het uitvoeren van meerdere projecten en het werken met verschillende teamleden.
  Kennis:

  In het bezit zijn van een universitair diploma in boekhouding/financiën.
  CPA/CIA/RA/ACCA-certificering of gelijkwaardig.
  Kennis van SAP S/4HANA is een pluspunt.
  Ervaring:

  Beschikken over 5 of meer jaar public accounting en/of private industry ervaring in interne audit en/of interne controle.
  Ervaring met SOX of vergelijkbare ICFR-raamwerken en een goed begrip van COSO- en COBIT-raamwerken voor interne controle.
  Ervaring in de sector is een pluspunt.
 8. forum rang 7 Janssen&Janssen 31 augustus 2021 11:24
  Quality Assurance
  Sr. QA Full-time Leiden

  Production
  Animal Caretaker Full-time Eindhoven
  Biotechnician Full-time Eindhoven

  Finance
  Finance Manager Full-time Leiden
  IT Risk & Control Officer Full-time Leiden
  Business Risk & Control Officer Full-time Leiden

  Clinical and Medical
  Clinical Trial Assistant Full-time Warren, New Jersey

  Technical Operations & QC
  External Manufacturing Manager Full-time Leiden
  Facility and Equipment (Sr) Director Full-time Leiden/Brabant
  QC Lead Full-time Oss
  CMC Lead Full-time Leiden/Brabant

  Medical Affairs
  Regional Medical Director DACH Full-time DACH
  Regional Medical Director FR/BENELUX Full-time France
  Regional Medical Director Iberia/Italy Full-time Italy
  MSL Diagnostic Specialist Full-time The Netherlands

  Regulatory Affairs
  Medical Writer Regulatory Affairs Full-time Leiden
  Regulatory Affairs (Senior) Specialist CMC Full-time Leiden
  Associate Director Regulatory Affairs Full-time Warren, New Jersey USA

  ICT
  Functional Application Manager SAP Full-time Leiden
  Functional Application Manager Full-time Brabant

  Business Integrity
  Privacy Officer Full-time Leiden

  Bijgekomen;

  Afgenomen:
  Regional Medical Director UK Full-time UK
  Investor Relations Assistant Full-time Leiden
  Manager Procurement Full-time Leiden

  Aantal openstaand: 21

  Totaal vacatures toe of afname vanaf 29 sept 2020
  Bijgekomen: 74
  Vervuld: 63
 9. forum rang 7 Janssen&Janssen 31 augustus 2021 19:52
  Quality Assurance
  Sr. QA Full-time Leiden

  Production
  Animal Caretaker Full-time Eindhoven
  Biotechnician Full-time Eindhoven

  Finance
  Finance Manager Full-time Leiden
  IT Risk & Control Officer Full-time Leiden
  Business Risk & Control Officer Full-time Leiden

  Clinical and Medical
  Clinical Trial Assistant Full-time Warren, New Jersey

  Technical Operations & QC
  External Manufacturing Manager Full-time Leiden
  Facility and Equipment (Sr) Director Full-time Leiden/Brabant
  QC Lead Full-time Oss
  CMC Lead Full-time Leiden/Brabant

  Medical Affairs
  Regional Medical Director DACH Full-time DACH
  Regional Medical Director FR/BENELUX Full-time France
  Regional Medical Director Iberia/Italy Full-time Italy
  MSL Diagnostic Specialist Full-time The Netherlands

  Regulatory Affairs
  Medical Writer Regulatory Affairs Full-time Leiden
  Regulatory Affairs (Senior) Specialist CMC Full-time Leiden
  Associate Director Regulatory Affairs Full-time Warren, New Jersey USA

  ICT
  Functional Application Manager SAP Full-time Leiden

  Business Integrity
  Privacy Officer Full-time Leiden

  Bijgekomen;

  Afgenomen:
  Functional Application Manager Full-time Brabant

  Aantal openstaand: 20

  Totaal vacatures toe of afname vanaf 29 sept 2020
  Bijgekomen: 74
  Vervuld: 64
 10. forum rang 7 Janssen&Janssen 1 september 2021 12:57
  Quality Assurance
  Sr. QA Full-time Leiden

  Production
  Animal Caretaker Full-time Eindhoven
  Biotechnician Full-time Eindhoven

  Finance
  Finance Manager Full-time Leiden
  IT Risk & Control Officer Full-time Leiden
  Business Risk & Control Officer Full-time Leiden

  Clinical and Medical
  Clinical Trial Assistant Full-time Warren, New Jersey

  Technical Operations & QC
  External Manufacturing Manager Full-time Leiden
  Facility and Equipment (Sr) Director Full-time Leiden/Brabant
  QC Lead Full-time Oss
  CMC Lead Full-time Leiden/Brabant

  Medical Affairs
  Regional Medical Director DACH Full-time DACH
  Regional Medical Director FR/BENELUX Full-time France
  Regional Medical Director Iberia/Italy Full-time Italy

  Regulatory Affairs
  Medical Writer Regulatory Affairs Full-time Leiden
  Regulatory Affairs (Senior) Specialist CMC Full-time Leiden

  ICT
  Functional Application Manager SAP Full-time Leiden

  Business Integrity
  Privacy Officer Full-time Leiden

  Bijgekomen;

  Afgenomen:
  MSL Diagnostic Specialist Full-time The Netherlands
  Associate Director Regulatory Affairs Full-time Warren, New Jersey USA

  Aantal openstaand: 18

  Totaal vacatures toe of afname vanaf 29 sept 2020
  Bijgekomen: 74
  Vervuld: 66
 11. forum rang 7 Janssen&Janssen 3 september 2021 10:08
  Quality Assurance
  Sr. QA Full-time Leiden

  Production
  Animal Caretaker Full-time Eindhoven
  Biotechnician Full-time Eindhoven

  Finance
  Finance Manager Full-time Leiden
  IT Risk & Control Officer Full-time Leiden
  Business Risk & Control Officer Full-time Leiden

  Clinical and Medical
  Clinical Trial Assistant Full-time Warren, New Jersey

  Technical Operations & QC
  External Manufacturing Manager Full-time Leiden
  Facility and Equipment (Sr) Director Full-time Leiden/Brabant
  QC Lead Full-time Oss
  CMC Lead Full-time Leiden/Brabant

  Medical Affairs
  Regional Medical Director DACH Full-time DACH
  Regional Medical Director FR/BENELUX Full-time France
  Regional Medical Director Iberia/Italy Full-time Italy

  ICT
  Functional Application Manager SAP Full-time Leiden

  Business Integrity
  Privacy Officer Full-time Leiden

  Bijgekomen;

  Afgenomen:
  Medical Writer Regulatory Affairs Full-time Leiden
  Regulatory Affairs (Senior) Specialist CMC Full-time Leiden

  Aantal openstaand: 16

  Totaal vacatures toe of afname vanaf 29 sept 2020
  Bijgekomen: 74
  Vervuld: 68
 12. forum rang 7 Janssen&Janssen 21 september 2021 17:11
  Quality Assurance
  Sr. QA Full-time Leiden

  Production
  Animal Caretaker Full-time Eindhoven
  Biotechnician Full-time Eindhoven
  Animal Caretake Full-time Oss
  Biotechnician Full-time Oss

  Finance
  Finance Manager Full-time Leiden
  IT Risk & Control Officer Full-time Leiden
  Business Risk & Control Officer Full-time Leiden

  Clinical and Medical
  Clinical Trial Assistant Full-time Warren, New Jersey

  Commercial Operations
  Associate Director Commercial Operations
  Full-time UK

  Technical Operations & QC
  External Manufacturing Manager Full-time Leiden
  Facility and Equipment (Sr) Director Full-time Leiden/Brabant
  QC Lead Full-time Oss
  CMC Lead Full-time Leiden/Brabant

  Medical Affairs
  Regional Medical Director DACH Full-time DACH
  Regional Medical Director FR/BENELUX Full-time France
  Regional Medical Director Iberia/Italy Full-time Italy

  ICT
  Functional Application Manager SAP Full-time Leiden

  Business Integrity
  Privacy Officer Full-time Leiden

  Bijgekomen;
  Animal Caretake Full-time Oss
  Biotechnician Full-time Oss
  Associate Director Commercial Operations
  Full-time UK

  Afgenomen:

  Aantal openstaand: 19

  Totaal vacatures toe of afname vanaf 29 sept 2020
  Bijgekomen: 77
  Vervuld: 68
 13. forum rang 7 Janssen&Janssen 21 september 2021 17:12
  Animal Caretaker Full-time · Oss

  Wil je graag een belangrijke rol spelen in het transformeren van de toekomst van onze patienten? Wil je bijdragen aan het ontwikkelen en op de markt brengen van medicijnen? Heb je een goed oog voor dierenwelzijn?
  Dan is Pharming misschien interessant voor jou!

