- Roto Smeets Group B.V. verkocht per 10-07-2015
- Buitengewone Aandeelhoudersvergadering 23 september 2015

Zie verder in de bijlage.
Bijlage: