Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Aandeel TomTom AEX:TOM2.NL, NL0013332471

 • 7,445 27 sep 2022 09:56
 • +0,135 (+1,85%) Dagrange 7,330 - 7,465
 • 93.547 Gem. (3M) 422,6K

De algemene rekenkamer

2.504 Posts
Pagina: «« 1 ... 116 117 118 119 120 ... 126 »» | Laatste | Omlaag ↓
 1. forum rang 7 boem! 23 april 2020 09:31
  TT is geen OEM zij is slechts een toeleverancier van een al of niet gewild bijproduct in een auto.

  Op basis van het gestegen backlog blijkt de vergrote interesse voor dat bijproduct bij OEM's.

  Ik zie daarom de gote terugval in omzet die in 2020 gaat plaatsvinden(ca 110 mio) als een eenmalig gebeuren die de omzetten van 2021 en 2022 weinig zullen raken. Niet door ingehaalde vraag maar ook niet door een lagere basisomzet.

  Anders geformuleerd: er zal vraaguitval plaatsvinden die niet wordt ingelopen echter die vraaguitval is NIET structureel.
 2. Benjamin G. 23 april 2020 09:43
  ja je verhaal is helder. Ter ondersteuning van je pleidooi. De markt van verkoop van auto's mag teruggaan, dit geldt echter niet voor de mapmaking markt. Die groeit sterk. Bij monde van Godijn wint TomTom marktaandeel, reactie YES, YES, YES. Is gebruiksvriendelijkheid competitief ten opzichte van Google, reactie zeker zeker zeker.

  Toch ben ik wat voorzichtig met de door jouw voorgestelde prognoses. Het is en blijft koffiedik kijken. Dat was het al voor deze crisis en dat is het nu zeker in deze crisis.

  Ik hou vast aan TomTom heeft een uitstekende balans en staat goed voorgesorteerd om te verzilveren in een groeiende markt. Dan maar zien wat het wordt over 2 of 3 jaar.

 3. forum rang 7 boem! 23 april 2020 09:53
  Ik ben het met je eens, dat niemand de toekomst kan voorspellen en zeker niet in het geval van deze corona-uitbraak laat staan indien er een tweede uitbraak plaatsvindt.

  Ik verwacht door een vermindering van 25% aangebracht te hebben op de te factureren omzet over geheel 2020 voldoende voorzichtigheid te hebben ingebouwd.

  De gevolgen zijn dramatisch voor de OEM's zie de berichten dienaangaande van Daimler, Renault en VW maar die duiden op een daling van 25% ten tijde van de virus uitbraak.
 4. Benjamin G. 23 april 2020 11:43
  Oké helder. Die 25% krijg ik zelf niet scherp. Het lijkt arbitrair te zijn. Dan nemen we dat als uitgangspunt. Het naijleffect verminder je in 2021 tot 5%. Hoe kijk je dan aan tegen herstel van de supply chain?

  1. Dan verwacht je dat die dit jaar volledig is opgestart en hersteld?
  2. Dan verwacht je dat de vraaguitval zich grotendeels beperkt tot dit jaar en niet tot volgend en komende jaren?

 5. forum rang 7 boem! 23 april 2020 12:50
  Indien de productiefaciliteiten weer opengaan gedurende dit kwartaal met een productieverlies van 50% scheelt dat TT 50% aan geprognotiseerde omzet van 110 mio ie 55 mio opgeteld bij het productieverlies in 1q van 110-85 mio ad 35 mio zit ik in mijn berekening nog slechts op 90 mio.
  Omdat ik een verlies heb ingecalculeerd van 110 mio is er nog een buffer van 20 mio om extra productieverlies op te vangen gedurende het 2de halfjaar veroorzaakt door supplychain verstoringen ed.
  Daarbovenop neem ik nog eens 5% productieverlies mee voor 2021 voor eventuele naijleffecten.

  De door mij gehanteerde 25% is arbitrair maar ik kan me niet voorstellen dat deze 25% op jaarbasis overtroffen gaat worden, analisten schatten voor de OEM's voor geheel 2020 een vraaguitval in van 10% en bij vervolguitbraken een afname van de productie met 20%.
 6. Benjamin G. 23 april 2020 16:03
  Blij dat ik heb doorgevraagd. Je bent volstrekt helder. Denk dat mijn aarzeling zit op 5% productieverlies in 2021 en de GACR wel toepassen op de oude situatie maar niet op de nieuwe situatie. In principe heb je die verklaard door productieverlies op eenzelfde manier te benaderen. Dat wil zeggen een correctie ten opzichte van productieprognoses pre corona.
 7. forum rang 7 boem! 23 april 2020 16:47
  Inderdaad.

  Daarbij komt, dat bijna alle analisten geen oog hebben voor de deferred positie van Automotive.
  De analisten gaan uit van een verdere vermindering van de omzet in 2q-2020 en schatten die voor geheel 2020 in op 240 mio.
  Daarbij nemen ze mi de omzet over het 1q ad 50 mio als basis,
  Mijn inschatting van deze gedachte zou het volgende beeld laten zien voor 2q 30 mio 3q 60 mio en 4q 100 mio.
  Ik denk dat zij daar een aardige inschatting hebben gemaakt maar zijn daarbij vergeten dat de uitgestelde korte omzet ad 105 mio ook nog zijn weg zal moeten vinden.
  3/4 van 105 mio zal de omzet met 75 mio verhogen waardoor de omzet in 2020 voor Automotive uitkomt op ca 315 mio.

  We gaan bij de 2q cijfers zien of de analisten het bij het juiste eind hebben met hun omzet van 30 mio of dat daar als gevolg van de vrijval uit deferred 25 mio per kwartaal aan moet worden toegevoegd.
 8. forum rang 7 boem! 28 mei 2020 09:38
  Om een goed rendement te behalen op de beurs behoef je slechts de juiste KEUZES te maken.

  De beste keuze die je kan maken is om dat aandeel te kiezen dat erin slaagt de grootste positieve afwijking te realiseren tussen die toekomstige wpa tov de huidige te verwachten wpa omdat ieder advies van welk aandeel dan ook gestoeld is op die te verwachten wpa.

  Bij gebrek aan tijd of eigen inzicht om te komen tot een grondige zelfanalyse is er nog geen man overboord.
  De professionele analisten helpen je in het maken van die keuzes, door het volgen van die keuzes zit je in het overgrote gedeelte qua trend goed.
  Probleem is wel, dat er ook false moves worden afgegeven die er in dat specifieke geval enkel toe dienen om het inkomen van de betreffende bank op te vijzelen.
  Het is echter zonneklaar, dat indien je je niet laat leiden door wat de professionele markt aan beweging ziet het verdomd moeilijk wordt om eenzelfde resultaat neer te zetten dan na het volgen van die .adviezen.

  Ik wens een afwijkend advies te geven mbt TT.

  Terwijl de professionele markt TT waardeert op 7,50 euro meen ik dat een waardering van 75 euro beter recht doet aan de wpa potentie.

  De markt waardeert TT op 50 cent wpa (kw van 15) terwijl ik uitkom op een wpa van 2,50 euro(kw van 30).
  Het verschil in kw valt te verklaren door de huidige wpa af te zetten tegen de 5x hogere potentie die ik TT toedicht.

  Dat de professionele markt TT positief waardeert blijkt uit de wpa van 50 cent die men als potentie nu aan het aandeel meegeeft terwijl het verlies in 2019 1,46 euro bedroeg en er ook voor 2020 een netto-verlies per aandeel van minimaal 1,50 euro wordt voorzien.

  Het opmerkelijke verschil tussen potentie afgegeven door analisten en de geboekte historische resultaten is simple te verklaren doordat men zich altijd laat leiden door de potentie.

  Omdat de wpa niets anders behelst dan omzet x marge - opex - tax = nettto winst is het voor iedereen duidelijk dat er in de huidige wpa flink wat camouflage is toegepast.(D&A en Deferred).

  Omdat het gaat om de toekomstige wpa zal men in hun potentiebenadering waarbij zij komen tot 50 cent geen invloed van Consumer hebben meegenomen daar dit als een uitfaserend onderdeel wordt beschouwd.

  Om de toekomstige wpa te herleiden hebben zij zich een oordeel gevormd over omzet, marge, opex en tax in die toekomst.

  Het cruciale verschil tussen mijn uitkomst en die van de professionals moet gevonden worden bij de omzet.
  Marge 90% en tax 20% liggen zo goed als vast en de herberekening van opex zonder Consumer en genormaliseerde afschrijving zal niet veel afliggen van de door mij bepaalde opex ad 780 mio - 60 mio(Cons) - 210 mio( D&A) = 510 mio.

  Professionals: 660 mio x 90% = 595 mio -510 mio (opex) - 20 (tax) = 65 mio (wpa 50 cent)
  Mijn prognose: 1.000 x 90% = 900 mio - 510 mio (opex) - 65 mio (tax) = 325 mio (wpa 2,50 euro).

  Indien we ervan uitgaan dat het omzetdoel de omzet in 2024 vertegenwoordigt zien we hier het grote verschil in inzicht.

  Professionals gaan uit van een te rapporteren IFRS omzet voor A&E van 660 mio terwijl ik daar 33% boven zit met mijn prognose van 1 miljard.

  Uitgaande van een IFRS omzet A&E in 2019 van 426 mio lijkt de aangegeven 660 mio een voorzichtige benadering door een toename met 10% CAGR waar TT uitgaat van 15% en daarmee uitkomt op 850 mio.

  Ik zit daar weer boven met een CAGR van 20%.

  Het backlog is waar we naar moeten kijken indien we iets willen zeggen over de IFRS omzetten.
  De definitie van het backlog is de cumulative te verwachten IFRS omzet van alle tot stand gekomen deals.
  Ik lees dat als een specificatie in de tijd van alle nog te verantwoorden omzetten vanuit de reeds gefactureerde bedragen plus de inschatting en verdeling in de tijd van de nog te factureren bedragen op basis van de laatst bekende inschattingen.
  Het backlog wordt jaarlijks ontlast doordat IFRS omzet wordt verantwoord waarna de nieuwe totaalcontractwaardes plus de aanpassingen op de totaalwaardes van reeds afgesloten contracten de nieuwe waarde zullen bepalen.

  Het is dus van het grootste belang om de toekomstige effecten van de drie mogelijkheden te analyseren.
  Ten eerste is daar de vrijval vanuit deferred.
  Het afgegeven backlog per 30 Juni ad 1,6 miljard en dat van 31 December ad 1,8 miljard geeft in feite al het antwoord.
  Waar de deferred revenue boekingen op 30 Juni 209 mio uitmaakten van het backlog van 1,6 miljard is dat onderdeel opgelopen naar 278 mio.
  Omdat de deferred wordt opgebouwd uit de te factureren bedragen en de vrijval plaatsvind op basis van uit het verleden geboekte bedragen wordt de IFRS omzet gedrukt in tijden van opbouw om daarna de IFRS omzet te ondersteunen vanaf het moment dat de uitgestelde omzet die van de opbouw overstijgt.
  Omdat dat draaipunt in 2024 zeker is bereikt behoor je de te factureren omzet als basis te nemen ipv de IFRS omzet om de CAGR te berekenen.
  Voor de professionals houdt dit in dat men in feite uitgaat van een CAGR van slechts 4 % nl 660 vs 541mio.
  Terwijl mijn CAGR geen 20% bedraagt maar uitkomt op 15%.

  Dan nu de beoordeling van de inschattingen van reeds gesloten lopende en nieuw op te starten contracten.
  Ik verwacht dat er momenteel niet meer dan 15 contracten opgenomen zijn in het backlog.
  Het betreft nl contracten gesloten met autofabrikanten over meerdere jaren.
  Omdat men uitgaat van totaalinschattingen tegen een vaste verrekenprijs kom ik bij een totaalcontract al snel uit op 200.000 auto's die met een intake-prijs van 10 euro 2 mio totaalcontractwaarde vertegenwoordigen waarbij het toekomstige deel ergens uitkomt op de helft.
  De geschiedenis heeft bewezen dat TT veel te voorzichtig is geweest met zijn inschattingen.
  Dat men geleerd heeft van het verleden wordt bewezen doordat alle contracten ieder kwartaal een herwaardering ondergaan waardoor de belachelijke verschillen oplopend tot 50% tussen afgegeven orderboeken en de werkelijkheid geen vervolg zullen krijgen.
  Maar dat men bij de inschattingen van de waarde enige voorzchtigheid heeft betracht kan je welhaast voor zeker aannemen gezien de historie bij inschattingen gemaakt door TT.

  Zonder het bedrag te noemen van het backlog per 31 maart 2020 hintte HG op een stijging.
  Half april had TT redelijk zicht op de effecten van de sluitingen tot aan die datum terwijl men ook zicht had op eventuele nieuwe contacten en het ingeschatte effect van de verdere gevolgen van de virusuitbraak.
  Op zich ook wel logisch want indien de productie van een bepaald jaar met 50% daalt daalt de contactwaarde bij een 4 jarigcontract met slechts 12,5%.

  De gefactureerde en te factureren omzet bepalen de gerapporteerde en te rapporteren omzet.
  De toepassing van deferred heeft weliswaar in tijden van opbouw een nagatief effect op de IFRS omzet maar dat slaat om in een ondersteunenend effect.

  Ik denk dat nog niet alle analisten dit onderdeel helder op het netvlies hebben staan.

 9. forum rang 7 tatje 28 mei 2020 12:32
  Kan je helemaal volgen.

  maar je stuurt een factuur als de auto vd band rolt.

  20 30 of 40% boek je dan als geboekte omzet en de rest gaat naar deferred.

  deferred gaat ook in de loop der jaren weer naar geboekte omzet.

  Kan dit ook langzamer gaan door corona, of ligt dat schema vast.

  Je hebt gelijk, D en A en deferred vertroebelen het beeld, het beeld dat potentie heet, wordt voor ons steeds groter en duidelijker.

  Zonder corona zou in 2022/2023 de gefactureerde omzet A en E al dik boven de 1 miljard liggen.

  Een stukje uit 2017 over de reorganisatie.

  Bij de divisie die consumentenproducten maakt worden 170 van de 1000 banen geraakt door de reorganisatie, zo meldt TomTom. De meerderheid van de betrokkenen, zo'n 110 medewerkers, is elders in het concern een andere baan aangeboden. Van de zestig banen die worden geschrapt, verdwijnen er 24 in Nederland. In totaal werken ongeveer 4600 mensen bij het bedrijf.

  Jouw opex incl D en A van hoogstens 50 is zeker goed.
  We hebben consumer wegelaten, maar ook de kosten.

  Ik blijf echter zeggen, dat Consumer met de Hub, navigatie camper motor scooter wandelaar nog potentie genoeg over heeft voor bepaalde partijen.

  Zo, snorren in het Heuvelland staat op het programma :-)
 10. forum rang 7 boem! 28 mei 2020 13:56
  Ja, na afloop van een periode (maand?) wordt er een factuur verstuurd

  Deze factuur leidt tot een opbrengst direct en een gedeelte uitgestelde omzet.

  Deze factuur "vervangt" de proforma factuur die al verwerkt was in het backlog.
  Het backlog bestaat nl uit alle uit te factureren bedragen verdeeld in de tijd zodat de totalen aansluiten met de te rapporteren opbrengsten volgens IFRS.
  Op basis van de gefactureerde aantallen kan het voorkomen dat de totaalwaarde van dat contract veranderd waardoor alle overige pro-forma facturen van dat contract aangepast worden aan deze nieuw ingeschatte totaalwaarde.

  Corona heeft volgens mij geen invloed op de verdeling tussen omzet nu en uitgesteld.

  Wel is het uiteraard zo dat Corona wel een groot effect heeft op de uit te factureren omzet in perioden van sluitingen.

  Uitgaande van de in 2019 gefactureerde omzet van Autom 381 en Enterprise 160 mio kom ik bij een CAGR van 13,5% voor A&E uit op 1 miljard in 2024.

  Om reeds in 2023 de 1 miljard omzet te slechten zal een CAGR van 17% noodzakelijk zijn en voor 2022 een CAGR van 22,5%
 11. Benjamin G. 29 mei 2020 11:22
  Martin, jouw beschrijving van de backlog lijkt mij helder. Als het zo is dat de backlog het voorportaal van de omzet van TomTom automotive is dan hebben we nu de volgende informatie.

  - Backlog is 1,6 miljard euro groot Q3 2019
  - Bestaande uit 17% in 2020 (272 miljoen), 18% in 2021 (288 miljoen)
  - Dan voor de rest van de jaren ga ik uit van 19% in 2022 (304 miljoen), 19% in 2023 (304 miljoen) en 19% in 2024(304 miljoen)
  - 128 miljoen in 2019 (niet gecorrigeerd voor daadwerkelijke resultaat)

  Dit levert 1,6 miljard op.

  Dan ben ik benieuwd of en bovenal wanneer TomTom kan aangeven wat de aangepaste backlog voor gaat worden.

  Verder zie ik nu dat de de Franse overheid gaat investeren in automotive onder voorwaarden. Die voorwaarden lijken mij gunstig voor TomTom. De combinatie Renault-Nissan is nou niet echt bepaald de winnaar in automotive, kon weleens de grootste verliezer worden. Op zich zelf nog geen hossanna.

 12. forum rang 7 boem! 29 mei 2020 12:30
  @Benjamin G.

  Op basis van de info gegeven bij de CMD en die te vergelijken met de aangepaste backlog per 31-12 -2019 ad 1,8 miljard kan je ook de waarde van de nieuwe cq bijgestelde contracten aflezen.

  Duidelijk wordt hierbij dat de verdeling tussen omzet direct en omzet uitgesteld verder is opgeschoven richting uitgesteld.

  De stijging van het backlog geeft wel aan, dat op basis van de reeds verworven contracten per 31 December 2019 de omzet groeiende is terwijl HG zich ook zeer positief heeft uitgelaten over de ontwkkelingen gedurende het 1q 2020.
 13. forum rang 7 boem! 29 mei 2020 15:42
  Een berekening op de achterkant van een sigarendoos uitgaande van het backlog waarbij er een onderscheid wordt gemaakt tussen doorlooptijd deferred revenue in 2,5 jaar en te factureren omzet in 5 jaar geeft de volgende basisomzet per jaar:

  Tijdens CMD backlog 1.600 mio waarvan 209 mio deferred.
  Basis omzet 1 juli 2019 : 209/2,5 + 1391/5 = 84 mio + 278 mio = 362 mio.
  Backlog 31 dec 2019 1.800 mio waarvan 278 mio deferred.
  Basis omzet 1 jan 2020 : 278/2,5 + 1522/5 = 111 mio + 304 mio = 415 mio

  Deze basisomzet wordt verlaagd door:
  Omzetten die gerapporteerd worden.
  Verlaging van de totaalwaarde van de onderhavige contracten
  .
  Deze basisomzet zal stijgen door:
  Sluiten nieuwe contracten
  Verhoging van de totaalwaarde van de onderhavige contracten.

  Dat de basisomzet afwijkt van de gerapporteerde omzet wordt veroorzaakt door ruime toepassing van deferred.

 14. forum rang 6 win some... 22 augustus 2020 09:02
  Hierbij wat cijfers mbt HERE voor 2019 (2018) op basis van de jaarrekening 2019 met daarnaast de cijfers van TomTom voor 2019 (2018):

  ......................HERE.................TomTom
  Omzet..........1113 (1068)^^^^701 (687)
  -Automotive...796 (814)^^^^^266 (245)
  -Consumer......161 (137)^^^^^275 (315)
  -Enterprise......156 (117)^^^^^160 (127)
  Gross profit.....887 (833)^^^^^515 (475)
  OPEX.............1195 (1195)^^^^746 (472)
  -D&A................192 (159)^^^^^292 (158)
  EBIT................-308 (-362)^^^^-231 (3)
  Net Income....-361 (-410)^^^^-193 (-3)

  Cash............127 (178)^^^^^^437 (248)
  Debt.............341 (430)^^^^^^^^0 (0)
  CAPEX...........48 (120)^^^^^^^24 (84)
  Capital contribution
  from Shareholders....242 (199)^^^^^0 (0)

  deferred revenue (non-current)..........217 (210)^^^^216 (156)
  def.rev. related parties (non-current)...56 (73)^^^^^^0 (0)

  deferred revenue (current)..........152 (127)^^^^^^^^153 (125)
  def.rev. related parties (current).. 48 (54)^^^^^^^^^^0 (0)

  tot. def.rev..........473 (464)^^^^^^369 (281)

  Plus nog wat info over ontwikkelingen bij HERE in 2020:

  Voor 2020 zijn er tot nu toe 2 bijstortingen geweest dmv aandelenuitgifte van 71 mio en 87 mio.

  "HERE's largest customer group, the automotive industry has seen sales_and production slowed significantly. Consequently, HERE has already seen some negative impact on its operations, financial performance, bank covenants and liquidity and expect there to be additional negative impact over the next 12 months. To mitigate this potential impact, HERE has implemented a program that includes internal cost reductions, such as employee compensation cuts and travel suspension, the usage of undrawn credit facilities, relief from some of the 2020 bank covenants, and additional financial support from its owners in the form of an up to €150 million subordinated loan while still working to minimize the effect on HERE's strategy."

  "Based on the uncertainty about how the COVID-19 outbreak will impact the financial performance of HERE, the Company anticipated that it may not be able to comply with certain obligations of the facilities agreement in respect of (i) the net leverage ratio for the relevant period ending June 30, 2020, (ii) the minimum EBITDA and (iii) minimum cashflow covenants for the relevant period ending December 31, 2020. [...] On May 12, 2020, the Company received an amendment and waiver letter from its lenders in which the lenders waive the anticipated breaches and any default which may arise as a result of the anticipated breaches up to and including January 15, 2021. As part of the amendment and waiver letter, an additional covenant for minimum liquidity is agreed upon."

  There Holding BV heeft 24,45% aandelen HERE verkocht aan Coco Tech Holding B.V. voor 790 mio. Dat geeft een waardering voor 100% van de HERE aandelen van 3,2 miljard.
 15. forum rang 7 boem! 24 augustus 2020 13:33
  Ik ben blij met het backlog omdat het een veel beter inzicht geeft in de toekomstige ontwikkeling dan de oude orderboeken waar slechts sprake was van nieuwe contracten.

  Het element van aanpassing van de oude contracten zit hier nl in opgesloten.

  Ter verduidelijking:
  Backlog 30-6-2019 1,6 miljard
  Backlog 31-12-2019 1,8 miljard
  Backlog 30-6-2020 2 miljard(schatting)

  Backlog is een weergave van de IFRS omzetten van reeds afgesloten contracten.
  Omdat de deferred revenue een onlosmakend geheel vormt met deze omzet moet je die elimineren om te komen tot de nieuw verworven omzet (nieuw + aanpassingen).
  Omzetten excl deferred in backlog
  30-6-2019 = 1,600 - 220 = 1,380 mio
  31-12-2019 1,800 - 300 = 1,500 mio
  30-6-2020 2,000 - 320 = 1680 mio
  Uit deze vergeljking valt direct de nieuw verworven omzet af te lezen indien je de geboekte IFRS omzet gedurende die periode daarin betrekt:
  nieuwe omzet(nieuwe contracten + aanpassingen) 2de helft 2019 is 1,500 - 1,380 mio + 207 mio aan IFRS omzet geeft 327 mio.
  1st helft 2020: 1,680 - 1,500 + 185 = 365 mio.

  in 1 jaar is er dus uitgaande van een backlog van 2 miljard per 30-06--2020 een kleine 700 mio aan nieuwe omzet geboekt in het backlog.
 16. forum rang 7 Makita 24 augustus 2020 23:20
  quote:

  win some... schreef op 22 augustus 2020 09:02:

  Hierbij wat cijfers mbt HERE voor 2019 (2018) op basis van de jaarrekening 2019 met daarnaast de cijfers van TomTom voor 2019 (2018):

  ......................HERE.................TomTom
  Omzet..........1113 (1068)^^^^701 (687)
  -Automotive...796 (814)^^^^^266 (245)
  -Consumer......161 (137)^^^^^275 (315)
  -Enterprise......156 (117)^^^^^160 (127)
  Gross profit.....887 (833)^^^^^515 (475)
  OPEX.............1195 (1195)^^^^746 (472)
  -D&A................192 (159)^^^^^292 (158)
  EBIT................-308 (-362)^^^^-231 (3)
  Net Income....-361 (-410)^^^^-193 (-3)

  Cash............127 (178)^^^^^^437 (248)
  Debt.............341 (430)^^^^^^^^0 (0)
  CAPEX...........48 (120)^^^^^^^24 (84)
  Capital contribution
  from Shareholders....242 (199)^^^^^0 (0)

  deferred revenue (non-current)..........217 (210)^^^^216 (156)
  def.rev. related parties (non-current)...56 (73)^^^^^^0 (0)

  deferred revenue (current)..........152 (127)^^^^^^^^153 (125)
  def.rev. related parties (current).. 48 (54)^^^^^^^^^^0 (0)

  tot. def.rev..........473 (464)^^^^^^369 (281)

  Plus nog wat info over ontwikkelingen bij HERE in 2020:

  Voor 2020 zijn er tot nu toe 2 bijstortingen geweest dmv aandelenuitgifte van 71 mio en 87 mio.

  "HERE's largest customer group, the automotive industry has seen sales_and production slowed significantly. Consequently, HERE has already seen some negative impact on its operations, financial performance, bank covenants and liquidity and expect there to be additional negative impact over the next 12 months. To mitigate this potential impact, HERE has implemented a program that includes internal cost reductions, such as employee compensation cuts and travel suspension, the usage of undrawn credit facilities, relief from some of the 2020 bank covenants, and additional financial support from its owners in the form of an up to €150 million subordinated loan while still working to minimize the effect on HERE's strategy."

  "Based on the uncertainty about how the COVID-19 outbreak will impact the financial performance of HERE, the Company anticipated that it may not be able to comply with certain obligations of the facilities agreement in respect of (i) the net leverage ratio for the relevant period ending June 30, 2020, (ii) the minimum EBITDA and (iii) minimum cashflow covenants for the relevant period ending December 31, 2020. [...] On May 12, 2020, the Company received an amendment and waiver letter from its lenders in which the lenders waive the anticipated breaches and any default which may arise as a result of the anticipated breaches up to and including January 15, 2021. As part of the amendment and waiver letter, an additional covenant for minimum liquidity is agreed upon."

  There Holding BV heeft 24,45% aandelen HERE verkocht aan Coco Tech Holding B.V. voor 790 mio. Dat geeft een waardering voor 100% van de HERE aandelen van 3,2 miljard.
  Dank, dus de zoveelste leugen van CEO HERE...
 17. forum rang 7 boem! 2 december 2020 02:29
  Wat mogen wij verwachten aan omzet in 2020 en nog belangrijker in 2021.

  TT lijkt met zijn outlook 2020 ad 530 mio weer voor de voorzichtige variant te kiezen.

  Omzet cum 3q 2020 + Omzet 4q = Totaal 2020
  Consumer 112 mio + 28 mio = 140 mio (2019 275 mio min 49%)
  Enterprise 123 mio + 42 mio = 165 mio (2019 160 mio +3%)
  Automotiv 167 mio + 58 mio = 225 mio (2019 266 mio min 15%)

  OUTLOOK 2020 A&E 390 mio ( 2019 426 mio) min 8,5%
  OUTLOOK 2020 Cons 140 mio ( 2019 275 mio) min 49%
  OUTLOOK Totaal 530 mio ( 2019 701 mio) min 25%

  Wat direct opvalt in deze vergelijking is dat met name de omzet Automotive geen gelijke tred houdt met de ontwikkeling veroorzaakt door Covid19 bij dit onderdeel in 2020.
  Dit wordt veroorzaakt door de toepassing van deferred revenue.

  Waar er in 2018 318 mio aan productieomzet is uitgefactureerd met een IFRS omzet van 245 mio ( 77%) tot gevolg stokte de IFRS omzet in 2019 op 266 mio (70%) bij een productieomzet van 381 mio.

  Voor 2020 zien we de volgende bedragen : Productieomzet cum 3q 192 mio IFRS 167 mio ( 87%).

  Hoe je het ook wendt of keert de productieomzet is de uitgefactureerde omzet en dient tevens als basis voor de te rapporteren IFRS omzet.

  Om een goed inzicht te krijgen wat we in het 4q 2020 mogen verwachten aan productieomzet geef ik hierbij de productie omzetten per kwartaal van resp 2018, 2019 en 2020:
  1q 78 mio, 87 mio en 85 mio
  2q 71 mio, 90 mio en 48 mio
  3q 72 mio, 88 mio en 59 mio
  Cum3q 221 mio, 265 mio en 192 mio
  4q 97 mio, 116 mio en outlook 78 mio

  Tot 318 mio, 381 mio en outlook 270 mio.

  Het verschil tussen gefactureerd 270 mio en 381 mio ad 29% zien we niet terug in de gerapporteerde omzet outlook ad 225 mio vs 266 mio ad 15%.
  Dit wordt veroorzaakt door de vrijval vanuit deferred revenue.

  De voorzichtigheid die TT betracht bij het afgeven van outlook-waarden zie je ook hier weer terug.
  Hoe reeel is het om voor 4q 2020 een IFRS omzet af te geven van 58 mio want dat correspondeert met een productieomzet van 78 mio(75%).