  Over de rol:
  Binnen Pharming zoeken wij een proactieve en enthousiaste Animal Caretaker ter aanvulling van ons team.

  De Animal Caretaker voert onder supervisie van de teamleider en coördinerend Biotechnicus (biotechnische) werkzaamheden uit. Samen met het team ben je verantwoordelijk voor het melken en de juiste verzorging, voeding en observatie van de dieren. Je begeleidt de dieren in de gehele levenscyclus. Aangezien de dieren elke dag verzorgd moeten worden, wordt in deze rol van je verwacht dat je 1 x per maand een weekenddienst draait.

  Taken en verantwoordelijkheden:

  Uitvoeren van dagelijkse terugkerende werkzaamheden over de verzorging
  Uitvoeren van dagelijkse repetitieve biotechnische handelingen

  Registratie/invoer van productiegegevens
  Uitvoeren van inzet van fok binnen de unit
  Schoonmaken van dierenkooien en inhoud
  Schoonmaken van de dierunit en alle overige ruimtes
  Werkzaamheden uitvoeren volgens werkinstructies, SOP`s en BQS

  Functie-eisen:

  Afgeronde MBO-Dieropleiding (minimaal niveau 3)
  Basiskennis van de Nederlandse (en Engelse) taal
  In het bezit van een kwalificatie conform art.12 WOD van Art 13F WOD is een pre maar niet noodzakelijk

  Vaardigheden:

  Kwaliteitsgericht
  resultaatgericht
  Een teamspeler die ook goed zelfstandig kan werken
  Effectieve communicatie
 14. forum rang 7 Janssen&Janssen 21 september 2021 17:13
  Biotechnician Full-time · Oss

  Wil je graag een belangrijke rol spelen in het transformeren van de toekomst van onze patienten? Wil je bijdragen aan het ontwikkelen en op de markt brengen van medicijnen? Heb je een goed oog voor dierenwelzijn?
  Dan is Pharming misschien interessant voor jou!

  Over de rol:
  Binnen Pharming zoeken wij een proactieve en enthousiaste Biotechnician ter aanvulling van ons team.

  De Biotechnicus voert onder supervisie van de teamleider en coördinerend Biotechnicus (biotechnische) werkzaamheden uit. Samen met het team ben je verantwoordelijk voor het melken en de juiste verzorging, voeding en observatie van de dieren. Daarnaast zal de Biotechnician zelfstandig zorg en dragen voor de dagelijkse kantoorwerkzaamheden en het uitvoeren van de juiste manier verwerken van de gegevens en bijdragen aan afgebakende projecten.

  Aangezien de dieren elke dag verzorgd moeten worden, wordt in deze rol van je verwacht dat je 1 x per maand een weekenddienst draait.

  Taken en verantwoordelijkheden:

  Zelfstandige werkzaamheden van dagelijkse werkzaamheden en het zelfstandig uitvoeren van (complexere) biotechnische handelingen.
  Inzetten van de eenheid en het gericht van het binnen welzijn van de dieren (signaleringsfunctie)
  Verrichten van schoonmaakwerkzaamheden in en buiten de dierunit
  Skimmen van melk en nemen van samples
  Registratie en verwerken van gegevens
  Beoordeling van werkinstructies

  Voorstellen van verbeterplannen

  Deelnemen aan afgebakende projecten


  Werkzaamheden uitvoeren volgens werkinstructies, SOP`s en BQS


  Functie-eisen:

  Afgeronde MBO-Dieropleiding (minimaal niveau 3/4)
  In het bezit van een kwalificatie conform art.12 WOD of Art 13F WOD
  Basiskennis van de Nederlandse (en Engelse) taal

  Ervaring:

  =3 jaar functionele weergave in een functie binnen een dierenlaboratorium van een (bio)farmaceutische organisatie
  Werken onder een kwaliteitsregime zoals GLP of GMP.

