De grootste drukkerijgroep van Nederland, Roto Smeets Group (RSG) kwam deze week met cijfers. Maar ze trok vooral de aandacht omdat de zes grootaandeelhouders (87% van de aandelen) een bod hebben uitgebracht. Niet op de beursgenoteerde nv, maar op de onderliggende bv met de daaronder ressorterende bedrijven.

De grootaandeelhouders onder leiding van Riva Investments (15,27%) willen het bedrijf van de beurs halen. Als de raad van commissarissen en de algemene aandeelhoudersvergadering akkoord gaan, halen zij het beursgenoteerde RSG leeg tegen betaling van €?13,2 mln. De beursgenoteerde nv verdeelt vervolgens die miljoenen weer onder haar aandeelhouders en verdwijnt.

Alle aandeelhouders incasseren per saldo €?4 per aandeel. De grootaandeelhouders gaan verder met RSG bv en de kleine belegger wordt het huis uitgezet. Ja, die krijgt 11% premie mee op de slotkoers van maandag, de dag vóór het bekendmaken van het bod.


Het toeval wil dat net twee weken vóór het bod van de zes grootaandeelhouders ABN Amro Roto Smeets een meerjarige nieuwe kredietlijn heeft gegund, zelfs tot eind 2017. Dat is zeer opmerkelijk gezien de niet al te beste prestaties van het bedrijf. En opmerkelijk gezien de markt waarin Roto Smeets de komende jaren opereert. Die markt krimpt alleen maar verder. En de banken zijn in deze tijden toch superkritisch?

Ook de banken zien dat de ratio’s van RSG vorig jaar behoorlijk zijn verslechterd. De leverage-ratio, de verhouding tussen de nettoschuld en het bruto­bedrijfsresultaat (ebitda) — en dan vóór bijzondere posten —, is met 4,6 slecht. Dat cijfer geeft aan binnen hoeveel jaren een onderneming haar schuld kan aflossen. Banken willen doorgaans een getal van maximaal 3.

Ook de rentedekking is verslechterd, maar met een ratio van 4 nog wel acceptabel. En de solvabiliteit is in 2014 teruggelopen van 33% naar 24%.

Hebben de banken soms in ruil voor een kredietlijn nieuw kapitaal van de aandeelhouders geëist? Nee, de bijna gelijktijdigheid is toeval, zo heet het bij RSG. De banken waren gewoon coulant omdat RSG de afgelopen jaren ondanks tegenwind €?40 mln bankschuld heeft afgelost. En het heeft tijdig en stevig geherstructureerd.

En de investeringsbereidheid en de actie van de zes participanten staat ook helemaal los van de banken, zo luidt de uitleg bij de grootaandeelhouders. Het voortbestaan van het bedrijf vergt investeren in digitale processen.

Maar niet in RSG met beursnotering. Want zowel bij een claimemissie als een lening aan de beursvennootschap botsen de belangen van de grote aandeelhouders met die van de kleine. Ook een bod op de nv kan trammelant met de kleine aandeelhouder opleveren. Die kan zich verzetten. Daarom bieden de zes op de bv. En toeval of niet, net nu het aandeel RSG het laagst noteert van de afgelopen twintig jaar.

Bartjens@fd.nl