  De uitbraak van Covid19 heeft ertoe geleid dat de productieomzetten sterk zijn afgenomen.
  Q1 85 mio vs 87 mio
  Q2 48 mio vs 90 mio
  Q3 59 mio vs 88 mio
  Ik kan me niet voorstellen dat de productieomzet in q4 blijft steken op 78 mio vs 116 mio in 2019.

  Cum3q 192 mio vs 265 mio geeft een daling aan van 27,5%.
  Vanuit berichten over herstel van de autoverkopen, niet te verwarren met productieaantallen, en de berichten over de take-rate denk ik dat een daling met 10% tot 105 mio meer in lijn zal liggen.

  Dat resulteert in een basisomzet Automotive van ca 300 mio (2019 381 mio)
  De effecten op de IFRS omzet zullen daarvan ca 10-15 mio zijn maar dat terzijde.

  Veel belangrijker is wat we mogen verwachten aan productieomzet in 2021.
  Op basis van uitspraken gedaan over backlog verwacht ik een productieomzet Automotive van min 460 mio (+20% tov 2019).

  MIjn verwachting voor de productie- en IFRS-omzet is als volgt:
  4Q 2020 105 mio (116 mio) prod en 70 mio ( 69 mio) aan IFRS
  Tot 2020 297 mio (381 mio) prod en 237 mio (266 mio) aan IFRS
  Outlook TT 78 mio en 270 mio prod en 58 mio en 225 mio aan IFRS voor q4 en totaal 2020.

  Wat hierbij overduidelijk naar voren komt is dat de vrijval uit deferred de schade veroorzaakt door Covid19 nadrukkelijk verminderd.
  Productie een min van 22% terwijl de te rapporteren omzet slechts met 11% vermindert.

  Deze "meevaller" komt volledig op het conto van deferred. omdat TT een zeer ruime toepassing van deferred hanteert zal de IFRS omzet in 2021 echter wel degelijk een nadelig naijleffect laten zien.
  Dat naijleffect is pas in 2022 volledig verdwenen.

  MIjn inschatting voor 2020,2021 en 2022 is als volgt:
  Automotive prod 300 mio, 460 mio en 550 mio
  Automotive IFRS 237 mio, 310 mio en 380 mio

  Incl Enterprise 2020 400 mio A&E, 500 mio en 600 mio in resp 2021 en 2022.

  Het geschilderde vergezicht staat daarbij nog volledig overeind met A&E omzetten van 495 mio in 2021 en 570 mio in 2022. 18. Brouwer285 2 december 2020 08:24
  Allemaal mooi, gefactureerd versus gerapporteerd. Wat mij betreft is het gewoon een gedeelte van de uitgefactureerde omzet af te romen richting deferred waar vervolgens per saldo op de balans schijnbaar niets van overblijft. Winst moet rond de 0 blijven hangen. De toegenomen cash wordt gecompenseerd met een toegenomen liability, immers het is toch deferred?
  Deferred is een schuifregister zoals TT zelf aangeeft: ‘we komen uit op een gerapporteerde omzet van rond de 520 omdat we in het vierde kwartaal meer gaan deferren’.
  De markt kijkt alleen naar de gerapporteerde omzet, helaas.
2.504 Posts
Pagina: «« 1 ... 116 117 118 119 120 ... 126 »» | Laatste |Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord

Direct naar Forum

TomTom Meer »

Koers 7,445   Verschil +0,14 (+1,85%)
Laag 7,330   Volume 93.547
Hoog 7,465   Gem. Volume 422.593
27 sep 2022 09:56
Premium

Cijfers TomTom slaan om

Het laatste advies leest u als abonnee van IEX Premium

Inloggen Ontdek IEX Premium

Gerelateerde Video's

 1. video thumbnail

  Arend Jan Kamp over hoofdkantoren

  7 februari 2017 16:38 - Vimeo

 2. video thumbnail

  De fantasie in TomTom

  6 januari 2017 17:18 - Vimeo

 3. video thumbnail

  IEX Marketupdate met o.a. TomTom

  21 oktober 2016 15:33 - Vimeo

 4. video thumbnail

  Arend Jan Kamp over TomTom

  20 mei 2016 15:59 - Vimeo

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links