  Vaardigheden:

  Kwaliteitsgericht
  Zelfstandig
  resultaatgericht
  Teamwerk
  Effectieve communicatie
 15. forum rang 7 Janssen&Janssen 21 september 2021 17:14
  Associate Director Commercial Operations
  Full-time · Europe

  Over Pharming:

  Pharming is een wereldwijd, commercieel biofarmaceutisch bedrijf dat innovatieve eiwitvervangende therapieën en precisiegeneesmiddelen ontwikkelt voor de behandeling van zeldzame ziekten en onvervulde medische behoeften. Het bedrijf is klaar voor verdere wetenschappelijke, technologische en nieuwe productontwikkeling en aanvullende commerciële uitrol. Het bedrijf is internationaal gevestigd en groeit snel. Als gevolg van deze groei zijn we op zoek naar een Associate Director Commercial Operations gevestigd in het VK.

  Over de rol:

  Het primaire doel van de Associate Director Commercial Operations is om de Britse activiteiten te ondersteunen bij de snelle introductie van Pharming's producten, wat resulteert in omzetgroei en een groter marktaandeel.

  Nauw samenwerken met de Britse artsen, patiëntengroepen en autoriteiten (CMU, NICE en commissarissen) die de accountstrategie van Pharming implementeren om ervoor te zorgen dat de verkoopdoelen en bedrijfsdoelstellingen worden gehaald. Penetratie van gerichte accounts om ervoor te zorgen dat belangrijke belanghebbenden worden beïnvloed en overgehaald om het gebruik van Pharming-producten te adopteren en te promoten.

  Verantwoordelijkheden:

  Gebruik specialistische kennis en expertise om strategie vorm te geven en te ontwikkelen met behulp van zowel conceptueel als innovatief denken om patiëntgerichte belangenbehartigingsprogramma's te ontwikkelen
  Ontwikkelen en onderhouden van uitstekende professionele relaties tussen Pharming en HAE behandelende clinici, KOL's, patiëntenverenigingen en andere marktpartijen
  Ondersteun de ontwikkeling van/en stimuleer de uitvoering van EU Key Opinion Leader-activiteiten voor het opbouwen van relaties, in nauwe samenwerking met het Medical Affairs Team en interne zakelijke partners
  Werken met overheidsinstellingen
  Genereer en onderhoud een marktinformatie/onderzoeksbasis, inclusief informatie over klanten/centra in een CRM-database
  Beheer en woon de relevante nationale en internationale congressen bij.
  Geavanceerde uitvoeringsactiviteiten voor budgetmeldingen binnen het VK HTA, DOH en NHS
  Vereiste vaardigheden en kwalificaties om succesvol te zijn in deze rol:

  Commercialiteit
  Onafhankelijk
  Pro-actief
  Team speler
  Overredend
  Onderhandelingsvaardigheden
  Beleven:

  8-10 jaar werkervaring binnen een commercieel bedrijf, bij voorkeur farmaceutisch of biotech
  Zeldzame Ziekte-ervaring voordelig
  Ervaring met het uitvoeren van patiëntenbeheer in het hele behandeltraject
  Ervaring in het creëren van therapeutische dienstverlening en ondersteunende initiatieven
  Ervaring in contacten / omgang met landelijke patiëntenverenigingen
  Ervaring met het werken met overheidsinstellingen en bewijs van het vormgeven van producttoepassingen of veranderingen in overheidsbeleid
  Aantoonbaar succes bij het verkrijgen van toegang tot en terugbetaling van nieuwe zeldzame therapieën
  Kennis:

  Bachelor diploma in een relevant vakgebied
  Ondersteund door kennis en vaardigheden op commercieel gerelateerd werkgebied;
  Bewijs van werken met CRG en NICE
  Moedertaalspreker in Europees land en uitstekende Engelse taalvaardigheid
 16. forum rang 7 Janssen&Janssen 22 september 2021 19:55
  Quality Assurance
  Sr. QA Full-time Leiden

  Production
  Animal Caretaker Full-time Eindhoven
  Biotechnician Full-time Eindhoven
  Animal Caretake Full-time Oss
  Biotechnician Full-time Oss

  Finance
  Finance Manager Full-time Leiden
  IT Risk & Control Officer Full-time Leiden
  Business Risk & Control Officer Full-time Leiden

  Clinical and Medical
  Clinical Trial Assistant Full-time Warren, New Jersey

  Commercial Operations
  Associate Director Commercial Operations
  Full-time UK

  Technical Operations & QC
  External Manufacturing Manager Full-time Leiden
  QC Lead Full-time Oss
  CMC Lead Full-time Leiden/Brabant

  Medical Affairs
  Regional Medical Director DACH Full-time DACH
  Regional Medical Director FR/BENELUX Full-time France
  Regional Medical Director Iberia/Italy Full-time Italy

  ICT
  Functional Application Manager SAP Full-time Leiden

  Business Integrity
  Privacy Officer Full-time Leiden

  Bijgekomen;

  Afgenomen:
  Facility and Equipment (Sr) Director Full-time Leiden/Brabant

  Aantal openstaand: 18

  Totaal vacatures toe of afname vanaf 29 sept 2020
  Bijgekomen: 77
  Vervuld: 69
 17. forum rang 7 Janssen&Janssen 24 september 2021 19:58
  Quality Assurance
  Sr. QA Full-time Leiden

  Production
  Animal Caretaker Full-time Eindhoven
  Biotechnician Full-time Eindhoven
  Animal Caretake Full-time Oss
  Biotechnician Full-time Oss

  Finance
  Finance Manager Full-time Leiden
  IT Risk & Control Officer Full-time Leiden
  Business Risk & Control Officer Full-time Leiden

  Clinical and Medical
  Clinical Trial Assistant Full-time Warren, New Jersey

  Commercial Operations
  Associate Director Commercial Operations
  Full-time UK

  Technical Operations & QC
  External Manufacturing Manager Full-time Leiden
  QC Lead Full-time Oss
  CMC Lead Full-time Leiden/Brabant

  Medical Affairs
  Regional Medical Director DACH Full-time DACH
  Regional Medical Director FR/BENELUX Full-time France
  Regional Medical Director Iberia/Italy Full-time Italy

  Regulatory Affairs
  Medical Writer Regulatory Affairs Full-time Leiden
  Regulatory Affairs (Senior) Specialist CMC Full-time Leiden

  ICT
  Functional Application Manager SAP Full-time Leiden

  Business Integrity
  Privacy Officer Full-time Leiden

  Bijgekomen;
  Medical Writer Regulatory Affairs Full-time Leiden
  Regulatory Affairs (Senior) Specialist CMC Full-time Leiden

  Afgenomen:

  Aantal openstaand: 20

  Totaal vacatures toe of afname vanaf 29 sept 2020
  Bijgekomen: 79
  Vervuld: 69
 18. forum rang 7 Janssen&Janssen 24 september 2021 20:00
  Medical Writer Regulatory Affairs Full-time Leiden

  Pharming is een wereldwijd, commercieel biofarmaceutisch bedrijf dat innovatieve eiwitvervangende therapieën en precisiegeneesmiddelen ontwikkelt voor de behandeling van zeldzame ziekten en onvervulde medische behoeften. Het bedrijf is klaar voor verdere wetenschappelijke, technologische en nieuwe productontwikkeling en aanvullende commerciële uitrol. Het bedrijf is internationaal gevestigd en groeit snel. Als gevolg van deze groei zijn we op zoek naar een Medical Writer Regulatory Affairs voor ons hoofdkantoor in Leiden.

  Over de rol:
  In samenwerking met collega's van de afdelingen Regulatory Affairs, Medical Affairs, Clinical, non-Clinical en Pharmacovigilance, creëert/compileert de Medical Writer documenten die vereist zijn voor indiening van regelgeving bij bevoegde autoriteiten, op basis van wetenschappelijke kennis en toepasselijke ICH , klinische en (lokale) regelgevende richtlijnen en wetgeving.

  Verantwoordelijkheden:

  Compileer, schrijf en bewerk medische schrijfproducten voor indiening bij regelgevende instanties zoals FDA en EMA, die alle fasen van klinisch onderzoek en medische activiteiten na goedkeuring bestrijken
  Dienen als de medisch schrijvende vertegenwoordiger in toegewezen projectteams en Pharming-afdelingen ondersteunen bij het maken / schrijven van documenten
  Blijf op de hoogte van de relevante wetenschappelijke literatuur die relevant is voor de Pharming productportfolio
  Strijd voor de Pharming Style Guide en zorg voor consistentie van documenten in het hele bedrijf
  Wetenschappelijke documenten schrijven voor een breder publiek, inclusief wetenschappelijke contacten, gezondheidswerkers en farmaceutische vertegenwoordigers; promotiemateriaal beoordelen
  Deelnemen aan de beoordeling van klinische onderzoeksgegevens
  Assisteren bij de ontwikkeling van publicaties, abstracts en presentaties

  Vereiste vaardigheden en kwalificaties om succesvol te zijn in deze rol:

  Verantwoordelijkheid nemen en eigenaarschap tonen
  Nauwkeurigheid en aandacht voor detail
  Uitstekende schrijfvaardigheid (vermogen om complexe wetenschappelijke/medische informatie te verwerken)
  Een gestructureerde aanpak, in staat om te plannen en organiseren en prioriteiten te stellen
  Zelfstandig en proactief kunnen werken
  Samenwerkend en goede communicatieve vaardigheden; werk graag in een multidisciplinair team
  Resultaatgericht
  Stressbestendig, veerkrachtig en flexibel

  Kennis:

  MSc. of PhD (sterke voorkeur) in (Bio)farmaceutische wetenschappen, biomedische wetenschappen, biotechnologie, medische biologie of geneeskunde
  Grondig begrip van toepasselijke FDA-, EMA- en ICH-voorschriften en richtlijnen
  Vaardigheid in Word
  GCP-kennis
  Uitgebreide kennis van de Engelse grammatica & uitstekende Engelse schrijfvaardigheid

  Beleven:

  Minimaal 3 jaar relevante ervaring in een medisch schrijven of soortgelijke rol, bij voorkeur in een biotechnologisch of farmaceutisch bedrijf
  Ervaring met het schrijven/compileren van medische documenten voor indiening van regelgeving, zoals klinische onderzoeksprotocollen en klinische onderzoeksrapporten, onderzoeksbrochures, klinische overzichten (M 2.5) en klinische samenvattingen (M 2.7)
 19. forum rang 7 Janssen&Janssen 24 september 2021 20:02
  Regulatory Affairs (Senior) Specialist CMC Full-time Leiden

  Pharming is een wereldwijd, commercieel biofarmaceutisch bedrijf dat innovatieve eiwitvervangende therapieën en precisiegeneesmiddelen ontwikkelt voor de behandeling van zeldzame ziekten en onvervulde medische behoeften. Het bedrijf is klaar voor verdere wetenschappelijke, technologische en nieuwe productontwikkeling en aanvullende commerciële uitrol. Het bedrijf is internationaal gevestigd en groeit snel. Als gevolg van deze groei zijn wij op zoek naar een Regulatory Affairs (Senior) Specialist CMC voor ons hoofdkantoor in Leiden.

  Over de functie:
  De Regulatory Affairs (RA) (senior) specialist Chemical Manufacturing and Control (CMC) zal technische documenten beoordelen, redigeren, schrijven en/of compileren voor indiening van regelgevende instanties om zo snel mogelijk goedkeuring van de regelgevende instanties te verkrijgen. Indiening van regelgeving omvat documenten die afkomstig zijn van verschillende afdelingen en/of functionele gebieden. Onderzoek naar de wettelijke vereisten en het samenstellen van de inzendingen vereisen goede interdepartementale communicatieve vaardigheden, nieuwsgierigheid en gretigheid, ruimdenkendheid, vertrouwen en geen aarzeling om vragen te stellen.

  Verantwoordelijkheden:

  Beoordeel, bewerk of schrijf CMC-documenten (bijv. protocollen, studierapporten, technische documenten, IMPD's, jaarverslagen, Module 2 QOS & Module 3 secties, briefingboeken) en zorg ervoor dat deze zowel inhoudelijk als documenttechnisch gereed zijn voor indiening
  Compileer/verzamel de CMC-documenten die nodig zijn voor het indienen van pakketten bij bevoegde autoriteiten
  Fungeren als contactpersoon voor regelgevende instanties en zorgen voor interne en externe communicatie over verzoeken van regelgevende instanties
  Fungeren als interne RA-vertegenwoordiger in (CMC) projectteams, vergaderingen opzetten met relevante belanghebbenden, vergaderverslagen / notulen maken en het toegewezen tijdschema bewaken
  Fungeren als contactpersoon voor (inter)nationale partners/sites
  Bekijk en geef input met betrekking tot wijzigingsbeheerverzoeken
  Onderzoek en analyseer vereisten voor regelgevende documenten en procedures op basis van de juiste regelgevende richtlijnen
  Overzichten bijhouden, documenten archiveren, life cycle management activiteiten uitvoeren (bijvoorbeeld in eDMS)
  Zorg ervoor dat eCTD-bestanden up-to-date worden gebracht en onderhouden

  Werk aan/met IT-systemen om regelgevende inzendingen in elke regio bij te houden

  Variatiepakketten uitrollen en implementeren in ROW-landen in overeenstemming met lokale wettelijke vereisten

  Voer de QC uit op DRAFT eCTD-indieningspakketten vóór indiening

  Vereiste vaardigheden en kwalificaties om succesvol te zijn in deze rol:

  Zelfstandige werker
  Nauwkeurigheid en aandacht voor detail
  Een gestructureerde aanpak, in staat om te plannen en organiseren en prioriteiten te stellen
  Zelfstandig en proactief kunnen werken
  Nieuwsgierig en leergierig
  Samenwerkend en goede communicatieve vaardigheden; werk graag in een multidisciplinair team
  Stressbestendig, veerkrachtig en flexibel

  Kennis:

  Een universitair diploma (MSc.) in een relevante discipline zoals Farmacie, Farmacologie, (Medische) Biologie, (Biomedische) Farmaceutische Wetenschappen

  Bij voorkeur kennis van regelgevingsprocedures en richtlijnen voor de CMC-inhoud van regelgevingsdossiers

  Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift


  Beleven:

  Minimaal 1-2 jaar ervaring in Regulatory Affairs
  Relevante ervaring met regelgevingsprocedures en het samenstellen en/of schrijven van dossiermoduleteksten
  Ervaring met MS-Word, MS-Outlook, MS-Excel
  Bij voorkeur kennis van en ervaring met elektronische documentbeheersystemen (eDMS) en eCTD granularity & life-cycle management
 20. forum rang 7 Janssen&Janssen 27 september 2021 14:14
  Quality Assurance
  Sr. QA Full-time Leiden

  Production
  Animal Caretaker Full-time Eindhoven
  Biotechnician Full-time Eindhoven
  Animal Caretake Full-time Oss
  Biotechnician Full-time Oss

  Finance
  Finance Manager Full-time Leiden
  IT Risk & Control Officer Full-time Leiden
  Business Risk & Control Officer Full-time Leiden

  Clinical and Medical
  Clinical Trial Assistant Full-time Warren, New Jersey

  Commercial Operations
  Associate Director Commercial Operations
  Full-time UK

  Technical Operations & QC
  External Manufacturing Manager Full-time Leiden
  QC Lead Full-time Oss
  CMC Lead Full-time Leiden/Brabant

  Medical Affairs
  Regional Medical Director DACH Full-time DACH
  Regional Medical Director FR/BENELUX Full-time France
  Regional Medical Director Iberia/Italy Full-time Italy

  Regulatory Affairs
  Medical Writer Regulatory Affairs Full-time Leiden
  Regulatory Affairs (Senior) Specialist CMC Full-time Leiden

  ICT
  Functional Application Manager SAP Full-time Leiden
  Functional Application Manager Full-timeLeiden


  Business Integrity
  Privacy Officer Full-time Leiden

  Bijgekomen;
  Functional Application Manager Full-timeLeiden

  Afgenomen:

  Aantal openstaand: 21

  Totaal vacatures toe of afname vanaf 29 sept 2020
  Bijgekomen: 80
  Vervuld: 69
560 Posts
Pagina: «« 1 ... 23 24 25 26 27 28 »» | Laatste |Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord

Direct naar Forum

Pharming Group Meer »

Koers 0,792   Verschil -0,01 (-1,25%)
Laag 0,790   Volume 1.200.544
Hoog 0,809   Gem. Volume 3.201.985
25 okt 2021 11:17
Premium

Pharming: forse investeringen drukken de winstgevendheid op de korte termijn

Het laatste advies leest u als IEX Premium-lid

Inloggen Ontdek Premium

Gerelateerde Video's

 1. video thumbnail

  Outlook Pharming

  7 juni 2018 16:58 - Vimeo

 2. video thumbnail

  Pharming: Groeiperspectieven

  13 maart 2018 22:16 - Vimeo

 3. video thumbnail

  Pharming kan verder omhoog

  27 oktober 2017 17:23 - Vimeo

 4. video thumbnail

  Arend Jan Kamp over Pharming

  26 oktober 2017 13:24 - Vimeo

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links